Brottsoffermyndigheten jobb i Umeå

Hitta lediga jobb hos Brottsoffermyndigheten i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Umeå.

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER BEREDNINGSASSISTENT TILL BROTTSSKADEENHETEN

Administrativ assistent
Läs mer Nov 23
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattare i samarbete med beredningsjurister samt beredningsassistenter.
Vi söker nu en beredningsassistent till brottsskadeenheten. Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal på enheten ansvara för utredningen av ärenden om brottsskadeersättning. I arbetet ingår även att ge telefonrådgivning i frågor om brottsskadeersättning.
Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete och handläggning av ärenden. Arbete vid myndighet, försäkringsbolag, advokatbyrå eller liknande arbetsplats är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl. Telefonvana värdesätts särskilt och kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris. Det betyder att mycket höga krav ställs på de personliga egenskaperna hos myndighetens anställda.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Magnus Öhrn, 090-70 82 88. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast den 18 december 2022 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 12125/22. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer även under pågående ansökningstid.
Vi har noga valt rekryteringskanaler och avböjer därför vänligt kontakt från annons- och rekryteringsföretag.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker jurist till Kunskapscentrum

Verksjurist
Läs mer Okt 21
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information, stöd och omhändertagande för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Vi söker nu dig med juristexamen för arbete inom Brottsoffermyndighetens Kunskapscentrum. Du bör vara tingsmeriterad eller ha erfarenhet från tjänstgöring som vi bedömer vara likvärdig. Dessutom bör du vara intresserad av humanjuridiska frågor.
I ditt arbete hos oss kommer du bland annat att arbeta med utbildningsinsatser, kvalitetssäkring av information, föreläsningar samt representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär kontakter med civilsamhällesorganisationer, andra statliga myndigheter och en del resor. Myndigheten erhåller återkommande särskilda regeringsuppdrag eller andra projekt, ofta gällande informationsinsatser på brottsofferområdet, vilket innebär att tjänsten kan komma att innefatta deltagande i utvecklingsprojekt och regeringsuppdrag.
VI SÖKER DIG SOM:
har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
är utåtriktad, kommunikativ och har god pedagogisk förmåga
har god servicekänsla och ett gott bemötande
har förmåga att samverka
har god förmåga att planera och organisera
är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
har goda kunskaper i Officepaketet och engelska

Du kommer att representera myndigheten och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet från liknande arbete vid myndighet eller annan organisation är meriterande.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Myndigheten arbetar i centralt belägna lokaler och erbjuder möjlighet att till viss del arbeta hemifrån. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Caroline Nilsson, SACO, 090-70 82 78.
Välkommen med din ansökan senast 7 november via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 10839/22
Vi har noga valt rekryteringskanaler och avböjer därför vänligt kontakt från annons- och rekryteringsföretag.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker kommunikatör vid Kunskapscentrum

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 20
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information, stöd och omhändertagande för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Vi söker nu en kommunikatör för arbete vid myndighetens kunskapscentrum. Som kommunikatör kommer du att planera, genomföra och följa upp såväl intern som extern kommunikation samt att vara ett stöd och en pådrivare i dessa processer.
Du ska ha vana av att skriva redaktionella och informativa texter till bl.a. webb, i sociala medier och för massmedia.
Dessutom ingår att ta en aktiv del i förvaltningen och utvecklingen av Brottsoffermyndighetens webbplatser, planera och genomföra kommunikationsinsatser som t.ex. utbildningar, framställning av kommunikationsmaterial och PR-arbete. Det kan även ingå att svara för kommunikationsinsatser i olika typer av projekt. Myndigheten har nyligen erhållit flera regeringsuppdrag vilket innebär att tjänsten kommer att innefatta deltagande utvecklingsprojekt samt särskilda regeringsuppdrag. Flertalet regeringsuppdrag innefattar framtagande av nya webbplatser och marknadsföring av dem.
Du ska ha akademisk examen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande och vara intresserad av juridiska, samhälleliga och sociala frågor.
Arbetet inom kunskapscentrum innebär många kontakter med bl.a. myndigheter och ideella organisationer. Arbetet innebär en del resor.
VI SÖKER DIG SOM:
• är en god kommunikatör i tal och skrift
• har erfarenhet av att leda, planera och följa upp kommunikationsinsatser
• är självständig, utvecklingsorienterad och nytänkande
• har goda kunskaper i något eller några webbpubliceringsverktyg samt goda kunskaper i svenska och engelska
• har erfarenhet av arbete med sociala medier
• har förmåga att samarbeta, god servicekänsla och ett gott bemötande
Du kommer att representera Brottsoffermyndigheten i vår utåtriktade verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet från liknande arbete vid myndighet eller för ideell organisation, arbete med digitala kanaler och film samt PR-arbete är meriterande.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Caroline Nilsson, SACO, 090-70 82 78.
Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2022 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller via post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr. 5458/22

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER IT-STRATEG

IT-strateg
Läs mer Apr 8
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information, stöd och omhändertagande för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Vi söker nu dig som övergripande ska samordna och arbeta med Brottsoffermyndighetens IT-relaterade frågor och forma det framtida arbetet. För IT-funktionen finns i nuläget en IT-administratör samt visst stöd från en mindre IT-grupp. Du kommer att ansvara för att se över hela strukturen för IT-relaterat arbete, innefattande exempelvis strategisk planering, samordning av resurser, ansvar för styrande dokument och hantering av informationssäkerhetsfrågor/LIS. Även planering och genomförande av utbildningsinsatser för medarbetarkollektivet kan vara aktuellt. Arbetet leds av dig och utförs av dig i samverkan med IT-administratören och övriga interna eller externa resurser.
Du kommer att ansvara för vår resa in i en framtid där vårt fokus ligger på såväl regelefterlevnad som på värdeskapande verksamhetsutveckling och där vi som myndighet tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att effektivisera arbetet.
Du ska ha en bred kunskapsbas och relevant akademisk utbildning. Du har erfarenhet av samordnande arbete samt arbete med informationssäkerhet. Du ska även ha erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt, både självständigt och i samverkan med andra. Det är meriterande med erfarenhet av och förståelse för vad det innebär att arbeta med de krav som ställs på offentliga verksamheter. Det är även meriterande med erfarenhet av offentlig upphandling och inköp av IT-relaterad utrustning.
Din roll är övergripande och samordnande, men du ska samtidigt kunna arbeta verksamhetsnära och ha kompetens att hantera såväl verksamhetssystem, hårdvara och mjukvara.
Du är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera. Du har förmåga att fatta beslut och att göra prioriteringar. Du uttrycker dig väl både i tal och i skrift samt har god pedagogisk förmåga.
Vi erbjuder dig ett dynamiskt arbete på en trevlig arbetsplats med intressanta arbetsuppgifter där du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utveckla det framtida arbetssättet.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning i personalgruppen.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Anneli Nilsson, 090-70 82 22. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14 . Läs gärna mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/
Välkommen med din ansökan senast 6 maj 2022 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller via post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ. Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr. 3888/22. Vi kommer att arbeta med löpande urval och intervjuer så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Vi behandlar dina personuppgifter enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om hur det går till https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter/
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings-/ rekryteringshjälp.

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER BEREDNINGSASSISTENT TILL BROTTSSKADEENHETEN

Administrativ assistent
Läs mer Mar 11
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattare i samarbete med beredningsjurister samt beredningsassistenter.
Vi söker nu en beredningsassistent till brottsskadeenheten. Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal på enheten ansvara för utredningen av ärenden om brottsskadeersättning.
I arbetet ingår även att ge telefonrådgivning i frågor om brottsskadeersättning.
Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete och handläggning av ärenden. Arbete vid myndighet, försäkringsbolag, advokatbyrå eller liknande arbetsplats är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl.
Telefonvana värdesätts särskilt och kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris. Det betyder att mycket höga krav ställs på de personliga egenskaperna hos myndighetens anställda.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Magnus Öhrn, 090-70 82 88. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2022 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive intyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 2617/22.

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER BEREDNINGSASSISTENT TILL REGRESSENHETEN

Administrativ assistent
Läs mer Mar 11
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Brottsoffermyndigheten prövar ansökningar om brottsskadeersättning. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen från den dömda gärningspersonen. Återkraven handläggs av regressenheten.
Vi söker nu en beredningsassistent till regressenheten. Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal ansvara för de kansliartade funktionerna på enheten. Det innebär bland annat att du genomför utredningsåtgärder om privatpersoners personliga förhållanden, registrerar ärenden, diarieför handlingar, hanterar betalningar samt utför andra administrativa uppgifter.
Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av arbete på myndighet och ärendehandläggning är meriterande. Du har gymnasial utbildning och behärskar svenska språket väl. Kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera men kanske inte kommer att förändras. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Sten-Håkan Sidebo, 090-70 82 15. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast 28 mars 2022 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive intyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr. 2618/22.

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER JURIST TILL REGRESSENHETEN

Verksjurist
Läs mer Mar 11
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Brottsoffermyndigheten prövar ansökningar om brottsskadeersättning. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen från den dömda gärningspersonen. Återkraven handläggs av regressenheten.
Vi söker dig med juristexamen för arbete på myndighetens regressenhet. Din uppgift blir att i en inkassoverksamhet, i nära samarbete med övrig personal, handlägga myndighetens kravärenden mot dömda gärningspersoner.
Arbetsuppgifterna omfattar juridiskt arbete inom det fordrings-, utsöknings- och exekutionsrättsliga området. Det innebär att du kommer att hantera Brottsoffermyndighetens fordringar, direktkrav mot gäldenärer och krav via Kronofogden. I arbetet kommer du att t.ex. att handlägga frågeställningar inom skuldsaneringsförfarandet, upprätta avbetalningsplaner, hantera ackordsförslag och författa olika typer av yttranden till domstol, Kronofogden och andra myndigheter. Du kommer att vara delaktig i överklagandeprocesser likväl som andra processer där våra krav behöver hanteras i domstol. Du kommer också att ha frekventa telefonkontakter med gäldenärer, och därutöver delta i alla andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
Arbetet är mångfacetterat och omväxlande och ställer stora krav på arbetskapacitet, omdöme och mångsidighet.
Vi söker dig som
· är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera
· har förmåga att fatta beslut och att göra prioriteringar
· uttrycker dig väl både i tal och i skrift
· är införstådd med att kravhanteringen avser dömda gärningspersoner och att kontakter med dessa ställer särskilda krav på bemötandet
Vana av handläggande arbete vid myndighet är meriterande. Du bör ha goda kunskaper i Officepaketet och det är en fördel om du har telefonvana.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning i personalgruppen.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Sten-Håkan Sidebo, 090-70 82 15. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast 28 mars 2022 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller via post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive intyg och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr. 2619/22.

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER JURIST TILL REGRESSENHETEN

Verksjurist
Läs mer Okt 30
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndighetens uppgift är att främja brottsoffers rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Brottsoffermyndigheten prövar ansökningar om brottsskadeersättning. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen från den dömda gärningspersonen. Återkraven handläggs av regressenheten.
Vi söker dig med juristexamen för arbete på myndighetens regressenhet. Din uppgift blir att i en inkassoverksamhet, i nära samarbete med övrig personal, handlägga myndighetens kravärenden mot dömda gärningspersoner.
Arbetsuppgifterna omfattar juridiskt arbete inom det fordrings-, utsöknings- och exekutionsrättsliga området. Det innebär att du kommer att hantera Brottsoffermyndighetens fordringar direktkrav mot gäldenärer och krav via Kronofogden. I arbetet kommer du att t.ex. att handlägga frågeställningar inom skuldsaneringsförfarandet, upprätta avbetalningsplaner, hantera ackordsförslag och författa olika typer av yttranden till domstol, Kronofogden och andra myndigheter. Du kommer att vara delaktig i överklagandeprocesser likväl som andra processer där våra krav behöver hanteras i domstol. Du kommer också att ha frekventa telefonkontakter med gäldenärer, och därutöver delta i alla andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
Arbetet är mångfacetterat och omväxlande och ställer stora krav på arbetskapacitet, omdöme och mångsidighet.
Vi söker dig som
· är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera
· har förmåga att fatta beslut och att göra prioriteringar
· uttrycker dig väl både i tal och i skrift
· är införstådd med att kravhanteringen avser dömda gärningspersoner och att kontakter med dessa ställer särskilda krav på bemötandet.
Vana av handläggande arbete vid myndighet är meriterande. Du bör ha goda kunskaper i Officepaketet och det är en fördel om du har telefonvana.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning i personalgruppen.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Sten-Håkan Sidebo, 090-70 82 15. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast 22 november via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller via post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ. Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr. 10786/21

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER BEREDNINGSASSISTENT TILL REGRESSENHETEN

Administrativ assistent
Läs mer Aug 27
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Brottsoffermyndigheten prövar ansökningar om brottsskadeersättning. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen. Återkraven handläggs av regressenheten.
Vi söker nu en beredningsassistent till regressenheten. Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal ansvara för de kansliartade funktionerna på enheten. Det innebär bland annat att du genomför utredningsåtgärder om privatpersoners personliga förhållanden, registrerar ärenden, diarieför handlingar, hanterar betalningar samt utför andra administrativa uppgifter.
Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av arbete på myndighet och ärendehandläggning är meriterande. Du har gymnasial utbildning och behärskar svenska språket väl. Kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera men kanske inte kommer att förändras. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov.
Anställningen avser ett vikariat 12 månader, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Sten-Håkan Sidebo, 090-70 82 15. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast 13 september via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive intyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr.8142/21.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker en handläggare till Brottsofferfonden

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 29
Brottsoffermyndigheten söker handläggare vid Brottsofferfonden
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Vi söker nu en handläggare till Brottsofferfonden
Vi söker nu handläggare med akademisk examen inom juridik, rättsvetenskap, kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap eller motsvarande för arbete vid Brottsofferfonden. Som handläggare vid Brottsofferfonden blir din huvudsakliga arbetsuppgift att handlägga ansökningar till Brottsofferfonden och föredra dem för beslut. Arbetet innebär många kontakter och nära samverkan med till exempel civilsamhällets organisationer och andra statliga myndigheter. Arbetet innefattar även uppföljning, utvärderingar och föreläsningar. Du kommer också att representera myndigheten i kontakter med civilsamhället och andra centrala aktörer. En del resor förekommer.
Därutöver har myndigheten flera pågående uppdrag av regeringen som bland annat handlar om utbildningsmaterial när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck samt om barn som bevittnat våld. Arbetsuppgifterna kan därför även innebära utvecklingsarbete och framtagande av informations- och utbildningsmaterial på brottsofferområdet.
Vi söker dig som
· är noggrann och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
· är serviceinriktad och har ett gott bemötande
· är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga
· har god förmåga att samverka
· har god förmåga att planera och organisera
· är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
· har goda kunskaper i Officepaketet.
Erfarenhet av eller kunskap om genusfrågor, våld i nära relationer, civilsamhällesfrågor samt arbete med kommunikation och utbildning är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation samt goda kunskaper i engelska.
Anställningen avser tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning och eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 070-619 57 54. För facklig information kontakta Bo Eriksson, Saco-S, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2021 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 6322/21

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker notariemeriterad jurist

Verksjurist
Läs mer Mar 31
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor. Handläggningen utförs i samarbete med beredningsjurist samt beredningsassistenter.
Vi söker dig som har juristexamen samt notariemeritering. De ärenden som vi handlägger förutsätter att du har goda kunskaper i straffrätt och skadeståndsrätt. Eftersom ärendena ofta innefattar ersättningsrättsligt komplicerade frågor är särskilt goda kunskaper i skadeståndsrätt en merit. Även erfarenhet från domstol, advokatbyrå, försäkringsbolag eller Åklagarmyndigheten kan vara meriterande. Arbetsuppgifterna förutsätter, utöver goda juridiska kunskaper, förmåga att arbeta i högt tempo med bibehållen noggrannhet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Arbetet innebär utöver beslutsfattande i brottsskadeärenden även föredragning av ärenden och omprövningsärenden för bl.a. generaldirektören och Nämnden för brottsskadeersättning. En annan uppgift är att förbereda och föredra remisser som myndigheten har att svara på. Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringen avser tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Åsa Lundmark , 090-70 82 60. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast 19 april 2021 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 2492/21

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER TELEFONIST

Växeltelefonist
Läs mer Jan 26
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta som telefonist vid Brottsoffermyndigheten.
Du ska ha tidigare erfarenhet av växelarbete eller motsvarande. Arbetsuppgifterna innefattar utöver att besvara myndighetens inkommande samtal även administrativa uppgifter och vi ser därför att du har relevant erfarenhet av administration.
Du är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Arbetet kräver att du är flexibel, har hög arbetskapacitet och är stresstålig. Du har gymnasial utbildning och behärskar svenska språket väl. Kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av personalchef Maria Jonsson Järnö, 090-70 82 57. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2021 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 363/21.

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER BEREDNINGSASSISTENT TILL BROTTSSKADEENHETEN

Administrativ assistent
Läs mer Dec 21
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor.
Vi söker nu en beredningsassistent till brottsskadeenheten. Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal på enheten ansvara för utredningen av ärenden om brottsskadeersättning. I arbetet ingår även att ge telefonrådgivning i frågor om brottsskadeersättning.
Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete och gärna erfarenhet av handläggning av ärenden alternativt juridisk utbildning. Arbete vid myndighet, advokatbyrå eller liknande arbetsplats är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl. Telefonvana värdesätts särskilt och kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris. Det betyder att mycket höga krav ställs på de personliga egenskaperna hos myndighetens anställda.
Anställningen avser ett vikariat om 6 månader, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Åsa Lundmark, 090-70 82 60. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast 11 januari via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive intyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr.12569/20.

Ansök nu

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN SÖKER BEREDNINGSASSISTENT TILL REGRESSENHETEN

Administrativ assistent
Läs mer Dec 21
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Brottsoffermyndigheten prövar ansökningar om brottsskadeersättning. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen. Återkraven handläggs av regressenheten.
Vi söker nu en beredningsassistent till regressenheten. Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal ansvara för de kansliartade funktionerna på enheten. Det innebär bland annat att du genomför utredningsåtgärder om privatpersoners personliga förhållanden, registrerar ärenden, diarieför handlingar, hanterar betalningar samt utför andra administrativa uppgifter.
Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av arbete på myndighet och ärendehandläggning är meriterande. Du har gymnasial utbildning och behärskar svenska språket väl. Kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera men kanske inte kommer att förändras. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov.
Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Sten-Håkan Sidebo, 090-70 82 15. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast 11 januari via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive intyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr.12094/20.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker utredare vid Kunskapscentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 4
Om Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten beslutar om statlig ersättning till brottsoffer och om medel från Brottsofferfonden till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Myndigheten har även ett Kunskapscentrum som förmedlar information och kunskap för att stärka brottsoffers rättigheter och höja kunskapen om brottsoffers situation. Myndigheten finns i centralt belägna lokaler i Umeå.


Om arbetet
Vill du få möjlighet att fördjupa dig i brottsofferområdet med fokus på utredningar och utvärderingar med målsättning att förbättra stöd till brottsoffer tillsammans med kunniga och engagerade kollegor? Har du en akademisk examen, goda kunskaper om samhället och intresse för brottsofferarbete?
Brottsoffermyndigheten har en central och utvecklande roll på brottsofferområdet och har flera pågående projekt och regeringsuppdrag. Myndigheten behöver därför förstärka
Kunskapscentrum med utredare. Vi söker dig med akademisk examen inom juridik, rätts-, samhälls- eller beteendevetenskap eller annat för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Du är utvecklingsorienterad och har erfarenhet av att arbeta självständigt med utredningar eller rapporter.
Hos oss kommer du bland annat att arbeta i regeringsuppdrag, projekt och i myndighetens utvärderingar av brottsofferarbete. Myndigheten har idag uppdrag som bland annat handlar om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet, kunskap om behov hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende och att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning.
Du kommer att arbeta med förstudier, undersökningar, utvärderingar och rapporter och med att sammanställa resultat. Det kan också bli aktuellt att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer samt delta som expert i olika nätverk. Arbetet innebär nära samverkan med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.


Vi söker dig som:
har arbetslivserfarenhet av att arbeta självständigt med utredningsarbete
har kunskaper i statistik och tolkning av statistiska resultat
har god förmåga att pedagogiskt presentera resultat och slutsatser
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
är nytänkande och prestigelös
har goda kunskaper i Office-paketet, framför allt Excel
har god samarbetsförmåga.Det är meriterande om du har:
högskolepoäng i statistik och erfarenhet av arbete med statistik och uppföljning
kunskap om kvalitativ metod
kunskap om det kriminalpolitiska området, särskilt rättskedjan och brottsofferfrågor
erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation.Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde snarast. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 070-619 57 54.
För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.
Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2020 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 7043/20.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker en registrator

Registrator
Läs mer Aug 16
Brottsoffermyndigheten beslutar om statlig ersättning till brottsoffer och om medel från Brottsofferfonden till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Myndigheten har också ett Kunskapscentrum som förmedlar information och kunskap för att stärka brottsoffers rättigheter och ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.I rollen som registrator arbetar du tillsammans med tre kollegor med ansvar för vanligt förekommande registratorsuppgifter, vilket bland annat innebär att hantera inkommande post, e-post, diarium och registrering samt arkivering av handlingar. En viktig del i rollen är att vara ett konsultativt stöd för verksamheten i hantering av handlingar utifrån gällande bestämmelser för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.Vi söker dig som har en registrators- eller arkivarieutbildning. Du behöver tidigare ha arbetat inom offentlig förvaltning med elektronisk dokument- och ärendehantering och arkivbildning samt ha kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftning.Vi söker dig som• är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga• är självgående och har god administrativförmåga med noggrannhet och ordningssinne• har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift • har goda kunskaper i OfficepaketetErfarenhet av eller kunskap om rättskedjan och arbete som registrator vid annan myndighet med digital informationshantering och e-arkiv är meriterande.Anställningen avser ett vikariat på heltid under ett år. Tillträde snarast. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.Frågor om arbetet besvaras av registrator Anna Åström, 090-70 82 13 från den 19 augusti och personalchef Maria Jonsson, 090-70 82 57 från den 22 augusti. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 04.Välkommen med din ansökan senast den 4 september 2019 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå. Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 7055/19

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker handläggare till Kunskapscentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 3
Hos oss kommer du bland annat att arbeta med eller leda regeringsuppdrag, projekt och utbildningsinsatser. I arbetet förekommer även undersökningar, utvärderingar och föreläsningar. Du kommer också att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär nära samverkan med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.

Myndigheten har flera pågående uppdrag av regeringen som bland annat handlar om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet och att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning. Utöver det pågår ett projekt om förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer och framtagande och utveckling av en webbutbildning för vittnesstöd. Arbetsuppgifterna innebär därför bland annat utvecklingsarbete och framtagande av informations- och utbildningsmaterial.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54.
För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.

Brottsoffermyndigheten har flera pågående projekt och regeringsuppdrag och behöver därför förstärka genom ytterligare en handläggare för arbete vid myndighetens Kunskapscentrum. Vi söker dig med akademisk examen inom juridik, rätts-, samhälls- eller beteendevetenskap. Du är intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och sociala frågor.

Vi söker dig som
• är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga
• är serviceinriktad och har ett gott bemötande
• har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• har god förmåga att samverka
• har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
• har god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
• har goda kunskaper i Officepaketet.

Erfarenhet av eller kunskap om projektledning, genusfrågor, våld i nära relationer, sexualbrott eller sexualupplysning samt arbete med kommunikation och utbildning är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation samt goda kunskaper i engelska.

Brottsoffermyndigheten beslutar om statlig ersättning till brottsoffer och om medel från Brottsofferfonden till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Myndigheten har också ett Kunskapscentrum som förmedlar information och kunskap för att stärka brottsoffers rättigheter och ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker jurist till kunskapscentrum

Verksjurist
Läs mer Apr 3
Hos oss kommer du bland annat att arbeta med genomförande av regeringsuppdrag, projekt, utbildningsinsatser, undersökningar, utvärderingar, föreläsningar samt att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär kontakter med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.

Myndigheten har bland annat uppdrag av regeringen genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning och om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. Dessutom har myndigheten ett flertal andra projekt till exempel förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer samt att ta fram och utveckla en webbutbildning för vittnesstöd. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat föreläsningar, utvecklingsarbete, juridisk kvalitetssäkring av informations- och utbildningsmaterial och samverkan med andra statliga myndigheter och organisationer inom civilsamhället.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54.
För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 70.

Brottsoffermyndigheten har flera pågående projekt och regeringsuppdrag och söker nu ytterligare handläggare för arbete vid myndighetens Kunskapscentrum. Vi söker dig med juristexamen eller annan akademisk examen inom rätts- eller samhällsvetenskap. Du bör vara intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och sociala frågor.

Vi söker dig som
• har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
• är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga
• har god servicekänsla och ett gott bemötande
• har en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• har god förmåga att samverka
• har god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
• har goda kunskaper i Officepaketet.

Erfarenhet av eller kunskap om projektledning, våld i nära relationer, sexualbrottslighet och arbete med utbildning eller erfarenhet av att föreläsa är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation samt goda kunskaper i engelska.

Brottsoffermyndigheten har i uppgift att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och om användning av Brottsofferfondens medel. Dessutom har myndigheten ett Kunskapscentrum som förmedlar information och utbildning i syfte att stärka brottsoffers rättigheter samt ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker en kommunikatör till Kunskapscentrum

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Feb 7
Vi söker nu en kommunikatör för arbete vid myndighetens kunskapscentrum. Som kommunikatör kommer du att planera, genomföra och följa upp såväl intern som extern kommunikation samt att vara ett stöd och en pådrivare i dessa processer.
Du ska ha vana av att skriva redaktionella och informativa texter till bl.a. webb.

Dessutom ingår att ta en aktiv del i förvaltningen och utvecklingen av Brottsoffermyndighetens webbplatser, planera och genomföra kommunikationsinsatser som t.ex. utbildningar och framställning av kommunikationsmaterial. Det kan även ingå att svara för kommunikationsinsatser i olika typer av projekt. Myndigheten har nyligen erhållit flera regeringsuppdrag vilket innebär att tjänsten kommer att innefatta deltagande utvecklingsprojekt samt särskilda regeringsuppdrag. Alla regeringsuppdrag innefattar framtagande av nya webbplatser samt marknadsföring av dem.

Arbetet inom kunskapscentrum innebär många kontakter med bl.a. myndigheter och ideella organisationer. Arbetet innebär en del resor.

Frågor om arbetet besvaras av informationschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.

Du ska ha akademisk examen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande och vara intresserad av juridiska, samhälleliga och sociala frågor.

VI SÖKER DIG SOM:
• är en god kommunikatör i tal och skrift
• har god servicekänsla och ett gott bemötande
• har förmåga att samarbeta
• har erfarenhet av att leda, planera och följa upp kommunikationsinsatser
• är självständig med god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad och nytänkande
• har goda kunskaper i något eller några webbpubliceringsverktyg samt goda kunskaper i svenska och engelska

Du kommer att representera Brottsoffermyndigheten i vår utåtriktade verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet från liknande arbete vid myndighet eller för ideell organisation samt arbete med digitala kanaler och film är meriterande.

Brottsoffermyndigheten arbetar för att stärka brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten arbetar med att förbättra information, stöd och omhändertagande för människor som utsatts för brott, genom att:

• besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
• vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor
• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker en handläggare till Kunskapscentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 26
Brottsoffermyndigheten har flera pågående projekt och regeringsuppdrag och söker nu ytterligare handläggare för arbete vid myndighetens Kunskapscentrum. Vi söker dig med juristexamen eller annan akademisk examen inom rätts-, samhälls-, kommunikations- eller beteendevetenskap. Du bör vara intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och sociala frågor.

Hos oss kommer du bland annat att arbeta med genomförande av regeringsuppdrag, projekt, utbildningsinsatser, undersökningar, utvärderingar, föreläsningar samt att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär kontakter med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer. Myndigheten har nyligen fått i uppdrag av regeringen att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning. Dessutom har myndigheten ett flertal andra pågående projekt om förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer samt stöd till deltagare som utsätts hot och hat i det demokratiska samtalet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat utvecklingsarbete och framtagande av informations- och utbildningsmaterial.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Ingela Ackemo, SACO, 090-70 82 70.

Vi söker dig som:
• har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
• är utåtriktad och med god pedagogisk förmåga
• har god servicekänsla och ett gott bemötande
• har en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• har god förmåga att samverka
• har god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
• har goda kunskaper i Officepaketet.

Erfarenhet av eller kunskap om projektledning, genusfrågor, våld i nära relationer och arbete med kommunikation och utbildning är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation samt goda kunskaper i engelska.

Brottsoffermyndigheten beslutar i ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel från Brottsofferfonden. Dessutom är myndigheten ett kunskapscentrum som förmedlar information och utbildning i syfte att stärka brottsoffers rättigheter samt ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker notariemeriterad jurist / beslutsfattare

Verksjurist
Läs mer Sep 26
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor. Handläggningen utförs i samarbete med beredningsjurist samt beredningsassistenter.

Förändringar i straff- och ersättningsrätten förväntas påverka både antalet ansökningar om brottsskadeersättning och vår praxisbildning. Vi förstärker nu vår enhet med en notariemeriterad jurist som beslutsfattare vid myndighetens brottsskadeenhet.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Åsa Lundmark , 090-70 82 60. För facklig information kontakta Ingela Ackemo, SACO, 090-70 82 70.

Vi söker dig som har juristexamen samt notariemeritering. De ärenden som vi handlägger förutsätter att du har goda kunskaper i straffrätt och skadeståndsrätt. Eftersom ärendena ofta innefattar ersättningsrättsligt komplicerade frågor är särskilt goda kunskaper i skadeståndsrätt en merit. Även erfarenhet från domstol, advokatbyrå, försäkringsbolag eller Åklagarmyndigheten kan vara meriterande. Arbetsuppgifterna förutsätter, utöver goda juridiska kunskaper, förmåga att arbeta i högt tempo med bibehållen noggrannhet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Arbetet innebär utöver beslutsfattande i brottsskadeärenden även föredragning av ärenden och omprövningsärenden för bl.a. generaldirektören och Nämnden för brottsskadeersättning. En annan uppgift är att förbereda och föredra remisser som myndigheten har att svara på. Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker vik. jurist till regressenheten

Verksjurist
Läs mer Sep 4
Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet prövar ansökningar om brottsskadeersättning. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen från gärningspersonen. Återkraven handläggs av regressenheten.

Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal handlägga kravärenden mot gärningspersoner. Arbetet omfattar juridiskt arbete inom det fordrings-, utsöknings- och exekutionsrättsliga området. Du kommer att handlägga Brottsoffermyndighetens fordringar via såväl direktkrav mot gäldenärer som krav via Kronofogden. I arbetet ingår bl.a. att arbeta med yttranden till domstol och myndigheter, ansökan om betalningsförelägganden och delta i överklagandeprocesser samt att ha telefonkontakt med gäldenärer.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Sten-Håkan Sidebo, 090-70 82 15. För facklig information kontakta Erika Åhl, SACO, 090-70 82 81.


Vi söker dig med juristexamen. Erfarenhet av arbete hos kronofogdemyndigheten, inkassoföretag eller likartad arbetsplats är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Telefonvana värdesätts och kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.

Vi söker dig som är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Du har god beslutsförmåga, hög arbetskapacitet och är stresstålig. Att arbeta på Brottsoffermyndighetens regressenhet innebär kontakter med dömda gärningspersoner och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker vik. beredningsjurist till brottsskadeenheten

Föredragande/Beredningsjurist
Läs mer Sep 4
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattare i samarbete med beredningsjurister samt beredningsassistenter.

Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal ansvara för utredningen av ärenden på myndighetens enhet för brottsskadeersättning. I arbetet ingår även att ge telefonrådgivning i frågor om brottsskadeersättning. Efter en tid kan det även bli aktuellt att fatta egna beslut i enlighet med delegation.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Åsa Lundmark, 090-70 82 60. För facklig information kontakta Ingela Ackemo, SACO, 090-70 82 70.

Du har juristexamen och bör ha erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av arbete vid myndighet, advokatbyrå eller liknande arbetsplats är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl. Telefonvana värdesätts särskilt och kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.

Vi söker dig som är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker chef till Brottsskadeenheten

Verksjurist
Läs mer Maj 25
Då vår nuvarande chef går vidare till nya utmaningar söker vi nu en ny kraft som vill leda och vidareutveckla Brottsskadeenheten. Brottsskadeenheten ansvarar för handläggningen av ärenden som rör brottsskadeersättning och består av närmare 20 medarbetare – brottsskadejurister, beredningsjurister och beredningsassistenter. De allra flesta ärendena avgörs av en brottsskadejurist. Chefen för Brottsskadeenheten handlägger själv vissa ärenden och gör omprövning av överklagade ärenden. De senaste åren har vi genomfört ett utvecklingsarbete vad gäller enhetens roller, arbetssätt och rutiner i syfte att skapa enhetlig och effektiv ärendehantering med goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Som enhetschef arbetar du med kontinuerlig vidareutveckling verksamheten.
Vidare ansvarar du för att arbetet bedrivs med hög kvalitet, service och effektivitet med inriktning mot uppställda mål. Du är myndighetens ansikte utåt när det gäller frågor om brottsskadeersättning och skadestånd. Vidare har du personalansvar för enhetens medarbetare. Du rapporterar direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.
En viktig kontaktyta vid sidan av ledningsgruppen och enhetens medarbetare är Nämnden för brottsskadeersättning som beslutar i brottsskadeärenden av principiell betydelse eller av större vikt samt är sista instans vid omprövningar.

Vi söker dig som:

• har förmåga och intresse att leda och utveckla professionella och självständiga medarbetare med hög kompetensnivå och komplexa arbetsuppgifter. Har du tidigare ledarerfarenhet är det meriterande.
• är jurist med längre arbetslivserfarenhet, gärna med erfarenhet från rättsväsendet.
• har goda kunskaper om skadeståndsrätt och förvaltningsrätt.
• har goda muntliga och skriftliga kunskaper i såväl svenska som engelska.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du tydlig och kommunikativ med god pedagogisk förmåga. Du är utåtriktad och har inget emot att tala i medier och inför grupper. Du är trygg, stabil, har god självinsikt. Eftersom vårt arbete rör individer i utsatta situationer har du en naturlig servicekänsla och en god empatisk förmåga. Vidare har du en hög analytisk förmåga och tar gärna ett självständigt ansvar för enhetens uppdrag och mål.


Brottsoffermyndigheten är belägen mitt i centrala Umeå. Myndigheten har som huvuduppgifter att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om användningen av Brottsofferfondens medel. Därutöver fungerar myndigheten som ett kunskapscentrum och informerar och utbildar i frågor som rör brottsoffer. På myndigheten arbetar cirka 60 personer.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker notariemeriterad jurist

Verksjurist
Läs mer Apr 9
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattande jurist i samarbete med beredningsjurist samt beredningsassistenter.

Inom straff- och ersättningsrätten står vi inför förändringar inom lagstiftningen som även kommer att påverka vår praxisbildning. I anledning av bland annat detta söker vi förstärkning av en notariemeriterade jurist i beslutande position vid myndighetens brottsskadeenhet.
Arbetet innebär utöver beslutsfattande i brottsskadeärenden även föredragning av ärenden och omprövningsärenden för bl.a. generaldirektören och Nämnden för brottsskadeersättning. En annan uppgift är att förbereda och föredra remisser som myndigheten har att svara på.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Peter Jonsson, 090-70 82 85. För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.Vi söker dig som har juristexamen samt notariemeritering. De ärenden som vi handlägger förutsätter att du har goda kunskaper i straffrätt och skadeståndsrätt. Eftersom ärendena ofta innefattar ersättningsrättsligt komplicerade frågor är särskilt goda kunskaper i skadeståndsrätt en merit. Även erfarenhet från domstol, advokatbyrå, försäkringsbolag eller Åklagarmyndigheten kan vara meriterande. Arbetsuppgifterna förutsätter, utöver goda juridiska kunskaper, förmåga att arbeta i högt tempo med bibehållen noggrannhet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker handläggare för projekt och regeringsuppdrag

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 13
I arbetet hos oss kommer du bland annat att arbeta med genomförande av regeringsuppdrag, projekt, utbildningsinsatser, undersökningar, utvärderingar, föreläsningar samt representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär kontakter med bl.a. civilsamhällets organisationer och andra statliga myndigheter. Arbetet är förenat med resor. Myndigheten har nyligen fått i uppdrag av regeringen att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning vilket kommer att utgöra en stor del av arbetsuppgifterna. Dessutom har myndigheten ett flertal andra pågående projekt om förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer samt om hot mot deltagare i det demokratiska samtalet.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.

Vi söker dig med juristexamen eller annan akademisk examen inom rätts-, samhälls-, kommunikations- eller beteendevetenskap. Du bör vara intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och sociala frågor.

Vi söker dig som:
· har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
· är utåtriktad och med god pedagogisk förmåga
· har god servicekänsla och ett gott bemötande
· är en god kommunikatör i tal och skrift
· har god förmåga att samverka
· har god förmåga att planera och organisera
· är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
· har goda kunskaper i Officepaketet och engelska.

Erfarenhet av eller kunskap om projektledning, jämställdhetsarbete, våld i nära relationer och arbete med kommunikation är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation.


Brottsoffermyndigheten beslutar i ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel från Brottsofferfonden. Dessutom är myndigheten ett kunskapscentrum som förmedlar information och utbildning i syfte att stärka brottsoffers rättigheter samt ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.

På grund av flera tillkommande projekt och regeringsuppdrag söker myndigheten handläggare för arbete vid myndighetens kunskapscentrum.

Ansök nu

Brottsoffermyndigheten söker beredningsassistent till regressenheten

Administrativ assistent
Läs mer Jan 30
Brottsoffermyndigheten prövar ansökningar om brottsskadeersättning. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen. Återkraven handläggs av regressenheten.

Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal ansvara för de kansliartade funktionerna på enheten. Det innebär bland annat att du genomför utredningsåtgärder om privatpersoners personliga förhållanden, registrerar ärenden, diarieför handlingar, hanterar betalningar samt utför andra administrativa uppgifter.

Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete och gärna erfarenhet av handläggning av ärenden. Arbete vid kronofogdemyndighet, inkassoföretag eller liknande är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och vi ser gärna att du har telefonvana. Du har gymnasial utbildning och behärskar svenska språket väl. Kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.

Vi söker dig som är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera men kanske inte kommer att förändras. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känna ansvar för hela verksamhetens behov. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig. Du känner särskilt ansvar för enhetens arbetsflöde.

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN har som huvuduppgift att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om användning av Brottsofferfondens medel. Därutöver fungerar myndigheten som ett kunskapscentrum i frågor som rör brottsoffer och sprider information i sådana frågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Ansök nu