Enhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Enhetschef, hälso- och sjukvård i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Avdelningschef, Administrativa enheten, Kirurgcentrum RV, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 22
Vi söker en avdelningschef till vår administrativa enhet vid Kirurgcentrum i Umeå.

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår. Vi ansvarar för kirurgi och urologi i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Inom Kirurgcentrum tar vi emot människor som behöver både planerad och akut vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar i team för att ta väl hand om de som kommer till oss. Trivsel och vi-känsla är viktiga delar på Kirurgcentrum.

Vid vår administrativa enheten arbetar 28 medarbetare i professionerna medicinska sekreterare, IT-administratörer och administratörer, vilka har är en viktig service- och kontrollfunktion. En central del i uppdraget är att ge service till patienter och andra yrkesgrupper för att verksamheten ska fungera på ett patientsäkert och smidigt sätt inom både öppen- och slutenvård. Den administrativa enheten har låg personalomsättning, vilket lett till att gruppen besitter stor kunskap och lång erfarenhet inom det administrativa området.

Som avdelningschef för den administrativa enheten erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en förbättringsinriktad verksamhet. Det här är en enhet som vill framåt och är modiga nog att våga testa nytt!


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som avdelningschef för den administrativa enheten är du ansvarig för de medicinska sekreterarna och administratörerna på kliniken. Ditt uppdrag innebär att leda, planera, utveckla och samordna avdelningen inom Kirurgcentrum i Umeå. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Du ansvarar för medarbetare, budget- och driftsfrågor och tillsammans med övriga kollegor inom ledningen arbetar du för att driva hela verksamheten på kliniken framåt. I din roll stödjer du forskningen som bedrivs inom centrat.

Du kommer att ges möjlighet att ta del av regionens introduktionsutbildningar för nya chefer som ger dig en god grund inom olika områden såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och hur regionen styrs. Vi kommer att utarbeta en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du kan känna att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

Läs gärna mer om Kirurgcentrums uppdrag längre ned i annonsen!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis HR, vård eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef samt att du har någon form av ledarutbildning. Att du har erfarenhet av administrativt arbete som medicinsk sekreterare eller liknande funktion är meriterande.

Det är meriterande om du har insikt i hur offentlig verksamhet fungerar och har intresse för och kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete. Du har goda kunskaper inom IT och du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Det är även önskvärt att du kan konversera på engelska, både i tal och skrift.

Som ledare ser vi att du har förmågan att entusiasmera och inspirera dina medarbetare samt skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. Genom din kommunikativa förmåga och ditt lösningsorienterade arbetssätt skapar du goda relationer inom kliniken och med andra verksamheter. Du har förmågan att se nya lösningar, genomföra förändringar och skapa ett engagemang bland dina medarbetare till förbättring. Du har också ett strukturerat arbetssätt där du ser hur du ska prioritera och planera dina uppgifter så att arbetet flyter på väl.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

HSL-chefer till Äldreomsorgen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 17
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå. Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter medborgare i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende samt på korttidsboende.

Nu söker vi två nya HSL-chefer till vårt team, är du den vi söker?  

Arbetsuppgifter


Som HSL-chef har du personal-, budget och arbetsmiljöansvar för 25–30 medarbetare. Du arbetar i nära samarbete med övriga chefskollegor i verksamheten samt med vår SoL-organisation. Du rapporterar till biträdande verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen.

Uppdraget som enhetschef innebär bland annat att:

- leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna
- utveckla och effektivisera samverkan med regionen
- arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs
- fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten
- ge återkoppling på utfört arbete

I rollen ansvarar du även för avvikelsehantering och att rutiner för patientsäkerhet följs enligt riktlinjer och rutiner från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Du kommer även arbeta med planering och utveckling av kompetenshöjande insatser för verksamheten.

Kvalifikationer

För att lyckas i den här rollen är du legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/primärvård samt tidigare erfarenhet som chef/ledare. Vi ser det som positivt om du även har relevant utbildning inom ledarskap alternativt genomgått internt traineeprogram för blivande ledare.  

Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och vill ha ett nära samarbete med medarbetare och kollegor. Vi söker dig som är prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer. Du är strukturerad och ser ditt uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med den enskilde personen i fokus.

Du ansvarar för framtagande av redovisningar, rutiner och information till medarbetarna och därför krävs förtrogenhet i Word, PowerPoint och Excel. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

B-körkort krävs.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här.

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Följ oss gärna på Instagram @teamumeakommun!

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Neonatal-IVA, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden, däribland Neonatal-IVA.

Neonatal-IVA är en intensivvårdsavdelning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Här vårdas barn som har behov av avancerad intensivvård eller intermediärvård i början av sina liv. Vi bedriver också neonatal hemsjukvård som ett led i att erbjuda trygg, god och nära vård. Vi arbetar med familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, vilket bland annat innebär att föräldrar involveras så mycket som möjligt i vården av barnet. Verksamheten är högt bemannad dygnet runt.

Neonatal-IVA har regionansvar för all neonatal intensivvård i norra Sverige. Vi har ett nära samarbete med förlossningen och andra neonatalavdelningar. På avdelningen har vi ett eget neonatalt transportteam som ansvarar för alla neonatala transporter i norra sjukvårdsregionen. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning, både medicinsk och omvårdnadsforskning. Neonatal-IVA är en internationellt respekterad avdelning som är världsledande inom vård av extremt förtidigt födda barn.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef till vårt chefsteam som består av avdelningschef, två medicinska chefer och tre biträdande avdelningschefer.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du ansvarar för den dagliga driften där du leder och fördelar arbetet på avdelningen. Tillsammans med övriga chefer arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på ett optimalt sätt. I ditt uppdrag som biträdande avdelningschef ingår budget, personal- och arbetsmiljöansvar. Du planerar, organiserar och följer upp beslut och resultat i verksamheten. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningschef, övriga biträdande avdelningschefer och medicinsk chef.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från någon form av ledande roll, exempelvis som samordnare i ett större projekt, som teamledare för en arbetsgrupp eller liknande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av personalansvar.

Det är av stor vikt att du i ditt ledarskap lyssnar och ser medarbetarnas styrkor och utvecklingspotential och kan bygga goda relationer med tillit och förtroende.
Vi tror att du har god förmåga att kommunicera klart och välformulerat, att du engagerar medarbetare i dialog samt ger och söker återkoppling. Du har lätt att se sammanhang och kan på ett naturligt sätt anpassa dig till ändrade förhållanden.

Du inspirerar till ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation genom ditt sätt att leda.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Biobanken norr, Laboratoriemedicin

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin.

Biobanken norr är en del av Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten. Biobanken norr består dels av en organisatorisk enhet som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dels av en operativ verksamhet. Verksamheten erbjuder service till forskare genom att bistå med rådgivning inför etikansökan och vid upprättande av avtal enligt biobankslagen. Biobanken norr tillhandahåller även operativ service under hela provinsamlingsprocessen, från studieintegrering via provhantering och förvaring, till uttag av prov. Biobanken norr finns även representerad inom Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling a patienter.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I linjeorganisationen är du som avdelningschef direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelpersoner. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig.

Vid Biobanken norr arbetar 19 medarbetare. Du har ansvar för personal inklusive miljö, arbetsmiljö samt ekonomi kopplat till detta. Du har även det totala ekonomiansvaret utifrån tilldelad budget. Tillsammans med övriga avdelningschefer, medicinska chefer och andra nyckelpersoner arbetar du också med gränsöverskridande frågor inom bland annat Laboratoriemedicin Västerbotten, Region Västerbotten och Biobank Sverige. Många av de forskningsrelaterade frågor vi arbetar kring sker i ett nära samarbete med Umeå Universitet.

Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Vidare söker vi dig som:
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren
bedömer likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt
inspirera och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att
samarbeta.
• Erfarenhet från sjukhusvård/laboratorieverksamhet är önskvärt
• Erfarenhet från liknande arbete värdesätts
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande
• Ledarskapsutbildning är meriterande

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenheter från liknande arbete värdesätts och erfarenhet från forskningsverksamhet är meriterande.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.
Roger Svalhede, ombudsman tfn 08-466 24 80.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschefer, Infektionskliniken, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

I uppdraget som biträdande avdelningschef på Infektionsklinikens avdelning erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk och förbättringsinriktad verksamhet. Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med status Universitetssjukvårdsenhet.

Kliniken har en vårdavdelning med 19 fastställda vårdplatser och en mottagning. På infektionsavdelningen är sjukdomstillstånd såsom blodförgiftning, lunginflammation, njurbäckeninfektion, hud- och mjukdelsinfektioner, tarminfektioner, virusinfektioner, hjärtklaffsinfektioner och tuberkulos vanligt förekommande.

Vi är experter på omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner och har en särskild roll i epidemi- och pandemisituationer. Forskning och utbildning är integrerat i den dagliga verksamheten.

Vi söker nu två biträdande avdelningschefer till vår avdelning!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har tillsammans med avdelningschef ansvar för infektionsavdelningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder och utvecklar mot beslutade mål och arbetar för ett gott samarbete både inom och utom kliniken. Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att skapa god samverkan mellan avdelning och mottagning.

Du strävar efter att våra resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor. Du arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. I ditt arbete ingår även ansvar för daglig bemanning/schemaläggning.

Du är en aktiv deltagare i klinikens ledningsgrupp och kommer att arbeta nära klinikens övriga chefer och vårdutvecklare.

Som biträdande avdelningschef hos oss förväntas du arbeta kliniskt en viss del av din tid. Omfattning styr du, i samråd med avdelningschef, utifrån verksamhetens behov.

Du blir underställd avdelningschef och blir närmaste chef för ett antal sjuksköterskor, undersköterskor, servicebiträden och paramedicinare. Totalt är du chef för mellan 20-25 personer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en chef som är relationsskapande och ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Vi ser att du vågar tänka nytt och att du gärna driver utvecklings- och förbättringsarbeten. En av dina styrkor ligger i att skapa relationer och att bygga välfungerande samarbeten med människor runt omkring dig. Du tar till vara engagemang och kompetens i arbetsgruppen och främjar delaktighet.

Du har ett inre driv som gör att du självständigt tar dig framåt. Du har samtidigt lätt att vara en del i ett chefsteam där olika kompetensprofiler blir en styrka i arbetet med att tillsammans förbättra verksamheten.

Har du sjukvårdsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig är det meriterande. Erfarenhet av arbete som chef/ledare och/eller att du har någon form av ledarutbildning lika så. Meriterande är också kunskap inom Region Västerbottens IT-system som exempelvis Visma, Tessa, Agresso, Maximo.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Infektionskliniken (mottagningen), Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

I uppdraget som biträdande avdelningschef på Infektionsklinikens mottagning erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk och förbättringsinriktad verksamhet. Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med status Universitetssjukvårdsenhet. Kliniken har en vårdavdelning med 19 fastställda vårdplatser och en mottagning.

På infektionsmottagningen finns akutverksamhet för infektionspatienter men här finns också en planerad mottagningsverksamhet inom diagnosteamen för hepatit, HIV, tuberkulos, immunbrist och bärarskap av multiresistenta bakterier. Vaccination är också en stor del av vårt uppdrag och även ett sprutbyte återfinns på mottagningen. Vi har egen reception, skrivenhet samt provtagningsenhet.

Vi är experter på omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner och har en särskild roll i epidemi- och pandemisituationer. Forskning och utbildning är integrerat i den dagliga verksamheten.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till vår mottagning!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har tillsammans med avdelningschef ansvar infektionsmottagningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder och utvecklar mot beslutade mål och arbetar för ett gott samarbete både inom och utom kliniken. Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att skapa god samverkan mellan avdelning och mottagning.

Du strävar efter att våra resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor. Du arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. I ditt arbete ingår även ansvar för daglig bemanning/schemaläggning.

Du är en aktiv deltagare i klinikens ledningsgrupp och kommer att arbeta nära klinikens övriga chefer och vårdutvecklare.
Som biträdande avdelningschef hos oss förväntas du arbeta kliniskt en viss del av din tid. Omfattning styr du, i samråd med avdelningschef, utifrån verksamhetens behov.

Du blir underställd avdelningschef och blir närmaste chef för ett antal sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Totalt är du chef för ca 15 personer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en chef som är relationsskapande och ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Vi ser att du vågar tänka nytt och att du gärna driver utvecklings- och förbättringsarbeten. En av dina styrkor ligger i att skapa relationer och att bygga välfungerande samarbeten med människor runt omkring dig. Du tar till vara engagemang och kompetens i arbetsgruppen och främjar delaktighet.

Du har ett inre driv som gör att du självständigt tar dig framåt. Du har samtidigt lätt att vara en del i ett chefsteam där olika kompetensprofiler blir en styrka i arbetet med att tillsammans förbättra verksamheten.

Har du sjukvårdsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig är det meriterande. Erfarenhet av arbete som chef/ledare och/eller att du har någon form av ledarutbildning lika så. Meriterande är också kunskap inom Region Västerbottens IT-system som exempelvis Visma, Tessa, Agresso, Maximo.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Klinisk neurofysiologi, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Klinisk neurofysiologi är en egen basspecialitet inom Sverige och även inom EU, som bedriver metodutveckling av undersökningsmetoder samt diagnostik av sjukdomar i perifera och centrala nervsystemet med neurofysiologisk teknik. Arbetet drivs patientnära med såväl grundläggande undersökningar för öppenvården som avancerade utredningar och övervakningar för den specialiserade vården. Även om ämnet är en laboratoriespecialitet utgör patientkontakten och konsultationen viktiga arbetsmoment. Kliniken samarbetar med regionens satellit-laboratorier, samt har konsultuppdrag vid sjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Kliniken har såväl nationellt som internationellt forskningssamarbete vilket ger möjligheter till forskning både lokalt och genom samarbeten med andra kliniker. Ämnet tillhör institution för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.
Avdelningen för Klinisk neurofysiologi tillhör NHHC (Neuro-huvud-halscentrum) blocket och vi har ca 15 anställda. Arbetet hos oss erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter med utvecklingsmöjligheter både kliniskt och vetenskapligt. Du kommer att möta en grupp välutbildade biomedicinska analytiker, läkare och medicinska sekreterare som brinner för sitt arbete och gemenskap på arbetsplatsen. Vi är en liten familjär arbetsgrupp som jobbar hårt för varandra och framförallt för våra patienter.ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Arbetsuppgifter som medarbetarsamtal, lönesättning och schemaläggning ingår som en självklar del i chefsuppdraget likväl som personaladministrativa uppgifter. Som avdelningschef har du ekonomiansvar, arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar.

En viktig uppgift som avdelningschef är att, i nära samarbete med övriga med ledningsuppdrag driva, leda, planera och utveckla verksamheten. Du driver och ansvarar för förbättringsarbeten samt främjar forskning och undervisning. I ditt arbete samordnar du olika delar till en helhet.

En stor del i arbetet handlar därför om att på ett nyfiket och öppet sätt sätta sig in verksamhetens komplexa behov och dess utvecklingspotential och sedan, tillvara ta kunskap och kompetens så rätt person hanterar rätt område.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet, gärna inom hälso- och sjukvård.

För att lyckas i denna roll är du:
- en effektiv administratör som förstår värdet av ordning och reda, du räds inte att ta hjälp av andra, och det är meriterande med erfarenhet av personalarbete.

- en god kommunikatör med ett engagerat och förtroendegivande sätt som inte enbart har förmåga att tala utan även att lyssna, gärna med tidigare erfarenhet av förändringsarbete. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, i både svenska och engelska.

-en uthållig och självständig ledare med en som inte drar sig för att prova nytt och som inte backar för utmaningar i utvecklingsfrågor, gärna med tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation.

-en flexibel problemlösare som stimuleras av att prioritera och växla mellan en mängd olika arbetsuppgifter och situationer, gärna med tidigare erfarenhet av hälso-och sjukvård, i synnerhet inom neuroområdet.

Är det dig vi beskriver?
Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, Medicince

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med drygt 300 medarbetare. På medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, i Umeå finns totalt 24 vårdplatser för internmedicinska patienter. Vi bedriver specialistvård inom gastroenterologi och endokrinologi. Patienterna kommer nästan undantagslöst via akutmottagningen och vi har cirka 200 vårdtillfällen på avdelningen per månad.

Att arbeta på MAVA ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård. MAVA är en av länets tre innovationskliniker där implementering av ny teknik och förbättringsarbete ständigt står i fokus.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du leder och utvecklar våra fantastiska medarbetare och är tillsammans med avdelningschef ansvarig för verksamhetens arbetsmiljöarbete samt bidrar till att avdelningen uppnår de övergripande verksamhetsmålen. MAVA står inför utmaningar vad gäller rekrytering av ny personal, få dessa att känna sig trygga och upprätthålla en god arbetsmiljö. I samarbete med övriga chefspositioner på Medicincentrum verka för fler vårdplatser och goda samarbeten mot våra närmaste samarbetspartners utanför den egna kliniken.

Som biträdande avdelningschef är du tillsammans med avdelningschef ansvarig för din verksamhet på delegation från verksamhetschef. Samverkan både internt mot andra avdelningar på NUS samt externt mot kommun och andra aktörer ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Meriterande om du har ledarskapsutbildning eller annan erfarenhet av ledarskap, till exempel regionens interna ledarskapsprogram Morgondagens chefer. Meriterande är också om du har erfarenhet av sjukhusvård och/eller omsorg samt har arbetat med förändringsarbete.

Som person är du stabil och kan skapa lugn i arbetsgruppen med ett positivt förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Vi vill att du är engagerad i avdelningen och kan peppa och stötta medarbetarna. För att lyckas som ledare måste du ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd gentemot andra. Du behöver vara självgående och målet att utveckla och driva verksamheten inspirerar och motiverar dig.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av regionens vanligt förekommande IT-system såsom visma/PS, Tessa, Agresso, Maximo, ett plus är om du har arbetat med bemanningsplanering.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild - för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner - för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätta - för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft - för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggöra - för att skapa kraft.

Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Biobanken norr, Laboratoriemedicin

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin.

Biobanken norr är en del av Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten. Biobanken norr består dels av en organisatorisk enhet som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dels av en operativ verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du är i linjeorganisationen direkt underställd den biträdande verksamhetschefen och arbetar i nära samarbete med övriga chefer och medarbetare inom Laboratoriemedicin och med kollegor vid andra biobanker genom Biobank Sverige. Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobanksfrågor bildat av Sveriges samtliga 21 regioner och 7 universitet med medicinsk fakultet.

Vid Biobanken norr arbetar 19 medarbetare och i ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du för planering, organisation och utveckling av verksamheten så att våra resurser används på ett optimalt sätt.

Verksamheten erbjuder service till forskare genom att bistå med rådgivning inför etikansökan och vid upprättande av avtal enligt biobankslagen. Biobanken norr tillhandahåller även operativ service under hela provinsamlingsprocessen, från studieintegrering via provhantering och förvaring, till uttag av prov.

Du har ansvar för personal inklusive miljö, arbetsmiljö samt ekonomi kopplat till detta. Du har även det totala ekonomiansvaret utifrån tilldelad budget. Tillsammans med övriga avdelningschefer, medicinska chefer och andra nyckelpersoner arbetar du också med gränsöverskridande frågor inom bland annat Laboratoriemedicin Västerbotten, Region Västerbotten och Biobank Sverige. Många av de forskningsrelaterade frågor vi arbetar kring sker i ett nära samarbete med Umeå Universitet.

Anställningen är ett förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i Region Västerbotten inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer
likvärdig.
• Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor.
• Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt inspirera
och entusiasmera medarbetare.
• Har förmågan att se helheten och samband.
• Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att
samarbeta.
• Erfarenhet från sjukhusvård/ Laboratorieverksamhet är önskvärt.
• Erfarenhet från liknande arbete värdesätts och erfarenhet från forskningsverksamhet är
meriterande.
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet är meriterande.
• Ledarskapsutbildning är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Naturvetarna
Kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se.
Roger Svalhede, ombudsman tfn 08-466 24 80.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Läkarchef, Ortopedkliniken, Rörelseorganens centrum i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.

Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av våra specialistläkare då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Initialt med bredd och även djup samt med allt från elektiva operationer till en omfattande fraktur- och traumakirurgi.
Vi omorganiserar nu vissa delar av våra ortopediska sektioner och den medicinska chefsrollen - därför söker vi nu en Läkarchef, en övergripande Medicinsk Chef, till Ortopedkliniken, Rörelseorganens centrum, i Umeå!


ARBETSUPPGIFTER
Som Läkarchef är du övergripande Medicinsk chef för våra ortopediska sektioner på Ortopedkliniken, NUS, Umeå, där du har möjligheten att se helheten i vår kliniks olika delar och ser potentialen hos alla våra medarbetare.

Förutom att ha en helhetsbild agerar du förebild för våra medarbetare och arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i vår gemensamma verksamhet utifrån de särskilda sektionernas möjlighet, där du utmanar och utvecklar, samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare och ser deras personliga potential och helheten i verksamheten. Du tar ansvar för verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som Läkarchef och övergripande Medicinsk chef (MC) på Ortopedkliniken har du ett större administrativt uppdrag med chefsansvar, men arbetet kan kombineras med viss klinisk tjänstgöring inom vald sektion. Du ingår ROC:s Ledningsgrupp, där du arbetar för klinikens och sektionernas bästa genom deltagande i förbättringsarbete och verksamhetsutvecklingen för att nå vår målbild.

Du har ett övergripande personalansvar för läkarna på Ortopedkliniken, samt ansvar för den grupp av SAL, Sektionsansvariga läkare, som själva har ansvar för sektionernas medicinska frågor, rutiner och funktion. Personalansvaret innebär bl.a. medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar och kompetensutveckling - samt till viss del även ekonomi.

Tillsammans med de Sektionsansvariga läkarna har du även ansvar för innehållet och kvaliteten inom den ortopediska verksamheten i stort, där denna grupp är med och driver kvalitets- och förbättringsarbeten, samt planerar den medicinska utvecklingen inom de olika sektionerna i samarbete med varandra.

Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med klinikens verksamhetschef och de Sektionsansvariga läkarna inom Ortopedkliniken, NUS, Umeå - men även med Avdelningscheferna inom kliniken. Tillsammans verkar ni för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är även en del i ditt arbete. Deltagande i utbildning av studenter och blivande specialister är ytterligare en arbetsuppgift som Läkarchef. Som Läkarchef är du underställd verksamhetschefen.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom Ortopedi eller annan specialitet. Erfarenhet som chef/ledare och/eller forskning som disputation är meriterande, dock inget krav.

Som person är du aktiv, ödmjuk och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare internt som externt. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft.

Vi ser gärna att du även har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift, samt strukturerad, strategisk och kvalitetsmedveten med förmåga att driva utveckling och förändring.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Vårdadministrativa enheten, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vårdadministrativa enheten har ca 55 medarbetare och ingår i Neuro- huvud- och halscentrum (NHHC) i Umeå. Det är en dynamisk och modern klinik som har ett brett arbetsfält från länsdelssjukvård till högspecialiserad vård inom Norra sjukvårdsregionen. Kliniken är knuten till institutionen för Klinisk vetenskap inom Medicinska fakulteten vid Umeå Universitet.

Vi inom vårdadministrativa enheten ansvarar för vårdadministration och ledningsadministration inom NHHC. Inom enheten jobbar medicinska sekreterare, vårdadministratörer och ledningsadministratörer. I vårt arbetslag har vi ett gott samarbete och en vilja att utveckla våra professioner, allt för att verksamheten ska bli bättre.

Som biträdande avdelningschef arbetar du i nära samarbete med avdelningschefen för vårdadministrativa enheten. Du har goda möjligheter att sätta din prägel på tjänsten. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande arbetsgrupp med god gemenskap!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef ser du till helheten och potentialen i varje medarbetare.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för enheten, NHHC och Regionens bästa.

Din uppgift är att leda, planera och utveckla det dagliga arbetet i nära samarbete med medarbetarna. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Det finns stora möjligheter att arbeta på distans.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef eller ledare. Det är meriterande om du har kunskaper inom vårdadministration och/eller arbete i journalsystem eller liknande.

Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor.

Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Enhetschef till Hälso- och sjukvård Äldre, Hemsjukvård

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 22
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå. Vi har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter medborgare i ordinärt boende och korttidsboende.

Nu söker vi en enhetschef till vårt team, är du den vi söker?  Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Hälso- och sjukvård Äldre har du personal-, budget och arbetsmiljöansvar för 25–30 medarbetare. Du arbetar i nära samarbete med övriga enhetschefer i verksamheten och du rapporterar till biträdande verksamhetschef. Du ingår även i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvård Äldre.  

Uppdraget som enhetschef innebär bland annat att:

- leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna
- utveckla och effektivisera samverkan med regionen
- arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs
- fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten
- ge återkoppling på utfört arbete

I rollen ansvarar du även för avvikelsehantering och att rutiner för patientsäkerhet följs enligt riktlinjer och rutiner från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Du kommer även arbeta med planering och utveckling av kompetenshöjande insatser för verksamheten.Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen är du legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/primärvård samt tidigare erfarenhet som chef/ledare. Vi ser det som positivt om du även har relevant utbildning inom ledarskap.  

Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och vill ha ett nära samarbete med medarbetare och kollegor. Vi söker dig som är prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer. Du är strukturerad och ser ditt uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med den enskilde personen i fokus. Du ansvarar för framtagande av redovisningar, rutiner och information till medarbetarna och därför krävs förtrogenhet i Word, PowerPoint och Excel. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

B-körkort krävs.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

IVO söker enhetschef till avdelning nord, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 23
Är du en trygg ledare med erfarenhet av förändringsledning? Vill du vara med att utveckla IVO:s verksamhet? Då kanske detta är rollen för dig. 

Vi söker enhetschef till IVO med placering i Umeå. Avdelningen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands samt Jämtland-Härjedalens län. Avdelning nord består av cirka 60 medarbetare fördelade på tre enheter samt stab. 

Rollen som enhetschef

Som enhetschef kommer du att ansvara för en enhet på avdelning nord i Umeå och leder avdelningen tillsammans med chefer på avdelningen. Du kommer att ha personal- och budgetansvar och vara direkt underställd avdelningschefen samt ingå i avdelningens ledningsgrupp. Du ingår även i myndighetens chefsgrupp som gemensamt tar ansvar för myndighetens utveckling och dagliga verksamhet. 

I arbetet kommer du i kontakt med representanter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten och dess personal, men också allmänhet och media. Du kommer att leda enheten i en myndighet som är i ständig utveckling. Det innebär att du ansvarar för det dagliga arbetet och har en viktig roll som drivande i det förändringsarbete som pågår i samarbetet med andra enheter och avdelningar. IVO:s omfattande uppdrag ställer krav på utvecklade arbetssätt för att nå ökad måluppfyllelse. Myndighetens strategiska inriktning syftar till att nå ett ökat genomslag för patienter och brukare, genom att arbeta mer tillsammans och mer riskbaserat. Digitalisering och datadriven analys är ett centralt utvecklingsområde, tillsammans med utvecklat ledarskap och medarbetarskap.

Din profil

Vi söker en trygg ledare med god analytisk förmåga och ett strategiskt förhållningssätt. Ditt ledarskap präglas av mod, tydlighet och integritet. Vidare är du utvecklings- och resultatorienterad och har en förmåga att se och agera för helheten. Vi ser även att du har god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Du leder på ett tydligt och coachande sätt och kan skapa de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska känna sig engagerade och delaktiga. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har:


• Relevant akademisk utbildning
• Flerårig och aktuell chefserfarenhet och goda ledaregenskaper
• Vana att ta initiativ, driva och genomföra utvecklings- och förändringsarbete
• Förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt

Meriterande är om du har:


• Kunskap om lagar och regelverk som styr hälso- och sjukvården
• Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård och omsorg
• Erfarenhet och kännedom om lagar och förordningar som råder för statlig verksamhet

Vad kan IVO erbjuda dig?

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en organisation där du tillsammans med kollegorna driver vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. 

IVO strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är en tillsvidareanställning och avser heltid med placering i Umeå. Provanställning i sex månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 12 september 2022.

Ange diarienummer 2.1.1-31388/2022

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonsvägar.

 

IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. Myndigheten har cirka 800 anställda och bedrivs vid sex regionala tillsynsavdelningar runt om i landet och fyra myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

Kontaktpersoner:

För frågor om tjänsten vänligen kontakta avdelningschef Marie Åberg, 010-788 57 97.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Pernilla Spens, 010-788 51 87.

Fackliga kontaktpersoner är Krister Lundström, SACO, 010-788 53 65, Maria Carneland Fackförbundet ST, 010-788 54 06 och Helen Näslund, Vårdförbundet, 010-788 53 91.

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.

Ansök nu

Avdelningschef Öron, Näsa, Hals & Käkkirurgiskavdelning, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

ÖNH-Käk avdelningen representerar en bred kunskap inom omvårdnad i allmänhet och spetskompetens inom Öron, näs, hals och käk sjukvård. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård, upptagningsområde är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Avdelningen bedriver både planerad och akut verksamhet, sjudygnsvård med neddragning av vårdplatser under helger. Patientflödet är stort, vi vårdar patientgrupper med både korta och långa vårdtider. Vi har patientgrupper med längre vårdtid mestadels på grund av större tumörkirurgier, vilket ger bredd och variation i arbetet som chef hos oss.

Inom avdelningen ingår också en Dagkirurgisk avdelning med 6 vårdplatser för dagkirurgiska ingrepp främst inom ÖNH-Käk. Vi jobbar i team och har Sjukgymnast, Logoped, och Dietist knutna till avdelningen, samt egen inskrivningsmottagning på avdelningen.

ARBETSUPPGIFTER
ÖNH-Käk avdelningen består av en mindre personalgrupp med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet. Vi har varit en egen avdelning i fyra år med hög motivation att ständigt utvecklas och bli bättre.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter.

Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar.

Det bör ha högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet samt kunskap om vårdens organisation.

Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Hjärtcentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hjärt-kärlmottagningen och skrivenheten ingår i Hjärtcentrum och har ca 40 medarbetare. Mottagningen ansvarar för Hjärtcentrums öppenvårdsverksamhet och följer upp patienter efter vårdtillfälle pga hjärtsjukdom eller efter remiss till hjärtspecialist. Vi har nästan 9 000 läkarbesök per år, 2 000 sköterskebesök per år och 3 500 fysioterapeutbesök per år.

På Hjärt-kärlmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, medicinska sekreterare och läkare. Vi är ett arbetslag som har ett gott samarbete mellan våra olika professioner, allt för att utveckla verksamheten till det bättre. Som biträdande avdelningschef arbetar du nära tillsammans med avdelningschef på hjärt-kärlmottagning.

Som biträdande avdelningschef kommer du att vara chef och ansvara över gruppen medicinska sekreterare. Du har därför möjlighet att sätta din prägel på tjänsten. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef har du tillsammans med avdelningschef ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst skivenhetens verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Hjärtmottagningen. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum-centrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. Du är direkt underställd verksamhetschef.

Uppdraget som biträdande avdelningschef för medicinska sekreterare är på deltid och kan kombineras med annan tjänstgöring (uppdrag) inom Hjärtcentrum beroende på vad du har för bakgrund.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi ser att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning. Samt erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare.

Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är strukturerad och har förmåga att hitta kreativa angreppssätt i verksamhets- och arbetsrelaterade frågor.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Hörcentral och teknisk hörselvård, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hörcentralen ingår i Neuro-huvud-hals centrum i Västerbotten med mottagningar i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en länskliniken och ska fungera utifrån ett länsperspektiv där de samlade resurserna så långt som möjligt används på ett för hela länet optimalt sätt. Verksamheten har ett väl fungerande Cochleaimplantatteam, barnteam och tinnitusteam.

ARBETSUPPGIFTER
Hörcentralen är en länsklinik med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter.

Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt både enskilt och tillsammans med medarbetare och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar.

Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Positivt är även kunskap om regionens organisation och hörcentralens verksamhet.

Du bör känna dig bekväm med att arbeta dator som hjälpmedel och vara en stark administratör.

Resor ingår i tjänsten.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Avdelningschef bitr., Neurorehab Sävar, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vid Neuro-Huvud-Hals-Centrum (NHHC) arbetar drygt 600 personer och innefattar förutom Neurorehab Sävar även Neurologi, Neurokirurgi, Stroke, klinisk Neurofysiologi, Neurorehab NUS, Smärtrehabilitering, Öron-Näsa-Hals, Logopedi och käkkirurgi. Den sammanhållna organisationen ska skapa förutsättningar för en fortsatt god utveckling av utredning, behandling samt rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystemet. Verksamheten inkluderar såväl forskning, utveckling samt utbildning av hög kvalitet. Ett särskilt ansvar är att fungera som ett kunskapscentrum i länet och regionen.

Neurorehab Sävar är en enhet med ca 35 anställda. Vi arbetar i interdisciplinära team med kartläggning, bedömning och rehabiliteringsinsatser för personer med neurologiska sjukdomar och stroke. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, neuropsykologer, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter. Vid behov konsulteras logoped och dietist. Verksamheten består av en avdelning med 5-dygnsvård (5 vårdplatser), dagrehabilitering, och mottagningsverksamhet, samt ett utredningsteam som utreder vuxna med medfödda och tidigt förvärvade tillstånd samt neuropsykiatriska frågeställningar. Vi befinner oss i dagsläget i Umeå vid Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 26.

Vi är sedan år 2018 ackrediterade enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation) för vårt diagnosprogram och utvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att öka kvalitet och patientsäkerhet. Vår verksamhet har en certifiering som Hälsofrämjande arbetsplats sedan år 2013 samt är HBTQ-diplomerad sedan år 2018. För oss är personcentrerad vård viktigt och att man ser och stöttar varandra i arbetet.

Vi söker nu en Biträdande Avdelningschef till Neurorehab Sävar.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef är avdelningschefen din närmaste chef, och du inträder rollen som ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningschef i att organisera och administrera verksamheten och tillsammans ansvara för verksamhetens mål och uppdrag. Arbetet innebär att arbeta för en god arbetsmiljö som inkluderar rehabilitering.

I arbetsuppgifterna ingår att finnas tillgänglig för personal i dagliga driftsfrågor, hantera personaladministration och bistå med schemaläggning. Arbetet kan även innehålla medarbetarsamtal samt lönedialog med medarbetare. I din roll ingår även att med stöd av avdelningschef hantera avdelningens avvikelser.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har mycket samarbetsförmåga, har ett strukturerat sätt att prioritera och organisera. Du tar lätt egna initiativ, har vilja och förmåga att tillvarata personalens kompetens och engagemang. Du är flexibel, kvalitetsmedveten och självgående i ditt arbete. Du känner dig bekväm med att arbeta administrativt med olika digitala system och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Du ska kunna vara delaktig i verksamhetens kontinuerliga utvecklingsarbete och har ett tydligt patientsäkerhetsfokus. Du har kunskap om vårdens organisation och erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvård. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Holmsund/Obbola hälsocentral, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Primärvårdsområde Öst är en basenhet med två hälsocentraler bestående av stad-land, stor-liten hälsocentral vilket skapar ett spännande och varierat uppdrag för dig som chef! Det kommer dessutom att byggas en ny modern hälsocentral på Tomtebo vilket gör att vi inom basenheten får vara med om något unikt och nytänkande!

Våra hälsocentraler inom basenheten är:
Ålidhems Hälsocentral har sin mottagning på Tvistevägen nära Ålidhems centrum och Iksu. Hälsocentralen har ca 22 000 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 86 medarbetare och där ingår Familjecentralen vid Ålidhems centrum och Paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen. Kvällstid inrymmer mottagningslokalerna Primärvårdsjouren.

Holmsund/Obbola hälsocentral ingår i samma basenhet, ligger centralt i Holmsund ca 1,5 mil utanför Umeå. Hälsocentralen har ca 7 300 listade invånare och ca 33 medarbetare. .

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till Holmsund/Obbola hälsocentral - Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef att leda arbetet vid hälsocentralen. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare; vår viktigaste resurs. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor. Utifrån din grundkompetens kommer du att jobba 50% kliniskt och 50% administrativt som chef.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår. Du arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. I det dagliga arbetet har du förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba 50% kliniskt söker vi dig som har någon form av utbildning lämpad för vår verksamhet som exempelvis sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator eller psykolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet samt ledarskapserfarenhet.

Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är stabil och kan hantera flera frågor parallellt och behåller ett jämnt humör även när du stöter på påfrestningar. För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till ett gott samarbete, såväl hos personal inom hälsocentralen som med andra verksamheter inom regionen samt med externa aktörer. Du har en god förmåga att lyssna och anpassar dig efter situationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:

Rosita Vänman
Kommunal
090-785 00 00 (vxl)
rosita.vanman@regionvasterbotten.se

Jenny Lundin
Vårdförbundet
090-785 00 00 (vxl)
jenny.lundin@regionvasterbotten.se

Jörgen Bengtsson
Västerbottens läns läkareförening
090-785 00 00 (vxl)
jorgen.bengtsson@regionvasterbotten.se


Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Laboratoriemedicin i Östersund

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.

Vid laboratoriet för klinisk patologi arbetar ca 100 personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på laboratoriet är läkare, biomedicinska analytiker, medicinska biologer, molekylärbiologer, laboratorie-tekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker.

På klinisk patologi arbetar vi med patientprover från Västerbottens län samt från övriga norra regionen. Avdelningen kan delas in i 4 olika subspecialiteter/sektioner; Histopatologi, Cytologi, Hematopatologi och Obduktion/Bårhus. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå i material såsom olika vävnadstyper, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en avgörande länk i dagens cancersjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en biträdande avdelningschef för laboratoriet i Östersund. Ett laboratorium med kompetenta och drivna medarbetare. Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen för din sektion. Du kommer att arbeta som chef med personalansvar för medarbetare i verksamheterna. Arbetet innebär ett nära samarbete med avdelningschef, chefskollegor, medicinsk chef och andra nyckelfunktioner. I din roll kommer du att vara underställd avdelningschefen för Klinisk patologi.

Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att vara:
- Personalansvar, att stötta individer till en hållbar arbetsvardag, skapa dialog och stötta medarbetarna i sektionens utvecklingsarbete.
- Personaladministration i vårt personalsystem, PSWEB, inkl. schemaläggning.
- Arbetsmiljö & Rehabilitering tillsammans med avdelningschef
- Kvalitetsarbete i samråd med kvalitetssamordnare
- Administrering av avdelningens verksamhet
- Arbete utifrån ett helhetsperspektiv för klinisk patologi och Laboratoriemedicin
- Behjälplig i arbetet och backup för andra biträdande avdelningschefer på kliniken, eller i verksamheten om behov uppstår.
- I samarbete med verksamhetsutvecklare hålla ramarna och kommunikationen mot medarbetarna, samt vara en tydlig kommunikatör i förändringsarbete.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild - för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner - för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätt - för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft - för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggör - för att skapa kraft.

Vi ser även att du är en ledare med kunskap/erfarenhet av ledarskap och grupputveckling. Du är lyhörd, flexibel, driftig och har en god organisatorisk förmåga samt en god förmåga till samarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap inom t.ex. föreningslivet eller deltagande i projekt/arbetsgrupper där du använt din förmåga att framföra budskap, vi sätter värde på god kommunikationsförmåga.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef biträdande, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Kirurgcentrum,

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Kirurgcentrum Västerbotten är indelat i sektionerna bröst- och endokrinkirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Vi har vårdavdelningar, kirurgmottagning, endoskopi- och behandlingsavdelning, urologmottagning, paramedicinenheten samt sexologiskt centrum. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.

I Umeå finns tre slutenvårdsavdelningar: övre bukkirurgisk, buk- och kärlkirurgisk, samt urologisk och gynekologisk avdelning. På buk- och kärlkirurgisk avdelning arbetar vi i huvudsak med pre- och postoperativ vård av patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd i tjocktarm och ändtarm samt kärlkirurgiska sjukdomar Vi tar emot både akuta och planerade patienter.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till vår avdelning för buk- och kärlkirurgi.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för centrat och regionens bästa.

Du förväntas ha en aktiv roll i att tillsammans med avdelningschef utveckla både din egen och centrats verksamhet. I rollen ingår ekonomi- arbetsmiljö- och personalansvar. Du är tydlig i din arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Med det menas att du företräder arbetsgivaren genom att leda, utveckla och motivera medarbetare mot verksamhetens mål. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef i linjeorganisationen. Du och avdelningschefen kommer att arbeta i team. Det ingår personaladministrativa arbetsuppgifter. I ert uppdrag ingår att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs inom centrat. De yrkesgrupper som du kommer att vara närmaste chef för är sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har någon form av ledarerfarenhet eller ledarutbildning.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

Du har förmåga att organisera, utveckla och driva enheten. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Du har lätt för att kommunicera med andra. Du har ett strukturerat förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Du tar initiativ, driver och kan arbeta självständigt. Du har god förmåga att fatta och följa upp beslut. Du förstår också hur viktigt det är att följa fattade linjebeslut och riktlinjer. Du är intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Viktigt att du kan vara flexibel och anpassa dig till förändrade omständigheter genom att förändra ditt tillvägagångssätt.

Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat, vanligtvis under 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom din yrkeskompetens. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Medicinsk chef, Öron- näs- halskliniken (ÖNH), Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Sedan januari 2017 ingår Öron-näsa-halskliniken i Neuro-huvud-hals centrum (NHHC). Vid hela centrat arbetar idag över 650 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Öron-näsa-halskliniken finns på Umeå universitetssjukhus och tar emot patienter från hela Västerbotten. Mottagningar finns även i Lycksele och Skellefteå med hörcentral och viss logopedisk verksamhet.

Inom Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) behandlas patienter med olika former av sjukdomar inom områdena allmän basal ÖNH-sjukdom, audiologi, foniatri, rhinologi, otokirurgi och tumörkirurgi. Vi är en länsklinik där de samlade resurserna så långt som möjligt används på ett för hela länet optimalt sätt.

Vi söker nu en specialistläkare som tillsammans med våra erfarna kollegor önskar att utvecklas inom yrket.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du verkar för en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som medicinsk chef har du personalansvar över läkargruppen på Öron-näsa-halskliniken samt ansvar för att leda och planera den dagliga verksamheten. Du planerar och ansvarar för en långsiktig utveckling av Öron-näsa-halskliniken tillsammans med avdelningschefer på avdelning, mottagning och operation. Andra samarbetspartners du kommer ha finns såväl inom Region Västerbotten som nationellt och internationellt.

Öron-näsa-halskliniken är en del av Umeå universitetssjukhus där utbildning och forskning bedrivs genom Institutionen för klinisk vetenskap, där det bland annat ingår att undervisa läkarstudenter och bedriva forskning kring vissa tumörsjukdomar och infektioner.

I befattningen ingår kliniskt arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är specialistläkare/överläkare inom öron- näs- halssjukdom och har ett intresse för att leda och utveckla arbetet för läkarna vid Öron- näs- halskliniken i Umeå.

Du bör ha ett gott ledarskap och god initiativ- och samarbetsförmåga för detta uppdrag.

ÖVRIGT
Uppdraget som Medicinsk chef är ett tidsbegränsat förordnande på 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Bitr. Avdelningschef, Neurokirurgen/NIVA, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 19
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På NKK/NIVA vårdas patienter med behov av neurokirurgisk åtgärd eller övervakning. Just nu har vi 14 vårdplatser, varav 9 är intensivvård, men i en nära framtid är målet att även tillhandahålla ett antal platser för respiratorvård. Det nära arbetet med patienterna sköts av medarbetare bemannade i team bestående av både vård- och paramedicinsk personal.

Vi har ett nära samarbete och beroende av övriga ingående enheter i vår basenhet Neuro-Huvud-Hals Centrum (NHHC) med 650 medarbetare. Vi ser också en styrka i detta för tillsammans är vi starka.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Tillsammans med ledningsteamet, bestående av avdelningschef och 2 biträdande avdelningschefer, förväntas du bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och framgång inom en mängd olika områden allt från kompetensförsörjning och korttidsbemanning till ett fungerande SAM-arbete, en gynnsam arbetsmiljö och allt där emellan.

En stor del i arbetet handlar därför om att på ett nyfiket och öppet sätt sätta sig in verksamhetens komplexa behov och dess utvecklingspotential och sedan, tillsammans med alla andra, fylla behov och omsätta drömmarna till verklighet.

Till din hjälp kommer du att ha.... engagerade medarbetare, diverse förekommande kompetenta stödfunktioner och en spännande och kreativ arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

För att lyckas i rollen tänker vi att du är:

- en teknisk och effektiv administratör som förstår värdet av ordning och reda och inte räds att ta hjälp av andra, gärna med tidigare erfarenhet av personalarbete.

- en god kommunikatör med ett engagerat och förtroendegivande sätt som inte enbart har förmåga att tala utan även att lyssna, gärna med tidigare erfarenhet av förändringsarbete.

-en handlingskraftig ledare med en drivenhet som inte räds att prova nytt och som inte backar för utmaningar i utvecklingsfrågor, gärna med tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation.

-en flexibel problemlösare som stimuleras av att prioritera och växla mellan en mängd olika arbetsuppgifter och situationer, gärna med tidigare erfarenhet av hälso-och sjukvård.

Är det dig vi beskriver?
Då ska du skicka in din ansökan nu, redan idag!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar. I centrumet ingår enheter vid länets tre sjukhus med totalt cirka 250 medarbetare. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering.
Sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, eftervård efter förlossning, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi samt tumörkirurgi.

Vi på CFOG söker nu en avdelningschef i Umeå.
Skicka in din ansökan idag, vi ser framemot att lära känna dig!


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Arbetsuppgifter som medarbetarsamtal, lönesättning och schemaläggning ingår som en självklar del i chefsuppdraget likväl som personaladministrativa uppgifter. Som avdelningschef har du ekonomiansvar, arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar.

En viktig uppgift som avdelningschef är att, i nära samarbete med övriga med ledningsuppdrag driva, leda, planera och utveckla verksamheten. Du driver och ansvarar för förbättringsarbeten samt främjar forskning och undervisning. I ditt arbete samordnar du olika delar till en helhet. Daglig arbetsledning, praktiska driftsfrågor ingår i arbetet. Du ansvarar för att organisera de tillfälliga uppdrag som kan komma till enheten och samverkar med berörda. Du bidrar med engagemang och företräder arbetsgivaren. Du ingår i Centrum för obstetrik och gynekologis ledningsgrupp och deltar i klinikens verksamhetsplanering, i linjeorganisationen direkt underställd verksamhetschef.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Dokumenterad ledarerfarenhet är ett krav. Chefserfarenhet är meriterande. Vi ser det värdefullt om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, barnmorskebakgrund, insyn i CFOG:s verksamhet. Det är meriterande om du är van att hantera administrativa system och Office, att du innehar erfarenhet av schemaplanering.

Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi söker dig som är flexibel och har lätt att anpassa sig till förändrade omständigheter.
Som person är du stabil och tydlig. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har förmåga att förmedla budskap tydligt och som ledare hittar du nya vägar och arbetar med god planering och struktur. Du har god förmåga att lyssna, är förtroendeingivande och omtänksam med en förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.


ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval använder vi ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Akutmottagningen, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 4
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot akut sjuka och skadade människor. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg och i Umeå tar vi emot ca 41 000 patienter per år. Vid akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare i team tillsammans med akutläkare och läkare från olika specialiteter.

Akutmottagningen i Umeå är en klinik under utveckling, under de senaste åren har vi genomfört flera spännande förändringar med nytt interprofessionellt teambaserat arbetssätt, samt att akutmottagningen nyss byggts ut med en ny stor mottagningsyta som skapar möjligheter till nya patientflöden och förbättrad arbetsmiljö. Vi har även en ny ledningskorridor där hela akutmottagningens administrativa personal finns placerade och där övrig personal på akutmottagningen har arbetsplatser.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef då en av våra nuvarande chefer valt att börja studera. Vi hoppas att du är den vi söker för denna viktiga och meningsfulla tjänst.

Vi ser fram emot din ansökan och att du vill vara med och utveckla vår akutmottagning i Umeå! Kolla gärna in vår instagram ”akuten.umea” för att få en insyn i hur det är att arbeta hos oss.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare - du har ett genuint intresse för ledarskap och att skapa förutsättningar för dem att prestera på toppen av sin kompetens med patienten i fokus. Du tar ansvar för vår verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för patientens och medarbetarnas bästa.

Som biträdande avdelningschef jobbar du i team med avdelningschef, biträdande avdelningschef och medicinsk chef. Du har personalansvar och ansvar för verksamhetens mål och uppdrag tillsammans med dina chefskollegor, klinikadministratör och akutmottagningens medarbetare. Du kommer till exempel att hålla medarbetarsamtal och leda arbetsplatsträffar.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet. Du har erfarenhet av att jobba med ledaruppdrag gärna i en chefsroll.

Det är även meriterande om du arbetat inom akutsjukvård eller i en ledande befattning inom en akut verksamhet med bemanning dygnet runt.

Du är bra på relationer att skapa och underhålla dem och får lätt människors förtroende. När det blåser i verksamheten står du stadig och trygg i ditt ledarskap. Du är duktig på att organisera och strukturera ditt arbete men är också flexibel. Du kan snabbt tänka om och hitta lösningar på situationer som uppstår i en vardag där det händer mycket och ibland går fort. Det är ju trots allt akuten en spännande och utmanande arbetsplats!

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval använder vi ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef Öron, Näsa, Hals & Käkkirurgiskavdelning, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

ÖNH-Käk avdelningen representerar en bred kunskap inom omvårdnad i allmänhet och spetskompetens inom Öron, näs, hals och käk sjukvård. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård, upptagningsområde är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Avdelningen bedriver både planerad och akut verksamhet, sjudygnsvård med neddragning av vårdplatser under helger. Patientflödet är stort, vi vårdar patientgrupper med både korta och långa vårdtider. Vi har patientgrupper med längre vårdtid mestadels på grund av större tumörkirurgier, vilket ger bredd och variation i arbetet som chef hos oss.

Inom avdelningen ingår också en Dagkirurgisk avdelning med 6 vårdplatser för dagkirurgiska ingrepp främst inom ÖNH-Käk. Vi jobbar i team och har Sjukgymnast, Logoped, och Dietist knutna till avdelningen, samt egen inskrivningsmottagning på avdelningen.

ARBETSUPPGIFTER
ÖNH-Käk avdelningen består av en mindre personalgrupp med god sammanhållning och gott samarbete mellan olika professioner, inklusive dig som avdelningschef. Hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska utvecklingsarbetet. Vi har varit en egen avdelning i fyra år med hög motivation att ständigt utvecklas och bli bättre.

Du som chef förväntas ta ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten.

Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker främst dig som har goda ledaregenskaper och är intresserad av att vara chef och ledare i en verksamhet med höga ambitioner för utveckling.

Du bör vara tydlig, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap och ha förmåga att skapa goda relationer och bra förutsättningar för ett gott samarbete både inom enheten och gentemot andra aktörer av betydelse för våra patienter.

Du bör ha god ledningsförmåga och förmåga att strukturera, organisera och driva verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna och övriga chefer inom centrat.

Du bör utmana, uppmuntra och skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och trivas men även ha förmåga att göra nödvändiga prioriteringar.

Det bör ha högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet samt kunskap om vårdens organisation.

Du bör känna dig bekväm med att arbeta administrativt och vara en van datoranvändare.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Medicinsk chef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd
och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Nu söker vi en medicinsk chef till Geriatriskt centrum - Är det dig vi söker?

Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen avser 100% men överenskommelse om annan sysselsättningsgrad är möjligt.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa

Du arbetar tillsammans med övriga chefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor och vår verksamhetschef är din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. I ditt uppdrag som medicinsk chef jobbar du 50% administrativt och 50% utifrån din kompetens med kliniskt arbete.

Som medicinsk chef ansvarar du för innehållet och kvaliteten inom det medicinska området. Du har personalansvar för läkarna vilket bland annat innebär medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling, rekrytering och ekonomi. Du har ansvar för att driva/leda den medicinska utvecklingen inom specialiteten och i samverkan med universitetsföreträdare driva och utveckla forskning och undervisning samt administrativt ansvara för användning av ALF-medel. Tillsammans med dina chefskollegor ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med definierad verksamhetsplan.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba kliniskt i vår verksamhet söker vi dig som är specialistläkare i geriatrik. Det är meriterande om du tidigare jobbet med en ledande befattning inom sjukhusvård.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som:
- har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta till vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft
- är en tydlig och aktiv ledare
- har förmåga att skapa delaktighet
- är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och förändring såväl medicinskt som tekniskt och organisatoriskt
- har förmåga att skapa förutsättningar för ett gott samarbete inom och utanför specialiteten
- vi ser gärna att du har intresse för forskning och utveckling

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Ann Lindqvist-Åstot, Västerbottens läns läkareförening
090-785 00 00 (vxl)
Ann.lindqvist.astot@regionvasterbotten.se

Anita Ericson, Sveriges psykologförbund
090-785 00 00 (vxl)
Anita.ericson@regionvasterbotten.se

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Barn- och Ungdomspsykiatrin, mottagningen i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker en avdelningschef till Barn- och Ungdomspsykiatrins mottagning i Umeå. Vi letar efter dig som vill leda verksamheten framåt och få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västerbotten.

Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsklinik med mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå. I länskliniken ingår även BUP vårdavdelning som finns i Umeå. På BUP arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk. Umeåmottagningen förbereder just nu för flytt till helt nya och ändamålsanpassade lokaler vilket skapar möjligheter för nya arbetssätt och flöden. I september flyttar hela verksamheten till det nybyggda psykiatrihuset på sjukhusområdet.

Tillsammans med dina medarbetare kommer du i den här rollen att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten i vården och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och gott medarbetarskap.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

I uppdraget som chef har du ett medarbetar-, ekonomi- och verksamhetsansvar och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för regionens bästa.
Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och mål. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål.

I dina arbetsuppgifter ingår att leda och fördela arbete utifrån BUP:s uppdrag. Det innebär bl.a. att arbeta med vårdkvalitet och patientsäkerhet, arbeta med kompetensförsörjning, skapa och upprätthålla en hälsofrämjande arbetsmiljö samt planera och följa upp arbete. Du har ett nära samarbetare med övriga chefer inom BUP såväl som andra aktörer i regionen, stödfunktioner och fackliga företrädare. Samverkan är en stor del i BUP:s uppdrag och där har du som avdelningschef har en viktig roll.

Tillsammans med hela Barn- och Ungdomspsykiatrins ledningsgrupp arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på ett optimalt sätt.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och tidigare erfarenhet av barnpsykiatri är meriterande.

Det är önskvärt att du har ledarskapserfarenhet, gärna från arbete i en chefsroll. Har du erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet eller inom politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.

För att lyckas i rollen tror vi att du på ett smidigt sätt kan relatera till andra och har lätt för att skapa kontakter. Du har förmåga att se samband, förmedlar budskap på tydligt sätt och arbetar strategiskt. I ditt ledarskap ser du varje medarbetares styrkor och utvecklingspotential och bygger goda och tillitsfulla relationer. Genom ditt sätt att leda inspirerar du till delaktighet och ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation.

Vi tar fram en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas inför anställningserbjudande. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Um

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.

Ortopedavdelningen i Umeå har 35 vårdplatser och vi arbetar tvärprofessionellt i vårdteam runt patienten som är mellan 18 och 100+ år. Avdelningen består av tre sektioner där vi bildar omvårdnads- och medicinska team för att skapa spetskompetens samt öka patientsäkerheten.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet på den Elektiva sektionen på Ortopedens vårdavdelning!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef är du direkt underställd avdelningschefen. I ditt ansvar ingår att säkerställa att resurser används på bästa sätt samt att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Du ska också verka för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du ingår i ledningsteamet på vårdavdelningen tillsammans med ytterligare två biträdande avdelningschefer samt en medicinsk chef. I nära samarbete med avdelningschef och medicinsk chef förväntas du driva ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom din sektion. Tillsammans med bemanningsassistenten ansvarar du även för den dagliga driften.

Några av många viktiga arbetsuppgifter är att planera och genomföra sektionsmöten samt fortlöpande hantera personalfrågor. Du kommer att hålla i medarbetarsamtal och lönedialog med medarbetare på sektionen, samverka med andra avdelningar och kliniker samt samverka med fackliga företrädare. Vidare innebär arbetet att tillsammans med avdelningschef och biträdande avdelningschefer ansvara för personalrekrytering och att arbeta för en god arbetsmiljö som inkluderar rehabilitering. Det är också vårt ansvar att rutiner är kända och följs samt att de rutiner vi arbetar efter främjar patientsäkerhet.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av dygnet runt-verksamhet. Vana av arbete i journalsystem och personaladministrativa system är också det en värdefull erfarenhet.

Vi söker dig som har ett strukturerat sätt att arbeta med sinne för att prioritera och organisera. Du lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer och har en god samarbetsförmåga. Kommunikation är ett av dina viktigaste verktyg i ditt samarbete med andra. Påfrestningar och stress hanterar du på ett konstruktivt sätt i samarbete med kollegor och din närmsta chef. Du har också ett tydligt patientsäkerhetsfokus och en ledarförmåga som innebär att du leder och motiverar både individer och grupper på ett engagerat sätt

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, Medicincentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med drygt 350 medarbetare. På medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, i Umeå finns totalt 24 vårdplatser för internmedicinska patienter. Vi bedriver specialistvård inom gastroenterologi och endokrinologi. Patienterna kommer nästan undantagslöst via akutmottagningen och vi har cirka 200 vårdtillfällen på avdelningen per månad.

Att arbeta på MAVA ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård. MAVA är en av länets tre innovationskliniker där implementering av ny teknik och förbättringsarbete ständigt står i fokus.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du leder och utvecklar våra fantastiska medarbetare och är tillsammans med biträdande avdelningschef ansvarig för verksamhetens arbetsmiljöarbete samt bidrar till att avdelningen uppnår de övergripande verksamhetsmålen. MAVA står inför utmaningar vad gäller rekrytering av ny personal, få dessa att känna sig trygga och upprätthålla en god arbetsmiljö. I samarbete med övriga chefspositioner på Medicincentrum verka för fler vårdplatser och goda samarbeten mot våra närmaste samarbetspartners utanför den egna kliniken.

Som avdelningschef är du ansvarig för din verksamhet på delegation från verksamhetschef. Samverkan både internt mot andra avdelningar på NUS samt externt mot kommun och andra aktörer ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Meriterande om du tidigare arbetat som chef samt om du har ledarskapsutbildning eller annan erfarenhet av ledarskap. Meriterande är även om du har erfarenhet av sjukhusvård, i synnerhet från dygnet runt-verksamhet. Ett plus om du har kännedom kring Region Västerbotten som organisation.

Som person är du stabil och kan skapa lugn i arbetsgruppen. Du har ett strukturerat förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Viktigt att du kan vara flexibel och anpassa dig till förändrade omständigheter genom att förändra ditt tillvägagångssätt. För att lyckas som ledare måste du ha god samarbetsförmåga och kan relatera och vara lyhörd gentemot andra. Att coacha med målet att utveckla och driva verksamheten mot morgondagens vård inspirerar och motiverar dig. Det är naturligt för dig att känna stort ansvar för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild - för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner - för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätta - för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft - för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggöra - för att skapa kraft.

Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Ålidhem hälsocentral, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Primärvårdsområde Öst är en basenhet med två hälsocentraler bestående av stad-land, stor-liten hälsocentral vilket skapar ett spännande och varierat uppdrag för dig som chef! Det kommer dessutom att byggas en ny modern hälsocentral på Tomtebo vilket gör att vi inom basenheten får vara med om något unikt och nytänkande!

Våra hälsocentraler inom basenheten är:
Ålidhems Hälsocentral har sin mottagning på Tvistevägen nära Ålidhems centrum och Iksu. Hälsocentralen har ca 22 000 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 86 medarbetare och där ingår Familjecentralen vid Ålidhems centrum och Paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen. Kvällstid inrymmer mottagningslokalerna Primärvårdsjouren.

Holmsund/Obbola hälsocentral ingår i samma basenhet, ligger centralt i Holmsund ca 1,5 mil utanför Umeå. Hälsocentralen har ca 7 300 listade invånare och ca 33 medarbetare. .

Vi söker nu en avdelningschef till Ålidhem hälsocentral - Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. I uppdraget ingår fullt ansvar över personal, verksamhet och budget.

Du är direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp vilket innebär att du är en viktig lagspelare i det strategiska arbetet. Vår basenhet driver och utvecklar vi tillsammans i god dialog med medarbetarna. Dina medarbetare kommer att vara undersköterskor, distriktsköterskor och sjuksköterskor inom mottagningsenheten.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård, med fördel av primärvård. För att klara uppdraget ska du vara en lagspelare som trivs med både självständigt arbete och arbete tillsammans med andra.

Du är trygg i ditt ledarskap och har en god samarbetsförmåga. Som person är du strukturerad, strategisk och driven

I denna rekrytering kommer vi att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:

Rosita Vänman
Kommunal
090-785 00 00 (vxl)
rosita.vanman@regionvasterbotten.se

Anna Salomonsson
Vårdförbundet
090-785 81 39
anna.saomonssonl@regionvasterbotten.se

Jenny Wallberg
Vision
090-785 00 00 (vxl)
jenny.wallberg@regionvasterbotten.se

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Traumaortoped och Medicinsk chef, Akutsektionen, Rörelseorganens centrum, U

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum (ROC) är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.

Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av våra specialistläkare då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Initialt med bredd och även djup samt med allt från elektiva operationer till en omfattande fraktur- och traumakirurgi.

Nu söker vi en traumaortoped och medicinsk chef till Akutsektionen i Umeå!

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som medicinsk chef på Akutsektionen är du kliniskt verksam som traumaortoped med chefsansvar för sektionen på viss del av din tjänst. Du ingår ROC:s ledningsgrupp, där du arbetar för klinikens och sektionens bästa genom deltagande i förbättringsarbete och verksamhetsutvecklingen för att nå vår målbild.

Du har personalansvar för läkarna på Akutsektionen, där du uppmuntrar och stöttar medarbetarna och ser deras personliga potential och helheten i verksamheten, samt därigenom skapar förutsättningar för att få dina medarbetare att växa och gemensamt arbeta mot ROC:s gemensamma mål.

Du har även ansvar för innehållet och kvaliteten inom det Akutortopediska området, vilket innebär att du tillsammans med övriga traumaortopeder driver kvalitets- och förbättringsarbeten samt planerar den medicinska utvecklingen inom sektionen i samarbete med övriga sektioners medicinska chefer.

Du har ett mycket nära samarbete med avdelningscheferna inom ROC och Ortopedoperation, där ni tillsammans verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Dialog med fackliga samverkansparter är även en del i ditt arbete. Deltagande i utbildning av studenter och blivande specialister är ytterligare en arbetsuppgift som medicinsk chef. Som medicinsk chef är du underställd verksamhetschefen.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom Ortopedi. Erfarenhet som chef/ledare och/eller forskning som disputation är meriterande, dock inget krav.

Som person är du aktiv, ödmjuk och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare internt som externt.

Vi ser gärna att du även har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift samt att du är strukturerad, strategisk och kvalitetsmedveten med förmåga att driva utveckling och förändring.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Kirurgcentrum, Umeå.

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Kirurgcentrum Västerbotten är indelat i sektionerna bröst- och endokrinkirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Vi har vårdavdelningar, kirurgmottagning, endoskopi- och behandlingsavdelning, urologmottagning, paramedicinenheten samt sexologiskt centrum. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.

I Umeå finns tre slutenvårdsavdelningar: övre bukkirurgisk, buk- och kärlkirurgisk, samt urologisk och gynekologisk avdelning. På buk- och kärlkirurgisk avdelning arbetar vi i huvudsak med pre- och postoperativ vård av patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd i tjocktarm och ändtarm samt kärlkirurgiska sjukdomar Vi tar emot både akuta och planerade patienter.

Vi söker nu en avdelningschef till vår avdelning för buk- och kärlkirurgi.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för centrat och regionens bästa.

Du förväntas ha en aktiv roll i att utveckla både din egen och centrats verksamhet. I rollen ingår ekonomi- arbetsmiljö- och personalansvar. Du är tydlig i din arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Med det menas att du företräder arbetsgivaren genom att leda, utveckla och motivera medarbetare mot verksamhetens mål. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef i linjeorganisationen. Du och den biträdande avdelningschefen kommer att arbeta i team. I ert uppdrag ingår att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs inom centrat. De yrkesgrupper som du kommer att vara närmaste chef för är sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete som chef. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra

Du har förmåga att organisera, utveckla och driva enheten. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har ett strukturerat förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Du tar initiativ och kan arbeta självständigt. Du är intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Viktigt att du kan vara flexibel och anpassa dig till förändrade omständigheter genom att förändra ditt tillvägagångssätt. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete.

Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Uppdraget som (chefsbefattning) är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Ansök nu

Medicinsk chef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd
och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Nu söker vi en medicinsk chef till Geriatriskt centrum - Är det dig vi söker?

Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen avser 100% men överenskommelse om annan sysselsättningsgrad är möjligt.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa

Du arbetar tillsammans med övriga chefer och andra nyckelpersoner med gränsöverskridande frågor och vår verksamhetschef är din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. I ditt uppdrag som medicinsk chef jobbar du 50% administrativt och 50% utifrån din kompetens med kliniskt arbete.

Som medicinsk chef ansvarar du för innehållet och kvaliteten inom det medicinska området. Du har personalansvar för läkarna vilket bland annat innebär medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling, rekrytering och ekonomi. Du har ansvar för att driva/leda den medicinska utvecklingen inom specialiteten och i samverkan med universitetsföreträdare driva och utveckla forskning och undervisning samt administrativt ansvara för användning av ALF-medel. Tillsammans med dina chefskollegor ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med definierad verksamhetsplan.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba kliniskt i vår verksamhet söker vi dig som är specialistläkare i geriatrik. Det är meriterande om du tidigare jobbet med en ledande befattning inom sjukhusvård.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som:
- har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta till vara på deras kunskaper, erfarenheter och initiativkraft
- är en tydlig och aktiv ledare
- har förmåga att skapa delaktighet
- är framtidsinriktad med intresse för och förmåga till att driva utveckling och förändring såväl medicinskt som tekniskt och organisatoriskt
- har förmåga att skapa förutsättningar för ett gott samarbete inom och utanför specialiteten
- vi ser gärna att du har intresse för forskning och utveckling

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Ann Lindqvist-Åstot, Västerbottens läns läkareförening
090-785 00 00 (vxl)
Ann.lindqvist.astot@regionvasterbotten.se

Caroline Holst, Vårdförbundet
090-785 00 00 (vxl)
Caroline.holst@regionvasterbotten.se

Anita Ericson, Sveriges psykologförbund
090-785 00 00 (vxl)
Anita.ericson@regionvasterbotten.se

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Barnmottagningen, Barn- och Ungdomscentrum

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all pediatrisk specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef till barnmottagningen. Hos oss jobbar olika yrkeskategorier tillsammans för Barn- och Ungdomscentrums huvuduppdrag. Barnmottagningen är en HBTQ-certifierad enhet och vi jobbar aktivt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Vi letar efter dig som tillsammans med avdelningschef och medicinsk chef vill leda en verksamhet där mycket är på gång. Vi ska införa ett nytt journalsystem, utveckla våra arbetssätt och mottagningen i Umeå ska flytta till en helt nya lokaler.

Vi tror på ett ledarskap grundat i personlig trygghet, med tillit till allas förmåga och vilja att göra ett bra jobb, ett ledarskap som banar väg för ett stabilt och positiv samarbetsklimat där alla är viktiga.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och mål.

I uppdraget som chef har du ett ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för Regionens bästa. I mottagningsledningens uppdrag ingår barnmottagningarna i Umeå och Lycksele. Tillsammans med avdelningschef har du medarbetaransvar för omvårdnadspersonal vid ovan nämnda mottagningar samt för Barn- och ungdomscentrums medicinska sekreterare i länet. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. I samarbete med mottagningsledningen ansvarar du för det systematiska arbetsmiljöarbetet och verkar för en attraktiv arbetsplats.

I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att leda och fördela arbete, hantera frånvaro och bemanning, coacha och stötta medarbetare samt planera och följa upp arbete. Resor inom länet ingår i tjänsten men din stationeringsort är Umeå. Du samarbetar med alla avdelningschefer i Barn- och Ungdomscentrum såväl som andra chefer i regionen, stödfunktioner och fackliga företrädare.

Tillsammans med hela Barn- och Ungdomscentrums ledning arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på ett optimalt sätt.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Gärna inom beteendevetenskap, organisation, management eller personal.

Det är önskvärt att du har ledarskapserfarenhet, gärna från arbete i en chefsroll. Har du erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet eller inom politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.

För att lyckas i rollen tror vi att du på ett smidigt sätt kan relatera till andra och har lätt för att skapa kontakter. Du har förmåga att se samband, identifierar förbättringsområden och arbetar strategiskt. I ditt ledarskap ser du varje medarbetares styrkor och utvecklingspotential och bygger goda och tillitsfulla relationer. Genom ditt sätt att leda inspirerar du till delaktighet och ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation.

Vi tar fram en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.

ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande avdelningschef omfattar ca 75% men kan kombineras med annan uppgift som motsvarar din erfarenhet och kompetens. Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Engagerad och driven Konsultchef till Previa i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 11
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken. Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat. Previa har fler än 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet och vi anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda.

Är du en teamspelare? Vill du arbeta i en prestigelös organisation? Tycker du om att coacha medarbetare? Då är det dig vi söker!

Nu söker vi en teamspelande konsultchef för ett spännande uppdrag i en global organisation med verksamhet inom arbetsmiljö och hälsa. Du kommer att leda en väl etablerad enhet med 17 kompetenta medarbetare i Umeå. Vi jobbar med arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabilitering och krishantering och bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken. Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat.

Våra medarbetares kompetens och engagemang är grunden för vår framgång. Verksamheten ska präglas av arbetsglädje i en miljö där man kan utvecklas, vara delaktig och känna stolthet. Att jobba med ständiga förbättringar inom dessa områden är en viktig del i Konsultchefens arbete.

Din roll

Som Konsultchef utövar du ett nära och coachande ledarskap präglat av våra värderingar - värdeskapande, samspelande och modiga. Som Konsultchef samarbetar du med chefskollegor och stödfunktioner för en positiv utveckling av vårt kontor i Umeå. Du är en nyckelperson i arbetet att utveckla vårt arbetssätt för att fortsätta vara Sveriges ledande företag inom området!

När du arbetar som ledare hos oss är ingen dag den andra lik och Konsultchefsrollen är komplex. Allt från att coacha och utveckla dina medarbetare i vardagen för att säkerställa att de har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, till att möta enhetens kunder, utveckla affären och skapa långsiktiga affärsrelationer. Du har personal-, budget- och resultatansvar. Du är operativ arbetsledare samtidigt som du skapar och utvecklar en effektiv verksamhetsplanering och hanterar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en föränderlig värld.

Vem är du?

För att trivas och lyckas i tjänsten söker vi dig som har:

* Chefs- och ledarerfarenhet, gärna av att leda specialister
* Relevant eftergymnasial utbildning eller liknande
* Kunskap inom och erfarenhet av ekonomistyrning
* Tidigare haft budget-och resultatansvar för ca 15-30 MSEK
* God kompetens i Excel
* Erfarenhet av att arbeta i större gärna globala organisationer
* Erfarenhet av sälj- och kundarbete

Vi ser att du är en lyhörd, erfaren och intresserad ledare med driv och förmåga att motivera och engagera andra. Du är bra på att bygga förtroendefulla långsiktiga relationer och ser nya affärsmöjligheter. Erfarenhet från branschen eller liknande bransch är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse. Du har körkort för bil och tillgång till egen bil i tjänsten. Du rapporterar till Affärsområdeschef för Region Norr.

Är du intresserad?
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ulrika Nilsson på telefonnummer: 070-605 23 23 eller via e-post: ulrika.nilsson@jeffersonwells.se

Vi arbetar med löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och subakut geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom samt aktivitetsförmåga utförs av team där flera professioner ingår, så kallad Comprehensive Geriatric Assesment (CGA). Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs med patientens individuella behov i fokus. Målgruppen är personer 65 år och äldre med många olika sjukdomar, så kallad multisjuklighet, i kombination med åldrandets konsekvenser, med behov av specialiserad vård och rehabilitering.

På Geriatriken arbetar fler olika professioner tillsammans, i ett väl fungerande samarbete på och mellan avdelningarna. Här hittar du avdelning 1 som har 20 vårdplatser med inriktning mot subakut allmängeriatrisk vård och rehabilitering samt så kallat snabbspår med övertagning av patienter från MAVA och infektionskliniken.
Avdelning 2 har 12 vårdplatser och bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder.
Avdelning 4 har 20 vårdplatser och bedriver ortopedgeriatrisk akut och subakut vård och rehabilitering. Samt öppenvård omfattande psykogeriatrisk- och allmängeriatrisk mottagning, bentäthetsmätning samt specialistteam som arbetar i hemmet runt personer med demenssjukdom, multisjuklighet och ortopediska tillstånd.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till avdelning 4 - Är det dig vi söker?

Rekryteringen sker löpande så välkommen med din ansökan snarast möjligt!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef att leda arbetet med inriktning mot god och nära vård på Geriatriskt centrum. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare; vår viktigaste resurs. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår. Du arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. I det dagliga arbetet har du förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet samt ledarskapserfarenhet.

Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är stabil och kan hantera flera frågor parallellt och behåller ett jämnt humör även när du stöter på påfrestningar. För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till ett gott samarbete, såväl hos personal inom kliniken som med andra kliniker samt med externa aktörer. Du har en god förmåga att lyssna och anpassar dig efter situationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Specialisttandvård, Parodontologi och OFM

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.

Vi erbjuder nu en tjänst som avdelningschef i en spännande och utvecklande verksamhet.

Specialisttandvården i Region Västerbotten består av tre basenheter. Till basenheten för Parodontologi, Orofacial medicin och Protetik söker vi nu en till avdelningschef till Parodontologi och OFM då verksamheten vuxit.

Vid avdelningen för Parodontologi behandlas inremitterade patienter med tandlossningssjukdom, behov av tandimplantat eller behov av behandling av inflammationstillstånd kring tandimplantat.

Orofacial Medicin är remissinstans för patienter där det efterfrågas tandbehandling som ett led i den medicinska behandlingen och omfattar såväl patienter från region Västerbotten som från de övriga Norrlandsregionerna. Orofacial medicin omfattar prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd kopplade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder.

Om du blir en av oss kommer du att ingå i en engagerad personalgrupp som tillsammans med ledningen värnar om en positiv och god arbetsmiljö där det finns hög kompetens och ständigt nya utmaningar!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

På Specialisttandvården arbetar idag nära 230 medarbetare. Vårt huvuduppdrag är att tillsammans med allmäntandvården förena de olika aktiviteterna; högkvalificerad vård, utbildning och forskning och där blir du som avdelningschef en nyckelperson.

Ditt uppdrag som avdelningschef är att både operativt och strategiskt leda och följa upp avdelningens arbete. Du är ansvarig för ekonomi, arbetsmiljö samt personal- och bemanningsfrågor. I samarbete med verksamhetschef får du som avdelningschef vid behov också möjlighet att forma det ledningsstöd som krävs för avdelningen.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet samt erfarenhet av att vara chef eller annan motsvarande ledarerfarenhet. Alla chefer i Region Västerbotten oavsett tidigare chefserfarenhet bereds plats på regionens chefsutbildningar.

För att trivas i din roll som avdelningschef hos oss tror vi det är viktigt att du har en förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbete. Du är kommunikativ och förmedlar budskap tydligt via tal och skrift. Vidare ser vi att du är kreativ och duktig på att hitta på nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt är initiativtagande.

Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.


ÖVRIGT
Kommunal: Marie-louise Escobar Ulander
marielouise.ulander.escobar@regionvasterbotten.se

SACO: Carola Höglund Åberg
carola.hoglund.aberg@regionvasterbotten.se

Ledarna: Ingela Näslund
Ingela.naslund@regionvasterbotten.se

Vision: Emma Karlfeldt
Emma.karlfeldt@regionvasterbotten.se

FoU: Margareta Blomdahl Thoren
margareta.thoren@umu.se

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Bild och funktionsmedicin, Bildservice Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Bild- och funktionsmedicin Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. Bild- och funktionsmedicin Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar och behandlingar inklusive nuklearmedicin, mammografi samt avancerad perifer- och neurointervention.

Röntgenavdelningen i Umeå ingår i länskliniken Bild- och funktionsmedicin Västerbotten. Vi utför cirka 90 000 undersökningar/år fördelat på de olika modaliteterna. Vi har modern utrustning med datortomografer, magnetkameror, skelettlab, lunglab, interventionslab, ultraljud samt genomlysning.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Det innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling och ekonomi.

Din uppgift blir att i nära samarbete med övriga med ledningsuppdrag driva, leda, planera och utveckla verksamheten. Du driver förbättringsarbeten och utveckling av verksamheten. Du har även ansvar för den dagliga arbetsledningen. Administrativa uppgifter kan tillkomma. Du ingår i Bild och funktionsmedicins ledningsgrupp och deltar i klinikens verksamhetsplanering och är direkt underställd biträdande verksamhetschef.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. För detta uppdrag ser vi gärna att du har tidigare ledarskapserfarenhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du är van att hantera administrativa system och Offices. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi söker dig som organiserar och prioriterar aktiviteter med relevant framförhållning samt sätter upp deadlines och följer upp. Som person är du stabil och tydlig. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.

Som ledare har du god förmåga att lyssna, du är förtroendeingivande och omtänksam du har förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du banar väg för ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Klinisk Genetik, Laboratoriemedicin i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 4
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 550 anställda. Verksamheten innefattar klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk patologi, biobank och vävnadsinrättning. Vårdhygien Västerbotten försörjer i dagsläget också Region Jämtland Härjedalen med hygienläkarkompetens via ett samverkansavtal. Via avtal har Laboratoriemedicin totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Verksamheten är ackrediterad.

Klinisk genetik i Umeå bedriver en bred genetisk diagnostik inom medfödda och förvärvade sjukdomar i samarbete med andra laboratoriespecialiteter. Upptagningsområdet är region Västerbotten och norra sjukvårdsregionen. Vi tar även emot prover från övriga Sverige och andra länder. Storskalig sekvensering tillsammans med andra nya molekylära tekniker gör snabbt insteg i klinisk verksamhet och forskning. De etableras som viktiga verktyg inom flera laboratoriemedicinska specialiteter varför vi vid laboratoriemedicin arbetar övergripande med implementering av dessa tekniker inom en satsning på en gemensam molekylärgenetiks plattform för forskning, utvecklingsarbete samt implementering av klinisk diagnostik. Den molekylärgenetisk plattformen är en del av Genomic Medicine Center norr (GMC Norr) och samverkar med Clinical Genomics Umeå, vid Umeå universitet.

Vi är konsulter för sjukvården, deltar regelbundet i kliniska ronder och har även en mottagningsverksamhet för patienter. Klinisk genetik har 50 medarbetare och är en del av Laboratoriemedicin Västerbotten. Vi är mycket måna om att arbeta i positiv anda med patienten i fokus. Klinisk genetik är lokaliserat till Norrlands universitetssjukhus och bedriver idag verksamhet dagtid.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef inom utvecklingsverksamheten är du i linjeorganisationen direkt underställd medicinskchef och arbetar i nära samarbete med nyckelpersoner på avdelningen, andra avdelningar vid laboratoriemedicin och universitetet. I ditt uppdrag som biträdande avdelningschef leder du din sektion och utvecklar verksamheten vid avdelningen tillsammans med medicinskchef och avdelningschef. Idag har vi sju personer i utvecklingsgruppen (BMA, molekylärbiolog och bioinformatiker). Arbetet innebär ansvar för planering, organisation, personal, utveckling av produktionen/driften, arbetsmiljö, miljö och budget.

KVALIFIKATIONER
Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

För behörighet krävs MSc (Master of Science) eller civilingenjörsexamen eller motsvarande inom relevant biologiskt ämne. Erfarenhet av klinisk laboratorieverksamhet och forskarutbildning motsvarande doktorsexamen inom genetik, molekylär biologi eller annat relevant område är meriterande. Erfarenhet av utvecklingsarbete och projektarbete är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmågan att se helheten och samband. Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att samarbeta. Har kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor. Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt inspirera och entusiasmera medarbetare.

Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Fackliga företrädare
Gunilla Backman, Vårdförbundet
gunilla.backman@regionvasterbotten.se

Mirjam Hägglöf Erixon, Läkarförbundet
Telefon: 090-785 00 00 (vxn)

Ulrika Hedlund, Vision
Telefon: 090-785 31 35

Uppdraget som bitr avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, Medicincentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 4
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med drygt 350 medarbetare. På medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, i Umeå finns totalt 24 vårdplatser för internmedicinska patienter. Vi bedriver specialistvård inom gastroenterologi och endokrinologi. Patienterna kommer nästan undantagslöst via akutmottagningen och vi har cirka 200 vårdtillfällen på avdelningen per månad.

Att arbeta på MAVA ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård. MAVA är en av länets tre innovationskliniker där implementering av ny teknik och förbättringsarbete ständigt står i fokus.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du leder och utvecklar våra fantastiska medarbetare och är tillsammans med biträdande avdelningschef ansvarig för verksamhetens arbetsmiljöarbete samt bidrar till att avdelningen uppnår de övergripande verksamhetsmålen. MAVA står inför utmaningar vad gäller rekrytering av ny personal, få dessa att känna sig trygga och upprätthålla en god arbetsmiljö. I samarbete med övriga chefspositioner på Medicincentrum verka för fler vårdplatser och goda samarbeten mot våra närmaste samarbetspartners utanför den egna kliniken.

Som avdelningschef är du ansvarig för din verksamhet på delegation från verksamhetschef. Samverkan både internt mot andra avdelningar på NUS samt externt mot kommun och andra aktörer ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Meriterande om du tidigare arbetat som chef samt om du har ledarskapsutbildning eller annan erfarenhet av ledarskap. Meriterande är även om du har erfarenhet av sjukhusvård, i synnerhet från dygnet runt-verksamhet. Ett plus om du har kännedom kring Region Västerbotten som organisation.

Som person är du stabil och kan skapa lugn i arbetsgruppen. Du har ett strukturerat förhållningssätt till att lösa situationer och konflikter som kan uppstå. Viktigt att du kan vara flexibel och anpassa dig till förändrade omständigheter genom att förändra ditt tillvägagångssätt. För att lyckas som ledare måste du ha god samarbetsförmåga och kan relatera och vara lyhörd gentemot andra. Att coacha med målet att utveckla och driva verksamheten mot morgondagens vård inspirerar och motiverar dig. Det är naturligt för dig att känna stort ansvar för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö.

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Vara en förebild - för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner - för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätta - för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft - för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggöra - för att skapa kraft.

Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande Avdelningschef, PVJ, Primärvårdsområde Öst, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 4
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.

Primärvård Öst är en basenhet med två hälsocentraler bestående av stad-land, stor-liten hälsocentral vilket skapar ett spännande och varierat uppdrag för dig som chef!
Våra hälsocentraler inom basenheten är:
Ålidhems hälsocentral: Ligger på Tvistevägen nära Ålidhems centrum i Umeå. Hälsocentralen har ca 22 000 listade invånare och ca 86 medarbetare. Primärvårdsjouren är för närvarande placerad här.
Holmsund Obbola hälsocentral: Ligger centralt i Holmsund ca 1,5 mil utanför Umeå. Hälsocentralen har ca 7 300 listade invånare och ca 33 medarbetare.

Primärvårdsjouren är ett tilläggsuppdrag till Basenhet Öst och är placerad på Ålidhems hälsocentral. Verksamheten bedrivs under jourtid och bemannas av medarbetare från alla hälsocentraler i Umeå närsjukvårdsområde. Arbetet innehåller kontakter med verksamhetsföreträdare i primärvården. I samarbete med MLA förväntas du utveckla verksamheten med nya arbetsmetoder och rutiner.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till primärvårdsjouren - Är det dig vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I uppdraget kommer du att jobba 50% kliniskt och 50% administrativt vid primärvårdsjouren. Fördelningen av din arbetstid sker i dialog med ansvarig chef. Du är direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Vår basenhet driver och utvecklar vi tillsammans i god dialog med medarbetarna.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba kliniskt i vår verksamhet söker vi dig som är distriktssköterska med minst några års yrkeserfarenhet av primärvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar, särskilt inom primärvården. För att klara uppdraget ska du vara en lagspelare som trivs med både självständigt arbete och arbete tillsammans med andra.

Du är trygg i ditt ledarskap och har en god samarbetsförmåga. Som person är du strukturerad, strategisk och driven

I denna rekrytering kommer vi att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Anna Salomonsson
Vårdförbundet
090- 785 00 00 (vxl
anna.salomonsson@regionvasterbotten.se

Jenny Wallberg
Vision
090-785 00 00 (vxl)
jenny.wallberg@regionvasterbotten.se

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Bitr. Avdelningschef, Neurokirurgen/NIVA, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På NKK/NIVA vårdas patienter med behov av neurokirurgisk åtgärd eller övervakning. Just nu har vi 14 vårdplatser, varav 9 är intensivvård, men i en nära framtid är målet att även tillhandahålla ett antal platser för respiratorvård. Det nära arbetet med patienterna sköts av medarbetare bemannade i team bestående av både vård- och paramedicinsk personal.

Vi har ett nära samarbete och beroende av övriga ingående enheter i vår basenhet Neuro-Huvud-Hals Centrum (NHHC) med 650 medarbetare. Vi ser också en styrka i detta för tillsammans är vi starka.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Tillsammans med ledningsteamet, bestående av avdelningschef och 2 biträdande avdelningschefer, förväntas du bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och framgång inom en mängd olika områden allt från kompetensförsörjning och korttidsbemanning till ett fungerande SAM-arbete, en gynnsam arbetsmiljö och allt där emellan.

En stor del i arbetet handlar därför om att på ett nyfiket och öppet sätt sätta sig in verksamhetens komplexa behov och dess utvecklingspotential och sedan, tillsammans med alla andra, fylla behov och omsätta drömmarna till verklighet.

Till din hjälp kommer du att ha.... engagerade medarbetare, diverse förekommande kompetenta stödfunktioner och en spännande och kreativ arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

För att lyckas i rollen tänker vi att du är:

- en teknisk och effektiv administratör som förstår värdet av ordning och reda och inte räds att ta hjälp av andra, gärna med tidigare erfarenhet av personalarbete.

- en god kommunikatör med ett engagerat och förtroendegivande sätt som inte enbart har förmåga att tala utan även att lyssna, gärna med tidigare erfarenhet av förändringsarbete.

-en handlingskraftig ledare med en drivenhet som inte räds att prova nytt och som inte backar för utmaningar i utvecklingsfrågor, gärna med tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation.

-en flexibel problemlösare som stimuleras av att prioritera och växla mellan en mängd olika arbetsuppgifter och situationer, gärna med tidigare erfarenhet av hälso-och sjukvård.

Är det dig vi beskriver?
Då ska du skicka in din ansökan nu, redan idag!

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande Avdelningschef, Neurorehab NUS, NHHC, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vid Neuro-Huvud-Hals centrum NUS arbetar idag ca 600 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård från norra Sverige. Neurorehab Nus består av en slutenvårdsenhet och en dagvårdenhet/mottagning för rehabilitering av patienter med ryggmärgsskador och/ eller traumatiska hjärnskador.
Vårt slutenvårdsprogram och öppenvårdsprogram är ackrediterade enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation) och utvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att öka kvalitet och patientsäkerhet. Vi befinner oss i byggnad 26 (Geriatrikhuset) på Norrlands Universitetssjukhus och vi är ca 60 medarbetare.

Vad gäller ryggmärgsskador så har vi även ett regionuppdrag för de Norra regionerna i Sverige och nyligen beslutades att Neurorehab Nus kommer att bli en av fyra enheter i Sverige som får i uppdrag att bedriva Nationellt högspecialiserad vård för ryggmärgsskadade. Detta innebär att vi under 2022 kommer att förbereda verksamheten för en utökning av antalet vårdplatser och personal så att vi är redo att ta emot fler patienter under våren 2023.

Vårt arbetssätt bygger på teamarbete. I teamet ingår: arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, läkare, kurator, psykolog, och vid behov logoped och dietist.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef är avdelningschefen din närmaste chef och du intar rollen som ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningschefen och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Vidare innebär arbetet att tillsammans med avdelningschef ansvara för personalrekrytering och att arbeta för en god arbetsmiljö som inkluderar rehabilitering. Arbetet innebär också att säkerställa att rutiner är kända och följs samt att de rutiner vi arbetar efter främjar patientsäkerhet.

Du ansvarar för den dagliga driften, bemanningen och schemaläggning. Du kommer att hålla medarbetarsamtal och lönedialoger med medarbetarna. I det dagliga arbetet kan samverkan med andra avdelningar och kliniker ingå.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har ett strukturerat sätt att arbeta med sinne för att prioritera och organisera. Du tar lätt egna initiativ och har vilja och förmåga att tillvarata personalens kompetens och engagemang. Du lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer och har en god samarbetsförmåga. Kommunikation är ett av dina viktigaste verktyg i ditt samarbete med andra.
Du kan hantera flera frågor parallellt och behålla ett jämnt humör även när du stöter på påfrestningar. Du har också ett tydligt patientsäkerhetsfokus och en ledarförmåga som innebär att du leder och motiverar både individer och grupper på ett engagerat sätt. Viktigt att du har förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och subakut geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom samt aktivitetsförmåga utförs av team där flera professioner ingår, så kallad Comprehensive Geriatric Assesment (CGA). Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs med patientens individuella behov i fokus. Målgruppen är personer 65 år och äldre med många olika sjukdomar, så kallad multisjuklighet, i kombination med åldrandets konsekvenser, med behov av specialiserad vård och rehabilitering.

På Geriatriken arbetar fler olika professioner tillsammans, i ett väl fungerande samarbete på och mellan avdelningarna. Här hittar du avdelning 1 som har 20 vårdplatser med inriktning mot subakut allmängeriatrisk vård och rehabilitering samt så kallat snabbspår med övertagning av patienter från MAVA och infektionskliniken.
Avdelning 2 har 12 vårdplatser och bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder.
Avdelning 4 har 20 vårdplatser och bedriver ortopedgeriatrisk akut och subakut vård och rehabilitering.
Samt öppenvård omfattande psykogeriatrisk- och allmängeriatrisk mottagning, bentäthetsmätning samt specialistteam som arbetar i hemmet runt personer med demenssjukdom, multisjuklighet och ortopediska tillstånd.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till avdelning 4 för ett vikariat under en föräldraledighet, som längst till och med 22 januari 2023 - Är det dig vi söker?

Rekryteringen sker löpande så välkommen med din ansökan snarast möjligt!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef att leda arbetet med inriktning mot god och nära vård på Geriatriskt centrum. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare; vår viktigaste resurs. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår. Du arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. I det dagliga arbetet har du förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant utbildning. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av offentlig verksamhet samt chefs- eller ledarskapserfarenhet.

Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är stabil och kan hantera flera frågor parallellt och behåller ett jämnt humör även när du stöter på påfrestningar. För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till ett gott samarbete, såväl hos personal inom kliniken som med andra kliniker samt med externa aktörer. Du har en god förmåga att lyssna och anpassar dig efter situationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Chef till Enheten för utvecklingsstöd - ledning och styrning, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ledningsstaben har ett diversifierat uppdrag med ansvar och stöd i regionövergripande frågor. De enheter som ingår i Ledningsstabens uppdrag är Kanslienheten, Juridik och säkerhet, Folkhälsoenheten, Beställarenheten, FOU Socialtjänst, Memeologen samt Smittskyddsenheten. Alla med uppdrag att bidra till Region Västerbottens målsättning om att ständigt utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med invånare, näringsliv och samhällsaktörer.

En ny enhet för utvecklingsstöd ska etableras vars huvuduppdrag blir att stötta våra verksamheter inom Region Västerbotten i införandet och utveckling av en ny modell för ledning och styrning. Utöver det kommer det finnas ett visst utrymme att erbjuda tjänster som till exempel stöd i planering och genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete utifrån prioriterade behov.

Målsättningen med utveckling av vår ledning och styrning enligt en viss modell är bland annat att skapa en kultur där alla känner sig delaktiga och veta hur de bidrar till helheten. Arbetssättet ska också bidra till att skapa en gemensam bild av vart vi ska, vad som behöver göras, vem som ska göra det och vad som ska prioriteras. Den nya enheten kommer att jobba i nära samverkan med andra för att stärka regionens förmåga att leda, styra och utveckla verksamheten.

Enheten kommer att bestå av 5 medarbetare med olika kompetenser som ska utgöra en helhet för att matcha behovet i det nya uppdraget. Till detta söker vi nu en engagerad lagspelare till chef som kan axla ansvaret för funktionen och dess medarbetare. Ta chansen att vara med på en spännande resa!


ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I din roll som enhetschef kommer du att :
- Ansvara för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar.
- Ansvara för att etablera och leda funktionen som ska fungera som ett effektivt metodstöd för Region Västerbottens införande av verksamhetsstyrningsmodell.
- Skapa en strategi för implementering av regionens verksamhetsstyrningsmodell och leda flertalet medarbetare inom områden såsom:
- Ledning och styrning
- Process- och flödesutveckling
- Ständiga förbättringar/PDCA
- Jobba med processutvecklingsaktivteter samt vara involverad i större regionala utvecklingsaktiviteter.
- Ha ett nära samarbete med våra kunder
- Ha en aktiv roll i Ledningsstabens ledningsgruppsarbete och du rapporterar till direktör för Ledningsstaben.

Placeringsort är Umeå.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Du har flerårig ledarerfarenhet som innefattat verksamhets-, personal-, och ekonomiansvar gärna från kund- och serviceorienterad verksamhet. För att lyckas i rollen behöver Du ha flerårig erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling och strategiskt arbete gärna från offentlig verksamhet. Du har arbetat systematiskt med ledning och styrning och har erfarenhet av att leda andra chefer samt från ledningsgruppsarbete. Då vi är inne i en förändringsresa vill vi att du har erfarenhet av att framgångsrikt driva och leda förändringsarbete. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, du är van datoranvändare, behärskar Officepaketet väl och innehar B-körkort.

För att nå framgång i detta arbete behöver du ha god förmåga att samarbeta. Du får fart på projekt och aktiviteter och jobba målinriktat. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete, se sammanhang och hitta lösningar på komplexa problem. Du kommer ha många kontaktytor och ett nära samarbete med regionens verksamheter vilket kräver en god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Som chef leder, motiverar du och banar väg för medarbetarna för att nå gemensamma mål. Du jobbar för ett positivt samarbetsklimat och känner ett stort engagemang för medarbetarna att lyckas med sina uppdrag.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Ambulanssjukvården, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ambulanssjukvården Västerbotten är en länsövergripande verksamhet under utveckling då vi sedan 1 mars 2019 är en egen organisation inom Region Västerbotten. Vi ansvarar för omhändertagandet av akut sjuka eller skadade patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till sjukhus och vi ansvarar även för transporter som kräver speciell sjukvård. Vi utför runt 33 500 uppdrag årligen i Västerbotten och totalt är vi cirka 150 medarbetare.

Vår ambulansverksamhet i Umeå omfattas av stationer i Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, Vindeln och Umeå. Förutom våra ambulanser, har vi en bedömningsbil, vars syfte är att frigöra ambulansresurser till akuta uppdrag och hjälpa patienter till rätt vårdnivå. Vi genomför ungefär 16 500 uppdrag per år. Som biträdande avdelningschef kommer du att ha ditt kontor på vår station på Ålidhem i Umeå.

Inom ambulanssjukvården Umeå arbetar idag cirka 60 heltidsanställda som är schemalagda dygnet runt årets alla dagar. Du kommer att få leda engagerade och drivna medarbetare som bland annat marknadsför sitt arbete via sociala medier och som uppskattar en lyhörd och handlingskraftig chef.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef med placering i Umeå. Är det dig vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som biträdande avdelningschef är avdelningschef din närmaste chef som leder och fördelar arbetet.

Du har ett delat chefskap tillsammans med en annan biträdande avdelningschef och en avdelningschef. I uppdraget kommer du att jobba 50% kliniskt och 50% administrativt. Du kommer bland annat att leda det operativa arbetet vid stationen såsom skötsel av ambulanser, bemanning och utrustning av ambulanser. Du kommer även att hålla medarbetarsamtal och lönedialoger med dina cirka 25 medarbetare. I uppdraget ingår även beredskapstjänstgöring på obekväm arbetstid när du tjänstgör som ambulanschef i beredskap (ACIB). Uppdraget som ACIB fördelas enligt ett rullande schema och den chef som är ACIB jobbar länsövergripande under beredskapstjänstgöringen.

Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningschef i Umeå och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.

Chefsuppdraget inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du kommer att jobba kliniskt i vår verksamhet söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med minst några års erfarenhet av akutsjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inklusive personal- och budgetansvar. Vidare är det meriterande om du arbetat i en ledande befattning inom en akut verksamhet med dygnet runt bemanning och under större förändringsarbete. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning. Vidare krävs datorvana och att du har B-behörig på ditt körkort då resor i tjänsten förekommer.

Arbete inom ambulanssjukvård kan vara fysiskt påfrestande med tunga lyft i miljöer som inte alltid är möjliga att anpassa för att göra förflyttning av patienter ergonomisk optimal. Därför testar vi din fysiska kapacitet innan anställning. Efter godkänt fystest genomgår du ett körprov som efter godkänt resultat leder dig vidare till slutintervju.

Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering kommer vi att genomföra arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner
Kristian Ådén
Kommunal
0730-322242
kristian.aden@regionvasterbotten.se

David Simonsson
Vårdförbundet
090-785 00 00 (vxl)
david.simonsson@regionvasterbotten.se

Uppdraget som (chefsbefattning) är ett tidsbegränsat förordnande på x år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef Cancercentrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
CANCERCENTRUM på Norrlands Universitetssjukhus är spetskompetens i norra sjukvårdsregionen. Vi behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar i både sluten och öppenvård och erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Det finns även en avdelning för strålbehandling och en klinisk forskningsenhet. Forskning och utveckling är viktiga delar hos oss. Hos oss arbetar ca 370 medarbetare.
Vår öppenvård har fokus på att utveckla vårdformer och metoder i strävan efter en ökad digital närsjukvård och andel patienter som kan överföras från sluten- till öppenvård.
Vi förändrar nu vår chefsstruktur och söker avdelningschefer till öppenvården.


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du kommer att leda öppenvården i nära samarbete med medicinskt ledningsansvarig/medicinsk chef och med chefskollegorna inom enheten. Som chef har du en överblick och deltar i produktionsplanering. Du jobbar med strategisk planering, samarbetar och förändringsleder. Du jobbar med kompetensförsörjning, utbildning/utveckling, har ansvar för ca 30 medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi, bemanning och rehabilitering. Aktivt deltagande i förekommande möten och grupper inom och utom Cancercentrum.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.
Du har arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård. Du har chefs- och ledarerfarenhet.
Öppen- och slutenvården har stora samarbetsytor och därför är det centralt att ha ett gott samarbete med de övriga cheferna på kliniken.
Ständigt behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling kräver att du har ett intresse för detta. Du är strategisk, kommunikativ och kreativ.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Avdelningschef, Rättspsykiatriska avdelningen i Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rättspsykiatrin i Umeå består av en slutenvårdsavdelning som är i säkerhetsklass 2, samt en öppenvårdsmottagning och en undersökningsenhet.

Den Rättspsykiatriska avdelningen har idag 14 vårdplatser och tar framför allt emot personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård men även Kriminalvårdens klienter som är i behov av psykiatrisk vård/bedömning samt patienter från övriga psykiatrin som behöver vårdas i högre säkerhetsklass. Målsättningen med vården är att minska återfall i brott genom att förbättra den psykiska hälsan och arbeta fram individuella och stabila stödfunktioner för att patienten ska kunna återgå till samhället.
När hela Psykiatriska kliniken under hösten 2022 flyttar verksamheterna till nybyggt psykiatrihus, utökar vi också antalet vårdplatser från 14 till 20 inom Rättspsykiatriska vårdavdelningen Det innebär att vi kommer behöva anställa fler medarbetare och
förutom avdelningschef en biträdande avdelningschef .

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en chef och ledare med stor flexibilitet och förmåga till ett inspirerande ledarskap. Din roll är att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. I ditt uppdrag ingår de övergripande ansvaret för Rättspsykiatrins verksamhet, ekonomi och personal.

Som avdelningschef förväntas du tillsammans med medicinskt ledningsansvarig ta ett övergripande ansvar för planering och utveckling samt kvalitetssäkring av vårdprocesser och medicinsk kvalitet. Du förväntas bidra till att vidareutveckla samverkan inom verksamhetsområdet och ombesörja att olika professioners kompetenser tillvaratas i enlighet med vårdprogram, rutiner mm. Du kommer att ingå i olika samarbetskonstellationer med andra aktörer och vårdgrannar. Du deltar i klinikens ledningsgrupp

Som chef inom Region Västerbotten får du ta del av chefsutbildningar och föreläsningar, den senaste forskningen och de personalförmåner du kan läsa om via länken längre ned.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, erfarenhet av arbete som chef och/eller ledare är meriterande. Även erfarenhet inom vårdområdet är meriterande.
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
• Skapa gemensamma visioner
• Utmana och ifrågasätta
• Frigöra handlingskraft
• Uppmuntra och synliggöra
Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare inom avdelningen som med andra verksamheter eller externa aktörer.
Det är önskvärt att du är strukturerad och flexibel. Vi ser gärna att du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Geriatriskt centrum, Umeå

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och subakut geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom samt aktivitetsförmåga utförs av team där flera professioner ingår, så kallad Comprehensive Geriatric Assesment (CGA). Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs med patientens individuella behov i fokus. Målgruppen är personer 65 år och äldre med många olika sjukdomar, så kallad multisjuklighet, i kombination med åldrandets konsekvenser, med behov av specialiserad vård och rehabilitering.

På Geriatriken arbetar fler olika professioner tillsammans, i ett väl fungerande samarbete på och mellan avdelningarna. Här hittar du avdelning 1 som har 20 vårdplatser med inriktning mot subakut allmängeriatrisk vård och rehabilitering samt så kallat snabbspår med övertagning av patienter från MAVA och infektionskliniken.
Avdelning 2 har 12 vårdplatser och bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder.
Avdelning 4 har 20 vårdplatser och bedriver ortopedgeriatrisk akut och subakut vård och rehabilitering.
Samt öppenvård omfattande psykogeriatrisk- och allmängeriatrisk mottagning, bentäthetsmätning samt specialistteam som arbetar i hemmet runt personer med demenssjukdom, multisjuklighet och ortopediska tillstånd.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef till avdelning 4 för ett vikariat under en föräldraledighet, som längst till och med 22 januari 2023 - Är det dig vi söker?

Rekryteringen sker löpande så välkommen med din ansökan snarast möjligt!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef att leda arbetet med inriktning mot god och nära vård på Geriatriskt centrum. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare; vår viktigaste resurs. Ditt ansvar är att resurser används på bästa sätt genom aktivt arbete med utvecklings-, kostnads- och kvalitetsfrågor.

Ansvar för daglig bemanning, arbetsledning samt schemaläggning ingår. Du arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du intar rollen ställföreträdande avdelningschef vid händelse av avdelningschefens frånvaro. I det dagliga arbetet har du förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant utbildning. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av offentlig verksamhet samt chefs- eller ledarskapserfarenhet.

Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är stabil och kan hantera flera frågor parallellt och behåller ett jämnt humör även när du stöter på påfrestningar. För rollen som biträdande avdelningschef är det viktigt att du har förmåga att skapa och uppmuntra till ett gott samarbete, såväl hos personal inom kliniken som med andra kliniker samt med externa aktörer. Du har en god förmåga att lyssna och anpassar dig efter situationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande avdelningschef, Bild och funktionsmedicin, Lycksele

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Bild- och funktionsmedicin Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. Bild- och funktionsmedicin Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar och behandlingar inklusive nuklearmedicin, mammografi samt avancerad perifer- och neurointervention.

Lycksele lasarett och röntgenavdelningen där är till storleken den minsta enheten inom länskliniken med ca 25 anställda.

Vi utför ca 25 000 undersökningar per år fördelat på DT, MR, konventionell röntgen, genomlysning och ultraljud. Vi har även röntgenlab för skelettundersökningar på samtliga sjukstugor i inlandet.

Vi söker nu en biträdande avdelningschef!

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef att leda arbetet med inriktning mot god och nära vård på Bild och funktionsmedicin. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor.

Likaså samverkar och samordnar du verksamheten med andra enheter och huvudmän. Du för regelbunden dialog med våra fackliga samverkansparter. I det dagliga arbetet har du förmågan att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant utbildning. Vi ser det som meriterande med en magisterexamen inom radiologi. Utöver detta är det även meriterande om du har gått regionens interna chefsutbildning morgondagens chefer.

Som ledare har du förmågan att organisera, utveckla och samarbeta för att nå verksamhetens mål. Ledarskapet präglas av ett helhetsperspektiv där du skapar visioner och tydliga mål för verksamheten. Du har lätt för att kommunicera, både i enskilda möten med medarbetare men även i större konstellationer samt har en god förmåga att lyssna. Du har en god förmåga att samarbeta med både dina kollegor på avdelningen men även med andra kollegor inom organisationen.

För att lyckas i rollen behöver du ha intresse och förmåga att både enskilt och tillsammans med medarbetare och övriga i ledningsgruppen driva utvecklings- och förändringsarbeten. Som ledare ser vi även att du har erfarenhet och kan hantera stress på ett lugnt och kontrollerat sätt.

Tidigare erfarenhet av eget arbete inom Bild och funktionsmedicin är meriterande.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu