Umeå: Biträdande avdelningschef, skrivenheten Hjärtmottagningen, Umeå

Hitta ansökningsinfo om jobbet Biträdande avdelningschef, skrivenheten Hjärtmottagningen, Umeå i Umeå. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Umeå inom den kategorin.

Publicerad: 2023-01-24 // Varaktighet: Heltid

Region Västerbotten arbetar för god hälsa och hållbar utveckling. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjärt-kärlmottagningen och skrivenheten ingår i Hjärtcentrum och har cirka 40 medarbetare. Mottagningen ansvarar för Hjärtcentrums öppenvårdsverksamhet och följer upp patienter efter vårdtillfälle pga. hjärtsjukdom eller efter remiss till hjärtspecialist.

På Hjärt-kärlmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, medicinska sekreterare och läkare. Vi är ett arbetslag som har ett gott samarbete mellan våra olika professioner, allt för att utveckla verksamheten till det bättre. Du arbetar nära tillsammans med avdelningschef på hjärt-kärlmottagning.

Som Biträdande avdelningschef kommer du att vara chef och ansvara över gruppen medicinska sekreterare, du har därför möjlighet att sätta din prägel på tjänsten. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!

ARBETSUPPGIFTER
Som Biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef har du tillsammans med avdelningschef ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst skivenhetens verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Hjärtmottagningen. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. Du är direkt underställd verksamhetschef.

Uppdraget som biträdande avdelningschef för medicinska sekreterare är på deltid och kan kombineras med annan tjänstgöring (uppdrag) inom Hjärtcentrum beroende på vad du har för bakgrund.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens gärna med erfarenhet inom vårdadministration. Det är meriterande med erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare. Vi ser gärna att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning.

Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor.

ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Umeå som Avdelningschef, landsting

Nedan visas andra jobb i Umeå som Avdelningschef, landsting.

Biträdande avdelningschef Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå

Läs mer Dec 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker nu biträdande Avdelningschef till Kardiologen!

Hos oss får du ett omväxlande arbete på en dynamisk arbetsplats. Du arbetar i ett ledningsteam som består av avdelningschef, sektionsledare och medicinsk chef. Du omges av kompetenta medarbetare som alltid jobbar för att höja livskvalitén och sätter patienten först. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap.

På Kardiologen arbetar ca 35 sjuksköterskor och 15 undersköterskor. Kardiologen består av:

• Vårdavdelningen (12 vårdplatser) för patienter med hjärtsvikt, kärlkramp, eftervård av hjärtinfarkter, arytmier m.m.

• Hjärtintensivvårdsavdelningen HIA, 5 vårdplatser, där patienter med akut hjärtinfarkt, hotande kärlkramp eller allvarliga hjärtrytmstörningar vårdas.

• Utredningsavdelningen är en veckovårdsavdelning med 8 dygnsvårdplatser plus dagvårdsplatser där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas i samband med kranskärlsutredning & ballongvidgning (PCI), utredning inför klaffkirurgi, by-pass kirurgi, och elektrofysiologiska ingrepp såsom ablationer, pacemaker/ICD-inläggning, PFO-slutningar och mycket mera. Även viss kärlkirurgisk utredning bedrivs.

Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef bidrar du som en viktig del i ledningen för Kardiologen utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du leder och utvecklar avdelningen mot beslutade mål för helhetens bästa och du arbetar för ett gott samarbete både inom och utom avdelningen.

Som biträdande avdelningschef är du i linjeorganisationen direkt underställd Hjärtcentrums verksamhetschef. Du förväntas vara en aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp och har tillsammans med avdelningschefen ansvar för att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår också till viss del i ditt arbete. Du arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är en viktig del i ditt arbete. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning inom vårdområdet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ledarerfarenhet eller erfarenhet av organisatoriskt utvecklingsarbete är meriterande och/eller utbildning inom ledarskap eller organisation. Stor vikt kommer att läggas vi personliglämplighet.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till laganda samt skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos personal inom kliniken som med andra kliniker. Andra viktiga kompetenser är ett analytiskt och problemlösande förhållningssätt och att du kan arbeta strukturerat med planering på både kort och lång sikt. Du har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och driva dess utveckling. Du har förmågan att hantera flera frågor parallellt och trivs i ett tidvis högt tempo.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå

Läs mer Okt 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjärtcentrums uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Hjärtcentrums mål är att skapa/erbjuda den bästa vården för hjärtsjuka patienter i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor.

Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. I nära samarbete med universitetet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning.

Vi söker nu en Avdelningschef till Kardiologen!

Hos oss får du ett omväxlande arbete på en dynamisk arbetsplats. Du arbetar i ett ledningsteam som består av bitr. avdelningschef, 3 sektionsledare och medicinsk chef. Du omges av kompetenta medarbetare som alltid jobbar för att höja livskvalitén och sätter patienten först. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap.

På Kardiologen arbetar ca 35 sjuksköterskor och 15 undersköterskor. Kardiologen består av:

• Vårdavdelningen (10+2 vårdplatser) för patienter med hjärtsvikt, kärlkramp, eftervård av hjärtinfarkter, arytmier m.m.

• Hjärtintensivvårdsavdelningen HIA, 4 vårdplatser, där patienter med akut hjärtinfarkt, hotande kärlkramp eller allvarliga hjärtrytmstörningar vårdas.

• Utredningsavdelningen är en veckovårdsavdelning med 8 dygnsvårdplatser plus dagvårdsplatser där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas i samband med kranskärlsutredning & ballongvidgning (PCI), utredning inför klaffkirurgi, by-pass kirurgi, och elektrofysiologiska ingrepp såsom ablationer, pacemaker/ICD-inläggning, PFO-slutningar och mycket mera. Även viss kärlkirurgisk utredning bedrivs.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef blir din uppgift att leda, planera och utveckla Kardiologen vilket också innebär att driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum, du förväntas vara en aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp. Tillsammans arbetar vi för effektiva flöden. Din roll är att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du leder och utvecklar verksamheten mot beslutade mål för helhetens bästa.

Du har ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt samt att du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är även en del i ditt arbete.

Som avdelningschef bidrar du som en viktig del i ledningen för Kardiologen utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare i en komplex verksamhet. Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av dygnet runt-verksamhet. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra


Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer och har en god samarbetsförmåga, såväl hos medarbetare på Kardiologen samt inom Hjärtcentrum men även med andra verksamheter.

Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och driva dess utveckling. Du har förmågan att hantera flera frågor parallellt och trivs i ett tidvis högt tempo. Kommunikation är ett av dina viktigaste verktyg i ditt samarbete med andra.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat, vanligtvis under 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom din yrkeskompetens. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, arbets- och miljömedicin, Umeå

Läs mer Jun 29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Arbets- och beteendemedicinskt centrum (AB-centrum) är en universitetssjukvårdsenhet vars övergripande uppdrag är att förebygga, utreda, bedöma, och åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa. AB-centrum är en av Region Västerbottens största FOU-verksamheter vars forskning och undervisning bedrivs i nära samarbete med Avdelningen för hållbar hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. AB-centrum är organiserat i tre avdelningar: Arbets- och miljömedicin, Beteendemedicin, och Stressrehabilitering.

I Arbets- och miljömedicins uppdrag ingår att vara ett kompetenscentrum inom arbets- och miljörelaterad hälsa i Västerbotten och i norra sjukvårdsregionen, genom att bedriva preventivt arbete, patientverksamhet, forskning och undervisning. Vi arbetar utåtriktat och samarbetar med hälso- och sjukvårdsverksamheter, företagshälsovård, kommuner, länsstyrelser, arbetsmiljöverket, universitet och näringsliv. Inom Arbets- och miljömedicin arbetar ca 20 medarbetare med med olika professioner. Vi är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats och välkomnar dig som vill leda denna verksamhet.

Är du intresserad av arbets- och miljörelaterad hälsa? Är du intresserad av ledarskap? Välkommen att söka jobb som avdelningschef hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en förändringsledare med helhetsperspektiv som modigt tar oss framåt. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft inom verksamheten. Du utmanar, utvecklar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.

Som avdelningschef hos oss har du utifrån vår gemensamma riktning stora möjligheter att påverka innehållet i uppdraget. Din uppgift är att leda, planera och utveckla arbets- och miljömedicins verksamhet utifrån vår värdegrund och i enlighet med visioner, verksamhetsplaner och regionuppdrag för norra sjukvårdsregionen. Du ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Du ansvarar också för kvalitets- och förbättringsarbeten, arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Du är direkt underställd verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska arbetet för hela AB-centrum. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig läkare på AMM. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. Uppdraget som avdelningschef kan kombineras med annan tjänstgöring inom AB-centrum eller Region Västerbotten.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning och har erfarenhet av att arbeta som chef/ledare. Vi ser gärna att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning. Vetenskaplig erfarenhet är meriterande liksom tidigare arbete inom arbets- och miljömedicinsk verksamhet eller företagshälsovård.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för, och gärna erfarenhet av arbete med prevention, forskning, patienter och studenter. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor och förmåga att driva kvalitetsförbättring och utveckling. Du kan hantera flera frågor parallellt och trivs i en dynamisk verksamhet. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du har en förmåga att entusiasmera dina medarbetare och skapa förutsättningar för professionell utveckling samt bidrar till att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat såväl inom AB-centrum som med andra verksamheter och externa aktörer.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå

Läs mer Jun 29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjärtcentrums uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Hjärtcentrums mål är att skapa/erbjuda den bästa vården för hjärtsjuka patienter i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor.

Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. I nära samarbete med universitetet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning.

Vi söker nu en Avdelningschef till Kardiologen!

Hos oss får du ett omväxlande arbete på en dynamisk arbetsplats. Du arbetar i ett ledningsteam som består av bitr. avdelningschef, 3 sektionsledare och medicinsk chef. Du omges av kompetenta medarbetare som alltid jobbar för att höja livskvalitén och sätter patienten först. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap.

På Kardiologen arbetar ca 35 sjuksköterskor och 15 undersköterskor. Kardiologen består av:

• Vårdavdelningen (14 vårdplatser) för patienter med hjärtsvikt, kärlkramp, eftervård av hjärtinfarkter, arytmier m.m.

• Hjärtintensivvårdsavdelningen HIA, 6 vårdplatser, där patienter med akut hjärtinfarkt, hotande kärlkramp eller allvarliga hjärtrytmstörningar vårdas.

• Utredningsavdelningen är en veckovårdsavdelning med 8 dygnsvårdplatser plus dagvårdsplatser där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas i samband med kranskärlsutredning & ballongvidgning (PCI), utredning inför klaffkirurgi, by-pass kirurgi, och elektrofysiologiska ingrepp såsom ablationer, pacemaker/ICD-inläggning, PFO-slutningar och mycket mera. Även viss kärlkirurgisk utredning bedrivs.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef blir din uppgift att leda, planera och utveckla Kardiologen vilket också innebär att driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum, du förväntas vara en aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp. Tillsammans arbetar vi för effektiva flöden. Din roll är att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du leder och utvecklar verksamheten mot beslutade mål för helhetens bästa.

Du har ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt samt att du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är även en del i ditt arbete.

Som avdelningschef bidrar du som en viktig del i ledningen för Kardiologen utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare i en komplex verksamhet. Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av dygnet runt-verksamhet. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Erfarenhet av hjärtsjukvård samt vårdteknisk erfarenhet är meriterande.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra


Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer och har en god samarbetsförmåga, såväl hos medarbetare på Kardiologen samt inom Hjärtcentrum men även med andra verksamheter.

Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och driva dess utveckling. Du har förmågan att hantera flera frågor parallellt och trivs i ett tidvis högt tempo. Kommunikation är ett av dina viktigaste verktyg i ditt samarbete med andra.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat, vanligtvis under 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom din yrkeskompetens. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Andra jobb i Umeå från REGION VÄSTERBOTTEN

Nedan visas andra jobb i Umeå från REGION VÄSTERBOTTEN .

Intresseanmälan IT-relaterat arbete Region Västerbotten

Systemförvaltare
Läs mer Jan 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för Informationsteknik och Medicinsk teknik är en nybildad organisation för att möta invånarnas och regionens krav på en modern och tillgänglig region genom teknik, forskning och utveckling. Basenheten består av ca 300 medarbetare i fyra avdelningar.

Är du nyfiken på att jobba med spännande teknik samt inspirerande och utmanande problemlösningar? Gillar du att vistas i ett trivsamt arbetsklimat, ha kontakt med många intressanta yrkeskategorier och delta i ett sammanhang där den teknik du arbetar med verkligen gör skillnad för hälso- och sjukvårdens personal och patienter? Då är du rätt person för oss! Här finns även möjligheter till vidare karriärvägar, byte av arbetsuppgifter och specialistområde eller att jobba mer övergripande med medicinsk teknik och/eller informationsteknik.

ARBETSUPPGIFTER
Som anställd inom Region Västerbotten ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.

Dina arbetsuppgifter kan komma att variera utifrån din kompetens, erfarenhet och rådande behov.

KVALIFIKATIONER
En intresseanmälan innebär att du kan visa ditt intresse för att jobba hos oss, även om det inte finns en utannonserad tjänst just nu för din inriktning. Det betyder inte att du har sökt en specifik tjänst, utan du måste själv bevaka och söka annonserade tjänster.

Din intresseanmälan blir tillgänglig under 6 månader och du kan bli kontaktad av oss med tips om lediga tjänster som matchar din profil.
I din intresseanmälan vill vi att du besvarar följande frågor utöver bifogat CV samt personligt brev.
-Har du eftergymnasial utbildning inom IT?
-Har du arbetslivserfarenhet inom IT?

Vilket område är du intresserad av?
-Systemutveckling
-Systemförvaltning
-Första och andra linje support
-IT-säkerhet
-Infrastruktur
-Verksamhetsutveckling
-Ledning
-Projektledning
-Klienthantering


ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Skötare/undersköterska, semestervikariat 2023, Psykiatrin, Umeå

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Dec 1
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Våra medarbetare behöver semester, vi söker därför skötare/undersköterskor till slutenvården vid Psykiatriska kliniken i Umeå.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet samt ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Vid Psykiatriska kliniken arbetar vi för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.

Psykiatriska klinikens alla verksamheter kommer att ha flyttat till ny byggnad innan semesterperioderna startar. I den nya byggnaden kommer vårdmiljön att präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Boende- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket kommer att märkas på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken blir då klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
De avdelningar som är i behov av semestervikarier är:
- Avdelning 1 är en akutpsykiatrisk avdelning som vårdar patienter med ångest och neuropsykiatriska diagnoser men även patienter som inte tidigare haft kontakt med psykiatrin.
- Avdelning 2 är inriktad mot psykos och affektiva sjukdomar.
- Avdelning 4 är en beroendeavdelning med tillhörande tillnyktringsenhet.
- Rättspsykiatrin vårdar patienter som är dömda till vård eller som är frihetsberövade och i behov av akut psykiatrisk vård.

För personer över 60 år styr inläggningsorsak vanligen vilken avdelning de vårdas på.

Varmt välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som skötare/undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.

Skötarens/undersköterskans främsta uppgift är att stödja och motivera patienten att klara sin vardag, oftast genom samtal. I arbetet ingår ofta att göra vardagliga aktiviteter.

Skötaren /undersköterskan är ofta kontaktperson eller med i ett vårdlag till en eller flera patienter. Det innebär bland annat att vara den som finns närmast patienten och dess anhöriga samt ha en samordnande roll vid möten med olika instanser.

Provtagning, somatiska kontroller och omläggningar ingår också i dina arbetsuppgifter.

Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Du har omvårdnadsutbildning motsvarande skötarutbildning eller undersköterskeutbildning .

Du är också välkommen som sökande om du studerar vid:
- Sjuksköterskeprogrammet (avslutat termin 3)
- Läkarprogrammet (avslutat termin 5)
- Psykologprogrammet (avslutat termin 4)
- Socionomprogrammet (avslutat termin 6)

Alternativt har dokumenterad erfarenhet av vårdarbete.

ÖVRIGT
Emma Öbrand
Avdelningschef avd.1
emma.obrand@regionvasterbotten.se

Ann Larsson
Avdelningschef avd 2
ann.larsson@regionvasterbotten.se

Anna Pekkari
Avdelningschef avd.4
Anna.pekkari@regionvasterbotten.se

Ulla Svedberg Lilja
Avdelningschef Rättspsykiatrin
ulla.svedberg.lilja@regionvasterbotten.se

Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biomedicinska analytiker, semestervikariat 2023 , Laboratoriemedicin

Biomedicinsk analytiker
Läs mer Dec 5
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Östersund för semestervikariat sommaren 2023.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.

Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Ange i din ansökan vilken ort och vilken avdelning du vill helst vill arbeta på.

ARBETSUPPGIFTER
Som biomedicinsk analytiker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.

Du kommer att ha en nyckelroll i patientens diagnostik. Med hjälp av både manuella och högteknologiska metoder ger dina analysresultat svar vid akuta sjukdomstillstånd, uppföljning av behandling och utredning av sjukdomar.

Inom de olika avdelningarna varierar arbetsuppgifterna beroende på placering. För att få en god analysprecision så är en viktig arbetsuppgift för biomedicinsk analytiker också ett löpande tekniskt underhåll av analysinstrument.

Arbetet kommer att innehålla en varierande grad av automatiserade och/eller manuella metoder.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, studerar till biomedicinsk analytiker eller har annan utbildning/kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För oss är det viktigt att du har en positiv inställning i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar bra i grupp och kan arbeta utifrån skriftligt uppsatta metoder och rutiner.

I arbetet krävs det att du ska arbeta parallellt med flera olika uppgifter vilket ställer krav på att du arbetar strukturerat, fokuserat och är noggrann.

Tidigare erfarenhet av arbete på kliniskt laboratorium är meriterande.


ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.
Roger Svalhede, ombudsman tfn 08-466 24 80.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Intresseanmälan Medicinteknisk ingenjör

Medicinteknisk ingenjör
Läs mer Okt 12
Centrum för Informationsteknik och Medicinsk teknik, Region Västerbotten

Vi söker ingenjörer och tekniker till våra sektioner i Västerbotten.

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för Informationsteknik och Medicinsk teknik är en nybildad organisation för att möta invånarnas och regionens krav på en modern och tillgänglig region genom teknik, forskning och utveckling. Basenheten består av ca 300 medarbetare i fyra avdelningar.

Som ingenjör/tekniker inom avdelningen för verksamhetsnära teknik kan du arbeta med olika arbetsuppgifter och utrustningar beroende på din inriktning. Exempelvis ultraljuds-, strålnings-, respirations-, steril-, dental-, kirurgi- och laboratorieutrustning, monitoreringssystem, samt infusionspumpar beroende på specialistområde. Även process- och kvalitetsarbete samt upphandlingar och avtal är viktiga ansvarsområden. Du ges möjlighet att vidareutbilda dig och utvecklas inom ditt specialistområde eller att utvidga dina kunskaper till nya områden.

Är du nyfiken på att jobba med spännande teknik samt inspirerande och utmanande problemlösningar? Gillar du att vistas i ett trivsamt arbetsklimat, ha kontakt med många intressanta yrkeskategorier och delta i ett sammanhang där den teknik du arbetar med verkligen gör skillnad för hälso- och sjukvårdens personal och patienter? Då är du rätt person för oss! Här finns även möjligheter till vidare karriärvägar, byte av arbetsuppgifter och specialistområde eller att jobba mer övergripande med Medicinsk teknik och/eller informationsteknik.
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en medicinteknisk ingenjör som vill vara med och driva den tekniska utvecklingen som möjliggör att med patientsäkerhet i fokus leverera bättre lösningar till vården.

Du arbetar i en omväxlande miljö med mycket problemlösning i nära samarbete med vården och leverantörer. I arbetet ingår ansvar för drift och underhåll av olika utrustningar och system som tillhör sjukhusets mest kritiska. Du kommer att arbeta med installationer, drift, felsökning och förvaltning av medicintekniska applikationer samt eventuellt även med upphandlingar, process-, kvalitets- och säkerhetsfrågor. Arbetet handlar till stor del om att få samspelet mellan människa och teknik att fungera så bra som möjligt och du jobbar proaktivt med underhåll, service och förbättring av utrustning. Arbetsplatsen efterföljer medicintekniska regelverk och standarder.

Du trivs bra med att ge service till verksamheterna som du stöttar. Du har varierande arbetsuppgifter men samtidigt ett fast team med kollegor som du tillsammans hittar lösningar med. Här erbjuds du en grundlig introduktion och gedigna utbildningsinsatser som en del i ditt arbete och kompetensutveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har en högskoleexamen eller motsvarande kompetens inom medicinsk teknik samt har några år av erfarenhet från arbetslivet i liknande branscher. Allra viktigast att du är rätt person som vill jobba med teknik inom hälso- och sjukvården. Om du är rätt person men saknar erfarenhet så ger vi dig rätt förutsättningar för att lyckas i arbetet.

Vi söker dig med goda IT-kunskaper som är genuint intresserad av teknik och tycker att det är givande och viktigt att arbeta för hälso- & sjukvården. Du ska behärska svenska samt teknisk engelska både i tal och skrift.

B-körkort, resor kan förekomma.


ÖVRIGT
Följ oss på: https://www.linkedin.com/showcase/digitalisering-och-medicinsk-teknik---region-västerbotten/

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Barnmorska semestervikariat, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå

Barnmorska
Läs mer Dec 14
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar.

Centrum för obstetrik och gynekologi i Umeå består av specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. I uppdraget ingår bassjukvård, normal graviditet, förlossning, fosterdiagnostik inom det egna sjukvårdsområdet.

Vi söker nu barnmorskor för sommarvikariat.

ARBETSUPPGIFTER
Som barnmorska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.

Du arbetar professionellt och sätter patienten i fokus. Barnmorskearbetet innebär att ser du till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov, planerar och prioriterar de åtgärder som ska sättas in.

Rollen som barnmorska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på att självständigt kunna lösa problem och fatta löpande beslut. Vi vårdar riskgraviditeter och har komplicerade förlossningar.

Du ansvarar för förlossningsvård, omvårdnad av BB- och gynpatienter, samt omvårdnad av patienter på BB-mottagningen.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad barnmorska. Du har gott omdöme, utpräglad samarbetsförmåga och förmåga till flexibilitet i yrkesrollen.

Erfarenhet från förlossningsvård och gynekologisk vård är meriterande.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Inom Region Västerbotten går patienten alltid först. Av det skälet har vi som riktlinje att som en del i anställningsprocessen kontrollera utdrag ur belastningsregistret, vid rekrytering till vissa verksamheter.

Ansök nu

Sjuksköterska till Thoraxintermediär Hjärtcentrum Umeå

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjärtcentrum i Umeå har som mål att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter.
I Hjärtcentrum ingår thoraxkirurgi, kardiologi samt klinisk fysiologi och Centrum för kardiovaskulär genetik. Vi utreder, behandlar och opererar patienter från hela norra regionen med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl.
Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. I nära samarbete med universitetet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning.

Thoraxintermediäravdelning är tillsammans med Thoraxintensivvårdsavdelning en del av Hjärtcentrum och har ca 85 anställda. Thoraxintermediär har 6 vårdplatser och Thoraxintensivvårdsavdelning har 8 vårdplatser. Vi vårdar och behandlar drygt 1000 patienter från hela norra regionen som årligen genomgår hjärt-, kärl och lungkirurgi. Vi har ett stort patientflöde, mestadels planerad men även akut verksamhet. Vården är högteknologisk och patienterna övervakas cirkulatoriskt och respiratoriskt med tex. EKG, artärnål och blodgaser. På Thoraxintermediär välkomnas du till en avdelning med väl fungerande rutiner och en tydlig arbetsstruktur. Kompetensen är hög hos medarbetarna och vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete med föreläsningar och internutbildningar för dig som medarbetare. Vi erbjuder arbetstidsmodell 3 med önskeschema som möjliggör arbetstidsförkortning, högre ersättning vid obekväm arbetstid och nattbonusavtal.

ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På Thoraxintermediär ansvarar du för den postoperativa vården av patienter som genomgått thoraxkirurgi men även för patienter som drabbats av svikt i främst hjärta och lungor. En del patienter går direkt från Thoraxoperation till Thoraxintermediär. Som sjuksköterska ansvarar du för en till tre patienter. Du arbetar patientcentrerat både självständigt och i team i direkt närhet till din patient.

Som nyanställd får du en personligt utformad introduktion. Du erbjuds regelbundet internutbildning och vi ser gärna att du aktivt deltar i avdelningens utvecklingsarbete. Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete där du har möjlighet att lära nya saker varje dag alltid med patienten i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet av sjukhusvård. Du har en god samarbetsförmåga och ser vinster i att arbeta i team men besitter också förmågan att arbeta självständigt. Du medverkar aktivt till en god arbetsmiljö och har en god förmåga att prioritera. Du är nyfiken, strukturerad, flexibel och trivs med att ta ansvar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu