Enhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Enhetschef, hälso- och sjukvård i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Elevhälsochef till Utbildningsförvaltningen, gymnasieskolan

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa.

Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Umeå kommun har fyra gymnasieskolor och varje gymnasieskola har lokala elevhälsoteam med tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog/speciallärare.

Vi söker nu en Elevhälsochef till gymnasieskolans elevhälsa. Är du den vi söker?

Dina arbetsuppgifter

Uppdraget innebär övergripande ansvar för gymnasieskolans elevhälsa. Du kommer att ha personalansvar för en grupp på ca 30 medarbetare som består av skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och en läs- och skrivutredare. Eftersom du leder specialister i deras arbete kräver det att du hellre har ditt fokus som generalist än specialist, oavsett vilken bakgrund du själv har. Du är en naturlig del i skolornas ledningsgrupper och deltar i rektorernas arbete med kvalitetsutveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande insatser på organisation och gruppnivå.

Uppdraget innebär mycket samverkan vilket förutsätter att du har förmåga att skapa ett gott förtroende hos såväl interna som externa samarbetspartners och trivs med samverkan och att bygga nätverk.

Om dig

Vi söker dig som har en pedagogisk, medicinsk eller beteendevetenskaplig/psykologisk högskoleutbildning. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och mycket god kännedom om skolans uppdrag, rektors ansvar, elevhälsans uppdrag och läroplansuppdraget. Uppdraget kräver en person som är tydlig med elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag och som är väl insatt i gymnasieskolans övergripande uppdrag. Därför är erfarenhet av arbete inom gymnasieskolans verksamhet meriterande. Du har också tidigare erfarenhet av att arbeta som chef.

Som ledare har du mycket god förmåga att engagera, entusiasmera och motivera medarbetare att nå goda resultat. Du har integritet och är trygg, tydlig och prestigelös i ditt ledarskap. Du leder och motiverar dina medarbetare för att effektivt nå verksamhetens mål och skapa resultat. Du har gott om driv och är bra på att samverka, planera, organisera och prioritera ditt arbete.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag med stora utvecklings- och påverkansmöjligheter samt ett stimulerande arbete med engagerade och kompetenta medarbetare. Välkommen att söka!

Glöm inte bifoga personligt brev och cv.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.gatewayumea.se/sv/move-to-umea

Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter. 

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Avdelningschef Palliativ medicin, Skellefteå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 5
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Palliativ medicin är en del av länskliniken Cancercentrum. I Skellefteå arbetar ca 20 personer i ett team som består av sjuksköterskor, läkare, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast. Uppdraget är att bedriva specialiserad palliativ vård i både tidig och sen fas till alla diagnoser inkl. barn. Vi arbetar med svårt sjuka och döende i patienternas hem. Upptagningsområdet är Skellefteå och Norsjö kommun.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du har ansvar för; bemanning, kompetensförsörjning, utbildning/utveckling, personal, arbetsmiljö, ekonomi och rehabilitering. Eventuellt kommer du att vara delaktig i daglig drift på enheten. Du deltar i förekommande möten och grupper inom och utom Cancercentrum. Du samarbetar med Palliativ medicin i övriga regionen och övriga samarbetspartners inom regionen och kommunen. Arbetet förutsätter resor till Umeå enligt överenskommelse. Palliativ medicin har en medicinsk chef som leder läkargruppen, och som du förväntas arbeta tätt ihop med för att driva den palliativa vården i Skellefteå framåt.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Vi vill att du har ledarerfarenhet, chefserfarenhet är meriterande. Arbetet kräver en god samarbetsförmåga liksom att du är självgående och kommunikativ. Vi ser gärna att du har förmåga till ett coachande arbetssätt. Du är van vid normalt förekommande IT-system i Office och kan lära dig nya digitala system.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Neonatal-IVA, Barn- och ungdomscentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neonatal-IVA är en del av Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten, en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vår verksamhet är bred och spänner över flera medicinska områden, däribland neonatologi.

På Neonatal-IVA på NUS vårdas bland annat barn som har behov av avancerad intensivvård i början av sina liv. Vi har regionansvar för all neonatal intensivvård i norra Sverige och är ett av sex Neonatal-IVA centra. Neonatal-IVA:s uppdrag innefattar alla neonatala transporter i norra sjukvårdsregionen och vi har ett eget transportteam för det uppdraget. Verksamheten är högt bemannad dygnet runt. Är det bara en intensivvårdsavdelning? Nej, här finns flera vårdnivåer, från intensivvård till intermediärvård och lättare vård på familjerum. Vi bedriver även neonatal hemsjukvård som ett led i att erbjuda trygg, god och nära vård. På Neonatal-IVA står familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård i fokus. Vår ambition är att involvera föräldrar i vården av barnet i så hög utsträckning som möjligt.

Samarbetsytorna är breda. Genom ett nära samarbete med övriga fem neonatalavdelningar i landet ser vi till att hela tiden utvecklas och bli bättre. Förlossningen är också en nära samarbetspartner. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning, både medicinsk och omvårdnadsforskning.

Medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. Våra kompetenta och drivna medarbetare är aktiva och engagerade i vårt arbetsmiljöarbete. Vi jobbar på ett kreativt och systematiskt sätt med arbetsmiljön genom bland annat neonatalt basår med introduktion och utbildning, etisk fallreflektion, internutbildning, mentorprogram, lokal arbetsmiljögrupp och olika ansvarsgrupper.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef till vårt chefsteam. Du kommer till en välmående verksamhet, både på basenhets- och avdelningsnivå, med goda förutsättningar till fortsatt utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

På Neo-IVA ingår du i ett chefsteam tillsammans med avdelningschef, två medicinska chefer och en ytterligare biträdande avdelningschef. Du är direkt underställd avdelningschefen. Tillsammans med dina chefskollegor leder och fördelar du det dagliga arbetet på avdelningen och planerar för verksamheten på kort och lång sikt. Ditt kontor ligger i anslutning till avdelningen och möjliggör att du kan varva administrativa uppgifter med medarbetarnära ärenden. Samtal såsom medarbetar- och prestationssamtal är en naturlig del i rollen som biträdande avdelningschef, likväl som att hålla arbetsplatsträffar, samverka med fackliga, tillse en god intern kommunikation samt ansvara för rekrytering, rehabilitering och arbetsanpassning.

Du är en viktig lagspelare i Barn- och ungdomscentrums långsiktiga arbete och utveckling genom din roll i basenhetens ledningsgrupp. Tillsammans i avdelningschefsgruppen på BUC jobbar vi för att resurser ska användas på optimalt sätt och att utveckla både oss själva och verksamheten. Som chefsgrupp värnar ni medarbetarnas kompetensutveckling, arbetsmiljö och delaktighet på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har utbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård. Tidigare chefs- och ledarskapserfarenhet är meriterande. God förståelse för, eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är av stor vikt.

För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en person som strävar efter att vara ett föredöme, visar personlig omtanke och kan inspirera och motivera dina medarbetare. Du är duktig på att lyssna och att kommunicera budskap och ser värdet av att hela tiden ge och söka feedback. Det är naturligt för dig leda tillsammans med andra och att arbeta gemensamt mot uppsatta mål. I alla sammanhang ser du till helheten och agerar utifrån det. Du är uthållig och metodisk i ditt sätt att arbeta men är bra på att ta hjälp. Ditt ledarskap genomsyras av tillit där samarbete och lösningsfokus är centralt i varje del av arbetet.

Som person är du strukturerad, handlingskraftig och duktig på att tillvarata engagemang och driv som finns på arbetsplatsen. Tillsammans med medarbetare och chefskollegor arbetar ni för Neo-IVA:s bästa, för en attraktiv arbetsplats och med familjerna i centrum.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef Urologisk och gynekologisk avdelning, Kirurgcentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Urologisk och gynekologisk avdelning Umeå är en del av länskliniken Kirurgcentrum, där Umeå och Skellefteå ingår. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Kirurgcentrum Västerbotten är indelat i sektionerna bröst- och endokrinkirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi.

Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra. Vi erbjuder dig också möjlighet till friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.

På vår urologiska och gynekologiska avdelning arbetar vi med både förberedelser inför operation samt eftervård för patienter som har urologisk och gynekologiska sjukdomar. På avdelningen har vi även dagvårdsplatser samt tar emot jourfall. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat. Arbetsgruppen kännetecknas av att vara hjälpsamma och medarbetarundersökning visar en hög tillit till kollegor.

Nu söker vi en avdelningschef som vill utveckla och driva Urologisk och gynekologisk avdelning framåt. I din roll som avdelningschef kommer du också att bidra till att förbättra Kirurgcentrum för framtiden, med andra arbetssätt och vårdformer som vi planerar att arbeta mot. I din roll stödjer du på ett naturligt sätt forskningen som bedrivs inom centrat.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som avdelningschef är en del av arbetet att tillgodose rätt bemanning, där du har stöd av bemanningsassistent och HR-partner. Du arbetar nära medicinska chefer och övriga avdelningschefer samt ingår i ledningsgrupp både lokalt och länsövergripande

Arbetsgruppen består av cirka 27 medarbetare där yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor, servicebiträde och köksbiträde ingår. I arbetet som avdelningschef ingår personalansvar och budgetansvar, där du har stödfunktioner till hjälp och även närmaste chef.


KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande om du genomgått regionens program Morgondagens chefer eller någon annan liknade ledarskapsutbildning. Du har även tidigare ledarskapserfarenhet och meriterande med ledarskapserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller vård och omsorg. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.

Du har förmågan att entusiasmera och inspirera dina medarbetare samt skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. Vi ser gärna att du har intresse för och kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete.


ÖVRIGT
Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Kundansvarig Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 6
Om Alma Assistans
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en välfungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokalkontor i Helsingborg, Göteborg, Jönköping, Växjö, Stockholm, Umeå och Gävle.

Om tjänsten
Vi är ett engagerat företag med helhetstänk som söker kundansvarig till vårt kontor i Umeå.

Som kundansvarig hos oss får du möjlighet till ett självständigt arbete med mycket frihet under ansvar. Tillsammans med dina kunder och din personal formar du en individuellt anpassad och väl fungerande assistans.

På Alma är det högt i tak och kollegorna finns alltid nära till hands om du behöver ett bollplank, eller stöd i någon fråga. Vi är vana att jobba i ett högt tempo med stort ansvar, vi har nära till skratt och glömmer aldrig bort att måna om varandra.

Krav
- Kunskap inom LSS
- Minst ett par års ledarerfarenhet eller av en samordnande roll med personal/-bemanningsansvar
- B-körkort

Meriterande
- Tidigare erfarenhet av personlig assistans.

Om dig
Vi söker dig som har kunskap inom LSS och har minst ett par år av ledarerfarenhet eller i annan samordnande roll med personal-/bemanningsansvar. Har du tidigare erfarenhet av personlig assistans så är det ett plus. B-körkort är ett krav eftersom du behöver kunna ta dig ut till våra kunder.

Som person är du självständig i ditt arbete och gillar att ta eget ansvar. Du har en god samarbetsförmåga och en stark känsla för service. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du har ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Om rekryteringsprocessen
Tjänsten är heltid tillsvidare med sex månaders provanställning.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdag är 19:e november 2023.
Tillträde enligt överenskommelse.

Om du vill läsa mer om Alma Assistans, besök gärna www.almaassistans.se.

Ansök nu

Kundansvarig Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 6
Om Alma Assistans
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en välfungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokalkontor i Helsingborg, Göteborg, Jönköping, Växjö, Stockholm, Umeå och Gävle.

Om tjänsten
Vi är ett engagerat företag med helhetstänk som söker kundansvarig till vårt kontor i Umeå.

Som kundansvarig hos oss får du möjlighet till ett självständigt arbete med mycket frihet under ansvar. Tillsammans med dina kunder och din personal formar du en individuellt anpassad och väl fungerande assistans.

På Alma är det högt i tak och kollegorna finns alltid nära till hands om du behöver ett bollplank, eller stöd i någon fråga. Vi är vana att jobba i ett högt tempo med stort ansvar, vi har nära till skratt och glömmer aldrig bort att måna om varandra.

Krav
- Kunskap inom LSS
- Minst ett par års ledarerfarenhet eller av en samordnande roll med personal/-bemanningsansvar
- B-körkort

Meriterande
- Tidigare erfarenhet av personlig assistans.

Om dig
Vi söker dig som har kunskap inom LSS och har minst ett par år av ledarerfarenhet eller i annan samordnande roll med personal-/bemanningsansvar. Har du tidigare erfarenhet av personlig assistans så är det ett plus. B-körkort är ett krav eftersom du behöver kunna ta dig ut till våra kunder.

Som person är du självständig i ditt arbete och gillar att ta eget ansvar. Du har en god samarbetsförmåga och en stark känsla för service. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du har ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Om rekryteringsprocessen
Tjänsten är heltid tillsvidare med sex månaders provanställning.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdag är 19:e november 2023.
Tillträde enligt överenskommelse.

Om du vill läsa mer om Alma Assistans, besök gärna www.almaassistans.se.

Ansök nu

Avdelningschef, Hörcentral och Teknisk hörselvård, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 5
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård kopplat till utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.

Hörcentralen ingår i Neuro-huvud-hals centrum i Västerbotten med mottagningar i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en länsklinik och ska fungera utifrån ett länsperspektiv där de samlade resurserna så långt som möjligt används på ett för hela länet optimalt sätt. Verksamheten har ett väl fungerande Cochleaimplantatteam, barnteam och tinnitusteam. Hörcentralen har ett konsultuppdrag mot bland annat öronmottagningen som innebär hörselmätningar, balans- och yrselutredningar. Inom enheten finns också teknisk hörselvård där vi har service av hörseltekniska hjälpmedel.

Nu söker vi en avdelningschef som vill utveckla och driva Hörcentralen framåt tillsammans med oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinsk chef och övriga avdelningschefer i ledningsgruppen.

Hörcentralen är en länsklinik med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Utifrån att vi är en länsklinik med medarbetare placerade på olika orter i länet ingår därför resor i tjänsten. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Till stöd i det har du en stabil arbetsgrupp med drivna och engagerade medarbetare. Det händer mycket inom hörselområdet med hög utvecklingstakt. Det innebär goda möjligheter att få vara med att utveckla och påverka arbetet framåt.

Som chef inom Region Västerbotten agerar du som en förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för en hållbar och långsiktig utveckling.

Du är tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och har förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter.

Du har god förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt både enskilt och tillsammans med medarbetare och övriga chefer inom centrat.

Du utmanar, uppmuntrar och skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men har också förmågan att göra nödvändiga prioriteringar.

Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap inom hälso- sjukvård eller vård och omsorg. Det är meriterande om du har kunskap om regionens organisation och hörcentralens verksamhet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Infektionsavdelningen, Infektionskliniken, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 19
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

I uppdraget som chef för Infektionsklinikens avdelning erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk och förbättringsinriktad verksamhet. Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med status Universitetssjukvårdsenhet.

Kliniken har en vårdavdelning med 19 fastställda vårdplatser och en mottagning. På infektionsavdelningen är sjukdomstillstånd såsom sepsis (blodförgiftning), lunginflammation, njurbäckeninfektion, hud- och mjukdelsinfektioner, tarminfektioner, influensa, hjärtklaffsinfektioner och tuberkulos vanligt förekommande.

På infektionsmottagningen finns akutverksamhet för infektionspatienter men här finns också en planerad mottagningsverksamhet inom diagnosteamen för hepatit, HIV, tuberkulos, immunbrist och bärarskap av multiresistenta bakterier. Vaccinering är också en del av uppdraget. Sprutbyte återfinns på mottagningen. Vi har även en egen reception.

Vi är experter på omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner och har en särskild roll i epidemi- och pandemisituationer.

Vi har ändrat vår chefsorganisation och söker nu dig som vill bidra till vårt fortsatta arbete med kvalitet och teamsamarbete!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som avdelningschef har du ansvar för infektionsavdelningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Din uppgift blir att i nära samarbete med övriga chefer på kliniken, leda, planera och utveckla avdelningen. Det innefattar strategiska utvecklings-, kvalitets- och bemanningsfrågor, arbetsmiljöansvar samt att ansvara för förbättringsarbeten och främja forskning.

Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att samordna och skapa god samverkan mellan medarbetarna. Du arbetar också för välfungerande samarbeten med andra enheter.

Vid kliniken arbetar ca 110 personer. Du blir underställd verksamhetschefen och blir närmaste chef för de två biträdande avdelningscheferna på avdelningen och ett antal sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och servicebiträden.

Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov. Du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en chef som är trygg i sitt ledarskap. Som vågar fatta beslut, tänka nytt och som gärna driver utvecklings- och förbättringsarbeten. Det gör du genom en god förmåga att organisera och planera.

En av dina styrkor ligger i att skapa relationer och att bygga välfungerande samarbeten med människor runt omkring dig. Du tar till vara engagemang och kompetens i arbetsgruppen och främjar delaktighet. Du har ett driv framåt, inspirerar och entusiasmerar för att tillsammans med medarbetarna förbättra verksamheten.

Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete som chef. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Har du erfarenhet inom hälso-och sjukvård och allra helst infektionssjukvård så är det meriterande.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat till 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom din yrkeskompetens.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Infektionsmottagningen, Infektionskliniken, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 19
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

I uppdraget som chef för Infektionsklinikens mottagning erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk och förbättringsinriktad verksamhet. Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med status Universitetssjukvårdsenhet.

Kliniken har en vårdavdelning med 19 fastställda vårdplatser och en mottagning. På infektionsavdelningen är sjukdomstillstånd såsom sepsis (blodförgiftning), lunginflammation, njurbäckeninfektion, hud- och mjukdelsinfektioner, tarminfektioner, influensa, hjärtklaffsinfektioner och tuberkulos vanligt förekommande.

På infektionsmottagningen finns akutverksamhet för infektionspatienter men här finns också en planerad mottagningsverksamhet inom diagnosteamen för hepatit, HIV, tuberkulos, immunbrist och bärarskap av multiresistenta bakterier. Vaccinering är också en del av uppdraget. Sprutbyte återfinns på mottagningen. Vi har också en egen reception.

Vi är experter på omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner och har en särskild roll i epidemi- och pandemisituationer.

Vi har ändrat vår chefsorganisation och söker nu dig som vill bidra till vårt fortsatta arbete med kvalitet och teamsamarbete!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som avdelningschef har du ansvar för infektionsmottagningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Din uppgift blir att i nära samarbete med övriga chefer på kliniken, leda, planera och utveckla mottagningen. Det innefattar strategiska utvecklings-, kvalitets- och bemanningsfrågor, arbetsmiljöansvar samt att ansvara för förbättringsarbeten och främja forskning.

Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att samordna och skapa god samverkan mellan medarbetarna. Du arbetar också för välfungerande samarbeten med andra enheter.

Vid kliniken arbetar ca 110 personer. Du blir underställd verksamhetschefen och blir närmaste chef för ett antal sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och en kurator.

Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov. Du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en chef som är trygg i sitt ledarskap. Som vågar fatta beslut, tänka nytt och som gärna driver utvecklings- och förbättringsarbeten. Det gör du genom en god förmåga att organisera och planera.

En av dina styrkor ligger i att skapa relationer och att bygga välfungerande samarbeten med människor runt omkring dig. Du tar till vara engagemang och kompetens i arbetsgruppen och främjar delaktighet. Du har ett driv framåt, inspirerar och entusiasmerar för att tillsammans med medarbetarna förbättra verksamheten.

Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete som chef. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Har du erfarenhet inom hälso-och sjukvård och allra helst infektionssjukvård så är det meriterande.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat till 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom din yrkeskompetens.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Cancercentrum, Palliativ Medicin Umeå - Lycksele

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Vår vision är att:
- Arbetet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära teamsamarbete mellan vårdens professioner.
- Vi har en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider.
- Sammanhållen vård för våra patienter.
- Medarbetarna får möjlighet att utveckla verksamheten.
- Ge bra förutsättningar för ledarskapet.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till Palliativ Medicin Umeå och Lycksele.
Palliativ Medicin Västerbotten vårdar patienter med obotlig sjukdom och komplexa symtom oavsett diagnos och ålder. Vi erbjuder symtomlindring i ett brett perspektiv, där fysiska, psykiska, andliga och existentiella symtom beaktas. Hemsjukvårdsteamet Umeå arbetar i team med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist. Det palliativa konsultteamet, PKT, fungerar som en stödjande resurs till all vårdpersonal inom hela vårdkedjan som ansvarar för palliativ vård, oavsett patientens boendeform, diagnos, ålder eller bostadsort. Vi kan ge stöd och vårdinsatser direkt till patienter och närstående. Vi kan även erbjuda utbildning i palliativ vård till andra vårdgivare, universitet, skolor och allmänheten.


ARBETSUPPGIFTER
Som Biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Arbetet innebär operativ daglig styrning av verksamheten med personal- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare. Du ansvarar också för PKT i Lycksele. Ledning och resursfördelning sker i delat ledarskap med avdelningschef och i nära samarbete med övriga chefer på kliniken. Samtalet och lyhördhet är dina viktigaste arbetsredskap. Du ska företräda Palliativ Medicin och Cancercentrum i olika forum. Rekrytering, planering, utbildning är ofta förekommande arbetsuppgifter liksom att planera och leda möten.

Du kommer ingå i klinikens ledningsgrupp där samarbetet mellan kollegor är centralt för att nå framgång. Du tycker det är roligt att lära dig nya saker och är inte rädd för att ta dig an utmaningar.

Då medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs måste du motivera, stötta och entusiasmera dem i förändringar och vid införandet av nya arbetssätt.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvården, eller inom ledarskap/organisation.

Du ska ha ledarerfarenhet med goda resultat. Det är meriterande om du varit ledare inom en offentlig verksamhet. Som avdelningschef vid Cancercentrum kommer du arbeta i många olika system, så en god vana av digitala arbetsverktyg är ett krav för tjänsten och du är väl förtrogen med Office-programmen. Har du arbetat i ett schemaläggningsverktyg tidigare ser vi det som meriterande.

Du besitter en god kommunikativ förmåga. Då du förväntas arbeta nära dina chefskollegor och övrig personal på enheten ställer det här arbetet stora krav på din samarbetsförmåga. Som avdelningschef måste du även snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov. Din ledarskapsförmåga skiner igenom i ditt arbete och de beslut du tar, samt förväntas genomdriva.

Vi ser det som meriterande om du är en driven person som även är självgående i sitt arbete.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Palliativ medicin är i det här fallet ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 2 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. Din stationeringsort är Umeå.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ansök nu

Avdelningschef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och subakut geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom samt aktivitetsförmåga utförs av team där flera professioner ingår, så kallad Comprehensive Geriatric Assesment (CGA). Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs med patientens individuella behov i fokus. Målgruppen är personer 65 år och äldre med många olika sjukdomar, så kallad multisjuklighet, i kombination med åldrandets konsekvenser, med behov av specialiserad vård och rehabilitering.

På Geriatriken arbetar fler olika professioner tillsammans, i ett väl fungerande samarbete på och mellan avdelningarna. Vi jobbar med inriktning mot subakut allmängeriatrisk vård och rehabilitering samt så kallat snabbspår med övertagning av patienter från MAVA och infektionskliniken. Vi bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder. Vidare bedriver vi ortopedgeriatrisk akut och subakut vård och rehabilitering. Samt öppenvård omfattande psykogeriatrisk mottagning, osteoporosmottagning med bentäthetsmätning och specialistteam som arbetar i hemmet runt personer med demenssjukdom, multisjuklighet och ortopediska tillstånd.

Då vår nuvarande avdelningschef planerar att gå i pension till hösten så söker vi en ny avdelningschef till Psykogeriatriken, avdelning 2, demensteamet, mottagning och bentäthetsmätning.

Som avdelningschef vid Psykogeriatriken kommer du, tillsammans med en biträdande avdelningschef, att leda mindre och tightare arbetsgrupper som tillsammans utgör en erfaren och stabil arbetsgrupp om ca 50 medarbetare vilka värdesätter ett nära samarbete och frihet under ansvar. Tillsammans med engagerade och erfarna kollegor kommer du få möjligheten att leda och driva utveckling samtidigt som du är en lagspelare i det operativa och kollegiala samspelet. Om du precis som vi, tror på våra ledord nära, skicklig, möjliggörare, kommer du att vara en viktig aktör tillsammans med oss och vi ser framemot din ansökan!

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef är verksamhetschef din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. Du ingår i Geriatriskt centrums ledningsgrupp vilket innebär att du är en aktiv deltagare i det strategiska arbetet.

Du kommer att ha ett nära samarbete med biträdande avdelningschef och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vidare har du erfarenhet av att arbeta som chef, med fördel inklusive verksamhet-, personal- och budgetansvar. Det är meriterande om du arbetat i en ledande befattning inom en akut verksamhet med dygnet runt bemanning och under större förändringsarbete där du genomfört någon form av processarbete. Har du erfarenhet inom geriatrik är det ett extra plus.

Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning där Region Västerbottens ledarutbildning Morgondagens chefer är meriterande. Vidare krävs datorvana och erfarenhet av Office-programmen.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Neonatal-IVA, Barn- och ungdomscentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neonatal-IVA är en del av Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten, en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vår verksamhet är bred och spänner över flera medicinska områden, däribland neonatologi.

På Neonatal-IVA på NUS vårdas barn som har behov av avancerad intensivvård i början av sina liv. Neonatal-IVA har regionansvar för all neonatal intensivvård i norra Sverige och är ett av sex neonatal-IVA centra. Verksamheten är högt bemannad dygnet runt. Är det bara en intensivvårdsavdelning? Nej, vi har flera vårdnivåer, från intensivvård till intermediärvård och lättare vård på familjerum. Vi bedriver också neonatal hemsjukvård som ett led i att erbjuda trygg, god och nära vård. Här står familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård i fokus. Vår ambition är att involvera föräldrar i vården av barnet i så hög utsträckning som möjligt. Neonatal-IVA har även ett eget transportteam som ansvarar för alla neonatala transporter i norra sjukvårdsregionen.

Genom ett nära samarbete med övriga fem neonatalavdelningar i landet ser vi till att hela tiden utvecklas och bli bättre. Förlossningen är också en nära samarbetspartner. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning, både medicinsk och omvårdnadsforskning.
Medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. Våra kompetenta och drivna medarbetare är aktiva och engagerade i vårt arbetsmiljöarbete. Vi jobbar på ett kreativt och systematiskt sätt med arbetsmiljön genom bland annat neonatalt basår med introduktion och utbildning, etisk fallreflektion, internutbildning, mentorprogram, lokal samverkansgrupp och olika ansvarsgrupper.

Nu söker vi dig som vill leda verksamheten och vårt chefsteam. Här får du chansen att leda en av Region Västerbottens största avdelningar, med en avdelningsledningsgrupp som hela tiden arbetar för att nå bästa resultat för både medarbetare och patienter. Du kommer till en välmående verksamhet, både på basenhets- och avdelningsnivå, med goda förutsättningar till fortsatt utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

På Neo-IVA ingår du i ett chefsteam med två biträdande avdelningschefer och två medicinska chefer. Inom ditt område har du fullt ledningsansvar där verksamhet, ekonomi och personal ingår. Tillsammans med dina chefskollegor leder och fördelar du det dagliga arbetet på avdelningen, men du driver också avdelningens långsiktiga och strategiska arbete. De biträdande avdelningscheferna rapporterar till dig och tillsammans har ni medarbetaransvar för ca. hundra medarbetare. Som chefsteam värnar ni medarbetarnas kompetensutveckling, arbetsmiljö och delaktighet på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Samtal såsom medarbetarsamtal och prestationsdialoger är en naturlig del i rollen som avdelningschef, likväl som att hålla arbetsplatsträffar, samverka med fackliga, tillse en god intern kommunikation samt ansvara för rekrytering, rehabilitering och arbetsanpassning.
Du är en viktig lagspelare i på Barn- och ungdomscentrums långsiktiga arbete och utveckling genom din roll i basenhetens ledningsgrupp. Som en av fem avdelningschefer på BUC bidrar du med dina kunskaper och erfarenheter till att basenhetens resurser används på ett optimalt sätt. Du rapporterar till biträdande verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag och din individuella utvecklingsplan.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är önskvärt med utbildning inom hälso- och sjukvård.

Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Har du erfarenhet av att leda andra chefer är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. God förståelse för, eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är starkt meriterande.

Du är duktig på att kommunicera budskap och har en processkicklighet som märks när du jobbar med både större och mindre frågor. Du inspirerar till ett positivt samarbetsklimat och god dialog genom ditt sätt att leda. Du ger och söker återkoppling. Det är av stor vikt att du i ditt ledarskap lyssnar och ser medarbetarnas styrkor och utvecklingspotential så att du kan tillvarata engagemang och driv som finns på arbetsplatsen.
Det är naturligt för dig jobba långsiktigt och strategiskt och du har förmåga att arbeta mot gemensamt uppsatta mål. Viktigt är att du i alla sammanhang ser till helheten och agerar utifrån det. I krävande situationer uppvisar du handlingskraft och mod men kan också ta stöd när du behöver det. Du tar ansvar för uppgiften och klarar av påfrestningar längs vägen.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Mariehems hälsocentral, Primärvårdsområde Nord, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 1
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Primärvårdsområde Nord är en basenhet bestående av Ersboda, Mariehem, Sävar och Robertsfors hälsocentraler.

Mariehems Hälsocentral har ett upptagningsområde bestående av en blandad befolkning. Vi erbjuder ett stimulerande arbete vid en hälsocentral med en öppen atmosfär och kompetent personal. Utvecklings- och förbättringsarbete är viktiga processer som engagerar och stimulerar oss på arbetsplatsen.

Vi söker nu en avdelningschef till Mariehems hälsocentral.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och synliggör dina medarbetare samt genom ett värdeskapande ledarskap uppmuntrar du och skapar förutsättningar för dina medarbetare att växa. Utifrån dina befogenheter tar du ansvar för din verksamhet och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. I uppdraget ingår fullt ansvar över personal, verksamhet och budget.

Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i det strategiska arbetet. Vår basenhet driver och utvecklar vi tillsammans i god dialog med medarbetarna.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
För uppdraget som avdelningschef har du högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du är vårdutbildad och/eller har erfarenhet av hälso- och sjukvård, med fördel av primärvård.

I rollen förväntas du vara trygg i ditt ledarskap och ha en god samarbetsförmåga. Som person är du strukturerad, strategisk och driven. Som ledare är du lyhörd och stabil, du värnar om ett positivt samarbetsklimat och är tydlig i din kommunikation. För att klara uppdraget ska du vara en lagspelare som trivs med både självständigt arbete och arbete tillsammans med andra.

I denna rekrytering kommer vi att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Cancercentrum, Palliativ Medicin Umeå - Lycksele

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 31
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Vår vision är att:
- Arbetet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära teamsamarbete mellan vårdens professioner.
- Vi har en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider.
- Sammanhållen vård för våra patienter.
- Medarbetarna får möjlighet att utveckla verksamheten.
- Ge bra förutsättningar för ledarskapet.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till Palliativ Medicin Umeå och Lycksele.
Palliativ Medicin Västerbotten vårdar patienter med obotlig sjukdom och komplexa symtom oavsett diagnos och ålder. Vi erbjuder symtomlindring i ett brett perspektiv, där fysiska, psykiska, andliga och existentiella symtom beaktas. Hemsjukvårdsteamet Umeå arbetar i team med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist. Det palliativa konsultteamet, PKT, fungerar som en stödjande resurs till all vårdpersonal inom hela vårdkedjan som ansvarar för palliativ vård, oavsett patientens boendeform, diagnos, ålder eller bostadsort. Vi kan ge stöd och vårdinsatser direkt till patienter och närstående. Vi kan även erbjuda utbildning i palliativ vård till andra vårdgivare, universitet, skolor och allmänheten.


ARBETSUPPGIFTER
Som Biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Arbetet innebär operativ daglig styrning av verksamheten med personal- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare. Du ansvarar också för PKT i Lycksele. Ledning och resursfördelning sker i delat ledarskap med avdelningschef och i nära samarbete med övriga chefer på kliniken. Samtalet och lyhördhet är dina viktigaste arbetsredskap. Du ska företräda Palliativ Medicin och Cancercentrum i olika forum. Rekrytering, planering, utbildning är ofta förekommande arbetsuppgifter liksom att planera och leda möten.

Du kommer ingå i klinikens ledningsgrupp där samarbetet mellan kollegor är centralt för att nå framgång. Du tycker det är roligt att lära dig nya saker och är inte rädd för att ta dig an utmaningar.

Då medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs måste du motivera, stötta och entusiasmera dem i förändringar och vid införandet av nya arbetssätt.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvården, eller inom ledarskap/organisation.

Du ska ha ledarerfarenhet med goda resultat. Det är meriterande om du varit ledare inom en offentlig verksamhet. Som avdelningschef vid Cancercentrum kommer du arbeta i många olika system, så en god vana av digitala arbetsverktyg är ett krav för tjänsten och du är väl förtrogen med Office-programmen. Har du arbetat i ett schemaläggningsverktyg tidigare ser vi det som meriterande.

Du besitter en god kommunikativ förmåga. Då du förväntas arbeta nära dina chefskollegor och övrig personal på enheten ställer det här arbetet stora krav på din samarbetsförmåga. Som avdelningschef måste du även snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov. Din ledarskapsförmåga skiner igenom i ditt arbete och de beslut du tar, samt förväntas genomdriva.

Vi ser det som meriterande om du är en driven person som även är självgående i sitt arbete.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Palliativ medicin är i det här fallet ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 2 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. Din stationeringsort är Umeå.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ansök nu

Avdelningschef Cancercentrums vårdavdelning (CAVA)

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Vår vision är att:
- Arbetet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära teamsamarbete mellan vårdens professioner.
- Vi har en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider.
- Sammanhållen vård för våra patienter.
- Medarbetarna får möjlighet att utveckla verksamheten.
- Ge bra förutsättningar för ledarskapet.

Vi söker nu en avdelningschef till vår vårdavdelning. Verksamheten består av medicinskt prioriterad vård inom hematologi och onkologi där vi ständigt arbetar med metoder och flöden, där personalens kunskap och engagemang är nyckeln till framgång. Det är en enhet med totalt ca 40 vårdplatser på våningsplanet med indelning i sjukdomsspecifika team och med fyra avdelningschefer med såväl enskilt som gemensamt ansvar att leda enheten framåt. Vissa nyckelfunktioner är gemensamma för klinikens verksamhet och för arbetet krävs en stor förmåga till samarbete och prestigelöshet då helheten är viktigare än de enskilda delarna.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Arbetet innebär operativ daglig styrning av verksamheten med personalansvar och ansvar för arbetsmiljö och ekonomi. Ledning och resursfördelning sker i delat ledarskap med övriga avdelningschefer och i nära samarbete med övriga chefer på kliniken. Samtalet och lyhördhet är dina viktigaste arbetsredskap. Du ska företräda slutenvården inom hematologi och onkologi i olika forum. Rekrytering, planering, utbildning är ofta förekommande arbetsuppgifter liksom att planera och leda möten.

Arbetet kommer att innehålla behov av löpande utbildning av befintlig personal samt nyrekrytering under många år framöver.

Du kommer ingå i en ledningsgrupp bestående av alla avdelningschefer, samt biträdande verksamhetschef vid Cancercentrum där samarbetet mellan kollegor är centralt för att nå framgång. Du tycker det är roligt att lära dig nya saker och är inte rädd för att ta dig an utmaningar.

Då medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs är din uppgift att motivera, stötta och entusiasmera dem i vardagen och förändringar samt vid införandet av nya arbetssätt.
KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvården, eller inom ledarskap/organisation.

Du ska ha ledarerfarenhet med goda resultat. Det är meriterande om du varit ledare inom en offentlig verksamhet. Som avdelningschef vid Cancercentrum kommer du arbeta i många olika system, så en god vana av digitala arbetsverktyg är ett krav för tjänsten och du är väl förtrogen med Office-programmen. Har du arbetat i ett schemaläggningsverktyg tidigare ser vi det som meriterande.

Du besitter en god kommunikativ förmåga. Då du förväntas arbeta nära dina chefskollegor och övrig personal på enheten ställer det här arbetet stora krav på din samarbetsförmåga. Som avdelningschef måste du även snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov. Din ledarskapsförmåga skiner igenom i ditt arbete och de beslut du tar, samt förväntas genomdriva.

Vi ser det som meriterande om du är en driven person som även är självgående i ditt arbete.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ansök nu

Avdelningschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Här på Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) i Västerbotten har vi ca 250 medarbetare och är en länsorganisation där verksamhet finns vid länets alla tre sjukhus. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och lägger därför mycket fokus på forskning, utveckling och undervisning.

Nu söker vi en avdelningschef till Centrum för obstetrik och gynekologi i Umeå, med ansvar för förlossningen och specialistmödravården.

Förlossningen vid Norrlands universitetssjukhus är Västerbottens största förlossningsenhet och till specialistmödravården kommer gravida kvinnor för ultraljud i både tidigt och sent skede av graviditeten, samt de som är i behov av extra uppföljning och vård.
Inom obstetrikenheten ansvarar vi för den högspecialiserade vården för hela norra regionen, med upptagningsområde från Kiruna till Sundsvall.
Hos oss jobbar barnmorskor, undersköterskor och läkare under tätt samarbete för att ge födande kvinnor den bästa möjliga vård.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår verksamhet!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild och verkar för att verksamheten och dess medarbetare kan utvecklas. Du utmanar och ifrågasätter samt genom ett värdeskapande ledarskap uppmuntrar du och skapar förutsättningar för dina medarbetare att växa.
Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Personaladministrativa uppgifter och arbetsuppgifter som medarbetarsamtal, kompetensutveckling, lönesättning och schemaläggning ingår som en självklar del i chefsuppdraget. Du arbetar strategiskt med kompetensförsörjning, där fokus ligger på att bibehålla samt attrahera bred kompetens inom CFOG.
I rollen som avdelningschef har du ansvar över ekonomi likväl som ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar där du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete.
Daglig arbetsledning samt praktiska driftsfrågor ingår i arbetet och i det dagliga arbetet jobbar du nära sektionsledare, bemanningsassistent och avdelningschefskollegorna för CFOG i Umeå. I ditt arbete samordnar du olika delar till att bidra till helheten inom CFOG.

Viktiga delar i uppdraget som avdelningschef är att driva, leda, planera och utveckla verksamheten, medarbetarskapet likväl som att upprätthålla god dialog och samarbete med fackliga samverkansparter.
Med framåtanda motiverar och ansvarar du för förbättringsarbeten.

Du ingår i Centrum för obstetrik och gynekologis ledningsgrupp och i tätt samarbete med övriga chefer inom CFOG verkar ni tillsammans för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du bidrar med engagemang och företräder arbetsgivaren, i linjeorganisationen direkt underställd biträdande verksamhetschef.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och som har jobbat som chef minst 2 år, gärna inom sjukvård och hälsa.

För att lyckas i rollen tror vi att du på ett smidigt sätt kan relatera till andra och har lätt för att skapa kontakter. Vi ser god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt som viktiga egenskaper för att framgångsrikt vara med och leda vår verksamhet.

Du har god förmåga att se samband, förmedlar budskap på ett tydligt sätt och arbetar strategiskt. I ditt ledarskap ser du varje medarbetares styrkor och utvecklingspotential och bygger goda och tillitsfulla relationer. Genom ditt sätt att leda inspirerar du till delaktighet och ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation.

Vi tar fram en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

IVO söker enhetschef till avdelning Nord, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 10
Är du en trygg ledare med erfarenhet av förändringsledning? Vill du vara med att utveckla IVO:s verksamhet? Då kanske detta är rollen för dig.

Vi söker enhetschef till IVO med placering i Umeå. Avdelningen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands samt Jämtland-Härjedalens län. Avdelning nord består av cirka 60 medarbetare fördelade på tre enheter samt stab.

Rollen som enhetschef

Som enhetschef kommer du att ansvara för en enhet på avdelning nord i Umeå och leder avdelningen tillsammans med chefer på avdelningen. Du kommer att ha personal- och budgetansvar och vara direkt underställd avdelningschefen samt ingå i avdelningens ledningsgrupp. Du ingår även i myndighetens chefsgrupp som gemensamt tar ansvar för myndighetens utveckling och dagliga verksamhet.

I arbetet kommer du i kontakt med representanter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten och dess personal, men också allmänhet och media. Du kommer att leda enheten i en myndighet som är i ständig utveckling. Det innebär att du ansvarar för det dagliga arbetet och har en viktig roll som drivande i det förändringsarbete som pågår i samarbetet med andra enheter och avdelningar. IVO:s omfattande uppdrag ställer krav på utvecklade arbetssätt för att nå ökad måluppfyllelse. Myndighetens strategiska inriktning syftar till att nå ett ökat genomslag för patienter och brukare, genom att arbeta mer tillsammans och mer riskbaserat. Digitalisering och datadriven analys är ett centralt utvecklingsområde, tillsammans med utvecklat ledarskap och medarbetarskap.

Din profil

Vi söker en trygg ledare med god analytisk förmåga och ett strategiskt förhållningssätt. Ditt ledarskap präglas av mod, tydlighet och integritet. Vidare är du utvecklings- och resultatorienterad och har en förmåga att se och agera för helheten. Vi ser även att du har god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Du leder på ett tydligt och coachande sätt och kan skapa de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska känna sig engagerade och delaktiga. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har:


• Relevant akademisk utbildning samt erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst
• Kunskap om lagar och regelverk som styr socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens arbete
• Aktuell och relevant chefserfarenhet i statlig sektor
• Vana att ta initiativ, driva och genomföra utvecklings- och förändringsarbete
• Förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt

Meriterande är om du har:


• Erfarenhet och kännedom om lagar och förordningar som råder för statlig verksamhet
• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av statlig tillsyn
• Erfarenhet av att företräda arbetsgivaren i interna och externa sammanhang 

Vad kan IVO erbjuda dig?

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en organisation där du tillsammans med kollegorna driver vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat.

IVO strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är en tillsvidareanställning och avser heltid med placering i Umeå. Provanställning i sex månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 31 januari 2024.

Ange diarienummer 2.1.1-00853/2024

Kontaktpersoner:

Marie Åberg, avdelningschef

Krister Lundström, facklig representant Saco/S

LIv-Saga Milton, facklig representant ST

Lillemor Söderberg, facklig representant Vårdförbundet

Telnr växel: 010-788 50 00

Ansök nu

Avdelningschef/Medicinsk chef, Ålidhems hälsocentral, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Primärvårdsområde Öst är en basenhet bestående av Ålidhems och Holmsund/Obbolas hälsocentraler. Ålidhems Hälsocentral har sin mottagning på Tvistevägen nära Ålidhems centrum och Iksu. Holmsund/Obbolas hälsocentral ligger belägen centralt i Holmsund ca 1,5 mil utanför Umeå. Det kommer dessutom att byggas en ny modern hälsocentral på Tomtebo vilket gör att vi inom basenheten får vara med om något unikt och nytänkande!

Ålidhems hälsocentral har ca 22 700 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 97 medarbetare och där ingår Familjecentralen vid Ålidhems centrum och Paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen. Kvällstid inrymmer mottagningslokalerna Primärvårdsjouren.

Vi söker nu en avdelningschef alternativt en medicinsk chef till Ålidhems hälsocentral med ansvar över läkargruppen. Om någon av dessa roller verkar intressant för dig är du varmt välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef eller medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Utifrån dina befogenheter tar du ansvar för din verksamhet och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. I uppdraget ingår fullt ansvar över personal, verksamhet och budget.

Som avdelningschef eller medicinsk chef är du direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i det strategiska arbetet. Vår basenhet driver och utvecklar vi tillsammans i god dialog med medarbetarna. Dina medarbetare kommer att vara läkare och distriktsläkare inom mottagningsenheten.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

Som medicinsk chef är du medicinskt ledningsansvarig för basenheten Primärvårdsområdet Öst. Du kommer samarbeta med medicinskt ansvarig läkare vid Holmsund/Obbolas hälsocentral genom regelbundna möten gällande basenhetsövergripande frågor. I rollen förväntas du ta ett övergripande ansvar för planering och utveckling inom området när det gäller att säkerställa medicinsk kvalitet vid utredning, vård och behandling inom ramen för det uppdrag som åligger verksamhetsområdet. Du förväntas även samverka och säkerställa att olika professioners kompetenser tillvaratas ändamålsenligt i syfte att utveckla och stärka vårdprocesser inom hälsocentralerna och i samspel med andra aktörer.

KVALIFIKATIONER
För uppdraget som avdelningschef har du högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du är vårdutbildad och/eller har erfarenhet av hälso- och sjukvård, med fördel av primärvård. Eftersom rollen innebär ett chefskap för läkare är det meriterande om du har erfarenhet av och förståelse för läkares arbete.

För uppdraget som medicinsk chef krävs att du är legitimerad läkare med specialistbevis inom allmänmedicin, eller annan specialitet som vi bedömer likvärdig, samt att du har arbetat med din specialitet. Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.

I båda roller förväntas du vara trygg i ditt ledarskap och ha en god samarbetsförmåga. Som person är du strukturerad, strategisk och driven. Som ledare är du lyhörd och stabil, du värnar om ett positivt samarbetsklimat och är tydlig i din kommunikation. För att klara uppdraget ska du vara en lagspelare som trivs med både självständigt arbete och arbete tillsammans med andra.

I denna rekrytering kommer vi att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Ålidhems hälsocentral, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 1
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Primärvårdsområde Öst är en basenhet bestående av Ålidhems och Holmsund/Obbolas hälsocentraler. Ålidhems Hälsocentral har sin mottagning på Tvistevägen nära Ålidhems centrum och Iksu och Holmsund/Obbola hälsocentral ligger belägen centralt i Holmsund ca 1,5 mil utanför Umeå. Det kommer dessutom att byggas en ny modern hälsocentral på Tomtebo vilket gör att vi inom basenheten får vara med om något unikt och nytänkande!

Ålidhems hälsocentral har ca 22 700 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 97 medarbetare och där ingår Familjecentralen vid Ålidhems centrum och Paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen. Kvällstid inrymmer mottagningslokalerna Primärvårdsjouren.

Vi söker nu en avdelningschef till Ålidhems hälsocentral med ansvar över administrativ personal samt familjecentralen. Ålidhems familjecentral är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Där finns Barnhälsovård, Öppen förskola och Socialtjänst som arbetar i samverkan. Vi erbjuder även förebyggande mödra- och barnhälsovård, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt föräldraträffar. Den administrativa personalen består av medicinska sekreterare och receptionister.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Utifrån dina befogenheter tar du ansvar för din verksamhet och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. I uppdraget ingår fullt ansvar över personal, verksamhet och budget.

Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i det strategiska arbetet. Vår basenhet driver och utvecklar vi tillsammans i god dialog med medarbetarna. Dina medarbetare kommer att vara barnmorskor, distriktssköterskor, receptionister samt medicinska sekreterare.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård, med fördel av primärvård. För att klara uppdraget ska du vara en lagspelare som trivs med både självständigt arbete och arbete tillsammans med andra.

Du är trygg i ditt ledarskap och har en god samarbetsförmåga. Som person är du strukturerad, strategisk och driven.

I denna rekrytering kommer vi att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Läkarchef, AnOpIva, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Inom AnOpIva Umeå bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet. Kliniken ansvarar också för norra sjukvårdsregionens flygläkarjourverksamhet. I klinikens uppdrag ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning.

Du kommer att vara närmsta chef till de drygt 40 specialistläkare och överläkare som är anställda inom kliniken. Du är också chef för ST-chefen som ansvarar för klinikens ca 25 ST-läkare.

Nu söker vi en läkarchef som vill fortsätta utveckla AnOpIva tillsammans med oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som läkarchef på AnOpIva Umeå ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du är direkt underställd verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinska chefer och övriga avdelningschefer i klinikens ledningsgrupp. Du leder även din egen ledningsgrupp med medicinska chefer.

I ditt uppdrag har du ett personal- och budgetansvar för läkarna och de medicinska cheferna i kliniken. Du verkar för en fullbemannad klinik med läkare som trivs. I den här rollen får du arbeta med utvecklingsfrågor där organisation av barnverksamheten är ett viktigt fokus.

Som chef i Region Västerbotten agerar du som en förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. Kliniskt arbete kan ingå som en mindre del av tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning. Du har gedigen kunskap och långvarig erfarenhet inom områdena operationssjukvård och intensivvård.

Det är meriterande om du har sjukvårdsutbildning inom ett legitimationsyrke. Vi ser även gärna att du har någon form av ledarutbildning och/eller erfarenhet i arbetsledande ställning.

För att lyckas i rollen behöver du ha intresse och engagemang av att leda andra. Du är övertygande i ditt ledarskap, tar initiativ och leder mot beslut. Du arbetar strukturerat och självständigt. Du har även förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos personal inom kliniken som med andra verksamheter samt med externa aktörer. Vidare har du intresse och förmåga att driva utveckling och förbättring för både medarbetare och verksamhet.

Erfarenhet i Officepaketet och vanligt förekommande IT-system samt god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska är ett krav för tjänsten.

Inför anställning kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret som inte är äldre än ett år.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Ansök nu

Avdelningschef, neurokirurgen/Niva (NHHC), Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård kopplat till utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.

Neurokirurgisk avdelning och Neurointensivvård (NIVA) tillhör verksamheten Neuro- Huvud- Halscentrum (NHHC).
Inom centrat omhändertas patienter på olika sätt genom utredning, behandling och rehabilitering kopplat till sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals.
Arbetet på neurokirurgiska avdelningen/NIVA är kvalificerat och teambaserat, där den ena dagen inte är den andra lik.

På NKK/NIVA vårdar vi patienter från både kirurgiska och medicinska specialiteter med svikt i vitala parametrar på grund av större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd.

Du kommer att vara närmsta chef till ca 70-80 medarbetare med professionerna sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och biträdande avdelningschef.

Nu söker vi en avdelningschef som vill utveckla och driva Neurokirurgen/Niva framåt tillsammans med oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinska chefer och övriga avdelningschefer i Ledningsgruppen.

I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du tillsammans med biträdande avdelningschef för neurokirurgens personal, verksamhet och budget. I den här rollen får du arbeta mycket med utvecklingsfrågor där ett av våra största uppdrag just nu är att bygga ut och utveckla verksamheten från intermediärvård till fullvärdig intensivvård. Du får ett mångfacetterat uppdrag med en driven och engagerad medarbetargrupp!

Som chef inom Region Västerbotten agerar du som en förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Du har erfarenhet av att jobba som chef inom hälso- och/eller sjukvård.

Det är meriterande om du arbetat i en ledande roll inom avancerad sjukvård men inget krav. Har du kunskap inom neuro- och/eller intensivvård är det välkommet.

Vi tror att en av dina styrkor är att du är bra på samarbete! Att bygga relationer, lyssna in, kommunicera och få människors förtroende. Du är strukturerad och självgående i ditt sätt att arbeta men då sjukvården idag är i ständig förändring så kräver det ett flexibelt förhållningssätt. Du kan snabbt tänka om och hitta lösningar på situationer som uppstår i en vardag där det händer mycket. Du är nyfiken på ny kunskap och tycker om att driva processer framåt mot uppsatta mål.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Teamledare i Umeås bästa hemtjänst

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 29
Teamledare till en av Umeås mest uppskattade hemtjänst*

Vill du jobba med ett härligt gäng kollegor i en stimulerande arbetsmiljö där du ges stort ansvar?

Vi söker nu en ny teamledare till vår hemtjänstenhet i Umeå. Enheten är vår största av tre och du arbetar tillsammans med två andra teamledare, planerare och kollegor. Du kommer både fokusera på verksamheten där vi dagligen arbetar med trygghet och kvalitet hos våra kunder, samt fokusera på våra medarbetare genom individuell coachning i jobbet.

Vad innebär det att jobba som teamledare på Aleva?
Som teamledare hos oss på Aleva är din roll att leda, samordna och utveckla en enhet med ett 40-tal medarbetare. Du kommer att arbeta verksamhetsnära med såväl kort- och långsiktig bemanning, uppföljning, planering, personalansvar samt vara delaktig i rekrytering. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga teamledare, verksamhetschef och grundare av företaget. Ledningsgruppen har lång erfarenhet inom omsorg och ledarskap, du står inte själv. Arbete i omsorgen förekommer för att vara väl insatt i verksamheten.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv och engagerad, med hjärtat på rätt ställe. För att lyckas i rollen behöver du vara prestigelös, empatisk och ha en god samarbetsförmåga samt ett coachande förhållningssätt. Du kommer med egna idéer och stimuleras av att hitta lösningar på de utmaningar som arbetet kan innebära. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap/ arbete inom vård och omsorg, gärna hemtjänst. Utbildning som socionom, beteendevetare eller motsvarande är meriterande.Eftersom vi arbetar med människor är personkemin viktig och vi lägger stort fokus vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Ledarerfarenhet
Svenska
B-körkortTillträde sker enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!

* Det värmer lite extra att vi fick 9 av 10 i stolthet över att arbeta hos Aleva och 9,5 av 10 på frågan om våra kunder skulle rekommendera oss till en vän. Här ser du hela resultatet från våra kund- och medarbetarundersökningar.

Om oss

Aleva är ett växande företag med stora visioner. Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013 och bedriver idag hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola samt Nordmaling och personlig assistans i hela landet. För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att arbeta med människor. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar. Vi är ett ambitiöst team med positiv atmosfär som arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. För mer information gå in på www.alevaomsorg.se

Ansök nu

Avdelningschef, Strokecenter, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård kopplat till utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling. Strokecenter arbetar utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och personcentrerade vårdförlopp för stroke och TIA.

Strokecenters uppdrag är att vårda, behandla och rehabilitera patienter med akut strokeinsjuknande. Vi arbetar i en obruten vårdkedja; akut subakut - rehabilitering – strokehemrehab - sjuksköterskemottagning och rehabmottagning. Här följer vi patienten från akut insjuknande till utskrivning. Vi har både öppen- och slutenvård och därmed en bredd i vårt uppdrag samt de yrkeskategorier som finns representerade hos oss.

Vår styrka i omhändertagandet av en strokepatient ligger i vårt teamarbete. I teamen ingår sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, köksbiträde, logoped, dietist samt specialistläkare inom neurologi, medicin. Du kommer att vara närmsta chef till ca 40-50 medarbetare med professionerna sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och köksbiträde.

Nu söker vi en avdelningschef som vill driva strokecenter framåt tillsammans med oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinska chefer och övriga avdelningschefer i Ledningsgruppen.

I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du tillsammans med biträdande avdelningschef för strokecenters personal, verksamhet och budget. Du arbetar med utvecklingsfrågor på lång och kort sikt så vardagen blir händelserik och utmanande. Arbetsmiljöfrågor kopplat till att vara en attraktiv arbetsplats för våra anställda är frågor som är särskilt viktiga för oss just nu. Vi jobbar också mycket med utskrivningsprocessen och utvecklingen av den strokevård som ges utanför sjukhuset.

Som chef inom Region Västerbotten agerar du som en förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Du har erfarenhet av att jobba som chef inom hälso- och/eller sjukvård.

Det är meriterande om du arbetat med en stor bredd av yrkesgrupper samt har erfarenhet av att leda medarbetare som helt/delvis arbetar på distans. Har du kunskap inom strokevård är det välkommet men inget krav.

Vi tror att en av dina styrkor är att du är bra på samarbete! Att bygga relationer, lyssna in, kommunicera och få människors förtroende. När det blåser i verksamheten står du stadig och trygg i ditt ledarskap. Du är duktig på att ta egna initiativ och driva frågor på ett självständigt sätt. Sjukvården idag är i ständig förändring det kräver ett flexibelt förhållningssätt. Du kan snabbt tänka om och hitta lösningar på situationer som uppstår i en vardag där det händer mycket.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver också kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Klinisk patologi i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för Klinisk patologi arbetar ett hundratal personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på avdelningen är biomedicinska analytiker, läkare, laboratorietekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå med material såsom olika vävnader, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en viktig pusselbit i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. I din ledarroll agerar du förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Vi söker en biträdande avdelningschef till klinisk patologi där vi ska inleda en omorganisation, varför arbetsgruppens omfattning i nuläget inte är fast utan kan komma att ändras. Du kommer att fungera som närmsta chef för personal med ansvar för bemanning, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning för underställda medarbetare. Du kommer även ansvara för administration i vårt personalsystem, lägga scheman samt arbeta för en god arbetsmiljö och delta vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef. Du kommer ansvara för sektionernas dagliga drift och utveckling i samråd med närmsta chef och kollegor. Som biträdande avdelningschef kommer du att vara en viktig medspelare för att stötta individer till ett hållbart arbetssätt och skapa dialog i sektionernas olika utvecklingsarbeten. Arbetet innebär också ett nära samarbete med medicinsk chef och andra nyckelfunktioner i verksamheten.

I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef. Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år och kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap eller motsvarande. Du är driven och målmedveten och du är en trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.

Du har god ledar- och samarbetsförmåga. Har stort intresse av förbättringsarbete.
Är lyhörd, flexibel och driftig och har god organisatorisk förmåga. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Erfarenhet från någon del av vår verksamhet kommer att vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se

Kontaktinformation till Kommunal
Sektion 4 Kommunal Kommunal.Sektion4@regionvasterbotten.se

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Medicinsk chef, Vårdhygien, Laboratoriemedicin, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin Västerbotten har cirka 500 anställda inom specialiteterna: vårdhygien, klinisk mikrobiologi, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM), klinisk kemi och klinisk patologi. Laboratoriemedicin är en länsorganisation och driver även Biobanken norr.
Vi söker nu en Medicinsk chef till Vårdhygien.

Vårdhygien Västerbotten leder patientsäkerhetsarbetet i Region Västerbotten inom området Vårdhygien. Vi bistår verksamheterna och regionledningen med expertkunskaper för att dessa ska kunna arbeta effektivt för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning inom hälso- och sjukvård samt tandvård.
Vårdhygien är en väl fungerande avdelning med mycket engagerad och kompetent personal som förutom Region Västerbotten också har avtal med Västerbottens 15 kommuner för att stödja deras arbete med att förebygga VRI och smittspridning hos vårdtagare, brukare och vårdpersonal.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef (MC) är du i linjeorganisationen direkt underställd verksamhetschefen. Du arbetar tillsammans med övriga medicinska chefer, avdelningschefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor för Laboratoriemedicins bästa, både i Laboratoriemedicins ledningsgrupp samt i MC-möten.

Medicinsk chef ansvarar för innehållet och kvaliteten på den diagnostik och de tjänster och produkter som Vårdhygien åstadkommer. Du har personalansvar för läkare, klinikadministratör och statistiker samt tillsammans med avdelningschef ansvar för arbetsmiljö och ekonomi. Du ansvar för att driva och leda den medicinska utvecklingen inom vårdhygienspecialiteten. Du ansvarar också för att driva och våra rådgivande i patientsäkerhetsarbete gällande vårdhygien inom andra vårdverksamheter. Du ska också främja vårdens utveckling inom vårdhygien i samverkan med universitetsföreträdare i syfte att det aktivt drivs och utvecklas forskning och undervisning inom vårdhygien. Du ansvarar för framtagande av enhetens verksamhetsplan, årlig uppdatering samt att arbetet bedrivs i enlighet med gällande verksamhetsplan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• Är legitimerad läkare och innehar specialistkompetens inom Vårdhygien eller har motsvarande erfarenhet
• Har förtrogenhet med vetenskap och aktivt driver och utvecklar forskning/undervisning.
• Har förmåga att skapa förutsättningar för ett gott samarbete inom och utanför Vårdhygien och Laboratoriemedicin.
• Är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och förändring såväl medicinskt som tekniskt och organisatoriskt.
• Har förmåga att se, företräda och utveckla både Vårdhygien och Laboratoriemedicin utifrån kund-, kvalitets- och kostnadsfokus.
• Har förmåga att skapa delaktighet
• Är en tydlig och aktiv ledare.
• Har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft.

Laboratoriemedicin är en universitetssjukvårdsenhet därför ser vi gärna att du som söker har forskningsmeriter.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Kommunal
Kontakta Kommunal via e-post
kommunal.sektion4@regionvasterbotten.se.

Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Vårdhygien, Laboratoriemedicin, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda. Verksamheten innefattar klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk patologi, biobank och vävnadsinrättning. Verksamheten är ackrediterad.

Vårdhygien Västerbotten är lokaliserat på de tre sjukhusen i Umeå, Skellefteå och Lycksele och leder patientsäkerhetsarbetet i Region Västerbotten inom området Vårdhygien. Vi bistår verksamheterna och regionledningen med expertkunskaper för att dessa ska kunna arbeta effektivt för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Vårdhygien har avtal med Västerbottens 15 kommuner som innebär att stödja deras arbete med att förebygga VRI och smittspridning.

Du kommer att ingå i ett team som består av hygiensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, medicinteknisk förvaltare, statistiker, sekreterare samt hygienläkare.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ska du se helheten och potentialen och ta verksamheten framåt. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner inom området Vårdhygien på den egna enheten och i andra verksamheter. Du utmanar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren.
I linjeorganisationen är du som avdelningschef direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelpersoner.

Vårdhygien Västerbotten har 22 medarbetare. Du har personalansvar för hygiensjuksköterskor, medicinteknisk förvaltare och biomedicinska analytiker inklusive miljö, arbetsmiljö samt ekonomi kopplatill detta. Du har även tillsammans med medicinsk chef vid Vårdhygien det totala ekonomiansvaret utifrån tilldelad budget. Du deltar aktivt i utvecklingen inom det vårdhygieniska området regionalt och nationellt och följer utvecklingen internationellt.

Du kommer att dela ditt chefsuppdrag med kliniskt arbete på ca 50 %.

Enheten har ett nära samarbete med smittskyddsenheten och infektionskliniken bland annat genom handläggning multiresistenta bakterier och samverkar även mycket med personal vid de mikrobiologiska laboratorierna. Verksamheten är mångfacetterad och till stor del händelsestyrd och ingen dag är den andra lik.

Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Vidare söker vi dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska.
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt inspirera och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att samarbeta.

Erfarenhet från sjukhusvård och intresse för vårdhygieniska frågor är önskvärt
Erfarenhet av strukturerat kvalitetsarbete och datorvana värdesätts
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande
• Ledarskapsutbildning, Utbildning i vårdhygien/mikrobiologi, pedagogik, informationsteknik eller annan adekvat vidareutbildning är meriterande.
Undervisnings- och utredningsvana är meriterande. Resor ingår i tjänsten, körkort krävs.

Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Kommunal
Kontakta Sektion 4 Kommunal via e-post kommunal.sektion4@regionvasterbotten.se

Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Enhetschef med samordnande ansvar för hjälpmedel till Äldreomsorgen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 12
Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå.

Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter medborgare i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende samt på korttidsboende.

Vi arbetar med fokus på hög kvalitet där medarbetarna ger det bästa stödet till våra patienter. Att ha ett närvarande ledarskap och arbeta med hållbar arbetsmiljö tror vi är nyckeln för att attrahera och behålla medarbetare. Äldreomsorgens vision är “Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef med samordnande ansvar för hjälpmedel ansvarar du för den interna hjälpmedelsförsörjningen inom såväl Äldre- som Socialförvaltningen och för att Umeå kommun ska ha en så effektiv hjälpmedelshantering som möjligt nu och i framtiden. Du arbetar i samverkan med bland annat lokalplanerare, övriga enhetschefer inom äldreomsorgen i frågor som rör grundutrustning och arbetstekniska hjälpmedel samt med Hjälpmedel Västerbotten.

Du har personalansvar för fyra hjälpmedelstekniker, en verksamhetsutvecklare för rehab och en hjälpmedelskoordinator och du ingår i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvård Äldre.

Vem är du? 
Att jobba hos oss innebär att du kan göra skillnad och bidra till att andra människor får en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi söker dig som har förmåga att stimulera och motivera medarbetare i det dagliga arbetet. Genom att nyttja resurserna där de behövs som bäst ser du till att vi kan göra skillnad för dem vi är till för. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det krävs att du är lösningsorienterad och snabbt kan prioritera om utifrån nya förutsättningar. Du är trygg och modig och har en god förmåga att leda och kommunicera i förändring.

Du är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast och du har flerårig erfarenhet av att jobba med hjälpmedel som förskrivare. Du har erfarenhet av upphandlingsarbete och LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt erfarenhet som chef innefattande personal- arbetsmiljö och ekonomiansvar.

Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av administrativt hjälpmedelsarbete, exempelvis som hjälpmedelskonsulent eller motsvarande samt erfarenhet av logistiskt arbete.

Vi erbjuder dig

- Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
- Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Flexibel arbetstid
- Subventionerad friskvård

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter. 

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Läs mer om Umeå kommun https://www.umea.se/ och här hittar du information om hur det är att leva och bo i Umeå https://www.nykommun.se/kommun/umea/.


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Enhetschef, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 25
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Är du intresserad av att jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och patienter?

Vi arbetar med fokus på hög kvalitet där medarbetarna ger det bästa stödet till våra patienter. Att ha ett närvarande ledarskap och arbeta med hållbar arbetsmiljö tror vi är nyckeln för att attrahera och behålla medarbetare. Äldreomsorgens vision är “Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå. Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister som möter medborgare i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende samt på korttidsboende.

Nu söker vi dig som vill vara enhetschef för sjuksköterskor i Team Nordost. I detta team ingår idag sjuksköterskor på följande vård- och omsorgsboenden – Bruksbacken, Ersboda, Nordstjärnan, Tomtebo, Sjöjungfrun och Lundagård. Du ingår i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvård Äldre som består av 11 enhetschefer samt biträdande verksamhetschef och verksamhetschef.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, patienter, personal och ekonomi. Ditt huvudsakliga uppdrag är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra patienter.

Arbetsuppgifterna som enhetschef innebär bland annat att arbeta med:

- rekrytering och kompetensförsörjning   
- att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete    
- systematiskt arbetsmiljöarbete   
- patientsäkerhetsarbete   
- rehabilitering och anpassning   
- implementering av nya arbetssätt som exempelvis införande av ny digital teknik 

Vem är du? 
Att jobba hos oss innebär att du kan göra skillnad och bidra till att andra människor får en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi söker dig som har förmåga att stimulera och motivera medarbetare i det dagliga arbetet. Genom att nyttja resurserna där de behövs som bäst ser du till att vi kan göra skillnad för dem vi är till för. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det krävs att du är lösningsorienterad och snabbt kan prioritera om utifrån nya förutsättningar. Du är trygg och modig och har en god förmåga att leda och kommunicera i förändring.

För att lyckas i den här rollen är du legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet samt tidigare erfarenhet som chef. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/primärvård. Vi ser det som positivt om du även har relevant utbildning inom ledarskap alternativt genomgått internt traineeprogram för blivande ledare. Tjänsten kräver B-körkort

Vi erbjuder dig

- Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
- Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Flexibel arbetstid
- Subventionerad friskvård

Följ oss på @teamumeakommun

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Klinisk kemi i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 19
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Klinisk kemi finns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på länsdelssjukhusen i Lycksele och Skellefteå. Klinisk kemi har ca 135 medarbetare varav 110 har sin placering i Umeå. Verksamheten är öppen dygnet runt. Till klinisk kemi i länet inkommer dagligen ca 6 000 provrör och årligen utförs ca 7 miljoner analyser. I Umeå där du kommer att vara placerad finns en provtagning och en laboratoriegemensam provinlämning som servar övriga enheter med mottagning och sortering av prover.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till vårt team i Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du har tillsammans med ytterligare en biträdande avdelningschef ansvar för att bemanna sektionen för daglig drift. Verksamheten är öppet dygnet runt alla dagar.
Du kommer att fungera som närmsta chef med ansvar för bemanning, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning för underställda medarbetare. Du ansvarar även för administration i våra personalsystem, lägger scheman samt arbetar för en god arbetsmiljö du deltar vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef. Du kommer att vara en viktig medspelare för att stötta individer till ett hållbart arbetssätt och skapa dialog i utvecklingsarbeten.

Du kommer att delta i sektionens utvecklingsarbeten tillsammans med kompetenta och drivna medarbetare och kollegor.
Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga biträdande avdelningschefer, medicinsk chef och andra nyckelfunktioner i verksamheten.

Vi söker en chef som tycker om att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas.
I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef.

Du kommer att vara närmsta chef för ca 25 medarbetare som består av biomedicinska analytiker och medicinska biologer.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år och kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap eller motsvarande. Du är driven och målmedveten och du är en trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.

Du har god ledar- och samarbetsförmåga. Har stort intresse av förbättringsarbete.
Är lyhörd, flexibel och driftig och har god organisatorisk förmåga. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp.

Erfarenhet från någon del av vår verksamhet kommer att vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Medicinsk chef till 1177 direkt, Västerbotten

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

1177 direkt Västerbotten startade som projekt hösten 2021 och är sedan januari 2023 en permanent verksamhet i Region Västerbottens regi. Verksamheten organiserades som en av två avdelningar inom basenheten 1177 Västerbotten. Den andra avdelningen är 1177 på telefon. Varumärket 1177 borgar för god vård och har högt förtroende hos våra invånare och nationellt.

Vårdtjänsten 1177 direkt Västerbotten erbjuder första linjens vård digitalt till länets invånare. I nuläget är vi ett tiotal sjuksköterskor och sex läkare plus chefer och administrativ personal. Vi är ett härligt gäng med mycket god sammanhållning och trivsel på jobbet.
Utveckling och ny teknik är i fokus hos oss och tillsammans med övrig mottagningsverksamhet i länet utvecklar vi effektfulla digitala vårdtjänster och sömlösa digifysiska vårdkedjor.
1177 direkt Västerbotten är helt distansbaserad och du arbetar därför från valfri ort.

Du omfattas av Region Västerbottens förmåner och möjligheter.
Läs gärna mer om vårdtjänsten 1177 direkt Västerbotten här:
https://www.1177.se/Vasterbotten/om-1177/1177-direkt/

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef för 1177 direkt Västerbotten ser du helhet och potential när vi utvecklar framtidens sömlösa digi-fysiska vård. Du tar oss modigt framåt, mot målbilden digitalt när det går fysiskt om det behövs. Du agerar förebild, verkar för gemensamma visioner och du frigör handlingskraft. Du utmanar och utvecklar, du uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du bidrar med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du tar ansvar utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för våra invånares bästa.

Du ingår i klinikens ledningsgrupp. Arbetet i ledningsgrupp innebär att du aktivt medverkar i utvärdering samt framtagande av mål och utvecklingsaktiviteter. Du har ett nära samarbete med verksamhetschef där ni tillsammans verkar för att skapa och bibehålla en hälsofrämjande och attraktiv helt digital arbetsplats.
Du har ekonomiskt-, kvalitets- och medicinskt ledningsansvar samt arbetsgivaransvar för våra läkare.

I rollen som Medicinsk chef för 1177 direkt Västerbotten driver du kvalitets- och förbättringsarbeten samt planerar och utvärderar den medicinska utvecklingen inom avdelningen. Du ansvarar för att det medicinska innehållet i våra digitala vårdtjänster är kopplat till kunskapsstyrning och du verkar för patientsäkerhet, delaktighet och samverkan. Du engagerar dig i utbildning av studenter och blivande specialister. Du har dialoger med fackliga samverkansparter.
Vi är en ny enhet i ständig utveckling och vi vill att du ska vara med och påverka vår resa.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
För detta jobb behöver du vara legitimerad specialistläkare med många års erfarenhet av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Du är en närvarande och positiv person som med expertkunskap och omsorg ser patienten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du är relationsskapande i ditt ledarskap och tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor.

Meriterande är:
- erfarenhet av medicinskt ledningsansvar
- erfarenhet av medicinsk forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård
- erfarenhet av digitalt, distansbaserat ledarskap

God datavana är ett krav. Vi ser gärna att du har många års erfarenhet av digital vård. Du måste behärska svenska språket väl samt kunna förstå och uttrycka dig på engelska.

Uppdraget som medicinsk chef är ett deltidsuppdrag och kombineras med din grundanställning som specialistläkare.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef till 1177 direkt, Västerbotten

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

1177 direkt Västerbotten startade som ett projekt hösten 2021 och är sedan januari 2023 en permanent verksamhet i Region Västerbottens regi. Verksamheten organiserades som en av två avdelningar inom basenheten 1177 Västerbotten. Den andra avdelningen är 1177 på telefon. Varumärket 1177 borgar för god vård och har högt förtroende hos våra invånare och nationellt sett.

Vårdtjänsten 1177 direkt Västerbotten erbjuder första linjens vård digitalt till länets invånare. Vårdtjänsten bemannas 8-16.30 vardagar och 10-16 helg och röda dagar. I nuläget är vi ett tiotal sjuksköterskor och sex läkare plus chefer och administrativ personal. Vi är ett härligt gäng med god sammanhållning och trivsel på jobbet. Utveckling och ny teknik är i fokus hos oss och tillsammans med övrig mottagningsverksamhet i länet utvecklar vi effektfulla digitala vårdtjänster och sömlösa digifysiska vårdkedjor. Vi är en ny enhet och vi vill att du ska vara med och påverka vår resa!

1177 direkt Västerbotten är distansbaserad och du arbetar därför från valfri ort.
Du omfattas av Region Västerbottens förmåner och möjligheter.

Läs gärna mer om vårdtjänsten 1177 direkt Västerbotten här:
https://www.1177.se/Vasterbotten/om-1177/1177-direkt/.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef för 1177 direkt Västerbotten ser du helhet och potential när du tillsammans med övriga chefer och medarbetare utvecklar framtidens sömlösa digi-fysiska vård. Du agerar förebild i den kliniska vardagen, du verkar för gemensamma visioner och du frigör handlingskraft. Du utmanar och utvecklar, du uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du bidrar med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du tar ansvar utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för våra medarbetares och invånares bästa.

Du har ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö och ingår i basenhetens ledningsgrupp. Arbetet i ledningsgrupp innebär att du aktivt medverkar i utvärdering samt framtagande av mål och utvecklingsaktiviteter. Ledningsgruppen verkar också för att skapa och bibehålla en hälsofrämjande och attraktiv helt digital arbetsplats.

I rollen som avdelningschef driver du kvalitets- och förbättringsarbeten samt planerar och utvärderar produktion, kapacitet och kvalitet i vårdtjänsten 1177 direkt Västerbotten. En viktig del i ditt arbete är att fortsätta att utveckla vår chattmetodik och den struktur för ärendehantering vi bygger upp internt och tillsammans med länets hälsocentraler. Du planerar och leder APT, sköterskemöten och samverkansmöten med olika aktörer i vår digitala vårdkedja. Du ansvarar också för introduktion och utbildning av nyanställda sköterskor. Därför förlägger du delar av din arbetstid kliniskt, och hanterar ärenden i vårdtjänsten 1177 direkt Västerbotten.

Vi är en ny enhet i ständig utveckling och vi vill att du ska vara med och påverka vår resa.

Vi erbjuder en inskolningsperiod som bland annat innehåller utbildning i den digitala plattformen, rådgivningsstödet och vår chattmetodik. Om det behövs får du också en introduktion i vårt journalsystem.

I rollen ingår även helgtjänstgöring. Arbete på kvällstid kan förekomma.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet. God datavana och erfarenhet av telefonrådgivning eller digital vård är ett krav. Du ska ha mycket god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska språket samt förmåga att förstå och göra dig förstådd på engelska.

Meriterande är:
- erfarenhet av ledningsansvar
- erfarenhet av digitalt, distansbaserat ledarskap
- erfarenhet av samtalsmetodik
- erfarenhet av schemaläggning
- vana vid RGS, rådgivningsstödet, för telefonrådgivning eller av andra lösningar som bygger på RGS

Som person tror vi att du är energisk med mycket driv och engagemang för ditt jobb. Du är självgående och noggrann och utför arbete med hög kvalitet. En styrka hos dig är att du samarbetar bra med andra människor och har lätt för att få människors förtroende.

Vi tror att du lockas av utmaningen i att varje patientkontakt är unik och ger dig möjligheten att hjälpa människor till bättre hälsa. Vi tror att du brinner för att skapa och bibehålla en hälsofrämjande och attraktiv arbetsmiljö. Vi tror också att du är intresserad av utveckling, av att prova nya arbetssätt och metoder och av ständig förbättring.

Vi kommer i vår tur att se dig som en nyckelperson i utvecklingen av ett effektfullt sömlöst digi-fysiskt patientflöde och en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och levererar. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Du måste behärska svenska språket väl samt kunna förstå och uttrycka dig på engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

På avdelningen Klinisk immunologi och transfusionsmedicin arbetar ett sjuttiotal personer; biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, läkare, sekreterare och en busschaufför. Vårt uppdrag är att se till att Västerbotten är självförsörjande på blodprodukter och omfattar tappning av givare och utlämning av blodkomponenter. På klinisk immunologi sker diagnostik inom autoimmunitet, immunbrister och allergi, samt HLA-typningar inför transplantation och omhändertagande av stamceller i renrum.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till sektionen klinisk immunologi som ansvarar för daglig drift och utveckling i samarbete med avdelningens ledning och andra nyckelpersoner i verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
• Ansvar för schemaläggning och daglig styrning.
• Medarbetar- och lönesamtal, löneåterkoppling.
• Delta i arbetsmiljöfrågor och rehabilitering i samarbete med avdelningschef.
• Inom den egna gruppen genomföra introduktion och planera inskolning av ny personal.
• Ansvar för att personalen arbetar mot verksamhetens mål och uppdrag i samarbete med avdelningschef och medicinsk chef.
• Personaladministration
• Administrera verksamheten inom ansvarsområdet, exempelvis beställa behörigheter, kontakt med ID-foto, minnesanteckningar från sektionsmöten, fastighetskontakter, varubeställningar m.m.
• Medverka vid utvecklingsarbete.
• Vid avvikelser samarbeta med avvikelsehandläggare för analys och åtgärder inom det egna området.
• Delta vid revisioner inom det egna området, och vid revisionsavvikelser inom det egna området svara för orsaksanalys och åtgärder inom utsatt tid.
• I samarbete med kvalitetssamordnare utforma och upprätthålla Kvalitetshandboken för den egna verksamheten.

Som biträdande avdelningschef hos oss agerar Du förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner, utmanar och utvecklar samt uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din sektions verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef.

Sektionen klinisk immunologi består i dagsläget av 12 biomedicinska analytiker, och många förändringar kommer att behöva göras framgent för att vi ska kunna matcha kraven i en föränderlig verksamhet. I denna tjänst är det meriterande med erfarenhet av laborativt arbete då det i tjänsten ingår att arbeta på laboratoriet.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år och kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning, biomedicinsk analytiker eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och erfarenhet av arbete inom kvalitetsstyrd verksamhet. Du har god samarbetsförmåga och god förmåga att lyssna och kommunicera, är driven och målmedveten och har intresse av förbättringsarbete. Du är lyhörd, lösningsorienterad, flexibel och har god organisatorisk förmåga. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Erfarenhet från någon del av vår verksamhet kommer att vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Kontaktinformation till Kommunal
Sektion 4 Kommunal Kommunal.Sektion4@regionvasterbotten.se

Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Enhetschef till Hälso- och sjukvårdsteamet

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 19
Funktionshinderomsorgens Hälso-och sjukvårdsenhet består av sjuksköterskor och paramedicinsk verksamhet som verkar för de boende inom LSS särskilt boende samt under vistelsetid på daglig verksamhet.

Uppdraget för legitimerad personal är att i nära samarbete med chefer och vårdnära personal utföra insatser enligt HSL lagstiftning, som syftar till att öka självständigheten för unga och vuxna med en funktionsnedsättning.

 

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett övergripande arbetsmiljöansvar för din personalgrupp samt ett ekonomiskt ansvar för din enhet. Gruppen består av ca 16–18 personer som arbetar i team och är en mix av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  Ditt uppdrag är att leda och utveckla arbetet tillsammans med medarbetare och kollegor på ett kvalitetssäkert sätt utifrån lagstiftning och politiska mål. En stor del handlar om att leda i förändring då mycket utvecklingsarbete pågår inom området som kräver ett tydligt ledarskap.

Du kommer ha ett nära samarbete med din närmsta enhetschefskollega där samsyn och helhetsperspektiv krävs för att lyckas. Kontakter med kommunens övriga funktioner och externa samarbetspartners är en naturlig del av ditt arbete. Du kommer ingå i ledningsgrupp med övriga ledare inom funktionshinderomsorgen och rapporterar till verksamhetschef för området.

Vi söker dig som

- Är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Är du sjuksköterska så är det meriterande för detta uppdrag. Tidigare erfarenhet av arbete som chef i 3 år eller mer i en politisk styrd organisation, samt erfarenhet från funktionshinderomsorg är meriterande.
- Är intresserad, har förståelse för och drivs av att jobba med kvalité och utveckling av hälso- och sjukvårdsfrågor inom funktionshinderområdet.
- Är lyhörd, strukturerad och kommunikativ med ett nära ledarskap. Samt har en god förmåga att ta tillvara medarbetarnas drivkrafter, resurser och vilja till utveckling.
- Tycker om att arbeta tillsammans med andra och skapar goda relationer och förtroende genom att vara kommunikativ och ha ett respektfullt bemötande mot alla du möter i din vardag.
- Företräder Umeå kommun på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten.Vi erbjuder dig

- Ett fantastiskt team av rutinerade medarbetare, chefskollegor och närmsta chef där det finns målfokus, stort engagemang, omtanke och lätt till skratt
- Delaktighet och ansvar för att skapa förutsättningar att utveckla verksamheten att möta framtidens behov.
- En flexibilitet att förena arbetet med föräldraskap och fritid och till viss mån kunna distansarbeta.
- Ett fantastiskt roligt jobb, där du gör skillnad varje dag!Välkommen med din ansökan! Vi vill att du bifogar brev och CV.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Följ oss på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Medicinsk chef, Kardiologi, Hjärtcentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker nu medicinsk chef för kardiologerna i Umeå.

Kardiologen bedriver allt från avancerad diagnostik till behandling i en sammanhängande vårdkedja i Hjärtcentrums egen regi. Vårt mål är att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor. Vi bedriver också avancerad invasiv arytmibehandling och hemodynamiska utredningar. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet.

Hos oss får du ett omväxlande arbete på en dynamisk arbetsplats. På Kardiologen arbetar cirka 25 läkare med olika kompetens inom det kardiologiska området, allt från överläkare till nyexaminerade läkare. Du blir även en del av en öppen, erfaren och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!
ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef är du i linjeorganisationen direkt underställd verksamhetschefen. Utöver ett nära samarbete med avdelningscheferna inom Kardiologi både öppen som slutenvård, arbetar du tillsammans med övriga medicinska chefer, avdelningschefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor för Hjärtcentrums bästa, både i Hjärtcentrums ledningsgrupp samt medicinska chefsmöten. Tillsammans verkar ni för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen.
Du arbetar för medarbetarnas engagemang och deltagande i verksamhetsutvecklingen. Du uppmuntrar, stöttar och skapar förutsättningar för att få dina medarbetare att växa och gemensamt arbeta mot verksamhetens mål.

Du kombinerar ledarskapet med kliniskt arbete. I chefskapet ingår personalansvar för läkarna vilket innebär medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling och ekonomi. Du har även ansvar för innehållet och kvaliteten inom det kardiologiska området vilket innebär att du driver kvalitets- och förbättringsarbeten samt planerar den medicinska utvecklingen inom specialiteten kardiologi.

Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Hjärtcentrums ledningsgrupp arbetar för effektiva flöden och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med definierad verksamhetsplan.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom Kardiologi eller annan specialitet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Hjärtcentrum är en universitetssjukvårdsenhet, därför ser vi gärna att du som söker har forskningsmeriter.

Som person är du aktiv, ödmjuk och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare internt som externt. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta till vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft. Vi ser gärna att du även har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Forskning och utveckling är givna intresseområden för dig. Du är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och förändring såväl medicinskt som organisatoriskt.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Barn 2, Barn- och ungdomscentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all pediatrisk specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden. Vi finns på tre orter; Skellefteå, Lycksele och Umeå. Hos oss finns också en lekterapi i närheten av våra avdelningar.

Vi söker nu avdelningschef till Barn 2, vår allmänpediatriska avdelning. Här jobbar olika yrkeskategorier tillsammans för Barn- och Ungdomscentrums huvuduppdrag. Upptagningsområdet sträcker sig från Kiruna i norr till Sundsvall i söder och intaget är både akut och planerat vilket skapar en stimulerande variation i det dagliga arbetet. Barn 2 är en HBTQ-certifierad enhet som jobbar aktivt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Vi letar efter dig som tillsammans med medicinsk chef och biträdande avdelningschef vill leda en multispecialiserad verksamhet med många spännande utvecklingsprojekt på gång. Här leder du drivna och engagerade medarbetare i en arbetsmiljö som kännetecknas av ett öppet klimat och stort omhändertagande. Avdelningschef på Barn 2 är också lekterapins chef. Lekterapin ligger precis bredvid avdelningen.

Vi tror på ett ledarskap grundat i personlig trygghet, med tillit till allas förmåga och vilja att göra ett bra jobb, ett ledarskap som banar väg för ett stabilt och positiv samarbetsklimat där alla är viktiga.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Intresse och förmåga att bedriva ett aktivt och närvarande ledarskap står i fokus hos oss på BUC. Inom ditt område har du fullt ledningsansvar vilket innebär ansvar över verksamhet, ekonomi och personal på Barn 2 och lekterapin. I ditt uppdrag leder och fördelar du det dagliga arbetet på avdelningen. Eftersom patientinflödet till avdelningen varierar krävs en hög närvaro och flexibilitet i ledarskapet. Du hanterar bemanning, coachar och stöttar medarbetare samt planerar och följer upp frågor i verksamheten. Tillsammans med Barn 2:s chefsteam driver du också avdelningens utvecklingsarbete och strategiska planering. Som avdelningschef förväntas du ha ett helhetsperspektiv samt bidra till verksamhetens utveckling, både på Barn 2 och inom hela länskliniken.

Som en av fem avdelningschefer på BUC bidrar du med dina kunskaper och erfarenheter till att resurserna ska användas på ett optimalt sätt. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i Barn- och ungdomscentrums långsiktiga gemensamma utvecklingsarbeten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har tidigare chefs- och ledarskapserfarenhet. Du har en akademisk utbildning, gärna med inriktning mot hälso- och sjukvård eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Tidigare erfarenhet av arbete inom hälso- sjukvården är starkt meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet av dygnet-runt-vård.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en engagerad ledare som strävar efter att vara ett föredöme. I ditt ledarskap ser du medarbetarnas styrkor och utvecklingspotential och kan inspirera och motivera dina medarbetare i vardagen. Du har god förmåga att skapa kontakter och bygga stabila, tillitsfulla relationer och samarbeten, såväl inom som utom enheten. Som person är du lyhörd, strukturerad och kan styra verksamheten efter uppsatta mål.

Du har god förmåga att kommunicera budskap i tal och skrift och har ett konstruktivt sätt att nå lösningar. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har en vilja att leda med digitalisering som verktyg. När det kommer situationer som kräver problemlösning uppvisar du uthållighet, handlingskraft och mod men kan också ta stöd när du behöver det. Vi tror att du är bra på att prioritera, både i vardagen och i större strategiska frågor.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Allmängeriatriken, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 5
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Allmängeriatriken, avdelning 1, har 20 vårdplatser med inriktning mot subakut allmängeriatrisk vård och rehabilitering samt så kallat snabbspår med övertagning av patienter från MAVA och infektionskliniken.

Vi är mycket stolta över att vi bedriver en studentundervisningsavdelning (SUA) där sjuksköterske- och undersköterskestudenter självständigt sköter patienterna under handledning. Vi välkomnar mångfald och 2016 blev avdelningen hbtq-diplomerad.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef till allmängeriatriken- Är det dig vi söker?

Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart du kan!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef att leda arbetet med inriktning mot god och nära vård på Geriatriskt centrum. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare; vår viktigaste resurs. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår. Du arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. I det dagliga arbetet har du förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet samt ledarskapserfarenhet.

Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är stabil och kan hantera flera frågor parallellt och behåller ett jämnt humör även när du stöter på påfrestningar. För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till ett gott samarbete, såväl hos personal inom kliniken som med andra kliniker samt med externa aktörer. Du har en god förmåga att lyssna och anpassar dig efter situationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Medicinsk chef, Kardiologi, Hjärtcentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker nu medicinsk chef för kardiologerna i Umeå.

Kardiologen bedriver allt från avancerad diagnostik till behandling i en sammanhängande vårdkedja i Hjärtcentrums egen regi. Vårt mål är att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor. Vi bedriver också avancerad invasiv arytmibehandling och hemodynamiska utredningar. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet.

Hos oss får du ett omväxlande arbete på en dynamisk arbetsplats. På Kardiologen arbetar cirka 25 läkare med olika kompetens inom det kardiologiska området, allt från överläkare till nyexaminerade läkare. Du blir även en del av en öppen, erfaren och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!
ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef är du i linjeorganisationen direkt underställd verksamhetschefen. Utöver ett nära samarbete med avdelningscheferna inom Kardiologi både öppen som slutenvård, arbetar du tillsammans med övriga medicinska chefer, avdelningschefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor för Hjärtcentrums bästa, både i Hjärtcentrums ledningsgrupp samt medicinska chefsmöten. Tillsammans verkar ni för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen.
Du arbetar för medarbetarnas engagemang och deltagande i verksamhetsutvecklingen. Du uppmuntrar, stöttar och skapar förutsättningar för att få dina medarbetare att växa och gemensamt arbeta mot verksamhetens mål.

Du kombinerar ledarskapet med kliniskt arbete. I chefskapet ingår personalansvar för läkarna vilket innebär medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling och ekonomi. Du har även ansvar för innehållet och kvaliteten inom det kardiologiska området vilket innebär att du driver kvalitets- och förbättringsarbeten samt planerar den medicinska utvecklingen inom specialiteten kardiologi.

Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Hjärtcentrums ledningsgrupp arbetar för effektiva flöden och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med definierad verksamhetsplan.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom Kardiologi eller annan specialitet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Hjärtcentrum är en universitetssjukvårdsenhet, därför ser vi gärna att du som söker har forskningsmeriter.

Som person är du aktiv, ödmjuk och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare internt som externt. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta till vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft. Vi ser gärna att du även har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Forskning och utveckling är givna intresseområden för dig. Du är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och förändring såväl medicinskt som organisatoriskt.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Barn- och Ungdomscentrum, Skellefteå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all pediatrisk specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef till Barn- och ungdomscentrum i Skellefteå. Hos oss jobbar olika yrkeskategorier tillsammans för Barn- och Ungdomscentrums huvuduppdrag. Vi letar efter dig som tillsammans med avdelningschef och medicinsk chef vill leda en dynamisk verksamhet där mycket är på gång.

Vi tror på ett ledarskap grundat i personlig trygghet, med tillit till allas förmåga och vilja att göra ett bra jobb, ett ledarskap som banar väg för ett stabilt och positiv samarbetsklimat där alla är viktiga.ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för Regionens bästa. I uppdraget som chef har du ett ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Tillsammans med hela Barn- och Ungdomscentrums ledning arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på ett optimalt sätt.

Tillsammans med avdelningschef har du medarbetaransvar för omvårdnadspersonal, medicinska sekreterare och paramedicinsk personal på barnmottagningen och barnavdelningen i Skellefteå. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål.

Som biträdande avdelningschef är du tillsammans med avdelningschef ansvarig för den dagliga driften och för avdelningens ekonomi. Några av många viktiga arbetsuppgifter är daglig styrning, hantera frånvaro och bemanning, rekrytera och introducera nya medarbetare, leda arbetsplatsträffar, samverka med andra avdelningar och kliniker, hålla medarbetarsamtal och lönedialoger samt att samverka med fackliga företrädare.

I ditt ansvar ingår att säkerställa att resurser används på bästa sätt samt att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Du verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.


KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har en utbildning inom hälso- och sjukvård samt att du har arbetat inom avdelning- eller slutenvård.

Vi tror att du har erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation. Arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård är meriterande och tidigare chefserfarenhet värderas högt.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska, samt behärskar engelska väl i tal och skrift. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har lätt för att sätta dig in i olika digitala system.

Vi söker dig som ser varje medarbetare och är en stöttande och engagerad ledare. Vi tror att du har god förmåga att skapa kontakter och bygga stabila, tillitsfulla relationer och samarbeten. Du är förtroendeingivande och verkar för ett positivt samarbetsklimat. Du tar ansvar för din uppgift, klarar av påfrestningar längs vägen och kan lösa konflikter och andra utmaningar på ett konstruktivt sätt. Vi tror att du har en fallenhet för att strukturera ditt eget och verksamhetens arbetssätt och gör relevanta prioriteringar.


ÖVRIGT
Chefsförordnanden skrivs vanligtvis på 4 år med en tillsvidareanställning som matchar din kliniska kompetens.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Medicinsk chef, Neurologisk sektion, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Neuro-huvud-hals centrum (NHHC) arbetar ungefär 650 medarbetare med att utreda, behandla och rehabilitera sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käke. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet. Här bedrivs även forskning, utbildning och utveckling. Vår verksamhet är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation).

På neurologiska sektionen arbetar cirka 25 läkare med olika kompetens inom det neurologiska området, allt från överläkare till nyexaminerade läkare. Vi samarbetar tätt med andra avdelningar, bland annat neurokirurgen, psykiatrin och internmedicin. Sektionen är knuten till institutionen för Klinisk vetenskap inom Medicinska fakulteten vid Umeå Universitet.

Neurologiska sektionen har både planerad och akut verksamhet där patienten alltid står i fokus. Vi har ett stort patientflöde vilket innebär patienter med korta vårdtider. Vi är en akut utrednings- och behandlingsavdelning med totalt 14 vårdplatser. Här vårdas patienter med olika neurologiska sjukdomar ex. Parkinson, Epilepsi, Motorneuronsjukdomar. Hos oss får patienterna en högkvalitativ vård i en utvecklande organisation.

Hos oss bedrivs forskning och utvecklingsarbeten för att alltid erbjuda våra patienter den bästa evidensbaserade vården. Vi söker nu en medicinsk chef som vill leda vår verksamhet framåt.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som medicinsk chef ingår du i olika chefsforum där du förväntas vara en aktiv deltagare. Du kombinerar ledarskapet med kliniskt arbete. Eftersom avdelningen är knuten till Umeå Universitet har du ett stort ansvar att se till att studenter får ett gott mottagande. Du kommer att samarbeta med både interna och externa partners där du har ett stort ansvar i att representera Region Västerbotten.

Du ser till att dina medarbetare har resurser för att utföra sitt uppdrag och forskning för att utveckla vår verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Eftersom tjänsten innefattar kliniskt arbete måste du ha specialistkompetens inom neurologi. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av yrket, är disputerad, har erfarenhet av ledarskap eller fackligt arbete.

Du har god insyn i medicinska och administrativa system. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.

Eftersom det ingår att samordna mellan olika avdelningar och externa aktörer krävs det att du har en bra samarbetsförmåga och är relationsbyggande för att lyckas i rollen. Du arbetar strukturerat och fattar beslut med helhetsperspektiv.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Arytmienheten, Hjärtcentrum Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 18
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Nu söker vi en avdelningschef till arytmienheten, Hjärtcentrum i Umeå.

Arytmienheten är en innovativ enhet i ständig utveckling. Här bedrivs forskning som håller oss i framkant med nya moderna metoder. Vi undersöker och behandlar patienter med störningar i hjärtats rytm. Vi utför kateterablationer, pacemaker-/ICD-implantationer och hemodynamiska hjärtkateteriseringar, vi har även pacemaker-/ICD-mottagning och analyser av olika typer av långtids-EKG.

Avdelningscheferna på arytmi och PCI har ett nära samarbete runt personal som roterar mellan avdelningarna och lokaler som samnyttjas. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet.

Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef blir ditt uppdrag att driva utveckling, säkerställa patientsäkerhet, hantera ekonomi-, personal- och arbetsmiljöarbete. Du kommer att leda ett drivet gäng som består av totalt 18 biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och undersköterskor. Du ansvarar för att resurser används på bästa sätt samt arbetar aktivt med att verka för en hälsofrämjande arbetsplats. Som chef inom Region Västerbotten är dialog med fackliga samverkansparter en naturlig del av ditt arbete.

Utöver ett nära samarbete med medicinsk chef på arytmi, samarbetar du med övriga avdelningschefer på Hjärtcentrum. Du blir en del av Hjärtcentrums ledningsgrupp som består av många erfarna och stöttande chefer. Tillsammans arbetar vi för effektiva flöden, god patientsäkerhet och en attraktiv arbetsplats.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet som chef eller ledare, särskilt inom hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har någon form av ledarskapsutbildning. Även erfarenhet av hjärtsjukvård samt vårdteknisk erfarenhet är meriterande.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare på arytmi samt inom Hjärtcentrum som med andra verksamheter samt med externa aktörer. Det är vidare önskvärt att du är strukturerad, strategisk och kvalitetsmedveten. Vi ser gärna att du även har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Medicinsk chef, Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 14
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin i Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom laboratoriespecialiteterna: klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM), klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och Vårdhygien och driver även Biobanken norr. Vi är en länsorganisation med laboratorier i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Via avtal ansvarar vi även totalt för klinisk patologi i Östersund, har medicinskt ledningsansvar för transfusionsmedicin i Östersund och Sunderbyn samt för klinisk kemi, klinisk immunologi och mikrobiologi i Östersund. Dessutom har vi medicinska konsultationsuppdrag mot Norra regionen.

Klinisk kemi finns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på länsdelssjukhusen i Lycksele och Skellefteå. Klinisk kemi har 130 medarbetare varav 75 har sin placering i Umeå, verksamheten är öppen dygnet runt. Till klinisk kemi i länet inkommer dagligen cirka 6 000 provrör och årligen utförs cirka 7 miljoner analyser. Analyssortimentet består av cirka 200 olika analyser, de flesta utförs på automatiserade multianalysatorer.

Laboratoriet är högteknologiskt och utvecklingsintensivt med många komplexa tekniska beroenden. Vi arbetar aktivt med att förvalta och förbättra vårt analysutbud för att ge bästa möjliga service till vården.

Vi söker nu en medicinsk chef till Klinisk kemi.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef är du i linjeorganisationen direkt underställd verksamhetschefen. Du arbetar tillsammans med övriga medicinska chefer, avdelningschefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor för Laboratoriemedicins bästa, både i Laboratoriemedicins ledningsgrupp samt medicinska chefsmöten.

Medicinsk chef ansvarar för innehållet och kvaliteten på den diagnostik och de tjänster och produkter som Klinisk kemi åstadkommer. Du har personalansvar för läkare och kemister.
I arbetsuppgifterna ingår även rekrytering av nämnda yrkesgrupper. Vidare har du ansvar för ekonomi och arbetsmiljön samt att utveckla arbetsmiljöarbetet. Du har ansvar för att driva/leda den medicinska utvecklingen inom specialiteten och i samverkan med universitetsföreträdare både att aktivt driva och utveckla forskning och undervisning och att administrativt ansvara för användning av ALF-medel. Du arbetar i nära samarbete med avdelningschef och tillsammans ansvarar ni för framtagande av enhetens verksamhetsplan, årlig uppdatering och uppföljning samt att arbetet bedrivs i enlighet med gällande verksamhetsplan.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Vidare söker vi dig som:
• Är legitimerad läkare och innehar specialistkompetens inom Klinisk kemi.
• Har förtrogenhet med vetenskap och aktivt driver och utvecklar
forskning/undervisning.
• Har förmåga att skapa förutsättningar för ett gott samarbete inom och utanför
specialiteten och Laboratoriemedicin.
• Är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och
förändring såväl medicinskt som tekniskt och organisatoriskt.
• Kan hantera och förstå tekniska och bemanningsmässiga beroenden i verksamheten
med ett flexibelt förhållningssätt och förmåga till snabba beslut.
• Har förmåga att se, företräda och utveckla både Klinisk kemi och Laboratoriemedicin
utifrån kund-, kvalitets- och kostnadsfokus.
• Har förmåga att skapa delaktighet.
• Är en tydlig och aktiv ledare.
• Har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta till
vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft.

Laboratoriemedicin är en universitetssjukvårdsenhet, därför ser vi gärna att du som söker har forskningsmeriter.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Kontaktinformation till Kommunal
Sektion 4 Kommunal Kommunal.Sektion4@regionvasterbotten.se

Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Operation 1, AnOpIva, NUS

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Kliniken för anestesi, operation och intensivvård finns i Umeå och här bedrivs intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. I vårt uppdrag ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning och kliniken ansvarar även för att bemanna teamen inom luftburen intensivvård norr. Vi har fokus på hälsa och utöver att du har gratis tillgång till träningspass och gym via personalklubben har du hos oss även möjlighet att få rabatterat pris på IKSU-kort.

På Operation 1 utför vi en bredd av avancerade ortopediska operationer, med spetskompetens inom ryggkirurgi, protesrevisioner och svåra frakturer. Nu söker vi en biträdande avdelningschef.

Varje dag jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram: genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.

Vårt aktiva arbete med värderingar har resulterat i gott klimat, vilket syns i de medarbetarenkäter som genomförs. Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag. Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll?

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

I rollen som biträdande avdelningschef hos oss har du tillsammans med avdelningschefen ett övergripande verksamhetsansvar för Operation 1 vilket innefattar personal, ekonomi och kvalitet.

Du erbjuds ett intressant och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla din verksamhet mot uppsatta mål. När du kliver på uppdraget som biträdande avdelningschef på Operation 1 kommer du in i en verksamhet med en kompetent och trevlig medarbetargrupp, bestående an 47 kollegor. Du jobbar tätt ihop med avdelningschefen och ni tillsammans har personalansvar för avdelningens medarbetare. Det kan röra sig om allt från rekrytering, till schemaläggning, till rehabilitering och medarbetarsamtal. Du kommer att ha nära kontakt med övriga chefer inom kliniken och det är kort avstånd mellan chefsnivåer och medarbetare. Du har även stöd av klinikens administratörer, controller samt HR- och lönepartner.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av arbete inom hälsosjukvården och det är meriterande om du har arbetat inom operationssjukvård. Vi ser det som en fördel om du har utbildning inom ledarskap och/eller en operationssjuksköterskeexamen. Svenska är vårt arbetsspråk och vi ser att du vid behov även kan använda engelska i jobbet.

Som person trivs du i en föränderlig miljö som kräver att du kan vara flexibel och se andra perspektiv. Du har ett strukturerat arbetssätt där du kan leda sig själv och andra mot uppsatta mål. Vi ser att du har ett öga för ekonomi och bidrar till att vi nyttjar våra resurser på ett effektivt sätt. Som ledare är du relationsinriktad och värdesätter goda samarbeten. Du är modig och vågar initiera förändringar om så behövs.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

HSL- chef till Äldreomsorgen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 8
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.Är du intresserad av att jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och patienter?

Vi arbetar med fokus på hög kvalitet där medarbetarna ger det bästa stödet till våra patienter.

Att ha ett närvarande ledarskap och arbeta med hållbar arbetsmiljö tror vi är nyckeln för att attrahera och behålla medarbetare. Äldreomsorgens vision är “Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå. Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter medborgare i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende samt på korttidsboende.

Nu söker vi dig som vill vara enhetschef för sjuksköterskor kväll- och natt samt våra tre verksamhetsassistenter inom hemsjukvården. Arbetet innebär att du ansvarar för en grupp sjuksköterskor som på kvällar utför sjuksköterskeinsatser på Umeå kommuns alla boenden inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt nattetid även i hemsjukvårdens verksamhet. Då sjuksköterskorna till största del arbetar utanför din arbetstid kan avvikelse från dagtidjobb som chef förekomma exempelvis för träff med nattpersonalen.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, patienter, personal och ekonomi. Ditt huvudsakliga uppdrag är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra patienter.

Arbetsuppgifterna som enhetschef innebär bland annat att arbeta med:

-  rekrytering och kompetensförsörjning 
-  att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete  
-  systematiskt arbetsmiljöarbete 
-  patientsäkerhetsarbete 
-  rehabilitering och anpassning 
-  implementering av nya arbetssätt som exempelvis införande av ny digital teknik 

Vem är du? 
Att jobba hos oss innebär att du kan göra skillnad och bidra till att andra människor får en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi söker dig som har förmåga att stimulera och motivera medarbetare i det dagliga arbetet. Genom att nyttja resurserna där de behövs som bäst ser du till att vi kan göra skillnad för dem vi är till för. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det krävs att du är lösningsorienterad och snabbt kan prioritera om utifrån nya förutsättningar. Du är trygg och modig och har en god förmåga att leda och kommunicera i förändring.

För att lyckas i den här rollen är du legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet samt tidigare erfarenhet som chef. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/primärvård. Vi ser det som positivt om du även har relevant utbildning inom ledarskap alternativt genomgått internt traineeprogram för blivande ledare. 

Vi erbjuder dig

- Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
- Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Flexibel arbetstid
- Subventionerad friskvård

Följ oss på @teamumeakommun 

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Avdelningschef Logistik & Inköp, Hjälpmedel Västerbotten, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjälpmedel Västerbotten tillhandahåller hjälpmedel, teknisk service, utbildning och konsulenttjänster till Region Västerbotten och regionens kommuner samt erbjuder tolktjänster till regionens tolkanvändare. Vårt uppdrag är att stödja våra kunder i deras arbete för att tillgodose hjälpmedelanvändares behov av hjälpmedel. Vi erbjuder även tolkservice till Västerbottens invånare.

Hjälpmedelsbehovet har ökat stadigt under de senaste åren och prognosen säger att så kommer att göra även i framtiden. Verksamheten är intäktsfinansierad via avtal med kommuner och enligt överenskommelse med övriga verksamheter inom Regionen. Verksamheten har ca 100 medarbetare i Umeå, Lycksele och Skellefteå.

Hos oss erbjuds du omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med möjlighet att vara en del av den utvecklingsresa som Hjälpmedel Västerbotten befinner sig i - och med det en möjlighet att göra stor skillnad för våra medborgare. Vår värdegrund ""Ständigt bättre -Patienten alltid först!" är vår kompass i det dagliga arbetet.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens invånares bästa.

Tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare är du en viktig del i vårt fortsatta arbete med den organisationsförändring som vi nyligen gjort. Verksamheten är inne i en förändringsprocess och som en del i det arbetar vi aktivt med utveckling av både arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap men målet att uppnå maximal kundnöjdhet och måluppfyllelse. Du blir även en viktig del i vår gemensamma ledningsstrategi för en hälsofrämjande arbetsplats.

I rollen som avdelningschef på Logistik och inköp har du det strategiska ansvaret för avdelningens arbete när det gäller inköp, lagerhållning, leveranser och returer för medicintekniska produkter men även för vår hjälpmedelsbutik på NUS. Du ansvarar även för planering och uppföljning av leveranser och avvikelser. Du har hjälp av 1 sektionsledare som ansvarar för daglig styrning och planeringen av arbetet och tillsammans med sektionsledaren är du med att utveckla avdelningens framåt. Som avdelningschef kommer du att ha ett tydligt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du kommer att ha personalansvar för 17 medarbetare. I rollen är du en aktiv deltagare i verksamhetens utvecklings- och ledningsgruppsarbete.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som chef med personal- och arbetsmiljöansvar. Tidigare arbete med logistik, inköp eller rehabilitering är meriterande.

För att nå framgång i arbetet behöver du vara en trygg och stabil ledare med god förmåga att strukturera och samarbeta och vill utvecklas som person och ledare. Du har ett genuint intresse för människor och engageras av att kunna göra skillnad, både på kort och lång sikt. I din roll kommer du ha många kontaktytor och ett nära samarbete både internt och med regionens verksamheter samt kommunerna i Västerbotten. Vi ser därför att du har en god kommunikationsförmåga och hög social kompetens för att bygga förtroende, skapa goda relationer och en bra arbetsmiljö.


ÖVRIGT
Uppdraget som Avdelningschef Logistik & Inköp är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef service och underhåll, Hjälpmedel Västerbotten, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjälpmedel Västerbotten tillhandahåller hjälpmedel, teknisk service, utbildning och konsulenttjänster till Region Västerbotten och regionens kommuner samt erbjuder tolktjänster till regionens tolkanvändare. Vårt uppdrag är att stödja våra kunder i deras arbete för att tillgodose hjälpmedelsanvändares behov av hjälpmedel. Vi erbjuder även tolkservice till Västerbottens invånare.

Hjälpmedelsbehovet har ökat stadigt under de senaste åren och prognosen säger att så kommer att göra även i framtiden. Verksamheten är intäktsfinansierad via avtal med kommuner och enligt överenskommelse med övriga verksamheter inom Regionen. Verksamheten har ca 100 medarbetare i Umeå, Lycksele och Skellefteå.

Hos oss erbjuds du omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med möjlighet att vara en del av den utvecklingsresa som Hjälpmedel Västerbotten befinner sig i - och med det en möjlighet att göra stor skillnad för våra medborgare. Vår värdegrund "Ständigt bättre -Patienten alltid först!" är vår kompass i det dagliga arbetet.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens invånares bästa.

Tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare är du en viktig del i vårt fortsatta arbete med den organisationsförändring som vi nyligen gjort. Verksamheten är inne i en förändringsprocess och som en del i det arbetar vi aktivt med utveckling av både arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap men målet att uppnå maximal kundnöjdhet och måluppfyllelse. Du blir även en viktig del i vår gemensamma ledningsstrategi för en hälsofrämjande arbetsplats.

I rollen som avdelningschef på Service och underhåll har du det strategiska ansvaret för avdelningens arbete när det gäller förebyggande, avhjälpande underhåll och rekonditionering av medicintekniska produkter. Du ansvarar även för planering och uppföljning av produktionen och tjänster. Du har hjälp av 2 sektionsledare som ansvarar för den dagliga styrning och planeringen av arbetet och tillsammans med sektionsledarna är du med att utveckla avdelningens framåt. Som avdelningschef kommer du att ha ett tydligt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du kommer att ha personalansvar för 27 medarbetare fördelat på 3 orter. I rollen är du en aktiv deltagare i verksamhetens utvecklings- och ledningsgruppsarbete.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som chef med personal- och arbetsmiljöansvar. Tidigare arbete med teknisk service och underhåll och rehabilitering är meriterande.

För att nå framgång i arbetet behöver du vara en trygg och stabil ledare med god förmåga att strukturera och samarbeta och vill utvecklas som person och ledare. Du har ett genuint intresse för människor och engageras av att kunna göra skillnad, både på kort och lång sikt. I din roll kommer du ha många kontaktytor och ett nära samarbete både internt och med regionens verksamheter samt kommunerna i Västerbotten. Vi ser därför att du har en god kommunikationsförmåga och hög social kompetens för att bygga förtroende, skapa goda relationer och en bra arbetsmiljö. Då dina medarbetare finns på olika orter har du B körkort.


ÖVRIGT
Uppdraget som Avdelningschef Service och Underhåll är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Neonatal-IVA, Barn- och ungdomscentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden, däribland neonatologi.

Neonatal-IVA är en intensivvårdsavdelning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Verksamheten är högt bemannad dygnet runt. Här vårdas barn som har behov av avancerad intensivvård eller intermediärvård i början av sina liv. Vi bedriver också neonatal hemsjukvård som ett led i att erbjuda trygg, god och nära vård. Familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård står i fokus hos oss. Det innebär bland annat att föräldrar involveras så mycket som möjligt i vården av barnet.

Neonatal-IVA har regionansvar för all neonatal intensivvård i norra Sverige och är ett av 6 neonatal-IVA centra. Genom ett nära samarbete med övriga neonatalavdelningar i landet ser vi till att hela tiden utvecklas och bli bättre. Förlossningen är också en nära samarbetspartner. Neonatal-IVA har ett eget transportteam som ansvarar för alla neonatala transporter i norra sjukvårdsregionen. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning, både medicinsk och omvårdnadsforskning. Neonatal-IVA i Umeå är en internationellt respekterad avdelning som är världsledande inom vård av extremt förtidigt födda barn. Medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. Våra medarbetare är kompetenta, drivna och engagerade. Här arbetar vi aktivt och systematiskt med arbetsmiljön genom bland annat neonatalt basår med introduktion och utbildning, etikcaféer, internutbildning, mentorprogram, lokal samverkansgrupp och olika ansvarsgrupper.

Nu söker vi en avdelningschef som vill leda verksamheten och vårt chefsteam. Här får du en möjlighet att leda en av Region Västerbottens största avdelningar, med en avdelningsledningsgrupp som hela tiden arbetar för att nå bästa resultat för både medarbetare och patienter. Du kommer till en välmående verksamhet med goda förutsättningar till fortsatt utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

På Neo-IVA ingår du i ett chefsteam med tre biträdande avdelningschefer och två mediciniska chefer. Inom ditt område har du fullt ledningsansvar. Det innebär att du är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal. Du kommer att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning, utvärdering, samverkan, patientsäkerhets- och kvalitetsarbete samt ekonomi. I ditt uppdrag kommer du tillsammans med dina chefskollegor leda och fördela det dagliga arbetet på avdelningen, men du driver också avdelningens långsiktiga och strategiska arbete. Tillsammans med biträdande avdelningschefer har du medarbetaransvar för över hundra medarbetare på individ-, grupp- och organisationsnivå och du värnar medarbetarnas kompetensutveckling, arbetsmiljö och delaktighet. Samtal såsom medarbetarsamtal och prestationsdialog är en naturlig del i rollen som avdelningschef, likväl som att planera APT, ansvara för rekrytering, rehabilitering och arbetsanpassning.

Du rapporterar till biträdande verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag och din individuella utvecklingsplan. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i det långsiktiga strategiska arbetet på Barn- och ungdomscentrum. Du är en av fem avdelningschefer på BUC, och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter till att resurserna ska användas på ett optimalt sätt

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är önskvärt med utbildning inom hälso- och sjukvård.

Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Har du erfarenhet av att leda andra chefer är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. God förståelse för, eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är starkt meriterande.

Du inspirerar till ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation genom ditt sätt att leda. Det är av stor vikt att du i ditt ledarskap lyssnar och ser medarbetarnas styrkor och utvecklingspotential så att du kan tillvarata engagemang och driv som finns på arbetsplatsen.

Vi tror att du har god förmåga att kommunicera och förmedla budskap, att du får med medarbetare i dialog samt ger och söker återkoppling. Du är naturligt för dig jobba långsiktigt och strategiskt genom att planera och strukturera ditt och verksamhetens arbete. I krävande situationer uppvisar du handlingskraft och mod men kan också ta stöd när du behöver det. Du tar ansvar för uppgiften och klarar av påfrestningar längs vägen.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Vårdadministrativa avdelningen, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vid Neuro-huvud-halscentrum (NHHC) arbetar idag ca 650 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals. Centrat är uppdelat i 12 sektioner/olika specialiteter. NHHC är länsövergripande basenhet och bedriver verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård från regionerna i norra Sverige.

Som avdelningschef har du medarbetare i de samtliga 12 enheterna inom hela centrat, som är av detta skäl organiserad under en egen avdelningschef för att fungera flexibelt. Dina medarbetare arbetar administrativt och har en central funktion i vår patientnära vård. Medarbetargruppen arbetar både enskilt och är specialiserade inom sitt område, samt har ett tätt samarbete med övriga yrkesgrupper för att leverera den bästa vården till våra patienter.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef är du i linjeorganisationen direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinska chefer, övriga avdelningschefer i Ledningsgruppen. I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du tillsammans med biträdande avdelningschef för planering, organisation, personal, utveckling av produktionen/driften, arbetsmiljö, miljö och budget.

Då vi är en länsklinik kan resor inom länet förekomma.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Du har minst tre års erfarenhet av arbete som chef inom vård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i personalsystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med coachande förhållningssätt, teamutveckling och förändringsledarskap.

I ditt ledarskap är du driven av att lösa uppgifter löpande på ett strukturerat, effektivt och tillitsfullt sätt. Du har en förmåga att se till helheten och ta hänsyn till olika perspektiv och behov. Vi söker dig som drivs av gott samarbete och goda relationer med medarbetare och kollegor. Du engagerar dig i medarbetarna och deras individuella mål och utveckling.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Livsmedicin & ME-mottagningen, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Livsmedicin är en avdelning som ägnar sig åt forskning, innovation, utveckling och utbildning inom området primär- och sekundär prevention. Vi har en tvärvetenskaplig profil och våra fokusområden är ökad fysisk aktivitet, en hälsosam livsstil och identifiering av friskfaktorer för ett hälsosamt åldrande genom hela livet. Avdelningen är en del av Geriatriskt centrum och sammanlänkar verklighetsnära forskning med praktisk tillämpning inom området icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar. Vi arbetar för medborgares goda hälsa och livskvalitet genom en god, nära och jämlik vård.

ME/CFS-mottagningens arbete är en förlängning av Primärvården som ska sköta den initiala handläggningen av patienter med misstänkt Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome eller ME/CFS som även kallas kroniskt trötthetssyndrom (förkortat ME/CFS). I enlighet med det politiska beslutet är mottagningens huvuduppdrag att vara en utrednings- och diagnossättningsenhet. Mottagningen är öppen för patienter från andra regioner. Ett personcentrerat förhållningssätt och hög kvalitet ska ligga till grund i vårt arbete och genom digitalt transformationsarbete ökar vi tillgängligheten.

Hos oss välkomnas du till en dynamisk miljö där utveckling är i fokus och det finns stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang.

Låter detta intressant - Är du avdelningschefen vi söker?

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef är verksamhetschef din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. Du ingår i Geriatriskt centrums ledningsgrupp vilket innebär att du är en aktiv deltagare i det strategiska arbetet för hela verksamhetsområdet och Region Västerbotten.

Du kommer att ha ansvar för verksamhetens mål och uppdrag samt agera projektledare för både nationella och internationella projekt. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du erfarenhet av att arbeta som chef under minst 3 år inklusive personal- och budgetansvar. Uppdraget ställer krav på projektledarskap varav vi ser att du har verifierad yrkeserfarenhet som projektledare. Det är meriterande om du arbetat i en ledande befattning där du arbetat med att finansiera och driva innovations- och utvecklingsprojekt. Det är även meriterande om du har en forskarutbildning såsom disputation.

Du har mycket goda kunskaper i engelska och är trygg med att vara föredragande både internt och externt, på svenska såväl som engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i en projektfokuserad organisation. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Vidare krävs datorvana och att du har B-behörig på ditt körkort då resor i tjänsten förekommer.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Klinisk patologi, sekretariatet i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för Klinisk patologi arbetar ett hundratal personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på avdelningen är biomedicinska analytiker, läkare, laboratorietekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå med material såsom olika vävnader, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en viktig pusselbit i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Vi söker en biträdande avdelningschef på klinisk patologi för sekretariatet. Vi är ett laboratorium med kompetenta och drivna medarbetare. Du tar ansvar för sektionernas dagliga drift och utveckling i samråd med närmsta chef och kollegor. Arbetet innebär också ett nära samarbete med medicinsk chef och andra nyckelfunktioner i verksamheten.

Du kommer att fungera som närmsta chef för personal med ansvar för bemanning, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning för underställda medarbetare. Du ansvarar även för administration i vårt personalsystem, lägger scheman samt arbetar för en god arbetsmiljö och deltar vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef. Du kommer att vara en viktig medspelare för att stötta individer till ett hållbart arbetssätt och skapa dialog i sektionernas olika utvecklingsarbeten.

Vi söker en chef som tycker om att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas.
I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef.

Tjänsten som chef blir för vårt sekretariat, en grupp som i dagsläget består av 11 sekreterare. Sekretariatet är navet i vår verksamhet. Det är en driven grupp med erfarna medarbetare, där många förändringar kommer att behöva göras framgent för att vi ska kunna matcha kraven i en föränderlig verksamhet. I denna tjänst är det meriterande med erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare då det i tjänsten ingår en del sekreterararbete utifrån hur vi är organiserade i dagsläget.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år och kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap eller motsvarande. Du är driven och målmedveten och du är en trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.

Du har god ledar- och samarbetsförmåga. Har stort intresse av förbättringsarbete.
Är lyhörd, flexibel och driftig och har god organisatorisk förmåga. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp.

Erfarenhet från någon del av vår verksamhet kommer att vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Enhetschef till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 1
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab ingår som en del av Region Västerbottens förvaltningsövergripande verksamhet. Staben, inklusive sektionerna Kvalitet och patientsäkerhet, Samverkan och avtal, Informationsdriven vård, Lokalstrategi, Administration, Utredning och Tandvård samt enheten Läkemedelscentrum leds av stabschefen. I staben finns ett starkt team med strateger, utredare, och verksamhetsutvecklare inom vårdområdet med stort fokus på att, tillsammans med vårdens verksamheter och ledning, stödja utveckling av arbetssätt och processer och skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att bedriva en ändamålsenlig och effektiv vård på rätt tid, rätt plats och på rätt sätt.

Efter ett nyligt beslut har ytterligare en ny tillfällig enhet Cosmicutbildning bildats. Enheten har bildats för att organisera externt rekryterade medarbetare som ska arbeta med utbildning av vårdpersonal i det nya journalsystemet Cosmic.

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som Enhetschef har du det övergripande ansvaret för arbetsmiljö, personal, budget samt att styra och planera enhetens verksamhet. Du håller i medarbetar- och lönesamtal, arbetsplatsträffar och ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I chefsuppdraget ingår också rollen som utbildningsledare för all personal som arbetar med utbildning inom projektet FVIS vilket också omfattar internt allokerad personal för utbildningsuppdraget. Denna del av uppdraget bedöms utgöra ca 50% av arbetstiden. I rollen som Enhetschef förväntas du vid behov verka för samarbete mellan stabens sektioner och enheter. Du kommer vidare att verka som ingång för hälso- och sjukvårdens verksamheter och ledning för frågor relaterande till kompetens och resurser i din sektion.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Du är pragmatisk, lösningsfokuserad och en utpräglad lagspelare med ett positivt angreppssätt. Du är strukturerad och noggrann, gillar att arbeta nära människor och har erfarenhet av arbete i administrativa system. Erfarenhet av pedagogiskt och/eller vårdnära arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef eller ledare och har genomgått någon form av ledarskapsutbildning.

ÖVRIGT
Uppdraget som Enhetschef för Cosmicutbildning är ett tidsbegränsat förordnande på 1.5 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu