Folkhälsoutvecklare jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Folkhälsoutvecklare i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Projektledare för Suicidprevention och Psykisk hälsa, ledningsstaben i Umeå

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 19
Region Västerbotten arbetar för att god och jämlik hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra, och för denna tjänst är detta tillsammans med samverkan i fokus.

Tjänsten som projektledare innebär ett delat uppdrag, där du kommer att arbeta gentemot två enheter, FoU Socialtjänst och Folkhälsoenheten. Båda enheterna är organisatoriskt placerade vid Region Västerbottens Ledningsstab. FoU Socialtjänst har också koppling till länets socialnämnder utifrån en särskild uppdragsbeskrivning.

Folkhälsoenheten samordnar regionens strategiska folkhälsoarbete. Det innebär att arbeta för att regionen ska genomföra riktade insatser för att nå en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Enheten stödjer sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, bidrar till kunskapsutveckling och samverkar med samtliga kommuner, länsstyrelsen, civilsamhället och norra sjukvårdsregionen. Folkhälsoenheten följer och förmedlar kunskap om hälsoläget i befolkningen.

FoU Socialtjänst jobbar med att stötta kommunerna i Västerbotten, för kompetens- och verksamhetsutveckling, för att stärka systematisk uppföljning och för att bidra till samverkan. Inom enheten bedrivs också praktiknära forskning. Målgrupp för olika former av verksamhetsutveckling är chefer, ledare och medarbetare främst inom socialtjänsten, och det är också viktigt att bidra till god samverkan för hela länet.

Hos oss finns en inbjudande arbetsmiljö och kollegor som trivs på sin arbetsplats, Vi präglas av samverkan, dels inom regionens egen organisation, med kommunerna i länet, men också med universitetet, civilsamhället, föreningar och/eller andra organisationer. I Region Västerbotten finns möjlighet att välja ett flexibelt arbetssätt och att arbeta på distans del av sin tid. Tjänsten kommer att innebära behov av resande, främst ut i länets kommuner, men även nationellt. Placeringsort är Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Din roll blir dels att för folkhälsoenhetens område verka inom arbetsområdet psykisk hälsa. Inom det suicidpreventiva arbetet innebär det att ta fram handlingsplan för det gemensamma arbetet mellan region och kommuner utifrån kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, samt kommande länsgemensam suicidpreventiv strategi. I din roll bidrar du till att medarbetare inom kommunala och regionala verksamheter har rätt kompetens utifrån sitt uppdrag för att kunna upptäcka och bemöta människor med suicidrisk. Du arbetar även för att hälsofrämjande, förebyggande och tillgång till tidiga insatser finns tillgängliga för att minska antalet suicidförsök och fullbordade suicid i Västerbottens län. I ditt arbete kommer du att samarbeta med kollegor inom angränsande områden, som t ex jämlikhet och jämställdhet.

Utifrån FoU Socialtjänst finns behov av att medverka till spridning och implementering av olika framtagna kunskapsstöd inom psykiatrins område gentemot kommunerna. Personer med diagnoser och behandlingskontakt inom psykiatrin kan ibland behöva och få stöd i vardagen via socialtjänsten. Oftast ges boendestöd i någon form, och det kan skilja mellan kommuner i boendestödets innehåll, i kompetens hos personalgruppen och i tillgänglighet. Här ska du finnas som ett stöd till kommuner i länet för hur kunskapsstöden ska kunna bli till hjälp och komma till användning i verksamheten. Då det inom FoU Socialtjänst finns stor erfarenhet av stöttning på liknande sätt, kommer du ha god hjälp av kollegorna då vi jobbar mot att samarbeta mellan enhetens olika uppdrag.

Utifrån länsuppdraget och den struktur som Västerbottens kommuner har, liksom beträffande hälso-och sjukvården inom Region Västerbotten är det väsentligt att du vill jobba för samverkansperspektivet.

KVALIFIKATIONER
För detta jobb behöver du högskoleexamen, exempelvis utexaminerad socionom, folkhälsovetare eller inom beteendevetenskap, eller annan likvärdig utbildning. Du behöver ha minst 2 till 5 års yrkeserfarenhet inom området.

Du behöver ha god erfarenhet av samverkan och dialog mellan olika aktörer i och utanför den egna verksamheten, som kommun/region, andra myndigheter och civilsamhället. Du behöver också ha erfarenhet av aktivt deltagande i utvecklingsarbeten, samt ha varit ansvarig i genomförande. Erfarenhet av projektledning och/eller att ha arbetat med processer självständigt är ett krav, liksom erfarenhet av att arbeta strategiskt. För att lyckas i arbetet behövs förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och att kunna driva dina arbetsuppgifter framåt i samverkan.

Tidigare arbete med suicidprevention på strategisk nivå är meriterande liksom erfarenhet av allmänt förebyggande arbete. Erfarenhet från socialtjänst är meriterande, Har du kunskap eller insikt i kunskapsstöden inom psykiatrins område som också är tillämpbara på socialtjänsten är det ett plus.

Vi ser att det avseende båda delarna i uppdraget är mycket positivt att du är väl förtrogen med utvecklings- och förbättringsarbeten. Du är självständig i kommunikativa sammanhang, som möten, workshop och presentationer, och har mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Projektarbetare/hälsocoach, Livsmedicin, Umeå

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 9
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Livsmedicin är innovations- och forskningsenheten vid Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum och har som uppdrag att stödja och bedriva innovations- och utvecklingsarbete och forskning inom området hälsa i arbete, miljö och livsstil med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. Idag ansvarar vi för flertalet EU och forskningsprojekt inom livsstilsområdet.

Hos oss välkomnas du till en dynamisk miljö där utveckling är i fokus och det finns stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Som projektarbetare/hälsocoach hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid.

Vi söker dig som vill arbeta deltid som projektarbetare/hälsocoach i en forskargrupp som arbetar med e-hälsa och förebyggande hälsa. Vårt fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera till en bättre hälsa och ökat välmående.

Projekt Hälsopeppen är ett regionalt kurskoncept framtaget av Region Västerbotten som erbjuder stöd för att motivera seniorer till förbättrade levnadsvanor. Syftet med Hälsopeppen är att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på levnadsvanor, öka möjligheter till aktivitet och delaktighet för seniorer samt öka möjligheter för aktiviteter och sociala träffpunkter.

Din uppgift blir att leda kursgrupper i Lyckselse, Skellefteå eller Nordmaling. Som projektarbetare/hälsocoach inspirerar och motiverar du personer med ohälsosamma levnadsvanor som vill förändra sitt hälsobeteende för att uppnå en varaktig god hälsa. Genom motiverande samtal och coachningsmetodik arbetar du utifrån Hälsopeppens koncept för levnadsvanor och använder dig av beteendetekniker för att hitta klientens motivation och utgå från dennes intresse och egna målsättning.

Uppdraget som projektarbetare/hälsocoach är med omfattningen 20% och kan med fördel kombineras med annan anställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.KVALIFIKATIONER
Relevant högskoleutbildning och erfarenhet av arbete med hälsa och friskvård. Det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga, att du kan möta varje enskild individ där den befinner sig samt att du har förmåga att bygga förtroende och tillit till de deltagare som är i behov av stöd för att uppnå bättre hälsa. Vidare ser vi att du har erfarenhet av sociala medier. De personliga egenskaper som prioriteras är att du är initiativtagande och kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Säljare Ergonomiprodukter , inredning och friskvård

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Maj 15


Vårt koncept
Ergonomi, inredning och hälsa kräver kunskap och engagemang
Ergonomiprodukter förblir produkter, men om man tillför kunskap och engagemang så blir produkterna en del av en lösning. Majoriteten av Ergoffs medarbetare ute på fältet är leg. sjukgymnaster/fysioterapeut , arbetsterapeuter eller Personliga tränare i grunden. I skiftande kundmiljöer gör vi varje dag nya erfarenheter av arbetsplatsbesök och av att förebygga eller avhjälpa problem i hela landet.


Din uppgift
I rollen som säljare får Du ansvaret för bearbetning av Ergoffs kunder i ditt distrikt. Det innebär såväl nykundsbearbetning samt att utveckla befintliga kundrelationer. Till din hjälp har du dedikerade kollegor och en regionchef som stöttar dig i din utveckling. Uppföljning och feedback ges på dagsbasis med fokus på hur du kan växa i din arbetsroll. I början på din anställning kommer vi att utbilda dig i säljteknik, produktkunskap, ergonomi och anatomi. Vi arbetar kontinuerligt med coachning och kompletterande utbildningar för att erbjuda dig de bästa förutsättningar.

Arbetet utgår från Umeåkontoret och det är här du kommer ha din fysiska arbetsplats, ditt arbete blir att boka och besöka såväl gamla som nya kunder. I Umeå har vi idag 2 kollegor verksamma.

Körkort ett krav

Vi erbjuder:
• Ett utvecklande arbete inom ett område som ligger rätt i tiden
• Internutbildning (sälj, produktutbildning, ergonomi, anatomi)
• Kompetenta kollegor och god support
• Utveckling inom hälsorelaterade arbetsmiljöfrågor
• Kontor
• Bruksbil
• Kollektivavtal
• Lön efter ök.


Intervjuer sker löpande, vi ser fram emot att träffa dig!
För att få en bättre inblick i hur vi arbetar, se hit!: www.ergoff.seVill DU förbättra arbetsmiljön och förebygga ohälsa i kontorsmiljöer? Är du dessutom drivande och målmedveten i ditt arbete mot dig själv, företaget och våra kunder? Har du ett brinnande intresse för hälsa? Då är du rätt person för oss!

Vi ser gärna att du har en utbildning som t.ex. sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, personlig tränare, massageterapeut el liknande kunskaper inom anatomi. Meriterande är dokumenterat goda säljresultat, helst inom hälsa eller ergonomi.
Det viktiga är dock att Du är rätt person för oss!
Ergoff Miljö AB grundas i slutet av 1995 av, Per-Arne Nilsson. Visionen var och är fortfarande att alla organisationer ska prioritera anpassning av sina arbetsplatser, så att personalen kan arbeta effektivt och Må bra på jobbet! Kombinationen av en kompetent säljkår (Personliga tränare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster), brett sortiment inom inredning, stolar och ergonomiprodukter ges förutsättningar för just detta.
Företaget omsätter ca 80 miljoner kronor och har idag 40 fantastiska medarbetare fördelade på ca 11 kontor runt om i landet. Sedan sommaren 2015 ingår vi i SONO-Gruppen som är en ledande leverantör i Sverige och Norge av inredning till Offentliga miljöer. http://ergoff.se

Ansök nu