Miljö- och klimatstrateg jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Miljö- och klimatstrateg i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Klimat- och energistrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 15
Om arbetsplatsen
Med tanke på elektrifiering, samhällsomvandling och energiförsörjning.

Vi söker en klimat- och energistrateg. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna, leda och främja det regionala arbetet för att de nationella klimat- och energimålen ska nås. Länsstyrelsen har också i uppdrag att vägleda länets aktörer för effektiva klimatinvesteringar genom arbete med Klimatklivet och genom att samordna det regionala arbetet med genomförande av energi- och klimatstrategierna.

Tjänsten som klimat- och energistrateg är placerad vid Enheten för samhällsutveckling där klimat, energi och klimatanpassning är ett av enhetens sakområden. Enheten har ca 20 medarbetare varav fyra inom sakområdet klimat och energi. Du kommer att arbeta tillsammans med andra kollegor som också arbetar med klimat och energifrågor ur olika aspekter och där vi arbetar som ett team men med olika fokusområden. 

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html. 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en förstärkning inom sakområdet med särskilt fokus på arbetet med energi- och klimatstrategi, handlingsplan för elektrifiering samt att stödja arbetet med energiplaner.

Arbetsuppgifterna består framför allt i att bidra med expertkunskap om energisystemet i det externa och interna arbetet med energifrågor.

Vi ser att du bör ha god insikt i vad som krävs för att utveckla, styra och utvärdera samhällets energisystem. Du bör även ha goda systemtekniska kunskaper i hur energisystemet fungerar, framför allt vad gäller elproduktion och eldistribution. Du har kompetens att arbeta med energisystem ur ett helhetsperspektiv inom ramen för en hållbar energianvändning med hänsyn tagen såväl till sociala, ekonomiska som miljömässiga faktorer. Du har även förståelse för de utmaningar, möjligheter och målkonflikter som utbyggt energisystem kan innebära för olika delar i samhället och för olika aktörer.

I arbetet ingår att analysera och bearbeta energistatistik, arbeta med prognoser och framtidsscenarier och andra relevanta kunskapsunderlag.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

- Bidra med expertkunskap om energisystemet i det externa och interna arbetet med energifrågor
- Inhämta och bearbeta data/statistik, analysera den utifrån ett helhetsperspektiv och förmedla den till olika målgrupper utifrån deras behov
- Ta fram lägesbilder och annat relevant kunskapsunderlag
- Kommunikation och samverkan med energisystemets olika aktörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Relevant akademisk utbildning med inriktning mot energiteknik, energisystem, kraftförsörjning eller motsvarande
- Erfarenhet av arbete med energiplanering, energiteknik, energisystem, kraftförsörjning eller motsvarande
- Då tjänsten innebär mycket kommunikation och samverkan med energisystemets olika aktörer ska du kunna kommunicera väl på svenska både skriftligt och muntligt
- B-körkort.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Kunskaper om och intresse för energi- och klimatpolitik, både på nationell, europeisk och internationell nivå ser vi som meriterande.

Som person bör du vara självgående, ha en problemlösande analysförmåga, ha gott omdöme och förmåga till helhetssyn samt ha god förmåga att skapa förtroendefulla kontakter såväl internt som externt. För att lyckas i uppdraget bör du ha god samarbetsförmåga där du är lyhörd och kommunikativ.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning upp till 2 år.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddVid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.

Ansök nu

Hållbarhetsstrateg till Svenska kyrkan i Umeå

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Feb 28
Är du också övertygad om att hållbarhetsarbetet kräver handling, beteendeförändringar och värderingsförändringar? Har du förmågan att hitta nycklarna som gör att fler vill göra de förändringar som krävs för en hållbar framtid?

Svenska kyrkans färdplan för klimatet siktar mot tre övergripande effektmål med utgångspunkt i kyrkans uppdrag: klimatneutralitet 2030, att bidra till värderingsförändringar genom att lyfta existentiella och andliga aspekter av klimatkrisen samt verka för klimaträttvisa.

Svenska kyrkan i Umeå har redan tagit flera steg i det det lokala hållbarhetsarbetet och tiden är nu inne för att växla upp. Därför söker vi en hållbarhetsstrateg som kommer ha en central roll i att Svenska kyrkan i Umeå gör sin del för att uppnå hållbarhetsmålen. 

 

Du får 

I denna nyinrättade tjänst får du stora möjligheter att bidra i en organisation som värderar hållbarhetsfrågorna högt, där målet är att hållbarhet ska genomsyra allt arbete i pastoratet och att kyrkan tydligt ska bidra till ett hållbart samhälle. Ditt arbete kommer till stor del gå ut på att vara en möjliggörare och utvecklare - som bidrar till att medarbetare i ökad utsträckning "gör hållbarhet" i sina sammanhang och verksamheter. En viktig uppgift blir att arbeta vägledande samt resonera kring och argumentera för hållbara alternativ när målkonflikter med andra intressen uppstår. Du får möjligheten att nyttja din kunskap inom ekoteologi samt lära och inspirera fler att göra mer för hållbarheten.  

Utöver att bidra till att Umeå pastorats anställda höjer nivån i hållbarhetsarbetet kommer ditt arbete även ske i samverkan med andra samhällsaktörer. Då tjänsten är ny hos oss kommer arbetet till viss del handla om att söka upp människor och organisationer som vi kan lära av, bidra till och samarbeta med. Du får möjligheten att bidra till att Umeå pastorat blir en tydlig röst i den lokala hållbarhetsdebatten. Dina närmsta kollegor kommer att vara pastoratets ledningsgrupp under ledning av kyrkoherden. Vi erbjuder individanpassad kompetensutveckling, generöst friskvårdsbidrag och har friskvård på arbetstid.   

 

Vi söker  

Dig med god ekoteologisk kompetens och förmåga att föra samtal om existentiella och andliga perspektiv på klimatkrisen. Du har förståelse för, och gärna erfarenhet av, hur värderingar och beteendeförändringar samspelar med varandra. Du står stadigt i kyrkans identitet och uppdrag, samtidigt som du är lyhörd och lär av de vi samverkar med. Du har goda relationella och kommunikativa förmågor, är lyhörd och har förmågan att inspirera, upptäcka och ta vara på medarbetares kompetenser. Vidare har du god förmåga att utbilda och leda möten. 

Dig med högskoleutbildning inom områden som teologi, ekologi, miljö, hållbarhet eller liknande, samt erfarenhet av att arbeta strategiskt med förändringsarbete, gärna inom hållbarhet. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.

Meriterande

- Kunskap ACT Svenska kyrkan
- Erfarenhet av systematisk miljöledning, dokumentation och att ta fram relevanta analyser 
- Erfarenhet av god samverkan med olika samhällsaktörer

 

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

 

Här kan du läsa mer om färdplanen för klimatet: https://www.svenskakyrkan.se/klimat  

Här hittar du mer information om vårt lokala hållbarhetsarbete: https://www.svenskakyrkan.se/umea/en-hallbar-kyrka

 

Svenska kyrkan i Umeå utgörs av sex församlingar som samverkar inom Umeå pastorat. I pastoratet finns också ett kansli med gemensam fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, administration och bokning, HR-funktion samt kommunikationsenhet. Där finns också en gemensam Diakonicentral.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Klimat- och energihandläggare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Feb 6
Om arbetsplatsen
Med tanke på klimatet, energimålen och hållbar utveckling i hela länet.

Vi söker dig som vill bidra i rollen som klimat- och energihandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet, villkoren av livspusselvänlighet och förändring av samhällsnyttighet.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna, leda och främja det regionala arbetet för att de nationella klimat- och energimålen nås. Länsstyrelsen har också i uppdrag att vägleda länets aktörer för effektiva klimatinvesteringar genom arbete med Klimatklivet, samordna det regionala arbetet med genomförande av energi- och klimatstrategierna. Vi söker nu en förstärkning inom sakområdet med särskilt fokus på arbetet med Klimatklivet.

Tjänsten är placerad vid enheten för samhällsutveckling där klimat och energi är ett av enhetens sakområden. Enheten har 20 medarbetare varav fyra inom sakområdet klimat och energi.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer på vår hemsida.Arbetsuppgifter
Som klimathandläggare blir det din uppgift att i samverkan med kollegor planera hur arbetet med Klimatklivet ska genomföras och driva arbetet framåt. Arbetet sker i nära samverkan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer i länet och nationellt. I arbetet ingår dessutom kontinuerlig kontakt med berörda myndigheter.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

- i samverkan med kollegor planera arbetet med genomförandet av Klimatklivet
- informationsspridning och rådgivning om Klimatklivet
- handläggning och bedömning av ansökningar till Klimatklivet
- planera och administrera aktiviteter kopplade till klimat- och energiområdet
- anordna nätverksmöten och konferenser
- delta i sakområdets övriga uppgifter och uppdrag

Du kommer att delta i nationella och regionala nätverk, vilket innebär resor i tjänsten. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning inom energi och klimat, samhällsutveckling eller annan utbildning eller erfarenheter som vi bedömer likvärdig
- god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt och att göra presentationer både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
- stort intresse för klimat och energi och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta
- B-körkort

Vi ser det som meriterade om du även har:

- erfarenhet av att arbeta med ärendehandläggning
- kunskap om länet och de regionala förhållandena inom energi- och klimatområdet
- erfarenhet av att bygga nätverk och stödja samverkan mellan olika aktörer
- erfarenhet från arbete med GIS och samhällsplanering
- erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt
- erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer

För att du ska lyckas i rollen och med arbetsuppgifterna behöver du vara självgående, flexibel och strukturerad. Det är också viktigt att du är prestigelös och har god erfarenhet av att samarbete för att bygga och bibehålla relationer såväl externt som internt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid from 2023-04-01- 2023-12-31.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddVid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.

Ansök nu

Tillväxtstrateg - hållbar stadsutveckling

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Dec 7
Vill du vara med och driva Umeås utveckling? Du kommer bland annat få chansen att arbeta med EU missionen 100 klimatneutrala städer och New European Bauhaus som Umeå är utvald att arbeta inom.

Som tillväxtstrateg ansvarar du för att skapa plattformar och förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Du kommer ingå i ett team av strateger med sikte på Umeås framtid och tjänsten kommer till stor del utformas efter dina erfarenheter och kunskaper. Då variationen och handlingsutrymmet i arbetet är stort behöver du drivas av att få styra din egen arbetsdag och vara trygg i din roll som strateg.

Tjänsten är placerad på Strategisk utveckling, samhällsbyggnad. Vi arbetar med strategiska utvecklingsfrågor inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vårt uppdrag omfattar bland annat tillväxt, bostadsförsörjning, klimat- och miljö, jämställdhet, folkhälsa, tillgänglighet och brottsförebyggande frågor.

 

Krav utbildning (ska ha)

- Akademisk utbildning inom relevant område (t.ex. ekonomi, statsvetare, ingenjör eller motsvarande)Önskvärd utbildning (bra att ha)

- Innovationsledning
- Projektledning

 

Krav erfarenheter (ska ha)

- Flera års arbetslivserfarenhet med liknande uppgifter som tjänsten innebär
- Erfarenhet av förändringsledning/ projektledning för att skapa samhällstransformation
- Förmåga att hålla sammanfattande dragningar av komplexa frågor, för uppdragsgivare (t.ex. politiker och tjänstepersoner).
- Erfarenhet av projektledning, genomföra möten och workshops
- Är skicklig i att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska

 

Önskvärda erfarenheter (bra att ha)

- Erfarenhet som projektledare för större EU-projekt/nationellt projekt
- Kunskap om EU-program, EU-finansiering och nationella utlysningar
- Erfarenheter av att skapa kontakter och nätverk, internt och externt på nationell och internationell nivå
- Erfarenhet av innovationsarbete och organisationsutveckling
- Förståelse för en politisk styrd organisation
- Erfarenhet kring effektmodeller och effekthemtagning från projekt

 

Dina arbetsuppgifter
Som tillväxtstrateg kommer du bland annat arbeta med

- Positionering av Umeå som ledande stad inom hållbar stadsutveckling genom medverkan på nationella och internationella arenor och nätverk.
- Samverkan på EU och nationell nivå
- Skapa konsortier och koordinera ansökningar med partners
- Projektleda större och mindre projekt
- Omvärldsbevakning av relevanta ämnesområden för att förse andra med information om vad som är på gång
- Vara politiskt expertstöd i olika sammanhang samt skriva fram politiska underlag för beslut.
- Ta fram presentationsunderlag inför möten
- Samordna grupper
- Representera Umeå kommun i olika sammanhangOm dig
För att trivas i rollen ser vi att du har ett stort samhällsintresse och vilja bidra till Umeå kommuns hållbara samhällsbyggnad.

Du har god kännedom om strategiska program på nationell och europeisk nivå. Du får energi av att nätverka och prata inför andra. Resor i tjänsten förekommer regelbundet, både nationellt och internationellt framförallt inom Europa. Din förmåga att förklara komplexa sammanhang på ett lättsamt och intresseväckande sätt i såväl tal som skrift, på svenska och engelska, är god.

Du är utåtriktad, kommunikativ och har förmåga att både driva frågor på egen hand och aktivt söka samverkan med andra. Arbetet kräver en god analytisk förmåga och kreativitet och förutsätter egenskaper som gott omdöme och integritet.

Du ska ha en god förmåga att initiera, anpassa och styra upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Du kommer behöva hantera tvära kast och snabba initiativ samt arbete mot pressade tidplaner. Du arbetar strukturerat och målinriktat och är en fena på planering. Du kommer få möjligheten att prioritera dina uppgifter på egen hand, där du behöver kunna fatta beslut med stöd av andra kring viktiga arbetsuppgifter.

Sist men inte minst så tar du egna initiativ och är självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och diskutera fram lösningar i grupp. Du är prestigelös och delar gärna med dig av dina kunskaper för att föra utvecklingen framåt.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Hållbarhetsstrateg med fokus på miljö och klimat till Upphandlingsbyrån

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Nov 18
Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant, roligt och utmanande att arbeta i Umeå kommun.

Den främsta är att vi alla i kommunen har ett viktigt uppdrag – att göra det bästa för våra kommuninnevånare. För oss är hållbarhet, samhällsnytta och kvalitet centrala nyckelord. Vi är måna om våra medarbetare och hoppas att du vill bidra.

Umeå kommun köper varor, tjänster och entreprenader till ett värde om ca 2,8 miljarder kronor årligen. Vi genomför samordnade upphandlingar, avtalsförvaltning samt analys av köpbeteenden och -mönster. Upphandlingsbyråns vision är att ”vara den mest spännande och innovativa kommunen att göra affärer tillsammans med”.

Vi utvecklar nu vår verksamhet och söker därför en hållbarhetsstrateg till vårt team. Är du intresserad av en spännande roll där du är en del i arbetet med att nå vårt övergripande mål med 200 000 invånare till år 2050 med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbar tillväxt? Välkommen med din ansökan!

 

Dina arbetsuppgifter
Som hållbarhetsstrateg hos oss har du en viktig roll att säkerställa att vi prioriterar och efterfrågar hållbarhet kopplat till miljö och klimat i våra upphandlingar. Du kommer att ingå i olika upphandlingsgrupper där du ansvarar för att utarbeta hållbarhetskrav i upphandlingar med fokus på miljö och klimat. Du kommer även att vara delaktig i anbudsutvärdering när det gäller ställda krav inom ditt område. Du kommer att stötta upphandlaren som är projektledare i upphandlingsprocessen, och du arbetar med flera upphandlingsprojekt parallellt. I rollen ingår även att, i samverkan med upphandlaren, arbeta med avtalsuppföljning med fokus på miljö och klimat.

I tjänsten ingår även att vara ett stöd till övriga kommunen i hållbarhetsfrågor gällande miljö och klimat, och andra hållbarhetsfrågor. Du kommer representera Upphandlingsbyrån i olika nätverk inom och utom kommunen och vid vissa tillfällen utbilda eller hålla föredrag om hållbarhet i upphandling med fokus på ditt ansvarsområde. Du kommer även att vara delaktig i arbetet i kommunen kring cirkulär ekonomi i upphandlingar, samt ansvara för att säkra att politiska beslut, mål och lagstiftning efterlevs inom dina ansvarsområden (https://www.umea.se/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmal.4.5bc0956b1719ab0ae7f50.html kan du läsa mer om våra politiska mål).

Andra viktiga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare på Upphandlingsbyrån bidra till verksamhetsutveckling. Du förväntas också delta aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete avseende gemensamma processer, arbetsmetoder samt ett ökat fokus på bättre affärer. Arbetet innebär också kontinuerlig kontakt och dialog med såväl uppdragsgivare som leverantörer och övriga intressenter.Vi erbjuder dig
Jobbet hos oss är självständigt och variationsrikt med stora utvecklingsmöjligheter. Du får möjlighet att möta många människor och lära känna flera verksamheter. Du kommer även att vara delaktig vid leverantörs- och branschträffar. Vi kommer att erbjuda dig personlig kompetensutveckling inom dina ansvarsområden.Om dig
Vi tror att du har ett intresse av att göra goda ”gröna” affärer med miljö och klimat i fokus med syfte att kunna satsa på kommunal tillväxt och utveckling. Du är en lagspelare som har ett konsultativt förhållningssätt. Det är viktigt att du har hög servicekänsla, integritet och är självständig. God samarbetsförmåga är också nödvändigt för att lyckas i rollen.

För att lyckas i rollen som hållbarhetsstrateg har du en högskoleexamen inom miljöområdet exempelvis miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd eller liknande och du har arbetat ett par år med hållbarhetsfrågor. Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av upphandling. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. 

Du planerar ditt arbete väl, tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du kan även uttrycka och motivera dina val till andra som inte är insatta i ditt specialområde.  

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna.Vi välkomnar din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Hållbarhetsstrateg med fokus på social hållbarhet till Upphandlingsbyrån

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Nov 18
Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant, roligt och utmanande att arbeta i Umeå kommun.

Den främsta är att vi alla i kommunen har ett viktigt uppdrag – att göra det bästa för våra kommuninnevånare. För oss är hållbarhet, samhällsnytta och kvalitet centrala nyckelord. Vi är måna om våra medarbetare och hoppas att du vill bidra.

Umeå kommun köper varor, tjänster och entreprenader till ett värde om ca 2,8 miljarder kronor årligen. Vi genomför samordnade upphandlingar, avtalsförvaltning samt analys av köpbeteenden och -mönster. Upphandlingsbyråns vision är att ”vara den mest spännande och innovativa kommunen att göra affärer tillsammans med”.

Vi utvecklar nu vår verksamhet och söker därför en hållbarhetsstrateg till vårt team. Är du intresserad av en spännande roll där du är en del i arbetet med att nå vårt övergripande mål med 200 000 invånare till år 2050 med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbar tillväxt? Välkommen med din ansökan!


Dina arbetsuppgifter
Som hållbarhetsstrateg hos oss har du en viktig roll att säkerställa att vi prioriterar och efterfrågar social hållbarhet i våra upphandlingar. Du kommer att ingå i olika upphandlingsgrupper där du ansvarar för att utarbeta hållbarhetskrav i upphandlingar med fokus på social hållbarhet, exempelvis arbetsrättsliga villkor, etiska krav mm. Du kommer även att vara delaktig i anbudsutvärdering när det gäller ställda krav inom ditt område. Du kommer att stötta upphandlaren som är projektledare i upphandlingsprocessen, och du arbetar med flera upphandlingsprojekt parallellt. I rollen ingår även att, i samverkan med upphandlaren, arbeta med avtalsuppföljning med fokus på social hållbarhet.

I tjänsten ingår även att vara ett stöd till övriga kommunen i frågor kring social hållbarhet, och andra hållbarhetsfrågor. Du kommer representera Upphandlingsbyrån i olika nätverk inom och utom kommunen och vid vissa tillfällen utbilda eller hålla föredrag om hållbarhet i upphandling med fokus på ditt ansvarsområde. Du kommer även att vara delaktig i arbetet gällande sysselsättningskrav i upphandlingar, samt ansvara för att säkra att politiska beslut, mål och lagstiftning efterlevs inom dina ansvarsområden (https://www.umea.se/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmal.4.5bc0956b1719ab0ae7f50.htmlkan du läsa mer om våra politiska mål).

Andra viktiga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare på Upphandlingsbyrån bidra till verksamhetsutveckling. Du förväntas också delta aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete avseende gemensamma processer, arbetsmetoder samt ett ökat fokus på bättre affärer. Arbetet innebär också kontinuerlig kontakt och dialog med såväl uppdragsgivare som leverantörer och övriga intressenter.


Vi erbjuder dig
Jobbet hos oss är självständigt och variationsrikt med stora utvecklingsmöjligheter. Du får möjlighet att möta många människor och lära känna flera verksamheter. Du kommer även att vara delaktig vid leverantörs- och branschträffar. Vi kommer att erbjuda dig personlig kompetensutveckling inom dina ansvarsområden


Om dig
Vi tror att du har ett intresse av att göra goda affärer med social hållbarhet i fokus i syfte att kunna satsa på kommunal tillväxt och utveckling. Du är en lagspelare som har ett konsultativt förhållningssätt. Det är viktigt att du har hög servicekänsla, integritet och är självständig. God samarbetsförmåga är också nödvändigt för att lyckas i rollen.

För att lyckas i rollen som hållbarhetsstrateg har du en högskoleexamen inom exempelvis statsvetenskap, sociologi, samhällsplanerare, personalvetare eller liknande och du har arbetat ett par år med hållbarhetsfrågor. Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av upphandling. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.  

Du planerar ditt arbete väl, tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.  Du kan även uttrycka och motivera dina val till andra som inte är insatta i ditt specialområde.  

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna.


Vi välkomnar din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Miljöspecialist till Norrbotniabanan

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 11
Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu vi söker dig som vill jobba inom funktionen Miljö i projekt Norrbotniabanan, som är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå! 


Miljöspecialist till Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter

I tjänsten som specialist inom miljö kommer du att arbeta med miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur. Du kommer att ingå som en del i projektorganisationen där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer.
Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande, med fokus på framtagande av förfrågningsunderlag för bygg- och anläggningsentreprenader i detta skede. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas, i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I tjänsten ingår också att driva programmets arbete med klimatfrågor, t ex genom branschsamverkan inom anläggning kopplat till klimatbesparande åtgärder.
I planerings- och projekteringsskedet kan dina arbetsuppgifter vara att säkerställa framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till väg- eller järnvägsplaner men också miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning. Även kravhantering kopplat till miljösäkring ingår. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma under samtliga skeden är framtagande och granskning av underlag för anmälningar och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet och andra miljöprövningsärenden.
Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Du kommer också att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläpp.

Övrig information

Intervjuer kommer att ske via Skype under vecka 27.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående i ditt arbetssätt. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vi söker dig som
har en kandidatexamen (180 hp) inom miljö- och hälsoskydd eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
har erfarenhet av att arbeta i stora eller komplexa infrastrukturprojekt inom järnväg som miljöspecialist eller motsvarande
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då arbetet innehåller kontakter med både olika myndigheter, allmänheten och olika internationella kontakter

Det är meriterande om du
har kunskap om och erfarenhet av miljölagstiftning samt plan- och bygglagen
har erfarenhet av branschsamverkan inom anläggning kopplat till klimatbesparande åtgärder


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Klimatstrateg till projektet Fossilfria transporter i norr

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Aug 7
Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fram till juni 2021 bedriver Länsstyrelsen ett projekt som syftar till att stärka den strategiska kapaciteten i länets samtliga kommuner för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Till projektet söker Länsstyrelsen ytterligare en klimatstrateg som ingår i en grupp om fyra strateger.
Klimatstrategerna är nyckelpersoner i den projektgrupp som levererar genomförande i varje enskild kommun. En stor del av klimatstrategernas arbete är reglerat genom uppdrag att leverera till olika delmål i projektet. Exempel på det är att ta fram målbild för en fossiloberoendefordonsflotta i sina kommuner, handlingsplan, undersöka fordonsstatistik i kommunkoncernen, delta på projektmöten, vara en kanal mellan samverkansparterna (BioFuel Region samt Energikontor Norr) och kommunerna m.m. Utöver detta arbetar strategerna friare mot det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta, i deras respektive kommuner, utifrån de verktyg, kunskaper, erfarenheter, kontaktnät m.m. som uppstår under projektets gång. Strategerna bidrar även med att bygga upp den interna kompetensen och samverkan inom och mellan kommunerna på olika sätt.
Som klimatstrateg i projektet Fossilfria transporter i norr är du anställd av Länsstyrelsen Västerbotten, och är placerad på enheten Regional tillväxt inom sakområdet Klimat och energi, med placeringsort Umeå. I projektgruppen ingår projektledare, kommunikatör samt tre ytterligare kommunala strateger.

KVALIFIKATIONER
Du kommer ansvara för projektgenomförande i tre till fyra olika kommuner. En förutsättning för tjänsten är att du ska kunna transportera dig mellan kommunerna och trivs med att arbeta strategiskt över ett större geografiskt område. Resor både inom och utanför länet krävs periodvis. Körkort är ett krav.
Vi ser att du är mycket utvecklingsorienterad och tycker om att testa och föreslå nya idéer i samarbete med dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

• Du har relevant högskoleutbildning med inriktning inom exempelvis klimat, energi och transporter eller motsvarande.
• Du har erfarenhet av att självständigt och i samarbete driva projekt eller processer.
• Du har erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat.
• Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
• Du har kunskap inom och stort intresse för klimat, energi och/eller transporter och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta i arbetslivet eller via studier.
• Du är prestigelös och kan växla mellan exempelvis administrativt, praktiskt och projektledande arbete. Meriterande:

• Du har erfarenhet av att driva EU-finansierade projekt.
• Du har erfarenhet/kunskap om samhällsplanering och statistik rörande transporter.
• Du har kompetensutvecklat dig som processledare eller motsvarande.
• Du har erfarenhet av kommunal eller statlig verksamhet.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Ansök nu

Projektledare / klimatstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 28
Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen har i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny klimat- och energistrategi, samordna åtgärder för fossilfria transporter och i dialog med Energimyndigheten ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Utöver det verkar vi för ökad förnybar energi, effektiva klimatinvesteringar i länet, samordnar klimat och energiarbetet internt och har god samverkan med andra länsstyrelser och myndigheter i arbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Under 2018 - 2021 kommer Länsstyrelsen bedriva ett projekt som syftar till att stärka den strategiska kapaciteten i länets samtliga kommuner för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Till detta arbete söker Länsstyrelsen nu en projektledare för ”Fossilfria transporter i norr” och som strateg kommer du även att arbeta med Länsstyrelsens övriga klimat och energiuppdrag.
Som projektledare är du avgörande för ett framgångsrikt resultat. Uppdraget innebär i stor utsträckning att vara processledare, spindeln i nätet och koordinator. Du kommer samordna klimatstrategerna som arbetar i projektet för 3 - 4 kommuner var. Som projektledare har du en överblick över hur projektet fortlöper i alla länets kommuner och hur det mottas hos andra aktörer såsom näringsliv och offentliga organisationer. Som projektledare agerar du nätverkande. Du kommer exempelvis ha en referensgrupp knuten till projektet med nationella aktörer med djup kunskap inom olika områden, det är ditt uppdrag att ta tillvara kompetensen och lyfta in den i projektet på bästa sätt. Uppdraget innebär också att skapa förutsättningar för och lyfta personerna som deltar i projektet på olika sätt och med trygg hand leda alla aktörer genom en utvecklingsprocess där många olika perspektiv kan behöva stötas och blötas. Du behöver inte själv vara expert på allt, men du ska kunna se vad som behöver tillföras och hitta lösningar för att tillföra det.

Som projektledare för Fossilfria transporter i Norr och Klimatstrateg, är du anställd av Länsstyrelsen Västerbotten och är placerad på enheten för regional tillväxt inom sakområdet klimat och energi. I din projektgrupp för projektet finns en projektledarkollega, en kommunikatör samt fyra kommunala strateger. De kommunala strategerna är anställda av Länsstyrelsen men kommer att sitta utplacerade bland länets kommuner. Det är en förutsättning för tjänsten att du också kan transportera dig mellan kommunerna och trivs med att arbeta strategiskt över ett större geografiskt område.
Utöver din roll som projektledare som kommer du även att arbeta med Länsstyrelsens övriga klimat- och energiuppdrag. Du arbetar i ett lag och kommer att inledningsvis stötta dina kollegor med vårt uppdrag att ta fram en ny klimat- och energistrategi men även övriga uppdrag. Det är också viktigt att du kan ta ansvar för egna delar av uppdragen.
Resor både inom och utanför länet förekommer periodvis. Körkort är ett krav.

KVALIFIKATIONER
• Du har för tjänsten en relevant högskoleutbildning, exempelvis samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning inom klimat, energi och transporter eller motsvarande
• Du har erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer
• Du har erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat
• Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt
• Du har kunskap inom och stort intresse för klimat, energi- och transporter och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta i arbetslivet eller via studier
• Du arbetar väl i team och involverar arbetsgruppen i arbetet
• Du är prestigelös och kan växla mellan exempelvis administrativt, praktiskt och projektledande arbete
Vi ser att du är strategisk och mycket utvecklingsorienterad och tycker om att testa och föreslå nya idéer i samarbete med dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Meriterande:
• Du har erfarenhet av att driva EU-finansierade projekt
• Du har erfarenhet/kunskap om samhällsplanering rörande transporter
• Du har erfarenhet som projektledare eller motsvarande
• Du har erfarenhet av kommunal eller statlig verksamhet

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.

Ansök nu

Klimatstrateger Fossilfria transporter i norr

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Feb 23
Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen har i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Under 2018-2021 kommer Länsstyrelsen bedriva ett projekt som syftar till att stärka den strategiska kapaciteten i länets samtliga kommuner för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Till projektet söker Länsstyrelsen fyra klimatstrateger.

ARBETSUPPGIFTER
Klimatstrategerna är avgörande för ett gott resultat av projektet. Ni är nyckelaktörer och är den projektgrupp som levererar genomförande i varje enskild kommun. En stor del av klimatstrategernas arbete kommer att vara reglerat genom uppdrag att leverera till olika delmål i projektet. Exempel på det är att ta fram målbild för en fossiloberoendefordonsflotta i sina kommuner, handlingsplan, undersöka fordonsstatistik i kommunkoncernen, delta på projektmöten, vara en kanal mellan samverkansparterna (BioFuel Region samt Energikontor Norr) och kommunerna m.m. Utöver detta kommer ni som klimatstrateger friare arbeta strategiskt mot det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta, i era respektive kommuner, utifrån de verktyg, kunskaper, erfarenheter, kontaktnät m.m. som uppstår under projektets gång. Ni kommer även bidra med att bygga upp den interna kompetensen och samverkan inom och mellan kommunerna på olika sätt. Därmed kommer effekten av klimatstrategernas arbete för att nå projektmålet och det övergripande målet maximeras.

Som klimatstrateg i projektet Fossilfria transporter i norr, är du anställd av Länsstyrelsen Västerbotten, och är placerad på enheten för regional tillväxt inom sakområdet klimat och energi. I din projektgrupp finns en projektledare som är placerad i Umeå och anställd av Länsstyrelsen, administratör, kommunikatör samt tre ytterligare kommunala strateger. Du kommer ansvara för projektgenomförande i tre till fyra olika kommuner i länet och i huvudsak ha din stationeringsort hos någon av dessa kommuner. Kommunerna är angelägna av att ha dig som klimatstrateg nära sig, varför en förutsättning för tjänsten är att du ska kunna transportera dig mellan kommunerna och trivs med att arbeta strategiskt över ett större geografiskt område.
Resor både inom och utanför länet förekommer periodvis. Körkort är ett krav.

KVALIFIKATIONER
• Du har för tjänsten en relevant högskoleutbildning, exempelvis samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning inom klimat, energi och transporter eller motsvarande
• Du har erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer
• Du har erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat
• Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt
• Du har kunskap inom och stort intresse för klimat- energi- och/eller transporter och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta i arbetslivet eller via studier
• Du arbetar väl i team och involverar arbetsgruppen i arbetet
• Du är prestigelös och kan växla mellan exempelvis administrativt, praktiskt och projektledande arbete

Vi ser att du är mycket utvecklingsorienterad och tycker om att testa och föreslå nya idéer i samarbete med dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande:
• Du har erfarenhet av att driva EU-finansierade projekt
• Du har erfarenhet/kunskap om samhällsplanering rörande transporter
• Du har kompetensutvecklat dig som processledare eller motsvarande
• Du har erfarenhet av kommunal eller statlig verksamhet Ange vilken/vilka kommuner du önskar arbeta inom.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.

Ansök nu

Projektledare / klimatstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Feb 23
Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen har i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny klimat- och energistrategi, samordna åtgärder för fossilfria transporter och i dialog med Energimyndigheten ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Utöver det verkar vi för ökad förnybar energi, effektiva klimatinvesteringar i länet, samordnar klimat och energiarbetet internt och har god samverkan med andra länsstyrelser och myndigheter i arbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Under 2018 - 2021 kommer Länsstyrelsen bedriva ett projekt som syftar till att stärka den strategiska kapaciteten i länets samtliga kommuner för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Till detta arbete söker Länsstyrelsen nu en projektledare för ”Fossilfria transporter i norr” och som strateg kommer du även att arbeta med Länsstyrelsens övriga klimat och energiuppdrag.
Som projektledare är du avgörande för ett framgångsrikt resultat. Uppdraget innebär i stor utsträckning att vara processledare, spindeln i nätet och koordinator. Du kommer samordna klimatstrategerna som arbetar i projektet för 3 - 4 kommuner var. Som projektledare har du en överblick över hur projektet fortlöper i alla länets kommuner och hur det mottas hos andra aktörer såsom näringsliv och offentliga organisationer. Som projektledare agerar du nätverkande. Du kommer exempelvis ha en referensgrupp knuten till projektet med nationella aktörer med djup kunskap inom olika områden, det är ditt uppdrag att ta tillvara kompetensen och lyfta in den i projektet på bästa sätt. Uppdraget innebär också att skapa förutsättningar för och lyfta personerna som deltar i projektet på olika sätt och med trygg hand leda alla aktörer genom en utvecklingsprocess där många olika perspektiv kan behöva stötas och blötas. Du behöver inte själv vara expert på allt, men du ska kunna se vad som behöver tillföras och hitta lösningar för att tillföra det.

Som projektledare för Fossilfria transporter i Norr och Klimatstrateg, är du anställd av Länsstyrelsen Västerbotten och är placerad på enheten för regional tillväxt inom sakområdet klimat och energi. I din projektgrupp för projektet finns en administratör, kommunikatör samt fyra kommunala strateger. De kommunala strategerna är anställda av Länsstyrelsen men kommer att sitta utplacerade bland länets kommuner. Det är en förutsättning för tjänsten att du också kan transportera dig mellan kommunerna och trivs med att arbeta strategiskt över ett större geografiskt område.
Utöver din roll som projektledare som kommer du även att arbeta med Länsstyrelsens övriga klimat- och energiuppdrag. Du arbetar i ett lag och kommer att inledningsvis stötta dina kollegor med vårt uppdrag att ta fram en ny klimat- och energistrategi men även övriga uppdrag. Det är också viktigt att du kan ta ansvar för egna delar av uppdragen.
Resor både inom och utanför länet förekommer periodvis. Körkort är ett krav.

KVALIFIKATIONER
• Du har för tjänsten en relevant högskoleutbildning, exempelvis samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning inom klimat, energi och transporter eller motsvarande
• Du har erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer
• Du har erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat
• Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt
• Du har kunskap inom och stort intresse för klimat, energi- och transporter och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta i arbetslivet eller via studier
• Du arbetar väl i team och involverar arbetsgruppen i arbetet
• Du är prestigelös och kan växla mellan exempelvis administrativt, praktiskt och projektledande arbete
Vi ser att du är strategisk och mycket utvecklingsorienterad och tycker om att testa och föreslå nya idéer i samarbete med dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Meriterande:
• Du har erfarenhet av att driva EU-finansierade projekt
• Du har erfarenhet/kunskap om samhällsplanering rörande transporter
• Du har erfarenhet som projektledare eller motsvarande
• Du har erfarenhet av kommunal eller statlig verksamhet

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.

Ansök nu