Enhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Enhetschef, hälso- och sjukvård i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Biträdande avdelningschef, Operation 1, AnOpIva, NUS

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Kliniken för anestesi, operation och intensivvård finns i Umeå och här bedrivs intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. I vårt uppdrag ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning och kliniken ansvarar även för att bemanna teamen inom luftburen intensivvård norr. Vi har fokus på hälsa och utöver att du har gratis tillgång till träningspass och gym via personalklubben har du hos oss även möjlighet att få rabatterat pris på IKSU-kort.

På Operation 1 utför vi en bredd av avancerade ortopediska operationer, med spetskompetens inom ryggkirurgi, protesrevisioner och svåra frakturer. Nu söker vi en biträdande avdelningschef.

Varje dag jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram: genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.

Vårt aktiva arbete med värderingar har resulterat i gott klimat, vilket syns i de medarbetarenkäter som genomförs. Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag. Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll?

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

I rollen som biträdande avdelningschef hos oss har du tillsammans med avdelningschefen ett övergripande verksamhetsansvar för Operation 1 vilket innefattar personal, ekonomi och kvalitet.

Du erbjuds ett intressant och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla din verksamhet mot uppsatta mål. När du kliver på uppdraget som biträdande avdelningschef på Operation 1 kommer du in i en verksamhet med en kompetent och trevlig medarbetargrupp, bestående an 47 kollegor. Du jobbar tätt ihop med avdelningschefen och ni tillsammans har personalansvar för avdelningens medarbetare. Det kan röra sig om allt från rekrytering, till schemaläggning, till rehabilitering och medarbetarsamtal. Du kommer att ha nära kontakt med övriga chefer inom kliniken och det är kort avstånd mellan chefsnivåer och medarbetare. Du har även stöd av klinikens administratörer, controller samt HR- och lönepartner.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av arbete inom hälsosjukvården och det är meriterande om du har arbetat inom operationssjukvård. Vi ser det som en fördel om du har utbildning inom ledarskap och/eller en operationssjuksköterskeexamen. Svenska är vårt arbetsspråk och vi ser att du vid behov även kan använda engelska i jobbet.

Som person trivs du i en föränderlig miljö som kräver att du kan vara flexibel och se andra perspektiv. Du har ett strukturerat arbetssätt där du kan leda sig själv och andra mot uppsatta mål. Vi ser att du har ett öga för ekonomi och bidrar till att vi nyttjar våra resurser på ett effektivt sätt. Som ledare är du relationsinriktad och värdesätter goda samarbeten. Du är modig och vågar initiera förändringar om så behövs.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

HSL- chef till Äldreomsorgen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 8
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.Är du intresserad av att jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och patienter?

Vi arbetar med fokus på hög kvalitet där medarbetarna ger det bästa stödet till våra patienter.

Att ha ett närvarande ledarskap och arbeta med hållbar arbetsmiljö tror vi är nyckeln för att attrahera och behålla medarbetare. Äldreomsorgens vision är “Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå. Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter medborgare i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende samt på korttidsboende.

Nu söker vi dig som vill vara enhetschef för sjuksköterskor kväll- och natt samt våra tre verksamhetsassistenter inom hemsjukvården. Arbetet innebär att du ansvarar för en grupp sjuksköterskor som på kvällar utför sjuksköterskeinsatser på Umeå kommuns alla boenden inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt nattetid även i hemsjukvårdens verksamhet. Då sjuksköterskorna till största del arbetar utanför din arbetstid kan avvikelse från dagtidjobb som chef förekomma exempelvis för träff med nattpersonalen.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, patienter, personal och ekonomi. Ditt huvudsakliga uppdrag är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra patienter.

Arbetsuppgifterna som enhetschef innebär bland annat att arbeta med:

-  rekrytering och kompetensförsörjning 
-  att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete  
-  systematiskt arbetsmiljöarbete 
-  patientsäkerhetsarbete 
-  rehabilitering och anpassning 
-  implementering av nya arbetssätt som exempelvis införande av ny digital teknik 

Vem är du? 
Att jobba hos oss innebär att du kan göra skillnad och bidra till att andra människor får en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi söker dig som har förmåga att stimulera och motivera medarbetare i det dagliga arbetet. Genom att nyttja resurserna där de behövs som bäst ser du till att vi kan göra skillnad för dem vi är till för. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det krävs att du är lösningsorienterad och snabbt kan prioritera om utifrån nya förutsättningar. Du är trygg och modig och har en god förmåga att leda och kommunicera i förändring.

För att lyckas i den här rollen är du legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet samt tidigare erfarenhet som chef. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/primärvård. Vi ser det som positivt om du även har relevant utbildning inom ledarskap alternativt genomgått internt traineeprogram för blivande ledare. 

Vi erbjuder dig

- Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
- Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Flexibel arbetstid
- Subventionerad friskvård

Följ oss på @teamumeakommun 

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Avdelningschef Logistik & Inköp, Hjälpmedel Västerbotten, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjälpmedel Västerbotten tillhandahåller hjälpmedel, teknisk service, utbildning och konsulenttjänster till Region Västerbotten och regionens kommuner samt erbjuder tolktjänster till regionens tolkanvändare. Vårt uppdrag är att stödja våra kunder i deras arbete för att tillgodose hjälpmedelanvändares behov av hjälpmedel. Vi erbjuder även tolkservice till Västerbottens invånare.

Hjälpmedelsbehovet har ökat stadigt under de senaste åren och prognosen säger att så kommer att göra även i framtiden. Verksamheten är intäktsfinansierad via avtal med kommuner och enligt överenskommelse med övriga verksamheter inom Regionen. Verksamheten har ca 100 medarbetare i Umeå, Lycksele och Skellefteå.

Hos oss erbjuds du omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med möjlighet att vara en del av den utvecklingsresa som Hjälpmedel Västerbotten befinner sig i - och med det en möjlighet att göra stor skillnad för våra medborgare. Vår värdegrund ""Ständigt bättre -Patienten alltid först!" är vår kompass i det dagliga arbetet.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens invånares bästa.

Tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare är du en viktig del i vårt fortsatta arbete med den organisationsförändring som vi nyligen gjort. Verksamheten är inne i en förändringsprocess och som en del i det arbetar vi aktivt med utveckling av både arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap men målet att uppnå maximal kundnöjdhet och måluppfyllelse. Du blir även en viktig del i vår gemensamma ledningsstrategi för en hälsofrämjande arbetsplats.

I rollen som avdelningschef på Logistik och inköp har du det strategiska ansvaret för avdelningens arbete när det gäller inköp, lagerhållning, leveranser och returer för medicintekniska produkter men även för vår hjälpmedelsbutik på NUS. Du ansvarar även för planering och uppföljning av leveranser och avvikelser. Du har hjälp av 1 sektionsledare som ansvarar för daglig styrning och planeringen av arbetet och tillsammans med sektionsledaren är du med att utveckla avdelningens framåt. Som avdelningschef kommer du att ha ett tydligt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du kommer att ha personalansvar för 17 medarbetare. I rollen är du en aktiv deltagare i verksamhetens utvecklings- och ledningsgruppsarbete.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som chef med personal- och arbetsmiljöansvar. Tidigare arbete med logistik, inköp eller rehabilitering är meriterande.

För att nå framgång i arbetet behöver du vara en trygg och stabil ledare med god förmåga att strukturera och samarbeta och vill utvecklas som person och ledare. Du har ett genuint intresse för människor och engageras av att kunna göra skillnad, både på kort och lång sikt. I din roll kommer du ha många kontaktytor och ett nära samarbete både internt och med regionens verksamheter samt kommunerna i Västerbotten. Vi ser därför att du har en god kommunikationsförmåga och hög social kompetens för att bygga förtroende, skapa goda relationer och en bra arbetsmiljö.


ÖVRIGT
Uppdraget som Avdelningschef Logistik & Inköp är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef service och underhåll, Hjälpmedel Västerbotten, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjälpmedel Västerbotten tillhandahåller hjälpmedel, teknisk service, utbildning och konsulenttjänster till Region Västerbotten och regionens kommuner samt erbjuder tolktjänster till regionens tolkanvändare. Vårt uppdrag är att stödja våra kunder i deras arbete för att tillgodose hjälpmedelsanvändares behov av hjälpmedel. Vi erbjuder även tolkservice till Västerbottens invånare.

Hjälpmedelsbehovet har ökat stadigt under de senaste åren och prognosen säger att så kommer att göra även i framtiden. Verksamheten är intäktsfinansierad via avtal med kommuner och enligt överenskommelse med övriga verksamheter inom Regionen. Verksamheten har ca 100 medarbetare i Umeå, Lycksele och Skellefteå.

Hos oss erbjuds du omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med möjlighet att vara en del av den utvecklingsresa som Hjälpmedel Västerbotten befinner sig i - och med det en möjlighet att göra stor skillnad för våra medborgare. Vår värdegrund "Ständigt bättre -Patienten alltid först!" är vår kompass i det dagliga arbetet.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens invånares bästa.

Tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare är du en viktig del i vårt fortsatta arbete med den organisationsförändring som vi nyligen gjort. Verksamheten är inne i en förändringsprocess och som en del i det arbetar vi aktivt med utveckling av både arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap men målet att uppnå maximal kundnöjdhet och måluppfyllelse. Du blir även en viktig del i vår gemensamma ledningsstrategi för en hälsofrämjande arbetsplats.

I rollen som avdelningschef på Service och underhåll har du det strategiska ansvaret för avdelningens arbete när det gäller förebyggande, avhjälpande underhåll och rekonditionering av medicintekniska produkter. Du ansvarar även för planering och uppföljning av produktionen och tjänster. Du har hjälp av 2 sektionsledare som ansvarar för den dagliga styrning och planeringen av arbetet och tillsammans med sektionsledarna är du med att utveckla avdelningens framåt. Som avdelningschef kommer du att ha ett tydligt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du kommer att ha personalansvar för 27 medarbetare fördelat på 3 orter. I rollen är du en aktiv deltagare i verksamhetens utvecklings- och ledningsgruppsarbete.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som chef med personal- och arbetsmiljöansvar. Tidigare arbete med teknisk service och underhåll och rehabilitering är meriterande.

För att nå framgång i arbetet behöver du vara en trygg och stabil ledare med god förmåga att strukturera och samarbeta och vill utvecklas som person och ledare. Du har ett genuint intresse för människor och engageras av att kunna göra skillnad, både på kort och lång sikt. I din roll kommer du ha många kontaktytor och ett nära samarbete både internt och med regionens verksamheter samt kommunerna i Västerbotten. Vi ser därför att du har en god kommunikationsförmåga och hög social kompetens för att bygga förtroende, skapa goda relationer och en bra arbetsmiljö. Då dina medarbetare finns på olika orter har du B körkort.


ÖVRIGT
Uppdraget som Avdelningschef Service och Underhåll är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Neonatal-IVA, Barn- och ungdomscentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden, däribland neonatologi.

Neonatal-IVA är en intensivvårdsavdelning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Verksamheten är högt bemannad dygnet runt. Här vårdas barn som har behov av avancerad intensivvård eller intermediärvård i början av sina liv. Vi bedriver också neonatal hemsjukvård som ett led i att erbjuda trygg, god och nära vård. Familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård står i fokus hos oss. Det innebär bland annat att föräldrar involveras så mycket som möjligt i vården av barnet.

Neonatal-IVA har regionansvar för all neonatal intensivvård i norra Sverige och är ett av 6 neonatal-IVA centra. Genom ett nära samarbete med övriga neonatalavdelningar i landet ser vi till att hela tiden utvecklas och bli bättre. Förlossningen är också en nära samarbetspartner. Neonatal-IVA har ett eget transportteam som ansvarar för alla neonatala transporter i norra sjukvårdsregionen. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning, både medicinsk och omvårdnadsforskning. Neonatal-IVA i Umeå är en internationellt respekterad avdelning som är världsledande inom vård av extremt förtidigt födda barn. Medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. Våra medarbetare är kompetenta, drivna och engagerade. Här arbetar vi aktivt och systematiskt med arbetsmiljön genom bland annat neonatalt basår med introduktion och utbildning, etikcaféer, internutbildning, mentorprogram, lokal samverkansgrupp och olika ansvarsgrupper.

Nu söker vi en avdelningschef som vill leda verksamheten och vårt chefsteam. Här får du en möjlighet att leda en av Region Västerbottens största avdelningar, med en avdelningsledningsgrupp som hela tiden arbetar för att nå bästa resultat för både medarbetare och patienter. Du kommer till en välmående verksamhet med goda förutsättningar till fortsatt utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

På Neo-IVA ingår du i ett chefsteam med tre biträdande avdelningschefer och två mediciniska chefer. Inom ditt område har du fullt ledningsansvar. Det innebär att du är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal. Du kommer att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning, utvärdering, samverkan, patientsäkerhets- och kvalitetsarbete samt ekonomi. I ditt uppdrag kommer du tillsammans med dina chefskollegor leda och fördela det dagliga arbetet på avdelningen, men du driver också avdelningens långsiktiga och strategiska arbete. Tillsammans med biträdande avdelningschefer har du medarbetaransvar för över hundra medarbetare på individ-, grupp- och organisationsnivå och du värnar medarbetarnas kompetensutveckling, arbetsmiljö och delaktighet. Samtal såsom medarbetarsamtal och prestationsdialog är en naturlig del i rollen som avdelningschef, likväl som att planera APT, ansvara för rekrytering, rehabilitering och arbetsanpassning.

Du rapporterar till biträdande verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag och din individuella utvecklingsplan. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i det långsiktiga strategiska arbetet på Barn- och ungdomscentrum. Du är en av fem avdelningschefer på BUC, och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter till att resurserna ska användas på ett optimalt sätt

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är önskvärt med utbildning inom hälso- och sjukvård.

Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Har du erfarenhet av att leda andra chefer är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. God förståelse för, eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är starkt meriterande.

Du inspirerar till ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation genom ditt sätt att leda. Det är av stor vikt att du i ditt ledarskap lyssnar och ser medarbetarnas styrkor och utvecklingspotential så att du kan tillvarata engagemang och driv som finns på arbetsplatsen.

Vi tror att du har god förmåga att kommunicera och förmedla budskap, att du får med medarbetare i dialog samt ger och söker återkoppling. Du är naturligt för dig jobba långsiktigt och strategiskt genom att planera och strukturera ditt och verksamhetens arbete. I krävande situationer uppvisar du handlingskraft och mod men kan också ta stöd när du behöver det. Du tar ansvar för uppgiften och klarar av påfrestningar längs vägen.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Vårdadministrativa avdelningen, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vid Neuro-huvud-halscentrum (NHHC) arbetar idag ca 650 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals. Centrat är uppdelat i 12 sektioner/olika specialiteter. NHHC är länsövergripande basenhet och bedriver verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård från regionerna i norra Sverige.

Som avdelningschef har du medarbetare i de samtliga 12 enheterna inom hela centrat, som är av detta skäl organiserad under en egen avdelningschef för att fungera flexibelt. Dina medarbetare arbetar administrativt och har en central funktion i vår patientnära vård. Medarbetargruppen arbetar både enskilt och är specialiserade inom sitt område, samt har ett tätt samarbete med övriga yrkesgrupper för att leverera den bästa vården till våra patienter.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef är du i linjeorganisationen direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinska chefer, övriga avdelningschefer i Ledningsgruppen. I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du tillsammans med biträdande avdelningschef för planering, organisation, personal, utveckling av produktionen/driften, arbetsmiljö, miljö och budget.

Då vi är en länsklinik kan resor inom länet förekomma.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Du har minst tre års erfarenhet av arbete som chef inom vård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i personalsystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med coachande förhållningssätt, teamutveckling och förändringsledarskap.

I ditt ledarskap är du driven av att lösa uppgifter löpande på ett strukturerat, effektivt och tillitsfullt sätt. Du har en förmåga att se till helheten och ta hänsyn till olika perspektiv och behov. Vi söker dig som drivs av gott samarbete och goda relationer med medarbetare och kollegor. Du engagerar dig i medarbetarna och deras individuella mål och utveckling.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Livsmedicin & ME-mottagningen, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Livsmedicin är en avdelning som ägnar sig åt forskning, innovation, utveckling och utbildning inom området primär- och sekundär prevention. Vi har en tvärvetenskaplig profil och våra fokusområden är ökad fysisk aktivitet, en hälsosam livsstil och identifiering av friskfaktorer för ett hälsosamt åldrande genom hela livet. Avdelningen är en del av Geriatriskt centrum och sammanlänkar verklighetsnära forskning med praktisk tillämpning inom området icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar. Vi arbetar för medborgares goda hälsa och livskvalitet genom en god, nära och jämlik vård.

ME/CFS-mottagningens arbete är en förlängning av Primärvården som ska sköta den initiala handläggningen av patienter med misstänkt Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome eller ME/CFS som även kallas kroniskt trötthetssyndrom (förkortat ME/CFS). I enlighet med det politiska beslutet är mottagningens huvuduppdrag att vara en utrednings- och diagnossättningsenhet. Mottagningen är öppen för patienter från andra regioner. Ett personcentrerat förhållningssätt och hög kvalitet ska ligga till grund i vårt arbete och genom digitalt transformationsarbete ökar vi tillgängligheten.

Hos oss välkomnas du till en dynamisk miljö där utveckling är i fokus och det finns stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang.

Låter detta intressant - Är du avdelningschefen vi söker?

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef är verksamhetschef din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. Du ingår i Geriatriskt centrums ledningsgrupp vilket innebär att du är en aktiv deltagare i det strategiska arbetet för hela verksamhetsområdet och Region Västerbotten.

Du kommer att ha ansvar för verksamhetens mål och uppdrag samt agera projektledare för både nationella och internationella projekt. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du erfarenhet av att arbeta som chef under minst 3 år inklusive personal- och budgetansvar. Uppdraget ställer krav på projektledarskap varav vi ser att du har verifierad yrkeserfarenhet som projektledare. Det är meriterande om du arbetat i en ledande befattning där du arbetat med att finansiera och driva innovations- och utvecklingsprojekt. Det är även meriterande om du har en forskarutbildning såsom disputation.

Du har mycket goda kunskaper i engelska och är trygg med att vara föredragande både internt och externt, på svenska såväl som engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i en projektfokuserad organisation. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Vidare krävs datorvana och att du har B-behörig på ditt körkort då resor i tjänsten förekommer.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Klinisk patologi, sekretariatet i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för Klinisk patologi arbetar ett hundratal personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på avdelningen är biomedicinska analytiker, läkare, laboratorietekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå med material såsom olika vävnader, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en viktig pusselbit i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Vi söker en biträdande avdelningschef på klinisk patologi för sekretariatet. Vi är ett laboratorium med kompetenta och drivna medarbetare. Du tar ansvar för sektionernas dagliga drift och utveckling i samråd med närmsta chef och kollegor. Arbetet innebär också ett nära samarbete med medicinsk chef och andra nyckelfunktioner i verksamheten.

Du kommer att fungera som närmsta chef för personal med ansvar för bemanning, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning för underställda medarbetare. Du ansvarar även för administration i vårt personalsystem, lägger scheman samt arbetar för en god arbetsmiljö och deltar vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef. Du kommer att vara en viktig medspelare för att stötta individer till ett hållbart arbetssätt och skapa dialog i sektionernas olika utvecklingsarbeten.

Vi söker en chef som tycker om att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas.
I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef.

Tjänsten som chef blir för vårt sekretariat, en grupp som i dagsläget består av 11 sekreterare. Sekretariatet är navet i vår verksamhet. Det är en driven grupp med erfarna medarbetare, där många förändringar kommer att behöva göras framgent för att vi ska kunna matcha kraven i en föränderlig verksamhet. I denna tjänst är det meriterande med erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare då det i tjänsten ingår en del sekreterararbete utifrån hur vi är organiserade i dagsläget.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år och kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap eller motsvarande. Du är driven och målmedveten och du är en trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.

Du har god ledar- och samarbetsförmåga. Har stort intresse av förbättringsarbete.
Är lyhörd, flexibel och driftig och har god organisatorisk förmåga. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp.

Erfarenhet från någon del av vår verksamhet kommer att vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Enhetschef till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 1
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab ingår som en del av Region Västerbottens förvaltningsövergripande verksamhet. Staben, inklusive sektionerna Kvalitet och patientsäkerhet, Samverkan och avtal, Informationsdriven vård, Lokalstrategi, Administration, Utredning och Tandvård samt enheten Läkemedelscentrum leds av stabschefen. I staben finns ett starkt team med strateger, utredare, och verksamhetsutvecklare inom vårdområdet med stort fokus på att, tillsammans med vårdens verksamheter och ledning, stödja utveckling av arbetssätt och processer och skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att bedriva en ändamålsenlig och effektiv vård på rätt tid, rätt plats och på rätt sätt.

Efter ett nyligt beslut har ytterligare en ny tillfällig enhet Cosmicutbildning bildats. Enheten har bildats för att organisera externt rekryterade medarbetare som ska arbeta med utbildning av vårdpersonal i det nya journalsystemet Cosmic.

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som Enhetschef har du det övergripande ansvaret för arbetsmiljö, personal, budget samt att styra och planera enhetens verksamhet. Du håller i medarbetar- och lönesamtal, arbetsplatsträffar och ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I chefsuppdraget ingår också rollen som utbildningsledare för all personal som arbetar med utbildning inom projektet FVIS vilket också omfattar internt allokerad personal för utbildningsuppdraget. Denna del av uppdraget bedöms utgöra ca 50% av arbetstiden. I rollen som Enhetschef förväntas du vid behov verka för samarbete mellan stabens sektioner och enheter. Du kommer vidare att verka som ingång för hälso- och sjukvårdens verksamheter och ledning för frågor relaterande till kompetens och resurser i din sektion.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Du är pragmatisk, lösningsfokuserad och en utpräglad lagspelare med ett positivt angreppssätt. Du är strukturerad och noggrann, gillar att arbeta nära människor och har erfarenhet av arbete i administrativa system. Erfarenhet av pedagogiskt och/eller vårdnära arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef eller ledare och har genomgått någon form av ledarskapsutbildning.

ÖVRIGT
Uppdraget som Enhetschef för Cosmicutbildning är ett tidsbegränsat förordnande på 1.5 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef till Ursvikens hälsocentral

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden.

I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akutmottagningen, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Ursvikens hälsocentral ingår som en av fyra hälsocentraler i Norra området, Skellefteå primärvård tillsammans med Morö Backe hälsocentral, Kåge hälsocentral och Byske hälsocentral. Ursvikens hälsocentral har familjecentral är ca 25 anställda och har ca 7000 listade patienter.

Nu söker vi en avdelningschef som vill vara med och leda och utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Chefer i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupade ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

Chefsuppdraget i Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på normalt fyra år. Du anställs tillsvidare i en befattning där du har din grundkompetens.

Till en början förväntas du vara heltid på arbetsplatsen, men på sikt finns det möjligheter att arbeta viss tid på distans i överenskommelse med chef.

ARBETSUPPGIFTER
Som Avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar samt synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling och ekonomi. Du är lönesättande chef, schemaläggning kan förekomma.

Som avdelningschef förväntas du:
- driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
- följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer
- följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form
- ansvara för avdelningens arbetsplatsträff (APT) - arbetsgruppen i dialog.

Du är direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du förväntas även delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.

Du förväntas vara en aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp och i det arbetet strategiskt verka för enhetens närsjukvårdsområdets bästa.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvården.

Det är även meriterande om du har chef eller ledarerfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvården.

Arbetet som avdelningschef förutsätter en god förmåga att hantera digitala arbetsverktyg. Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat i vårat personal- och rekryteringssystem Visma. Då sjukvården ständigt utvecklas digitalt är det en merit om du har erfarenhet av digitala vårdmöten.

Majoriteten av kommunikations- och informationsflödet sker på svenska och arbetet som avdelningschef kräver goda kunskaper i det, både muntligt och skriftligt. Då Skellefteå växer snabbt har behovet av goda kunskaper i engelska ökat, och kommer fortsätta öka. Därför ser vi det som meriterande om du kan kommunicera på engelska i tal och skrift.

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor och/eller har kunskaper inom hälso- och sjukvårdslagen ser vi det som positivt.

Som ledare är du trygg, flexibel och närvarande. Du har en god kommunikativ förmåga. Du är initiativtagande, har problemlösande förmåga samt har en god förmåga att fokusera på rätt saker och följa beslut. Du har förmåga att inspirera och visa intresse för dina medarbetare genom att ta vara på deras kunskaper och erfarenheter för att nå mot gemensamt uppsatta mål.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Klinisk patologi, sekretariatet i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 18
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för Klinisk patologi arbetar ett hundratal personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på avdelningen är biomedicinska analytiker, läkare, laboratorietekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå med material såsom olika vävnader, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en viktig pusselbit i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Vi söker en biträdande avdelningschef på klinisk patologi för sekretariatet. Vi är ett laboratorium med kompetenta och drivna medarbetare. Du tar ansvar för sektionernas dagliga drift och utveckling i samråd med närmsta chef och kollegor. Arbetet innebär också ett nära samarbete med medicinsk chef och andra nyckelfunktioner i verksamheten.

Du kommer att fungera som närmsta chef för personal med ansvar för bemanning, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning för underställda medarbetare. Du ansvarar även för administration i vårt personalsystem, lägger scheman samt arbetar för en god arbetsmiljö och deltar vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef. Du kommer att vara en viktig medspelare för att stötta individer till ett hållbart arbetssätt och skapa dialog i sektionernas olika utvecklingsarbeten.

Vi söker en chef som tycker om att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas.
I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef.

Tjänsten som chef blir för vårt sekretariat, en grupp som i dagsläget består av 11 sekreterare. Sekretariatet är navet i vår verksamhet. Det är en driven grupp med erfarna medarbetare, där många förändringar kommer att behöva göras framgent för att vi ska kunna matcha kraven i en föränderlig verksamhet. I denna tjänst är det meriterande med erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare då det i tjänsten ingår en del sekreterararbete utifrån hur vi är organiserade i dagsläget.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år och kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap eller motsvarande. Du är driven och målmedveten och du är en trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.

Du har god ledar- och samarbetsförmåga. Har stort intresse av förbättringsarbete.
Är lyhörd, flexibel och driftig och har god organisatorisk förmåga. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp.

Erfarenhet från någon del av vår verksamhet kommer att vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för klinisk patologi arbetar ca 90 personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. I Umeå arbetar vi med patientprover från Västerbottens län samt från övriga norra regionen. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå i material såsom olika vävnadstyper, cellsuspensioner, blodprover, benmärg m.m. Klinisk Patologi är en avgörande länk i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som avdelningschef är du i linjeorganisationen direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinsk chef, underställda biträdande avdelningschefer och andra nyckelpersoner. I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du för planering, organisation, personal, utveckling av produktionen/driften, arbetsmiljö, miljö och budget. Tillsammans med medicinsk chef ansvarar du för att upprätta en årlig aktivitetsplan utifrån Laboratoriemedicins verksamhetsplan och tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med denna. Tillsammans med övriga avdelningschefer och andra nyckelpersoner arbetar du också med gränsöverskridande frågor inom Laboratoriemedicin.

Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare söker vi dig som:
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren
bedömer likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt
inspirera och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att
samarbeta.
• Erfarenhet från sjukhusvård/laboratorieverksamhet är önskvärt.
• Erfarenheter från liknande arbete värdesätts.
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande.
• Ledarskapsutbildning är meriterande.
• Erfarenhet från forskningsverksamhet är meriterande.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Kontaktinformation till Kommunal
Sektion 4 Kommunal Kommunal.Sektion4@regionvasterbotten.se

Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef (läkarchef), Akutmottagningen, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 3
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot akut sjuka och skadade människor. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg och i Umeå tar vi emot ca 41 000 patienter per år. Vid akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare i team tillsammans med akutläkare och läkare från andra specialiteter.

Akutmottagningen i Umeå är en klinik under utveckling, under de senaste åren har vi genomfört flera spännande förändringar med nytt interprofessionellt teambaserat arbetssätt, samt att akutmottagningen nyss byggts ut med en ny stor mottagningsyta som skapar möjligheter till nya patientflöden och förbättrad arbetsmiljö.

Nu inför vi en ny roll och söker en läkarchef som kommer att leda och bana väg för våra 15 ST-läkare! Fokus kommer att ligga på att leda detta kompetenta gäng och frigöra kraften i medarbetargruppen. Du får möjlighet att utöva ledarskap i en stabil grupp där en stor del av ditt arbete handlar om att jobba med utveckling för- och med medarbetarna.
Kul, eller hur? Vi ser fram emot din ansökan och att du vill vara med och utveckla vår akutmottagning.

ARBETSUPPGIFTER
Som Läkarchef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare - du har ett genuint intresse för ledarskap och att skapa förutsättningar för dem att prestera på toppen av sin kompetens med patienten i fokus. Du tar ansvar för vår verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för patientens och medarbetarnas bästa.

Som läkarchef är du direkt underställd vår verksamhetschef och du jobbar nära ST-studierektor, MLA, avdelningschef för omvårdnadspersonal samt våra tre biträdande avdelningschefer. Du har personalansvar för ca 15 ST-läkare samt klinikadministratör och har ansvar för verksamhetens mål och uppdrag såväl som ekonomi och arbetsmiljö.

Ditt huvudsakliga fokus ligger på utbildning och uppföljning tillsammans med huvudhandledare och ST-rektorer. I din roll jobbar du nära dina underställda för att kunna vara proaktiv, lyhörd och för att fånga upp signaler och idéer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och uppdrag. Du är förtroendeskapande genom att leverera resultat som medarbetarna får skörda frukten av. Du vågar tänka i nya banor och vill gärna vara den som driver människor och projekt framåt.

Du är bra på relationer och får lätt människors förtroende. När det blåser i verksamheten står du stadig och trygg i ditt ledarskap. Du är tydlig och står upp för det som är rätt och räds inte konflikter. Du är duktig på att organisera och strukturera ditt arbete men är också flexibel. Du kan snabbt tänka om och hitta lösningar på situationer som uppstår i en vardag där det händer mycket och ibland går fort. Det är ju trots allt akuten en spännande och utmanande arbetsplats!

Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Du har dokumenterad god erfarenhet av att jobba som chef och ledare.

Det är även meriterande om du arbetat inom akutsjukvård eller i en ledande befattning inom en akut verksamhet med bemanning dygnet runt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval använder vi ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef Öron-Näsa-Hals-mottagning Umeå och Skellefteå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.

På Öron-näsa-hals-mottagningen behandlas patienter med olika former av sjukdomar inom områdena allmän önh-sjukdom, audiologi, foniatri, rhinologi, otokirurgi och tumörkirurgi. Vi är en länsklinik med verksamhet förlagd i Umeå och Skellefteå. I Umeå har vi även ansvar för kandidatmottagning och mottagningsoperation.


ARBETSUPPGIFTER
Öron-näsa-hals-mottagningen består av en mindre personalgrupp med cirka 15 medarbetare med professionerna undersköterska och sjuksköterska. Arbetsgruppen präglas av god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Din medarbetare finns på två orter vilket medför att resor kan förekomma. Placeringsorten är i Umeå. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

I uppdraget ingår att vara patientsäkerhetssamordnare för NHHC. Samordnarrollen innebär att ansvara för patientsäkerhetsarbetet på centrumet samt att utgöra centrumets händelseanalysutredare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskap om vårdens organisation.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter. Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrumet.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar. Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef Öron, Näsa, Hals & Käkkirurgisk avdelning, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 9
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.

Öron- näsa- hals- och käkkirurgiska avdelningen (ÖNHK) representerar en bred kunskap inom omvårdnad i allmänhet och spetskompetens inom sjukvård som rör öron, näs, hals och käken. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård. Avdelningen bedriver både planerad och akut verksamhet, sjudygnsvård med neddragning av vårdplatser under helger. Vi vårdar patientgrupper med både korta och långa vårdtider och har ett stort patientflöde. Vi har patientgrupper med längre vårdtid mestadels på grund av större tumörkirurgier. Inom avdelningen ingår också en Dagkirurgisk avdelning med 6 vårdplatser för dagkirurgiska ingrepp.

På avdelningen arbetar vi i team med flera olika yrkesgrupper såsom sjukgymnast, logoped och dietist. Här arbetar vi tillsammans för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.

ARBETSUPPGIFTER
ÖNHK avdelningen består av en mindre personalgrupp med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet. Vi har varit en egen avdelning i fyra år med hög motivation att ständigt utvecklas och bli bättre.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskap om vårdens organisation.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter. Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar. Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Ambulanssjukvården, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ambulanssjukvården Västerbotten är en länsövergripande verksamhet under utveckling då vi sedan 1 mars 2019 är en egen organisation inom Region Västerbotten. Vi ansvarar för omhändertagandet av akut sjuka eller skadade patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till sjukhus och vi ansvarar även för transporter som kräver speciell sjukvård. Vi utför runt 33 500 uppdrag årligen i Västerbotten och totalt är vi cirka 150 medarbetare.

Vår ambulansverksamhet i Umeå omfattas av stationer i Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, Vindeln och Umeå. Förutom våra ambulanser, har vi en bedömningsbil, vars syfte är att frigöra ambulansresurser till akuta uppdrag och hjälpa patienter till rätt vårdnivå. Vi genomför ungefär 16 500 uppdrag per år. Som biträdande avdelningschef kommer du att ha ditt kontor på vår station på Ålidhem i Umeå.

Inom ambulanssjukvården Umeå arbetar idag cirka 60 heltidsanställda som är schemalagda dygnet runt årets alla dagar. Du kommer att få leda engagerade och drivna medarbetare som bland annat marknadsför sitt arbete via sociala medier och som uppskattar en lyhörd och handlingskraftig chef.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef med placering i Umeå. Är det dig vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som biträdande avdelningschef är avdelningschef din närmaste chef som leder och fördelar arbetet.

Du har ett delat chefskap tillsammans med en annan biträdande avdelningschef och en avdelningschef. Du kommer bland annat att leda det operativa arbetet vid stationen såsom skötsel av ambulanser, bemanning och utrustning av ambulanser. Du kommer även att hålla medarbetarsamtal och lönedialoger med dina cirka 25 medarbetare. I uppdraget ingår även beredskapstjänstgöring på obekväm arbetstid när du tjänstgör som ambulanschef i beredskap (ACIB). Uppdraget som ACIB fördelas enligt ett rullande schema och den chef som är ACIB jobbar länsövergripande under beredskapstjänstgöringen.

Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningschef i Umeå och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har några års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård eller inom någon form av akutsjukvård.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du arbetat i en ledande befattning inom en akut verksamhet med dygnet runt bemanning och under större förändringsarbete. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Vidare krävs datorvana och att du har B-behörig på ditt körkort då resor i tjänsten förekommer.

Arbete inom ambulanssjukvård kan vara fysiskt påfrestande med tunga lyft i miljöer som inte alltid är möjliga att anpassa för att göra förflyttning av patienter ergonomisk optimal. Utifrån din grundkompetens kan vi komma att testa din fysiska kapacitet samt genomföra ett körprov innan anställning.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner
Andreas Olofsson
Kommunal
090-785 00 00 (vxl)
andreas.p.olofsson@regionvasterbotten.se

David Simonsson
Vårdförbundet
090-785 00 00 (vxl)
david.simonsson@regionvasterbotten.se

Uppdraget som (chefsbefattning) är ett tidsbegränsat förordnande på x år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef Cancercentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Vår vision är att:
- Arbetet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära teamsamarbete mellan vårdens professioner.
- Vi har en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider.
- Sammanhållen vård för våra patienter.
- Medarbetarna får möjlighet att utveckla verksamheten.
- Ge bra förutsättningar för ledarskapet.

Vi söker nu en avdelningschef till vår vårdavdelning. Verksamheten består av medicinskt prioriterad vård inom hematologi och onkologi där vi ständigt arbetar med metoder och flöden, där personalens kunskap och engagemang är nyckel till framgång. En enhet med totalt ca 45 vårdplatser på våningsplanet med indelning i sjukdomsspecifika team och med fyra avdelningschefer med gemensamt ansvar. Vissa nyckelfunktioner är gemensamma för verksamheten och för arbetet krävs en stor förmåga till samarbete och prestigelöshet då helheten är viktigare en de enskilda delarna.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Arbetet innebär operativ daglig styrning av verksamheten med personalansvar och ansvar för arbetsmiljö och ekonomi. Ledning och resursfördelning sker i delat ledarskap med övriga avdelningschefer och i nära samarbete med övriga chefer på kliniken. Samtalet och lyhördhet är dina viktigaste arbetsredskap. Du ska företräda slutenvården inom hematologi och onkologi i olika forum. Rekrytering, planering, utbildning är ofta förekommande arbetsuppgifter liksom att planera och leda möten.

Arbetet kommer att innehålla behov av löpande utbildning av befintlig personal samt nyrekrytering under många år framöver.

Du kommer ingå i en ledningsgrupp bestående av alla avdelningschefer, samt biträdande verksamhetschef vid Cancercentrum där samarbetet mellan kollegor är centralt för att nå framgång. Du tycker det är roligt att lära dig nya saker och är inte rädd för att ta dig an utmaningar.

Då medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs måste du motivera, stötta och entusiasmera dem i förändringar och vid införandet av nya arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet. Det är meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvården, eller inom ledarskap/organisation.

Du ska ha ledarerfarenhet med goda resultat. Det är meriterande om du varit ledare inom en offentlig verksamhet. Som avdelningschef vid Cancercentrum kommer du arbeta i många olika system, så en god vana av digitala arbetsverktyg är ett krav för tjänsten och du är väl förtrogen med Office-programmen. Har du arbetat i ett schemaläggningsverktyg tidigare ser vi det som meriterande.

Du besitter en god kommunikativ förmåga. Då du förväntas arbeta nära dina chefskollegor och övrig personal på enheten ställer det här arbetet stora krav på din samarbetsförmåga. Som avdelningschef måste du även snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov. Din ledarskapsförmåga skiner igenom i ditt arbete och de beslut du tar, samt förväntas genomdriva.

Vi ser det som meriterande om du är en driven person som även är självgående i sitt arbete.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Administrativa enheten, Kirurgcentrum RV, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 22
Vi söker en avdelningschef till vår administrativa enhet vid Kirurgcentrum i Umeå.

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår. Vi ansvarar för kirurgi och urologi i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Inom Kirurgcentrum tar vi emot människor som behöver både planerad och akut vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar i team för att ta väl hand om de som kommer till oss. Trivsel och vi-känsla är viktiga delar på Kirurgcentrum.

Vid vår administrativa enheten arbetar 28 medarbetare i professionerna medicinska sekreterare, IT-administratörer och administratörer, vilka har är en viktig service- och kontrollfunktion. En central del i uppdraget är att ge service till patienter och andra yrkesgrupper för att verksamheten ska fungera på ett patientsäkert och smidigt sätt inom både öppen- och slutenvård. Den administrativa enheten har låg personalomsättning, vilket lett till att gruppen besitter stor kunskap och lång erfarenhet inom det administrativa området.

Som avdelningschef för den administrativa enheten erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en förbättringsinriktad verksamhet. Det här är en enhet som vill framåt och är modiga nog att våga testa nytt!


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som avdelningschef för den administrativa enheten är du ansvarig för de medicinska sekreterarna och administratörerna på kliniken. Ditt uppdrag innebär att leda, planera, utveckla och samordna avdelningen inom Kirurgcentrum i Umeå. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Du ansvarar för medarbetare, budget- och driftsfrågor och tillsammans med övriga kollegor inom ledningen arbetar du för att driva hela verksamheten på kliniken framåt. I din roll stödjer du forskningen som bedrivs inom centrat.

Du kommer att ges möjlighet att ta del av regionens introduktionsutbildningar för nya chefer som ger dig en god grund inom olika områden såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och hur regionen styrs. Vi kommer att utarbeta en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du kan känna att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

Läs gärna mer om Kirurgcentrums uppdrag längre ned i annonsen!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis HR, vård eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef samt att du har någon form av ledarutbildning. Att du har erfarenhet av administrativt arbete som medicinsk sekreterare eller liknande funktion är meriterande.

Det är meriterande om du har insikt i hur offentlig verksamhet fungerar och har intresse för och kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete. Du har goda kunskaper inom IT och du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Det är även önskvärt att du kan konversera på engelska, både i tal och skrift.

Som ledare ser vi att du har förmågan att entusiasmera och inspirera dina medarbetare samt skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. Genom din kommunikativa förmåga och ditt lösningsorienterade arbetssätt skapar du goda relationer inom kliniken och med andra verksamheter. Du har förmågan att se nya lösningar, genomföra förändringar och skapa ett engagemang bland dina medarbetare till förbättring. Du har också ett strukturerat arbetssätt där du ser hur du ska prioritera och planera dina uppgifter så att arbetet flyter på väl.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

HSL-chefer till Äldreomsorgen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 17
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå. Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter medborgare i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende samt på korttidsboende.

Nu söker vi två nya HSL-chefer till vårt team, är du den vi söker?  

Arbetsuppgifter


Som HSL-chef har du personal-, budget och arbetsmiljöansvar för 25–30 medarbetare. Du arbetar i nära samarbete med övriga chefskollegor i verksamheten samt med vår SoL-organisation. Du rapporterar till biträdande verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen.

Uppdraget som enhetschef innebär bland annat att:

- leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna
- utveckla och effektivisera samverkan med regionen
- arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs
- fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten
- ge återkoppling på utfört arbete

I rollen ansvarar du även för avvikelsehantering och att rutiner för patientsäkerhet följs enligt riktlinjer och rutiner från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Du kommer även arbeta med planering och utveckling av kompetenshöjande insatser för verksamheten.

Kvalifikationer

För att lyckas i den här rollen är du legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/primärvård samt tidigare erfarenhet som chef/ledare. Vi ser det som positivt om du även har relevant utbildning inom ledarskap alternativt genomgått internt traineeprogram för blivande ledare.  

Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och vill ha ett nära samarbete med medarbetare och kollegor. Vi söker dig som är prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer. Du är strukturerad och ser ditt uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med den enskilde personen i fokus.

Du ansvarar för framtagande av redovisningar, rutiner och information till medarbetarna och därför krävs förtrogenhet i Word, PowerPoint och Excel. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

B-körkort krävs.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här.

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Neonatal-IVA, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden, däribland Neonatal-IVA.

Neonatal-IVA är en intensivvårdsavdelning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Här vårdas barn som har behov av avancerad intensivvård eller intermediärvård i början av sina liv. Vi bedriver också neonatal hemsjukvård som ett led i att erbjuda trygg, god och nära vård. Vi arbetar med familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, vilket bland annat innebär att föräldrar involveras så mycket som möjligt i vården av barnet. Verksamheten är högt bemannad dygnet runt.

Neonatal-IVA har regionansvar för all neonatal intensivvård i norra Sverige. Vi har ett nära samarbete med förlossningen och andra neonatalavdelningar. På avdelningen har vi ett eget neonatalt transportteam som ansvarar för alla neonatala transporter i norra sjukvårdsregionen. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning, både medicinsk och omvårdnadsforskning. Neonatal-IVA är en internationellt respekterad avdelning som är världsledande inom vård av extremt förtidigt födda barn.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef till vårt chefsteam som består av avdelningschef, två medicinska chefer och tre biträdande avdelningschefer.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du ansvarar för den dagliga driften där du leder och fördelar arbetet på avdelningen. Tillsammans med övriga chefer arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på ett optimalt sätt. I ditt uppdrag som biträdande avdelningschef ingår budget, personal- och arbetsmiljöansvar. Du planerar, organiserar och följer upp beslut och resultat i verksamheten. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningschef, övriga biträdande avdelningschefer och medicinsk chef.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från någon form av ledande roll, exempelvis som samordnare i ett större projekt, som teamledare för en arbetsgrupp eller liknande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av personalansvar.

Det är av stor vikt att du i ditt ledarskap lyssnar och ser medarbetarnas styrkor och utvecklingspotential och kan bygga goda relationer med tillit och förtroende.
Vi tror att du har god förmåga att kommunicera klart och välformulerat, att du engagerar medarbetare i dialog samt ger och söker återkoppling. Du har lätt att se sammanhang och kan på ett naturligt sätt anpassa dig till ändrade förhållanden.

Du inspirerar till ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation genom ditt sätt att leda.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Biobanken norr, Laboratoriemedicin

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin.

Biobanken norr är en del av Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten. Biobanken norr består dels av en organisatorisk enhet som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dels av en operativ verksamhet. Verksamheten erbjuder service till forskare genom att bistå med rådgivning inför etikansökan och vid upprättande av avtal enligt biobankslagen. Biobanken norr tillhandahåller även operativ service under hela provinsamlingsprocessen, från studieintegrering via provhantering och förvaring, till uttag av prov. Biobanken norr finns även representerad inom Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling a patienter.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I linjeorganisationen är du som avdelningschef direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelpersoner. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig.

Vid Biobanken norr arbetar 19 medarbetare. Du har ansvar för personal inklusive miljö, arbetsmiljö samt ekonomi kopplat till detta. Du har även det totala ekonomiansvaret utifrån tilldelad budget. Tillsammans med övriga avdelningschefer, medicinska chefer och andra nyckelpersoner arbetar du också med gränsöverskridande frågor inom bland annat Laboratoriemedicin Västerbotten, Region Västerbotten och Biobank Sverige. Många av de forskningsrelaterade frågor vi arbetar kring sker i ett nära samarbete med Umeå Universitet.

Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Vidare söker vi dig som:
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren
bedömer likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt
inspirera och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att
samarbeta.
• Erfarenhet från sjukhusvård/laboratorieverksamhet är önskvärt
• Erfarenhet från liknande arbete värdesätts
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande
• Ledarskapsutbildning är meriterande

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenheter från liknande arbete värdesätts och erfarenhet från forskningsverksamhet är meriterande.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.
Roger Svalhede, ombudsman tfn 08-466 24 80.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschefer, Infektionskliniken, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

I uppdraget som biträdande avdelningschef på Infektionsklinikens avdelning erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk och förbättringsinriktad verksamhet. Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med status Universitetssjukvårdsenhet.

Kliniken har en vårdavdelning med 19 fastställda vårdplatser och en mottagning. På infektionsavdelningen är sjukdomstillstånd såsom blodförgiftning, lunginflammation, njurbäckeninfektion, hud- och mjukdelsinfektioner, tarminfektioner, virusinfektioner, hjärtklaffsinfektioner och tuberkulos vanligt förekommande.

Vi är experter på omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner och har en särskild roll i epidemi- och pandemisituationer. Forskning och utbildning är integrerat i den dagliga verksamheten.

Vi söker nu två biträdande avdelningschefer till vår avdelning!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har tillsammans med avdelningschef ansvar för infektionsavdelningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder och utvecklar mot beslutade mål och arbetar för ett gott samarbete både inom och utom kliniken. Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att skapa god samverkan mellan avdelning och mottagning.

Du strävar efter att våra resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor. Du arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. I ditt arbete ingår även ansvar för daglig bemanning/schemaläggning.

Du är en aktiv deltagare i klinikens ledningsgrupp och kommer att arbeta nära klinikens övriga chefer och vårdutvecklare.

Som biträdande avdelningschef hos oss förväntas du arbeta kliniskt en viss del av din tid. Omfattning styr du, i samråd med avdelningschef, utifrån verksamhetens behov.

Du blir underställd avdelningschef och blir närmaste chef för ett antal sjuksköterskor, undersköterskor, servicebiträden och paramedicinare. Totalt är du chef för mellan 20-25 personer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en chef som är relationsskapande och ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Vi ser att du vågar tänka nytt och att du gärna driver utvecklings- och förbättringsarbeten. En av dina styrkor ligger i att skapa relationer och att bygga välfungerande samarbeten med människor runt omkring dig. Du tar till vara engagemang och kompetens i arbetsgruppen och främjar delaktighet.

Du har ett inre driv som gör att du självständigt tar dig framåt. Du har samtidigt lätt att vara en del i ett chefsteam där olika kompetensprofiler blir en styrka i arbetet med att tillsammans förbättra verksamheten.

Har du sjukvårdsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig är det meriterande. Erfarenhet av arbete som chef/ledare och/eller att du har någon form av ledarutbildning lika så. Meriterande är också kunskap inom Region Västerbottens IT-system som exempelvis Visma, Tessa, Agresso, Maximo.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Infektionskliniken (mottagningen), Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

I uppdraget som biträdande avdelningschef på Infektionsklinikens mottagning erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk och förbättringsinriktad verksamhet. Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med status Universitetssjukvårdsenhet. Kliniken har en vårdavdelning med 19 fastställda vårdplatser och en mottagning.

På infektionsmottagningen finns akutverksamhet för infektionspatienter men här finns också en planerad mottagningsverksamhet inom diagnosteamen för hepatit, HIV, tuberkulos, immunbrist och bärarskap av multiresistenta bakterier. Vaccination är också en stor del av vårt uppdrag och även ett sprutbyte återfinns på mottagningen. Vi har egen reception, skrivenhet samt provtagningsenhet.

Vi är experter på omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner och har en särskild roll i epidemi- och pandemisituationer. Forskning och utbildning är integrerat i den dagliga verksamheten.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till vår mottagning!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har tillsammans med avdelningschef ansvar infektionsmottagningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder och utvecklar mot beslutade mål och arbetar för ett gott samarbete både inom och utom kliniken. Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att skapa god samverkan mellan avdelning och mottagning.

Du strävar efter att våra resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor. Du arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. I ditt arbete ingår även ansvar för daglig bemanning/schemaläggning.

Du är en aktiv deltagare i klinikens ledningsgrupp och kommer att arbeta nära klinikens övriga chefer och vårdutvecklare.
Som biträdande avdelningschef hos oss förväntas du arbeta kliniskt en viss del av din tid. Omfattning styr du, i samråd med avdelningschef, utifrån verksamhetens behov.

Du blir underställd avdelningschef och blir närmaste chef för ett antal sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Totalt är du chef för ca 15 personer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en chef som är relationsskapande och ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Vi ser att du vågar tänka nytt och att du gärna driver utvecklings- och förbättringsarbeten. En av dina styrkor ligger i att skapa relationer och att bygga välfungerande samarbeten med människor runt omkring dig. Du tar till vara engagemang och kompetens i arbetsgruppen och främjar delaktighet.

Du har ett inre driv som gör att du självständigt tar dig framåt. Du har samtidigt lätt att vara en del i ett chefsteam där olika kompetensprofiler blir en styrka i arbetet med att tillsammans förbättra verksamheten.

Har du sjukvårdsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig är det meriterande. Erfarenhet av arbete som chef/ledare och/eller att du har någon form av ledarutbildning lika så. Meriterande är också kunskap inom Region Västerbottens IT-system som exempelvis Visma, Tessa, Agresso, Maximo.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Klinisk neurofysiologi, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Klinisk neurofysiologi är en egen basspecialitet inom Sverige och även inom EU, som bedriver metodutveckling av undersökningsmetoder samt diagnostik av sjukdomar i perifera och centrala nervsystemet med neurofysiologisk teknik. Arbetet drivs patientnära med såväl grundläggande undersökningar för öppenvården som avancerade utredningar och övervakningar för den specialiserade vården. Även om ämnet är en laboratoriespecialitet utgör patientkontakten och konsultationen viktiga arbetsmoment. Kliniken samarbetar med regionens satellit-laboratorier, samt har konsultuppdrag vid sjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Kliniken har såväl nationellt som internationellt forskningssamarbete vilket ger möjligheter till forskning både lokalt och genom samarbeten med andra kliniker. Ämnet tillhör institution för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.
Avdelningen för Klinisk neurofysiologi tillhör NHHC (Neuro-huvud-halscentrum) blocket och vi har ca 15 anställda. Arbetet hos oss erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter med utvecklingsmöjligheter både kliniskt och vetenskapligt. Du kommer att möta en grupp välutbildade biomedicinska analytiker, läkare och medicinska sekreterare som brinner för sitt arbete och gemenskap på arbetsplatsen. Vi är en liten familjär arbetsgrupp som jobbar hårt för varandra och framförallt för våra patienter.ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Arbetsuppgifter som medarbetarsamtal, lönesättning och schemaläggning ingår som en självklar del i chefsuppdraget likväl som personaladministrativa uppgifter. Som avdelningschef har du ekonomiansvar, arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar.

En viktig uppgift som avdelningschef är att, i nära samarbete med övriga med ledningsuppdrag driva, leda, planera och utveckla verksamheten. Du driver och ansvarar för förbättringsarbeten samt främjar forskning och undervisning. I ditt arbete samordnar du olika delar till en helhet.

En stor del i arbetet handlar därför om att på ett nyfiket och öppet sätt sätta sig in verksamhetens komplexa behov och dess utvecklingspotential och sedan, tillvara ta kunskap och kompetens så rätt person hanterar rätt område.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet, gärna inom hälso- och sjukvård.

För att lyckas i denna roll är du:
- en effektiv administratör som förstår värdet av ordning och reda, du räds inte att ta hjälp av andra, och det är meriterande med erfarenhet av personalarbete.

- en god kommunikatör med ett engagerat och förtroendegivande sätt som inte enbart har förmåga att tala utan även att lyssna, gärna med tidigare erfarenhet av förändringsarbete. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, i både svenska och engelska.

-en uthållig och självständig ledare med en som inte drar sig för att prova nytt och som inte backar för utmaningar i utvecklingsfrågor, gärna med tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation.

-en flexibel problemlösare som stimuleras av att prioritera och växla mellan en mängd olika arbetsuppgifter och situationer, gärna med tidigare erfarenhet av hälso-och sjukvård, i synnerhet inom neuroområdet.

Är det dig vi beskriver?
Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, Medicince

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med drygt 300 medarbetare. På medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, i Umeå finns totalt 24 vårdplatser för internmedicinska patienter. Vi bedriver specialistvård inom gastroenterologi och endokrinologi. Patienterna kommer nästan undantagslöst via akutmottagningen och vi har cirka 200 vårdtillfällen på avdelningen per månad.

Att arbeta på MAVA ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård. MAVA är en av länets tre innovationskliniker där implementering av ny teknik och förbättringsarbete ständigt står i fokus.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du leder och utvecklar våra fantastiska medarbetare och är tillsammans med avdelningschef ansvarig för verksamhetens arbetsmiljöarbete samt bidrar till att avdelningen uppnår de övergripande verksamhetsmålen. MAVA står inför utmaningar vad gäller rekrytering av ny personal, få dessa att känna sig trygga och upprätthålla en god arbetsmiljö. I samarbete med övriga chefspositioner på Medicincentrum verka för fler vårdplatser och goda samarbeten mot våra närmaste samarbetspartners utanför den egna kliniken.

Som biträdande avdelningschef är du tillsammans med avdelningschef ansvarig för din verksamhet på delegation från verksamhetschef. Samverkan både internt mot andra avdelningar på NUS samt externt mot kommun och andra aktörer ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Meriterande om du har ledarskapsutbildning eller annan erfarenhet av ledarskap, till exempel regionens interna ledarskapsprogram Morgondagens chefer. Meriterande är också om du har erfarenhet av sjukhusvård och/eller omsorg samt har arbetat med förändringsarbete.

Som person är du stabil och kan skapa lugn i arbetsgruppen med ett positivt förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Vi vill att du är engagerad i avdelningen och kan peppa och stötta medarbetarna. För att lyckas som ledare måste du ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd gentemot andra. Du behöver vara självgående och målet att utveckla och driva verksamheten inspirerar och motiverar dig.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av regionens vanligt förekommande IT-system såsom visma/PS, Tessa, Agresso, Maximo, ett plus är om du har arbetat med bemanningsplanering.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild - för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner - för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätta - för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft - för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggöra - för att skapa kraft.

Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Biobanken norr, Laboratoriemedicin

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin.

Biobanken norr är en del av Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten. Biobanken norr består dels av en organisatorisk enhet som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dels av en operativ verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du är i linjeorganisationen direkt underställd den biträdande verksamhetschefen och arbetar i nära samarbete med övriga chefer och medarbetare inom Laboratoriemedicin och med kollegor vid andra biobanker genom Biobank Sverige. Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobanksfrågor bildat av Sveriges samtliga 21 regioner och 7 universitet med medicinsk fakultet.

Vid Biobanken norr arbetar 19 medarbetare och i ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du för planering, organisation och utveckling av verksamheten så att våra resurser används på ett optimalt sätt.

Verksamheten erbjuder service till forskare genom att bistå med rådgivning inför etikansökan och vid upprättande av avtal enligt biobankslagen. Biobanken norr tillhandahåller även operativ service under hela provinsamlingsprocessen, från studieintegrering via provhantering och förvaring, till uttag av prov.

Du har ansvar för personal inklusive miljö, arbetsmiljö samt ekonomi kopplat till detta. Du har även det totala ekonomiansvaret utifrån tilldelad budget. Tillsammans med övriga avdelningschefer, medicinska chefer och andra nyckelpersoner arbetar du också med gränsöverskridande frågor inom bland annat Laboratoriemedicin Västerbotten, Region Västerbotten och Biobank Sverige. Många av de forskningsrelaterade frågor vi arbetar kring sker i ett nära samarbete med Umeå Universitet.

Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer
likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt inspirera
och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att
samarbeta.
• Erfarenhet från sjukhusvård/ Laboratorieverksamhet är önskvärt.
• Erfarenhet från liknande arbete värdesätts och erfarenhet från forskningsverksamhet är
meriterande.
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande.
• Ledarskapsutbildning är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.
Roger Svalhede, ombudsman tfn 08-466 24 80.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Läkarchef, Ortopedkliniken, Rörelseorganens centrum i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.

Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av våra specialistläkare då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Initialt med bredd och även djup samt med allt från elektiva operationer till en omfattande fraktur- och traumakirurgi.
Vi omorganiserar nu vissa delar av våra ortopediska sektioner och den medicinska chefsrollen - därför söker vi nu en Läkarchef, en övergripande Medicinsk Chef, till Ortopedkliniken, Rörelseorganens centrum, i Umeå!


ARBETSUPPGIFTER
Som Läkarchef är du övergripande Medicinsk chef för våra ortopediska sektioner på Ortopedkliniken, NUS, Umeå, där du har möjligheten att se helheten i vår kliniks olika delar och ser potentialen hos alla våra medarbetare.

Förutom att ha en helhetsbild agerar du förebild för våra medarbetare och arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i vår gemensamma verksamhet utifrån de särskilda sektionernas möjlighet, där du utmanar och utvecklar, samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare och ser deras personliga potential och helheten i verksamheten. Du tar ansvar för verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som Läkarchef och övergripande Medicinsk chef (MC) på Ortopedkliniken har du ett större administrativt uppdrag med chefsansvar, men arbetet kan kombineras med viss klinisk tjänstgöring inom vald sektion. Du ingår ROC:s Ledningsgrupp, där du arbetar för klinikens och sektionernas bästa genom deltagande i förbättringsarbete och verksamhetsutvecklingen för att nå vår målbild.

Du har ett övergripande personalansvar för läkarna på Ortopedkliniken, samt ansvar för den grupp av SAL, Sektionsansvariga läkare, som själva har ansvar för sektionernas medicinska frågor, rutiner och funktion. Personalansvaret innebär bl.a. medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar och kompetensutveckling - samt till viss del även ekonomi.

Tillsammans med de Sektionsansvariga läkarna har du även ansvar för innehållet och kvaliteten inom den ortopediska verksamheten i stort, där denna grupp är med och driver kvalitets- och förbättringsarbeten, samt planerar den medicinska utvecklingen inom de olika sektionerna i samarbete med varandra.

Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med klinikens verksamhetschef och de Sektionsansvariga läkarna inom Ortopedkliniken, NUS, Umeå - men även med Avdelningscheferna inom kliniken. Tillsammans verkar ni för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är även en del i ditt arbete. Deltagande i utbildning av studenter och blivande specialister är ytterligare en arbetsuppgift som Läkarchef. Som Läkarchef är du underställd verksamhetschefen.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom Ortopedi eller annan specialitet. Erfarenhet som chef/ledare och/eller forskning som disputation är meriterande, dock inget krav.

Som person är du aktiv, ödmjuk och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare internt som externt. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft.

Vi ser gärna att du även har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift, samt strukturerad, strategisk och kvalitetsmedveten med förmåga att driva utveckling och förändring.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Vårdadministrativa enheten, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vårdadministrativa enheten har ca 55 medarbetare och ingår i Neuro- huvud- och halscentrum (NHHC) i Umeå. Det är en dynamisk och modern klinik som har ett brett arbetsfält från länsdelssjukvård till högspecialiserad vård inom Norra sjukvårdsregionen. Kliniken är knuten till institutionen för Klinisk vetenskap inom Medicinska fakulteten vid Umeå Universitet.

Vi inom vårdadministrativa enheten ansvarar för vårdadministration och ledningsadministration inom NHHC. Inom enheten jobbar medicinska sekreterare, vårdadministratörer och ledningsadministratörer. I vårt arbetslag har vi ett gott samarbete och en vilja att utveckla våra professioner, allt för att verksamheten ska bli bättre.

Som biträdande avdelningschef arbetar du i nära samarbete med avdelningschefen för vårdadministrativa enheten. Du har goda möjligheter att sätta din prägel på tjänsten. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande arbetsgrupp med god gemenskap!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef ser du till helheten och potentialen i varje medarbetare.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för enheten, NHHC och Regionens bästa.

Din uppgift är att leda, planera och utveckla det dagliga arbetet i nära samarbete med medarbetarna. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Det finns stora möjligheter att arbeta på distans.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef eller ledare. Det är meriterande om du har kunskaper inom vårdadministration och/eller arbete i journalsystem eller liknande.

Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor.

Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Enhetschef till Hälso- och sjukvård Äldre, Hemsjukvård

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 22
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå. Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter medborgare i ordinärt boende och korttidsboende.

Nu söker vi en enhetschef till vårt team, är du den vi söker?  Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Hälso- och sjukvård Äldre har du personal-, budget och arbetsmiljöansvar för 25–30 medarbetare. Du arbetar i nära samarbete med övriga enhetschefer i verksamheten och du rapporterar till biträdande verksamhetschef. Du ingår även i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvård Äldre.  

Uppdraget som enhetschef innebär bland annat att:

- leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna
- utveckla och effektivisera samverkan med regionen
- arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs
- fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten
- ge återkoppling på utfört arbete

I rollen ansvarar du även för avvikelsehantering och att rutiner för patientsäkerhet följs enligt riktlinjer och rutiner från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Du kommer även arbeta med planering och utveckling av kompetenshöjande insatser för verksamheten.Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen är du legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/primärvård samt tidigare erfarenhet som chef/ledare. Vi ser det som positivt om du även har relevant utbildning inom ledarskap.  

Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och vill ha ett nära samarbete med medarbetare och kollegor. Vi söker dig som är prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer. Du är strukturerad och ser ditt uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med den enskilde personen i fokus. Du ansvarar för framtagande av redovisningar, rutiner och information till medarbetarna och därför krävs förtrogenhet i Word, PowerPoint och Excel. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

B-körkort krävs.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

IVO söker enhetschef till avdelning nord, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 23
Är du en trygg ledare med erfarenhet av förändringsledning? Vill du vara med att utveckla IVO:s verksamhet? Då kanske detta är rollen för dig. 

Vi söker enhetschef till IVO med placering i Umeå. Avdelningen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands samt Jämtland-Härjedalens län. Avdelning nord består av cirka 60 medarbetare fördelade på tre enheter samt stab. 

Rollen som enhetschef

Som enhetschef kommer du att ansvara för en enhet på avdelning nord i Umeå och leder avdelningen tillsammans med chefer på avdelningen. Du kommer att ha personal- och budgetansvar och vara direkt underställd avdelningschefen samt ingå i avdelningens ledningsgrupp. Du ingår även i myndighetens chefsgrupp som gemensamt tar ansvar för myndighetens utveckling och dagliga verksamhet. 

I arbetet kommer du i kontakt med representanter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten och dess personal, men också allmänhet och media. Du kommer att leda enheten i en myndighet som är i ständig utveckling. Det innebär att du ansvarar för det dagliga arbetet och har en viktig roll som drivande i det förändringsarbete som pågår i samarbetet med andra enheter och avdelningar. IVO:s omfattande uppdrag ställer krav på utvecklade arbetssätt för att nå ökad måluppfyllelse. Myndighetens strategiska inriktning syftar till att nå ett ökat genomslag för patienter och brukare, genom att arbeta mer tillsammans och mer riskbaserat. Digitalisering och datadriven analys är ett centralt utvecklingsområde, tillsammans med utvecklat ledarskap och medarbetarskap.

Din profil

Vi söker en trygg ledare med god analytisk förmåga och ett strategiskt förhållningssätt. Ditt ledarskap präglas av mod, tydlighet och integritet. Vidare är du utvecklings- och resultatorienterad och har en förmåga att se och agera för helheten. Vi ser även att du har god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Du leder på ett tydligt och coachande sätt och kan skapa de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska känna sig engagerade och delaktiga. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har:


• Relevant akademisk utbildning
• Flerårig och aktuell chefserfarenhet och goda ledaregenskaper
• Vana att ta initiativ, driva och genomföra utvecklings- och förändringsarbete
• Förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt

Meriterande är om du har:


• Kunskap om lagar och regelverk som styr hälso- och sjukvården
• Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård och omsorg
• Erfarenhet och kännedom om lagar och förordningar som råder för statlig verksamhet

Vad kan IVO erbjuda dig?

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en organisation där du tillsammans med kollegorna driver vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. 

IVO strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är en tillsvidareanställning och avser heltid med placering i Umeå. Provanställning i sex månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 12 september 2022.

Ange diarienummer 2.1.1-31388/2022

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonsvägar.

 

IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. Myndigheten har cirka 800 anställda och bedrivs vid sex regionala tillsynsavdelningar runt om i landet och fyra myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

Kontaktpersoner:

För frågor om tjänsten vänligen kontakta avdelningschef Marie Åberg, 010-788 57 97.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Pernilla Spens, 010-788 51 87.

Fackliga kontaktpersoner är Krister Lundström, SACO, 010-788 53 65, Maria Carneland Fackförbundet ST, 010-788 54 06 och Helen Näslund, Vårdförbundet, 010-788 53 91.

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.

Ansök nu

Avdelningschef Öron, Näsa, Hals & Käkkirurgiskavdelning, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

ÖNH-Käk avdelningen representerar en bred kunskap inom omvårdnad i allmänhet och spetskompetens inom Öron, näs, hals och käk sjukvård. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård, upptagningsområde är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Avdelningen bedriver både planerad och akut verksamhet, sjudygnsvård med neddragning av vårdplatser under helger. Patientflödet är stort, vi vårdar patientgrupper med både korta och långa vårdtider. Vi har patientgrupper med längre vårdtid mestadels på grund av större tumörkirurgier, vilket ger bredd och variation i arbetet som chef hos oss.

Inom avdelningen ingår också en Dagkirurgisk avdelning med 6 vårdplatser för dagkirurgiska ingrepp främst inom ÖNH-Käk. Vi jobbar i team och har Sjukgymnast, Logoped, och Dietist knutna till avdelningen, samt egen inskrivningsmottagning på avdelningen.

ARBETSUPPGIFTER
ÖNH-Käk avdelningen består av en mindre personalgrupp med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet. Vi har varit en egen avdelning i fyra år med hög motivation att ständigt utvecklas och bli bättre.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter.

Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar.

Det bör ha högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet samt kunskap om vårdens organisation.

Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Hjärtcentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjärt-kärlmottagningen och skrivenheten ingår i Hjärtcentrum och har ca 40 medarbetare. Mottagningen ansvarar för Hjärtcentrums öppenvårdsverksamhet och följer upp patienter efter vårdtillfälle pga hjärtsjukdom eller efter remiss till hjärtspecialist. Vi har nästan 9 000 läkarbesök per år, 2 000 sköterskebesök per år och 3 500 fysioterapeutbesök per år.

På Hjärt-kärlmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, medicinska sekreterare och läkare. Vi är ett arbetslag som har ett gott samarbete mellan våra olika professioner, allt för att utveckla verksamheten till det bättre. Som biträdande avdelningschef arbetar du nära tillsammans med avdelningschef på hjärt-kärlmottagning.

Som biträdande avdelningschef kommer du att vara chef och ansvara över gruppen medicinska sekreterare. Du har därför möjlighet att sätta din prägel på tjänsten. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef har du tillsammans med avdelningschef ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst skivenhetens verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Hjärtmottagningen. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum-centrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. Du är direkt underställd verksamhetschef.

Uppdraget som biträdande avdelningschef för medicinska sekreterare är på deltid och kan kombineras med annan tjänstgöring (uppdrag) inom Hjärtcentrum beroende på vad du har för bakgrund.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi ser att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning. Samt erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare.

Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Hörcentral och teknisk hörselvård, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hörcentralen ingår i Neuro-huvud-hals centrum i Västerbotten med mottagningar i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en länskliniken och ska fungera utifrån ett länsperspektiv där de samlade resurserna så långt som möjligt används på ett för hela länet optimalt sätt. Verksamheten har ett väl fungerande Cochleaimplantatteam, barnteam och tinnitusteam.

ARBETSUPPGIFTER
Hörcentralen är en länsklinik med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter.

Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt både enskilt och tillsammans med medarbetare och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar.

Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Positivt är även kunskap om regionens organisation och hörcentralens verksamhet.

Du bör känna dig bekväm med att arbeta dator som hjälpmedel och vara en stark administratör.

Resor ingår i tjänsten.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Avdelningschef bitr., Neurorehab Sävar, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vid Neuro-Huvud-Hals-Centrum (NHHC) arbetar drygt 600 personer och innefattar förutom Neurorehab Sävar även Neurologi, Neurokirurgi, Stroke, klinisk Neurofysiologi, Neurorehab NUS, Smärtrehabilitering, Öron-Näsa-Hals, Logopedi och käkkirurgi. Den sammanhållna organisationen ska skapa förutsättningar för en fortsatt god utveckling av utredning, behandling samt rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystemet. Verksamheten inkluderar såväl forskning, utveckling samt utbildning av hög kvalitet. Ett särskilt ansvar är att fungera som ett kunskapscentrum i länet och regionen.

Neurorehab Sävar är en enhet med ca 35 anställda. Vi arbetar i interdisciplinära team med kartläggning, bedömning och rehabiliteringsinsatser för personer med neurologiska sjukdomar och stroke. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, neuropsykologer, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter. Vid behov konsulteras logoped och dietist. Verksamheten består av en avdelning med 5-dygnsvård (5 vårdplatser), dagrehabilitering, och mottagningsverksamhet, samt ett utredningsteam som utreder vuxna med medfödda och tidigt förvärvade tillstånd samt neuropsykiatriska frågeställningar. Vi befinner oss i dagsläget i Umeå vid Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 26.

Vi är sedan år 2018 ackrediterade enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation) för vårt diagnosprogram och utvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att öka kvalitet och patientsäkerhet. Vår verksamhet har en certifiering som Hälsofrämjande arbetsplats sedan år 2013 samt är HBTQ-diplomerad sedan år 2018. För oss är personcentrerad vård viktigt och att man ser och stöttar varandra i arbetet.

Vi söker nu en Biträdande Avdelningschef till Neurorehab Sävar.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef är avdelningschefen din närmaste chef, och du inträder rollen som ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningschef i att organisera och administrera verksamheten och tillsammans ansvara för verksamhetens mål och uppdrag. Arbetet innebär att arbeta för en god arbetsmiljö som inkluderar rehabilitering.

I arbetsuppgifterna ingår att finnas tillgänglig för personal i dagliga driftsfrågor, hantera personaladministration och bistå med schemaläggning. Arbetet kan även innehålla medarbetarsamtal samt lönedialog med medarbetare. I din roll ingår även att med stöd av avdelningschef hantera avdelningens avvikelser.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har mycket samarbetsförmåga, har ett strukturerat sätt att prioritera och organisera. Du tar lätt egna initiativ, har vilja och förmåga att tillvarata personalens kompetens och engagemang. Du är flexibel, kvalitetsmedveten och självgående i ditt arbete. Du känner dig bekväm med att arbeta administrativt med olika digitala system och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Du ska kunna vara delaktig i verksamhetens kontinuerliga utvecklingsarbete och har ett tydligt patientsäkerhetsfokus. Du har kunskap om vårdens organisation och erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvård. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Holmsund/Obbola hälsocentral, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Primärvårdsområde Öst är en basenhet med två hälsocentraler bestående av stad-land, stor-liten hälsocentral vilket skapar ett spännande och varierat uppdrag för dig som chef! Det kommer dessutom att byggas en ny modern hälsocentral på Tomtebo vilket gör att vi inom basenheten får vara med om något unikt och nytänkande!

Våra hälsocentraler inom basenheten är:
Ålidhems Hälsocentral har sin mottagning på Tvistevägen nära Ålidhems centrum och Iksu. Hälsocentralen har ca 22 000 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 86 medarbetare och där ingår Familjecentralen vid Ålidhems centrum och Paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen. Kvällstid inrymmer mottagningslokalerna Primärvårdsjouren.

Holmsund/Obbola hälsocentral ingår i samma basenhet, ligger centralt i Holmsund ca 1,5 mil utanför Umeå. Hälsocentralen har ca 7 300 listade invånare och ca 33 medarbetare. .

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till Holmsund/Obbola hälsocentral - Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef att leda arbetet vid hälsocentralen. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare; vår viktigaste resurs. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor. Utifrån din grundkompetens kommer du att jobba 50% kliniskt och 50% administrativt som chef.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår. Du arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. I det dagliga arbetet har du förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba 50% kliniskt söker vi dig som har någon form av utbildning lämpad för vår verksamhet som exempelvis sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator eller psykolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet samt ledarskapserfarenhet.

Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är stabil och kan hantera flera frågor parallellt och behåller ett jämnt humör även när du stöter på påfrestningar. För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till ett gott samarbete, såväl hos personal inom hälsocentralen som med andra verksamheter inom regionen samt med externa aktörer. Du har en god förmåga att lyssna och anpassar dig efter situationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:

Rosita Vänman
Kommunal
090-785 00 00 (vxl)
rosita.vanman@regionvasterbotten.se

Jenny Lundin
Vårdförbundet
090-785 00 00 (vxl)
jenny.lundin@regionvasterbotten.se

Jörgen Bengtsson
Västerbottens läns läkareförening
090-785 00 00 (vxl)
jorgen.bengtsson@regionvasterbotten.se


Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Laboratoriemedicin i Östersund

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för klinisk patologi arbetar ca 100 personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på laboratoriet är läkare, biomedicinska analytiker, medicinska biologer, molekylärbiologer, laboratorie-tekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker.

På klinisk patologi arbetar vi med patientprover från Västerbottens län samt från övriga norra regionen. Avdelningen kan delas in i 4 olika subspecialiteter/sektioner; Histopatologi, Cytologi, Hematopatologi och Obduktion/Bårhus. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå i material såsom olika vävnadstyper, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en avgörande länk i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en biträdande avdelningschef för laboratoriet i Östersund. Ett laboratorium med kompetenta och drivna medarbetare. Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen för din sektion. Du kommer att arbeta som chef med personalansvar för medarbetare i verksamheterna. Arbetet innebär ett nära samarbete med avdelningschef, chefskollegor, medicinsk chef och andra nyckelfunktioner. I din roll kommer du att vara underställd avdelningschefen för Klinisk patologi.

Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att vara:
- Personalansvar, att stötta individer till en hållbar arbetsvardag, skapa dialog och stötta medarbetarna i sektionens utvecklingsarbete.
- Personaladministration i vårt personalsystem, PSWEB, inkl. schemaläggning.
- Arbetsmiljö & Rehabilitering tillsammans med avdelningschef
- Kvalitetsarbete i samråd med kvalitetssamordnare
- Administrering av avdelningens verksamhet
- Arbete utifrån ett helhetsperspektiv för klinisk patologi och Laboratoriemedicin
- Behjälplig i arbetet och backup för andra biträdande avdelningschefer på kliniken, eller i verksamheten om behov uppstår.
- I samarbete med verksamhetsutvecklare hålla ramarna och kommunikationen mot medarbetarna, samt vara en tydlig kommunikatör i förändringsarbete.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild - för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner - för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätt - för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft - för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggör - för att skapa kraft.

Vi ser även att du är en ledare med kunskap/erfarenhet av ledarskap och grupputveckling. Du är lyhörd, flexibel, driftig och har en god organisatorisk förmåga samt en god förmåga till samarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap inom t.ex. föreningslivet eller deltagande i projekt/arbetsgrupper där du använt din förmåga att framföra budskap, vi sätter värde på god kommunikationsförmåga.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef biträdande, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Kirurgcentrum,

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Kirurgcentrum Västerbotten är indelat i sektionerna bröst- och endokrinkirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Vi har vårdavdelningar, kirurgmottagning, endoskopi- och behandlingsavdelning, urologmottagning, paramedicinenheten samt sexologiskt centrum. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.

I Umeå finns tre slutenvårdsavdelningar: övre bukkirurgisk, buk- och kärlkirurgisk, samt urologisk och gynekologisk avdelning. På buk- och kärlkirurgisk avdelning arbetar vi i huvudsak med pre- och postoperativ vård av patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd i tjocktarm och ändtarm samt kärlkirurgiska sjukdomar Vi tar emot både akuta och planerade patienter.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till vår avdelning för buk- och kärlkirurgi.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för centrat och regionens bästa.

Du förväntas ha en aktiv roll i att tillsammans med avdelningschef utveckla både din egen och centrats verksamhet. I rollen ingår ekonomi- arbetsmiljö- och personalansvar. Du är tydlig i din arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Med det menas att du företräder arbetsgivaren genom att leda, utveckla och motivera medarbetare mot verksamhetens mål. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef i linjeorganisationen. Du och avdelningschefen kommer att arbeta i team. Det ingår personaladministrativa arbetsuppgifter. I ert uppdrag ingår att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs inom centrat. De yrkesgrupper som du kommer att vara närmaste chef för är sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har någon form av ledarerfarenhet eller ledarutbildning.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

Du har förmåga att organisera, utveckla och driva enheten. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Du har lätt för att kommunicera med andra. Du har ett strukturerat förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Du tar initiativ, driver och kan arbeta självständigt. Du har god förmåga att fatta och följa upp beslut. Du förstår också hur viktigt det är att följa fattade linjebeslut och riktlinjer. Du är intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Viktigt att du kan vara flexibel och anpassa dig till förändrade omständigheter genom att förändra ditt tillvägagångssätt.

Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat, vanligtvis under 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom din yrkeskompetens. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Medicinsk chef, Öron- näs- halskliniken (ÖNH), Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Sedan januari 2017 ingår Öron-näsa-halskliniken i Neuro-huvud-hals centrum (NHHC). Vid hela centrat arbetar idag över 650 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Öron-näsa-halskliniken finns på Umeå universitetssjukhus och tar emot patienter från hela Västerbotten. Mottagningar finns även i Lycksele och Skellefteå med hörcentral och viss logopedisk verksamhet.

Inom Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) behandlas patienter med olika former av sjukdomar inom områdena allmän basal ÖNH-sjukdom, audiologi, foniatri, rhinologi, otokirurgi och tumörkirurgi. Vi är en länsklinik där de samlade resurserna så långt som möjligt används på ett för hela länet optimalt sätt.

Vi söker nu en specialistläkare som tillsammans med våra erfarna kollegor önskar att utvecklas inom yrket.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du verkar för en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som medicinsk chef har du personalansvar över läkargruppen på Öron-näsa-halskliniken samt ansvar för att leda och planera den dagliga verksamheten. Du planerar och ansvarar för en långsiktig utveckling av Öron-näsa-halskliniken tillsammans med avdelningschefer på avdelning, mottagning och operation. Andra samarbetspartners du kommer ha finns såväl inom Region Västerbotten som nationellt och internationellt.

Öron-näsa-halskliniken är en del av Umeå universitetssjukhus där utbildning och forskning bedrivs genom Institutionen för klinisk vetenskap, där det bland annat ingår att undervisa läkarstudenter och bedriva forskning kring vissa tumörsjukdomar och infektioner.

I befattningen ingår kliniskt arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är specialistläkare/överläkare inom öron- näs- halssjukdom och har ett intresse för att leda och utveckla arbetet för läkarna vid Öron- näs- halskliniken i Umeå.

Du bör ha ett gott ledarskap och god initiativ- och samarbetsförmåga för detta uppdrag.

ÖVRIGT
Uppdraget som Medicinsk chef är ett tidsbegränsat förordnande på 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Bitr. Avdelningschef, Neurokirurgen/NIVA, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 19
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På NKK/NIVA vårdas patienter med behov av neurokirurgisk åtgärd eller övervakning. Just nu har vi 14 vårdplatser, varav 9 är intensivvård, men i en nära framtid är målet att även tillhandahålla ett antal platser för respiratorvård. Det nära arbetet med patienterna sköts av medarbetare bemannade i team bestående av både vård- och paramedicinsk personal.

Vi har ett nära samarbete och beroende av övriga ingående enheter i vår basenhet Neuro-Huvud-Hals Centrum (NHHC) med 650 medarbetare. Vi ser också en styrka i detta för tillsammans är vi starka.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Tillsammans med ledningsteamet, bestående av avdelningschef och 2 biträdande avdelningschefer, förväntas du bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och framgång inom en mängd olika områden allt från kompetensförsörjning och korttidsbemanning till ett fungerande SAM-arbete, en gynnsam arbetsmiljö och allt där emellan.

En stor del i arbetet handlar därför om att på ett nyfiket och öppet sätt sätta sig in verksamhetens komplexa behov och dess utvecklingspotential och sedan, tillsammans med alla andra, fylla behov och omsätta drömmarna till verklighet.

Till din hjälp kommer du att ha.... engagerade medarbetare, diverse förekommande kompetenta stödfunktioner och en spännande och kreativ arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

För att lyckas i rollen tänker vi att du är:

- en teknisk och effektiv administratör som förstår värdet av ordning och reda och inte räds att ta hjälp av andra, gärna med tidigare erfarenhet av personalarbete.

- en god kommunikatör med ett engagerat och förtroendegivande sätt som inte enbart har förmåga att tala utan även att lyssna, gärna med tidigare erfarenhet av förändringsarbete.

-en handlingskraftig ledare med en drivenhet som inte räds att prova nytt och som inte backar för utmaningar i utvecklingsfrågor, gärna med tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation.

-en flexibel problemlösare som stimuleras av att prioritera och växla mellan en mängd olika arbetsuppgifter och situationer, gärna med tidigare erfarenhet av hälso-och sjukvård.

Är det dig vi beskriver?
Då ska du skicka in din ansökan nu, redan idag!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar. I centrumet ingår enheter vid länets tre sjukhus med totalt cirka 250 medarbetare. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering.
Sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, eftervård efter förlossning, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi samt tumörkirurgi.

Vi på CFOG söker nu en avdelningschef i Umeå.
Skicka in din ansökan idag, vi ser framemot att lära känna dig!


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Arbetsuppgifter som medarbetarsamtal, lönesättning och schemaläggning ingår som en självklar del i chefsuppdraget likväl som personaladministrativa uppgifter. Som avdelningschef har du ekonomiansvar, arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar.

En viktig uppgift som avdelningschef är att, i nära samarbete med övriga med ledningsuppdrag driva, leda, planera och utveckla verksamheten. Du driver och ansvarar för förbättringsarbeten samt främjar forskning och undervisning. I ditt arbete samordnar du olika delar till en helhet. Daglig arbetsledning, praktiska driftsfrågor ingår i arbetet. Du ansvarar för att organisera de tillfälliga uppdrag som kan komma till enheten och samverkar med berörda. Du bidrar med engagemang och företräder arbetsgivaren. Du ingår i Centrum för obstetrik och gynekologis ledningsgrupp och deltar i klinikens verksamhetsplanering, i linjeorganisationen direkt underställd verksamhetschef.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Dokumenterad ledarerfarenhet är ett krav. Chefserfarenhet är meriterande. Vi ser det värdefullt om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, barnmorskebakgrund, insyn i CFOG:s verksamhet. Det är meriterande om du är van att hantera administrativa system och Office, att du innehar erfarenhet av schemaplanering.

Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi söker dig som är flexibel och har lätt att anpassa sig till förändrade omständigheter.
Som person är du stabil och tydlig. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har förmåga att förmedla budskap tydligt och som ledare hittar du nya vägar och arbetar med god planering och struktur. Du har god förmåga att lyssna, är förtroendeingivande och omtänksam med en förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.


ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval använder vi ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Akutmottagningen, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 4
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot akut sjuka och skadade människor. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg och i Umeå tar vi emot ca 41 000 patienter per år. Vid akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare i team tillsammans med akutläkare och läkare från olika specialiteter.

Akutmottagningen i Umeå är en klinik under utveckling, under de senaste åren har vi genomfört flera spännande förändringar med nytt interprofessionellt teambaserat arbetssätt, samt att akutmottagningen nyss byggts ut med en ny stor mottagningsyta som skapar möjligheter till nya patientflöden och förbättrad arbetsmiljö. Vi har även en ny ledningskorridor där hela akutmottagningens administrativa personal finns placerade och där övrig personal på akutmottagningen har arbetsplatser.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef då en av våra nuvarande chefer valt att börja studera. Vi hoppas att du är den vi söker för denna viktiga och meningsfulla tjänst.

Vi ser fram emot din ansökan och att du vill vara med och utveckla vår akutmottagning i Umeå! Kolla gärna in vår instagram ”akuten.umea” för att få en insyn i hur det är att arbeta hos oss.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare - du har ett genuint intresse för ledarskap och att skapa förutsättningar för dem att prestera på toppen av sin kompetens med patienten i fokus. Du tar ansvar för vår verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för patientens och medarbetarnas bästa.

Som biträdande avdelningschef jobbar du i team med avdelningschef, biträdande avdelningschef och medicinsk chef. Du har personalansvar och ansvar för verksamhetens mål och uppdrag tillsammans med dina chefskollegor, klinikadministratör och akutmottagningens medarbetare. Du kommer till exempel att hålla medarbetarsamtal och leda arbetsplatsträffar.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Du har erfarenhet av att jobba med ledaruppdrag gärna i en chefsroll.

Det är även meriterande om du arbetat inom akutsjukvård eller i en ledande befattning inom en akut verksamhet med bemanning dygnet runt.

Du är bra på relationer att skapa och underhålla dem och får lätt människors förtroende. När det blåser i verksamheten står du stadig och trygg i ditt ledarskap. Du är duktig på att organisera och strukturera ditt arbete men är också flexibel. Du kan snabbt tänka om och hitta lösningar på situationer som uppstår i en vardag där det händer mycket och ibland går fort. Det är ju trots allt akuten en spännande och utmanande arbetsplats!

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval använder vi ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef Öron, Näsa, Hals & Käkkirurgiskavdelning, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

ÖNH-Käk avdelningen representerar en bred kunskap inom omvårdnad i allmänhet och spetskompetens inom Öron, näs, hals och käk sjukvård. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård, upptagningsområde är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Avdelningen bedriver både planerad och akut verksamhet, sjudygnsvård med neddragning av vårdplatser under helger. Patientflödet är stort, vi vårdar patientgrupper med både korta och långa vårdtider. Vi har patientgrupper med längre vårdtid mestadels på grund av större tumörkirurgier, vilket ger bredd och variation i arbetet som chef hos oss.

Inom avdelningen ingår också en Dagkirurgisk avdelning med 6 vårdplatser för dagkirurgiska ingrepp främst inom ÖNH-Käk. Vi jobbar i team och har Sjukgymnast, Logoped, och Dietist knutna till avdelningen, samt egen inskrivningsmottagning på avdelningen.

ARBETSUPPGIFTER
ÖNH-Käk avdelningen består av en mindre personalgrupp med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet. Vi har varit en egen avdelning i fyra år med hög motivation att ständigt utvecklas och bli bättre.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter.

Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar.

Det bör ha högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet samt kunskap om vårdens organisation.

Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Medicinsk chef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd
och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Nu söker vi en medicinsk chef till Geriatriskt centrum - Är det dig vi söker?

Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen avser 100% men överenskommelse om annan sysselsättningsgrad är möjligt.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa

Du arbetar tillsammans med övriga chefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor och vår verksamhetschef är din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. I ditt uppdrag som medicinsk chef jobbar du 50% administrativt och 50% utifrån din kompetens med kliniskt arbete.

Som medicinsk chef ansvarar du för innehållet och kvaliteten inom det medicinska området. Du har personalansvar för läkarna vilket bland annat innebär medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling, rekrytering och ekonomi. Du har ansvar för att driva/leda den medicinska utvecklingen inom specialiteten och i samverkan med universitetsföreträdare driva och utveckla forskning och undervisning samt administrativt ansvara för användning av ALF-medel. Tillsammans med dina chefskollegor ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med definierad verksamhetsplan.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba kliniskt i vår verksamhet söker vi dig som är specialistläkare i geriatrik. Det är meriterande om du tidigare jobbet med en ledande befattning inom sjukhusvård.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som:
- har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta till vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft
- är en tydlig och aktiv ledare
- har förmåga att skapa delaktighet
- är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och förändring såväl medicinskt som tekniskt och organisatoriskt
- har förmåga att skapa förutsättningar för ett gott samarbete inom och utanför specialiteten
- vi ser gärna att du har intresse för forskning och utveckling

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Ann Lindqvist-Åstot, Västerbottens läns läkareförening
090-785 00 00 (vxl)
Ann.lindqvist.astot@regionvasterbotten.se

Anita Ericson, Sveriges psykologförbund
090-785 00 00 (vxl)
Anita.ericson@regionvasterbotten.se

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Barn- och Ungdomspsykiatrin, mottagningen i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker en avdelningschef till Barn- och Ungdomspsykiatrins mottagning i Umeå. Vi letar efter dig som vill leda verksamheten framåt och få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västerbotten.

Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsklinik med mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå. I länskliniken ingår även BUP vårdavdelning som finns i Umeå. På BUP arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk. Umeåmottagningen förbereder just nu för flytt till helt nya och ändamålsanpassade lokaler vilket skapar möjligheter för nya arbetssätt och flöden. I september flyttar hela verksamheten till det nybyggda psykiatrihuset på sjukhusområdet.

Tillsammans med dina medarbetare kommer du i den här rollen att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten i vården och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och gott medarbetarskap.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

I uppdraget som chef har du ett medarbetar-, ekonomi- och verksamhetsansvar och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för regionens bästa.
Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och mål. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål.

I dina arbetsuppgifter ingår att leda och fördela arbete utifrån BUP:s uppdrag. Det innebär bl.a. att arbeta med vårdkvalitet och patientsäkerhet, arbeta med kompetensförsörjning, skapa och upprätthålla en hälsofrämjande arbetsmiljö samt planera och följa upp arbete. Du har ett nära samarbetare med övriga chefer inom BUP såväl som andra aktörer i regionen, stödfunktioner och fackliga företrädare. Samverkan är en stor del i BUP:s uppdrag och där har du som avdelningschef har en viktig roll.

Tillsammans med hela Barn- och Ungdomspsykiatrins ledningsgrupp arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på ett optimalt sätt.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och tidigare erfarenhet av barnpsykiatri är meriterande.

Det är önskvärt att du har ledarskapserfarenhet, gärna från arbete i en chefsroll. Har du erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet eller inom politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.

För att lyckas i rollen tror vi att du på ett smidigt sätt kan relatera till andra och har lätt för att skapa kontakter. Du har förmåga att se samband, förmedlar budskap på tydligt sätt och arbetar strategiskt. I ditt ledarskap ser du varje medarbetares styrkor och utvecklingspotential och bygger goda och tillitsfulla relationer. Genom ditt sätt att leda inspirerar du till delaktighet och ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation.

Vi tar fram en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas inför anställningserbjudande. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Um

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.

Ortopedavdelningen i Umeå har 35 vårdplatser och vi arbetar tvärprofessionellt i vårdteam runt patienten som är mellan 18 och 100+ år. Avdelningen består av tre sektioner där vi bildar omvårdnads- och medicinska team för att skapa spetskompetens samt öka patientsäkerheten.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet på den Elektiva sektionen på Ortopedens vårdavdelning!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef är du direkt underställd avdelningschefen. I ditt ansvar ingår att säkerställa att resurser används på bästa sätt samt att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Du ska också verka för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du ingår i ledningsteamet på vårdavdelningen tillsammans med ytterligare två biträdande avdelningschefer samt en medicinsk chef. I nära samarbete med avdelningschef och medicinsk chef förväntas du driva ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom din sektion. Tillsammans med bemanningsassistenten ansvarar du även för den dagliga driften.

Några av många viktiga arbetsuppgifter är att planera och genomföra sektionsmöten samt fortlöpande hantera personalfrågor. Du kommer att hålla i medarbetarsamtal och lönedialog med medarbetare på sektionen, samverka med andra avdelningar och kliniker samt samverka med fackliga företrädare. Vidare innebär arbetet att tillsammans med avdelningschef och biträdande avdelningschefer ansvara för personalrekrytering och att arbeta för en god arbetsmiljö som inkluderar rehabilitering. Det är också vårt ansvar att rutiner är kända och följs samt att de rutiner vi arbetar efter främjar patientsäkerhet.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av dygnet runt-verksamhet. Vana av arbete i journalsystem och personaladministrativa system är också det en värdefull erfarenhet.

Vi söker dig som har ett strukturerat sätt att arbeta med sinne för att prioritera och organisera. Du lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer och har en god samarbetsförmåga. Kommunikation är ett av dina viktigaste verktyg i ditt samarbete med andra. Påfrestningar och stress hanterar du på ett konstruktivt sätt i samarbete med kollegor och din närmsta chef. Du har också ett tydligt patientsäkerhetsfokus och en ledarförmåga som innebär att du leder och motiverar både individer och grupper på ett engagerat sätt

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, Medicincentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med drygt 350 medarbetare. På medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, i Umeå finns totalt 24 vårdplatser för internmedicinska patienter. Vi bedriver specialistvård inom gastroenterologi och endokrinologi. Patienterna kommer nästan undantagslöst via akutmottagningen och vi har cirka 200 vårdtillfällen på avdelningen per månad.

Att arbeta på MAVA ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård. MAVA är en av länets tre innovationskliniker där implementering av ny teknik och förbättringsarbete ständigt står i fokus.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du leder och utvecklar våra fantastiska medarbetare och är tillsammans med biträdande avdelningschef ansvarig för verksamhetens arbetsmiljöarbete samt bidrar till att avdelningen uppnår de övergripande verksamhetsmålen. MAVA står inför utmaningar vad gäller rekrytering av ny personal, få dessa att känna sig trygga och upprätthålla en god arbetsmiljö. I samarbete med övriga chefspositioner på Medicincentrum verka för fler vårdplatser och goda samarbeten mot våra närmaste samarbetspartners utanför den egna kliniken.

Som avdelningschef är du ansvarig för din verksamhet på delegation från verksamhetschef. Samverkan både internt mot andra avdelningar på NUS samt externt mot kommun och andra aktörer ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Meriterande om du tidigare arbetat som chef samt om du har ledarskapsutbildning eller annan erfarenhet av ledarskap. Meriterande är även om du har erfarenhet av sjukhusvård, i synnerhet från dygnet runt-verksamhet. Ett plus om du har kännedom kring Region Västerbotten som organisation.

Som person är du stabil och kan skapa lugn i arbetsgruppen. Du har ett strukturerat förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Viktigt att du kan vara flexibel och anpassa dig till förändrade omständigheter genom att förändra ditt tillvägagångssätt. För att lyckas som ledare måste du ha god samarbetsförmåga och kan relatera och vara lyhörd gentemot andra. Att coacha med målet att utveckla och driva verksamheten mot morgondagens vård inspirerar och motiverar dig. Det är naturligt för dig att känna stort ansvar för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild - för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner - för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätta - för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft - för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggöra - för att skapa kraft.

Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Ålidhem hälsocentral, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Primärvårdsområde Öst är en basenhet med två hälsocentraler bestående av stad-land, stor-liten hälsocentral vilket skapar ett spännande och varierat uppdrag för dig som chef! Det kommer dessutom att byggas en ny modern hälsocentral på Tomtebo vilket gör att vi inom basenheten får vara med om något unikt och nytänkande!

Våra hälsocentraler inom basenheten är:
Ålidhems Hälsocentral har sin mottagning på Tvistevägen nära Ålidhems centrum och Iksu. Hälsocentralen har ca 22 000 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 86 medarbetare och där ingår Familjecentralen vid Ålidhems centrum och Paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen. Kvällstid inrymmer mottagningslokalerna Primärvårdsjouren.

Holmsund/Obbola hälsocentral ingår i samma basenhet, ligger centralt i Holmsund ca 1,5 mil utanför Umeå. Hälsocentralen har ca 7 300 listade invånare och ca 33 medarbetare. .

Vi söker nu en avdelningschef till Ålidhem hälsocentral - Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. I uppdraget ingår fullt ansvar över personal, verksamhet och budget.

Du är direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i det strategiska arbetet. Vår basenhet driver och utvecklar vi tillsammans i god dialog med medarbetarna. Dina medarbetare kommer att vara undersköterskor, distriktsköterskor och sjuksköterskor inom mottagningsenheten.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård, med fördel av primärvård. För att klara uppdraget ska du vara en lagspelare som trivs med både självständigt arbete och arbete tillsammans med andra.

Du är trygg i ditt ledarskap och har en god samarbetsförmåga. Som person är du strukturerad, strategisk och driven

I denna rekrytering kommer vi att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:

Rosita Vänman
Kommunal
090-785 00 00 (vxl)
rosita.vanman@regionvasterbotten.se

Anna Salomonsson
Vårdförbundet
090-785 81 39
anna.saomonssonl@regionvasterbotten.se

Jenny Wallberg
Vision
090-785 00 00 (vxl)
jenny.wallberg@regionvasterbotten.se

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Traumaortoped och Medicinsk chef, Akutsektionen, Rörelseorganens centrum, U

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum (ROC) är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.

Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av våra specialistläkare då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Initialt med bredd och även djup samt med allt från elektiva operationer till en omfattande fraktur- och traumakirurgi.

Nu söker vi en traumaortoped och medicinsk chef till Akutsektionen i Umeå!

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som medicinsk chef på Akutsektionen är du kliniskt verksam som traumaortoped med chefsansvar för sektionen på viss del av din tjänst. Du ingår ROC:s ledningsgrupp, där du arbetar för klinikens och sektionens bästa genom deltagande i förbättringsarbete och verksamhetsutvecklingen för att nå vår målbild.

Du har personalansvar för läkarna på Akutsektionen, där du uppmuntrar och stöttar medarbetarna och ser deras personliga potential och helheten i verksamheten, samt därigenom skapar förutsättningar för att få dina medarbetare att växa och gemensamt arbeta mot ROC:s gemensamma mål.

Du har även ansvar för innehållet och kvaliteten inom det Akutortopediska området, vilket innebär att du tillsammans med övriga traumaortopeder driver kvalitets- och förbättringsarbeten samt planerar den medicinska utvecklingen inom sektionen i samarbete med övriga sektioners medicinska chefer.

Du har ett mycket nära samarbete med avdelningscheferna inom ROC och Ortopedoperation, där ni tillsammans verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är även en del i ditt arbete. Deltagande i utbildning av studenter och blivande specialister är ytterligare en arbetsuppgift som medicinsk chef. Som medicinsk chef är du underställd verksamhetschefen.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom Ortopedi. Erfarenhet som chef/ledare och/eller forskning som disputation är meriterande, dock inget krav.

Som person är du aktiv, ödmjuk och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare internt som externt.

Vi ser gärna att du även har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift samt att du är strukturerad, strategisk och kvalitetsmedveten med förmåga att driva utveckling och förändring.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Kirurgcentrum, Umeå.

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Kirurgcentrum Västerbotten är indelat i sektionerna bröst- och endokrinkirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Vi har vårdavdelningar, kirurgmottagning, endoskopi- och behandlingsavdelning, urologmottagning, paramedicinenheten samt sexologiskt centrum. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.

I Umeå finns tre slutenvårdsavdelningar: övre bukkirurgisk, buk- och kärlkirurgisk, samt urologisk och gynekologisk avdelning. På buk- och kärlkirurgisk avdelning arbetar vi i huvudsak med pre- och postoperativ vård av patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd i tjocktarm och ändtarm samt kärlkirurgiska sjukdomar Vi tar emot både akuta och planerade patienter.

Vi söker nu en avdelningschef till vår avdelning för buk- och kärlkirurgi.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för centrat och regionens bästa.

Du förväntas ha en aktiv roll i att utveckla både din egen och centrats verksamhet. I rollen ingår ekonomi- arbetsmiljö- och personalansvar. Du är tydlig i din arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Med det menas att du företräder arbetsgivaren genom att leda, utveckla och motivera medarbetare mot verksamhetens mål. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef i linjeorganisationen. Du och den biträdande avdelningschefen kommer att arbeta i team. I ert uppdrag ingår att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs inom centrat. De yrkesgrupper som du kommer att vara närmaste chef för är sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete som chef. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

Du har förmåga att organisera, utveckla och driva enheten. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har ett strukturerat förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Du tar initiativ och kan arbeta självständigt. Du är intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Viktigt att du kan vara flexibel och anpassa dig till förändrade omständigheter genom att förändra ditt tillvägagångssätt. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete.

Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Uppdraget som (chefsbefattning) är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Ansök nu

Medicinsk chef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd
och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Nu söker vi en medicinsk chef till Geriatriskt centrum - Är det dig vi söker?

Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen avser 100% men överenskommelse om annan sysselsättningsgrad är möjligt.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa

Du arbetar tillsammans med övriga chefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor och vår verksamhetschef är din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. I ditt uppdrag som medicinsk chef jobbar du 50% administrativt och 50% utifrån din kompetens med kliniskt arbete.

Som medicinsk chef ansvarar du för innehållet och kvaliteten inom det medicinska området. Du har personalansvar för läkarna vilket bland annat innebär medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling, rekrytering och ekonomi. Du har ansvar för att driva/leda den medicinska utvecklingen inom specialiteten och i samverkan med universitetsföreträdare driva och utveckla forskning och undervisning samt administrativt ansvara för användning av ALF-medel. Tillsammans med dina chefskollegor ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med definierad verksamhetsplan.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba kliniskt i vår verksamhet söker vi dig som är specialistläkare i geriatrik. Det är meriterande om du tidigare jobbet med en ledande befattning inom sjukhusvård.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som:
- har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta till vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft
- är en tydlig och aktiv ledare
- har förmåga att skapa delaktighet
- är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och förändring såväl medicinskt som tekniskt och organisatoriskt
- har förmåga att skapa förutsättningar för ett gott samarbete inom och utanför specialiteten
- vi ser gärna att du har intresse för forskning och utveckling

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Ann Lindqvist-Åstot, Västerbottens läns läkareförening
090-785 00 00 (vxl)
Ann.lindqvist.astot@regionvasterbotten.se

Caroline Holst, Vårdförbundet
090-785 00 00 (vxl)
Caroline.holst@regionvasterbotten.se

Anita Ericson, Sveriges psykologförbund
090-785 00 00 (vxl)
Anita.ericson@regionvasterbotten.se

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu