Trafikverket jobb i Umeå

Hitta lediga jobb hos Trafikverket i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Umeå.

Teknisk specialist inom VA/avvattning

Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Läs mer Nov 13
På vilket sätt vill du i rollen som teknisk specialist inom VA/avvattning bidra i arbetet med att bygga framtiden? Vi söker just nu ytterligare en specialist som vill arbeta inom VA/avvattning för projekt Norrbotniabanan.


Teknisk specialist inom VA/avvattning

Arbetsuppgifter

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt och utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80.000 ton per år. Med halverade restider blir det lättare att resa mellan orter i regionen, vilket kommer att gynna näringslivets utveckling och bidra till en attraktiv, växande och hållbar region. Projektet växer stadigt och vi söker nu ytterligare en specialist inom avvattning till projektet.
Som Teknisk specialist inom VA/avvattning arbetar du främst med teknik- och kvalitetsfrågor inom ämnesområdet VA/Avvattning. Du stödjer projektledare vid upphandling och genomförande av projekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Du deltar i olika typer av delprojekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del. Du samarbetar med kollegor inom angränsande teknikområden.
Som specialist har du kollegor runt om i hela Sverige som du samarbetar med. Ni ingår tillsammans i kompetensnätverk för avvattning med möjlighet till erfarenhetsöverföring. I sektion Utformning nord finns specialister inom vägteknik, vägutformning, vägutrustning, ITS, avvattning, landskapsarkitektur och belysning. Det finns även möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschsamarbeten såväl nationellt som internationellt inom teknikområdet avvattning.
Vad kan vi som arbetsgivare erbjuda dig?
Vi kan bland annat erbjuda dig:
-Ett flexibelt arbete där du får möjlighet att arbeta 40% på distans
-Gott om semesterdagar. För dig som har fyllt 30 år erbjuder vi 31 semesterdagar och för dig som är över 40 år erbjuder vi 34 semesterdagar.
-Vid föräldraledighet ger vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar.

Övrig information

I den här rekryteringen måste du bifoga ditt CV men vi behöver inget personligt brev.
Webbaserade tester kan komma att användas som en del i urvalet.
Valbar placeringsort för tjänsten är Luleå, Skellefteå eller Umeå.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 51.
#LI-Hybrid #LI-EA2

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du förmåga att se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi. För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, strukturerad och van vid att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har även en god samarbetsförmåga och är tydlig och pedagogisk i din kommunikation då arbetet innebär många interna och externa kontakter.
Vi söker dig som
har en civilingenjörsexamen med inriktning mot väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
har flera års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med avvattningsfrågor inom väg eller järnväg
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har aktuell och relevant erfarenhet av flödesberäkningar, dimensionering och/eller skyfallsberäkningar
har aktuell och relevant erfarenhet av att använda analysverktyget SCALGO eller HEC-RAS, alternativt annat analysverktyg som Trafikverket bedömer likvärdigt
har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med klimatanpassning
har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med ArcGIS, alternativt annat GIS-verktyg som Trafikverket bedömer likvärdigt
har god och relevant kunskap gällande regelverk för avvattning
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Specialist digital projekthantering (datasamordning)

Civilingenjör, bygg
Läs mer Nov 6
Du med brinnande intresse för den digitala verkligheten, Se hit!
På vilket sätt skulle du vilja bidra med dina erfarenheter till några av Trafikverkets största infrastrukturprojekt?


Specialist digital projekthantering (datasamordning)

Arbetsuppgifter

I rollen som specialist är du tillsammans med dina kollegor stöd i Trafikverkets infrastrukturprojekt där vi har allt från mindre projekt till stora, som exempelvis Norrbotniabanan. Du tillhör enheten digital projekthantering som följer hela byggprocessen från planering till avslut samt överlämning till förvaltning. Fokus är en säker och effektiv informationshantering inom infrastrukturprojekten.
Din roll är att samordna den digitala informationshanteringen samt medverka vid kravställning och uppföljning av leveranser avseende digital information. Du säkerställer också att arbetsmetodik och befintliga arbetssätt utvecklas, förankras och används. Du informerar och utbildar gällande arbetssätt och krav.
Du ingår i kompetensnätverk och deltar i utveckling av Trafikverkets informationshantering, implementering av nya arbetssätt samt bidrar till erfarenhetsutbyte mellan Trafikverkets investeringsprojekt. 
Jag som blir din chef heter Roger Edqvist. Min huvuduppgift som ledare är att ge mina medarbetare rätt förutsättningar för goda prestationer samt skapa ett öppet och gott samarbetsklimat som präglas av tillit till varandra. Tillsammans vågar vi prova nytt och driva Trafikverkets infrastrukturprojekt framåt. Hoppas att du vill vara med och bidra!

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade via Skype under vecka 50.
Vi använder främst mejl (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap till mottagare på ett tydligt sätt. Du är lyhörd samt har en god samarbetsförmåga. Du har ett strukturerat arbetssätt, är självgående och drivande i din roll samt har en god problemlösningsförmåga. 
Vi söker dig som har:
Universitets eller högskoleutbildning 180hp (120p) med inriktning mot byggteknik eller teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
Flerårig aktuell erfarenhet av digital projekthantering, datasamordning eller informationssamordning.
Erfarenhet av att arbeta i dokumenthanteringssystem som t.ex. SharePoint, ProjectWise, Chaos eller liknande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt.
Erfarenhet av att arbeta med regelverk och kravdokument.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Vi söker inköpare till våra kontor i Umeå och Luleå

Inköpare
Läs mer Nov 8
Vi lägger just nu stor vikt vid smarta affärer i Trafikverket. Vill du vara med på vår utvecklingsresa där ambitionsnivån är att vara professionell beställare i världsklass? Som inköpare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi söker inköpare till våra kontor i Umeå och Luleå

Arbetsuppgifter

I rollen som inköpare ansvarar du för att genomföra affärer och säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att interna och externa föreskrifter och regler efterlevs. Du kommer att arbeta med operativt inköp och vara en del av ett inköpsteam samt stödja kvalificerad/strategisk inköpare. Du deltar aktivt i inköpsprocessens operativa skeden och arbetar självständigt med avrop och förnyad konkurrensutsättning. I arbetet ingår det att effektivisera och förbättra den operativa inköpsprocessen. Uppföljning, erfarenhetsåterföring och kvalitetsarbete är en viktig och naturlig del i ditt arbete.
Du agerar affärsstöd med inriktning på inköpens kvalitet, kontraktens totalekonomi och uppföljning av leveransen. Du för en aktiv dialog med leverantörer under hela processen. Det kan även bli aktuellt att genomföra objektsspecifika upphandlingar med stöd från kvalificerad/strategisk inköpare. Likaså ingår verksamhetssupport åt våra interna kunder som en naturlig del av ditt arbete.
Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 35 medarbetare som har både bred erfarenhet och hög kompetensnivå, där vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag. 

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! I denna rekrytering kommer urvalstester att användas som en del i urvalet. Intervjuerna är planerade att hållas v. 48 och v. 49.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-HybridKvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som inköpare är du självgående, har kundfokus och drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål. Du är också kommunikativ och lösningsfokuserad för att hitta den bästa affären.
Vi söker dig som har:
en eftergymnasial utbildning inom inköp, teknik, anläggning, juridik eller dig som har annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.

Det är önskvärt och ses som meriterande om du även har:
kunskaper inom entreprenadjuridik AB/ABT/ABK och AMA
erfarenhet av offentlig upphandling alternativt av inköp inom anläggning eller infrastruktur
erfarenhet av infrastruktur- eller anläggningsprojekt
kunskaper inom LOU/LUF.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Trafikverket söker strategiska inköpare till Umeå och Luleå

Upphandlare
Läs mer Okt 25
Det är ett stort fokus på smarta affärer inom Trafikverket. Som strategisk inköpare skapar du samhällsvärde åt medborgarna och staten genom att verka inom entreprenadaffären och affärer kopplat till tekniska konsulter. Vill du vara med på vår utvecklingsresa, där ambitionsnivån är att vara en professionell beställare i världsklass? Nu utökar vi vår organisation med fler nya kollegor!
Trafikverket söker strategiska inköpare till Umeå och Luleå

Arbetsuppgifter

Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara affärer. Du driver våra affärer i tvärfunktionella team avseende allt från affärsupplägg och upphandling till genomförande av affären samt erfarenhetsåterföring. Affärsutveckling är en central del i ditt arbete för att nå de effekter vi vill åstadkomma. Genom kommunikation och dialog med leverantörsmarknaden skapar du tydlighet och en ökad attraktivitet för våra affärer, samtidigt som du genom samarbete med leverantörer utvecklar våra affärer.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter, avseende investeringar samt underhåll av väg och järnväg
vara ett kvalificerat affärsstöd från tidigt planeringsskede till genomförande av projekten
i samverkan med leverantörsmarknaden utveckla våra affärer och anläggningsbranschen
arbeta med omvärldsbevakning avseende bland annat konjunkturläge, leverantörsmarknad och kostnadsutveckling
kontinuerligt arbeta med förbättring av våra arbetssätt och metoder samt utveckling av våra inköpsstrategier, t ex nationellt kategoristrategiarbete

Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 35 medarbetare, där vi har både bred erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. Vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag.
Vill du ta ett större ansvar finns det möjligheter att leda riktade uppdrag i vår verksamhet, exempelvis kategoriteam, leverantörsutveckling eller nationella affärsutvecklingsprojekt.Övrig information

Möjliga placeringsorter är Umeå och Luleå. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

För att lyckas och trivas i rollen är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du har en god samarbetsförmåga och är en relationsbyggare som bygger nya och vårdar befintliga nätverk. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Tack vare din förmåga att tänka nytt och att förbättra driver du utveckling i affären.
Vi söker dig som har:
en relevant universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med upphandling eller strategiskt inköp, antingen som inköpare eller i annan roll där du arbetat med affärer på en strategisk nivå
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är önskvärt och ses som ett extra plus i kanten om du har ett eller flera av följande erfarenheter:
entreprenadjuridik AB/ABT/ABK samt AMA
goda kunskaper i LOU/LUF
erfarenhet av strategiskt inköp och affärer från större organisation eller myndighet
erfarenhet av affärsutveckling
erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning som beställare, teknisk konsult, entreprenör eller liknande
erfarenhet från stora komplexa upphandlingar, gärna inom bygg- eller anläggningsbranschen alternativt inom industri eller energi
ledarerfarenhet
god förhandlingsvana.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Webbaserade tester kan komma att användas som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Trafikverket söker strategiska inköpare till Umeå och Luleå

Upphandlare
Läs mer Okt 25
Det är ett stort fokus på smarta affärer inom Trafikverket. Som strategisk inköpare skapar du samhällsvärde åt medborgarna och staten genom att verka inom entreprenadaffären och affärer kopplat till tekniska konsulter. Vill du vara med på vår utvecklingsresa, där ambitionsnivån är att vara en professionell beställare i världsklass? Nu utökar vi vår organisation med fler nya kollegor!
Trafikverket söker strategiska inköpare till Umeå och Luleå

Arbetsuppgifter

Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara affärer. Du driver våra affärer i tvärfunktionella team avseende allt från affärsupplägg och upphandling till genomförande av affären samt erfarenhetsåterföring. Affärsutveckling är en central del i ditt arbete för att nå de effekter vi vill åstadkomma. Genom kommunikation och dialog med leverantörsmarknaden skapar du tydlighet och en ökad attraktivitet för våra affärer, samtidigt som du genom samarbete med leverantörer utvecklar våra affärer.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter, avseende investeringar samt underhåll av väg och järnväg
vara ett kvalificerat affärsstöd från tidigt planeringsskede till genomförande av projekten
i samverkan med leverantörsmarknaden utveckla våra affärer och anläggningsbranschen
arbeta med omvärldsbevakning avseende bland annat konjunkturläge, leverantörsmarknad och kostnadsutveckling
kontinuerligt arbeta med förbättring av våra arbetssätt och metoder samt utveckling av våra inköpsstrategier, t ex nationellt kategoristrategiarbete

Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 35 medarbetare, där vi har både bred erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. Vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag.
Vill du ta ett större ansvar finns det möjligheter att leda riktade uppdrag i vår verksamhet, exempelvis kategoriteam, leverantörsutveckling eller nationella affärsutvecklingsprojekt.Övrig information

Möjliga placeringsorter är Umeå och Luleå. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

För att lyckas och trivas i rollen är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du har en god samarbetsförmåga och är en relationsbyggare som bygger nya och vårdar befintliga nätverk. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Tack vare din förmåga att tänka nytt och att förbättra driver du utveckling i affären.
Vi söker dig som har:
en relevant universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med upphandling eller strategiskt inköp, antingen som inköpare eller i annan roll där du arbetat med affärer på en strategisk nivå
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är önskvärt och ses som ett extra plus i kanten om du har ett eller flera av följande erfarenheter:
entreprenadjuridik AB/ABT/ABK samt AMA
goda kunskaper i LOU/LUF
erfarenhet av strategiskt inköp och affärer från större organisation eller myndighet
erfarenhet av affärsutveckling
erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning som beställare, teknisk konsult, entreprenör eller liknande
erfarenhet från stora komplexa upphandlingar, gärna inom bygg- eller anläggningsbranschen alternativt inom industri eller energi
ledarerfarenhet
god förhandlingsvana.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Webbaserade tester kan komma att användas som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Vi söker inköpare till våra kontor i Umeå och Luleå

Inköpare
Läs mer Okt 24
Vi lägger just nu stor vikt vid smarta affärer i Trafikverket. Vill du vara med på vår utvecklingsresa där ambitionsnivån är att vara professionell beställare i världsklass? Som inköpare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi söker inköpare till våra kontor i Umeå och Luleå

Arbetsuppgifter

I rollen som inköpare ansvarar du för att genomföra affärer och säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att interna och externa föreskrifter och regler efterlevs. Du kommer att arbeta med operativt inköp och vara en del av ett inköpsteam samt stödja kvalificerad/strategisk inköpare. Du deltar aktivt i inköpsprocessens operativa skeden och arbetar självständigt med avrop och förnyad konkurrensutsättning. I arbetet ingår det att effektivisera och förbättra den operativa inköpsprocessen. Uppföljning, erfarenhetsåterföring och kvalitetsarbete är en viktig och naturlig del i ditt arbete.
Du agerar affärsstöd med inriktning på inköpens kvalitet, kontraktens totalekonomi och uppföljning av leveransen. Du för en aktiv dialog med leverantörer under hela processen. Det kan även bli aktuellt att genomföra objektsspecifika upphandlingar med stöd från kvalificerad/strategisk inköpare. Likaså ingår verksamhetssupport åt våra interna kunder som en naturlig del av ditt arbete.
Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 35 medarbetare som har både bred erfarenhet och hög kompetensnivå, där vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag. 

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! I denna rekrytering kommer urvalstester att användas som en del i urvalet. Intervjuerna är planerade att hållas v. 48 och v. 49.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-HybridKvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som inköpare är du självgående, har kundfokus och drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål. Du är också kommunikativ och lösningsfokuserad för att hitta den bästa affären.
Vi söker dig som har:
en eftergymnasial utbildning inom inköp, teknik, anläggning, juridik eller dig som har annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.

Det är önskvärt och ses som meriterande om du även har:
kunskaper inom entreprenadjuridik AB/ABT/ABK och AMA
erfarenhet av offentlig upphandling alternativt av inköp inom anläggning eller infrastruktur
erfarenhet av infrastruktur- eller anläggningsprojekt
kunskaper inom LOU/LUF.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektledare väg, placeringsort Umeå

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 16
Hur skulle du i rollen som projektledare bidra till att leverera bra väginfrastruktur med hög kvalité, till rätt pris, i rätt tid?
Projektledare väg, placeringsort Umeå

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du att driva, leda, samordna och följa upp projekt från kust till fjäll, i stad och på landsbygd inom hela det geografiska området som distriktet omfattar. Du ansvarar för projekten från planering till färdig anläggning. Att det genomförs utifrån beslutad omfattning samt inom bestämda tids- och kostnadsramar. Tillsammans med projektingenjör och i vissa fall även med delprojektledare och specialister formar ni projektets arbetssätt avseende strategi, tidsstyrning, ekonomi och administration. Det är ett varierande arbete med frihet under ansvar och många möjligheter att bredda sin kunskap.
Ditt uppdrag innebär att du:
Säkerställer en gemensam målbild av effekt -och projektmål för berörda parter.
Sätter ramar för projektet med tydliga samarbetsformer och har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer.
Arbetar proaktivt avseende risker, säkerhet och arbetsmiljö i projekten.
Skapar utrymme för utveckling och innovation vid upphandling samt säkerställer korrekt affärs- och ersättningsformer.
Säkrar en god styrning och effektiv uppföljning av kontrakten avseende tid, kostnad och innehåll.
Samverkar och samråder både internt och externt.
Svarar för omvärldskontakter med allmänheten, kommuner och andra intressenter.

Projektledare i arbetsgruppen berättar: "I rollen som projektledare på Trafikverket har du möjligheten att påverka Sveriges infrastruktur på riktigt. Vi har stor frihet under ansvar både i det lilla som i det stora och även om det tillhör rollen att fatta självständiga beslut, finns alltid en chef eller ett ombud som har ens rygg. Du har stöd i tydliga regelverk, kompetenta kollegor och en specialistorganisation med stor teknisk kompetens. Jobbet är sällan enformigt och det finns alltid något nytt att lära. Vår arbetsgrupp är en härlig blandning av människor med olika ålder, bakgrund och färdigheter. Gemensamt har vi ett brinnande intresse för allt vad väganläggning innebär och en vilja att skapa mer infrastruktur i norr. Välkommen till oss!"

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en person med god analytisk med förmåga som utifrån ett helhetsperspektiv tar dig an komplexa frågeställningar genom god samverka med andra. Du planerar och strukturerar arbetet väl samt är en ledare som skapar tillit, bygger förtroende, levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt tillsammans med teamet. Du kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt både internt och externt.
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med teknisk inriktning, eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Flerårig relevant och aktuell erfarenhet som projektledare, platschef eller likvärdig ledande funktion som entreprenör, konsult eller beställare.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Körkort för manuellt växlad personbil.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av projekteringsledning och/eller uppdragsledning för projektering.
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av vägentreprenader eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av att tillämpa AMA och entreprenadjuridik.
God och relevant kontrakts- och förhandlingsvana.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektingenjör BAS Underhåll Väg Umeå

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Okt 12
Vill du vara med och utvecklas i rollen som projektingenjör och framtidens projektledare på sikt hos oss på Underhåll i Umeå?
Nu söker Trafikverket återigen dig som har viljan, engagemanget och drivet att arbeta i rollen som projektingenjör! Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och underhålla vår infrastruktur i Västerbotten.
Kom och bli en del av oss!


Projektingenjör BAS Underhåll Väg Umeå

Arbetsuppgifter

Vad gör en projektingenjör på Trafikverket?
Som projektingenjör inom BAS underhåll väg på Trafikverket kommer du att vara med i 2 projektteam på en enhet med 17 st medarbetare och konsulter. Varje projektteam består av projektledare, underhållsingenjör samt en projektingenjör. På vårt kontor i Umeå kommer du att sitta tillsammans med andra projektteam samt projektingenjörer. Din primära uppgift är att stötta projektledare i vägunderhållsprojekt rörande administrativa delar. Andra förekommande arbetsuppgifter är att vara delaktig i upphandlingar, delta vid projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll. Du har en nyckelroll med stor bredd och variation i arbetsuppgifterna.
Din utveckling som projektingenjör
Hos oss på Trafikverket har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i olika projekt och få möjlighet att leda mindre projekt i sin helhet. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.
Trafikverket är en stor organisation och du kommer att ha goda möjligheter att vidareutvecklas utifrån din erfarenhet och kompetens.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer och vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till ett av Sveriges Karriärföretag 2022.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt, preliminärt under v. 46. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade att äga rum under v. 47.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i denna roll ser vi att du ska ha en god kommunikativ förmåga och gilla att samarbeta; detta då du som projektingenjör har många kontaktytor och samarbeten både internt och externt. Du är analytisk, van vid att arbeta enligt en tydlig process, strukturerar och planerar ditt arbete väl och håller deadlines. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar aktivt till de gemensamma målen.
Kvalifikationsmässigt söker vi dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom samhällsplanering eller teknik, alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med relevant arbetserfarenhet som vi på Trafikverket bedömer som likvärdig
har aktuell och relevant erfarenhet av projektadministration
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god förmåga att sätta dig in i olika datorsystem
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av projektadministration inom drift-, underhåll eller anläggningsprojekt inom väg
har utbildning inom GIS (minst 45 hp)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Utveckla branschen som Funktionsledare Miljö till Norrbotniabanan!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 23
Som Funktionsledare Miljö hos Norrbotniabanan på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Utveckla branschen som Funktionsledare Miljö till Norrbotniabanan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en Funktionsledare med placering i Umeå eller Luleå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.
Norrbotniabanan är ett viktigt, utmanande och komplext järnvägsprojekt med 27 mil ny kustnära järnväg.Utöver själva järnvägen byggs bland annat 250 broar och 55 mil nya vägar och stora mängder av berg- och jordmassor som ska hanteras. Norrbotniabanan kommer att skapa många positiva effekter - både för den norra regionen och för Sverige som helhet. Projektet befinner sig i flera olika skeden samtidigt såsom linjeutredning, järnvägsplanearbete, detaljprojektering, bygghandling och produktion. Som funktionsledare bidrar du i alla skeden.
I rollen som funktionsledare ingår att fördela, följa upp och planera medarbetarnas tilldelade tid till projekt, samordningsprojekt och funktionen verksamhet. Du fungerar som en länk mellan de olika teknikområden och delprojekt inom Norrbotniabanan. Du bidrar till att utveckla och förbättra funktionen genom att föreslå nya krav, ändringar eller dispenser. Du kommer att arbeta med att hantera risker och avvikelser inom funktionens olika områden och säkerställa att våra projekt har tillgång till specialister med rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag. Du kommer att vara mottagare av miljöfrågor både internt och externt som du besvarar med hjälp av specialisterna. Vidare kommer du också att informera och utbilda inom projekten i processer och arbetssätt inom funktionens omfattning.
Funktionen Miljö ingår i enhet Teknik och miljö. Funktionen omfattas idag av drygt 10-tal specialister inom naturmiljö, kulturmiljö, akustik, avfall, vattenjuridik, rennäring, vilt och vibrationer. En stor del av specialisternas arbete utförs i kontrakt som leds och styrs av projektledare. En viktig arbetsuppgift är att ha en löpande dialog internt inom Trafikverket då flera specialister som ingår i funktionen har sin tillhörighet i andra delar av Trafikverket. Jag som blir din chef heter Carita From och i mitt ledarskap drivs jag av att se andra utvecklas. För mig är det viktigt med proaktivitet och att alla känner att man kan bidra. Sammanhållning och god stämning i gruppen är viktigt, det ska vara kul att gå till jobbet. Du som medarbetare har stort eget ansvar, drivs av att tänka nytt och stötta organisationen i att nå våra mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Placeringsort för tjänsten är Umeå eller Luleå. Intervjuer sker via skype under v. 45-46.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du goda ledarskapsförmågor och arbetar proaktivt. Du är resultat- och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa sig till de olika skeden som Norrbotniabanan befinner sig i. Det är viktigt att du är en relationsbyggare med god kommunikationsförmåga för att utbilda, samordna och få framdrift i de olika delprojekten.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning miljö eller tillstånd alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
har flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet i ledande roll med ansvar för miljö inom komplexa infrastrukturprojekt
har giltigt körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har jobbat med riskhantering inom projekt
har aktivt bidragit till din och dina medarbetares arbetsmiljö


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-ÅG1

Ansök nu

Utveckla branschen som Funktionsledare Teknik till Norrbotniabanan!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 23
Som Funktionsledare Teknik hos Norrbotniabanan på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Utveckla branschen som Funktionsledare Teknik till Norrbotniabanan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en Funktionsledare med placering i Umeå eller Luleå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.
Norrbotniabanan är ett viktigt, utmanande och komplext järnvägsprojekt med 27 mil ny kustnära järnväg. Utöver själva järnvägen byggs bland annat 250 broar och 55 mil nya vägar och stora mängder av berg- och jordmassor som ska hanteras. Norrbotniabanan kommer att skapa många positiva effekter - både för den norra regionen och för Sverige som helhet. Projektet befinner sig i flera olika skeden samtidigt såsom linjeutredning, järnvägsplanearbete, detaljprojektering, bygghandling och produktion. Som funktionsledare bidrar du i alla skeden. I rollen som funktionsledare ingår att fördela, följa upp och planera medarbetarnas tilldelade tid till projekt, samordningsprojekt och funktionen verksamhet. Du fungerar som en länk mellan de olika teknikområden och delprojekt inom Norrbotniabanan.
Du bidrar till att utveckla och förbättra funktionen genom att föreslå nya krav, ändringar eller dispenser. Du kommer att arbeta med att hantera risker och avvikelser inom olika teknikområden och säkerställa att våra projekt har tillgång till specialister med rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag. Du kommer att vara mottagare av tekniska frågor både internt och externt som du besvarar med hjälp av specialister. Vidare kommer du att informera och utbilda inom projekten i processer och arbetssätt inom funktionens omfattning. I rollen ingår även att leda arbetet för kontroll av konstruktionsredovisning för våra broar och andra byggnadsverk.
Funktionen Teknik ingår i enhet Teknik och miljö. Funktionen omfattar idag av drygt 20-tal specialister inom mark, anläggning och järnvägsteknik. En stor del av specialisternas arbete utförs i kontrakt som leds och styrs av projektledare. En viktig arbetsuppgift är att ha en löpande dialog internt inom Trafikverket då flera specialister som ingår i funktionen har sin tillhörighet i andra delar av Trafikverket. Jag som blir din chef heter Carita From och i mitt ledarskap drivs jag av att se andra utvecklas. För mig är det viktigt med proaktivitet och att alla känner att man kan bidra. Sammanhållning och god stämning i gruppen är viktig, det ska vara kul att gå till jobbet. Du som medarbetare har stort eget ansvar, drivs av att tänka nytt och stötta organisationen i att nå våra mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Placeringsort är Umeå eller Luleå. Intervjuer sker via skype under v. 45-46.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du goda ledarskapsförmågor och arbetar proaktivt. Du är resultat- och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa sig till de olika skeden som Norrbotniabanan befinner sig i. Det är viktigt att du är en relationsbyggare med god kommunikationsförmåga för att utbilda, samordna och få framdrift i de olika delprojekten.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning teknik eller anläggning alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
har flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet i ledande roll med ansvar för teknik eller anläggning inom komplexa infrastrukturprojekt
har giltigt körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har jobbat med riskhantering inom projekt
har aktivt bidragit till din och dina medarbetares arbetsmiljö


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Funktionsledare Digital projekthantering till Norrbotniabanan!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 23
Som Funktionsledare Digital projekthantering hos Norrbotniabanan är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Funktionsledare Digital projekthantering till Norrbotniabanan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en Funktionsledare med placering i Umeå eller Luleå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.
Norrbotniabanan är ett viktigt, utmanande och komplext järnvägsprojekt med 27 mil ny kustnära järnväg.  Utöver själva järnvägen byggs bland annat 250 broar och 55 mil nya vägar och stora mängder av berg- och jordmassor som ska hanteras. Norrbotniabanan kommer att skapa många positiva effekter - både för den norra regionen och för Sverige som helhet.
Projektet befinner sig i flera olika skeden samtidigt såsom linjeutredning, järnvägsplanearbete, detaljprojektering, bygghandling och produktion. Som funktionsledare bidrar du i alla skeden. I rollen som funktionsledare ingår att fördela, följa upp och planera medarbetarnas tilldelade tid till projekt, samordningsprojekt och funktionen verksamhet. Du fungerar som en länk mellan de olika teknikområden och delprojekt inom Norrbotniabanan.
Du bidrar till att utveckla och förbättra funktionen genom att föreslå nya krav, ändring eller dispenser. Du kommer att arbeta med att hantera risker och avvikelser inom funktionens olika områden och säkerställa att våra projekt har tillgång till specialister med rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag. Du kommer att vara mottagare av digitala projekthanteringsfrågor både internt och externt som du besvarar med hjälp av specialisterna. Vidare kommer du också att informera och utbilda inom projekten i processer och arbetssätt inom funktionens omfattning.
Funktionen Digital projekthantering ingår i enhet Teknik och miljö. Funktionen omfattas idag av 10-tal specialister inom byggnadsinformations modellering (BIM), geografiska informationssystem (GIS), digital projektsamordning och datasamordning. En stor del av specialisternas arbete utförs i kontrakt som leds och styrs av projektledare. En viktig arbetsuppgift är att ha en löpande dialog internt inom Trafikverket då flera specialister som ingår i funktionen har sin tillhörighet i andra delar av Trafikverket. Jag som blir din chef heter Carita From och i mitt ledarskap drivs jag av att se andra utvecklas. För mig är det viktigt med proaktivitet och att alla känner att man kan bidra. Sammanhållning och god stämning i gruppen är viktig, det ska vara kul att gå till jobbet. Du som medarbetare har stort eget ansvar, drivs av att tänka nytt och stötta organisationen i att nå våra mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Placeringsort är Umeå eller Luleå. Intervjuer sker via skype under v. 45-46.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du goda ledarskapsförmågor och arbetar proaktivt. Du är resultat- och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa sig till de olika skeden som Norrbotniabanan befinner sig i. Det är viktigt att du är en relationsbyggare med god kommunikationsförmåga för att kunna utbilda, samordna och få framdrift i de olika delprojekten.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom Samhällsbyggnad eller inriktning inom digital projekthantering tex BIM, GIS eller datasamordning alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
har flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet i ledande roll inom komplexa infrastrukturprojekt
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har jobbat med riskhantering inom projekt
har aktivt bidragit till din och dina medarbetares arbetsmiljö


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Utredare inom infrastruktur

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 10
Vill du vara med och bidra till dagens och framtidens infrastruktur för medborgare och företagare i norra Sverige? Som utredare på Trafikverket får du den möjligheten.


Utredare inom infrastruktur

Arbetsuppgifter

Det händer mycket i norra Sverige i och med de stora gröna industrisatsningarna. Var med oss på den spännande resan!
Nu har du chansen att vara med och påverka samhället på lång sikt, då vi genomför utredningar i tidigt skede. Vi välkomnar dig att bli en del av vårt team där du i rollen som utredare, med stöd av chef och kollegor i våra fyra nordligaste län, självständigt kommer projektleda åtgärdsvalsstudier och utredningar. Du projektleder, genomför och deltar i uppdrag med flera involverade aktörer såsom regioner, trafikhuvudmän, kommuner samt privata aktörer. Det innebär att du företräder Trafikverket i externa kontakter och media.
Med fyrstegsprincipen som grund leder du arbetet med åtgärdsvalsstudier, vilket innebär att process- eller projektleda utredningar med syfte att ta fram förslag till åtgärder utifrån identifierade brister. Du leder och koordinerar medarbetare och andra resurser i arbetet.
I dina utredningar/projekt/åtgärdsvalsstudier ansvarar du för administration, tidsplanering, ekonomiprognoser och uppföljning, samt i vissa fall upphandling av konsulter. Du arbetar aktivt för att skapa och bibehålla goda relationer, samarbeten och goda samtalsklimat i dina arbetsgrupper, med målet att ni tillsammans ska kunna genomföra goda bedömningar inom området.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester kommer att skickas till de som uppfyller skallkraven under vecka 44. Digitala intervjuer är preliminärt planerade att genomföras via Skype under vecka 46-47.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Placeringsort är Härnösand, Luleå, Sundsvall, Umeå eller Östersund.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som utredare så krävs det att du trivs med att leda projekt framåt och att skapa ett förtroendefullt samarbete som leder till engagemang och resultat. Det innebär att du har integritet och är bra på att planera och driva arbetet framåt samtidigt som du är duktig på att samarbeta och har förmåga att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt med såväl interna kollegor som med externa intressenter. Viktigt är också att du har en god analytisk förmåga, ser logik och samband i komplex information eller miljö, samt löser problem ur ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som har:
en högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom ett för tjänsten relevant område som till exempel samhällsbyggnad, trafik, fysisk planering eller samhällsplanering. Alternativt så har du annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet som vi kan bedöma jämförbar
några års relevant och aktuell yrkeserfarenhet, exempelvis från projektledning, processledning, utredning, analys eller framtagning av beslutsunderlag
giltigt körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Det är meriterande om du:
har erfarenhet från arbete med planering, projektering eller underhåll av järnvägsanläggning och/eller väganläggning
har erfarenhet av upphandling och styrning av konsultinsatser
kan kommunicera på engelska i tal och skrift

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Utveckla branschen som Funktionsledare Miljö till Norrbotniabanan!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Sep 29
Som Funktionsledare Miljö hos Norrbotniabanan på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Utveckla branschen som Funktionsledare Miljö till Norrbotniabanan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en Funktionsledare med placering i Umeå eller Luleå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.
Norrbotniabanan är ett viktigt, utmanande och komplext järnvägsprojekt med 27 mil ny kustnära järnväg.Utöver själva järnvägen byggs bland annat 250 broar och 55 mil nya vägar och stora mängder av berg- och jordmassor som ska hanteras. Norrbotniabanan kommer att skapa många positiva effekter - både för den norra regionen och för Sverige som helhet. Projektet befinner sig i flera olika skeden samtidigt såsom linjeutredning, järnvägsplanearbete, detaljprojektering, bygghandling och produktion. Som funktionsledare bidrar du i alla skeden.
I rollen som funktionsledare ingår att fördela, följa upp och planera medarbetarnas tilldelade tid till projekt, samordningsprojekt och funktionen verksamhet. Du fungerar som en länk mellan de olika teknikområden och delprojekt inom Norrbotniabanan. Du bidrar till att utveckla och förbättra funktionen genom att föreslå nya krav, ändringar eller dispenser. Du kommer att arbeta med att hantera risker och avvikelser inom funktionens olika områden och säkerställa att våra projekt har tillgång till specialister med rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag. Du kommer att vara mottagare av miljöfrågor både internt och externt som du besvarar med hjälp av specialisterna. Vidare kommer du också att informera och utbilda inom projekten i processer och arbetssätt inom funktionens omfattning.
Funktionen Miljö ingår i enhet Teknik och miljö. Funktionen omfattas idag av drygt 10-tal specialister inom naturmiljö, kulturmiljö, akustik, avfall, vattenjuridik, rennäring, vilt och vibrationer. En stor del av specialisternas arbete utförs i kontrakt som leds och styrs av projektledare. En viktig arbetsuppgift är att ha en löpande dialog internt inom Trafikverket då flera specialister som ingår i funktionen har sin tillhörighet i andra delar av Trafikverket. Jag som blir din chef heter Carita From och i mitt ledarskap drivs jag av att se andra utvecklas. För mig är det viktigt med proaktivitet och att alla känner att man kan bidra. Sammanhållning och god stämning i gruppen är viktigt, det ska vara kul att gå till jobbet. Du som medarbetare har stort eget ansvar, drivs av att tänka nytt och stötta organisationen i att nå våra mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Placeringsort för tjänsten är Umeå eller Luleå. Intervjuer sker via skype under v. 45-46.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du goda ledarskapsförmågor och arbetar proaktivt. Du är resultat- och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa sig till de olika skeden som Norrbotniabanan befinner sig i. Det är viktigt att du är en relationsbyggare med god kommunikationsförmåga för att utbilda, samordna och få framdrift i de olika delprojekten.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning miljö eller tillstånd alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
har flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet i ledande roll med ansvar för miljö inom komplexa infrastrukturprojekt
har giltigt körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har jobbat med riskhantering inom projekt
har aktivt bidragit till din och dina medarbetares arbetsmiljö


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-ÅG1

Ansök nu

Funktionsledare Digital projekthantering till Norrbotniabanan!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Sep 29
Som Funktionsledare Digital projekthantering hos Norrbotniabanan är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Funktionsledare Digital projekthantering till Norrbotniabanan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en Funktionsledare med placering i Umeå eller Luleå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.
Norrbotniabanan är ett viktigt, utmanande och komplext järnvägsprojekt med 27 mil ny kustnära järnväg.  Utöver själva järnvägen byggs bland annat 250 broar och 55 mil nya vägar och stora mängder av berg- och jordmassor som ska hanteras. Norrbotniabanan kommer att skapa många positiva effekter - både för den norra regionen och för Sverige som helhet.
Projektet befinner sig i flera olika skeden samtidigt såsom linjeutredning, järnvägsplanearbete, detaljprojektering, bygghandling och produktion. Som funktionsledare bidrar du i alla skeden. I rollen som funktionsledare ingår att fördela, följa upp och planera medarbetarnas tilldelade tid till projekt, samordningsprojekt och funktionen verksamhet. Du fungerar som en länk mellan de olika teknikområden och delprojekt inom Norrbotniabanan.
Du bidrar till att utveckla och förbättra funktionen genom att föreslå nya krav, ändring eller dispenser. Du kommer att arbeta med att hantera risker och avvikelser inom funktionens olika områden och säkerställa att våra projekt har tillgång till specialister med rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag. Du kommer att vara mottagare av digitala projekthanteringsfrågor både internt och externt som du besvarar med hjälp av specialisterna. Vidare kommer du också att informera och utbilda inom projekten i processer och arbetssätt inom funktionens omfattning.
Funktionen Digital projekthantering ingår i enhet Teknik och miljö. Funktionen omfattas idag av 10-tal specialister inom byggnadsinformations modellering (BIM), geografiska informationssystem (GIS), digital projektsamordning och datasamordning. En stor del av specialisternas arbete utförs i kontrakt som leds och styrs av projektledare. En viktig arbetsuppgift är att ha en löpande dialog internt inom Trafikverket då flera specialister som ingår i funktionen har sin tillhörighet i andra delar av Trafikverket. Jag som blir din chef heter Carita From och i mitt ledarskap drivs jag av att se andra utvecklas. För mig är det viktigt med proaktivitet och att alla känner att man kan bidra. Sammanhållning och god stämning i gruppen är viktig, det ska vara kul att gå till jobbet. Du som medarbetare har stort eget ansvar, drivs av att tänka nytt och stötta organisationen i att nå våra mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Placeringsort är Umeå eller Luleå. Intervjuer sker via skype under v. 45-46.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du goda ledarskapsförmågor och arbetar proaktivt. Du är resultat- och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa sig till de olika skeden som Norrbotniabanan befinner sig i. Det är viktigt att du är en relationsbyggare med god kommunikationsförmåga för att kunna utbilda, samordna och få framdrift i de olika delprojekten.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom Samhällsbyggnad eller inriktning inom digital projekthantering tex BIM, GIS eller datasamordning alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
har flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet i ledande roll inom komplexa infrastrukturprojekt
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har jobbat med riskhantering inom projekt
har aktivt bidragit till din och dina medarbetares arbetsmiljö


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Utveckla branschen som Funktionsledare Teknik till Norrbotniabanan!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Sep 29
Som Funktionsledare Teknik hos Norrbotniabanan på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Utveckla branschen som Funktionsledare Teknik till Norrbotniabanan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en Funktionsledare med placering i Umeå eller Luleå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.
Norrbotniabanan är ett viktigt, utmanande och komplext järnvägsprojekt med 27 mil ny kustnära järnväg. Utöver själva järnvägen byggs bland annat 250 broar och 55 mil nya vägar och stora mängder av berg- och jordmassor som ska hanteras. Norrbotniabanan kommer att skapa många positiva effekter - både för den norra regionen och för Sverige som helhet. Projektet befinner sig i flera olika skeden samtidigt såsom linjeutredning, järnvägsplanearbete, detaljprojektering, bygghandling och produktion. Som funktionsledare bidrar du i alla skeden. I rollen som funktionsledare ingår att fördela, följa upp och planera medarbetarnas tilldelade tid till projekt, samordningsprojekt och funktionen verksamhet. Du fungerar som en länk mellan de olika teknikområden och delprojekt inom Norrbotniabanan.
Du bidrar till att utveckla och förbättra funktionen genom att föreslå nya krav, ändringar eller dispenser. Du kommer att arbeta med att hantera risker och avvikelser inom olika teknikområden och säkerställa att våra projekt har tillgång till specialister med rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag. Du kommer att vara mottagare av tekniska frågor både internt och externt som du besvarar med hjälp av specialister. Vidare kommer du att informera och utbilda inom projekten i processer och arbetssätt inom funktionens omfattning. I rollen ingår även att leda arbetet för kontroll av konstruktionsredovisning för våra broar och andra byggnadsverk.
Funktionen Teknik ingår i enhet Teknik och miljö. Funktionen omfattar idag av drygt 20-tal specialister inom mark, anläggning och järnvägsteknik. En stor del av specialisternas arbete utförs i kontrakt som leds och styrs av projektledare. En viktig arbetsuppgift är att ha en löpande dialog internt inom Trafikverket då flera specialister som ingår i funktionen har sin tillhörighet i andra delar av Trafikverket. Jag som blir din chef heter Carita From och i mitt ledarskap drivs jag av att se andra utvecklas. För mig är det viktigt med proaktivitet och att alla känner att man kan bidra. Sammanhållning och god stämning i gruppen är viktig, det ska vara kul att gå till jobbet. Du som medarbetare har stort eget ansvar, drivs av att tänka nytt och stötta organisationen i att nå våra mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Placeringsort är Umeå eller Luleå. Intervjuer sker via skype under v. 45-46.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du goda ledarskapsförmågor och arbetar proaktivt. Du är resultat- och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa sig till de olika skeden som Norrbotniabanan befinner sig i. Det är viktigt att du är en relationsbyggare med god kommunikationsförmåga för att utbilda, samordna och få framdrift i de olika delprojekten.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning teknik eller anläggning alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
har flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet i ledande roll med ansvar för teknik eller anläggning inom komplexa infrastrukturprojekt
har giltigt körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har jobbat med riskhantering inom projekt
har aktivt bidragit till din och dina medarbetares arbetsmiljö


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Regional beredskapssamordnare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 8
Vill du vara med och bidra i uppbyggnaden av ett robust och säkert samhälle och samtidigt förbättra Trafikverkets beredskapsförmåga?


Regional beredskapssamordnare

Arbetsuppgifter

Vi söker nu ytterligare en kollega med möjlig placering i Umeå eller Sundsvall som vill vara med och planera Trafikverkets regionala arbete med civila beredskapsfrågor.
Trafikverket har en viktig roll för hela transportsektorns utveckling inom civil beredskap. Som beredskapssamordnare inom regionen utgör du tillsammans med dina kollegor på enheten kompetensstöd till att utveckla och bygga upp Trafikverkets civila beredskap och del i totalförsvaret.
Du kommer få möjlighet att driva egna projekt och utredningar inom området samt att arbeta med att utveckla arbetssätt inom ramen för vårt sektorsansvar för samordning av transportområdet, säkerhetsskyddsanalyser, kontinuitetshantering och delta i nationella och regionala utvecklingsuppdrag.
I tjänsten kommer du att samverka internt och externt. Exempel på aktörer är länsstyrelser, Försvarsmakten och näringsliv. Enhetens verksamhet omfattar både Trafikverkets roll som beredskapsmyndighet och som sektorsansvarig myndighet för transportsektorn.
I tjänsten ingår att utbilda och öva inom området. Det kan innebära att arbeta fram utbildnings- och övningsmaterial, planera och genomföra utbildningar och övningar för vår beredskapsorganisation.
I hela samhället pågår utveckling av den civila beredskapen. Det innebär att arbetsuppgifterna kommer innehålla en flera olika utvecklingsuppdrag där du har möjlighet att kunna påverka och vara delaktig. Tjänsten innehåller en del resor, både nationellt och regionalt.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Intervjuer sker via Skype, preliminärt vecka 43.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Åsa Viklund, se kontaktuppgifter nedan.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du behöver ha god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har lätt för att samarbeta och är smidig i din samverkan med interna/externa aktörer samt arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Därutöver har du en god analytisk förmåga som gör att du identifierar risker och behov samt utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. En annan viktig egenskap är din förmåga att anpassa dig till nya eller ändrade förutsättningar när situationen kräver.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning mot civil beredskap, krishantering, samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom samhällets krishantering och/eller inom civil beredskap eller säkerhetsskydd inom offentlig verksamhet
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
har giltigt körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet och kunskap om/av samspelet mellan myndigheter, andra offentliga organisationer, privata sektorn inom området
har erfarenhet av arbete inom området i transportsektorn


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Sektionschef Anläggning

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 6
För dig som vill anta en utmaning som chef och vara med i utvecklingen av våra investeringsprojekt erbjuder vi inom enhet Anläggning en spännande chefsroll!


Sektionschef Anläggning

Arbetsuppgifter

Enheten Anläggning består av sju sektioner med huvudansvar att ge specialiststöd inom teknikområdena bergteknik, hydrogeologi, byggnadsverk, geoteknik och geodetisk mätningsteknik till våra investeringsprojekt, såväl mindre projekt som våra största mångmiljardprojekt. Vi hoppas att just du vill bli vår nya sektionschef för Anläggning Nord!
Som sektionschef på enheten Anläggning är du första linjens chef med personal- och budgetansvar för 20-25 medarbetare med hög teknisk kompetens. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet, och stödjer och utvecklar medarbetare genom ett tydligt och coachande ledarskap. Du rapporterar till enhetschefen och är en viktig del av enhets ledningsgrupp där du tillsammans med sex andra sektionschefer aktivt bidrar till att verksamhetens når sina mål och leveranser. Som sektionschef har arbetet en stor spännvidd av operativa och strategiska frågor. Som en del i en matrisorganisation har vi många samarbetsytor där du har tät dialog med projekt och program.
För dig som vill anta ett utmanande ledaruppdrag har du nu en spännande möjlighet att sätta spår i inom utvecklingen av transportsystemet!
Vad kan vi erbjuda dig?
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Du leder sektionen genom starkt personalengagemang, öppenhet, samarbete och samverkan med medarbetarna, chefskollegor och andra samarbetsytor både internt och externt samt med en nyfikenhet och drivkraft kring förbättringsarbete. Du arbetar proaktivt och bidrar till att utveckla sektionens verksamhet och kompetensförsörjning. Du blir en viktig kugge i det som är kärnan i vårt uppdrag.
"Jag som blir din chef heter Lena Sultan. För mig är det viktigt att alla i ledningsgruppen arbetar tillsammans och hjälper varandra att leda och utveckla verksamheten - vi är inte bara summan av våra olika ansvarsområden, utan tillsammans är vi mer! Jag tror på att ge stort förtroende att arbeta mot våra gemensamma mål, och att skapa en prestigelös miljö och transparens där vi ser till att ha roligt tillsammans". 

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax efter sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade att äga rum under den 12 och den 20 oktober 2023. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post. Vi använder främst mejl (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla gärna din inkorg och även SPAM/skräppost regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver utveckling framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, kommunicera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Rollen ställer stora krav på ett strukturerat arbetssätt samt en analytisk förmåga som innebär att du har en helhetssyn och ser samband i komplexa frågeställningar.
Vi söker dig som:
har civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnadsteknik alternativt annan likvärdig utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig
har aktuell och relevant erfarenhet av ledarskap från ledande befattning där du arbetsleder andra
har erfarenhet av kvalificerat arbete i väg- eller järnvägsprojekt
uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du:
har några års arbetslivserfarenhet av ett eller flera av enhetens teknikområden (bergteknik, hydrogeologi, byggnadsverk, geoteknik och geodetisk mätningsteknik)
har erfarenhet av specialistverksamhet inom väg- eller järnvägsprojekt
har giltigt körkort för personbil.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Sektionschef Väg Mitt, Underhåll Norra regionen

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 9
Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.


Sektionschef Väg Mitt, Underhåll Norra regionen

Arbetsuppgifter

I din ledarroll, som första linjens chef, coachar och ansvarar du för ca 20 medarbetare; projektledare, projektingenjörer och underhållsingenjörer som tillsammans förvaltar underhållet av vägarna i Västerbotten med en årlig verksamhetsvolym på ca 800 miljoner kronor. Du kommer att ha en geografiskt spridd organisation med medarbetare på flera placeringsorter där det är viktigt i din roll som ledare att vara lyhörd och skapa engagemang, även på distans.
Sektionen ansvarar för det dagliga underhållet av det statliga vägnätet, så att framkomlighet kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. I underhållsarbetet ingår att upphandla och leda entreprenörer för utförande av förebyggande och avhjälpande åtgärder samt reinvesteringar. Tillsammans med dina sektionschefskollegor och enhetschefen bildar ni ledningen för vägunderhållet i Norra regionen.
Du behöver ha ett ledarskap med högt resultatfokus och ett starkt driv för utveckling och ständiga förbättringar då arbetet har en stor spännvidd med allt ifrån strategiska till operativa frågor. Inom din enhet bidrar ni även i Trafikverkets planeringsprocesser genom att samla in, leverera information om anläggningen och dess tillstånd, samt ge förslag på åtgärder och stödja vid mottagande av ny eller förändrad anläggning. I ansvaret ligger också att planera och optimera verksamheten gällande paketering och val av affärsform för upphandling av underhållsåtgärder.
"Jag som blir din chef heter Henrik Sundquist. För mig är en delaktig och engagerad ledningsgrupp avgörande för att uppnå verksamhetens mål och utveckla våra medarbetare. Jag är stolt över att ansvara för ett underhåll som bidrar till ett tillgängligt Sverige och hoppas att du vill vara en del av den verksamheten."

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester kommer preliminärt att skickas till de som uppfyller skallkraven under vecka 34. Intervjuer är preliminärt planerade att genomföras digitalt via Skype under vecka 36.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Tjänstens placeringsort är Skellefeå eller Umeå. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. En nyckel till framgång som sektionschef är att du lyckas väl i dina samarbeten eftersom du samverkar med medarbetare, chefskollegor och andra samarbetsytor både inom och utom Trafikverket.
Vi söker dig som har:
några års erfarenhet från chefsroll med gott resultat inom anläggnings-/underhållsverksamhet
några års erfarenhet av upphandling, kontraktshantering och förhandlingsvana
erfarenhet av planering och uppföljning av verksamhet
goda kunskaper inom entreprenadjuridik
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
giltigt körkort för personbil
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom för tjänsten relevant område eller annan utbildningsbakgrund tillsammans med relevant erfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig

Vi ser det som meriterande om du har:
vägteknisk kunskap
erfarenhet av att leda medarbetare på distans
erfarenhet av ledningsgruppsarbete
för tjänsten relevant erfarenhet av tillgångsförvaltning/asset management

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I den här rekryteringen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har däremot slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Landskapsarkitekt till Norrbotniabanan

Landskapsarkitekt
Läs mer Aug 14
Hur skulle du använda din kunskap inom landskapsarkitektur för att bidra till att skapa hållbara och vackra anläggningar?


Landskapsarkitekt till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt och utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80?000 ton per år. Med halverade restider blir det lättare att resa mellan orter i regionen, vilket kommer att gynna näringslivets utveckling och bidra till en attraktiv, växande och hållbar region. Projektet växer stadigt och vi söker nu ytterligare en landskapsarkitekt till projektet.
Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och nu behöver vi ytterligare en driven och skicklig Landskapsarkitekt till vår specialistverksamhet i region Nord. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en arkitektstrategi som utgångspunkt för framtida satsningar: Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.
I rollen som Landskapsarkitekt arbetar du med landskaps- och arkitekturfrågor kopplade till den verksamhet som bedrivs av Trafikverket inom ny- och ombyggnation av vägar och järnvägar. Du arbetar såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att i en beställarroll, i projektens olika skeden, säkerställa en god arkitektonisk utformning. Du stödjer projektet i samband med planering och utformning av exempelvis järnväg, vägar, broar och stationsmiljöer tillsammans med kollegor inom andra teknikområden.
En del av ditt arbete är också att delta aktivt i enhetens strategiska arbete som syftar till en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med arkitekter över hela landet och kollegor inom andra specialistområden vilket innebär goda möjligheter till kompetensutveckling.
Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt förekommer resor i vår verksamhet.
Landskapsarkitekt på Norrbotniabanan berättar: "Som landskapsarkitekt på Trafikverket har man möjlighet att påverka och skapa väl gestaltade miljöer som har stor påverkan på många människor dagligen".Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer för denna tjänst är planerade 4-5 september.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vi söker dig som har god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden och landskap. Du behöver vara analytisk och bra på att se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter, konsulter och intressenter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har:
Landskapsarkitektexamen, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Flera års erfarenhet av landskapsarkitektur/arkitektur kopplat till planering och projektering av infrastruktur.
God kunskap om infrastrukturens samverkan med och påverkan på landskap både inom och utanför städer.
God kunskap i svenska och engelska, både tal och skrift.
Körkort för personbil.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av gestaltningsansvar i infrastrukturprojekt.
Utfört landskapsanalyser.
Arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur.
Erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Specialist VA/Avattning

Geotekniker
Läs mer Jun 1
På vilket sätt vill du i rollen som specialist inom VA/avvattning bidra i arbetet med att bygga framtiden?
Hos oss Trafikverket har du möjligheten att vara med i arbetet som underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige då vi bygger framtidens infrastruktur.


Specialist VA/Avattning

Arbetsuppgifter

Som specialist inom VA/avvattning arbetar du främst med teknik- och kvalitetsfrågor inom ämnesområdet avvattning. Du stödjer projektledare vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Du deltar i olika typer av investeringsprojekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del. Du samarbetar med kollegor inom angränsande teknikområden. Projekten varierar i budgetvolym från 5 miljoner till flera miljarder.
Som specialist har du kollegor runt om i hela Sverige som du samarbetar med. Ni ingår tillsammans i kompetensnätverk för avvattning med möjlighet till erfarenhetsöverföring. I sektion Utformning nord finns specialister inom vägteknik, vägutformning, vägutrustning, ITS, avvattning, landskapsarkitektur och belysning. Det finns även möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschsamarbeten såväl nationellt som internationellt inom teknikområdet avvattning.
Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid för att få en bra helhet i livet.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Som person har du förmåga att se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi. För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, strukturerad och van vid att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har även en god samarbetsförmåga och är tydlig och pedagogisk i din kommunikation då arbetet innebär många interna och externa kontakter.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen med inriktning mot väg och vatten, samhällsbyggnad eller alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet i närtid av att arbeta med VA/Avvattningsfrågor inom infrastruktur.
Körkort för personbil.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med avvattning inom lantbruk, markavvattningsföretag eller liknande.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av flödesberäkningar, dimensionering och skyfallsberäkningar.
Erfarenhet av att använda analysverktyg, t.ex. SCALGO eller HEC-RAS.
Erfarenhet av att arbeta med klimatanpassning.
Erfarenhet av att arbeta med GIS-verktyg, t ex ArcGIS.
God kunskap gällande regelverk för VA/avvattning.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

PROJEKTINGENGENJÖR TILL SPÄNNANDE PROJEKT

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Maj 5
Vet du att vi har över 2 700 broar inom bara i Distrikt nord? Som projektingenjör får du ett stort eget ansvar och skapar förutsättningar för ett bra underhåll av dessa. Var med och gör Sverige närmare!


PROJEKTINGENGENJÖR TILL SPÄNNANDE PROJEKT

Arbetsuppgifter

För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distriktets pågående och kommande projekt inom brounderhåll!
Som projektingenjör medverkar du i arbetet med att leda, styra och följa upp projekt från projektering till produktion.
Du är stöd till projektledare och är en del av projektledningen där du deltar i olika underhållsprojekt och ansvarar för bland annat administration, handläggning och uppföljning av projektets alla delar.
I din roll ingår det att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör arbetar du med omvärldsbevakning och bedömning av risker samt möjligheter i projekten. Du är också en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Att vara projektingenjör innebär att du kommer komma i kontakt med projekt i hela kedjan, från planeringsprocessen till produktion.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, genom bland annat ökat ansvar i olika projekt. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan den finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som projektingenjör behöver du vara strukturerad och ha god problemlösningsförmåga. Du är självgående, initiativtagande och driver ditt arbete framåt. Som projektingenjör samverkar du med många olika individer och därför behöver du ha god förmåga att såväl samarbeta som kommunicera.
Vi söker dig som:
har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120 p) inom teknik eller ekonomi, alternativt annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer likvärdig
ar relhevant och aktuell erfarenhet av projektarbete exempelvis projektadministration, projektledning eller projektplanering
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har god datorvana

Det är meriterande om du:
har arbetat med bygg-eller anläggningsprojekt
har kunskaper inom entreprenadjuridik.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-Hybrid

Ansök nu

PROJEKTINGENGENJÖR TILL SPÄNNANDE PROJEKT

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Maj 9
Vet du att vi har över 2 700 broar inom bara i Distrikt nord? Som projektingenjör får du ett stort eget ansvar och skapar förutsättningar för ett bra underhåll av dessa. Var med och gör Sverige närmare!


PROJEKTINGENGENJÖR TILL SPÄNNANDE PROJEKT

Arbetsuppgifter

För dig som vill bidra till utvecklingen av infrastrukturen erbjuder vi nu en spännande möjlighet på Trafikverket. Trafikverket Underhåll söker en projektingenjör till distriktets pågående och kommande projekt inom brounderhåll!
Som projektingenjör medverkar du i arbetet med att leda, styra och följa upp projekt från projektering till produktion.
Du är stöd till projektledare och är en del av projektledningen där du deltar i olika underhållsprojekt och ansvarar för bland annat administration, handläggning och uppföljning av projektets alla delar.
I din roll ingår det att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör arbetar du med omvärldsbevakning och bedömning av risker samt möjligheter i projekten. Du är också en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Att vara projektingenjör innebär att du kommer komma i kontakt med projekt i hela kedjan, från planeringsprocessen till produktion.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, genom bland annat ökat ansvar i olika projekt. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan den finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som projektingenjör behöver du vara strukturerad och ha god problemlösningsförmåga. Du är självgående, initiativtagande och driver ditt arbete framåt. Som projektingenjör samverkar du med många olika individer och därför behöver du ha god förmåga att såväl samarbeta som kommunicera.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120 p) inom teknik eller ekonomi, alternativt annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer likvärdig
relevant och aktuell erfarenhet av projektarbete exempelvis projektadministration, projektledning eller projektplanering
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
god datorvana

Det är meriterande om du har:
arbetat med bygg-eller anläggningsprojekt
kunskaper inom entreprenadjuridik.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-Hybrid

Ansök nu

Kvalificerad Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Inköpare
Läs mer Apr 26
Det är ett stort fokus på smarta affärer inom Trafikverket. Som kvalificerad inköpare skapar du samhällsvärde åt medborgarna och staten genom att verka inom entreprenadaffären och affärer kopplat till tekniska konsulter. Vill du vara med på vår utvecklingsresa, där ambitionsnivån är att vara en professionell beställare i världsklass? Nu utökar vi vår organisation med fler nya kollegor!


Kvalificerad Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Arbetsuppgifter

Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara affärer. Du driver våra affärer i tvärfunktionella team avseende allt från affärsupplägg och upphandling till genomförande av affären samt erfarenhetsåterföring. Affärsutveckling är en central del i ditt arbete för att nå de effekter vi vill åstadkomma. Genom kommunikation och dialog med leverantörsmarknaden skapar du tydlighet och en ökad attraktivitet för våra affärer, samtidigt som du genom samarbete med leverantörer utvecklar våra affärer.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter, avseende investeringar samt underhåll av väg och järnväg
vara ett kvalificerat affärsstöd från tidigt planeringsskede till genomförande av projekten
i samverkan med leverantörsmarknaden utveckla våra affärer och anläggningsbranschen
arbeta med omvärldsbevakning avseende bland annat konjunkturläge, leverantörsmarknad och kostnadsutveckling
kontinuerligt arbeta med förbättring av våra arbetssätt och metoder samt utveckling av våra inköpsstrategier, t ex nationellt kategoristrategiarbete

Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 35 medarbetare, där vi har både bred erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. Vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag.
Vill du ta ett större ansvar finns det möjligheter att leda riktade uppdrag i vår verksamhet, exempelvis kategoriteam, leverantörsutveckling eller nationella affärsutvecklingsprojekt.

Övrig information

Möjliga placeringsorter är Umeå och Luleå.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vid frågor är du mer än välkommen att kontakta rekryterande chefer Theresa Hägglund och Pär Isaksson för mer information. 
Tidplan för rekryteringen: Urvalsarbetet kommer att pågå under v. 21-22 och intervjuer är planerade att genomföras på plats under v. 23.Kvalifikationer

För att lyckas och trivas i rollen är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du har en god samarbetsförmåga och är en relationsbyggare som bygger nya och vårdar befintliga nätverk. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Tack vare din förmåga att tänka nytt och att förbättra driver du utveckling i affären.
Vi söker dig som har:
en relevant universitets- eller högskoleutbildning (180hp/120hp) alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av att arbeta med upphandling eller strategiskt inköp, antingen som inköpare eller i annan roll där du arbetat med affärer på en strategisk nivå
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är önskvärt och ses som ett extra plus i kanten om du har ett eller flera av följande erfarenheter:
entreprenadjuridik AB/ABT/ABK samt AMA
goda kunskaper i LOU/LUF
erfarenhet av strategiskt inköp och affärer från större organisation eller myndighet
erfarenhet av affärsutveckling
erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning som beställare, teknisk konsult, entreprenör eller liknande
erfarenhet från stora komplexa upphandlingar, gärna inom bygg- eller anläggningsbranschen alternativt inom industri eller energi
ledarerfarenhet
god förhandlingsvana.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Teknisk Specialist Elteknik, inriktning belysning väg

Elingenjör
Läs mer Apr 5
Vill du hjälpa oss att bli upplysta? Se hit!
Vi erbjuder dig, som har stort intresse för elteknik, en möjlighet att arbeta med och utveckla din kompetens inom området belysning
Teknisk Specialist Elteknik, inriktning belysning väg

Arbetsuppgifter

Som Specialist Elteknik kommer du att arbeta som rådgivare och kunskapsstöd inom området belysning på väg. Du är med i investeringsprojektens alla skeden, från planering och utredning till upphandling, projektering, genomförande och kontroller. Du arbetar bland annat med funktionellt kravställande, upphandlingar, kontrakt och uppföljning samt verifiering och validering av krav och leveranser.
Tillsammans med kollegor medverkar du i utvecklingen av arbetssätt, regelverk, koordinering och teknik. Du bidrar också till erfarenhetsåterföring mellan projekt, med övriga verksamhetsområden och specialister. Arbetet är såväl regionalt som nationellt, vilket innebär att resor kan förekomma. 
Sektion Utformning Nord, inom verksamhetsområdet Investering, består av 16 medarbetare med placering i Luleå och Umeå. 
Jag som blir din chef heter Marcus Larsson. Mitt ledarskap präglas av tillit till mina medarbetare. Det är arbetsgruppens vilja att hjälpa varandra som gör att vi växer tillsammans och kan bidra till att göra Sverige närmare.Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har en god kommunikativ förmåga anpassad till den målgrupp du möter. Du trivs i samarbete med andra samtidigt som du gärna arbetar självständigt och tar initiativ till det som behöver göras. Du har en god problemlösningsförmåga och strukturerar och planerar ditt arbete på ett bra och effektivt sätt.
Vi söker dig som har:
Teknisk universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot elteknik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av planering och projektering av Elteknik inom anläggningsbranschen.
Kunskap om lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och projektering inom elområdet.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Körkort för personbil.

Det är meriterande om du har:
Praktisk erfarenhet kring elteknik inom anläggningsbranschen.
Erfarenhet som beställare.
Kunskap av regelverket VGU (vägars och gators utformning).
Kunskap om Trafikverkets regelverk inom Elteknik.
Kunskap inom entreprenadjuridik.
Erfarenheter av ITS system (Intelligenta Transportsystem och Tjänster).
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Motorman/Matros till Holmöleden

Lättmatros
Läs mer Mar 24
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Motorman/Matros till Holmöleden

Arbetsuppgifter

Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sverige närmare.
Just nu söker vi motorman/matros till Holmöleden i Västernorrland. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken norr om Umeå. Färjeledens längd är 10 000 meter och överfartstiden är 45 minuter.
I tjänsten ingår bland annat underhålls- och reparationsarbeten, kontrollera att färjans maskineri är i sjövärdigt skick samt lastning och lossning.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Våra frigående färjor har tvåmansbesättning och du arbetar i nära samarbete med befälhavaren vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga.
Ombord på färjan är du dessutom vårt ansikte utåt och det förutsätter att du har en hög grad av servicekänsla. Som person är du även initiativtagande och självständig, du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Vi söker dig som
har lägst sex månaders tjänstgöring på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram med inriktning sjöfartsteknik eller YH-utbildning inom sjöfart som leder till befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal
har maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen
har utbildning i passagerarsäkerhet (crowd management)
har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila
har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har vana av att använda digitala verktyg och stödsystem

Det är meriterande om du
har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant
har erfarenhet av underhållssystem såsom AMOS
har erfarenhet av arbete på vägfärjor
har ADR-utbildning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Motorman/Matros till Holmöleden

Lättmatros
Läs mer Apr 4
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Motorman/Matros till Holmöleden

Arbetsuppgifter

Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sverige närmare.
Just nu söker vi motorman/matros till en tillsvidareanställning på Holmöleden i Västerbotten. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken norr om Umeå. Färjeledens längd är 10 000 meter och överfartstiden är 45 minuter.
I tjänsten ingår bland annat underhålls- och reparationsarbeten, kontrollera att färjans maskineri är i sjövärdigt skick samt lastning och lossning.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Våra frigående färjor har tvåmansbesättning och du arbetar i nära samarbete med befälhavaren vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga.
Ombord på färjan är du dessutom vårt ansikte utåt och det förutsätter att du har en hög grad av servicekänsla. Som person är du även initiativtagande och självständig, du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Vi söker dig som
har lägst sex månaders tjänstgöring på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram med inriktning sjöfartsteknik eller YH-utbildning inom sjöfart som leder till befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal
har maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen
har utbildning i passagerarsäkerhet (crowd management)
har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila
har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har vana av att använda digitala verktyg och stödsystem

Det är meriterande om du
har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant
har erfarenhet av underhållssystem såsom AMOS
har erfarenhet av arbete på vägfärjor
har ADR-utbildning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektingenjör Ekonomi Norrbotniabanan

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Mar 21
Har du sinne för siffror och struktur? Då kan du vara Trafikverkets nya stjärna!
Norrbotniabanan är en ny kustnära 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. På sträckan Umeå-Dåva pågår byggnation och vi håller just nu på att avsluta arbetet med järnvägsplaner och påbörja detaljprojekteringen för sträckan Umeå-Skellefteå. Projektet är ett av norra Sveriges mest spännande infrastrukturprojekt och vi söker nu en medarbetare med placering i Umeå.


Projektingenjör Ekonomi Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I den här rollen arbetar du som stöd till enhetschefen och projektledarna. Du avlastar och biträder dessa i hela processen. Du stöttar huvudsakligen i enhetens kontinuerliga prognosarbete samt med ekonomiuppföljningen och rapportering uppåt inom Norrbotniabanan. Du arbetar med intern administration och ser till att planerings- och projekteringsprocessen följs samt att arbetet genomförs enligt fastställda riktlinjer och interna instruktioner inom Trafikverket. I rollen ingår även arbete med enhetens riskarbete och tidsplaner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kontinuerliga avstämningar med projekten inför rapportering av enhetens prognoser, risker och tidplaner
Avstämning och granskning av till exempel konsultfakturor och leverantörsfakturor
Avstämning av balanskonton
Kontraktsuppföljning på projektnivå
Resursplanering för enheten
Löpande riskarbete för projekt och enheten
Ta fram underlag i samband med bemyndigaredovisning för programmet

Vad kan vi erbjuda dig?
Du har goda utvecklingsmöjligheter och på sikt finns möjligheter att kunna gå vidare i andra roller på Trafikverket samt att leda mindre projekt självständigt med stöd av mer erfaren projektledare. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet. Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid.
"Jag som blir din chef heter Richard Österbacka. Jag driver verksamheten framåt med engagemang och ödmjukhet, med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar. Jag söker dig som har lätt för att samarbeta och med god drivkraft. Vi har en öppen dialog för att skapa goda förutsättningar för dig i ditt arbete och utveckling. "

Övrig information

De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype. Önskar du att arbeta delvis på distans? Önskar du att arbeta delvis på distans? Möjlighet till distansarbete i viss omfattning finns. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. #LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen har du ett sinne för struktur och planering samt ett helhetstänk som gör att du skapar genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är också lösningsorienterad med god problemlösningsförmåga. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga och är van vid att ta egna initiativ vilket innebär att du ser vad som behöver göras och sätter igång aktiviteter därefter.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med ekonomisk inriktning t.ex. eller annan utbildning Exempelvis en yrkesutbildning som redovisningsekonom som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig.
något års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av praktiskt ekonomiarbete, där du t.ex. har arbetat med budget, prognoser och ekonomiuppföljning
mycket god datorvana och kunskap av Office-paketet
god kunskap i svenska både muntligt och skriftligt
körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
erfarenhet av projektarbete, exempelvis projektledning, projektplanering, projektadministration
erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
erfarenhet av något av Trafikverkets system inom tidsplanering och projektuppföljning t.ex. MS project


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-NG1

Ansök nu

Controller till Norrbotniabanan

Controller
Läs mer Mar 10
Som controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du vara med i ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan, en järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter! Tillsammans med en mycket kompetent arbetsgrupp får du möjligheten att både utveckla och utvecklas. Nu söker vi en controller med placering i Luleå eller Umeå - är du vår nya medarbetare?


Controller till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Vi söker en till controller till Staben på projekt Norrbotniabanan inom verksamhetsområde Stora Projekt. Den här tjänsten är främst inriktad på fakturahantering, bokföring och redovisning. Du arbetar operativt i fakturaflödet och ser till att alla fakturor hanteras korrekt och kostnadsförs i rätt del i projektet. Du samordnar och kvalitetssäkrar den löpande redovisningen och är med och utvecklar våra arbetssätt inom området. Slutligen är du ett stöd till verksamheten gällande bokförings- och redovisningsfrågor.
I rollen ingår även arbete med:
avstämning och uppföljning av tidsredovisning, bland annat i relation till fakturor från resurskonsulter
ansökning och redovisning av EU-projekt
bemyndiganderapportering
olika typer av revisioner
arbete med mer övergripande arbetsuppgifter, så som planering, uppföljning, rapportering och bokslut

Jag som ansvarar för Staben heter Sten Ek. I mitt ledarskap strävar jag efter att ge bra förutsättningar och stor egen frihet samtidigt som jag vill finnas till hands när det behövs. Jag tycker det är viktigt att beakta både detaljerna och helheten för att hitta en bra väg framåt i våra utmaningar. Självklart värdesätter jag balansen mellan arbete och fritid och att vi ska ha roligt på jobbet.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker via skype. Placeringsort är Umeå eller Luleå.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten finns möjlighet att arbeta på distans i viss omfattning.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
#LI-Hybrid #LI-ÅG1

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du god samarbetsförmåga och är bra på att skapa goda relationer. Du är noggrann, strukturerad och driver självständigt ditt arbete framåt. Du ser lösningar på problem och trivs när du får använda dig av din analytiska förmåga. Vidare har du en pedagogisk kommunikation, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har också förmågan att vara flexibel vid ändrade förutsättningar.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten
har flera års erfarenhet av ekonomiarbete såsom fakturahantering, bokföring och redovisning i större organisationer
har erfarenhet av affärssystem såsom Agresso eller liknande system
har erfarenhet av kalkylprogram såsom Excel eller liknande program
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av EU-redovisning
har erfarenhet av ekonomiska revisioner
har erfarenhet från offentlig verksamhet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektledare Väg

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Mar 8
Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är också stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Projektledare Väg

Arbetsuppgifter

I rollen som projektledare på vår enhet kommer du att driva, leda, samordna och följa upp projekt från planering till färdig anläggning. Du ansvarar för att projekten genomförs utifrån beslutad omfattning inom bestämda tids- och kostnadsramar. I projektledningen arbetar du vanligtvis med en projektingenjör och i vissa fall även med delprojektledare och tekniska specialister. Ni formar gemensamt projektets arbetssätt avseende strategi, tidsstyrning, ekonomi och administration m.m.
Jag som kommer bli din chef heter Malin Viklands och jag kommer göra mitt yttersta för att ge dig så bra förutsättningar jag kan för att du ska kunna driva dina projekt på bästa möjliga sätt samtidigt som du utvecklas i din roll och tillsammans med mig och dina kollegor utvecklar vår verksamhet samtidigt som vi har roligt.Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Din utveckling:
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du har tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.Kvalifikationer

Som person är du en trygg ledare som kan fatta beslut, inspirera och skapa delaktighet samt driva utvecklingen framåt. Rollen som projektledare innebär många kontaktytor och det är av stor vikt att du är en lagspelare med samarbete som ledord. För att vara framgångsrik i rollen har du god analytisk förmåga och ett innovativt förhållningssätt. Du har en välutvecklad kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt och lyhört sätt såväl internt som externt.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med teknisk inriktning, eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
mångårig relevant och aktuell erfarenhet som projektledare eller likvärdig ledande funktion som exempelvis entreprenör, konsult eller beställare
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från projekt inom anläggning
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
erfarenhet av projekteringsledning och eller uppdragsledning för projektering
god och relevant kontrakts- och förhandlingsvana
aktuell och relevant erfarenhet av att tillämpa ABK, ABT och AB


Ansökan

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester är planerade att skickas ut via mail i slutet av vecka 13. Intervjuer kommer att genomföras under vecka 16 och 17 och sker digitalt via Skype.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
#LI-NA1
#LI-HYBRID

Ansök nu

Morgondagens projektingenjör Umeå, Örnsköldsvik

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Mar 9
Vill du utvecklas till morgondagens projektingenjörer och framtidens projektledare på sikt?
Nu söker Trafikverket återigen dig som har viljan, engagemanget och drivet att arbeta i rollen som projektingenjör! I september 2023 startar vi nästa utbildningsprogram för Morgondagens projektingenjör.
Programmet kommer pågå under två terminer och vara parallellt med din anställning.
Under programmets gång kommer du att få möjlighet att växa och utveckla din kompetens inom profession - för att senare ha stora möjligheter att utvecklas till projektledare på sikt!
Kom och bli en del av oss!


Morgondagens projektingenjör Umeå, Örnsköldsvik

Arbetsuppgifter

Vad gör en projektingenjör på Trafikverket?
Som projektingenjör på Trafikverket är din primära uppgift att stötta projektledare i väg- och/eller i järnvägsprojekt. Det gäller alltifrån att vara del av projektledningen och driva delar av eller mindre projekt från planering till produktion till att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Du har en nyckelroll med stor bredd och variation i arbetsuppgifterna.
Din utveckling som projektingenjör
Hos oss på Trafikverket har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i olika projekt och få möjlighet att leda mindre projekt i sin helhet. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.
Trafikverket är en stor organisation och du kommer att ha goda möjligheter att vidareutvecklas utifrån din erfarenhet och kompetens. Du får tillgång till ett kompetensnätverk där du kan utbyta erfarenheter och bygga nätverk inom hela Trafikverket.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer och vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till ett av Sveriges Karriärföretag 2022.

Övrig information

Vid ansökan vill vi att du bifogar intyg på din godkända utbildning och/eller examensbevis samt kopia på ditt körkort. Personligt brev ska du inte bifoga. Beräknar du ta examen under 2023 behöver du komplettera din ansökan med detta bevis/intyg innan en anställning kan påbörjas.
Är du intresserad av flera placeringsorter? Var uppmärksam på att du ska kunna befinna dig på den placeringsorten du söker till och arbeta från den orten. Aktuella orter är Borlänge, Gävle, Göteborg, Härnösand, Luleå, Malmö, Skellefteå, Solna, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.
Vi använder främst mejl (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårt urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju.
Beräknad tidplan för rekryteringsprocessen kan du hitta på länken längst ner på sidan.
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Har du frågor om utbildningsprogrammet? Se länk längst ner. På denna landningssida kommer du hitta kontaktuppgifter till de som är ansvariga för utbildningsprogrammet.
#utbildningsprogram

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi söker dig som är i starten av din karriär och som vill fördjupa och bredda din kompetens som projektingenjör och på sikt vilja utvecklas till en roll som projektledare hos oss!
För att lyckas i denna roll ser vi att du ska ha en god kommunikativ förmåga och gilla att samarbeta; detta då du som projektingenjör har många kontaktytor och samarbeten både internt och externt. Du är analytisk, van vid att arbeta enligt en tydlig process, strukturerar och planerar ditt arbete väl och håller deadlines. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar aktivt till de gemensamma målen.
Kvalifikationsmässigt söker vi dig som:
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp uttagen 2021, 2022 eller kommer att ta din examen senast augusti 2023 inom teknik, ekonomi, samhällsbyggnad eller samhällsplanering
har god svenska i tal och skrift
har B-körkort


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Utbildningsprogram för Morgondagens projektingenjörer

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/utbildningsprogram-for-projektingenjorer/

Ansök nu

Risksamordnare till Norrbotniabanan

Riskbedömare
Läs mer Feb 24
Som risksamordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du vara med i ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan, en järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter! Tillsammans med en mycket kompetent arbetsgrupp får du möjligheten att både utveckla och utvecklas. Nu söker vi en risksamordnare med placering i Umeå - är du vår nya medarbetare?


Risksamordnare till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Vi söker en risksamordnare till Staben på projekt Norrbotniabanan inom verksamhetsområdet Stora Projekt. Som risksamordnare arbetar du tillsammans med riskspecialisten med att operativt hålla samman Norrbotniabanans riskhantering. I din roll ingår att stötta i det dagliga riskarbetet, implementering av överenskomna arbetssätt samt att administrera och stötta i riskverktyget Exonaut.
I arbetet ingår även att:
. följa upp riskhanteringen vad gäller identifiering, formulering, analys, behandling samt eskalering
. medverka vid planering för och genomförande av granskning av leverantörers riskhantering
. delta i samt själv genomföra olika typer av riskmöten, så som workshops, samordningsmöten och genomgångar
. delta i arbetet med projektuppföljning och rapportering gällande risk.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? Möjlighet till distansarbete i viss omfattning finns.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du god samarbetsförmåga, är noggrann och strukturerad. Du är flexibel och lösningsorientrad har en förmåga att få saker att hända.
Vi söker dig som
har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning inom risk, kvalitet, säkerhet eller miljö alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant för uppdraget
har erfarenhet av arbete av riskhantering i projektverksamhet
har god datorvana
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet från arbete i beställarorganisation eller erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen
har erfarenhet av arbete i stora och eller komplexa projekt


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektledare inom Norrbotniabanan med fokus anläggning

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Feb 14
Som projektledare inom markentreprenad hos Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. På sträckan markentreprenaden finns så pågår även en tunnelentreprenad samt byggande av järnväg. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur!


Projektledare inom Norrbotniabanan med fokus anläggning

Arbetsuppgifter

Projektledare för genomförande mark- och anläggningsentreprenader Norrbotniabanan. Leda verksamheten inom till exempel byggstyrning, projektstyrning samt budget och riskhantering. Delta och leda mötesforum både internt och med externa. Även samverka med övriga projektledare inom program Norrbotniabanan. Som projektledare krävs goda kunskaper i entreprenadjuridik samt datakunskaper både generellt och kopplat till de styrsystemen som används.
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
"Jag som blir din chef heter Richard Österbacka. Jag driver verksamheten framåt med engagemang och ödmjukhet, med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar. Jag söker dig som har lätt för att samarbeta och med god drivkraft. Vi har en öppen dialog för att skapa goda förutsättningar för dig i ditt arbete och utveckling. "

Övrig information

Digitala intervjuer sker över Skype. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en ledare som bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Du samarbetar och har en god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Som ledare har du lätt för att skapa delaktighet och att vara flexibel vid förändrade förutsättningar. Vidare skapar du god struktur i ditt arbete och trivs när du får använda din analytiska problemlösningsförmåga.
Utöver dessa personliga kompetenser behöver du också ha:
universitets-/högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten
gedigen erfarenhet från mark- och anläggningsarbeten i ledande befattning
mycket god kunskap i AB, ABT och ABK
körkort för personbil

Meriterande om du har:
förståelse för tunnel och järnväg
engelska i tal och skrift


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-NG1

Ansök nu

Teknikingenjör digital projekthantering

Civilingenjör, järnväg
Läs mer Feb 9
Som teknikingenjör projekthantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Trafikverket är stolta över att nyligen ha blivit nominerade till årets employer branding företag 2023. Vi erbjuder dig en trygg arbetsgivare, med goda förmåner och stora möjligheter till utveckling i din yrkesroll. För att underlätta livspusslet erbjuder vi i denna tjänst förtroendearbetstid samt möjlighet att teckna distansavtal som innebär att du kan arbeta upp till 40% av din arbetstid på distans.


Teknikingenjör digital projekthantering

Arbetsuppgifter

Vill du arbeta som teknikingenjör inom digital projekthantering i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.
Inom enheten digital projekthantering hanteras strukturerad och sökbar information, tydliga arbetssätt samt kvalitetssäkring av data och handlingar.
Som teknikingenjör inom digital projekthantering ingår du i beställarens projektorganisation för våra infrastrukturprojekt. Ditt fokus ligger på digital projekthantering och du deltar/driver dessa frågor tillsammans med projektledning och övriga specialister. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du stöttar projektorganisationen med den digitala informationshanteringen. Du arbetar bland annat med att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av projektering och byggande. Du kvalitetssäkrar leveranser och säkerställer att Trafikverkets krav på digital informationshantering uppfylls. Andra administrativa arbetsuppgifter ingår också i rollen.
Du kommer att ha goda utvecklingsmöjligheter och på sikt finns även planer för att du ska ta steget över i en teknisk specialistroll. För att du ska komma in i arbetet på bästa sätt får du en handledare samt att det finns flera kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Övrig information

Möjliga placeringsorter är: Luleå, Umeå, Östersund eller Gävle.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester är planerade att skickas ut via mail under vecka 10. Håll koll på din inkorg och skräppost under denna period för att säkerställa att du får all information från oss.
Vi planerar att hålla intervjuer via Skype vecka 12.Kvalifikationer

Arbetet kräver en god kommunikationsförmåga för att kunna förmedla budskap till mottagare på ett lätt och enkelt sätt. Du behöver också kunna ta eget ansvar, vara självgående och drivande i din roll. Rollen innebär mycket kontakter, både internt och externt, så det är viktigt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har:
teknisk universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom t.ex byggnadsteknik, samhällsbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
kunskaper i engelska

Det är meriterande om du har:
aktuell erfarenhet av digital projekthantering, datasamordning eller informationssamordning
erfarenhet av att tillämpa regelverk och kravdokument
arbetslivserfarenhet inom infrastrukturbranschen
grundläggande kunskap i programvaror gällande CAD eller GIS


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-NA1
#LI-HYBRID

Ansök nu

Specialist elkraft med inriktning kontaktledning

Anläggningsingenjör, elkraft
Läs mer Feb 3
Vill du vara och bidrar i arbetet med att utveckla infrastrukturen inom järnvägen? Trafikverket behöver din sakkunskap inom Elkraft till våra projekt!


Specialist elkraft med inriktning kontaktledning

Arbetsuppgifter

Som Specialist elkraft bidrar du i arbetet med att utveckla infrastrukturen inom järnvägen. Detta gör du genom att stödja projekten med att finna lösningar på både kort och lång sikt. Du följer den tekniska utvecklingen inom ditt område och bidrar med din sakkunskap så att projekten följer Trafikverkets ledningssystem och styrande regelverk. Arbetet är såväl regionalt som nationellt, vilket innebär att korta och långa resor kan vara inslag i verksamheten.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer krav på att du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Vi söker dig som har:
Högskoleingenjörsutbildning minst 180 hp (120p) med inriktning mot teknik, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
Yrkeserfarenhet från eltekniksystem inom järnvägens linjebundna elkraftanläggning.
Kunskap om elteknikens livscykel, underhållsbehov samt regelverk och standarder.
Kunskap inom entreprenadjuridik och ingående delar i ett upphandlings- och entreprenadskede.
God kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Körkort för personbil.

Det är meriterande om du har:
Kunskap om projektering inom området elkraft.
Erfarenhet av arbete som beställare eller i en beställarorganisation.
Erfarenhet av Microstation och liknande CAD program.
Erfarenhet gällande icke linjebunden kraft.
Erfarenhet av elkraft lågspänning.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

GIS-specialist

GIS-ingenjör
Läs mer Jan 23
Är du en problemlösare som ser möjligheter ur ett bredare perspektiv? Har du dessutom ett stort intresse att bevaka omvärlden för att inhämta inspiration och kunskap? Då kan du vara Trafikverkets nästa GIS-specialist!


GIS-specialist

Arbetsuppgifter

Som GIS-specialist inom digital projekthantering är du ett stöd i olika projekt för hantering av alla typer av spatiala data. Du kravställer leveranser, följer upp dem i projektens alla skeden. Du tar fram och ajourhåller projektens GIS portaler och har det övergripande ansvaret för GIS-frågor i både väg- och järnvägsprojekt. Du arbetar i specifika projekt du tilldelats men utifrån dina kompetenser kan du även komma att vara stöd inom andra projekt. Du ansvarar även för vidareutveckling av arbetssätt och krav i projekten samt övergripande utvecklingsarbete inom Trafikverket. I arbetsuppgifterna ingår även erfarenhetsåterföring och omvärldsbevakning.
Inom Trafikverket arbetar vi i huvudsak med programvarorna ArcGIS och FME.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Du har en god kommunikativ förmåga som gör att du kan förmedla budskap på ett begripligt sätt anpassat till mottagaren. Du trivs att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du har en god problemlösningsförmåga och ser möjligheter ur ett bredare perspektiv samt har ett stort intresse att bevaka omvärlden för att inhämta inspiration och kunskap.
Vi söker dig som har:
Universitets eller högskoleutbildning 180hp (120p) med inriktning mot GIS, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av geografisk informationshantering.
Goda kunskaper inom ESRI:s programvaror.
Goda kunskaper i FME.
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med ESRI:s portallösningar.
Erfarenhet av arbete inom infrastrukturprojekt eller samhällsplanering.
Kunskaper inom databashantering och .
FME-certifiering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

GIS-specialist

GIS-ingenjör
Läs mer Jan 23
Är du en problemlösare som ser möjligheter ur ett bredare perspektiv? Har du dessutom ett stort intresse att bevaka omvärlden för att inhämta inspiration och kunskap? Då kan du vara Trafikverkets nästa GIS-specialist?!
GIS-specialist

Arbetsuppgifter

Som GIS-specialist inom digital projekthantering är du ett stöd i olika projekt för hantering av alla typer av spatiala data. Du kravställer leveranser, följer upp dem i projektens alla skeden. Du tar fram och ajourhåller projektens GIS portaler och har det övergripande ansvaret för GIS-frågor i både väg- och järnvägsprojekt. Du arbetar i specifika projekt du tilldelats men utifrån dina kompetenser kan du även komma att vara stöd inom andra projekt. Du ansvarar även för vidareutveckling av arbetssätt och krav i projekten samt övergripande utvecklingsarbete inom Trafikverket. I arbetsuppgifterna ingår även erfarenhetsåterföring och omvärldsbevakning.
Inom Trafikverket arbetar vi i huvudsak med programvarorna ArcGIS och FME.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Du har en god kommunikativ förmåga som gör att du kan förmedla budskap på ett begripligt sätt anpassat till mottagaren. Du trivs att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du har en god problemlösningsförmåga och ser möjligheter ur ett bredare perspektiv samt har ett stort intresse att bevaka omvärlden för att inhämta inspiration och kunskap.
Vi söker dig som har:
Universitets eller högskoleutbildning 180hp (120p) med inriktning mot GIS, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av geografisk informationshantering.
Goda kunskaper inom ESRI:s programvaror.
Goda kunskaper i FME.
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med ESRI:s portallösningar.
Erfarenhet av arbete inom infrastrukturprojekt eller samhällsplanering.
Kunskaper inom databashantering och .
FME-certifiering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektingenjör med ekonomisk inriktning Norrbotniabanan

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Jan 20
Låter det lockande att spela en nyckelroll inom vägprojekt och bidra till framtidens infrastruktur? Då kan du vara Trafikverkets nya projektingenjör!
Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. På sträckan Umeå-Dåva pågår byggnation och vi håller just nu på att avsluta arbetet med järnvägsplaner och påbörja detaljprojekteringen för sträckan Umeå-Skellefteå. Projektet är ett av norra Sveriges mest spännande infrastrukturprojekt och vi söker nu en projektingenjör med placering i Umeå.


Projektingenjör med ekonomisk inriktning Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som projektingenjör arbetar du som stöd till enhetschefen och projektledarna. Du avlastar och biträder dessa i hela processen. Du stöttar huvudsakligen i enhetens kontinuerliga budget samt med ekonomiuppföljningen och rapportering uppåt. Du arbetar med intern administration och ser till att planerings- och projekteringsprocessen följs samt att arbetet genomförs enligt de riktlinjer och interna arbetsinstruktioner som finns i programmet. I rollen ingår även arbete med enhetens riskarbete och tidsplaner.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du har goda utvecklingsmöjligheter och på sikt finns möjligheter att kunna gå vidare i andra roller på Trafikverket samt att leda mindre projekt självständigt med stöd av mer erfaren projektledare. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet. Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid.
"Jag som blir din chef heter Richard Österbacka. Jag driver verksamheten framåt med engagemang och ödmjukhet, med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar. Jag söker dig som har lätt för att samarbeta och med god drivkraft. Vi har en öppen dialog för att skapa goda förutsättningar för dig i ditt arbete och utveckling. "

Övrig information

De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. #LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
#LI-NG1

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen har du ett sinne för struktur och planering samt ett helhetstänk som gör att du skapar genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är också lösningsorienterad med god problemlösningsförmåga. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga och är van vid att ta egna initiativ vilket innebär att du ser vad som behöver göras och sätter igång aktiviteter därefter.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av praktiskt ekonomiarbete, där du t.ex. har arbetat med budget, prognoser och ekonomiuppföljning
mycket god datorvana och kunskap av Office-paketet
god kunskap i svenska både muntligt och skriftligt
körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
erfarenhet av projektarbete, exempelvis projektledning, projektplanering, projektadministration
erfarenhet av något av Trafikverkets system inom tidplanering och projektuppföljning t.ex. MS project
erfarenhet av arbete inom offentlig sektor


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-NG1

Ansök nu

Kundtjänsthandläggare/Provförrättare Umeå, vikariat

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Jan 20
Som Kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
Är du serviceinriktad och tycker om att möta nya människor? Då kan det här vara ditt nya jobb!


Kundtjänsthandläggare/Provförrättare Umeå, vikariat

Arbetsuppgifter

Vår uppgift på Förarprov är att genomföra prov inom körkortsområdet och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
Arbetsuppgifterna varierar och man växlar i gruppen under dagen att genomföra de olika arbetsuppgifterna. I ditt dagliga arbete kommer du att möta många olika kunder, så bemötande och tydlig information är därför viktiga delar i ditt arbete. I arbetsuppgifterna ingår det myndighetsutövande uppdraget att förrätta kunskapsprov både i grupp, individuellt och ibland med tolk. Tidvis innebär arbetet högt tempo så du behöver trivas med det som en del i arbetet och du arbetar enligt fastlagt schema, arbete på annan ort förekommer. Du kommer bland annat att arbeta med:  
Receptionsarbete
Förrätta kunskapsprov
Tidsbokning av kunskaps- och körprov
Svara på kundfrågor
Administration av körkortsfoto i samband med körkortsprov och förnyelse av körkort
Utföra allmänna kontorsgöromål


Övrig information

Tjänsten är ett vikariat från maj 2023 till augusti 2024.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vem är du?
Du kommer att vara vårt ansikte utåt och den första person våra kunder träffar, därför ser vi att du är en trygg och serviceinriktad person som tycker om att möta nya människor. Det är viktigt att du är en kommunikativ person, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett tydligt och respektfullt sätt samt anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har en positiv inställning och är mån om att bidra till ett gott samarbete i gruppen. Därutöver har du ett flexibelt och problemlösande förhållningssätt och du kan enkelt anpassa dig till nya omständigheter och situationer, alltid med kundens och organisationen bästa i fokus.
Vi söker dig som
har en avslutad gymnasieutbildning
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fysiska kundmöten, som exempelvis i reception/kundtjänst/informationsdisk med frekventa kundkontakter
har goda kunskaper i svenska i skrift
har goda kunskaper i svenska i tal
har grundläggande kunskaper i engelska i tal
har goda datorkunskaper och är van vid att arbeta i Officepaketet
har körkort för personbil


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektingenjör till vägprojekt i Västerbotten

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Jan 11
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektingenjör till vägprojekt i Västerbotten

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga uppgift är att medverka i vägprojekt som ett stöd till projektledare i arbetet med att leda, styra och följa upp projekt från projektering till byggnation. Du arbetar tillsammans med projektledare med styrning och uppföljning avseende ekonomi, tid, och innehåll, risk- och säkerhetshantering samt trafikpåverkan, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Arbetet innebär till stora delar att strukturera och administrera i våra projektledningssystem samt att delta i olika typer av möten och att skriva protokoll.
Primärt kommer du att jobba med följande områden:
ansvara för ekonomiuppföljning
arbeta med att planerings- och projekteringsprocessen följs och anpassas till det aktuella uppdraget
kontrollera att arbetet genomförs enligt de lagar, regler, bestämmelser, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner som finns
vara delaktig i riskarbetet
delta aktivt vid upphandlingar
hantera uppföljning av tidsplaner


Övrig information

Placeringsorten är Umeå.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas ut digitalt den 6 februari och du har fem dagar på dig att genomföra dessa.
Intervjuer är preliminärt planerade att hållas vecka 8-10 och kommer genomföras på vårt kontor i Umeå.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid efter avslutad provanställning.
#LI-Hybrid #LI-SP1

Kvalifikationer

För att du ska trivas och lyckas bra i den här rollen så ser vi att du har en god förmåga att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem. Du håller god ordning och har god struktur i ditt arbete. Du är prestigelös och kommunikativ. Du har lätt för att anpassa dig, tycker om att samarbeta och att stötta dina kollegor i deras vardagliga arbete. Du är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift och driver ditt arbete framåt. Du tycker även om att ta initiativ och hitta nya lösningar och vägar framåt. Du har en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning i kombination erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av projektstyrning och projektadministration. Gärna med erfarenhet av tidsplanering, resursplanering, prognosarbete, uppföljning av tid och ekonomi, riskhantering
har mycket god vana av att använda datorn som arbetsverktyg
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har arbetslivserfarenhet från entreprenadverksamhet och infrastrukturprojekt
har arbetslivserfarenhet från att delta i upphandlingar


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Trafikverket

https://www.trafikverket.se/om-oss/

Kort film om Trafikverket

https://www.youtube.com/watch?v=LLA7vWV3f-c

Ansök nu

Handläggare Teknik till Norrbotniabanan

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 4
Som Handläggare teknik hos Norrbotniabanan på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu söker vi en Handläggare Teknik med placering i Luleå eller Umeå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.


Handläggare Teknik till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I Norrbotniabanan kommer vi att bygga nästan 300 broar! I din roll kommer du att befinna dig i kärnan av verksamheten som säkerställer att vi håller rätt kvalitet på våra handlingar och följer interna regler.
I rollen kommer du att ha en nära dialog med tekniska specialister, projektledare och externa granskare. Du kommer att vara den som överblickar helheten i den här processen och ibland informera andra om hur processen för kontroll av handlingar fungerar.
Som Handläggare teknik är din främsta uppgift att hjälpa projektledare och specialister att handlägga kontrollärenden inom byggnadsverk och geoteknik. Att handlägga kontrollärenden innebär att följa projektspecifika arbetssätt för att säkerställa att handlingar och beslut sparas på rätt sätt och distribueras till de som berörs.
Jag som blir din chef heter Per Vedin. Jag är närvarande, litar på mina medarbetare och kommer inte att detaljstyra dig i ditt vardagliga arbete. För mig är det är det viktigt att mina medarbetare mår bra och har kul på jobbet och att det finns en sammanhållning i gruppen.

Övrig information

Möjliga placeringsorter för tjänsten är Luleå eller Umeå
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du systematisk och noggrann med god planeringsförmåga. Då rollen innehåller många samarbetsytor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ.
Vi söker dig som
har minst gymnasieutbildning
har flerårig och aktuell erfarenhet av arbete i en administrativ tjänst
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har goda kunskaper i Microsoft SharePoint
har erfarenhet från en tjänst där diarieföring varit en del av tjänsten
har erfarenhet från bygg eller anläggningsbranschen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektledare Elkraft järnväg

Civilingenjör, drift och underhåll, elkraft
Läs mer Dec 16
Vill du arbeta med ett av de största kraftsystemen i Sverige och underlätta vardagen för invånare och företagare? Vad roligt - för nu söker vi projektledare inom elkraft till järnvägsunderhåll distrikt Nord!


Projektledare Elkraft järnväg

Arbetsuppgifter

Som projektledare för underhåll, icke-linjebunden kraft, arbetar du såväl operativt som strategiskt med fokus på att driva, leda och att samordna arbetet i projektet. Du leder ett projektteam som består av en projektingenjör och underhållsingenjörer. Du representerar Trafikverket som beställare och ansvarar för att underhållsentreprenaden genomförs enligt avtalat kontrakt.
I rollen ingår att genomföra uppföljningar och analyser, ta fram förbättrings- och åtgärdsförslag, för att säkra framdriften i projektet med avseende på Tid, Kostnad och Innehåll. Du ansvarar även för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och prognos. I rollen ingår även att du medverkar i framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av kontrakt samt i kontrakt vara ansvarig för kommunikation gällande kontraktsfrågor. Du har även kontakt med interna och externa parter såsom andra avdelningar inom Trafikverket, allmänhet, kommuner, entreprenörer och andra intressenter inom projektet. Du kommer att vara Trafikverkets representant vid möten och sammankomster som rör frågor inom ditt område.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora och vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer och den samlade projektledarkompetensen hos våra ca 1000 projektledare är unik.
Som projektledare inom elkraft får du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk och utbildningar. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuerna är preliminärt planerade att hållas v. 5/ 2023, via Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utveckling tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp med elteknisk inriktning, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer kan väga upp kravet för utbildningen
erfarenhet av arbete med högspänningsanläggningar
arbetslivserfarenhet i närtid av projektledning (som projektledare, platschef, uppdragsledare, byggledare el e.d.)
arbetat med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
giltigt körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har arbetat med underhåll av elkraft på järnväg.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Funktionsledare Teknik till Norrbotniabanan

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Dec 8
Som Funktionsledare Teknik hos Norrbotniabanan på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu söker vi en Funktionsledare med placering i Umeå eller Luleå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.


Funktionsledare Teknik till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som Funktionsledare Teknik kommer du att fungera som en länk mellan olika teknikområden och projekt inom Norrbotniabanan. Du kommer att arbeta med att hantera risker inom olika teknikområden och säkerställa att våra projekt har tillgång till specialister med rätt kompetens för att genomföra sina uppdrag.
Du kommer att vara mottagare av tekniska frågor både internt och externt som du besvarar med hjälp specialisterna. I rollen ingår även att leda arbetet för kontroll av konstruktionsredovisning för våra broar och andra byggnadsverk.
Funktionen Teknik ingår i enheten Teknik och Miljö. Funktionen omfattar cirka 20 specialister inom mark, anläggning och järnvägsteknik. En stor del av specialisternas arbete utförs i kontrakt som leds och styrs av projektledare. En viktig arbetsuppgift är att ha en löpande dialog med interna intressenter då flera specialister som ingår i funktionen har sin tillhörighet i en annan del av Trafikverket.
Jag som blir din chef heter Per Vedin. Jag är en närvarande chef, litar på mina medarbetare och kommer inte att detaljstyra dig i ditt vardagliga arbete. För mig är det är det viktigt att mina medarbetare mår bra och har kul på jobbet och att det finns en sammanhållning i gruppen.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Placeringsort för tjänsten är Umeå eller Luleå.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
#Norrbotniabanan

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du resultatorienterad och vill utvecklas som ledare och beslutsfattare. Då rollen innehåller många samarbetsytor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ.
Vi söker dig som
har examen från högskola eller universitet inom teknik eller samhällsbyggnad, minst 180 hp (120p)
har minst 1 års erfarenhet där arbete med väg- eller järnvägsprojekt varit en större del av tjänsten
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet från arbete i en ledande roll


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-PS1

Ansök nu

Enhetschef till projektenheten i Umeå, Norrbotniabanan

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 7
Som Enhetschef på Norrbotniabanan och Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Enhetschef till projektenheten i Umeå, Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Norrbotniabanan är inne i en spännande utveckling och behöver nu engagerade, pålitliga och modiga ledare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens resa!
Vi söker en chef till projektenheten i Umeå och söker därför dig som brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor!
Som enhetschef för Projektenhet Syd ansvarar du för att säkerställa att projekterings- och byggverksamheten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt. Detta uppdrag bedrivs genom att vara en aktiv och tydlig beställare gentemot våra leverantörer och samarbetspartners. Samordning inom enheten och Norrbotniabanans ledning är en viktig del i arbetet. Enheten ansvarar för anläggningsverksamhet inom Umeå och Robertsfors kommuner samt de järnvägsspecifika delarna mellan Umeå och Skellefteå. Jag som blir din chef heter Lars Bergdahl och som ledare drivs jag av att leda människor till att nå resultat. För mig är det viktigt att både ge och ta ansvar. Jag hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt och hållbart transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt!
Placeringsort: Umeå

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Inledande intervju sker via skype. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
#LI-ÅG1

Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning teknik eller samhällsvetenskap alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
har flera års erfarenhet av arbete i chefsbefattning
har drivit och genomfört projekt i roll som projektledare eller liknande roll
har erfarenhet från järnvägsbranschen
har körkort för personbil
har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Motorman/Matros till Holmöleden

Lättmatros
Läs mer Dec 6
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Motorman/Matros till Holmöleden

Arbetsuppgifter

Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sverige närmare.
Just nu söker vi motorman/matros till Holmöleden i Västerbotten. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken norr om Umeå. Färjeledens längd är 10 000 meter och överfartstiden är 45 minuter.
I tjänsten ingår bland annat underhålls- och reparationsarbeten, kontrollera att färjans maskineri är i sjövärdigt skick samt lastning och lossning. Våra frigående färjor har tvåmansbesättning och du arbetar i nära samarbete med befälhavaren vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga.
Ombord på färjan är du dessutom vårt ansikte utåt och det förutsätter att du har en hög grad av servicekänsla. Som person är du även initiativtagande och självständig, du ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma användas som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som

har lägst sex månaders tjänstgöring på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram med inriktning sjöfartsteknik eller YH-utbildning inom sjöfart som leder till befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal

har maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen

har utbildning i passagerarsäkerhet (crowd management)

har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila

har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart

har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

har vana av att använda digitala verktyg och stödsystemDet är meriterande om du

har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant

har erfarenhet av underhållssystem såsom AMOS

har erfarenhet av arbete på vägfärjor

har ADR-utbildningAnsökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Specialist Teknik godkännandeprocessen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 21
Som Teknisk specialist inom godkännandeprocessen på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du arbeta inom en kreativ organisation där du får utrymme för dina idéer? Om svaret är JA så sök gärna den här tjänsten hos oss på Trafikverkets verksamhetsområde Investering. Du kommer hos oss att uppleva en stimulerande miljö med spännande möjligheter och variation för att utveckla just dina färdigheter.
Vi är en trygg arbetsgivare men många karriär och utvecklingsvägar. Vi månar om worklife-balance och jobbar för en bra balans mellan arbete och fritid. Vill du arbeta delvis på distans? I denna tjänst har du möjlighet att arbeta upp till 40% av din arbetstid på annan plats än kontoret.


Specialist Teknik godkännandeprocessen

Arbetsuppgifter

Som specialist inom godkännandeprocessen för järnväg ingår du i en nationell stödfunktion för vår projektverksamhet. I tjänsten ingår det att verka som kontaktperson inom Transportstyrelsens godkännandeprocess vilket innebär att stötta projekten i godkännandeprocessen, bidra till erfarenhetsåterföring mellan projekt och kvalitetsgranska projektens ansökningshandlingar utifrån lagar och förordningar.
En viktig del i arbetet är att successivt initiera och genomföra projektstödsförberedande arbete för den interna hanteringen av processen genom exempelvis utveckling av arbetssätt, regelverk och rutiner.
I denna tjänst kan vi erbjuda någon av följande placeringsorter: Luleå, Umeå, Borlänge, Gävle, Örebro, Göteborg eller Malmö. Ange i din ansökan vilken placeringsort du önskar att utgå ifrån.Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester är planerade att skickas ut via mail under vecka 50. Intervjuer är planerade att hållas digitalt över Skype under vecka 2.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

För att passa i utannonserad tjänst tror vi att du är en problemlösande person som trivs i samarbete med andra. Därtill ser vi gärna att du med god initiativförmåga strukturerar och självständigt driver ditt arbete framåt.
Vi söker dig som har:
minst en högskoleexamen med inriktning teknik, process eller juridik alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt
dokumenterad yrkeserfarenhet av handläggning i fråga om Transportstyrelsens godkännandeprocess och av att tillämpa TSD:er (Tekniska specifikationer driftkompabilitetskomponenter).
goda kunskaper i tal och skrift på svenska
goda kunskaper i tal och skrift på engelska

Det är meriterande om du har:
dokumenterad kunskap om CSM-RA (Common safety methods for risk evaluation and assessment) och dess koppling till Godkännandeprocessen
kunskap som handläggare för TSS (Teknisk säkerhetsstyrning signal)
kunskap som handläggare för TSB (Teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad)
kunskap om TGM (Tekniskt godkänt material)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Motorman/Matros till Holmöleden

Lättmatros
Läs mer Nov 2
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Motorman/Matros till Holmöleden

Arbetsuppgifter

Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sverige närmare.
Just nu söker vi motorman/matros till Holmöleden i Västerbotten. Holmöleden går mellan Norrfjärden och Holmön i Kvarken norr om Umeå. Färjeledens längd är 10 000 meter och överfartstiden är 45 minuter.
I tjänsten ingår bland annat underhålls- och reparationsarbeten, kontrollera att färjans maskineri är i sjövärdigt skick samt lastning och lossning. Våra frigående färjor har tvåmansbesättning och du arbetar i nära samarbete med befälhavaren vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga.
Ombord på färjan är du dessutom vårt ansikte utåt och det förutsätter att du har en hög grad av servicekänsla. Som person är du även initiativtagande och självständig, du ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma användas som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som

har lägst sex månaders tjänstgöring på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram med inriktning sjöfartsteknik eller YH-utbildning inom sjöfart som leder till befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal

har maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen

har utbildning i passagerarsäkerhet (crowd management)

har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila

har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart

har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

har vana av att använda digitala verktyg och stödsystemDet är meriterande om du

har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant

har erfarenhet av underhållssystem såsom AMOS

har erfarenhet av arbete på vägfärjor

har ADR-utbildningAnsökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Kvalificerad Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Inköpare
Läs mer Okt 25
Det är fokus på smarta affärer på Trafikverket. Vill du vara med på vår utvecklingsresa där ambitionsnivån är att vara professionell beställare i världsklass? Nu utökar vi vår organisation med nytt inköpskontor i Umeå.


Kvalificerad Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Arbetsuppgifter

Som Kvalificerad inköpare skapar du samhällsvärde åt medborgarna och staten genom att verka inom entreprenadaffären och affärer kopplat till tekniska konsulter. Du driver dina uppdrag i tvärfunktionella team avseende allt från affärsupplägg och upphandling till genomförande av affären samt erfarenhetsåterföring. Affärsutveckling är en central del i ditt arbete och din förmåga till överblick och nytänkande är värdefull för oss. Genom kommunikation och dialog med leverantörsmarknaden skapar du tydlighet och en ökad attraktivitet för våra affärer, samtidigt som du genom samarbete med leverantörer utvecklar våra affärer.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter, avseende investeringar samt underhåll av väg och järnväg
vara ett kvalificerat affärsstöd från tidigt planeringsskede till genomförande av projekten
i samverkan med leverantörsmarknaden utveckla våra affärer och anläggningsbranschen
arbeta med omvärldsbevakning avseende bland annat konjunkturläge, leverantörsmarknad och kostnadsutveckling
kontinuerligt arbeta med förbättring av våra arbetssätt och metoder samt utveckling av våra inköpsstrategier, t ex nationellt kategoristrategiarbete

Vill du ta ett större ansvar finns det möjligheter att leda riktade uppdrag i vår verksamhet, exempelvis kategoriteam, leverantörsutveckling eller nationella affärsutvecklingsprojekt. Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 30 medarbetare med mycket bred erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. Vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag.
Byggandet av Norrbotniabanan intensifieras och det kommer att kräva fler inköpsresurser sett över tid. Inköpsavdelningen kommer därför att behöva utöka affärsstödet till projektet succesivt. Det skapar i sin tur möjligheter, för rätt person, att få arbetsuppgifter till Norrbotniabanan.Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.
Intervjuerna är preliminärt planerade att hållas v. 47/2022 via Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
#LI-EB1

Kvalifikationer

För att lyckas i den här rollen söker vi dig som är kommunikativ och en god relationsbyggare som skapar nya och vårdar befintliga nätverk. Samarbete är lätt och naturligt för dig, både internt och externt. Du har en affärsmässighet och en helhetssyn som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Tack vare din förmåga att tänka nytt och att förbättra driver du utveckling i affären.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning (180hp/120p) med inriktning mot, eller i kombination av, teknik, ekonomi, juridik eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
flerårig, relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med affärer på en strategisk nivå
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är extra bra om du har:
erfarenhet av entreprenadjuridik AB/ABT/ABK samt AMA
goda kunskaper i LOU/LUF
erfarenhet av strategiskt inköp och affärer från större organisation eller myndighet
erfarenhet av affärsutveckling
erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning som beställare, teknisk konsult, entreprenör eller liknande
erfarenhet från stora komplexa upphandlingar, gärna inom bygg- eller anläggningsbranschen alternativt industri eller energi
ledarerfarenhet
god vana av att förhandla.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
Vid frågor är du mer än välkommen att kontakta rekryterande chefer Theresa Hägglund och Pär Isaksson för mer information. 
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Inköpare
Läs mer Okt 25
Det är fokus på smarta affärer inom Trafikverket. Vill du vara med på vår utvecklingsresa där ambitionsnivån är att vara professionell beställare i världsklass? Nu söker vi inköpare till vårt nya inköpskontor i Umeå.


Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Arbetsuppgifter

Du skapar samhällsvärde åt medborgarna och staten genom att verka inom entreprenadaffären och affärer kopplat till tekniska konsulter. Du kommer att arbeta med operativt inköp och vara en del av ett inköpsteam samt stödja kvalificerad/strategisk inköpare. Du deltar aktivt i inköpsprocessens operativa skeden och arbetar självständigt med avrop och förnyad konkurrensutsättning. Det kan bli aktuellt att genomföra objektsspecifika upphandlingar med stöd från kvalificerad/strategisk inköpare. Verksamhetssupport åt interna kunder är en naturlig del av ditt arbete.
I rollen som inköpare ansvarar du för att genomföra affärer och säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att interna och externa föreskrifter och regler efterlevs. Du verkar som affärsstöd med inriktning på inköpens kvalitet, kontraktens totalekonomi och uppföljning av leveransen. Du för en aktiv dialog med leverantörer under hela processen. Uppföljning, erfarenhetsåterföring och kvalitetsarbete är en viktig och naturlig del i ditt arbete. I arbetet ingår det att effektivisera och förbättra den operativa inköpsprocessen. Vi arbetar i en nationell organisation vilket innebär att du, förutom regionala uppdrag, kommer få uppdrag åt övriga verksamhetsområden i landet.
Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 30 medarbetare med mycket bred erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. Vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag. Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att användas som en del i urvalet. Intervjuerna är planerade att hållas v. 47/ 2022 via Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som inköpare är du självgående, har kundfokus och drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål. Du är också kommunikativ och lösningsfokuserad för att hitta den bästa affären.
Vi söker dig som
har eftergymnasial utbildning inom inköp, teknik, anläggning, juridik eller dig som har annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
har god förmåga i svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av offentlig upphandling alternativt av inköp inom anläggning eller infrastruktur
har erfarenhet av infrastruktur- eller anläggningsprojekt
har kunskaper inom LOU/LUF
har kunskaper inom entreprenadjuridik AB/ABT/ABK och AMA


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Vid frågor är du mer än välkommen att kontakta rekryterande chefer Theresa Hägglund och Pär Isaksson för mer information. 
#LI-EB1

Läs mer här

Att jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Kvalificerad Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Inköpare
Läs mer Okt 25
Det är fokus på smarta affärer inom Trafikverket. Vill du vara med på vår utvecklingsresa där ambitionsnivån är att vara professionell beställare i världsklass? Nu utökar vi vår organisation med nytt inköpskontor i Umeå.


Kvalificerad Inköpare till Trafikverkets nya inköpskontor i Umeå

Arbetsuppgifter

Som Kvalificerad inköpare skapar du samhällsvärde åt medborgarna och staten genom att verka inom entreprenadaffären och affärer kopplat till tekniska konsulter. Du driver dina uppdrag i tvärfunktionella team avseende allt från affärsupplägg och upphandling till genomförande av affären samt erfarenhetsåterföring. Affärsutveckling är en central del i ditt arbete och din förmåga till överblick och nytänkande är värdefull för oss. Genom kommunikation och dialog med leverantörsmarknaden skapar du tydlighet och en ökad attraktivitet för våra affärer, samtidigt som du genom samarbete med leverantörer utvecklar våra affärer.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter, avseende investeringar samt underhåll av väg och järnväg
vara ett kvalificerat affärsstöd från tidigt planeringsskede till genomförande av projekten
i samverkan med leverantörsmarknaden utveckla våra affärer och anläggningsbranschen
arbeta med omvärldsbevakning avseende bland annat konjunkturläge, leverantörsmarknad och kostnadsutveckling
kontinuerligt arbeta med förbättring av våra arbetssätt och metoder samt utveckling av våra inköpsstrategier, t ex nationellt kategoristrategiarbete

Vill du ta ett större ansvar finns det möjligheter att leda riktade uppdrag i vår verksamhet, exempelvis kategoriteam, leverantörsutveckling eller nationella affärsutvecklingsprojekt. Hos oss får du arbeta på en inköpsavdelning med ca 30 medarbetare med mycket bred erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi har en god sammanhållning där alla delar med sig och stöttar varandra. Vi jobbar i mindre team med fokus på medarbetardriven utveckling. För oss är det viktigt att vi har roligt på jobbet och gemensamma aktiviteter är ett naturligt inslag i vår vardag.
Byggandet av Norrbotniabanan intensifieras och det kommer att kräva fler inköpsresurser sett över tid. Inköpsavdelningen kommer därför att behöva utöka affärsstödet till projektet succesivt. Det skapar i sin tur möjligheter, för rätt person, att få arbetsuppgifter till Norrbotniabanan.Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.
Intervjuerna är preliminärt planerade att hållas v. 47/2022 via Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
#LI-EB1

Kvalifikationer

För att lyckas i den här rollen söker vi dig som är kommunikativ och en god relationsbyggare som skapar nya och vårdar befintliga nätverk. Samarbete är lätt och naturligt för dig, både internt och externt. Du har en affärsmässighet och en helhetssyn som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Tack vare din förmåga att tänka nytt och att förbättra driver du utveckling i affären.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning (180hp/120p) med inriktning mot, eller i kombination av, teknik, ekonomi, juridik eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
flerårig, relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med affärer på en strategisk nivå
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är extra bra om du har:
erfarenhet av entreprenadjuridik AB/ABT/ABK samt AMA
goda kunskaper i LOU/LUF
erfarenhet av strategiskt inköp och affärer från större organisation eller myndighet
erfarenhet av affärsutveckling
erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning som beställare, teknisk konsult, entreprenör eller liknande
erfarenhet från stora komplexa upphandlingar, gärna inom bygg- eller anläggningsbranschen alternativt industri eller energi
ledarerfarenhet
god vana av att förhandla.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
Vid frågor är du mer än välkommen att kontakta rekryterande chefer Theresa Hägglund och Pär Isaksson för mer information. 
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Handläggare till Norrbotniabanan

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 18
Som Handläggare hos Norrbotniabanan på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu söker vi en handläggare med placering i Umeå! Tillsammans bygger vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.


Handläggare till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

Som Handläggare är din främsta uppgift att hjälpa till att hantera och administrera dokumentation i Norrbotniabanan. Med stöd av andra kommer du att hjälpa till att hantera information om väg och järnvägsanläggningar under byggtiden i olika typer av databaser och system.
I rollen ingår att ha avstämningar med projektledare, följa upp och dokumentera att deras leveranser av dokumentation sker på rätt sätt när vi bygger Norrbotniabanan. Detta behöver göras för att kunna trafikera och underhålla vägarna och järnvägarna efter vi har byggt klart.
Jag som blir din chef heter Per Vedin. Jag är en närvarande chef, litar på mina medarbetare och kommer inte att detaljstyra dig i ditt vardagliga arbete. För mig är det är det viktigt att mina medarbetare mår bra och har kul på jobbet och att det finns en sammanhållning i gruppen.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
#Norrbotniabanan

Kvalifikationer

Vem är du?
som person är du systematisk och noggrann med god planeringsförmåga. Då rollen innehåller många samarbetsytor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ samt är nyfiken.
Vi söker dig som
har minst gymnasieutbildning
har flerårig och aktuell erfarenhet av att ha arbetat med administrativa arbetsuppgifter
har goda administrativa kunskaper och färdigheter i olika typer av datasystem och program.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du
har erfarenhet av handläggning och administration i större organisationer som t.ex. myndigheter eller större företag.
har du någon form av teknisk utbildning?
har erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu