Umeå Universitet jobb i Umeå

Hitta lediga jobb hos Umeå Universitet i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Umeå.

Professor i polisvetenskap

Professor
Läs mer Jun 18
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Professor i polisvetenskap
Enheten för polisiärt arbete är inne i en stark utvecklingsfas, både gällande utbildning och forskningsverksamheten.

Vi har varit Sverigeledande med utbildning på kandidat- och magisternivå i polisiärt arbete och arbetar för närvarande mot en forskarutbildning. Samtidigt expanderar också vår forskningsverksamhet och vid enheten har vi tre forskningsprofiler; lärande i polisiärt arbete, brottsförebyggande och trygghetsskapande polisiärt arbete samt stress och hälsa i polisiärt arbete.

Enheten för polisiärt arbete utlyser en anställning som professor i polisvetenskap med tillträde enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva egen forskning i polisvetenskap samt att verka för att utveckla enhetens forskningsmiljö. Det innebär att utveckla forskningsfältet, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Dessutom ska professorn utveckla tvärvetenskapliga samarbeten och aktiviteter inom universitetet, likväl med externa partners, nationellt och internationellt.

Undervisning, handledning och kursutveckling på olika utbildningsnivåer, inom polisvetenskap och polisiärt arbete, är också en del av anställningen.

Arbetet kräver en hög närvaro vid arbetsplatsen, och ett aktivt deltagande i enhetens verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen. Behörigheten avser såväl visad vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i polisvetenskap eller motsvarande kompetens i närliggande ämne exempelvis pedagogik, sociologi, kriminologi, rättsvetenskap, statsvetenskap, psykologi eller socialt arbete.

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom polisvetenskap eller närliggande ämne, administrativ skicklighet, skicklighet att leda, och övriga allmänna bedömningsgrunder.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Vid bedömning ska särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Stor vikt ska fästas vid pedagogisk skicklighet, därutöver ska hänseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid visad förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning i polisvetenskap eller närliggande ämne. Särskild vikt ska också fästas vid visad bredd och djup i forskning, originalitet och produktivitet. Stor vikt ska fästas vid förmåga att erhålla externa forskningsmedel, vid erfarenhet av att utveckla en god forskningsmiljö, samt vid forskningssamverkan med det omgivande samhället. Därtill ska den vetenskapliga skickligheten även omfatta vetenskapliga publikationer av hög kvalitet och publikationer inom polisvetenskap.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av undervisning, handledning och examination på avancerad- och handledning forskarutbildningsnivå. Stor vikt ska fästas vid förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera. Vikt ska fästas vid genomgången högskolepedagogisk utbildning.

Vid bedömning av administrativ skicklighet ska vikt fästas vid erfarenhet av program- och kursansvar. Vikt ska även fästas vid erfarenhet från andra ledningsuppdrag inom akademin.

Vid bedömning av skicklighet att leda ska stor vikt fästas vid visad skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal samt vid erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- och universitetsnivå.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska stor vikt fästas vid visad kollegialitet och god samarbetsförmåga, vid visad ledarskapsförmåga och ett ansvarstagande förhållningssätt samt vid erfarenhet av samarbete såväl nationellt som internationellt.

Utöver dessa bedömningsgrunder ska särskild vikt fästas vid sökandes förmåga att utföra pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska språket.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet finner du här


Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning finner du här


I rekryteringsprocessen kommer provföreläsningar, intervjuer och referenstagning att genomföras.

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Amanuens/er i företagsekonomi inriktning redovisning, ekonomistyrning.

Forskarassistent
Läs mer Jun 19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vi söker en eller flera amanuenser till kursmodulen Ekonomistyrning (momentet går under modul 4 på hösten).

Välkommen med din ansökan senast 2024-09-30.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kursmoduler hjälpa till med administration, kursuppgifter, gruppövningar med mera.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Du skall för närvarande studera på Handelshögskolan vid Umeå universitet, samt ha läst något av våra kursmoment inom Ekonomistyrning samt ha goda kunskaper inom redovisning. Du skall ha klarat av dina egna studier med lägst betyg Godkänd inom ovanstående kursmoment. Detta innebär att du bör kunna visa att du klarat av dina studier i normal studietakt och inte har för många kurser oavklarade. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt redovisningsarbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Villkor
Vi söker en eller flera amanuenser under 12-14 veckor. Anställningen avser 15-35% av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2024-09-30. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentwebben.

Information
För mer information om anställningen kontakta Irina Alexeyeva, universitetslektor, irina.alexeyeva@umu.se eller Malin Näsholm, studierektor, malin.nasholm@umu.se.

Mer om Handelshögskolan 
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/ 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Amanuens/er i företagsekonomi inriktning redovisning, externredovisning.

Forskarassistent
Läs mer Jun 19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vi söker en eller flera amanuenser till kursmomentet Externredovisning (momentet går under moment 3 på hösten).

Välkommen med din ansökan senast 2024-09-30.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ovan nämnda kursmoduler hjälpa till med administration, kursuppgifter, gruppövningar med mera.

Behörighet
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Kvalifikationer
Du skall för närvarande studera på Handelshögskolan vid Umeå universitet, samt ha läst något av våra kursmoment inom Externredovisning samt ha goda kunskaper inom redovisning. Du skall ha klarat av dina egna studier med lägst betyg Godkänd inom ovanstående kursmoment. Detta innebär att du bör kunna visa att du klarat av dina studier i normal studietakt och inte har för många kurser oavklarade. Erfarenhet av undervisning eller praktiskt redovisningsarbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Villkor
Vi söker en eller flera amanuenser under 12-14 veckor. Anställningen avser 15-35 % av en heltid. Lön enligt amanuensavtal.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast 2024-09-30. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentwebben.

Information
För mer information om anställningen kontakta Irina Alexeyeva, universitetslektor, irina.alexeyeva@umu.se eller Malin Näsholm, studierektor, malin.nasholm@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Staff scientist inom bygg- och energiteknik med inriktning mot IHBI

Civilingenjör, teknisk fysik
Läs mer Jun 18
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik?har för närvarande cirka 100 anställda och bedriver forskning inom maskinteknik, energiteknik, byggteknik samt elektronik och datorteknik.

(https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/). Vid institutionen är Human-Buildings Interaction lab lokaliserat och denna anställning är kopplad till projekt inom labbet.  

Vi söker nu en staff scientist inom bygg- och energiteknik med inriktning mot Human-Buildings Interaction.  

Anställningen är tänkt som ett stöd för forskargruppen vid genomförandet av forskning, främst fokuserad på studier av Human-Buildings Interaction.?Sista ansökningsdag?är 31 augusti 2024.? Anställningen tillsätts den 1 december 2024 eller enligt överenskommelse. 

Projektbeskrivning 
Projektet är kopplat till vår forskning kring nya och effektivare sätt att experimentellt undersöka sambandet mellan energieffektiviserande åtgärder och boendes beteenden. Det ingående projektet syftar bland annat till att förstå interaktionerna mellan energieffektiviserande åtgärder och de boendes beteende, för att undersöka hur variationer i de boendes demografi påverkar deras interaktion med energieffektiviserande åtgärder. Målet är att främja större inkludering och säkerställa att mer sårbara grupper inte lämnas på efterkälken inför klimatförändringarna. Dessutom kommer studien att undersöka hur olika klimatförändringsscenarier påverkar interaktionen, vilket hjälper till att identifiera robusta sätt att främja långsiktig resiliens. 

Arbetsuppgifter 
Anställningen innebär att stödja den vetenskapliga verksamheten i Human-Buildings Interaction lab. I huvuduppgiften ingår att utveckla laboratorieutrustning och infrastruktur, designa och genomföra experiment, utvärdera och analysera mätdata. Dessutom förväntas samhandledning och ledning av vissa projekt. Arbetet inkluderar även dokumentation, rapportering, publicering och forskarhandledning. 

Kompetenskrav 
Du har doktorsexamen i bygg- och energiteknik eller motsvarande doktorsexamen som bedöms relevant. 
Du skall ha dokumenterad expertis och påvisad forskningskompetens inom åtminstone ett av följande områden: interaktion mellan människa och byggnad, eller virtuell verklighet. 
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift samt en mycket god förmåga att skriva vetenskapliga publikationer är ett krav.  
Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbets- och kommunikationsförmåga likväl som initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete. 

Övriga önskvärda kvalifikationer 
Vi söker dig som har ett starkt personligt intresse för forskning och utveckling inom området för denna anställning. God kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga är starkt meriterande då projektet sker i nära samarbete med andra forskare och extern part. Erfarenhet av handledning är också meriterande.  

Anställningsvillkor 
Anställningen är 100 % och tillsvidare och tillsätts den 1 december 2024 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Du söker via e-rekryteringssystemet Varbi och ansökan ska vara inkommen?senast 31 augusti 2024. Ansökan ska bestå av följande handlingar: 

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor) 
- Meritförteckning - CV med publikationslista 
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas 
- Kopia av doktorsavhandling och maximalt 3 relevanta artiklar 
- Forskningsplan som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen (max tre sidor) 
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa  
- Referenser lämnas i samband med eventuell intervju. 

?Information 
För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta; Weizhuo Lu, tel 073?8369536, 
e-post:?mailto:weizhuo.lu@umu.se, eller professor Thomas Olofsson, tel. 090-786 67 10, mailto:thomas.olofsson@umu.se.

Ansök nu

Postdoktor i biostatistik

Biostatistiker
Läs mer Jun 11
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Enheten för statistik vid Handelshögskolan (USBE) söker en Postdoktor i biostatistik för att bedriva kvalificerad statistisk forskning.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2024.

Vid Enheten för statistik, bedrivs såväl metodologisk som tillämpad forskning i samarbete med forskare från andra ämnen – främst med samhällsvetenskapliga och medicinska tillämpningar. Vi erbjuder en forskningsmiljö med tillgång till såväl internationella som nationella nätverk. Vår huvudsakliga forskningsprofil är metoder och mjukvara för analys av stora och komplexa datamaterial, med tillämpningar inom exempelvis utvärdering av arbetsmarknadsåtgärder, hälsa och vårdkvalitet samt storskaliga kunskapsmätningar. För ytterligare information, se: https://www.umu.se/handelshogskolan/om/statistik/ 

Vi söker en kandidat för en 3-årig position inom ämnet biostatistik för att ingå i forskningsinitiativet “Lärande och hjärnans plasticitet genom hela livet", som är ett av Umeå universitets prioriterade forskningsområden. Det här projektet omfattar ett tvärvetenskapligt nätverk av 20 forskare och spänner över tre fakulteter med professor Lars Nyberg som projektledare.

Arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor syftar till att ge anställda en tidig möjlighet att utveckla självständighet som forskare efter avslutad doktorsexamen och att skapa förutsättningar för ytterligare kvalifikationer. Postdoktorn kan, efter överenskommelse och behov vid institutionen, undervisa upp till 20% av heltid på både grund- och avancerad nivå. Postdoktorn kommer att vara placerad inom Enheten för statistik på Handelshögskolan och arbeta nära både Institutionen för datavetenskap och Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Forskningen kommer också att bedrivas i samarbete med andra delprojekt inom forskningsinitiativet.

Anställningen avser heltid under en period av tre år. Startdatum enligt överenskommelse, men senast 1 januari 2025.

Behörighet
Den sökande ska ha en doktorsexamen inom ett relevant område såsom (bio)statistik, beräkningskognitiv neurovetenskap, datavetenskap eller epidemiologi, samt ha expertkunskaper inom beräkningsneurovetenskap, probabilistisk programmering, (bio-)statistisk analys. 

Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen för högst tre år sedan sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Vid rangordning av kvalificerade sökande kommer särskild hänsyn att tas till erfarenheter inom metodutveckling för biostatistik och/eller adaptiva interventioner. Positionen kräver också kompetens i akademiskt skriftlig och talad engelska. Dessutom ska de sökande lämna in en forskningsplan som beskriver deras forskningsintressen i relation till postdoktoratet.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:

- Ett ansökningsbrev som beskriver dina forskningsintressen (max två sidor).
- En forskningsplan, skriven på engelska, som beskriver dina forskningsintressen i relation till postdoktoratet, (max tre sidor, exklusive referenser).
- Curriculum Vitae.
- Publikationslista inklusive doktorsavhandling samt högst tre utvalda publikationer.
- Kopior av relevanta examensbevis och annan dokumentation som du vill inkludera som stöd för din ansökan.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast den 31 augusti 2024.

Information
För mer information, kontakta docent Maria Josefsson, 090-7867099, mailto:maria.josefsson@umu.se, docent Anders Lundquist, 090-7867941, anders.lundquist@umu.se, professor Carl-Johan Boraxbekk, 090-7866212, mailto:carl-johan.boraxbekk@umu.se, professor Helena Lindgren, 090-7867773, mailto:helena.lindgren@umu.se.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i neurovetenskap med fokus på longitudinell hjärnavbildning

Bioinformatiker
Läs mer Maj 23
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Institutionen för Medicinsk och Translationell Biologi (MTB) söker en postdoktor i 2 år på heltid för ett projekt om hjärnans integritet i relation till god kognitiv förmåga i åldrandet.

Forskningen ingår i ett större internationellt samarbetsprojekt och baseras på data från Betula-projektet.
Sista ansökningsdag: 24-08-31

Projektbeskrivning
Du kommer att ingå ett forskningsprojekt stött av Simons-stiftelsen (USA) ”Promoting functional brain maintenance – insights from successful agers” som handlar om att beforska med longitudinella metoder hur hjärnans funktionella och strukturella integritet förändras hos individer med välbevarat minne i hög ålder (https://www.simonsfoundation.org/funded-project/promoting-functional-brain-maintenance-insights-from-successful-agers/). 

Projektet omfattar en mångfald av metoder, inklusive beteendestudier och hjärnavbildningstekniker, med syfte att belysa hjärnmekanismer som ligger till grund för välbevarad kognitiv förmåga i åldrandet.

Du kommer arbeta med forskare från olika områden och involveras i funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), och andra hjärnavbildningstekniker som mäter hjärnans struktur och dess blodflöde.

Detaljerna för anställningen kommer att fastställas tillsammans med handledare, beroende på den sökandes specifika intressen och kompetenser samt projektets behov. Oavsett specifika forskningsfrågor kommer arbetet att inkludera analyser och tolkning av hjärnavbildningsdata.

 

Arbetsbeskrivning
En anställning som postdoktor syftar till att ge den anställde en möjlighet att utveckla självständighet som forskare efter att ha avslutat sin doktorsexamen och att skapa förutsättningar för vidare kvalifikationer. Postdoktorn kan komma ges möjlighet att undervisa på grund- och/eller avancerad nivå till en omfattning av maximalt 20 procent.

 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom neurovetenskap eller annat relevant område. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Kandidaten måste ha en doktorsexamen inom neurovetenskap eller annat relevant område och expertis inom kvantitativ forskningsdesign och statistisk analys, helst inom neurovetenskap, biomedicinsk teknik eller angränsande vetenskaper. Vid rankning av kvalificerade sökande kommer särskild hänsyn att tas till erfarenhet av arbete med hjärnavbildningstekniker. Positionen kräver att sökanden behärskar akademisk engelska i tal och skrift.

 

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.Om oss
Du kommer att vara en integrerad del av Umeå Center för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI; www.umu.se/ufbi), Betulaprojektet samt det nya tvärvetenskapliga forskningsinitiativet Learning and Brain Plasticity throughout the lifespan. Det senare projektet spänner över ett tvärvetenskapligt nätverk av 20 forskningsledare och inkluderar tre fakulteter med professor Lars Nyberg som projektledare.

 

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år (med 1-års förlängning om medel finns) enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som sammanfattar sökandens kvalifikationer, kompetenser och intresse för positionen, inklusive en beskrivning av hur dina erfarenheter passar för Fullständigt CV
- Publikationslista (inklusive doktorsavhandlingen)
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 31 augusti 2024.

Kontakt
Professor Lars Nyberg, e-mail: lars.nyberg@umu.se
Associate Professor Anders Wåhlin, e-mail: anders.wahlin@umu.se,  

 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i nordsamiska

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 20
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker nu en universitetslektor i nordsamiska. Anställningen är tillsvidare med tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i nordsamiska på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå. Samverkan med det omgivande samhället, i synnerhet skolan och relevanta intresseorganisationer ingår. Handledning av examensarbeten för examen i samiska språk och för lärarexamen kan förekomma liksom undervisning och handledning på forskarutbildningsnivå. Undervisningen äger rum på campus eller annan ort eller är nätbaserad. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på språkvetenskapliga aspekter av nordsamiska samt aktiviteter med syfte att stödja studenternas utveckling av muntlig och skriftlig kompetens. Även didaktiska inslag kan förekomma.  

I anställningen ingår under de två första åren 40% kompetensutveckling och 60% undervisning/administration. Efter de två inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration, samt personal-, ämnes-, och planeringsmöten.

Vid humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om forskningstid inom ramen för publiceringsbaserad forskningsresurs.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Mycket goda kunskaper i nordsamiska samt goda språkkunskaper i svenska eller norska, och engelska i tal och skrift samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen gäller graden av vetenskaplig skicklighet inom samiska och pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning i nordsamiska, erfarenhet av nätundervisning, förmåga att leda och utveckla verksamheter inom högskolesektorn samt organisatorisk och administrativ skicklighet. Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning,
- originalitet i forskningen,
- produktivitet,
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
- uppdrag inom vetenskapssamhället och
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt
- samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.  

Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär,
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning,
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel och
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig skicklighet inom samiska och pedagogisk skicklighet. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av undervisning i nordsamiska.

Förmåga att leda och utveckla verksamheter inom högskolesektorn, erfarenhet av nätundervisning samt organisatorisk och administrativ skicklighet ska tillmätas vikt i bedömningen.

Vikt ska även fästas vid god samarbetsförmåga och övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran. https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/om-institutionen/tva-dokument/

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2024-08-30.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse.

Tjänstgörings är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektorer i rättsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 7
Juridiska institutionen söker nu en till två universitetslektorer i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt eller förvaltningsrätt.

Anställningen är heltidsanställning med placering i Umeå och med tillträde 2025. För genomförande av arbetsuppgifterna förutsätts hög närvaro och ett aktivt deltagande i institutionens interna arbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i civilrätt eller förvaltningsrätt. Undervisningen omfattar grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på exempelvis juristprogrammet, ekonomprogrammen, lärarprogrammen, socionomprogrammet, psykologprogrammet och andra utbildningar på hälso- och sjukvårdsområdet men kan också omfatta undervisning på fristående kurser. I undervisningen ingår handledning och examination av uppsatser och examensarbeten samt kursansvar och kursadministration.

I arbetsuppgifterna förväntas aktiv och engagerad medverkan i att utveckla institutionens forskning i samverkan med andra läraranställda och institutionen forskarstuderande. Du väntas också aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling som är av betydelse för arbetet.

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels visat pedagogiska skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställningen krävs juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor i rättsvetenskap beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- Originalitet i forskningen
- Produktivitet
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- Uppdrag inom vetenskapssamhället
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är:

- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet och
pedagogisk skicklighet tillmätas särskild vikt. Stor vikt ska fästas vid administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad originalitet och självständighet i forskning. Stor vikt ska fästas vid förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund vid högskola eller universitet. Stor vikt ska fästas vid erfarenhet av undervisning och handledning på avancerad nivå.

Vid bedömningen av den administrativa skickligheten ska stor vikt fästas vid erfarenhet av kursplanering och kursadministration.

Eftersom undervisningen vid juridiska institutionen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ska stor vikt fästas vid personlig lämplighet och visad samarbetsförmåga samt respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt 70 anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/juridiska-institutionen/

Ansök nu

Doktorand i matematik eller matematisk statistik

Matematiker
Läs mer Maj 15
Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematik eller matematisk statistik med fokus på geometrisk djupinlärning.

Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 26 augusti 2024.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Maskininlärning ("artificiell intelligens") har redan en enorm inverkan på både samhället i stort och speciellt forskning, och denna inverkan förväntas växa. Denna "boom" drivs framåt av så kallade djupa neurala nätverk, en klass av maskininlärningsmodeller som har visat sig vara extremt kraftfull och mångsidig, kapabel att lösa ett stort antal maskininlärningsproblem. Matematiker har tagit stora steg för att teoretiskt förstå deras empiriska framgång, men det finns fortfarande många öppna problem.

Ett delfält inom neural nätverksteori är geometrisk djupinlärning. Detta fält intresserar sig för symmetrier i antingen data eller i maskininlärningsuppgiften, och konstruktion av neurala nätverk som reagerar korrekt på dem (ekvivarianta nätverk). Exempel på sådana symmetrier är symmetri mot rotationer av punktmoln, translationer av bilder och permutationer av noder i grafer. Kombinationen av den geometrisk-algebraiska teorin om (grupp)-symmetrier med den mer analytisk-statistiska teorin för maskininlärning möjliggör matematiskt mångfacetterad forskning.

Målet för detta projekt är att fördjupa den matematiska teorin för geometrisk djupinlärning. Intressanta forskningsfrågor inkluderar utvecklingen av nya konstruktioner av ekvivarianta nätverk, matematisk beskrivning av de resulterande modellerna, och mer direkt analys av hur symmetrier inverkar på träningen av neurala nätverk.

Projektet är kopplad till AI/Math spåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), och doktoranden kommer att delta i WASP forskarskola.

Kvalifikationer
Den sökande kommer att antas till utbildning på forskarnivå i antingen matematik eller matematisk statistik. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik respektive matematisk statistik krävs att den sökande har minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet matematik respektive matematisk statistik, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i programmering (företrädesvis Matlab eller Python) samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter inom maskininlärning, bildanalys, sannolikhetsteori, differentialgeometri, algebra, optimering, representationsteori och funktionalanalys är meriterande. Observera att du inte förväntas ha specialistkunskap i alla dessa fält. Du kommer att förvärva kunskaper som en del av dina doktorandstudier, och du kommer att kunna samarbeta med andra för att komplettera din specifika kunskapsprofil.

Du förväntas ta en aktiv roll i detta projekt och arbetet på institutionen. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt och har en stark ambition att utveckla dina färdigheter och att bidra till matematisk maskininlärningsforskning.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen är en heltidsanställning om högst fyra år, eller fem år vid deltidsarbete med undervisning eller annat institutionsarbete, syftar till en doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Deltagande i WASP forskarskola ingår i studierna. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde vintern 2024/2025 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 26 augusti 2024. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska eller engelska:

ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker utbildningsplatsen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen.
ett curriculum vitae.
styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg.
examensarbete och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i det fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
kontaktinformation till minst två referenspersoner.
om tillgängliga kan resultat from GMAT-, GRE-, TOEFL- eller IELTS-test skickas med ansökan.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellanmänniskor med olika perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Människorna som jobbar vid Institutionen för matematik och matematisk statistik har olika bakgrund och erfarenheter, vilket vi värdesätter. Balans mellan yrke- och arbetsliv är viktigt för oss. Anställda stöds i att ta hand om sin mentala och fysiska hälsa, och doktorander omfattas av rätten till föräldraledighet. I denna anda uppmanar vi alla att söka den aktuella anställningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Ytterligare information ges av professor Jun Yu (jun.yu@umu.se) och biträdande lektor Axel Flinth (axel.flinth@umu.se).

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Ansök nu

Postdoktor i sociologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 14
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Sociologiska institutionen söker en postdoktor som kommer att ingå i projektet "#NeverForget vs.

#NeverHappened: Holocaust Commemoration and Contestation on Social Media", finansierat av Vetenskapsrådet. 

Anställningen är på 2 år och börjar den 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter 

Projektet leds av docent Samuel Merrill och kommer att analysera det samtida minnet och bestridandet av Förintelsen på sociala medier under dess årsdagar, i både engelsk-, svensk- och tyskspråkliga miljöer. Projektet kommer också att studera vilken roll sociala medieplattformar spelar i dessa frågor när det gäller deras tekniska design och underliggande algoritmer. Syftet är att generera ny kunskap av relevans för en rad samhälleliga intressenter, i en tid då minnet av Förintelsen inte bara urholkas genom att överlevande går bort utan också står inför risker förknippade med ett samtida politiskt landskap som kännetecknas av ökande polarisering, speciellt online.

Den person som erhåller tjänsten kommer att handledas av projektledaren och förväntas bedriva och publicera akademisk forskning relaterad till projektets mål.

Vi ser gärna att den sökande kan förstå och analysera tyskt, svenskt och engelskspråkigt material samt att personen kan stärka projektets användning av intervjumetoder och/eller datorbaserade metoder för att samla in och analysera relevant data.

För mer information om projektet: https://www.umu.se/en/research/projects/neverforget/

Behörighet  

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i sociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs inom projektet (t.ex.  Medie- och kommunikationsvetenskap, Informatik, Statsvetenskap). Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.  
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  

Vikt kommer att läggas vid tidigare och planerad forskning av relevans för projektet. Bedömningen baseras i första hand på den inlämnade forskningsplanens relevans och kvalitet och i andra hand på andra vetenskapliga meriter.

Med tanke på forskningsprojektets karaktär är kunskaper i tyska, engelska och svenska önskvärda. Erfarenhet av intervju- och/eller datorbaserade metoder för datainsamling och analys är också mycket önskvärt.

Förmåga att samarbeta såväl som att arbeta självständigt är ett krav.

Anställningen 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år.  I anställningen ingår egen forskning till minst 80 procent av arbetstiden. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå kan komma att ingå till högst 20 procent av arbetstiden. 

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022.  Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (arbetsgivarverket.se) https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/

Vi förväntar oss att den person som erhåller tjänsten är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. 

Ansökan

Ansökan skall innehålla: 

Forskningsplan (max två sidor A4 inklusive referenser) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen med den valda inriktningen.
Personligt brev som beskriver dina vetenskapliga intressen och dina motiv till att söka tjänsten (max 1 sida).
CV/meritförteckning med lista av publikationer.
Max 5 vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten.
Vidimerade kopior av betyg och examensbevis.
Eventuella övriga meriter som du vill åberopa.
Om du avlägger din doktorsexamen efter sista ansökningsdag, ladda upp information om den planerade examinationen samt förväntat examinationsdatum.
Namn och kontaktinformation med e-postadresser till 2-3 referenspersoner.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 23 augusti 2024.

Om oss

Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/soc

Mer information om DIGSUM hittar du här: https://www.umu.se/centrum-for-digital-samhallsforskning 
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i kognitiv neurovetenskap med inriktning mot hjärnans utveckling

Forskarassistent
Läs mer Maj 31
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Postdoktor i kognitiv neurovetenskap med inriktning mot hjärnans utveckling 

Institutionen för psykologi söker en postdoktor till forskningsinitiativet "Learning and Brain Plasticity throughout the lifespan" vilket är ett av Umeå universitets prioriterade forskningsområden.

Anställningen är tidsbegränsad på heltid i 2 år med tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen för psykologi framgår av vår hemsida. 

Beskrivning av projektet

Den som anställs som postdoktor kommer att ingå i forskningsprojektet Brain and vascular development in relation to educational, neurocognitive and health outcomes in preterm born young adults: A longitudinal approach from childhood. I projektet kommer långtidseffekter av en förtidig födelse att studeras med en mångfald av metoder vilka inkluderar neuropsykologiska och sensomotoriska bedömningar, fysiologiska mätningar och hjärnavbildningstekniker. Av specifikt intresse är longitudinell uppföljning av sensomotorisk och neuropsykologisk funktion i relation till hjärnans anatomiska förändring från tidig skolålder till ung vuxen. Vidare ämnar projekt även att studera hur funktionell hjärnaktivitet (genom olika anatomiska, vaskulära och funktionella hjärnavbildningsmetoder) relaterar till hälso- och beteendemått. Postdoktorn kommer arbeta med forskare från olika discipliner och förväntas ta ett särskilt ansvar i rekrytering och testning av forskningspersoner samt analyser av hjärnavbildningsdata. 

Arbetsbeskrivning och anställningsvillkor

En anställning som postdoktor syftar till att ge den anställde möjlighet att utveckla självständighet som forskare efter att ha avslutat sin doktorsexamen och att skapa förutsättningar för vidare meritering. Positionen är en 2-årig heltidsanställning med minst 80 procent forskning där högst 20 procent kan utgöras av undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Omfattningen av dessa delar i anställningen bestäms i samråd mellan postdoktor och institution. 

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022.  

Vi förväntar oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. 

Behörighet

Doktorsexamen som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (om inte särskilda skäl föreligger som föräldraledighet, militärtjänst, sjukledighet, etc.) samt senast vid tillträde av tjänsten.

Bedömningsgrunder
Den sökande skall vid tidpunkten för tillträde av tjänst ha en doktorsexamen inom ett relevant område så som kognitiv neurovetenskap, psykologi, kognitionsvetenskap, medicinsk teknik eller medicinska vetenskaper 
Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Sökande ska ha goda kunskaper inom experimentell metodik, kvantitativ metod och statistisk analys
Sökande ska ha dokumenterad kunskap om och erfarenhet av analysmetoder av hjärnavbildningsdata från magnetresonanstomografi (MRI)
Särskilt meriterande är dokumenterad kompetens och erfarenhet inom neuropsykologiska undersökningsmetoder, samt dokumenterad erfarenhet av arbete med testning av forskningspersoner
Meriterande är dokumenterad förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga team och förmåga att arbeta självständigt

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskning. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Om oss

Den som får anställningen som postdoktor kommer att vara en integrerad del av det prioriterade forskningsområdet Learning and Brain Plasticity throughout the lifespan (ett av Umeå universitets tre prioriterade forskningsområden) som spänner över ett tvärvetenskapligt nätverk av 20 forskningsledare och inkluderar tre fakulteter med professor Lars Nyberg som forskningsledare.

Ansökan görs genom Umeå universitets rekryteringssystem Varbi och måste innehålla:

Ett personligt brev (ca 2 sidor) som sammanfattar dina kvalifikationer, kompetenser och intresse för positionen, inklusive en beskrivning av hur dina erfarenheter passar för arbete i det pågående forskningsprojektet.
Fullständigt CV
Komplett publikationslista 
(Max) tre utvalda publikationer som pdf-filer 
Din doktorsavhandling
Doktorsexamensbevis och/eller andra relevanta examensbevis och studieutdrag
Annan information som är relevant för din ansökan
 

Åberopade dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Arbetsprov kan komma att efterfrågas i anslutning till anställningsintervju. Sista ansökningsdag är den 18 augusti 2024.

Närmare upplysningar lämnas av Erik Domellöf, erik.domellof@umu.se, telefon: +46-90-786 64 24 eller prefekt Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, telefon: +46-90-786 78 30.

Planerat tillträde 2024-10-01eller enligt överenskommelse.Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i psykologi mot arbets- och organisationspsykologi

Forskarassistent
Läs mer Maj 31
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Postdoktor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande.

Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.umu.se/institutionen-for-psykologi

Institutionen för Psykologi söker en postdoktor. Postdoktorn kommer att arbeta inom ramen för det internationella forskningsprojektet ”Distans- och hybridarbete: En tvärkulturell studie med fokus på implikationer för chefer och medarbetare (REMOTE-FLEX)” som är finansierat av NordForsk samt vara en del av forskargruppen CoLeadR. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år med tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2024-08-18.

Beskrivning av projektet och huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet genomförs inom ramen för forskningsprojektet ”Distans- och hybridarbete: En tvärkulturell studie med fokus på implikationer för chefer och medarbetare (REMOTE-FLEX)” som är ett internationellt forskningsprojekt med fokus på arbetsmiljö och ledarskap vid distans- och hybridarbete och dess implikationer för arbetsmotivation, välbefinnande och prestation. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av datainsamling och dataanalys av kvantitativ och kvalitativ data samt artikelskrivande. Det kommer även finns möjlighet att bidra till forskningsansökningar. Som postdoktor förväntas du bidra till institutionens gemensamma forsknings- och utbildningsmiljö.

Anställningen är vid Institutionen för psykologi. Tjänstgöringsorten är Umeå och det förväntas aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten. Som postdoktor kommer du även att ha möjlighet att spendera tid vid Universitetet i Sydöst Norge och Norges Idrottshögskola samt ISM University of Management and Economics (Litauen) där vissa av projektmedlemmarna är baserade.  

Behörighet
För att vara behörig för anställningen ska du senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas ha avlagt doktorsexamen inom psykologi eller med annat för innehållet relevant examen. 

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten samt dokumenterade kunskaper och forskningsmeriter i arbets- och organisationspsykologi.

Anställningen förutsätter mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Sökande ska ha goda kunskaper inom både kvantitativ metod och avancerade statistiska analyser (t.ex. strukturell ekvationsmodellering, flernivåanalys). Det är även meriterande att ha erfarenhet av genomförande av intervjuer och bearbetning av kvalitativ data.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskning. Anställningen som postdoktor ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga även med discipliner utanför Institutionen för Psykologi. Arbetsprov kan bli aktuellt.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år. I anställningen ingår egen forskning till minst 80% av arbetstiden. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå samt eventuellt doktorandnivå kan komma att ingå till högst 20% av arbetstiden.

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022, se Arbetsgivarverkets hemsida, här.

En fullständig ansökan ska innehålla:
- Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna projekt, och hur din expertis passar utlysningen.
- Curriculum vitae (CV), med en komplett publikationslista.
- Doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
- Din doktorsavhandling, samt högst fem relevanta vetenskapliga publikationer.
- Annan information som är relevant för din ansökan.

Åberopade dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Sista ansökningsdag är 2024-08-18. Intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag. 

Närmare upplysningar lämnas av:
Docent Andreas Stenling, andreas.stenling@umu.se, 090-786 78 49,

Prefekt Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, 090-786 78 30.

Planerat tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i medicinsk vetenskap (neurofysiologi)

Molekylärbiolog
Läs mer Jun 12
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Doktorand i medicinsk vetenskap

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurofysiologi till institutionen för Medicinsk och Translationell Biologi vid Umeå universitet.

Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom institutionen för Medicinsk och Translationell Biologi vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare. Vårt mål är att ge den stödjande och inspirerande miljö som krävs för att säkerställa en bra start på din forskarkarriär.

Kvalifikationer

Det är meriterande om den sökande därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, har uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom ett eller flera av följande områden: neurovetenskap, biostatistik, biomekanik, kognitionsvetenskap, biologi, psykologi, fysiologi eller motsvarande.

Även andra närliggande ämnesområden kan vara relevanta, då vi framförallt söker en motiverad kandidat med ett starkt intresse för att utveckla en bättre förståelse för sensorimotorisk kontroll.

Meriterande föranställning är tidigare erfarenhet av forskningsarbete, särskilt hantering och analys av forskningsdata

samt kunskaper inom statistik och programmering. Den sökande ska kunna arbeta självständigt samt ha förmåga att samverka inom en forskargrupp. Den ideala kandidaten bör ha utmärkt kommunikationsförmåga för att kunna interagera effektivt med kollegor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, förmåga till vetenskapligt resonerande, samt förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
- Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
- Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
- Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.
God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter. Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning fattas av fakultetens studierektor.

 

Om anställningen

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid med start 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt gällande lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdfformat. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-08-16.

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten

(max 2 sidor)

- CV/meritförteckning

- Examensbevis

- Uppsatser/övriga publikationer

- Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

- Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Övrigt och kontakt

För närmare upplysningar kontakta Michael Dimitriou, michael.dimitriou@umu.se

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i odontologi med inriktning mot pedodonti

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 31
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Institutionen för odontologi har cirka 70 anställda med en stark verksamhet inom både undervisning, forskning och samverkan.

Vi har tre utbildningsprogram, tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammen. Vårt forskningsområde spänner över hela odontologins bredd, från projekt på molekylär nivå till kliniska interventionsprojekt. Läs mer om institutionen https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom ämnesområdet odontologi generellt, samt även mer specifikt i ämnet pedodonti, inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid tandläkar- och tandhygienistprogrammen. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisningen kan delvis genomföras med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom odontologi med inriktning mot pedodonti. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor/kurssamordnare e. dyl. kan ingå.

Anställningen är tills vidare på heltid. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad tandläkare i Pedodonti vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad tandläkare i pedodonti är legitimation som tandläkare samt specialistbevis i pedodonti krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom odontologi med inriktning mot pedodonti.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens inom ämnesområdet odontologi och undervisningsämnet pedodonti.

För information om bedömningsgrunder för anställning, läs annonsen i sin helhet på vår hemsida genom att klicka på Ansök här.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-08-16. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.umu.se/medicinsk-fakultet/om-fakulteten/akademidocentur/anvisningar-for-ansokan-om-lararanstallning/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Universitetslektor i informatik med inriktning systemvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 20
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning och undervisa inom samhällets digitalisering.

Detta innefattar hur organisationer, processer, verksamheter och människor använder och påverkas av IT. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter är inom ämnesområdet informatik med inriktning mot systemvetenskap och dess praktiska tillämpning. Arbetsuppgifterna avser undervisning och handledning på våra program på kandidat- och avancerad nivå. Främst kommer undervisning ske inom det systemvetenskapliga programmet för kurser kring systemutveckling, programmering, databaser, webbdesign, JavaScript och eventuellt kurser inom AI. Vi erbjuder en varierad läraranställning där det huvudsakliga arbetsinnehållet är undervisning på både svenska och engelska. Det innebär att föreläsa, leda seminarier, handleda, examinera, arbeta med kursutveckling och ha kursansvar samt tillhörande administrativa uppgifter.

Vidare erbjuds kompetensutveckling genom deltagande i forskningsprojekt om tillgängliga resurser finns samt inplanerad kompetensutvecklingstid. I arbetsuppgifterna ingår det att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Lika omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet tillmätas särskild vikt. Stor vikt ska fästas vid administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenheter av undervisning inom området systemvetenskap med kunskap om hela systemutvecklingsprocessen med från idé, behov till implementation samt tillämpade kunskaper inom programmering och databaser. Särskild vikt ska även fästas vid erfarenhet av campusundervisning och undervisningserfarenhet från olika kurser. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska vikt fästas vid dokumenterade erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av forskningsbaserad utbildning, erfarenheter av olika utbildningsformer samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalité och bidra till forskningsutveckling inom det angivna området. Vikt ska fästas vid samverkan med externa partner och nationella forskningsnätverk.

Särskild vikt ska fästas vid förmågan att, i tal och skrift, kommunicera väl på svenska då undervisningen i huvudsak bedrivs på svenska. Därutöver kommer vikt fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Info om och länk till institutionens hemsida

Ansök nu

Universitetslektor i informatik med inriktning systemvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 20
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning och undervisa inom samhällets digitalisering.

Detta innefattar hur organisationer, processer, verksamheter och människor använder och påverkas av IT. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter är inom ämnesområdet informatik med inriktning mot systemvetenskap och dess praktiska tillämpning. Arbetsuppgifterna avser undervisning och handledning på våra program på kandidat- och avancerad nivå. Främst kommer undervisning ske inom det systemvetenskapliga programmet för kurser kring systemutveckling, programmering, databaser, webbdesign, JavaScript och eventuellt kurser inom AI. Vi erbjuder en varierad läraranställning där det huvudsakliga arbetsinnehållet är undervisning på både svenska och engelska. Det innebär att föreläsa, leda seminarier, handleda, examinera, arbeta med kursutveckling och ha kursansvar samt tillhörande administrativa uppgifter.

Vidare erbjuds kompetensutveckling genom deltagande i forskningsprojekt om tillgängliga resurser finns samt inplanerad kompetensutvecklingstid. I arbetsuppgifterna ingår det att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Lika omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet tillmätas särskild vikt. Stor vikt ska fästas vid administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenheter av undervisning inom området systemvetenskap med kunskap om hela systemutvecklingsprocessen med från idé, behov till implementation samt tillämpade kunskaper inom programmering och databaser. Särskild vikt ska även fästas vid erfarenhet av campusundervisning och undervisningserfarenhet från olika kurser. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska vikt fästas vid dokumenterade erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av forskningsbaserad utbildning, erfarenheter av olika utbildningsformer samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalité och bidra till forskningsutveckling inom det angivna området. Vikt ska fästas vid samverkan med externa partner och nationella forskningsnätverk.

Särskild vikt ska fästas vid förmågan att, i tal och skrift, kommunicera väl på svenska då undervisningen i huvudsak bedrivs på svenska. Därutöver kommer vikt fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Info om och länk till institutionens hemsida

Ansök nu

Universitetslektor i informatik med inriktning informationssystem

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 20
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning och undervisa inom samhällets digitalisering.

Detta innefattar hur organisationer, processer, verksamheter och människor använder och påverkas av IT. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter är inom ämnesområdet informatik med inriktning mot informationssystem. Vi söker dig som är intresserad av att undervisa och undersöka digitaliseringens effekter på organisationer, processer och verksamheter. Vi erbjuder en varierad läraranställning där det huvudsakliga arbetsinnehållet är undervisning på både svenska och engelska. Det innebär att föreläsa, leda seminarier, handleda, examinera, arbeta med kursutveckling och ha kursansvar samt tillhörande administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna avser undervisning på våra program på kandidat- och avancerad nivå och eventuellt handledning av doktorander.

Vidare erbjuds kompetensutveckling genom deltagande i forskningsprojekt om tillgängliga resurser finns samt inplanerad kompetensutvecklingstid. I arbetsuppgifterna ingår det att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Lika omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Stor vikt ska fästas vid administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenheter av undervisning inom området informatik samt erfarenhet av campusundervisning och undervisningserfarenhet från olika kurser. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska vikt fästas vid dokumenterade erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av forskningsbaserad utbildning, erfarenheter av olika utbildningsformer samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalité och bidra till forskningsutveckling inom det angivna området. Vikt ska fästas vid samverkan med externa partner och nationella forskningsnätverk.

Särskild vikt ska fästas vid förmågan att, i tal och skrift, kommunicera väl på svenska då undervisningen i huvudsak bedrivs på svenska. Därutöver kommer vikt fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer på: https://www.umu.se/institutionen-for-informatik/

Ansök nu

Chef till Ekonomienheten

Ekonomichef
Läs mer Maj 29
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Ekonomienheten

Ekonomienheten utvecklar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

I Ekonomienheten ingår stöd och processutveckling inom upphandling. 

Enheten består av 30 medarbetare och har en omsättning på cirka 26 miljoner kronor per år. Ekonomienheten är en enhet inom Universitetsförvaltningen som är universitetets gemensamma administration.

Ekonomienheten upprättar bokslut enligt god redovisningssed och upprätthåller god intern kontroll och god redovisningskompetens. Utifrån interna och externa krav utarbetar enheten underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuder service och expertstöd till verksamheten på alla nivåer inom universitetet. Ekonomienheten har huvudansvaret för att samordna, planera, genomföra samt följa upp att universitetets upphandlingar görs med hög kvalitet och i enlighet med lagar och interna regelverk. I enhetens uppdrag ingår även att svara för administration av universitetets anknutna stiftelser. Ekonomienheten svarar för ekonomistöd till merparten av universitetsförvaltningens enheter. I enhetens uppdrag ingår att vara systemansvarig för universitetets ekonomisystem Raindance.

Uppdraget

Som chef för Ekonomienheten leder och utvecklar du enhetens verksamhet tillsammans med biträdande enhetschef och dina medarbetare. I ditt uppdrag ingår att kontinuerligt utveckla och förbättra de ekonomiadministrativa processerna för hela universitetet. Uppdraget innefattar även att fortsätta utveckla universitetets upphandlingsprocess tillsammans med medarbetarna. 

För att vara framgångsrik i ditt arbete ska du kunna axla rollen som verksamhetsutvecklare av de ekonomiadministrativa processerna och göra detta genom dialog och samarbete med andra förvaltningsenheter, bland annat Planeringsenheten, Studentcentrum och Enheten för IT-stöd och systemutveckling.  

I ditt chefsuppdrag ingår personal-, verksamhets- och ekonomiansvar. Du ingår i Universitetsförvaltningens ledningsgrupp där du tillsammans med dina chefskollegor arbetar med förvaltningens strategiska frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

- Akademisk examen inom ekonomiområdet 
- Erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag i större organisation.
- Dokumenterat goda ledarskapsförmågor.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom universitet, högskola eller forskningsfinansiär.
- Erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag för ekonomiavdelning, ekonomienhet eller motsvarande.

Vi söker dig som är strategisk och drivande för att långsiktigt och uthålligt samordna och utveckla verksamheten utifrån vad som är bäst för hela universitetets verksamhet. Du är strukturerad samt analytisk och kan skapa en fungerande enhet med tydliga uppdrag, roller och processer. Du har förmåga att inspirera, motivera, kommunicera och skapa ett gott arbetsklimat. Du ska aktivt verka för en god samverkan med såväl medarbetare som arbetstagarorganisationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget.

Villkor
Anställningen avser en tillsvidareanställning, men provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2024-08-15. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.  

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Forskningssamordnare inom biobanks- och registerforskning

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 10
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Beskrivning

Enheten för biobanksforskning

Vi ger råd och praktiskt stöd till forskare som behöver biobanksprov och/eller registerdata till sina forskningsprojekt, och skapar på så sätt förutsättningar för starka forskningsmiljöer.

Forskning som stöds av oss utgår ofta från de register och provsamlingar som vi administrerar, t.ex. forskningsblodprov och information som samlats in vid Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-studien. Hjälp och råd om hur lagar och regler kan hanteras i biobanks- och registerstudier ges även till andra studier där Umeå universitet är med. Forskningen sker ofta i samarbete med andra universitet, institut eller företag, såväl i Sverige och EU, som i andra länder. Syftet med våra råd och vår praktiska hjälp är att möjliggöra forskning av hög kvalitet, särskilt forskning som utgår från de världsunika provsamlingar som förvaras vid Biobanken norr inom Region Västerbotten.

Vi söker nu en forskningssamordnare som vill vara med och utveckla vårt forskningsstöd. Du har förmåga att sätta dig in i olika regelverk, har egen forskningserfarenhet och vill nu kombinera detta till att underlätta för forskarna att genomföra bra studier. Du kommer arbeta i ett team om knappt 10 personer med bl.a. statistiker och projektadministratörer. Du kommer också samarbeta med jurister vid Umeå universitet och inom det nationella samarbetet Biobank Sverige. Till enheten finns även forskare knutna som bidrar med vetenskapligt stöd och vi samverkar med forskare, sjukvård och registerhållare lokalt, nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Du kommer att sätta dig in i befintliga regelverk och den nya lag om forskningsdatabaser som riksdagen planerar besluta om i höst. Du kommer ha en central roll i klargörandet av vad den nya lagen betyder för forskning i de provsamlingar vi arbetar med, men också i andra provsamlingar knutna till Biobank Sverige. Detta arbete sker i samarbete med jurister och forskare både lokalt och runtom i landet. Du kommer att arbeta i våra processer för att kunna ge konkret stöd till forskare i deras projekt. Du deltar också i vårt arbete med att tillse att intern dokumentation görs och ge praktisk hjälp med avtalsskrivande. 

Arbetet handlar även om att driva, planera och följa upp stödinsatser både utifrån den lokala, den nationella och den internationella forskningens behov. Övergripande mål är att förbättra processer och ge service och information till biobanks- och registerforskare kring de många olika administrativa, legala och säkerhetsmässiga komponenter som krävs för forskningen. Detta innebär samarbete med forskare, såväl i Sverige som internationellt, längs hela vägen från forskningsidé till lagring och arkivering av forskningsdata och resultat. Det innebär även kontakt med olika myndighetsföreträdare såsom registerhållare, universitetsjurister, Biobanken norr, etc.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleexamen inom relevant område. Du ska ha erfarenhet av att arbeta i forskningsnära verksamhet och med register, främst i epidemiologiska sammanhang, gärna med koppling till biomedicinsk forskning/medicinsk statistik. Alternativt så har du gedigen erfarenhet av att utveckla den här typen av processer, t.ex. från arbete som Process manager eller liknande. För denna anställning krävs erfarenhet av arbete med känsliga personuppgifter.

Du behöver ha förmåga att sätta dig in i regelverk som är nya för dig. Det är också viktigt att du är bekväm med både svenska och engelska i såväl tal som skrift och att du är bra på att förklara komplexa sammanhang, t.ex. inom forskning och regelverk.

Som person är du drivande, konstruktiv och noggrann. I ditt arbete kommer du att ha omfattande kontakter både inom och utom universitetet och det är därför viktigt att du är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera och samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Meriterande

Vi ser helst att du har flera års erfarenhet inom relevanta områden. Du är gärna disputerad.

Du har gärna erfarenhet från universitet eller annan myndighet av arbete med att tillämpa komplexa regelverk i vardagen och att finna arbetssätt som kombinerar lagens intentioner med väl fungerande verksamhet.

Det är meriterande med kunskaper om forskningsdatahantering, personuppgiftsjuridik och/eller dokumentationsrutiner.

Villkor

Anställningen som forskningssamordnare vid Enheten för biobanksforskning är på heltid (eller enligt överenskommelse) och tillsvidare med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan skall innehålla en kort beskrivning av dig själv och varför du vill ha anställningen, CV,
inklusive akademiska betyg, dokumenterad erfarenhet och kunskap som stödjer din lämplighet för
anställningen, samt gärna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Ulrika Morris, ulrika.morris@umu.se, 090- 786 75 85 och Ingvar Bergdahl, ingvar.bergdahl@umu.se, 090-786 50 37. 

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Ansök nu

Systemutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 3
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Systemutvecklare 
Umeå universitet och SciLifeLab söker en systemutvecklare, som kommer att arbeta inom en nyetablerad enhet inom SciLifeLab, Training Hub.

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLabs främsta mål är att möjliggöra banbrytande, mångvetenskaplig forskning och främja att forskningen tillämpas till nytta för samhället. Cirka 200 forskargrupper, 1 500 forskare och 40 nationella infrastrukturenheter är kopplade till SciLifeLab, vid alla större svenska lärosäten.

Training Hub är en ny satsning från SciLifeLab som ansvarar för att erbjuda utbildning, service, stöd och resurser inom teknologi- och data-driven livslångt lärande. Vårt uppdrag är nationellt och visionen är att möjliggöra för SciLifeLab att erbjuda svensk forskning högkvalitativ och öppet tillgängligt lärande till exempel i form av kurser, material och annan typ av livslångt lärande. Training Hub samarbetar tätt med en mängd olika nationella och internationella forskningsinfrastrukturer och organisationer. 

Din framtida arbetsplats
Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, växtfysiologi samt genomik.

SciLifeLab Training Hub (TH) ansvarar för att ge support och stöd till SciLifeLabs ekosystem när det gäller utbildning. Vi arbetar distribuerat över hela Sverige och du kommer att ha kollegor över hela landet, vilket gör att mycket av vårt arbete sker via Zoom/Slack/online. SciLifeLab Training Hub har Stockholms universitet som värduniversitet, med huvudkontor på SciLifeLab Solna.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som systemutvecklare på Training Hub kommer du att arbeta med att bygga vår nationella training portal. Denna portal kommer att kunna samla training-information och material från hela life science communityt, samt erbjuda stödsystem för lärare.

Huvuduppgifterna som systemutvecklare inkluderar:

- Utveckling av vårt registersystem
- Design och utveckling av vårt registreringssystem
- Driftsättning, underhåll och support av våra system
- Identifiera arbetsflöden och nya system bäst lämpade för specifika behov
- Integrera befintliga och nya system

Kvalifikationskrav
För befattningen krävs universitets- eller högskoleutbildning inom systemvetenskap, datavetenskap, bioinformatik, eller relaterat ämne relevant för befattningen eller dokumenterad erfarenhet som kan bedömas likvärdig. 

- Erfarenhet av utveckling i Linux-baserade miljöer
- Goda kunskaper i Python
- Goda kunskaper i databasmodellering
- Mycket god kommunikationsförmåga på engelska

Meriterande kvalifikationer
- Kunskaper i andra programmeringsspråk, såsom Ruby
- Erfarenhet av både frontend- och backendutveckling, med större vikt mot backend
- Erfarenhet av container-baserade system, såsom Docker
- Erfarenhet av versionshanteringssystem, t.ex. Git
- Intresse av utbildning och/eller OPEN and FAIR
- Erfarenhet av att arbeta i en forskningsmiljö och/eller forskningsinfrastrukturmiljö
- Förmåga att arbeta både individuellt och i samarbete med kollegor inom olika fält

Anställningsform
Anställningen avser heltid och tillsvidare. Provanställning i upp till 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Din ansökan ska innehålla
- Ett personligt brev (max 2 A4-sidor, 11 pkt) som motiverar ditt intresse för denna anställning och som förklarar varför du är den person som ska anställas. Brevet bör också innehålla en diskussion om din erfarenhet av mjukvaruutveckling.
- En meritförteckning.
- Dokumentation av formella meriter (examensbevis, kursutdrag, kursintyg etc.).
- Dokumentation av tidigare befattningar, relevanta erfarenheter och andra kvalifikationer.
- Referenser (länkar) till allmänt tillgängliga utvecklingsprojekt och repositories du varit en del av.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag 14 augusti, 2024

Kontakt
Jessica Lindvall, Head of Training, verksamhetsansvarig, jessica.lindvall@scilifelab.se, 0046707106347 

Nina Norgren, Training Manager Technical Platform, nina.norgren@scilifelab.se, 0046730918231 

Johannes Hanson, Prefekt, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, johannes.hanson@umu.se 00467866744

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Ansök nu

Universitetslektor i sociologi, vikariat

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Sociologiska institutionen söker en universitetslektor i sociologi för ett vikariat på vakant befattning på heltid med start omgående och fram till och med 250131.

Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan komma att ske på engelska. Den sökande förväntas kunna genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter på svenska och engelska.

Tjänstgöringsort är Umeå. Det förväntas närvaro vid arbetsplatsen och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med behörighet avses avlagd doktorsexamen i sociologi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Det vill säga, pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom det angivna området.

Till övriga bedömningsgrunder hör såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet tillmätas större vikt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska dokumenterad erfarenhet av undervisning inom det angivna området beaktas. Av särskild vikt är erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grundläggande och avancerad nivå, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå samt pedagogiskt utvecklingsarbete inom kurser och utbildningsprogram.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det angivna området.

Då arbetsuppgifterna genomförs på svenska och engelska är goda språkkunskaper i dessa språk av särskild vikt.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittarhttps://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/sociologiska-institutionen/diverse/2024-anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan ska göras via vårt rekryteringssystem. Ansök senast 2024-08-13.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såva?l sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet.

Institutionen har för närvarande cirka 65 anställda varav 13 doktorander. Forskning bedrivs inom områden som arbete, familj och jämställdhet, digital sociologi, kriminologi, hållbar utveckling, arbete och globalisering, invandringsattityder, nationalism och rasism, miljöattityder och miljöbeteenden, subjektivt välbefinnande, vetenskapsstudier, välfärd, politik och social stratifiering och äldreforskning. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i neurodegenerativa sjukdomar

Forskarassistent
Läs mer Jun 20
Vi söker dig som har eller snart ska disputera och som har utbildning inom statistik, databearbetning och/eller bioinformatik för att bidra till forskning om hjärnans sjukdomar.

Du kommer att arbeta relativt självständigt som postdoktor, i en grupp som bedriver forskning om Parkinsons sjukdom och andra alfa-synukleinsjukdomar i hjärnan David Bäckström lab (umu.se), till exempel multipel systematrofi (MSA) och demens med Lewykroppar (DLB). Vi vill ta reda på vad som orsakar dessa sjukdomar, hur de leder till demens, hur de påverkar hjärnan och hjärnans synapser och om möjligt hur de kan botas.

 

Projektbeskrivning

Forskargruppen består för närvarande av 4-6 personer i samarbeten med bland annat avdelningarna för Neurologi, Patologi, Bild och Funktionsmedicin inom Norrlands universitetssjukhus (NUS), samt institutionen för Psykologi vid Umeå universitet. Inom gruppen finns idag en gruppledare, en doktorand, en postdoktor, en forskningssjuksköterska och dessutom ett flertal anknutna forskare och studenter. Vår forskning spänner från kliniska patientstudier, till studier som involverar uppgifter om ryggmärgsvätska, genetik och livsstilsfaktorer hos patienter, ner till molekylärgenetiska och proteinbiokemiska aspekter av Parkinsons sjukdom och andra alfa-synukleinsjukdomar. Stort fokus ligger på studier av genetik och livsstilsfaktorer hos personer som drabbas av dessa i nuläget obotliga sjukdomar, för att förstå vad som orsakar dem. Denna forskning bedrivs både med hjälp av analyser av patienter och molekylärbiologiska uppgifter som samlats in på plats, lokalt i Umeå och Västerbotten och i internationella databaser, i samarbete med olika forskargrupper, vilket gör att ny kunskap kan säkras genom ett stort antal observationer från olika geografiska regioner.

 

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett stimulerande och intressant arbete där du kommer att verka tillsammans med forskarstuderande och anknutna forskare inom olika forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna utgörs främst av dataanalys av befintliga hälsouppgifter, riskfaktorer och genetikdata samt i skrivande av forskningsrapporter för internationella tidskrifter. Du kommer arbeta med statistik, databearbetning och bioinformatik för att undersöka hur genetik och livsstilsfaktorer samspelar vid uppkomsten av Parkinsons sjukdom och andra alfa-synukleinsjukdomar. Arbetet kan innefatta att tillsammans med forskare bistå i att utveckla av nya och befintliga metoder för dataanalys, samt i viss mån även arbete med hantering och analys av provsamlingar från patienter. Metoder omfattar analys av genetiska data, hjärnavbildning, hälsodata och proteinbiokemi med hjälp av statistiska program, till exempel R, SPSS eller liknande programmeringsspråk. Använda statistiska metoder är överlevnadsanalys, regressionsanalys, och analyser av samband mellan hjärnsjukdomen och olika hälsodata i databaser. Administrativa uppgifter kan också ingå. Du kommer att arbeta under handledning men med viss självständighet med forskningen.

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Du bör ha utbildning inom statistik, databearbetning och/eller bioinformatik.

 

Meriterande

Vi söker dig som har ett intresse för forskning och ser gärna viss tidigare erfarenhet av statistisk bearbetning av data, till exempel analys av genetiska data, hälsodata och proteinbiokemi med hjälp av statistiska program. Erfarenhet inom dessa områden, samt erfarenhet av forskning inom neurodegenerativa sjukdomar eller synapsbiologi är meriterande. Då anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga, noggrannhet, kreativitet, initiativförmåga, flexibilitet och en förmåga att kunna planera och arbeta självständigt, samt goda förmågor till skriftliga framställningar på engelska. Att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska är ett krav. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighetMer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida David Bäckström lab (umu.se)

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av David Bäckström, Intuitionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, david.backstrom@umu.se

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 11 augusti 2024.

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Ekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Jun 3
Institutionen för estetiska ämnen söker dig, erfarna och kompetenta ekonom, som vill bli en av oss.

Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete med stor flexibilitet, goda förutsättningar till utveckling samt omväxlande arbetsuppgifter.

På institutionen för estetiska ämnen samsas omkring 45 trevliga kollegor som förenas i sitt engagemang för estetiska uttryck och kunskapsområden. Ett av våra viktiga uppdrag är att ge lärarutbildning inom skolans estetiska ämnen bild, musik och slöjd. Vi har också ett professionsinriktat kursutbud inom grafisk design, design och kläder och musikproduktion. Därtill bedriver vi forskning, både på vetenskaplig och konstnärlig grund, inom det estetiska kunskapsområdet. Detta gör vår arbetsplats till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, ljud och musik med mera. Som vår ekonom bidrar du till kunskapsutvecklingen inom de estetiska ämnena genom att skapa de ekonomiska ramar vi behöver för vår verksamhet. För mer information om vad vi gör, besök gärna institutionens hemsida https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/. Som statligt anställd har du även många förmåner som du kan läsa mer om här https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Som ekonom hos oss arbetar du na?ra prefekt och studierektor och a?r en del av institutionens ledningsgrupp. Arbetet spa?nner över hela ekonomiområdet och innefattar såväl operativt som strategiskt ekonomiarbete. Som ekonom utgör du ett viktigt och kvalificerat chefssto?d i strategiska frågor och ansvarar fo?r ett ekonomiskt perspektiv i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. 

Du ansvarar för arbetet med budget, prognoser, löpande uppföljning och bokslut samt sköter budget och uppföljningar av institutionens forskningsprojekt, externa utbildningsuppdrag och andra projekt. Du bereder underlag inför prefektens beslut som har med ekonomiska frågor att göra. 

Arbetet innebär även löpande bokföring och övriga ekonomiadministrativa uppgifter såsom hantering av leverantörs- och kundreskontra, granskning av reseräkningar och utlägg samt tillhörande diarieföring, arkivering och inventering. Andra administrativa arbetsuppgifter i samband med den dagliga verksamheten kan ingå och arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov

Du bevakar att verksamheten följer gällande regelverk och riktlinjer i ekonomiarbetet. I detta ingår även att föredra ekonomirelaterade ärenden och frågeställningar för institutionens ledningsgrupp, anställda och utomstående intressenter/uppdragsgivare samt att komma med förslag till lösningar vid eventuella problem. 

Du ska också vara behjälplig vid institutionens bemanningsplanering, och bereda underlag till verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. 

Du ansvarar för samarbetsavtal och kontrakt med finansiärer, andra enheter vid universitetet, externa parter och uppdragsgivare.  

I arbetet ingår utveckling av rutiner inom ekonomiområdet och du ansvarar för ett ekonomiskt perspektiv i verksamhetens utvecklings och förändringsarbete.

Kompetenskrav
Arbetet kräver:

- Lägst kandidatexamen inom ekonomiområdet, exempelvis från civilekonomprogrammet, eller motsvarande kompetens, samt minst tre års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, bland annat av att upprätta budget, prognos och bokslut.
- God förmåga att, utifrån ett ekonomiskt perspektiv ge ett kvalificerat ledningsstöd i verksamhetens strategiska arbete.
- God förmåga att presentera och förklara ekonomi: resultat, årsrapporter, analyser och uppföljningar med mera, på ett pedagogiskt sätt så att personer utan ekonomikunskaper förstår
- Erfarenhet av att självständigt sköta och utveckla ekonomiarbete
- Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska 
- Erfarenhet av och goda kunskaper i Officepaketet/O365 och i synnerhet Excel

Du måste vara självgående, ansvarstagande, noggrann och ha förmåga att snabbt sätta dig in i nya uppgifter. Du är initiativtagande, analytisk, problemlösande och har en mycket god planeringsförmåga och förmåga att prioritera i ditt arbete. Du kommer att ha många kontaktytor och det är viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, gott ordningssinne och en hög integritet.

Övriga önskvärda kvalifikationer:
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet, gärna från universitet eller högskola. Erfarenhet av att hantera ekonomi inom både utbildning och forskning är meriterande. Erfarenhet av att använda universitetets ekonomiska system är också meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara delaktig i att förbereda underlag för verksamhetsstrategiska dokument såsom budgetkommentarer och även verksamhetsplan och -berättelse. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Ansökan
Till ansökan skall bifogas:

(1) Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen, redogör för dina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för arbetsuppgifterna (1-2 sidor)
(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae) 
(3) Relevanta betyg och intyg som styrker uppgifter i CV

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-08-09

Övriga upplysningar
Anställningen är tillsvidare på 100 % med tillträde 2024-09-16 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av: 
Stina Wikberg, 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se 

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Amanuens till Institutionen för språkstudier

Studieassistent
Läs mer Jun 4
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och didaktik inom engelska, finska meänkieli, franska, italienska, lingvistik, svenska/nordiska språk, ryska, samiska, spanska och tyska.

Institutionen har ca 120 anställda och är en mångspråkig och mångkulturell arbetsplats i en kreativ miljö. Läs mer https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Språkstudier söker nu en anställning som amanuens med omfattningen 50 %, tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Amanuensen utför administrativa arbetsuppgifter i anslutning till institutionens utbildning och forskning. Detta kan exempelvis inkludera:

- Boka undervisningssalar
- Sammanställa scheman
- Administrera kurssajter i Canvas
- Bistå med stöd i tentamenshanteringen
- Stötta i användandet av digitala läromedel, tex ordna tillfälliga licenser
- Hantera och administrera pedagogiska verktyg (ex surfplattor)
- Bistå lärare i kursutvärderingsprocessen

Andra arbetsuppgifter så som att bistå i undervisningsrelaterat arbete och ge administrativt stöd i olika typer av forskningsprojekt på institutionen kan även ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning, enligt 5 kapitlet 10§ HF, på grundnivå eller avancerad nivå inom universitet och högskola. Du som söker denna anställnings ska, vid tillträdesdagen, kunna uppvisa antagningsbesked till sådan utbildning.

Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver att du har god administrativ förmåga, att du är ansvarstagande, strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt. Då arbetet innebär många kontakter med både lärare och studenter bör du även vara serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga.

Du uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift. Kunskaper i andra språk som ingår i institutionens utbildningsutbud är meriterande.

Det är även mycket meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare och erfarenhet av studier vid Institutionen för språkstudier.

Övriga upplysningar
Lön regleras utifrån Umu:s lokala kollektivavtal.

Anställning på 50% under perioden 2024-09-01 till 2024-12-31, eller enligt överenskommelse. För amanuensbefattningar kan anställning ske på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Innehavare av anställningen bör vara studerande under hela anställningsperioden. 

Anställningen är placerad i Umeå.

Ansökan
Till ansökan bifogas ett personligt brev, CV/meritförteckning samt utdrag ur Ladok/kursintyg.

Din ansökan görs i e-rekryteringssystemet Varbi senast 2024-08-09.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor (två år) inom läkemedelskemi

Kemist
Läs mer Jun 13
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Beskrivning
Kemiska institutionen söker en postdoktor som ska arbeta med läkemedelskemi.

Anställningen avser heltid under två år med tillträde 15 september 2024, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är  9 augusti 2024.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Det föreslagna projektet syftar till att modulera funktionen hos serin- och cysteinproteaser med hjälp av små organiska molekyler. De utvalda enzymerna är relevanta måltavlor for medicinska applikationer inom infektionssjukdomar och vid förgiftningar. Forskningen som postdoktorn kommer att utföra innebär organisk syntes samt biokemiska och biofysikaliska mätningar.

Postdoktorn kommer även att leda vårt samarbete med andra forskare för att utföra funktionella studier och eventuella in vivo försök.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

 

Doktorsexamen ska vara inom läkemedelskemi eller motsvarande.

 

Ytterligare krav är:

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Kompetens inom läkemedelskemi, inklusive organisk syntes och biokemiska och biofysikaliska mätningar.

 

Meriterande är:

Experimentell erfarenhet av proteaser

Vi söker dig som är kreativ, har god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.

Detta projekt kommer att utföras i en forskargrupp som bedriver multidisciplinär forskning för att besvara läkemedelskemiska frågeställningar. Du ska ha ett stort intresse för läkemedelskemi och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar

 

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla

- - Personligt brev där du beskriver varför du söker anställningen samt hur dina kvalifikationer och forskningsintressen överensstämmer med utlysningen (maximalt två sidor),
- - Meritförteckning - CV med publikationslista,
- - Kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas,
- - Kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
- - Kopia av doktorsavhandling och maximalt tre relevanta artiklar,
- - Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.
- - Kontaktuppgifter till två vidtalade referenser.

 

Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 9 augusti 2024.  

  

Mer information
För mer information, vänligen kontakta  professor Anna Linusson, e-post: mailto:anna.linusson@umu.se, telefon: +46 (0)90-7866890

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand

Doktorand
Läs mer Jun 5
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.Beskrivning
Doktorandprojektet är en del av ett forskningsprojekt vars övergripande mål är att genom fysisk träning öka livskvalitén och välmående för äldre personer.

I målgruppen ingår även personer i vårt samhälle som anses svårare att nå med hälsofrämjande åtgärder såsom personer med en låg socioekonomisk status och/eller födda utanför Europa.

Som doktorand kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp som i detta projekt har fokus på implementering och processutvärdering av träningsinterventioner för äldre personer vilket kommer ge dig en djup och bred doktorandutbildning med kunskap om olika datainsamlingsmetoder samt analys av dessa.

Arbetsuppgifter
Anställningen som doktorand omfattar fyra års studier på heltid. Som doktorand ingår du i ett forskarutbildningsprogram vid Umeå universitets Medicinska fakultet som samtliga doktorander vid fakulteten deltar i oavsett profession.

Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med att planera och genomföra forskning inom doktorandprojektet vilket inkluderar att hålla kontakt med och samverka med en mängd olika studiedeltagare och aktörer i Umeå kommun. Exempelvis personer i kommunala, regionala och privata träningsanläggningar, idrottsklubbar, frivilligorganisationer och äldre personer från målgruppen. Du kommer arbeta med att samla in data via intervjuer, fokusgrupper, workshops, frågeformulär, fältanteckningar och loggböcker, mata in data samt analysera och rapportera både kvalitativa och kvantitativa data som samlats i projektet. Det kan även bli aktuellt att arbeta med redan insamlade data från en randomiserad kontrollerad studie, som utvärderade intervallträning för äldre personer som inte tränade regelbundet.

Undervisning kan komma att ingå i doktorandtjänsten. Maximalt kan undervisningstiden uppgå till 20 % tjänstgöring sett över hela fyraårsperioden och doktorandtiden förlängs i så fall i motsvarande grad som undervisning skett. Tjänstgöringsort är Umeå.

Kvalifikationer
För att bli antagen till forskarutbildning som doktorand krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå (minst magisterexamen), eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning. Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

- Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning
- Erfarenhet som bedöms i relation till doktorandprojektet
- Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses

Goda kunskaper i svenska såväl muntliga som skriftliga är också ett krav.

Det är meriterande att ha arbetat med äldre personer och med fysisk aktivitet, samt ha kunskap, intresse eller erfarenhet av att arbeta med implementerings- och förändringsarbete inom kommunal och regional verksamhet. 

Ansökan
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem, ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. En kort beskrivning av dig själv, varför du är intresserad av aktuell anställning och hur du kan bidra till forskningen. (Max 2 sidor)

2. CV/meritförteckning

3. Examensbevis, vidimerade

4. Uppsatser/övriga publikationer

5. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent till forskningsdatabas

Arkivassistent
Läs mer Maj 28
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker minst en projektassistent till forskningsinfrastrukturprojektet ”Forskningsregistret för Högskoleprovsdata” (HP-FOREG).

Anställningen är en visstidsanställning i 5 månader med tillträde i september 2024 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2024-08-02.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar:

- att inventera och dokumentera arkivmaterial om högskoleprovet, samt digitalisera analogt material
- att skapa och utveckla hemsidor om provets data och historiska dokumentation som forskningsresurs
- att bidra till dokumentation och kommunikation kring högskoleprovet och dess data, både i form av skriftliga rapporter och information på hemsidan,
- övrigt administrativt arbete relaterat till forskningsdatabasen specifikt eller institutionen i allmänhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen på lägst magister- eller masternivå. Du har ett intresse för forskning, forskningsdata, och vetenskaplig kommunikation. Praktiska kunskaper och erfarenheter från arbete med forskningsinfrastrukturer och forskningsarkivering är meriterande. För arbetet krävs att du är noggrann, analytisk och initiativrik samt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska. Att arbeta självständigt med eget ansvar ingår som en del av arbetet, men då arbetet även sker tillsammans med andra är även god samarbets- och kommunikationsförmåga en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid i 5 månader under perioden 2024-09-01--2025-01-31 eller motsvarande tid enligt överenskommelse. Tjänstgöringsorten är Umeå.

Ansökan
Till ansökan bifogas:
- CV
- Personligt brev
- Examensbevis eller utdrag ur Ladok som visar att nödvändiga kurser för examen är avklarade
- Examensarbete
- Intyg/betyg och övriga merithandlingar du vill åberopa.

Din ansökan skickas in via vårt e-rekryteringssystem och ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2024-08-02.

Mer om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent till Universitetsbiblioteket

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Maj 30
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vi erbjuder dig

Umeå universitetsbibliotek och Avdelningen för arkiv och specialsamlingar är en inspirerande miljö fylld av erfarenhet, kompetens och nyfikenhet.

Vi försöker driva på utvecklingen i Sverige kring digitalisering genom att arbeta aktivt med att göra vårt material lättillgängligt för våra forskare, studenter och den breda allmänheten. Vid vår arbetsplats är det möjligt att kombinera stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Läs mer om våra förmåner på Umeå Universitets hemsida.

 

Vi söker nu en projektassistent till projekt som kopplar till digitalisering av arkivmaterial framför allt från vårt arkiv men det kan även förekomma material från de tryckta samlingarna. Anställningen är tolv månader med tillträde 26 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Du ingår i vår arbetsgrupp för digitalisering och samarbetar med olika delar av verksamheten. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med att planera, förbereda och genomföra skanningen av arkivmaterial såsom till exempel fotografier. I arbetet kan det också förekomma mindre projekt kopplade till genomgångar och undersökningar av äldre material.

 

Vi söker dig som har:

- Examen riktad mot i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivkunskap, historia, systemvetenskap eller motsvarande akademisk examen.

Du är noggrann och ansvarstagande samt har erfarenhet av att arbeta med projekt. Du är van vid att arbeta självständigt och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du har dokumenterad god kommunikativ förmåga på svenska samt även god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

 

Det är meriterade om du har:

- Tidigare erfarenhet av digital skanning. 
- Tidigare erfarenhet av publiceringsplattform. 
- Erfarenhet av bildbearbetning.
- Erfarenhet av att förteckna arkiv.


Umeå universitetsbibliotek är med sina ca 110 anställda och breda verksamhet ett av Sveriges större forskningsbibliotek och en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid Umeå universitet. Biblioteket består av huvudbiblioteket, Medicinska biblioteket och biblioteket vid Konstnärligt campus. Det servar i första hand universitetets studenter, lärare och forskare, men är även öppet för allmänheten. Framtiden för Universitetsbiblioteket innebär spännande utmaningar på flera områden så som undervisning, forskarstöd, utveckling av den fysiska studiemiljön och satsningar på att göra våra samlingar och digitala resurser allt mer öppna och lättillgängliga.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Museivärd vid Bildmuseet

Museiintendent
Läs mer Jun 19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst och det publika hjärtat på Konstnärligt campus.

I sju våningsplan med en anslående arkitektur låter vi konst och vetenskap mötas kring vår tids angelägna frågor. Bildmuseet är en plats för stimulerande möten och samtal om konst, samhälle och existens. Mer information finner du på http://www.bildmuseet.umu.se/sv/

Brinner du för konst och det mänskliga mötet? Vi söker nu en vikarierande museivärd under perioden 19 augusti 2024 (eller enligt överenskommelse) - 13 februari 2025.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Museivärden ansvarar för värdskapet gentemot Bildmuseets besökare. I arbetet ingår att bemanna Bildmuseets reception och museishop, att svara på frågor och tillhandahålla information om utställningar och program, hålla guidade visningar för grupper på både svenska och engelska samt att ge service till museets besökare. I arbetsuppgifterna ingår även att skapa och publicera inlägg på Bildmuseets sociala medier, samt att ansvara för tillsyn av pågående utställningar och utföra larm- och säkerhetsrutiner i huset. Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter inom verksamheten tillkomma.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot konst, pedagogik, museologi, eller annan utbildning som vi bedömer är likvärdig. Du har kunskap om och intresse för samtida konst och bildkultur samt erfarenhet av värdskap, informations- och receptionsarbete vid en större konstinstitution. Du har även erfarenhet av att hålla guidade visningar samt arbete med sociala medier. Vi söker dig som är ambitiös, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad, pedagogisk och kan formulera dig väl muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Ytterligare krav för tjänsten är en hög grad av personlig mognad. 

Övriga upplysningar
Vi söker en museivärd, 90 % fr o m 2024-08-19 (eller enligt överenskommelse) t o m 2025-02-13. Helgtjänstgöring ingår i schemat.

För mer information, kontakta biträdande museichef Anders Jansson 070-247 75 71.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 2 aug och innehålla CV, personligt brev och intyg om studier. Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Museivärd vid Bildmuseet

Museiintendent
Läs mer Jun 19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst och det publika hjärtat på Konstnärligt campus.

I sju våningsplan med en anslående arkitektur låter vi konst och vetenskap mötas kring vår tids angelägna frågor. Bildmuseet är en plats för stimulerande möten och samtal om konst, samhälle och existens. Mer information finner du på http://www.bildmuseet.umu.se/sv/

Brinner du för konst och det mänskliga mötet? Vi söker nu en vikarierande museivärd under perioden 19 augusti (eller enligt överenskommelse) -31 oktober.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Museivärden ansvarar för värdskapet gentemot Bildmuseets besökare. I arbetet ingår att bemanna Bildmuseets reception och museishop, att svara på frågor och tillhandahålla information om utställningar och program, hålla guidade visningar för grupper på både svenska och engelska samt att ge service till museets besökare. I arbetsuppgifterna ingår även att skapa och publicera inlägg på Bildmuseets sociala medier, samt att ansvara för tillsyn av pågående utställningar och utföra larm- och säkerhetsrutiner i huset. Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter inom verksamheten tillkomma.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot konst, pedagogik, museologi, eller annan utbildning som vi bedömer är likvärdig. Du har kunskap om och intresse för samtida konst och bildkultur samt erfarenhet av värdskap, informations- och receptionsarbete vid en större konstinstitution. Du har även erfarenhet av att hålla guidade visningar samt arbete med sociala medier. Vi söker dig som är ambitiös, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad, pedagogisk och kan formulera dig väl muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Ytterligare krav för tjänsten är en hög grad av personlig mognad. 

Övriga upplysningar
Vi söker en museivärd, 90 % fr o m 2024-08-19 (eller enligt överenskommelse) t o m 2024-10-31. Helgtjänstgöring ingår i schemat.

För mer information, kontakta biträdande museichef Anders Jansson 070-247 75 71.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 2 aug och innehålla CV, personligt brev och intyg om studier. Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent med inriktning mot högpresterande beräkningar (5 mån)

Forskare, IT
Läs mer Jun 14
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Om anställningen 
Forskargruppen för High-Performance and Automatic Computing (HPAC) på Umeå Universitet jobbar med utveckling av precisa och effektiva numeriska algoritmer med fokus på matris- och tensorberäkningar.

Inom området tensorberäkningar har gruppen utvecklat flertalet högpresterande algoritmer, bibliotek och kompilatorer för grundläggande operationer som fungerar som byggstenar för tensorbaserade beräkningar. Dessa operationer inkluderar tensortransponering, tensor contractions och alternating least squares. Med denna erfarenhet har forskargruppen den kompetens som behövs för att bilda referensimplementationer till sådana byggstenar. Till detta ändamål söker vi nu en projektassistent för en tidsbegränsad anställning på 5 månader. 

Huvudsakliga ansvarsområden
- Generalisera det standardiserade BLAS-gränssnittet för GEMM till tensor kontraktioner 
- Förse med en referens C-implementation för binära tensor kontraktioner 
- Kommunicera med standardiseringsteamet för tensor kontraktioner 

Kvalifikationer 
- Masterexamen i datavetenskap eller motsvarande 
- Erfarenhet av tensorberäkningar 
- Goda kunskaper inom C programmering 
- Mycket god kommunikationsförmåga på engelska både i tal och skrift 
- God samarbetsförmåga 

Ansökan 
En fullständig ansökan ska innehålla: 

- Följebrev där du förklarar varför du är intresserad av forskningsprojektet och hur du tror att du kan bidra 
- Curriculum vitae (CV) med publikationslista 
- Övriga handlingar som den sökande vill inkludera 
- Kontaktinformation till två personer som är villiga att lämna referenser 

Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Dokument som skickas elektroniskt måste vara i Word- eller PDF-format. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida.  

Sista datum för ansökan är 2024-08-01. För mer information kontakta Paolo Bientinesi mailto:pauldj@cs.umu.se.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom AI och maskininlärning (12 månader)

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 13
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för Datavetenskap
Institutionen för Datavetenskap söker en forskningsingenjör för att medverka i Wallenbergs forskningsarena för Media och Språk.

Anställningen är en särskild visstid (SÄVA) på 12 mån med start 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med cirka 120 anställda från mer än 20 olika länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området.

Om anställningen
Syftet med Wallenbergs forskningsarena för media och språk (WARA Media and Language) är att bygga en forskarmiljö i världsklass kring artificiell intelligens för media och språk som spänner över vetenskapliga discipliner och industrisegment. Huvuduppgiften för den utlysta anställningen är att sätta upp och underhålla en distribuerad miljö för samarbetsprojekt inom maskininlärning (ML). Arbetet innebär att samla in och bearbeta data, sätta upp och konfigurera utvecklingsmiljöer och tillhandahålla tjänster för benchmarking, det vill säga standardiserad prestandamätning av nya algoritmer. För att möta dessa behov söker vi nu en forskningsingenjör med lämplig kompetens.

De huvudsakliga ansvarsområdena för den utlysta anställningen är att:

- Bidra till utformning, genomförande och i vissa fall även underhåll av prototyper och demonstratorer av AI-lösningar som genererar och analyserar medieinnehåll.
- Bidra till implementering och utvärdering av olika AI-riktmärken, t.ex. GENEA som fokuserar på modellering av mänskligt kroppsspråk, och VOT som utvärderar trackers inom området visuell objektspårning.
- Bidra till studentprojektet vid WASP:s årliga sommarskola om multimodal modellering av mänsklig kommunikation.
- Bidra till pågående forskningsinsatser om multimodala grundmodeller och språkbehandlingspipelines.

Projektet erbjuder möjligheten att:

- Samverka med ML-experter från industri och akademi inom WARA Media and Language, och därigenom bygga ett professionellt nätverk inom ett snabbt växande område.
- Publicera vetenskapliga artiklar som huvudförfattare eller medförfattare.
- Påverka den nationella utvecklingen av AI inom området media och språk. 

Kvalifikationer
Du behöver:

- Lägst kandidatexamen i datavetenskap eller ett relaterat område
- Programmeringskunskap i Python
- Grundläggande kunskaper om virtualisering, nätverk och datasäkerhet
- Erfarenhet av att arbeta med containrar, t.ex. Docker, Singularity, GitHub eller CI/CD
- Erfarenhet av maskininlärning och plattformar som Tensorflow och Pytorch

Vi kräver också följande mjuka färdigheter:

- Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska
- Förmåga att konkretisera och lösa öppna och komplexa problem
- Stark samarbetsförmåga

Erfarenhet inom/av något av följande är meriterande:

- Vetenskaplig forskning
- Teknisk support
- Systemadministration
- Agil mjukvaruutveckling
- Ramverk som Unity, Blender eller Unreal Engine
- Heterogena acceleratorer (t.ex. GPU:er, TPU:er) Plattformar för molnbaserad databehandling, till exempel Amazon AWS, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform 

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

- Följebrev där du förklarar varför du är intresserad av forskningsprojektet och hur du tror att du kan bidra,
- Curriculum vitae (CV) med publikationslista,
- Övriga handlingar som sökanden vill göra anropa,
- Kontaktinformation till två personer som är villiga att lämna referenser.

Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Dokument som skickas elektroniskt måste vara i Word- eller PDF-format. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista datum för ansökan är 2024-08-01. Ytterligare information lämnas av Johanna Björklund, johanna.bjorklund@umu.se. 070 603 94 59.

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor (2 år) inom molekylär malariaforskning

Molekylärbiolog
Läs mer Jun 17
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor som ska arbeta med parasit-mygga interaktion vid malariaöverföring.

Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 September 2024, eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Interaktioner mellan malariaparasiter och myggor avgör framgången för malariaöverföring och kommer i fokus som mål för interventioner. Förståelsen för biologin i Plasmodiums myggstadierna är fortfarande låg. men de senaste genombrotten inom CRISPR-screeningsteknologier, single cell transkriptomik, cyroEM och beräkningsmodellering öppnar nya möjligheter att förstå de genetiska och molekylära interaktionerna mellan parasit och vektor. Som en del av ett internationellt nätverk av samarbetspartners, och med finansiering från Wallenbergstiftelsen, utökar vi vårt tvärvetenskapliga team för att ta itu med viktiga frågor relaterade till biologin hos Plasmodium ookinete och oocystan och deras metaboliska och immuna interaktioner med myggor.

I ett labb med en stark erfarenhet av att underlätta övergången från postdoktor till PI kommer du att arbeta i en gnagarmodell, till exempel för att bygga vidare på vår unika expertis i att utveckla storskaliga fenotypiska skärmar, eller för att utveckla andra metoder i genomskala för att nå hur molekylära parasit-vektor-interaktioner avgör överföringsframgång. Se vår labbsida för mer information om tillgängliga projekt: hhttps://billkerlab.org/

Du kommer att ingå i Laboratory for Molecular Infection Medicine (MIMS), den svenska EMBL-noden, vid värdinstitutionen Institutionen för molekylärbiologi. Du kommer att ha tillgång till enastående forskningsfaciliteter och nätverksmöjligheter som erbjuds i Umeå, av Sveriges SciLifeLab-infrastruktur och genom vårt nordiska EMBL-partnerskap Nordic EMBL-Partnership for Molecular Medicine.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter.

Det är viktigt att du kan uppvisa en gedigen meritlista av framgångsrik forskning med experimentella genetiska metoder. Du har ett bevisat intresse för patogen-värd-interaktioner och du är villig att arbeta i en gnagarmodell. Antingen har du forskningserfarenhet relaterad till malariaparasiter eller deras vektorer, eller så tar du med dig starka kunskaper i en annan aspekt av cell- och molekylärbiologi, och du förklarar väl hur du skulle vilja tillämpa dessa på frågan. Du är redo att bedriva en oberoende forskningslinje, men du måste värdesätta ett teamorienterat vetenskapligt samarbete.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

- Följebrev där du beskriver ditt intresse för jobbet och hur du tror att din forskningserfarenhet skulle bidra till vår forskning.
- Meritförteckning - CV med publikationslista.
- Kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas.
- Kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg.
- Kontaktuppgifter till två vidtalade referenser.

Referenser lämnas i samband med eventuell intervju.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2024-07-30.

Närmare upplysningar lämnas av  Oliver Billker, oliver.billker@umu.se.

Mer information
Umeå ligger i norra Sverige och erbjuder hög livskvalitet i en säsongsbetonad miljö nära naturen. Umeå universitet är värd för ett erkänt spetskompetenscentrum inom mikrobiell forskning där >60 tvärvetenskapliga forskargrupper arbetar i nära samarbete med tillgång till enastående infrastruktur. Den svenska EMBL-noden är en plats för Nobelprisbelönt forskning som ger en levande forskningsmiljö med nära band till andra excellenscentra i EMBL-nätverket.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i molekylärbiologi

Molekylärbiolog
Läs mer Jun 17
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vi söker en doktorand i molekylärbiologi med ett intresse inom parasit-vektor interaktioner till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter i en dynamisk forskningsmiljö skapad av värdinstitutionen och Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), den svenska EMBL-noden, som ger tillgång till utmärkt forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet, SciLifeLab ochNordic EMBL-Partnership for Molecular Medicine.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter
Den framgångsrika sökanden kommer att utveckla ett forskningsprojekt för att belysa de dåligt förstådda molekylära mekanismer som styr utvecklingen av malariaparasiter i mygg. Som en del av ett internationellt och tvärvetenskapligt samarbete kommer de att kunna dra nytta av ett brett utbud av nya CRISPR-screening, transkriptomiska encells-, metabolisk modellering och cryoEM-teknologier för att förstå molekylära determinanter för parasitutveckling och hur sådan kunskap kan användas för att blockera överföring av malaria. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla de specifika behörighetskraven för antagning till forskarutbildning i molekylärbiologi krävs att den sökande har genomfört kursfordringar om minst 90 hp inom huvudområdet molekylärbiologi, inklusive kurser i kemi, cell- och molekylärbiologi, genetik, och mikrobiologi. Därutöver krävs kurser motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet molekylärbiologi, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Ett särskilt intresse för att bedriva forskning inom ämnesområdet samt bevis på tidigare forskningserfarenhet är starkt meriterande. Färdigheter inom experimentell genetik, molekylär- och cellbiologi, genomomfattande associationsanalys, infektionsmodeller eller bioinformatik kommer att vara meriterande Forskningen kommer att använda gnagarmalariamodeller i första hand, och du måste vara villig att använda gnagare för forskning. Du ska vara mycket motiverad, visa god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor, samt ha förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av dina förutsättningar att tillgodogöra dig forskarutbildningen baseras främst på:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
- Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
- Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
- Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.
God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde oktober 2024 eller enligt överenskommelse. 

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 30 Juli 2024. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

- Ett CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
- Kopior på examensbevis
- Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan till forskarutbildning.
- Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta Oliver Billker oliver.billker@umu.se

Mer om oss
Mer information om oss finner du på: http://www.umu.se/molbiol och http://www.mims.umu.se, http://www.billkerlab.org.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Staff scientist

Kemist
Läs mer Jun 19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Sammanfattning
Utlysningen gäller en tidsbegränsad anställning som Staff Scientist vid Kemiska institutionen under perioden från 2024-09-01 till 2024-12-31 inom ramen för projektet ”Högkapacitetsutveckling av förhöjd mikrobiell produktion av arginin från skogsindustriella restströmmar”.

Välkommen med er ansökan senast 2024-07-12.

 

Beskrivning
I projektet ”Högkapacitetsutveckling av förhöjd mikrobiell produktion av arginin från skogsindustriella restströmmar” samverkar Umeå universitet, Processum Biorefinery Cluster och Sveriges lantbruksuniversitet för att utveckla bakteriestammar med god förmåga att producera aminosyran arginin för användning som biologiskt gödningsmedel för skogsplantor. Utvecklingen sker i laboratorier i Örnsköldsvik, bl.a. med hjälp av utrustning vid RISE High-Throughput Centre.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar beredning av medier baserade på skogsindustriella restströmmar, utveckling av bakteriestammar med hjälp av genetisk och metabol ingenjörskonst, selektion av bakteriestammar med hjälp av utrustning vid RISE High-Throughput Centre samt genom LC-MS-analys, samt karakterisering av bakteriestammar i samband med odling i bioreaktorer.Kompetenskrav

Doktorsexamen inom mikrobiologi eller motsvarande område. Postdoktoral erfarenhet av forskning om bakteriell produktion av arginin, inklusive praktisk erfarenhet av genetisk och metabol ingenjörskonst, användning av utrustning för högkapacitetsselektion inklusive mikrobioreaktorsystem, användning av konventionella bioreaktorer, analys av metaboliter med vätskekromatografi och masspektrometri (LC-MS), samt utvärdering av analysdata med mjukvara för LC-MS.

 

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av forskning om skogsindustriella restströmmar är meriterande.

 

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen, ett CV, doktorsexamensbevis, relevanta intyg och betyg samt namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast den 12 juli, 2024.Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till och med 2024-12-31. Tillträde 2024-09-01.
 


Information
Närmare upplysningar lämnas av professor Leif Jönsson, tfn: 090-7866811 eller e-post: mailto:leif.jonsson@umu.se. 

 

Om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-biologiskt centrum. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i beräkningsvetenskap

Doktorand
Läs mer Jun 18
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Till vår institution, kännetecknad av världsledande forskning inom flera fält och en bredd av internationellt högt rankade utbildningsprogram, söker vi nu en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot högpresterande beräkningar.

De drygt 60 doktorandstuderande vid vår institution består av en diversifierad grupp människor från olika nationaliteter, bakgrunder och fält. Som doktorand hos oss har du tillgång till stöd för din karriärutveckling, nätverk, administrativ och teknisk support samt goda anställningsvillkor.

För mer information besök
https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/

Projektbeskrivning: ”Högpresterande parallella algoritmer för tensornätverk”

Ett tensornäverk erbjuder ett flexibelt matematiskt ramverk för att effektivt approximera och beräkna med högdimensionella tensorer. Tensornätverk dyker upp i många olika vetenskapliga tillämpningar, från studier av kvantmekaniska system till autonoma fordon och förklarande modeller för artificiell intelligens. Beräkningar med tensornätverk leder till två stora utmaningar: 1) Den ordning som noderna kontraheras med varandra påverkar både tids- och rumskomplexiteten, och att hitta den optimala ordningen är ett NP-komplett problem. 2) I många applikationer är tensorerna i nätverket glesa och de har andra egenskaper som måste utnyttjas för att kontraktionerna ska bli praktiskt genomförbara. Det saknas fortfarande högpresterande parallella programbibliotek för beräkning med tensornätverk. Projektet syftar till att utveckla nya algoritmer, datastrukturer och programvara för tensornätverksalgoritmer inom flera olika tillämpningar. 

Doktoranden kommer att bli en del av forskargruppen High-Performance and Automatic Computing (HPAC) och kommer att handledas av Paolo Bientinesi och Lars Karlsson. HPAC:s hemsida:  https://hpac.cs.umu.se/

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

Projektet är interdisciplinärt och sammanflätar tillämpningar i fysik med högpresterande beräkningar, numerisk linjär algebra och tensorberäkningar. Sökanden bör därför ha kunskap om fysik och dess numeriska metoder, såväl diskret som kontinuerlig matematik, samt tillämpad matematik och parallell programmering. Du förväntas vara proaktiv, självständigt kunna identifiera ämnen relevanta för den planerade forskningen, samt självständigt kunna ta till sig ny erforderlig kunskap.

Du måste kunna visa mycket goda kunskaper om programspråk och parallell programmering, särskilt för vetenskapliga tillämpningar.Du måste även vara en skicklig programmerare (C/C++, Python och Matlab), vara förtrogen med olika beräkningsplattformar (delat minne och distribuerat minne) och relaterade bibliotek (OpenMP och MPI). Forskningen kommer att utföras i samarbete med internationella forskare från olika discipliner, så god samarbetsförmåga är ett krav och du måste flytande kunna prata och skriva på engelska. 

Den viktigaste bedömningsgrunden är vetenskaplig expertis och färdigheter, lämplighet för projektet, dokumenterad förmåga att arbeta i grupp och att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter. 

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. 


Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

En fullständig ansökan ska innehålla:

Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
Kopior av examensbevis eller motsvarande
Curriculum Vitae (CV)
Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns
Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser
Kontaktinformation till minst två referenser

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2024-07-07. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent i Virologi (Folkhälsa)

Virolog
Läs mer Jun 20
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Beskrivning
Jobbpositionen kommer placeras hos https://www.

umu.se/forskning/grupper/anne-marie-fors-connolly/forskargrupp, https://umu.varbi.com/center/tool/position/732275/edit/tab:3/Institutionen-for-klinisk-mikrobiologi, vilket är en interdisciplinär grupp med läkare, statistiker, epidemiologer och biomedicinska forskare. Gruppen har publicerat flertalet high-impact vetenskapliga artiklar inom området hjärtkärl-händelser efter virusinfektion i tidskrifterna The Lancet, BMJ och Circulation.

Forskning fokus är på riskfaktorer för infektion, svår sjukdom, akuta- och långtidskomplikationer efter infektion, och hittills har fokus varit på SARS-CoV-2, Influensavirus och Puumalavirus. Forskningen är translationel med populationsstudier, kliniska studier och laboratoriestudierArbetsuppgifter
Anställningen innefattar arbete med stora nationella heltäckande populations-multi-registerdata som samlats in från Folkhälsomyndigheten, Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och många flera källor. Fokus är att studera risken för neuropsykiatriska komplikationer efter virus-infektioner.

 

Specifika ansvarsområden:

- Hantering av stora nationella registerdata som täcker hela Sveriges befolkning med upprepade data
-  Identifiera och selektera relevanta ”international classification of diseases” (ICD) diagnoskoder från ICD version 8 till 11 i registerdata.
- Identifiera och selektera relevanta läkemedel utifrån Anatomic Therapeutic Chemical (ATC) koder i register
- Identifiera och selektera kliniska interventioner utifrån åtgärdskoder.
- Arbete med Försäkringskassan data
- Utföra statistiska och epidemiologiska analyser med helbefolkningsdata
- Utföra avancerade statistiska analyser med metoder som self-controlled case series metoden.
- Skapa datafiler för ditt projekt med korslänkning av relevanta variabler
-  Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.
- Kommunicera med kollegor som har olika yrkeskategorier
- Bidra till publicering av forskningsresultat.
- Jobba med känsliga data på ett säkert sätt

Den huvudsakliga arbetsuppgiften innebär datahantering, och dataanalys med särskild metoden SCCS, därför krävs mycket goda kunskaper om datahantering och data-analys generellt och specifikt sammanlänkning av stora registerdata. Du kommer att ingå i ett internationellt team av läkare, statistiker, epidemiologer och även biomedicinska forskare, med samarbeten i Danmark och Finland. Därför är det viktigt med bra kommunikations- och samarbetsförmåga.

 

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Minimum en läkarexamen, antingen från Sverige, inom eller utom EU
- Klinisk erfarenhet med handläggning av patienter
- Gedigna praktiska kunskaper i data managent
- Goda kunskaper av att hantera statistikprogram som R
- Praktiska kunskaper av data-analys med SCCS metoden
- Kunskap och praktisk erfarenhet av att hantera helbefolkningsdata
- Gedigen och praktisk erfarenhet av att hantera svenska nationella registerdata

Det är meriterande om du har:

- Mastersexamen i Folkhälsa eller närliggande fält
- Mastersexamen i Molekylärbiologi
- Bra kunskaper om svenska nationella registerdata
- Goda kunskaper i epidemiologi och/eller statistik

Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av hantering av stora registerdata, klinisk erfarenhet och vid förmåga att samarbete i tvärdisciplinära teams. Ett annat krav är vana att jobba självständigt och vara noggrann.

 

Ansökan
- Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation
- Attesterade kopior av relevanta examensbevis
- CV inklusive publikationslista
- Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum 2 referenser

Villkor
Forskningsassistent i Virologi (Folkhälsa) 
11 mån, heltid med start enligt överenskommelse.
Ansökan görs elektroniskt via Varbi senast 2024-07-04

 

Övriga upplysningar:
Anne-Marie Fors Connolly MD PhD, Docent. 
Email: anne-marie.fors.connolly@umu.se 

 

Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i kost- och måltidsvetenskap 50 %

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 12
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetsadjunkt med inriktning näringslära och kost och hälsa.

Anställningen är tidsbegränsad på deltid (50 %) med tillträde 12 augusti 2024 eller enligt överenskommelse och till och med 16 februari 2025. Sista ansökningsdag är 3 juli 2024.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå.  Anställningen avser i huvudsak undervisning och examination inom praktiskt och professionsnära inriktade moment inom ämnesområden relaterade till näringslära, kost och folkhälsa, idrottsnutrition samt livsmedel och matlagning. 

Huvudsakligt arbetsinnehåll är föreläsningar, praktisk undervisning i kök, seminarier, och examination. Även andra administrativa uppdrag ingår.

Även utbildning inom andra program där institutionen är involverad, fristående kurser och annan verksamhet som institutionen bedriver kan beröras. 

Tjänstgöringsort är Umeå och arbetet utförs både på campusområdet och via digitala applikationer, exempelvis i lärplattform och Microsofts system.

Behörighet
Enligt Anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs magisterexamen i kostvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund för den nu aktuella anställningen gäller i första hand graden av sådan skicklighet som utgör krav för behörighet för anställningen.

Särskild vikt kommer att läggas vid visad pedagogisk skicklighet samt god undervisningsförmåga. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av undervisning inom ovan nämnda ämnesområde samt förmågan att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär.

Undervisning inom näringslära, kost och folkhälsa, samt praktisk undervisning i kök är meriterande, liksom erfarenhet av undervisning på universitet/högskola inom ovan nämnda ämnesområden.

God förmåga att använda olika typer av IT-system, samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift är meriterande.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Din ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 3 juli 2024. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, referenstagning och arbetsprov.  

Mer om oss

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har i dagsläget ett 50-tal medarbetare. https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i kemi, med inriktning mot återvinning av litiumjonbatteri

Doktorand
Läs mer Jun 11
Kemiska institutionen söker en doktorand i kemi med inriktning mot teknisk kemi, materialvetenskap, kemisk teknik eller något relaterat område.

Doktorandens projekt kommer att fokusera på att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för återvinning av litiumjonbatterier. Anställningen gäller för fyra års forskarstudier, vilket innebär egen forskning och deltagande i kurser på forskarutbildningsnivå. Sista ansökningsdag är 3 juli 2024. Startdatum är 1 september, 2024 eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsbeskrivning
Vår forskargrupp vid Nordic Membrane Laboratory, Umeå universitet, designar och syntetiserar innovativa material och metoder för att främja separationsvetenskapen. I samarbete med Toyota Motor Europe (TME) har vi glädjen att erbjuda en doktorandanställning med fokus på att utveckla en ny metod för återvinning av litiumjonbatterier. Detta tvärvetenskapliga projekt ger en unik möjlighet att engagera sig i ett spektrum av aktiviteter, inklusive återvinning, separering, återtillverkning och testning av litiumjonbatterikomponenter. Som doktorand kommer du att dra nytta av tillgång till toppmoderna återvinnings-, tillverknings- och testinstrument, vilket garanterar en omfattande, praktisk forskningserfarenhet. Du kommer att handledas av en akademisk expert från Umeå universitet och industrispecialister från TME. Dessutom har du möjlighet att tillbringa tid i TMEs lokaler, där du kan utbyta idéer och aktivt delta i återvinningsprocessen. Vi inbjuder dig att ansöka och bidra till detta innovativa och effektfulla forskningsinitiativ.

Behörighet och kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid antagningstillfället, men behöver inte vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.

Övriga krav är:

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, tillsammans med dokumenterad erfarenhet av jonbatterier, återvinning, filtrering, membran och processdesign.

Meriterande är:

Tidigare erfarenhet av återvinning av jonbatterier, tillverkning av battericeller och testning av jonbatterier.

Kreativ med analytisk och problemlösande färdigheter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

 

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast 3 juli 2024. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:

- Kortfattad beskrivning av varför du söker anställningen samt hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för projektet beskrivet ovan (maximalt två sidor),
- curriculum vitae (CV), med publikationslista
- kopia av examensbevis inklusive dokumentation av fullföljda högskolekurser, betyg samt eventuella ytterligare certifikat eller intyg som är av relevans för projektet,
- kopia på examensarbete samt eventuella publikationer,
- namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

 

Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.

 

Mer information
För mer information kontakta universitetslektor Naser Tavajohi mailto:naser.tavajohi@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida:http:// www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

Ansök nu

Intermittent anställning inom kost- och måltidsvetenskap

Lärarassistent
Läs mer Jun 12
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap söker nu 1-2 intermittent anställda för arbete inom undervisning på institutionen under perioden 1 september 2024 till och med 31 maj 2025.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår till exempel undervisning på grundnivå i näringslära, kost och hälsa, livsmedelskunskap och matlagningsteknik. Undervisningen bedrivs både på campus och via nätet och omfattar föreläsningar, praktiska inslag och att vara behjälplig vid examinationer. Förutom undervisning ingår även undervisningsrelaterad administration samt planeringsmöten.

Kvalifikationer
För att kunna vara behörig att söka denna tjänst ska du som lägst ha en kandidatexamen inom kostvetenskap eller dietistexamen. Eftersom undervisning och examinationer sker på svenska krävs god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. God förmåga att använda olika typer av IT-system är meriterande.

Vi söker dig som är självgående, initiativtagande, flexibel samt har en god samarbetsförmåga. 

Villkor

Anställningen avser en intermittent anställning med timlön under en ramperiod på 9 månader med start 1 september 2024. 

Den intermittenta anställningsformen innebär att du kan bli erbjuden arbete under enstaka kortvariga tillfällen under den aktuella ramperioden. Anställningstillfällena tidsbegränsas med stöd av Lagen om anställningsskydd 5 § 1 p. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att du kan tacka ja eller nej till varje tillfälle du erbjuds att arbeta på och att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle som du arbetar.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och relevanta betyg/intyg som styrker dina meriter. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 3 juli 2024.

Tillträde enligt överenskommelse.

Vid frågor är du välkommen att kontakta studierektor Petra Rydén, 090-786 95 54.

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet utbildar studenter på både grund- och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av nutrition, mat och måltider. Institutionen har i dagsläget ca 50 medarbetare. https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/. 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör till Clinical Genomics Umeå

Molekylärbiolog
Läs mer Jun 14
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Institutionen för medicinsk biovetenskap tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.

medbio.umu.se) och bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi. Institutionen har ca 90 anställda. 

Vi utlyser en anställning som forskningsingenjör till Umeå noden inom Clinical Genomics (CG), som är en del av SciLifeLabs platform med samma namn. CG ger stöd till translationell forskning och utvecklar framtidens metoder för precisionsmedicin. Arbetet sker i tätt samarbete med Genomic Medicine Sweden/Genomic Medicine Center Norr och avdelningarna för klinisk mikrobiologi, klinisk genetik samt klinisk patologi inom Region Västerbotten. 

Anställningen är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs med att arbeta laborativt! Arbetsuppgifterna är omväxlande med goda möjligheter till fortsatt utveckling och sker i en miljö som syftar till att utveckla nya analyser och instrumentering inom området precisionsmedicin. Du kommer att arbeta självständigt med att generera data, genomföra analyser, presentera resultat och skriva rapporter. Exempelvis innebär arbetet att skapa bibliotek för NGS-sekvensering, starta NGS-sekvenatorer och hantera pipetteringsrobotar. Även extraktion av DNA och RNA, qPCR, fragmentanalys och liknande kan ingå.

Kompetenskrav 
Grundutbildning och examen i molekylärbiologi, biomedicin, bioteknik eller examen från programmet för biomedicinska analytiker eller motsvarande är ett krav. Bred laborativ erfarenhet av molekylärbiologiska metoder är också ett krav. Erfarenhet av att skriva rapporter är ett krav. Vidare krävs erfarenhet av molekylärgenetiska metoder, t ex Sangersekvensering eller konstruktion av sekvenseringsbibliotek för short read- eller long read-sekvensering.  

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av att hantera och programmera vätskehanteringsrobotar är önskvärt. Vana av arbete med kliniska humana material är också önskvärt, likaså god kunskap av statistiska analyser. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du skall vara kreativ, kunna ta egna initiativ och ta dig an varierande arbetsuppgifter på ett flexibelt och effektivt sätt samt ha förmågan att egenhändigt driva utvecklingsprojekt. Du bör ha goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska.

Anställningstid
Anställningen är tills vidare och avser heltid. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensområden samt varför du är intresserad av anställningen.
- Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för examen.
- Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av Linda Köhn, Head of Unit, Clinical Genomics Umeå, 
tel: +46 70 222 27 70, e-post: linda.kohn@umu.se.

Ansökan, skriven på svenska eller engelska och i word- eller pdf-format, skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 7 juli 2024.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i medicinsk vetenskap

Doktorand
Läs mer Apr 12
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Institutionen för diagnostik och intervention utlyser en doktorandtjänst i medicinsk vetenskap med inriktning mot utvecklande av nya tekniker för rehabilitering och funktionsnedsättningar på skador på övre extremiteten med stöd av maskininlärning och neurala nätverk.

Anställningen är en satsning inom ramen för forskningsinitiativet "Learning and brain plasticity throughout the life span", som är ett av Umeå universitets prioriterade forskningsområden. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.?

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/utbildning-pa-forskarniva/). 

Arbetsuppgifter och beskrivning av doktorandprojektet

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.? 

Huvudmålet för projektet är att utveckla ett AI-system för rehabilitering hos patienter med nedsatt arm- och handfunktion. Vid handkirurgiska kliniken i Umeå behandlas patienter med nedsatt funktion i sin arm och hand. Det kan förutom traumatiska amputationsskador röra sig om en medfödd avsaknad eller underutveckling av en del av övre extremiteten, tillstånd som ibland kallas för dysmeli. Även skador på armens nervfläta (plexusskada), eller andra nerver, kan leda till en dramatisk minskning av motoriska funktioner i arm och hand.

Trådlösa sensorer, tex baserat på yt-EMG-elektroder, gyroskop och accelerometrar, placeras på patientens arm för att samla in data om muskelaktivitet och rörelser. AI-modeller analyserar denna data och ger anpassad feedback till patienten. Systemet kan också användas för att styra avancerade myoelektriska proteser. Det förväntade resultatet av detta projekt är förbättrade rehabiliteringsprocesser och ökad funktionalitet hos patienter med nedsatt arm- och handfunktion. Därtill kan ökad användarvänlighet och styrning av avancerade myoelektriska proteser uppnås.

Doktorandprojektet kommer att utformas tillsammans med den rekryterade doktoranden utifrån dennes grundutbildning och önskemål, men kan innefatta design och utveckling av mjukvara och/eller hårdvara, samt experimentella studier där vi utvärderar hur väl det utvecklade systemet kan förbättra patienternas arm och handfunktion. Projektet kommer att utgå från enheten för hand- och plastikkirurgi, vid institutionen för diagnostik och intervention för att säkerställa att utvecklingen är patientorienterad, i nära samarbete med professor Tomas Nordström vid institutionen för tillämpad fysik & elektronik, samt institutionen för medicinsk och translationell biologi.

Antagningskrav? 

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.? 

Grundläggande behörighet?? 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).? 

Särskild behörighet? 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.? 

Övriga kvalifikationer:
Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper för projektet relevanta områden samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling. Erfarenhet inom maskininlärning/deep learning, de mest använda ML-ramverken (som keras eller tensorflow), programspråket python, men även andra programmeringskunskaper och erfarenhet av mjukvaruutveckling är starkt meriterande. Erfarenheter inom rörelseanalys och/eller neurofysiologi är önskvärt.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-06-30.

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation.
- En meritförteckning (CV).
- Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
- Kontaktinformation till två referenspersoner.

Löneplacering? 

Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar.? 

Övrigt och kontakt

För närmare upplysningar kontakta biträdande universitetslektor Gustav Andersson gustav.andersson@umu.se  

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Amanuens för stora språkmodeller, kognitiv modellering och välbefinnande

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 5
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Beskrivning
Institutionen för datavetenskap har cirka 150 anställda från ett tjugotal länder och är inne i en kraftig expansionsfas.

Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Nära 2000 studenter läser hos oss från 14 olika program läser hos oss vilket motsvarar 460 heltidsstudenter.

Arbetsuppgifter
Den blivande medarbetaren kommer att få i uppdrag att ta fram bevis på koncept, prototyper och analyser av tillämpning av stora språkmodeller för att känna igen och anpassa sig till ångest i texter för att välja och anpassa relevanta kognitiva beteendeterapimoduler.

Kvalifikationer
Formella kvalifikationer

- Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap eller datavetenskap.
- För att kunna anställas som amanuens behöver du vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Personliga egenskaper

- Stark autonomi
- Hög motivation att lära och att engagera sig i nya sammanhang

Meriterande

- Tidigare erfarenhet av stor språkmodellbaserad bedömning av psykologiska egenskaper
- Professionell erfarenhet av UX eller mjukvaruutveckling
- Programmeringskunskaper
- Vetenskapliga färdigheter
- Färdigheter i projektgenomförande

Villkor
Anställningen är på 50 % mellan juli - september.    

Ansökan

I din ansökan vill vi att du ska bifoga:

- Ett CV
- Bevis på relevanta meriter (t.ex. uppsatser/avhandlingar)

Sista ansökningsdag är 2024-06-26

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta gärna mailto:lois.vanhee@umu.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand med inriktning av membran för gasseparationsapplikationer

Doktorand
Läs mer Maj 21
Kemiska institutionen söker en doktorand i kemi med inriktning mot polymerkemi, industriell kemi, materialvetenskap eller annat relaterat område.

Doktorandens projekt kommer att fokusera på utveckling av membran av kolmolekylsilar. Anställningen omfattar fyra års doktorandstudier, inklusive deltagande i forskning och forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är den 26 juni 2024. Anställningen börjar den 1 september 2024, eller enligt överenskommelse.

 

Vår forskargrupp strävar efter att designa och syntetisera innovativa material som kommer att forma framtidens separationsvetenskap. I detta specifika projekt ägnar vi oss åt att syntetisera polymerer och tillverka membran av kolmolekylsilar för gasseparationsapplikationer. Projektet representerar en verklig tvärvetenskaplig skärningspunkt och ger dig möjlighet att aktivt delta i design och syntes av polymerer, tillverka membran och testa membran för gasseparationsapplikationer. Inom ramen för detta projekt kommer du att ha tillgång till toppmoderna anläggningar för gasseparation (t.ex. gasförstärkare, gaspermeation, gasfiltrering, etc.), spinning av holkfibermembran (enkel- och dubbellager) samt utrustning för karbonisering. Dina bidrag kommer att spela en avgörande roll för att främja vår förståelse och utveckling av nya material för gasseparationsapplikationer.

 

Arbetsbeskrivning
Anställningen är avsedd att leda till en doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att bedriva sina doktorandstudier, inklusive deltagande i forskning och doktorandkurser. Uppgifterna kan inkludera undervisning och annat institutionellt arbete (upp till 20%). Anställningen är begränsad till motsvarande fyra års heltidsarbete (48 månader) eller upp till fem år vid deltidsundervisning. Lönen fastställs i enlighet med etablerade lönenivåer för doktorandtjänster. Som anställd vid Umeå universitet har doktorander rätt till sociala förmåner som föräldraledighet, semester och företagshälsovård. Läs mer om fördelarna med att vara anställd vid Umeå universitet här: https://www.umu.se/en/work-with-us/benefits/. Kandidatens fysiska arbetsplats kommer att vara vid Institutionen för kemi, Umeå universitet.

 

Övriga kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid antagningstillfället, men behöver inte vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.

Ytterligare nödvändiga kvalifikationer är god kunskap i engelska, både skriftligt och muntligt, samt ett stort intresse för området polymerkemi, membran och gasseparation.

Du måste också vara kreativ, ha hög självständighet och problemlösningsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samarbete i grupper samt ta alla initiativ som krävs för att trivas och genomföra denna 4-åriga examen.

Meriter är särskilt intressanta för kandidater med tidigare erfarenhet inom två huvudområden:

- Utveckling av membran av kolmolekylsilar och
- Expertis inom gasseparationsmembran.
 
Ansökan
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 26 juni 2024. Ansökan, skriven på engelska eller svenska, bör inkludera:

Ett personligt brev med en kort beskrivning av varför du söker tjänsten och hur dina kvalifikationer och forskningsintressen är relevanta för det doktorandprojekt som beskrivs ovan (högst 2 sidor),

ett curriculum vitae med en publikationslista,

kopior av examensbevis, diplom eller motsvarande, inklusive dokumentation av avslutade akademiska kurser, erhållna betyg och andra relevanta certifikat för det beskrivna projektet,

kopior av examensarbeten på avancerad nivå eller andra publikationer,

kontaktinformation för minst två referenspersoner.

 

Ytterligare information

Ytterligare information ges av Naser Tavajohi, e-post: mailto:naser.tavajohi@umu.se.

 

Om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: http://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

Ansök nu

Forskningsingenjör

Botaniker
Läs mer Jun 3
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Forskningsingenjör
Beskrivning
UPSC:s transformationsplattform tar framför allt hand om transformationer av asp/hybridasp, och tillhörande sterilarbete och arbete med växter i vävnadskultur.

Det arbetar fem personer på plattformen, varav några är anställda på Umeå universitet (Umu) och andra på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Till institutionen för fysiologisk botanik söker vi nu en forskningsingenjör. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till och med 2025-01-31 med startdatum 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.  

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom plattformen, framförallt preparera sterilt tillväxtmedia samt arbete i sterilbänk med att klippa och plantera om skott. Vidare kommer du att utföra Agrobacterium-medierad transformation av stambitar av asp. Du kommer även att ha eget ansvar att ta hand om en del av plantorna vid plattformen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har mastersexamen inom växtfysiologi eller motsvarande och erfarenhet av arbete med växter med hjälp av sterilteknik är ett krav. Praktisk erfarenhet av Agrobacterium medierad transformation på hybridasp är ett krav. Praktisk erfarenhet av hantering av hybridasp är krav. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska och svenska är ett krav. Du måste ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta både i grupp och självständigt, samt ha en mycket god förmåga att ta eget ansvar och vara noggrann och systematisk i ditt arbete. Erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete samt av att arbeta med databasprogrammet Filemaker är meriterande.

Villkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till och med 2025-01-31 med startdatum 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.  

Ansökan
Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV och kopior på relevanta examen (3).

Sista ansökningsdag är 2024-06-25. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansök via knappen längst ner på sidan.

Kontakt

Vid frågor om anställningen, vänligen kontakta Veronica Bourquin: veronica.bourquin@umu.se 090-786 54 77

Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Staff scientist inom medicinsk kemi

Forskare, farmakologi
Läs mer Jun 4
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Institutionen för Medicinsk kemi och biofysik bedriver forskning och undervisning vid den Medicinska fakulteten.

Förutom institutionsgemensamma anslag för forskning och utbildning har institutionens forskargrupper ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt med extern finansiering. Vi är en internationell arbetsplats med medarbetare från många olika länder.? 

 

Institutionen för Medicinsk kemi och biofysik söker en Staff Scientist. Anställningen är på heltid i 4 månader med start den 1 september 2024, eller enl överenskommelse.? 

 

ArbetsuppgifterForskargruppen studerar hur den s.k. magsårsbakterien Helicobacter pylori anpassar sig till immunförsvaret under kronisk infektion. 

Det aktuella projektet innebär studier av Helicobacter pylori och dess anpassning till magslemhinnan. Arbetsuppgifterna består av odling av H. pylori, isotop baserade analyser, samt histo-patologi, bearbetning av vävnader samt immunohistokemi. 

 

KvalifikationerDen sökande ska ha en doktorsexamen i medicinsk disciplin/ämne. Den sökande ska ha praktisk erfarenhet av odling av P- patogena mikroorganismer såsom H. pylori, samt god erfarenhet av isotop-baserade analyser samt immunpatologi och immunohistokemi. God kommunikation i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Det är en fördel om den sökande har god erfarenhet av mikro-pipettering samt datorkunskap såsom Adobe Photoshop och Illustrator. 

Meriterande om sökande har utfört postdoktorala studier på annat universitet än där doktorandstudierna utfördes.?? 

 

Ansökan
Du ansöker genom vårt e-rekryteringssystem senast den 25 juni 2024. Din ansökan ska innehålla:? 

- Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen samt hur du uppfyller ovanstående kriterier (inte mer än en A4-sida).? 
- Ett CV med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.? 
- Doktorsexamensbevis? 
- Annan relevant dokumentation som du vill föra fram för att styrka din ansökan.? 

?? 

För ytterligare information kontakta Thomas Borén, thomas, boren@umu.se?? 

Välkommen med din ansökan!? 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Projektsamordnare

Forskarassistent
Läs mer Jun 4
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/


På Institutionen för diagnostik och intervention forskar och undervisar vi inom nio olika ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt, och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.Nu söker vi en projektsamordnare till en stor forskargrupp med prostatacancer som forskningsområde för att identifiera nya behandlingsstrategier med målet att minska lidande och öka överlevnaden i prostatacancer.

Anställningen är på heltid och tills vidare med start snarast enligt överenskommelse.


Arbetsuppgifter
I din roll som projektsamordnare har du en central roll med varierande arbetsuppgifter. I det ingår att leda insamling av biopsier och benmetastaser från flera regioner i Sverige och i olika projekt inom prostatacancer för molekylär diagnostik. Att leda och utveckla arbetsflödena i ett implementeringsprojekt av precisionsmedicin i den nationella studien SPRINTR-Real (Sprintr.se) är en annan viktig uppgift för rollen. I arbetsuppgifterna ingår att samarbeta och kommunicera med olika regionala och nationella aktörer såsom kontakt med biobanker, patologavdelningar, transporter och analyserande lab. Det kan innebära resor för att kunna hjälpa till med uttag av prover och implementering av flöden vilket kan inkludera att jobba i IT-systemet Sympathy. 
Du kommer vidare att ansvara för att säkerställa biobankning av prover, inskanning av glas för digital patologi och säkerställa immunohistokemiska färgningar. Du kommer också att ansvara för att upprätta dokument och rutiner för dessa delar av studien. 

En del av anställningen inkluderar även laborativt  arbete såsom cryosnittning, multiplex immunohistokemisk färgning samt omhändertagande av vävnadsprover för analysering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom biomedicin. Du ska ha erfarenhet av hantering av prover från prostatacancerpatienter för att vara aktuell för anställningen. Vidare har du god kännedom om metoder och kvalitetssäkring av immunohistokemiska metoder samt Multiplex färgningar. Erfarenhet av att genomföra och utvärdera kvalitet av digital patologi samt hantering av digitala bilder för forskningsändamål är också krav. Meriterande är goda kunskaper i Excel och Sympathy.

Som person är du strukturerad, organiserad och har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt med stort eget ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Här kan du läsa mer om institutionen för diagnostik och intervention: https://www.umu.se/institutionen-for-diagnostik-och-intervention/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Inköpsassistent

Inköpsassistent/Inköpskontorist/Inköpssekreterare
Läs mer Jun 3
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Beskrivning
Kemiförrådet är en inköpssamordnande enhet inom Kemiska institutionen som tillhandahåller kemikalier, gas och utensilier till laborativa institutioner inom Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) och andra laborativa enheter inom Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Nu söker vi en inköpsassistent. Sista ansökningsdag är 24 juni 2024 och planerad start är 15 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Du arbetar med Chemshop, Kemiförrådets system för inköpssamordning av produkter till laborativ forskning. Du sammanställer och kontrollerar köparnas beställningsunderlag därefter samordnar kundspecifika beställningar som avrop från upphandlade ramavtal eller vid behov som direktupphandlingar enligt LOU, med de tillgängliga beställningsmetoder och de förutsättningar som styr universitetets inköp. Under inköpsprocessen kommunicerar du löpande med köpande forskare och leverantörerna. Kommunikation kommer även att ske med Upphandlingsenheten och informerar vid behov ekonomiadministratörer samt godsmottagare.

Du övervakar leveransprocessen med uppföljning av leveranstider samt vid behov spårning av gods och kontakter med transportföretag. Utreder fel i leveranser, reklamationer och garantiärenden.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning och har erfarenhet av att arbeta med inköpsprocesser och/eller logistikprocesser samt erfarenhet av att arbeta i inköps-administrativa system. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.

Du är van användare av program inom Office-paketet, eller likvärdiga program. 

Du har erfarenhet av att arbeta med inköpsprocesser och/eller logistikprocesser samt arbeta med inköpsadministrativa system.

Meriterande är att du har kunskap om Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, samt erfarenhet av inköp till laborativ forskningsmiljö.

Du är serviceinriktad och noggrann med ett utpräglat lösningsfokuserat sätt att ta dig an alla typer av ärenden. Du är stresstålig, stabil och socialt med ett trevligt och jämlikt förhållningssätt inför besökare och kollegor.

 

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen, ett CV, styrkta kopior av betyg och intyg samt namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 24 juni 2024. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. 

 
Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid 100% i 6 månader. Tillträde 2024-08-15, eller enligt överenskommelse. 

Närmare upplysningar lämnas av servicechef Erik Ånger, 090-786 68 19, e-post: mailto:erik.anger@umu.seeller administrativ chef Rosita Nilsson tfn 090-7865960 eller e-post:  mailto:rosita.nilsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Systemutvecklare (12 månader) inom COGNIT

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 3
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för Datavetenskap söker en systemutvecklare för att medverka i forskningsprojektet COGNIT.

Anställningen är på heltid i 12 månader med tillträde i september eller enligt överenskommelse.

Institutionen för Datavetenskap

Institutionen för datavetenskap kännetecknas av världsledande forskning inom en mängd vetenskapliga områden, och rankas högt i internationell jämförelse. Avdelningen har vuxit snabbt de senaste åren, med fokus på att skapa en inkluderande forskningsmiljö. Vi söker nu en systemutvecklare för ett av våra EU-finansierade forskningsprojekt. Våra medarbetare representerar en mångfald av nationaliteter, bakgrunder, och forskningsområden. Som systemutvecklare hos oss får du stöd med karriärplanering, nätverkande, administrativa och tekniska funktioner samt goda anställningsvillkor. Mer information om avdelningen finns på:

https://www.umu.se/en/department-of-computing-science/

Om tjänsten

Syftet med forskningsprojektet COGNIT är att i samarbete mellan flera europeiska partners utveckla nästa generations serverlösa distribuerade molnsystem. Huvuduppgiften för den utlysta tjänsten är att utveckla mjukvara i samarbete med forskare. För att möta dessa behov söker vi nu en systemutvecklare. 

De huvudsakliga ansvarsområdena för den utlysta tjänsten är att:

- Utveckla programvara och system för serverlösa distribuerade molnsystem.

Projektet ger möjlighet till:

- Samarbete med ML-experter från industri och akademi inom forskningsarenan.
- Publikation av vetenskapliga artiklar.
- Påverkan av utvecklingen av nästa generations internet.

Arbetsuppgifterna inkluderar:

- Identifiering, analys och specificering av behov och krav
- Design och utformning av lämpliga lösningar
- Test och säkerställande av kvalitet i utformade lösningar
- Underhåll av befintlig kod och utveckling av ny kod
- Medverkan i utveckling av infrastruktur för utveckling och underhåll av system, bland annat: - o Utformning, tillhandahållande och drift av utvecklingsmiljöer
- o Utveckling av databaslösningar samt administration och underhåll av databaser
- o Administration av versions- och ändringshantering


- Genomförande av tester på olika nivåer, allt från enklare test av program, till mer avancerad koordinering av systemsamband och integrationstest eller belastningstest
- Utformning av teknisk specifikation och dokumentation system och lösningar
- Stöd och rådgivning samt vid behov utbildning.
- Estimering gällande behov av tid, arbetsinsats, etc. och kostnad för tänkt åtgärd eller lösning.
- Utveckling av standarder och arkitekturlösningar för program och system.

Kvalifikationer

Du behöver:

- Universitets- eller högskoleutbildning inom systemvetenskap, datavetenskap, interaktionsdesign eller annan motsvarande utbildning med IT-inriktning eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig, fördelaktigt med inriktning mot distributerade system.
- Erfarenhet av edge-cloud orchestrering och applikationsoptimering/skalning.
- Erfarenhet av autonoma resurshanteringssystem och simuleringslösningar.
- Förmåga att utveckla och ta fram hållbara lösningar av hög kvalitet som både tillgodoser ställda krav men också ger goda möjligheter för förvaltning och anpassningar till nya behov.
- Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
- Förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska. 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Följebrev där du förklarar varför du är intresserad av forskningsprojektet och hur du tror att du kan bidra
- Curriculum vitae (CV) med publikationslista
- Övriga handlingar som sökanden vill lägga till
- Kontaktinformation till två personer som är villiga att lämna referenser

Startdatum

Anställningen börjar i september 2024 eller enligt överenskommelse.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd

Doktorand
Läs mer Maj 24
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.


Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.


Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Till vår institution, kännetecknad av världsledande forskning inom flera fält och en bredd av internationellt högt rankade utbildningsprogram, söker vi nu en doktorand inom datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd.

För mer information besök 
https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/ 

Projektbeskrivning 

Projektet kommer att utveckla integritetsmedvetna modeller för maskininlärning (ML). Vi är intresserade av att bygga modeller som är förklarbara (explainable) och som extraheras från komplexa och heterogena data. Inom explainable ML är vi intresserade av ämnen som provenance, interpretable och transparenta modeller. Inom integritet är vi intresserade av olika typer av integritetsmått och modeller (differentiel- och integral-integritet, k-anonymitet), olika scenarier (centraliserade och decentraliserade data; lokal och global integritet). För decentraliserade data överväger vi federerat lärande (federated learning). Andra ämnen av intresse för detta projekt är: aggregering, röstning, spelteori och grafteori. 

Forskningsgrupp 

Forskningsgruppen Privacy-aware transparency decisions, ledd av professor Vicenç Torra, forskar om dataintegritet för data som ska användas för maskininlärning och statistisk. För mer information se https://www.umu.se/en/research/groups/nausica-privacy-aware-transparent-decisions-group-/ 

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/ 

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/ 

Kvalifikationer 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller som är direkt relevanta för den aktuella specialiseringen. 

Du ska ha mycket goda kunskaper och färdigheter i programmering med fokus på effektiv implementering av algoritmer, samt goda kunskaper i matematik och/eller statistik. Du ska även ha förmåga att både tala och skriva engelska flytande.  

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och ett nyfiket sinne, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt erfarenhet av internationellt samarbete. 

Meriterande är om du har dokumenterad kunskap och erfarenhet inom maskininlärning samt inom matematisk/logisk problemformulering (t.ex. optimering, spelteori, grafteori). 

Om anställningen 

Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.  
Förväntat startdatum är 2024-08-15 eller enligt överenskommelse. 

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Så här ansöker du 

En fullständig ansökan ska innehålla: 

Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation. Beskriv i ditt personliga brev din erfarenhet av maskininlärning, matematik, statistik eller logik som kan vara relevant för projektet.
Kopior av examensbevis eller motsvarande
Curriculum Vitae (CV)  
Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns  
Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser 

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2024-06-21. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan. 

Institutionen för datavetenskap värdesätter diversitet. Vi välkomnar därför i synnerhet kvinnor och personer utanför det binära genussystemet som sökande. 

Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Vicenç Torra (vtorra@cs.umu.se) 
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu