Biträdande rektor jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Biträdande rektor i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Biträdande rektor till Ersängskolan 4-9

Biträdande rektor
Läs mer Jun 19
Ersängsskolan ligger på Östra Ersboda och är en mångkulturell F–9-skola.

Totalt finns det cirka 360 elever på grundskolan. Här finns även anpassad grundskola inriktning ämnesområden. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns fotbollsplan och äventyrslekpark. Våra engagerade pedagoger satsar på ett språkutvecklande arbetssätt med målet att alla ska klara kunskapskravet. Ersängsskolan samarbetar med flertal föreningar och andra organisationer.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor med inriktning åk 4-9. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

kvalitetssäkring av undervisning
elevhälsoarbete
personalansvar
personalplanering, rekrytering och rehabilitering
medarbetar- och lönesamtal
systematiskt arbetsmiljöarbete
leda likabehandlingsarbete och elevråd.

Ersängsskolan är uppdelad på olika avdelningar och arbetslag i skolan, men då vi är EN skola förväntas du vara aktiv inte bara i frågor som rör det område du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan. Ledningen arbetar i ett team, rektor och två biträdande rektorer, med ett gemensamt utvecklingsuppdrag för Ersängsskolan och Östra Ersbodaskolan.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig

Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning med inriktning åk 4-9.  Det är meriterande om du har erfarenhet som bitr rektor/rektor. Det är också viktigt att du har erfarenhet av pedagogisk utveckling inom mångkulturell och flerspråkig skola.

Vi söker dig som har en klar vision för skolan och kan inspirera och engagera personal, elever och föräldrar i att sträva mot gemensamma mål. Du är en god relationsbyggare som främjar goda relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Du bidrar även aktivt i samarbete och samverkan inom den ledningsgrupp du tillhör. Det är viktigt att du har god förmåga att organisera och planera skolans verksamhet på ett sätt som främjar lärande och utveckling. Du behöver också ha en tydlig och god kommunikation och vågar fatta beslut och står för dessa gentemot elever, personal och vårdnadshavare.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur

polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.gatewayumea.se/sv/move-to-umea

Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter. 

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Maja Beskowskolan

Biträdande rektor
Läs mer Maj 28
Maja Beskowskolan är en centralt belägen 7-9-skola med 500 elever och ca 50 medarbetare.

Vår målsättning är att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet. Skolan är totalrenoverad och erbjuder moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler. Skolbibliotek, skolrestaurang med foodcourt och det gemensamma torget med huvudentrén i trä är ett självklart blickfång som pulserar av liv, studier och samvaro. Skolan är uppbyggd i fyra olika hemvisten där eleven har sitt skåp i det egna hemvistet. I varje hemvist finns lärarrum, klassrum och kunskapstorg med olika typer av studieytor.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor med inriktning 7-9 på Maja Beskowskolan. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor för åk 7-9. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

kvalitetssäkring av undervisning
elevhälsoarbete
personalansvar
personalplanering, rekrytering och rehabilitering
medarbetar- och lönesamtal
systematiskt arbetsmiljöarbete
leda likabehandlingsarbetet och elevråd.

Maja Beskowskolan samverkar med gymnasieskolan i närliggande lokaler, vilket innebär att du förväntas vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig

Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, gärna med inriktning mot högstadiet. Vi vill också att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom 7-9.

Kanske har du erfarenhet som chef/skolledare. Om du inte har det måste du ha arbetat i en roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap och/eller lett medarbetare i pedagogiskt utvecklingsarbete. Alternativt så har du genomgått Rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram för blivande skolledare.

Vi söker dig som har en klar vision för skolan och kan inspirera och engagera personal, elever och föräldrar i att sträva mot gemensamma mål. Du är en god relationsbyggare som främjar goda relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Du bidrar även aktivt i samarbete och samverkan inom den ledningsgrupp du tillhör. Det är viktigt att du har god förmåga att organisera och planera skolans verksamhet på ett sätt som främjar lärande och utveckling. Du behöver också ha en tydlig och god kommunikation och vågar fatta beslut och står för dessa gentemot elever, personal och vårdnadshavare.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Följ Umeå kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.gatewayumea.se/sv/move-to-umea

Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter. 

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektorer till Gymnasieskolan

Biträdande rektor
Läs mer Apr 25
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftning för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare. Nämnden ansvarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering samt för den kommunala flyktingmottagningen. Vi samverkar för att kommunens medborgare ska lära, utvecklas och kunna leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge framtidstro.Nu söker vi två biträdande rektorer till gymnasieskolan.

Vill du bli en av oss?

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har pedagogiskt ledningsansvar samt elev- och personalansvar för ett eller flera program på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Placering och uppdrag som skolledare kan komma att förändras över tid utifrån vad verksamheten kräver, men för närvarande är placering på Midgårdsskolan. Du ingår i ett rektorsteam och rapporterar till rektor.

Uppdragen som delegeras och arbetsuppgifter som kan förekomma inom tjänsten är:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som: 

- har pedagogisk högskoleutbildning gärna med inriktning gymnasieskola
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom gymnasieskola eller vuxenutbildning
- om du inte har arbetat som skolledare tidigare måste du ha lett/samordnat dina kollegor i pedagogiskt utvecklingsarbete, och/eller så har du bistått skolledning i ledningsuppdrag av olika slag
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

Vi söker dig som vill arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor och kan driva skolutvecklingen framåt. Du är en stabil och trygg ledare samtidigt du är smidig och ödmjuk i samarbetet med dina medarbetare och kollegor. Du är en förebild och arbetar för ett gott arbetsklimat som främjar ett gott bemötande och en bra kultur på skolan. Vi vill också att du har god struktur och är en fena på systematik och planering.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv.

Följ oss gärna på @teamumeakommun

Övrigt
Tjänsterna tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektorer till Gymnasieskolan

Biträdande rektor
Läs mer Apr 25
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftning för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare. Nämnden ansvarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering samt för den kommunala flyktingmottagningen. Vi samverkar för att kommunens medborgare ska lära, utvecklas och kunna leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge framtidstro.Nu söker vi två biträdande rektorer till gymnasieskolan.

Vill du bli en av oss?

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har pedagogiskt ledningsansvar samt elev- och personalansvar för ett eller flera program på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Placering och uppdrag som skolledare kan komma att förändras över tid utifrån vad verksamheten kräver, men för närvarande är placering på Midgårdsskolan. Du ingår i ett rektorsteam och rapporterar till rektor.

Uppdragen som delegeras och arbetsuppgifter som kan förekomma inom tjänsten är:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som: 

- har pedagogisk högskoleutbildning gärna med inriktning gymnasieskola
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom gymnasieskola eller vuxenutbildning
- om du inte har arbetat som skolledare tidigare måste du ha lett/samordnat dina kollegor i pedagogiskt utvecklingsarbete, och/eller så har du bistått skolledning i ledningsuppdrag av olika slag
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

Vi söker dig som vill arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor och kan driva skolutvecklingen framåt. Du är en stabil och trygg ledare samtidigt du är smidig och ödmjuk i samarbetet med dina medarbetare och kollegor. Du är en förebild och arbetar för ett gott arbetsklimat som främjar ett gott bemötande och en bra kultur på skolan. Vi vill också att du har god struktur och är en fena på systematik och planering.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv.

Följ oss gärna på @teamumeakommun

Övrigt
Tjänsterna tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Maja Beskowskolan åk 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Dec 16
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef. 

Maja Beskowskolan är en centralt belägen 7-9-skola med 511 elever och 50 medarbetare. Vår målsättning är att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet. Skolan är totalrenoverad och erbjuder moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler. Skolbibliotek, skolrestaurang med foodcourt och det gemensamma torget med huvudentrén i trä är ett självklart blickfång som pulserar av liv, studier och samvaro. Skolan är uppbyggd i fyra olika hemvisten där eleven har sitt skåp i det egna hemvistet. I varje hemvist finns lärarrum, klassrum och kunskapstorg med olika typer av studieytor. 

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor med inriktning 7-9 på Maja Beskowskolan. Är du den vi söker? Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor för åk 7-9. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.

Maja Beskowskolan samverkar med gymnasieskolan i närliggande lokaler, vilket innebär att du förväntas vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier. 

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna inom 7-9
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogramGlöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.


Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Obbola skola

Biträdande rektor
Läs mer Nov 15
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.

Obbola skola är en F–9 skola med 380 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och hav. Skolan har uppvisat mycket goda resultat under en rad av år och verkar för trygghet och trivsel, bland annat genom ett väl utvecklat i samarbete i arbetslagen och samverkan med elevhälsoteamet. Vi strävar efter ett pedagogiskt helhetstänk från förskoleklass till årskurs 9.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor på Obbola skola. Är du den vi söker?

 

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor som har yttersta ansvaret för skolan. Ditt uppdrag är tänkt att vara inriktat främst på årskurserna F-åk 3 och fritids. Uppdragen som delegeras kommer att anpassas utifrån på din arbetsbakgrund och erfarenhet och kan förändras över tid.  Men till exempel kan uppdraget komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.

Du ingår i ledarlaget för F-åk 6 och rapporterar till rektor Obbola skola.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom grundskolan
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogramGlöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.


Följ oss gärna på Instagram där vi heter @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Hagaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Okt 13
Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt.

Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Umeå kommun. De kommunala förskolorna och grundskolorna F–6 delas in i två geografiskt likvärdiga områden, Sydväst och Nordöst. Åk 7–9 är ett eget samlat område.  Varje område leds av en områdeschef.

Nu söker vi en biträdande rektor till Hagaskolan i centrala Umeå. Hagaskolan är en F–9-skola med grundsärskola och hörselverksamhet med cirka 600 elever och 100 pedagoger på skolan. På skolan arbetar vi gemensamt med alla elever och får den stora skolan att kännas som en skola där vi alla arbetar för att alla elever ska lyckas så bra som möjligt. Vill du bli en del av vårt team?

Arbetsuppgifter

Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har ansvar för elever och personal inom årskurserna 4–6. Du ingår i ett ledarlag tillsammans med rektor, ytterligare en biträdande rektor samt rektor för särskolan. Vi jobbar tätt tillsammans och vi söker dig som vill vara med och bidra, inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier. Utifrån kompetens hos den som anställs kan det även bli aktuellt att ha ansvar för en verksamhet eller ett utvecklingsområde som sträcker sig över hela skolan, F-9. Detta kan till exempel vara elevhälsan eller processer som rör utveckling av det pedagogiska ledarskapet.

Som på alla skolor finns det elever med olika behov och en av en biträdande rektors främsta uppgifter är att organisera skolan på ett sådant sätt att alla elever når så långt som möjligt i sin utbildning. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig 

Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna inom åk 4–6
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

Vi ser det som positivt om du har specialpedagogisk kompetens.  

Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Välkommen med din ansökan! 

Följ oss gärna på Instagram där vi heter @teamumeakommun.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Sjöfruskolan

Biträdande rektor
Läs mer Apr 13
Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt.

Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Umeå kommun. De kommunala förskolorna och grundskolorna F–6 delas in i två geografiskt likvärdiga områden, Sydväst och Nordöst. Åk 7–9 är ett eget samlat område.  Varje område leds av en områdeschef.

Vi söker nu en biträdande rekor till Sjöfruskolan som ligger inom skolområde NordÖst. Sjöfruskolan är en F-9 skola som består av två enheter. Förskoleklass - årskurs 6 finns på Tomtebo och årskurserna 7-9 finns på Ålidhem i östra Umeå. För eleverna på Tomtebo ger närheten till Nydalasjön, äventyrslekplats, skolskog och naturen runt omkring stora möjligheter till lek och lärande. Tillsammans lär, samarbetar och tar vi ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans. Vi har fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” och är utnämnda till modellskola för WWF:s ”Skola på Hållbar Väg”.

 

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär ansvar för F-3 eller 4-6 beroende på vilken bakgrund/kompetens du har och dialog med rektor. Du rapporterar till rektor för Sjöfruskolan och tillsammans samverkar ni med övriga skolor i området.  Uppdraget som biträdande kan variera över tid, men innebär bland annat:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar med medarbetar- och lönesamtal
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevrådSom chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.Om dig
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom årskurserna F-6. Vi tror att du har erfarenhet som chef/skolledare. Om inte så har du arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap för pedagogisk personal. Kanske har du genomgått statliga rektorsprogrammet, förberedande Rekryteringsutbildning och/eller internt traineeprogram för blivande skolledare.

För att lyckas i uppdraget måste du brinna för pedagogiskt ledarskap och att utveckla skolors måluppfyllelse.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor / Områdesansvarig Arena Utbildning Umeå

Biträdande rektor
Läs mer Dec 23
Arena utbildning är ett utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av kommuner och Arbetsförmedling, samt MYH (yrkeshögskola), inom; vård och omsorg, barn och fritid, lager och logistik, svenska för invandrare, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser. Idag finns vi på fler än 100 orter, runtom i Sverige, från Skåne i söder till Kiruna i norr.
Placering för den utlysta tjänsten är i Umeå med ansvar för vår verksamhet på plats samt våra verksamheter i Örnsköldsvik och Sundsvall.
Som biträdande rektor har du ansvar för den verksamhetsnära dagliga verksamheten. Vi ser att du har både ett kommunikativt- och logistiskt förhållningssätt, då behovet är samordning i en snabbt växlande utbildning. Du har engagemang och drivkraft för att vara med och utveckla vår verksamhet samt skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra studerande ska nå sina mål. Du är lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och driver frågor inom ditt område, sprider och delar den kunskapen inom organisationen. Vår målsättning är att erbjuda alla våra elever möjligheten att lyckas i sina studier utifrån var och ens individuella förutsättningar.
Vi ser att du är väl insatt i skolans nationella mål, gällande styrdokument och regelverk samt i avtalen med kommunerna. Tillsammans med vår regionrektor ansvarar du för en likvärdig och rättssäker utbildning för eleverna och driver det systematiska kvalitetsarbetet framåt på ett tydligt, hållbart och tryggt sätt. I det arbetet ingår att skapa förutsättningar för måluppfyllelse både för elever, medarbetare och verksamheten i stort.
Den chef och ledare vi är ute efter ska vara tydlig och trygg i sitt ledarskap. Du ska vara en god organisatör och kunna skapa struktur, ordning och reda kring dig. Då verksamheten är föränderlig är ett öppet sinne och flexibilitet avgörande för resultat och framgång. Bemötandet till kollegor, engagemang och glädje är ytterligare viktiga ingredienser för att klara uppdraget.
Du är engagerad och kunnig inom ditt område, älskar utmaningar och vill arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Att inspirera och entusiasmera andra ser du som en självklarhet. Likaså har du ett genuint intresse att se andra växa och utvecklas. Du ska ha förmågan att se möjligheter för att kontinuerligt utveckla verksamheten.
Din tekniska kompetens är god och du använder IT i ditt pedagogiska och administrativa arbete. Du är van att använda Word, Excel och Powerpoint. Vi använder vår egen lärplattform Exlearn, som du behöver hantera, men framförallt behöver vi dig som schemaläggare och organisationsplanerare.
Tillsammans med oss på Arena Utbildning är du med och bygger framtidens vuxenutbildning och uppdragsutbildning för blivande elever och deltagare.
Vi söker dig som
Brinner för att motivera och engagera dina medarbetare.
Har drivkraft att utveckla och expandera på Arena Utbildning inom dina ansvarsområden.
Arbetar för att skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål.
Har god samarbetsförmåga och ett coachande/validerande förhållningssätt.
Vill arbeta i team.
Vill arbeta i en mångkulturell miljö.I övrigt önskar vi även att du har/är:
God pedagogisk förmåga.
God kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt.
Lösningsfokuserad och flexibel.Meriterande
Har slutförd eller påbörjad rektorsutbildning.
Behärskar schemaläggning och schemaprogrammet Skola 24 schema (f.d. Novaschem).
Har datavana och erfarenhet av att arbeta med digital lärplattform.
Är utbildad yrkeslärare.
Har erfarenhet av vuxenutbildning och undervisning av elever med annat modersmål än svenska.
Har kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och lokalnivå inom vuxenutbildning.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdatum.

Ansök nu

Biträdande rektor till Ålidhemskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jan 18
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.

Ålidhemsskolan ligger i stadsdelen Ålidhem, intill Umeå Universitet och Norrlands universitetssjukhus. Ålidhemsskolan är en F-9 skola med 430 elever. Här finns bibliotek, fritidsgård och skola under samma tak och det medför goda möjligheter till samverkan. Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt, arbetar med kollegialt lärande och med ett interkulturellt förhållningssätt. Skolan erbjuder en kreativ och lärorik miljö för eleverna med fokus på det livslånga lärandet. Skolan har utbildade och erfarna pedagoger.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor. Är du den vi söker?Dina arbetsuppgifter

Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.


För att lyckas i uppdraget måste du vara engagerad och intresserad av att möta människor. Du ser också att arbetet med att driva en framgångsrik skola bygger på samarbete. Samarbete med rektor, medarbetarna, andra skolor och det omgivande samhället.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.
 

Om dig

Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

 

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Ersängskolan F-9 och Östra Ersbodaskolan F-3

Biträdande rektor
Läs mer Dec 7
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.

Ersängs skola ligger på Östra Ersboda och är en mångkulturell F–9-skola som är uppdelad som flera mindre skolor. Totalt finns det cirka 360 elever på skolan. Här finns även grundsärskola med inriktning träningsskola samt resursklasser för hela kommunen. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns fotbollsplan och äventyrslekpark. Våra engagerade pedagoger satsar på ett språkutvecklande arbetssätt med målet att alla ska klara kunskapskravet.

Östra Ersbodaskolan är en liten dynamisk skola med förskoleklass upp till och med årskurs 3 samt grundsärskola. Här arbetar kompetent personal och elever från många olika kulturer. Här finns goda möjligheter till friluftsaktiviteter. Bibliotek, fotbollsplan och elljusspår ligger alldeles intill skolan. Skolan är belägen i bostadsområdet Östra Ersboda där många kulturer och nationaliteter finns representerade. Eleverna går vidare till Ersängsskolan i årskurs 4.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor på dessa skolor. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av den rektor som har ansvar för båda skolorna.  Du arbetar i nära samverkan med ytterligare en biträdande rektor och tillsammans arbetar ni alla tre skolledare för skolornas måluppfyllelse. Båda skolorna har en viktig samhällsfunktion på Ersboda-området så en stor del i ditt arbete blir att utveckla samverkan mellan skolan, det omgivande samhället och olika samhällsinstanser.

Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.


Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.


Om dig

Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete inom för- och grundskolan
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogramGlöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor / Områdesansvarig Arena Utbildning Umeå

Biträdande rektor
Läs mer Sep 6
Arena utbildning är ett utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av kommuner och Arbetsförmedling, samt MYH (yrkeshögskola), inom; vård och omsorg, barn och fritid, lager och logistik, svenska för invandrare, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser. Idag finns vi på fler än 100 orter, runtom i Sverige, från Skåne i söder till Kiruna i norr.
Placering för den utlysta tjänsten är i Umeå med ansvar för vår verksamhet på plats samt våra verksamheter i Örnsköldsvik och Sundsvall.
Som biträdande rektor har du ansvar för den verksamhetsnära dagliga verksamheten. Vi ser att du har både ett kommunikativt- och logistiskt förhållningssätt, då behovet är samordning i en snabbt växlande utbildning. Du har engagemang och drivkraft för att vara med och utveckla vår verksamhet samt skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra studerande ska nå sina mål. Du är lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och driver frågor inom ditt område, sprider och delar den kunskapen inom organisationen. Vår målsättning är att erbjuda alla våra elever möjligheten att lyckas i sina studier utifrån var och ens individuella förutsättningar.
Vi ser att du är väl insatt i skolans nationella mål, gällande styrdokument och regelverk samt i avtalen med kommunerna. Tillsammans med vår regionrektor ansvarar du för en likvärdig och rättssäker utbildning för eleverna och driver det systematiska kvalitetsarbetet framåt på ett tydligt, hållbart och tryggt sätt. I det arbetet ingår att skapa förutsättningar för måluppfyllelse både för elever, medarbetare och verksamheten i stort.
Den chef och ledare vi är ute efter ska vara tydlig och trygg i sitt ledarskap. Du ska vara en god organisatör och kunna skapa struktur, ordning och reda kring dig. Då verksamheten är föränderlig är ett öppet sinne och flexibilitet avgörande för resultat och framgång. Bemötandet till kollegor, engagemang och glädje är ytterligare viktiga ingredienser för att klara uppdraget.
Du är engagerad och kunnig inom ditt område, älskar utmaningar och vill arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Att inspirera och entusiasmera andra ser du som en självklarhet. Likaså har du ett genuint intresse att se andra växa och utvecklas. Du ska ha förmågan att se möjligheter för att kontinuerligt utveckla verksamheten.
Din tekniska kompetens är god och du använder IT i ditt pedagogiska och administrativa arbete. Du är van att använda Word, Excel och Powerpoint. Vi använder vår egen lärplattform Exlearn, som du behöver hantera, men framförallt behöver vi dig som schemaläggare och organisationsplanerare.
Tillsammans med oss på Arena Utbildning är du med och bygger framtidens vuxenutbildning och uppdragsutbildning för blivande elever och deltagare.
Vi söker dig som
Brinner för att motivera och engagera dina medarbetare.
Har drivkraft att utveckla och expandera på Arena Utbildning inom dina ansvarsområden.
Arbetar för att skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål.
Har god samarbetsförmåga och ett coachande/validerande förhållningssätt.
Vill arbeta i team.
Vill arbeta i en mångkulturell miljö.I övrigt önskar vi även att du har/är:
God pedagogisk förmåga.
God kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt.
Lösningsfokuserad och flexibel.Meriterande
Har slutförd eller påbörjad rektorsutbildning.
Behärskar schemaläggning och schemaprogrammet Skola 24 schema (f.d. Novaschem).
Har datavana och erfarenhet av att arbeta med digital lärplattform.
Är utbildad yrkeslärare.
Har erfarenhet av vuxenutbildning och undervisning av elever med annat modersmål än svenska.
Har kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och lokalnivå inom vuxenutbildning.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdatum.

Ansök nu

Biträdande rektor till Maja Beskowskolan åk 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Okt 15
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.

Maja Beskowskolan är en centralt belägen 7-9-skola med 485 elever och ca 45 medarbetare. Vår målsättning är att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet. Skolan är totalrenoverad och erbjuder moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler. Skolbibliotek, skolrestaurang med foodcourt och det gemensamma torget med huvudentrén i trä är ett självklart blickfång som pulserar av liv, studier och samvaro. Skolan är uppbyggd i fyra olika hemvisten där eleven har sitt skåp i det egna hemvistet. I varje hemvist finns lärarrum, klassrum och kunskapstorg med olika typer av studieytor.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor med inriktning 7-9 på Maja Beskowskolan. Är du den vi söker?Dina arbetsuppgifter

Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor för åk 7-9. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.

Maja Beskowskolan samverkar med gymnasieskolan i närliggande lokaler, vilket innebär att du förväntas vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig

Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna inom 7-9
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 12 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Maja Beskowskolan åk 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Maj 10
I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden: Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Öst ingår enheter inom Holmsund-Obbola, Ålidhem, Carlshem, Sofiehem, Tomtebo och Innertavle.

På Maja Beskowskolan ska alla elever få en utbildning av hög kvalitet. Skolan är totalrenoverad och erbjuder moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler. Skolbibliotek, skolrestaurang med foodcourt och det gemensamma torget med huvudentrén i trä är ett självklart blickfång som pulserar av liv, studier och samvaro. Skolan är uppbyggd i fyra olika hemvisten där eleven har sitt skåp i det egna hemvistet. I varje hemvist finns lärarrum, klassrum och kunskapstorg med olika typer av studieytor. Årskurserna 7-9 har ca 485 elever och här arbetar ca 45 medarbetare.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor inriktning 7-9 på Maja Beskowskolan. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor för åk 7-9. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- leda likabehandlingsarbetet och elevråd.

Maja Beskowskolan samverkar med gymnasieskolan i närliggande lokaler, vilket innebär att du förväntas vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna inom 7-9
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Carlshöjdskolan åk 1-9

Biträdande rektor
Läs mer Apr 28
Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstroI Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden: Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Öst ingår enheter inom Holmsund-Obbola, Ålidhem, Carlshem, Sofiehem, Tomtebo och Innertavle.

Carlshöjdsskolan ligger i ett lugnt område, nära skog och grönområden. Alla elever får utbildning i friluftsliv. Skolan är en mångkulturell F–9 grundskola och grundsärskola. Den är välutrustad och handikappanpassad. Här går ungefär 500 elever och personalen är indelade i fem arbetslag. Våra välutbildade och engagerade lärare jobbar för att alla elever ska trivas på skolan och lyckas med studierna.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor inriktning grundskolan årskurs 1-9 på Carlshöjdskolan. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor. Du kommer i huvudsak ha ansvar för grundskolans åk 1-9. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan beroende på din bakgrund och erfarenhet till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Även om du i huvudsak ansvarar för åk 1-9 förväntas du vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna från grundskolan
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor Introduktionsprogrammet och Särskolan på Midgårdskolan

Biträdande rektor
Läs mer Apr 16
Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.

Midgårdsskolan ligger ca 1,5 km från Umeå centrum och är en gymnasieskola som erbjuder sju högskoleförberedande program, gymnasiesärskola och språkintroduktion. Här går cirka 800 elever och deras möjlighet att nå goda resultat i en trygg och kreativ miljö är viktiga ledstjärnor för alla som arbetar på skolan. Midgårdsskolan är en plats för kunskap och kultur.Intern intresseförfrågan som riktar sig till dig som är tillsvidareanställd i Umeå kommun.

Midgårdsskolan har tre nationella gymnasieprogram, 2 nationella gymnasiesärskoleprogram och två introduktionsprogram där målsättningen är att alla elever ska ha möjlighet att växa och utvecklas oavsett utbildning.

Nu söker vi en biträdande rektor som ska jobba inom både IM och gymnasiesärskolan.

IM är Midgårdskolans introduktionsprogram och är organiserad i två inriktningar -  Språkintroduktion och Individuellt alternativ.  Med språket i centrum ska IM ge eleverna möjlighet att nå ett nationellt program, vidarestudier eller anställning. På IM går ungefär 180 elever. Alla inriktningar är uppdelade i arbetslag med tillgång till en samlad elevhälsa som arbetar övergripande på hela IM.

Gymnasiesärskolan är organiserad i två program - Administration, handel och varuhantering samt Hotell, restaurang och bageri. Gymnasiesärskolan har ungefär 30 elever med ett arbetslag och en elevhälsa. Särskolans nationella program är organiserad och anpassad efter elevernas behov och följer nationell kursplan, där arbetsplatsförlagt lärande är en av grundpelarna för att nå en anställning efter fyra år. Vi lägger tyngdpunkt på elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Gymnasiesärskolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap och företagande.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och kommer att ha delegation på operativt ledningsansvar för introduktionsprogrammen och särskolan på Midgård. Det innebär att du kommer att leda arbetslag och ha pedagogiskt utvecklingsansvar samt ansvara för personal, elever och elevhälsoteamen. Du ingår i Midgårds och särskolans ledningsgrupper och rapporterar till rektor.

Uppdragen som delegeras kan förändras över tid och arbetsuppgifter kan innebära att du som biträdande rektor arbetar med olika arbetsuppgifter fördelat på Introduktionsprogrammet och Särskolan.  Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma inom tjänsten som biträdande rektor:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

 

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning, helst med inriktning gymnasieskolan
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete inom Introduktionsprogrammen och Särskolan
- kanske har arbetat som specialpedagog eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram
- har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

Vi tror att du är en ledare som också har förmågan att hitta nya lösningar för elever och driva skolutvecklingen framåt. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du ska vara rik på och ha förmåga att genomföra idéer. Du är utmanande och orädd i ditt ledarskap och din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse. Du kan också på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter, vilket innebär att du är en ”doer” med visioner!

Glöm inte bifoga personligt brev och cv.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Hagaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Apr 8
I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Centrum/Norr ingår enheter inom Haga, Sävar och Centrala Östra. 

Hagaskolan är en F-9 skola med cirka 600 elever, en skola centralt belägen i Umeå. Trots sin storlek arbetar vi på skolan gemensamt med alla elever och får den stora skolan att kännas som en skola där vi alla arbetar för att alla elever ska lyckas så bra som möjligt.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor på Hagaskolan!

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du kommer att ha ansvar för alla elever och personal inom årskurserna 4-6 alternativt 7-9, beroende på din erfarenhet. Du ingår i ett ledarlag tillsammans med rektor, ytterligare en biträdande rektor samt rektor för särskolan. Det innebär att du förväntas vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör det stadium du ansvarar för utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier. Utifrån kompetens hos den som anställs kan det bli aktuellt att ha ansvar för en verksamhet eller ett utvecklingsområde som sträcker sig över hela skolan, F-9. Detta kan till exempel vara elevhälsan eller processer som rör utveckling av det pedagogiska ledarskapet.

Det finns som på alla skolor elever med olika behov och en av en biträdande rektors främsta uppgifter är att organisera skolan på ett sådant sätt att alla elever når så långt som möjligt i sin utbildning. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna inom åk 4-6 och/eller 7-9
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram

Har du specialpedagogisk kompetens eller arbete med inriktning mot elevhälsa är det positivt.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Hagaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jan 11
Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Centrum/Norr ingår enheter inom Haga, Sävar och Centrala Östra. 

Hagaskolan är en F-9 skola med cirka 600 elever, en skola centralt belägen i Umeå. Trots sin storlek arbetar vi på skolan gemensamt med alla elever och får den stora skolan att kännas som en skola där vi alla arbetar för att alla elever ska lyckas så bra som möjligt.

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor på Hagaskolan!

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du kommer att ha ansvar för alla elever och personal inom årskurserna 7-9. Du ingår i ett ledarlag tillsammans med rektor, ytterligare en biträdande rektor samt rektor för särskolan. Det innebär att du förväntas vara initiativrik och drivande inte bara i frågor som rör högstadiet utan även andra frågor som rör hela skolan och andra stadier.

Hagaskolans högstadium har fyra paralleller som mest och innehåller tre arbetslag som tillsammans består av cirka 30 erfarna och väldigt duktiga pedagoger. Det finns som på alla skolor elever med olika behov och en av en biträdande rektors främsta uppgifter är att organisera skolan på ett sådant sätt att alla elever når så långt som möjligt i sin utbildning. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete   

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom årskurserna 7-9
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning

Har du specialpedagogisk kompetens eller arbete med inriktning mot elevhälsa är det positivt.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Linblommans skola och Kasamarks skola

Biträdande rektor
Läs mer Apr 4
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Hörnefors och Sörmjöle. Vi söker nu en biträdande rektor som ska arbeta på två av våra enheter – Linblommans  och Kasamarks skolor.

Linblommans skola ligger i Röbäck, omgiven av skog och med egen skolskog. I närheten ligger idrottsplats och idrottshall. Här finns ungefär 170 elever i årskurs F–6.  På skolan finns även fritidsavdelning. Vår läs- och skrivinlärning bottnar i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” och vi jobbar dagligen med olika IT-verktyg. För oss är natur, matematik och teknik för alla också viktiga inslag i undervisningen.

Kasamarks skola är en F–6-skola med fritidsavdelning som ligger cirka 2 mil sydväst om Umeå. Här går ca 170 elever. De flesta eleverna åker skolskjuts till skolan och bor i angränsande byar. Här finns böljande åkermark och milsvida skogar så för oss är det naturligt att arbeta för en hållbar utveckling, även ur ett globalt perspektiv.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för någon eller några verksamhetsdelar inom skolorna du arbetar på. I uppdraget kan det också förekomma arbetsuppgifter på skolområdesnivå. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- leda processer för skolutveckling
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna mot årskurserna F-6
- kanske har arbetat som skolledare, förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har genomgått förberedande Rekryteringsutbildning

Vi vill att du är en stabil ledare som är intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att på ett förtroendeingivande sätt förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. Vi tror att du är en ledare som också har förmågan att hitta nya lösningar för elever och driva skolutvecklingen framåt. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du kan också på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter.  Din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Grisbackaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Apr 2
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Väst ingår enheter inom Grubbe, Centrala västra och Västra områdena av Umeå.

En av skolorna inom område Väst är Grisbacka skola. Det är en F–6-skola belägen på Grisbacka i en av Umeås äldre stadsdelar. Skolan har ca 400 elever i åldrarna 6–13 år, organiserade i två- och treparallelliga årskurser. På skolan arbetar ett 50-tal anställda. Den stora skolgården inbjuder till lek, spel och rörelse. I närheten finns parker, skidspår och skog. Med driven och kompetent personal, trygga och motiverade elever och ett bra samarbete med vårdnadshavarna tar vi lärande på stort allvar.

Vi  söker nu en biträdande rektor till Grisbacka skola. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för någon eller några verksamhetsdelar inom skolan. I uppdraget kan det också förekomma arbetsuppgifter på skolområdesnivå. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- leda processer för skolutveckling
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna mot årskurserna F-6
- kanske har arbetat som skolledare, förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har genomgått förberedande Rekryteringsutbildning

Vi vill att du är en stabil ledare som är intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att på ett förtroendeingivande sätt förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. Vi tror att du är en ledare som också har förmågan att hitta nya lösningar för elever och driva skolutvecklingen framåt. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du kan också på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter.  Din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Sjöfruskolan F - 6

Biträdande rektor
Läs mer Apr 1
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Öst ingår enheter inom Holmsund-Obbola, Ålidhem, Carlshem, Sofiehem, Tomtebo och Innertavle.

Sjöfruskolan ligger i bostadsområdet Tomtebo i Umeås östra del. Förskoleklass - årskurs 6 finns på Tomtebo och årskurserna 7-9 finns på Ålidhem i östra Umeå. För eleverna på Tomtebo ger närheten till Nydalasjön, äventyrslekplats, skolskog och naturen runt omkring stora möjligheter till lek och lärande. Tillsammans lär, samarbetar och tar vi ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans. Vi har fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” och är utnämnda till modellskola för WWF:s ”Skola på Hållbar Väg”.

Vi söker nu en biträdande rektor till Sjöfruskolan F-6. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för någon eller några verksamhetsdelar inom skolan. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- leda processer för skolutveckling
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna mot årskurserna F-6 och fritidshem
- kanske har arbetat som skolledare, förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har genomgått förberedande Rekryteringsutbildning

Vi vill att du är en stabil ledare som är intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att på ett förtroendeingivande sätt förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. Vi tror att du är en ledare som också har förmågan att hitta nya lösningar för elever och driva skolutvecklingen framåt. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du kan också på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter.  Din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektorer till Område Nord

Biträdande rektor
Läs mer Feb 8
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Nord ingår enheter inom Ersboda och Marie områdena. Vi söker nu biträdande rektorer till två av våra skolor inom området.

Mariebergsskolan är den största F-6 skolorna på området med över 300 elever. Vi vill på bästa sätt förbereda dessa elever för framtiden och att de ska få växa och känna lust att lära. Vi är stolta över vår fina närmiljö med Bräntbergsbacken, Gammliaskogen, Nydalasjön och Mariehemsängarna.

Bräntbergsskolan på Mariehem är en skola för elever i årskurs 7–9. Skolan ligger intill Mariehemsängarna med närhet till Bräntberget, Nydala och Gammlia. Våra kompetenta och behöriga lärare utvecklar elevernas kunskaper och färdigheter och elevernas medbestämmande ökar deras självförtroende och självkänsla.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för någon eller några verksamhetsdelar inom skolan. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- leda processer för skolutveckling
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering 
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, kanske inom grundskolan mot årskurserna F-6 och/eller 7-9
- kanske har arbetat som skolledare, förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har genomgått förberedande Rekryteringsutbildning 

Vi vill att du är en stabil ledare som är intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att på ett förtroendeingivande sätt förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. Vi tror att du är en ledare som också har förmågan att hitta nya lösningar för elever och driva skolutvecklingen framåt. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du kan också på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter.  Din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Tegs centralskola

Biträdande rektor
Läs mer Feb 4
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Hörnefors och Sörmjöle. Vi söker nu dig som vill arbeta som biträdande rektor för Tegs centralskola.

Tegs centralskola är en av Umeås största 7–9-skolor med drygt 320 elever. Här erbjuds eleverna en god utbildning och vår skola präglas av stabila kunskapsresultat, trygghet och framtidstro. Alla våra lärare har behörighet i de ämnen de undervisar och vi har flera förstelärare. Vår personal visar stort engagemang, gedigen erfarenhet och hög professionalitet.

Dina arbetsuppgifter 
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för någon eller några verksamhetsdelar på Tegs centralskola. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- leda processer för skolutveckling
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering 
- medarbetar- och lönesamtal
- systematisk arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.Om dig
Vi söker dig som:


- har pedagogisk utbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, kanske inom grundskolan mot årskurserna 7-9
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har genomgått förberedande Rekryteringsutbildning eller statliga rektorsprogrammet

Vi vill att du är en stabil ledare som är intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att på ett förtroendeingivande sätt förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. Vi tror att du är en ledare som också har förmågan att hitta nya lösningar för elever och driva skolutvecklingen framåt. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du kan också på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter. Din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Forslundagymnasiet

Biträdande rektor
Läs mer Jan 3
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.Forslundagymnasiet ligger i en vacker lantlig miljö endast 5 km från Umeå centrum.

Gymnasieskolan har ca 160 elever, gymnasiesärskolan 20 elever samt vuxenutbildningar inom trädgård, mark och anläggning med ca 80 elever. Skolan bedriver ett eget modernt jordbruk, här finns ett 60-tal mjölkkor, kalvar, en svinuppfödning med ca 20 suggor med smågrisar, samt en fårbesättning. För växtodling finns 170 ha åkermark där allt idag produceras ekologiskt. Mjölken som Forslunda levererar till Norrmejerier är ekologisk. Skolan har också ett häststall, hundträningshall samt ett djurhus med cirka 100 olika arter av smådjur. På skolan finns också ett elevhem.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för elevhälsoarbete och kvalitetssäkring av undervisning. Tillsammans med rektor driver du den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- kanske har erfarenhet som chef/ledare inom skolan eller från annat område, exempelvis socialtjänsten
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande Rekryteringsutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skola
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap.

Vi vill att du är en stabil ledare som är intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att entusiasmera, förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. Vi tror att du är en ledare som också har förmågan att hitta nya lösningar för elever och driva skolutvecklingen framåt. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du ska vara rik på och ha förmåga att genomföra idéer. Du är modig, utmanande och orädd i ditt ledarskap och din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse. Du kan också på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter.

B-körkort krävs. 
Glöm inte att bifoga personligt brev och cv.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektorer till för - och grundskolan

Biträdande rektor
Läs mer Dec 18
I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

Nu gör vi en satsning i syfte att öka förutsättningarna för en likvärdig skola och söker nu ett antal biträdande rektorer. Om du brinner för att jobba som skolledare och känner att en biträdanderoll skulle passa dig, då kanske du är den vi söker!

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för någon eller några verksamhetsdelar/enheter inom nåt av våra skolområden. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematisk arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom för- och/eller grundskolan
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap 
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande Rekryteringsutbildning

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Viva komvux , Sfi - skolan

Biträdande rektor
Läs mer Nov 1
Viva kompetenscentrum i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Viva kompetenscentrum ansvarar för frågor som rör studie- och yrkesvägledning, flyktingintroduktion, vuxenutbildning och arbetsmarknad i Umeå kommun. Viva kompetenscentrum består av Viva arbete unga, Viva introduktion, Viva komvux, Viva resurs och Viva vägledning.Utbildning i svenska för invandrare(sfi) ingår i Vuxenutbildning i Umeå och idag läser cirka 1000 elever på sfi-skolan.

Utbildning i svenska för invandrare(sfi) grundar sig på individualisering och drivs en omfattande IT-satsning. Sfi-skolan har ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedling och intressenter och det lokala näringslivet och kommer från hösten 2018 sjösätta arbetet med lokala Yrkesspår.

Vi söker nu dig som vill arbeta inom sfi-skolan som biträdande rektor!

Dina arbetsuppgifter 
Som biträdande rektor inom Viva komvux arbetar du på uppdrag av rektor och du har ansvar för någon eller några verksamhetsdelar/enheter. Vilka uppdrag eller områden beror på din bakgrund och erfarenhet. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- Schemaläggning
- Personalplanering, rekrytering och rehabilitering 
- Medarbetar- och lönesamtal 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetssäkring av verksamheten
- Personalansvar

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning/sfi-skola
- meriterande med erfarenhet som chef/skolledare
- har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande rekryteringsutbildning eller annan ledarskapsutbildning passande uppdraget

Glöm inte att bifoga personligt brev och cv.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor / förskolechef till Tavelsjö skola och förskola

Biträdande rektor
Läs mer Jun 27
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område Väst ingår enheter inom Grubbe, Centrala västra och Västra områdena av Umeå.

Vi söker nu dig som vill arbeta som biträdande rektor/förskolechef vid Tavelsjö förskola, skola åk F-6 samt familjedaghem i området.

Tavelsjö skola ligger vid Tavelsjön, nära såväl vatten, skog som ängar vilket innebär att natur och miljö är självklara inslag i undervisningen. Det finns omkring 120 elever från förskoleklass till årskurs 6. Förskoleklass, fritids och skola utgör en samverkande helhet.

Tavelsjö förskola har fyra avdelningar och ligger i samma byggnad som lågstadiet och fritids (vid Tavelsjön, också den nära såväl vatten, skog och ängar). Natur och miljö är en självklar profil för förskolan.

Familjedaghemmet i Tavelsjö är beläget i Kvarnfors, mellan Tavelsjö och Hissjö och samverkar med Tavelsjö förskola.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för någon eller några verksamhetsdelar/enheter. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- viss ekonomisk uppföljning
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst inom för- och/eller grundskolan
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande Rekryteringsutbildning

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande rektor till Böleängskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jun 14
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor indelade i fem geografiska skolområden; Öst, Nord, Syd, Väst samt Centrum-Norr.

En för- och grundskolechef samordnar arbetet i varje område. Inom respektive område leds varje förskole- eller skolenhet av en förskolechef och/eller en rektor.

I område syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Hörnefors och Sörmjöle.

Böleängsskolan är en skola med årskurser från förskoleklass upp till årskurs 6. Här finns kvalificerad personal, bra lokaler, modern utrustning, skolmat i toppklass och nära relationer mellan elever och pedagoger. Skolan är har fyra hemvisten, ett för förskoleklass och tre hemvisten för skolåldrarna. För att bygga trygghet mellan elever, lokaler och lärare under hela skoltiden tillhör eleverna samma hemvist genom alla årskurser fram till årskurs 6.

Nu söker vi dig som vill jobba 60% som biträdande rektor till Böleängskolan!

Dina arbetsuppgifter
Omfattningen på detta biträdande rektorsuppdrag är 60% och du kombinerar det därför med andra arbetsuppgifter på skolan eller inom skolområdet.  I rollen som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har direkt ansvar för ledningen av fritidshemmen. Tillsammans med rektor driver ni den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet på hela skolan. I övrigt kan uppdragen som delegeras förändras över tid, men de kan till exempel komma att innebära:

- kvalitetssäkring av undervisning och fritidsverksamhet
- elevhälsoarbete
- personalansvar
- personalplanering, rekrytering och rehabilitering
- medarbetar- och lönesamtal
- systematiskt arbetsmiljöarbete.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete i för- eller grundskola, framförallt inom fritidshemsverksamhet
- har erfarenhet av att organisera verksamhet på en övergripande nivå inom en skolenhet
- kanske har arbetat som förstelärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet alternativt förberedande Rekryteringsutbildning.

Glöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu