Verksamhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Verksamhetschef, hälso- och sjukvård i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Biträdande verksamhetschef till Hälso- och sjukvård Äldre

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 16
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå och har idag ca 250 medarbetare. Verksamheten är indelad i hemsjukvård som har drygt 1000 patienter samt särskilt boende som har ca 1100 patienter. Ledningsgruppen består av 11 enhetschefer och en biträdande verksamhetschef samt verksamhetschef.Arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef kommer du att ha ansvar för de åtta enhetschefer som leder sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal i olika team inom såväl hemsjukvård som särskilt boende. Du har ekonomi- och arbetsmiljöansvar för dessa team och rapporterar till verksamhetschef. Du kommer även att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef.

Uppdraget som biträdande verksamhetschef innebär bland annat att:

- Leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna.
- Utveckla och effektivisera samverkan med Regionen där mycket fokus kommer att ligga på God och Nära vård de kommande åren.
- Arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs.
- Fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten.
- Ge återkoppling på utfört arbete.
- Ha ett nära samarbete med övriga verksamhetschefer inom äldreomsorgen.
- Ersätta verksamhetschef vid ledighet eller annan frånvaro.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har flerårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård eller inom regionfinansierad primärvård och har förmågan att omsätta denna erfarenhet i det praktiska arbetet i en omställning till en God och Nära vård.

Du har flerårig erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvård samt goda kunskaper inom lagstiftning relaterad till kommunal hälso- och sjukvård. Då du ansvarar för framtagande av redovisningar, rutiner och information till medarbetarna krävs vana att arbeta i Word, PowerPoint och Excel samt goda kunskaper i svenska språket.

Du är prestigelös och trygg i din ledarroll och vill ha ett nära samarbete med medarbetare och kollegor. Du är strukturerad och klarar av att prioritera i pressade situationer. Du har en god förmåga att se ditt uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med den enskilde patienten eller medarbetaren i fokus.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. B-körkort krävs.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Följ oss på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Psykiatriska kliniken i Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker nu en biträdande verksamhetschef som tillsammans med verksamhetschef och ledningsgrupp leder verksamheten framåt. Är med och driver systematiska förbättringsarbeten utifrån patient, process, och medarbetarperspektiv.

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Psykiatriska kliniken har flyttat till ett nybyggt hus där vårdmiljön kommer präglas av tanken om miljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljö stöttas av modern teknik och forskning.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten och ingår i klinikens ledningsgrupp. Ditt arbete har strategisk karaktär och består av arbetsmiljö-, personal-, och organisationsfrågor samt budget- och resultatansvar. Tillika verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.
Du är ställföreträdare till verksamhetschef samt närmast ansvarig för första linjens chefer som idag är totalt 11 chefer

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Du har mångårig erfarenhet som ledare och erfarenhet av arbete i psykiatrisk verksamhet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från kultur-och värdegrundsarbete samt offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning.

Vi söker dig som bidrar till att leda verksamheten in i en långsiktig strategisk utveckling. Du ser sammanhang och kan prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi tror att du har god förmåga att bygga stabila, tillitsfulla relationer och samarbeten. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Din ledarstil kännetecknas av engagemang och banar väg för ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation som skapar delaktighet.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och kunskap i engelska språket.

ÖVRIGT
Facklig företrädare
Tommy Rönnlund
Kommunal
tommy.ronnlund@regionvasterbotten.se

Neda Dimova Bränström
Psykologförbundet
neda.dimova.branstrom@regionvasterbotten.se

Julia Nygren
Sveriges arbetsterapeuter
julia.nygren@regionvasterbotten.se

Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Bild- och funktionsmedicin (BFM) Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar inklusive nuklearmedicin samt avancerad perifer- och neurointervention. I länet finns förutom konventionell utrustning 5 moderna MR-utrustningar varav två 3T MR-kameror, 6 multislice DT-utrustningar, PET/CT, cyklotron och en aktiv tracerkemiverksamhet.

Forskning bedrivs i samarbete med Umeå universitet till exempel inom fMRI och nuklearmedicin med PET/CT där det pågår internationella samarbetsprojekt. I samarbete med universitetet bedrivs även utbildning av läkare och röntgensjuksköterskor. Vid kliniken arbetar cirka 250 anställda.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Som biträdande verksamhetschef får du möjlighet att leda Bild- och funktionsmedicin i en långsiktig, strategisk utveckling och skapa förutsättningar för en god, nära och jämlik vård.

Tillsammans med verksamhetschef och biträdande verksamhetschef i Skellefteå har du ansvar för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Det innebär ett gemensamt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, patientsäkerhet och ekonomi. Som klinikledning ansvarar ni för verksamhetsplanering, ledningsgruppens arbete, uppföljningar och utredningar. Din uppgift är att leda och stötta avdelningscheferna i deras arbete och utveckla gemensamma arbetsytor.

Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten, och som en del av verksamhetens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi söker dig med minst tre års erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. God förståelse och/eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Vi söker dig som ser sammanhang och kan prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi tror att du har god förmåga att bygga stabila, tillitsfulla relationer och samarbeten. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Din ledarstil kännetecknas av engagemang, lyhördhet och förmågan att skapa ett positivt samarbetsklimat där alla är delaktiga.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten har ca 250 medarbetare och är en länsorganisation där verksamhet finns vid länets alla tre sjukhus.

CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och lägger därför mycket fokus på forskning, utveckling och undervisning.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Genom den bredd som CFOG har inom obstetrik och gynekologi, liksom den geografiska spridningen, så är det en central uppgift att locka och behålla medarbetare för att på så sätt kunna ge patienterna i hela regionen bästa möjliga vård.

Som verksamhetschef arbetar du strategiskt för att hitta nya vägar tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Ett av klinikens viktigaste fokusområden är vår regionvård gällande tumörkirurgi, avancerad obstetrik och att skapa möjligheter till nationell högspecialiserad vård. Ett annat viktigt område är att utveckla CFOG´s strategier som universitetssjukvårdsenhet.

Som verksamhetschef får du möjlighet att leda Centrum för obstetrik och gynekologi i en långsiktig strategisk utveckling och bidra till att den gynekologiska sjukvården och förlossningssjukvården i norra regionen blir ännu bättre!

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. God förståelse och arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka några steg framåt innan du fattar beslut. Det är viktigt att du vill möta förändringar med ett flexibelt arbetssätt då vår verksamhet är i ständig förändring.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har en vilja att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering. Har du tidigare erfarenhet av att leda på distans ser vi det som meriterande då du kommer att vara ledare för en länsorganisation.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Barn- och ungdomscentrum, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och ungdomscentrum, BUC, är en länsklinik med ansvar för den specialiserade barnmedicinska vården i Västerbotten för barn till och med 18 år. BUC är även ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och neonatalvården och tar emot patienter från hela norra regionen. BUC har som en av fyra enheter i Sverige tilldelats uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad (NHV) vård inom svårt kronisk lungsjukdom. Basenheten är en aktiv part i region Västerbottens arbete med att kartlägga förutsättningarna att ansöka om ytterligare NHV-uppdrag.

Målsättningen är att erbjuda alla barn och familjer inom vår målgrupp bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Vården vid Barn- och ungdomscentrum håller mycket hög klass både nationellt och internationellt. Som universitetssjukvårdsenhet prioriterar vi forskning och i samarbete med Umeå universitet bedriver vi ett stort antal forskningsprojekt med patientnära anknytning. BUC har även en viktig roll i den verksamhetsförlagda utbildningen på läkarprogrammets termin 11.

Vi bedriver verksamhet på tre orter - Skellefteå, Umeå och Lycksele. Totalt är vi ca 400 medarbetare som finns på sex organisatoriska enheter. Våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög och flera av våra enheter är eller är på god väg att bli certifierade hälsofrämjande arbetsplatser.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du är förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter kommer ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor att ingå. Du kommer även att ansvara för beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Som verksamhetschef får du möjlighet att leda Barn- och ungdomscentrum i en långsiktig strategisk utveckling och bidra till att barnsjukvården i norra regionen blir ännu bättre!

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Det är meriterande om hur har forskarutbildning och är disputerad.

Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning. God förståelse och arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka strategiskt några steg framåt innan du fattar beslut. Du är stabil, självgående och drivande i din vardag. Du kan agera flexibelt när verksamheten ställs inför utmaningar eller utvecklingsmöjligheter.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Har du tidigare erfarenhet av att leda på distans ser vi det som meriterande. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har en vilja att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Du som söker ska bifoga följande underlag i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Ögonkliniken, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 5
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ögonkliniken Västerbotten bedriver specialistsjukvård inom området ögonsjukdomar i Västerbotten och i norra regionen. Vi finns på länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en universitetsklinik med stora patientflöden som tar hand om patienter i alla åldrar, från nyfödda och uppåt. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbete för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter. Hos oss arbetar cirka 120 medarbetare, som ögonläkare, ögonsjuksköterskor, operationssjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, ortoptister samt optiker. Såväl gamla som nya medarbetare och studenter brukar trivas bra hos oss.

Vi söker nu en ny verksamhetschef då vår nuvarande går i pension.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner samt frigör handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Utöver att leda ögonklinikens ledningsgrupp är du aktiv deltagare i länssjukvårdsområdets ledningsgrupp tillsammans med dina kollegor på andra verksamheter. Du kommer att rapportera till områdeschef och dina närmsta kollegor blir klinikens avdelningschefer samt medicinska chef.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
För detta jobb behöver du ha relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av arbete i chefsposition inom offentlig verksamhet samt med fördel har arbetat inom ögonsjukvård. Vidare är det ett plus om du genomgått ledarskapsutbildningar.

Vi söker en chef som skapar laganda, har ett strategiskt arbetssätt samt engagerar sig i medarbetarnas och organisationens utveckling. Samtidigt bidrar du med stabilitet och är inte rädd att ställa krav för att uppnå en välmående organisation som kännetecknas av ett positivt samarbetsklimat.

I din roll som verksamhetschef banar du väg för goda samarbeten såväl inom som utanför kliniken. För att klara den uppgiften behöver du vara välformulerad och tydlig i din kommunikation samt ha god förmåga att se andra perspektiv.

Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och gör dig förstådd på engelska, både i vardaglig konversation samt fackspråk. Du behöver ha god vana av att använda dator och internet i det dagliga arbetet.

ÖVRIGT
Om du som söker är läkare så kommer din grundplacering hos oss att bli specialist- eller överläkare. För externa ansökningar görs då en kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) när ansökan inkommit. Därför behöver följande dokument bifogas i ansökan (språk kan vara svenska eller engelska):
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling


Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Rörelseorganens centrum i Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum (ROC) är i nuvarande organisation en länsklinik som har verksamhet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt på Skellefteå lasarett. Dessutom utförs operationer på Lycksele lasarett. Hos oss arbetar ca 300 medarbetare inom flera olika professioner. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och lägger därför mycket fokus på forskning, utveckling och undervisning.

Vi söker nu en verksamhetschef för att leda och utveckla rörelseorganens centrum.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner samt frigör handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Ett av klinikens viktigaste fokusområden just nu är bemanning och resursplanering där målet är att locka samt behålla medarbetare för att på så sätt kunna ge patienterna bästa möjliga vård.

Som verksamhetschef ansvarar du för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten, men du är inte ensam. Vid din sida har du stödfunktioner inom både HR och ekonomi. Dessutom jobbar ni i ROCs ledningsgruppen som ett team. Din biträdande verksamhet blir din närmsta kollega och du kommer att rapportera till områdeschef för länssjukvårdområde 2. Vidare har du samarbetsytor med flera andra kliniker och förutom att leda din egen kliniks ledningsgrupp är du aktiv deltagare i länssjukvårdsområdets ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
För detta jobb behöver du ha relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har flera års ledarerfarenhet samt med fördel utbildning inom ledarskap, omvårdnad eller medicin. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av ledarskap inom just hälso- och sjukvårdssektorn eller annan politiskt styrd organisation samt om du har erfarenhet av ortopedi.

Vi söker dig som trivs i en roll där du, genom ditt helhetsperspektiv över kliniken, ser vad som behöver förändras och förbättras. Du har ett driv som smittar av sig och är bekväm med att ibland behöva fatta impopulära beslut.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka några steg framåt innan du fattar beslut. I din roll som verksamhetschef banar du väg för goda samarbeten såväl inom som utanför kliniken. För att klara den uppgiften behöver du vara välformulerad och tydlig i din kommunikation samt ha god förmåga att se andra perspektiv.

Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och gör dig förstådd på engelska, både i vardaglig konversation samt fackspråk. Du behöver ha god vana av att använda dator och internet i det dagliga arbetet.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef Psykiatriska kliniken Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som ingår i Närsjukvårdsområde Umeå, är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.

Under hösten 2022 kommer den Psykiatriska kliniken att flytta till ny byggnad där vårdmiljön kommer präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Boende- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket kommer att märkas på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken blir då klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi har nära relationer till universitetet, enheten för psykiatri. Samarbetet med kommunens socialtjänst och socialpsykiatri är gott och gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten pågår.

Välkommen att söka tjänsten som verksamhetschef till Psykiatriska kliniken Umeå. Placeringsort Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Din uppgift är att leda, planera och utveckla verksamheten vilket också innebär att främja forskning och driva utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och styra mot beslutade mål för Regionens bästa. Befattningen omfattar ansvar inom verksamhetsdrift, personal och ekonomi. Viktiga arbetsområden för rollen är verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå och utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i närsjukvårdsområdets ledning.

KVALIFIKATIONER
Du är högskoleutbildad och har arbetat som chef/ledare och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet inom området psykiatri är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, förmåga att skapa struktur och utvecklar både verksamheten och medarbetare. Du har god kommunikationsförmåga. Du är stabil och har mod att bidra till förändrade arbetssätt och ser utveckling av verksamheten som en naturlig del i ditt uppdrag. Vi ser att du har förmåga att ta fram tydliga målbilder och utifrån detta fatta beslut.

Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

ÖVRIGT
Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Hemtjänsten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 21
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Din kommunala hemtjänst är Umeå kommuns egna och utförare av hemtjänst. Kommunen tillämpar LOV inom hemtjänsten. Vi har lång erfarenhet och är idag den största utföraren med ungefär hälften av brukarna.

Brinner du för att våra äldre ska leva ett gott liv och känna välbefinnande? Välkommen att söka jobb som biträdande verksamhetschef hos oss!

 

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande verksamhetschef har du tillsammans med verksamhetschef verksamhetsansvar för budget och ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Ni arbetar för måluppfyllelse inom Äldreomsorgsförvaltningen och inom Din kommunala hemtjänst. Tillsammans med verksamhetschef har du ett övergripande strategiskt ansvar för planering och verksamhetsutveckling och för att omsätta den strategiska planeringen.

Din kommunala hemtjänst består av cirka 16 enhetschefer som i sin tur leder verksamhetens 15 olika hemtjänstlag som geografiskt finns runt i hela kommunen. Du kommer att ha personalansvar för en del av verksamhetschefens nuvarande medarbetare. Arbetet kräver nära samarbete med kommunens biståndshandläggning, hälso- och sjukvårdsverksamhet, digitaliseringsenhet samt kommunens externa utförare av hemtjänst enligt LOV.

Tillsammans med kollegor och medarbetare ansvarar du för att strategiskt utveckla verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål, äldrenämndens uppdragsplan samt förvaltningens strategiska inriktning och mål och aktivt bidra till måluppfyllelse.

Som biträdande verksamhetschef kommer du ha fokus på;

- övergripande styr-, uppföljnings-, och kvalitetsprocesser,
- trygghetsskapande teknik och digitalisering,
- att initiera till och medverka i kommungemensamt och förvaltningsspecifikt förbättringsarbete,
- arbetet med framtidens äldreomsorg, vilket innebär en omställning där fler äldre ska få vård och omsorg i det egna hemmet och en satsning på förebyggande arbete,
- att styra, följa upp, omfördela och samnyttja resurser när analys av resultat och avvikelser kräver åtgärder för en verksamhet i balans och måluppfyllelse,
- leda processorienterat och arbeta med ständiga förbättringar.

Du rapporterar till verksamhetschef som är din närmaste chef och ingår i dennes ledningsgrupp.

 

Om dig

Vi söker dig som har;

- relevant högskoleutbildning
- erfarenhet av arbete inom omsorg, hälso- och sjukvård eller närliggande verksamhet,
- erfarenhet av systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete
- kunskap om socialtjänstlagen och relevant lagstiftning
- goda färdigheter att arbeta med digitalisering, då detta är en naturlig del av framtidens hemtjänst och äldreomsorg.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer eller motsvarande funktioner, men det är inget krav.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktiga utgångspunkter. Du leder genom ledarna och i ditt ledarskap finner du synergier över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. För att trivas krävs det att du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och finska, www.umea.se/minoriteter. Därför är det meriterande om du har kunskaper i något eller några av dessa språk. 

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 1
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Bild- och funktionsmedicin (BFM) Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar inklusive nuklearmedicin samt avancerad perifer- och neurointervention. I länet finns förutom konventionell utrustning 5 moderna MR-utrustningar varav två 3T MR-kameror, 6 multislice DT-utrustningar, PET/CT, cyklotron och en aktiv tracerkemiverksamhet. Kliniken genomför ca 190 000 undersökningar per år.

Forskning bedrivs i samarbete med Umeå universitet till exempel inom fMRI och nuklearmedicin med PET/CT där det pågår internationella samarbetsprojekt. I samarbete med universitetet bedrivs även utbildning av läkare och röntgensjuksköterskor. Vid kliniken arbetar cirka 250 anställda.

Vi söker nu verksamhetschef till vår länsklinik.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen, samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot mål för regionens bästa. Du arbetar vidare för att utveckla Bild- och funktionsmedicins roll som en viktig aktör på såväl regional som nationell nivå.

Befattningen omfattar ansvar inom verksamhetsdrift, personal och ekonomi. Viktiga arbetsområden för rollen är verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga regioner i Norrland.

Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten, och som en del av verksamhetens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten inom länssjukvårdsområdet utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Du har god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, förmåga att skapa struktur och utvecklar både verksamheten och medarbetare. Du har god kommunikationsförmåga. Du är stabil och har mod att bidra till förändrade arbetssätt och ser utveckling av verksamheten som en naturlig del i ditt uppdrag. Vi ser att du har förmåga att ta fram tydliga målbilder och utifrån detta fatta beslut.

Du behöver ha god förståelse och intresse för forskning, utveckling och utbildning samt skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar. I centrumet ingår enheter vid länets tre sjukhus med totalt cirka 250 medarbetare. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering.
Sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi.

Vi söker nu en biträdande verksamhetschef.
Skicka in din ansökan idag, vi ser framemot att lära känna dig !


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef arbetar du nära verksamhetschefen. I uppdraget ingår bl.a. att vara verksamhetschefen behjälplig vid rekrytering, ansvara för arbetsmiljöarbete och kvalitetssäkring. Att driva eller delta i upphandlingar eller projekt är en del av vardagen. Du är också en drivande kraft i vår omställning mot god och nära vård.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har Chef- / ledarerfarenhet. Vi ser det meriterande om du arbetat i och/eller drivit projekt tidigare. Erfarenhet av upphandling är meriterande.

Uppdraget som biträdande verksamhetschef spänner över en bredd av arbetsuppgifter. För att trivas i rollen behöver du vara en strukturerad och självgående person. Du har en utpräglad samarbetsförmåga, står trygg och tålmodig i dina beslut. Med ett kommunikativt förhållningssätt medverkar du till konstruktiva lösningar och samarbeten med både interna och externa samarbetsparter och leder oss stabilt framåt.

Tjänsten fördelas till 50 % biträdande verksamhetschef, och 50 % inom ditt kompetensområde.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 8
Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Inom Individ – och familjeomsorgen finns det öppenvårdsinsatser för barn/unga/familj och vuxna, samt stödboenden för vuxna med beroendeproblematik som är beslutade av myndighetsutövning. Inom verksamheten finns också erbjudandeverksamheterna för barn/unga/familj och vuxna, boende för EKB och Centrum mot Våld där även Barnahus ingår. Verksamhetsområdet består av 8 enhetschefer och ca 140 medarbetare som arbetar i nära samverkan med interna och externa samverkanspartners.

Nu söker vi en biträdande verksamhetschef. Är du den vi söker?Uppdraget som biträdande verksamhetschef 
Som biträdande verksamhetschef har du ansvar att arbeta för måluppfyllelse inom Stöd och omsorg utifrån din nivå. Ansvarsområdet innefattar Individ- och familjeomsorgen för hela Stöd och omsorg. Du har ett övergripande operativt ansvar för att omsätta den strategiska planeringen i praktiken genom dina underställda chefer. I arbetet ingår att i nära samverkan med biträdande verksamhetschef myndighetsutövning, arbeta gemensamt för att verksamheterna ska nå uppsatta mål, samt att tillsammans med områdena funktionshinderomsorg och myndighetsutövning verka för en gemensam helhetssyn mellan områdena.

Du har ett direkt ansvar för personal, kvalité, ekonomi och arbetsmiljö i ditt verksamhetsområde. Dina uppdrag är att:

- Utforma verkställigheten utifrån brukarnas behov och den strategiska planen som verksamhetschef på Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att hålla ihop
- Operativt utforma och driva kostnadseffektiv verksamhet med fokus på självständighet och som möjliggör nämndens inriktning att ge stöd på hemmaplan
- Arbeta effektivt och gränsöverskridande med bemanningsplanering för att säkerställa rätt insats i rätt tid
- Omvärldsbevaka i syfte att ge underlag till strategisk inriktning
- Säkerställa horisontella processer genom kollegialt samarbete
- Utveckla ledarroller i ditt område genom att förstärka det processinriktade ledarskapet

Du rapporterar till verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen och ingår i hennes ledningsgrupp.


Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller så har du annan likvärdig utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant. Du har erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg och är väl förankrad inom den lagstiftning som gäller inom området. Har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövning är det meriterande.  Vi vill att du har erfarenhet av att vara chef, helst ska du ha varit chef för chefer. Du har i ditt ledarskap arbetat systematiskt med utvecklings- och kvalitetsarbete. Har du arbetat i en politiskt styrd organisation är det meriterande.                     

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktigt utgångspunkter. Du leder genom ledarna och ska skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Kurator/Verksamhetschef till Studenthälsan

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Studentcentrum är universitetets sammanhållande resurs för utbildningsadministrativa och studentstödjande processer.

Studentcentrum består av verksamhetsområdena; Studenthälsa, Studievägledning och Studentstöd för funktionsnedsättning, Examina, Antagning och Ladok (studiedokumentation). 

Vid Studenthälsan arbetar idag åtta personer: sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeut, psykologer och folkhälsovetare. Studenthälsans uppdrag handlar i första hand om att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Studenthälsans verksamhet omfattas av hälso-och sjukvårdslagen.

Då Studenthälsans verksamhetschef kommer att avsluta sin anställning vid universitet söker vi nu en verksamhetschef med omfattning på 50% och som kurator 50%. 

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef ansvarar du för att verksamheten bedrivs så att god kvalitet och patientsäkerhet upprätthålls. I arbetsuppgifterna ingår att leda och ansvara för löpande verksamhetsplaneringen och samverkan med interna och externa parter. Det ingår inte personalansvar.

Arbetet innebär även att ge rådgivning och göra bedömningar under drop in och i telefon, ge individuellt samtalsstöd, informera och utbilda student- och personalgrupper samt ge konsultativt stöd till personal vid lärosätet.

Arbetet kan även innebära att du kommer att vara med och utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt att samarbeta med nyckelaktörer inom och utanför universitetet, bland annat med institutioner, fakulteter, studentkårer, hälsocentraler och psykiatri.

Därutöver ingår övriga administrativa uppgifter inom verksamhetsområdet. Studenthälsan använder journalsystemet CGM J4. 

Kvalifikationer

- Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer vara motsvarande.
- Du har antingen chefserfarenhet eller erfarenhet av att arbete i ledningsfunktion med ansvar för att planera och styra en verksamhet eller för en arbetsgrupp.
- Du är en tydlig ledare som genom delaktighet och dialog involverar dina medarbetare i verksamhetens utveckling.
- Du har aktuell klinisk erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.  
- Du har gedigna kunskaper om stödjande, motiverande och rådgivande samtal samt god erfarenhet av att arbeta förebyggande i hälsofrämjande processer.
- Arbetet kräver att du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska som engelska.

Meriterande:
Grundläggande psykoterapiutbildning
Erfarenhet av arbete med kris och krishantering

Som person är du empatisk, lyhörd och arbetar lösningsfokuserat. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten och har en hög grad av flexibilitet. Du som vill arbeta och utvecklas med oss ska trivas i en akademisk och mångkulturell miljö, kunna arbeta självständigt och ha lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. 

Villkor

Tillsvidare anställning, heltid. Tillträde 2022-08-15 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-03!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Verksamhetschef Servicecenter

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Digitalisering och Service är ett nytt verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!

Vi söker nu en verksamhetschef till Servicecenter vars uppdrag är att erbjuda och leverera värdeskapande servicetjänster till våra invånare, patienter och all verksamhet inom Region Västerbotten. Genom hög tillgänglighet, effektiva processer och bemötande i världsklass skapar vi förutsättningar för en god upplevelse av oss som både vårdgivare och arbetsgivare. Servicecenter är en länsövergripande verksamhet med centrala funktioner för patient-och interna servicetjänster. Verksamheten ansvarar idag för sjukresor, patientservice, kundtjänst- och bemanningsservice. Verksamheten består av ca 100 medarbetare.ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I din roll som verksamhetschef kommer du att:
- ansvara för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar
- lägga stort fokus på att skapa och möjliggöra konceptet Framtidens service och stöd och att utveckla sjukresan för patienter och regionens medarbetare.
- driva omfattande förändringsuppdrag för att möta framtidens hälso- och sjukvård
- leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med din ledningsgrupp
- ha ett nära samarbete med våra kunder
- ha en aktiv roll i verksamhetsområdets ledningsgruppsarbete, där uppdraget är att bidra till verksamhetsområdets totala utveckling och service. Du rapporterar till Digitaliserings- och servicedirektör.

Du har i dagsläget två direktrapporterande chefer.KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi vill att du har flerårig chefserfarenhet som innefattat verksamhets-, personal-, och ekonomiansvar gärna från kund- och serviceorienterad verksamhet. Du har tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt från ledningsgruppsarbete. Då vi är inne i en förändringsresa vill vi att du har erfarenhet av att framgångsrikt driva och leda utvecklings- och förändringsarbete. Du har hög digital kompetens, goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift och innehar B-körkort.

Din förmåga att driva utveckling och förändring på ett framgångsrikt sätt värderar vi högt tillsammans med din kommunikativa förmåga för att skapa en öppen, kreativ och trygg plats för din organisation att verka i. Du är beslutsam och jobbar uthålligt för att nå överenskommet resultat. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. Jobbet innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med Regionens verksamheter varför du behöver vara utåtriktad och skicklig på att skapa kontakter och bygga långsiktiga relationer.ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Mariagården söker verksamhetsansvarig

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 18
Om Mariagården
Till sommaren kommer vår nuvarande verksamhetsansvariga att gå i pension. Vi söker därför efter en ny verksamhetsansvarig som tillsammans med oss andra kan fortsätta att driva och utveckla Mariagården. Är det dig vi söker?
Mariagården är en idéburen ideell förening utan vinstintresse. Vi har fyra gruppbostäder och omfattande daglig verksamhet vilka alla är belägna i vackra och natursköna Kassjö, ca 2,2 mil utanför Umeå. Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariationer inom personkrets 1 i LSS.
Mariagårdens värdegrund är inspirerad av antroposofi, läkepedagogik och socialterapi. För oss innebär det att vi arbetar aktivt med att stimulera både vårt intellekt, våra känslor och vår vilja eftersom vi tror att det ger bra möjlighet till utveckling för alla: boende och arbetstagare så väl som medarbetare. Vi strävar också efter att verksamheten är självförvaltande, alltså att varje enskild medarbetares engagemang och delaktighet i utvecklingen av verksamheten är viktig.
Om tjänsten
I tjänsten som verksamhetsansvarig ingår tre olika delar. En del som handlar om de mjukare värdena, en del som är av rent formell karaktär och en del som handlar om genomförande.
Till din hjälp har du ca 20 boende/arbetstagare och ca 55 medarbetare som arbetar i daglig verksamhet, i gruppbostäderna, som fastighetsskötare, eller i administrationen. Du leder en samordningsgrupp bestående av ansvariga från samtliga gruppbostäder och daglig verksamhet, en sjuksköterska och en administrativt ansvarig. Gruppen organiserar och leder den dagliga driften. Du rapporterar direkt till styrelsens ordförande.
Som verksamhetsansvarig ansvarar du för att:
· tillsammans med oss andra leda, utveckla och utforma ett aktivt kulturliv, arbetsliv och socialt liv.
· skapa engagemang och delaktighet i medarbetargruppen.
· finnas som stöd till verksamhetens medarbetare.
· samverkan med olika aktörer både internt och externt sker.
· planering, uppföljning, utvärdering och förbättring av handlingsplaner och verksamhetsmål så som kvalitetsledningssystem, ekonomi, arbetsmiljö och egenkontroll sker.
· säkerställa att lagar och föreskrifter tillämpas samt att
· Mariagårdens regler och rutiner förvaltas, efterlevs, tillämpas och vidareutvecklas.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Men självklart har vi några förväntningar på kommande verksamhetsansvarig.
· Vi söker en ansvarig med dokumenterat goda ledarskapsförmågor och strategiska kunskaper.
· Du ska vara handlingskraftig, ha självkännedom och en utpräglad samarbetsförmåga.
· Du ska ha dokumenterad erfarenhet från ledande befattning i liknande verksamheter och du använder dig på ett naturligt sätt av IT-verktyg som stöd i ditt arbete.
· Du är duktig på att marknadsföra verksamheten och är en god kommunikatör.
· Sist men inte minst ser vi gärna att du har ett intresse av, eller erfarenhet från andra socialterapeutiska/läkepedagogiska verksamheter.
Kvalifikationer:
Du är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som anses likvärdig och uppfyller tillståndsmyndighetens krav för att vid behov godkännas som föreståndare enligt LSS.
Du har goda kunskaper inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Du har kunskap och erfarenhet av arbete på grupp/servicebostad enligt LSS.
Du har, slutligen, någon form av ledarskapsutbildning och kunskap om arbetsrättslagstiftning.
Vad får du av oss?
Förhoppningsvis ett roligt och utmanande jobb, med möjlighet till utveckling både som individ och som ledare.
På Mariagården arbetar vi alltid efter våra kärnvärden som ska vara ledande i vårt dagliga arbete.
Vi strävar efter att både utveckla och förvalta det vi redan byggt upp, med målet att skapa boende, stöd och verksamhet för våra boende och arbetstagare så att deras utvecklingsmöjligheter tillvaratas på bästa sätt i övertygelse om att innerst inne är alla människor hela.
Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader
Omfattning: Heltid
Ange gärna löneanspråk
Kollektivavtal finns
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!


Känner du att det här är något för dig, skicka in din ansökan till:
jobbansokan@mariagarden.se eller kontakta ordf. Dan Engman, 070-395 5255
Om Mariagården: www.mariagarden.se


Ansök senast: 2022-02-20
Vi behandlar ansökningar löpande.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Neuro-, huvud-, och halscentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neuro- Huvud- Hals Centrums sammanhållna organisation (NHHC) har ca 650 medarbetare inom neurokirurgi, öron- näsa- hals- och käkkirurgi, neurologi, klinisk neurofysiologi samt smärt- och neuro-rehabilitering, logopedi och hörcentral. Den bärande tanken i enheten är att utveckla och samla spetskompetens inom dessa verksamheter för att möjliggöra förutsättningar för utveckling och kunna erbjuda god vård inom samtliga av basenhetens diversifierade kompetensområden.

Till NHHC remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom öron-, näsa och hals- och neuro området liksom högspecialiserad neurorehabilitering.Här bedrivs också länssjukvård och omfattande forsknings- och undervisning med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet.

I en nationell jämförelse är NHHC framgångsrikt i behandlingen av MS, PS, ALS, HC och stroke. När det gäller avancerad ryggkirurgi har neurokirurgiska kliniken ett för Sverige unikt samarbete med ortopediska kliniken på sjukhuset.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss på NHHC ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Tillsammans har ni ansvar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och patientsäkerhet. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst avdelningschefer men också att stötta i övrigt förekommande ledningsarbete. Din roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du är direkt underställd verksamhetschef och egna ansvarsområden delegeras utifrån kompetens.

Du är verksamhetschefens ställföreträdare samt chef för vissa enheter och medarbetare. I dina arbetsuppgifter ingår även beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning, samt kvalitetsarbete. Ditt uppdrag är även att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs hos oss.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med ledarskapsutbildning. Du har mångårig chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård där erfarenhet inom området neuro, huvud, hals är meriterande.

Det är viktigt att du har förmåga att prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Du bör i detta uppdrag vara drivande och sträva efter ett gott samarbete både inom och utanför verksamheten genom att relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Det är viktigt att du är intresserad av att praktisera ett strategiskt och samtidigt relationsinriktat ledarskap genom att inspirera och stötta dina medarbetare och ta vara på deras kunskaper och erfarenheter för att bidra till att nå gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av engagemang, lyhördhet och god kommunikativ förmåga.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Medicincentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med ca 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området. Verksamheten spänner över en stor del av det internmedicinska fältet: akutmedicin, gastroenterologi, lung- och allergimedicin, endokrinologi och diabetes samt njurmedicin. Inom Medicincentrum bedrivs också klinisk forskning och utbildning och vi strävar efter att hålla kunskap och kompetens på en hög nationell nivå. Vi är en verksamhet som präglas av våra ledord - Tillsammans, kunskapsstyrt, tryggt och drivande.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Tillsammans har ni ansvar för Medicincentrums verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och patientsäkerhet. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst läkarnas verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Medicincentrum. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du är direkt underställd verksamhetschef.

Du är verksamhetschefens ställföreträdare samt chef för vissa enheter och medarbetare. Du kommer att ha det medicinska ledningsansvaret för Medicincentrum, samt ansvara övergripande för avvikelsehantering. I dina arbetsuppgifter ingår även beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning, samt kvalitetsarbete. Ditt uppdrag är även att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs hos oss. I ditt uppdrag möjliggörs även klinisk tjänstgöring.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Medicincentrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete.

KVALIFIKATIONER
Du är disputerad specialistläkare eller överläkare och har utbildning och erfarenhet som gör att du kan axla ett medicinskt ledningsansvar för Medicincentrum. Erfarenhet från att driva medicinskt utvecklingsarbete är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare chefs- eller ledaruppdrag samt förändringsarbete.

Det är viktigt att du har förmåga att prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Du bör i detta uppdrag vara drivande och sträva efter ett gott samarbete både inom och utanför verksamheten genom att relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Det är viktigt att du är intresserad av att praktisera ett strategiskt och samtidigt relationsinriktat ledarskap genom att inspirera och stötta dina medarbetare och ta vara på deras kunskaper och erfarenheter för att bidra till att nå gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av engagemang, lyhördhet och god kommunikativ förmåga.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Hand- och plastikkirurgisk klinik, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hand- och plastikkirurgisk klinik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedriver högspecialiserad hand- och plastikkirurgi för patienter i den norra regionen. Vi ansvarar för nationell högspecialiserad vård inom området plexus brachialisskador. På kliniken arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Hos oss finns en vårdavdelning, en mottagning, en operationsavdelning, en rehabiliteringsavdelning och en avdelning för medicinsk dokumentation. Vi bedriver aktivt forskning och utbildning inom området.

Vi söker nu en verksamhetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef för Hand- och plastikkirurgisk klinik har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen.

Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga Norrlandsregioner och med motsvarande utförare i Sverige.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Hand- och plastikkirurgisk kliniks ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav. Det är meriterande om du tidigare haft en ledande position inom hälso- och sjukvård.

Vi söker dig som har ett gott ledarskap, en förmåga att skapa struktur och som kan fortsätta utveckla verksamheten. Du har vidare förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare inom Hand- och plastikkirurgisk klinik som med andra verksamheter samt med externa aktörer. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser, jobbar för effektiva vårdkedjor och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetent personal så att kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Detta i nära samarbete med universitetet där forskning, utveckling och utbildning bedrivs. Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef LSS

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 21
Om jobbet
Vill du vara med och driva samt utveckla Furan i Bullmark och Bodbyn?
Nu finns det möjlighet för dig att söka tjänsten som verksamhetschef för Furans LSS-verksamheter i Bullmark och i Bodbyn.
I rollen kommer du tillsammans med oss arbeta efter Furans ledstjärnor -se individen, -se möjligheter, -livsglädje och arbetsglädje, -tydlig struktur och tydliga mål, -kunskap, kompetens och framtidsvisioner.
Om Furan
Furan är en ideell förening utan vinstintresse med två gruppbostäder och en daglig verksamhet naturskönt belägen i Bullmark cirka tre mil utanför Umeå samt en gruppbostad i Bodbyn ca. 2,5 mil utanför Umeå. Vår verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning inom personkrets 1 i LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Furan erbjuder daglig verksamhet och bostäder för dessa personer.
Om tjänsten
Som verksamhetschef kommer du att leda och utveckla verksamheten som du ansvarar för. Personalansvar för verksamheten kommer att vara en stor del av ditt arbete och du kommer framförallt arbeta med att skapa engagemang och delaktighet samt finnas där som stöd till din personal. Till din hjälp har du fyra gruppledare, en på varje gruppbostad och en i den dagliga verksamheten. De ingår tillsammans med dig och Furans sjuksköterska i en ledningsgrupp.
Som verksamhetschef ansvarar du för arbetsmiljöfrågor och för att utveckla verksamheten tillsammans med hyresgäster/arbetstagare, gruppledare och medarbetare utifrån ett omvärldsbevakande förhållningssätt. Andra ansvarsområden är ekonomi och budgetfrågor samt uppföljning av mål och ekonomi med analyser. Du ansvarar även för att förvalta och vidareutveckla arbetssätt, ekonomi, mål och åtaganden samt för att verka för en god samverkan med olika aktörer både internt och externt.
Som verksamhetschef på Furan har du även HSL-ansvar för verksamheten.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en chef med dokumenterat goda ledarskapsförmågor och strategiska kunskaper. Du ska vara handlingskraftig, ha självkännedom och en utpräglad samarbetsförmåga. Du ska ha dokumenterad erfarenhet från ledande befattning i liknande verksamheter och använder dig på ett naturligt sätt av IT-verktyg som stöd i ditt arbete. Du är duktig på att marknadsföra verksamheten och vara en god kommunikatör.
Kvalifikationer:
Du är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som anses likvärdig och uppfyller tillståndsmyndighetens krav för att godkännas som föreståndare enligt LSS. - Kunskap inom socialrätt och någon form av ledarskapsutbildning. - Kunskap och erfarenhet av arbete på grupp/servicebostad enligt LSS. - Goda kunskaper inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

På Furan arbetar vi alltid utifrån våra ledstjärnor. Våra värdegrundsord ska vara ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. På Furan drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.

Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Är du vår nästa verksamhetschef?
Välkommen med din ansökan!

Ansökan skickar du in via e-post till
furan@bullmark.se

Ansök nu

Områdeschef för Närsjukvård Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 3
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker dig som vill göra skillnad! VI söker en områdeschef till Närsjukvårdsområde Umeå som har till ansvar att driva och utveckla verksamheten för att tillgodose våra patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i hälso- och sjukvård samt i vård och omsorg.

Organsisatonen verkar för god samverkan mellan sjukhusvård och primärvård för stora patientgrupper vilket stödjer omställningen till nära vård genom att den vård som behövs ofta och nära organiseras i närsjukvårdsområden med förutsättningar att skapa en sömlös vård. Den vård som behövs sällan koncentreras för att skapa bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

I närsjukvårdsområdet ingår verksamhet med geografiskt ansvar för patienter i närområdet som Hälsocentraler i Umeå inklusive kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Vuxenpsykiatrisk verksamhet. Utöver det finns ett antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-/barnhälsovård, Ambulanssjukvården, Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicinskt centrum samt Infektionskliniken.


ARBETSUPPGIFTER
Som områdeschef för Närsjukvårdsområde Umeå har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med övriga områden. Som områdeschef för närsjukvårdsområde Umeå har du ett särskilt ansvar att utveckla den nära vården, dvs samarbetet mellan primärvård, sjukhusvård och vidare med kommunerna vilket ställer krav på din förmåga att se och förstå hela bilden.

Du är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören och utöver att leda och utveckla närsjukvårdsområdet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i förvaltningens ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Du har omvittnat god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, beslutskompetent och tydlig i din kommunikation. Ett naturligt driv, ihärdighet och strategiskt tänkande är egenskaper som genomsyrar dig. Du skapar engagemang och hållbara resultat genom att formulera visioner, sätta upp gemensamma mål och följa upp.

Vi söker dig som har arbetat som chef och som har erfarenhet av ledning och styrning i komplexa organisationer i allmänhet och sjukvård i synnerhet. Har du dessutom erfarenhet av att vara chef över chefer, är detta meriterande.

Du har för funktionen relevant högskoleutbildning och kännedom om uppdraget från beställarenheten gällande primärvård och slutenvård. Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning och skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef Ambulanssjukvård Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ambulanssjukvården Västerbotten, som ingår i Närsjukvårdsområde Umeå, ansvarar för omhändertagandet av akut sjuka eller skadade patienter och för planerade sjuktransporter mellan sjukhus. Den vägburna ambulansverksamheten består av 15 ambulansstationer i länet, där fyra stationer bedrivs på entreprenad, de övriga stationerna driver regionen i egen regi. Det finns totalt 16 dygnsambulanser, fem dagbilar, en bedömningsbil och en sambulans. I Åsele finns en akutbil som drivs och bemannas i samverkan mellan Åsele kommun och regionen.

Regionen har samverkansavtal med Sjöfartsverket där ambulanssjukvården bemannar SAR helikoptern vid sjukvårdsinsatser till sjöss. Vidare har regionen IVPA avtal med 18 orter samt samverkansavtal för gränsområdet mot Norge.

Ambulansverksamhetens ledning består, utöver verksamhetschef, av tre avdelningschefer, tre biträdande avdelningschefer, ambulansöverläkare, patientsäkerhetssamordnare, FoU-ansvarig, vård- och kvalitets utvecklare, utbildningsansvarig samt klinikadministratör. Totalt är vi ca 150 medarbetare.

Vi söker nu en verksamhetschef till Ambulanssjukvården i Västerbotten.
Placeringsort enligt överenskommelse.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ansvarar du för länsövergripande rutiner och riktlinjer samt kompetensutveckling, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du ser helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Vi vill att du jobbar vidare med regionens omställning av nära vård, samt fortsätter med det förändringsarbete som hittills skett inom ambulanssjukvården. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och styra mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå och utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i närsjukvårdsområdets ledning.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Du har arbetat som chef/ledare och har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Bred kunskap inom området akut- och ambulanssjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Arbetet kräver att du är initiativtagande, ihärdig och har mycket god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap med förmåga att motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Habiliteringscentrum

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn, ungdom- och vuxenhabilitering samt synrehabilitering och hörselrehabilitering. Verksamheten ger rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar. Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare med arbetsplatser i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Verksamhetens uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna som vi möter.

Vi söker nu en verksamhetschef till Habiliteringscentrum i Västerbotten.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du har det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa där tillsammans är ledordet. Samverkan är en naturlig del i arbetet såväl internt inom Habiliteringscentrum som med resten av regionens verksamheter samt våra externa parter.

Som verksamhetschef för Habiliteringscentrum är du direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå även om verksamheten är länsövergripande. Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och har ett strategiskt och brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse. Där du är chef - där trivs och utvecklas medarbetare och patientens behov sätts först. Du kan skapa goda förutsättningar för ett gott samarbete såväl internt som externt.

Du ingår i Närsjukvårdsområde Umeås ledningsgrupp och är delaktig i det övergripande strategiska arbetet. Du gillar att arbeta i en teambaserad miljö där var och en förväntas bidra med sin kompetens för att nå målen.

Du har erfarenhet av att arbeta som chef, du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet av arbete inom prevention, habilitering/rehabilitering, forskning och utveckling samt har erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap. Ledarskapsutbildning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Stöd och omsorg ansvarar för socialtjänsten i Umeå kommun.

Området är indelat i tre större verksamhetsområden; myndighetsutövning, funktionshinderomsorg samt individ-och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Individ och familjeomsorgen ansvarar för  öppenvården, erbjudanderesurser, familjehemscentrum samt boende för ensamkommande barn och unga.

Vi söker nu dig som vill arbeta som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO)!

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef arbetar du för måluppfyllelse inom hela området Stöd och omsorg. Du har ett övergripande strategiskt ansvar för planering, behovsprognoser och utformning av insatser och du ansvarar för att skapa och upprätthålla god samverkan med externa aktörer, föreningsliv och civilsamhället.

Våra verksamhetschefer har stort fokus på förvaltningsmålen; rätt insats i rätt tid, ökad samordning mellan våra verksamhetsområden, bättre förutsättningar för nära ledarskap och budget i balans. Verksamhetschef IFO är processägare för delprocessen stöd och skydd till barn, unga och familj. Processen verkar över flera av våra verksamhetsområden och processägaren arbetar för att processen som helhet är ändamålsenlig och effektiv. Med det avses att flödet fungerar så bra som möjligt genom organisationens nödvändiga funktioner oavsett verksamhetsområde - från att behov uppstår till dess att behovet är tillgodosett. Processägaren har befogenheter och mandat att leda arbetet över linjeorganisationens områdesgränser. Processägaren får vidta de åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål i aktuell process. Arbetet genomförs i nära samarbete med övriga verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer. Det ligger också i processägarens uppgift att utveckla våra öppenvårdsinsatser för målgruppen.

Du har direkt ansvar för kvalité, ekonomi och arbetsmiljö i ditt verksamhetsområde. Ansvarsområdet innefattar verkställighet och erbjudandeverksamheter inom Individ-och familjeomsorg och ensamkommande barn. Dina huvuduppdrag innebär att:

- Tillsammans med kollegor och medarbetare strategiskt utveckla verksamheten utifrån Kommunfullmäktiges mål och Individ- och familjenämndens uppdragsplan
- Bidra aktivt till att nämndens samtliga verksamheter inom Stöd och omsorg når måluppfyllelse. Detta förutsätter samarbete och helhetssyn
- Initiera till och medverka i kommungemensamt förbättringsarbete
- Göra uppföljning, omfördela och samnyttja resurser när analys av resultat och avvikelser kräver åtgärder för en verksamhet i balans
- Leda processorienterat och arbeta med ständiga förbättringar

Du rapporterar till socialdirektören och ingår i hennes ledningsgrupp.  Till din hjälp har du en biträdande verksamhetschef.

Om dig
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning, helst med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning
- erfarenhet av socialt arbete inom individ- och familjeomsorg
- erfarenhet av att vara chef för, och leda genom andra chefer
- erfarenhet av utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete

Tjänsten innebär att du representerar verksamheten i olika media, så du behöver erfarenhet av det och även känna dig bekväm i de situationerna.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktigt utgångspunkter. Du leder genom ledarna och ska skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. 

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Verksamhetschef Medicincentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en av största klinikerna i länet med drygt 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området.
Det kliniska uppdraget spänner över allt från akutmedicinsk närsjukvård för hela länsdelen till högspecialiserad sjukvård för patienter från hela norra regionen. Eftersom NUS är ett universitetssjukhus är forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner viktig för Region Västerbotten, och som en del av centrumets ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet. Tillsammans med det kliniska uppdraget utgör dessa uppdrag Medicincentrum en stor utmaning i att samtidigt som man ska bedriva en stor klinisk basverksamhet också utföra och utveckla forskningsverksamheten och den kliniska undervisningen. Visionen är att Medicincentrums forskning ska stå sig väl i nationell och internationell klass, vara stimulerande för redan etablerade forskare samt attrahera nya medarbetare att påbörja forskarutbildning.

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och är vår viktigaste resurs. Du har en viktig roll som ledare där du genom ett coachande ledarskap är en förebild som bidrar till vård i världsklass. Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Vidare måste vårt kultur- och värdegrundsarbete genomsyras av ett närvarande ledarskap.

Vi söker nu en verksamhetschef som tillsammans med medarbetarna vill vara med och utveckla Medicincentrum på vår resa som ska ge invånare i Region Västerbotten bästa möjliga förutsättningar att leva ett liv i god hälsa!

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Medicincentrum i Umeå har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet. Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå. Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Du är handlingskraftig, kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat som utvecklar verksamheten både strategiskt och långsiktigt. Arbetet kräver att du tar initiativ och har mycket god samarbetsförmåga. Vi vill också att du har förmåga att driva ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete.
Som person är du lugn och stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap och kan motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som både håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare i komplexa organisationer och som har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Du har lämplig högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vetenskaplig och pedagogisk skolning samt erfarenhet av medicinsk forskning och utbildning är en viktig merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Uppdraget som verksamhetschef är tidsbegränsat, vanligtvis 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. För läkare gäller tillsvidareanställning som specialistläkare/överläkare. Nivåplacering sker utifrån den sökandes kompetens. Detta beslut föregås av sedvanligt tillsättningsförfarande.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef Cancercentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar, erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. De människor vi tar hand om vårdas både inneliggande på våra avdelningar och polikliniskt på våra mottagningar. På mottagningarna ges och följs behandlingar som inte kräver inneliggande sjukvård. Vi verkar även inom strålbehandling, klinisk forskning samt konsulterar inom hela norra sjukvårdsregionen.
Forskning, utbildning och utveckling är viktiga delar av vår verksamhet. På Cancercentrum bedrivs klinisk och translationell cancerforskning i nära samarbete med Umeå Universitet.
Vår vision är att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och att alla ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Människorna som vi ger vård ska uppleva att olika professioner samarbetar för att ge en sammanhållen vård av hög kvalitet. Vi har många kontaktytor, exempelvis mot RCC, Universitetet, samarbete med många kliniker på NUS och kliniker på andra sjukhus i Norra regionen. Samverkan är en viktig del för vår organisation.


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

I tät dialog med verksamhetschef (VC) leda klinikens arbete, i nuet och med det längre perspektivet. Arbetsuppgifter som är kopplade till medicinskt ledarskap ingår ej. Du fungerar som Tf VC vid VC:s kortare ledigheter, vilket då kompletteras med person som tar medicinskt ledningsansvar. I uppdraget ingår strategiskt arbete med kompetensförsörjning, arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar även sedvanliga beredningsärenden såsom verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Utveckling av vårdkvalitet och stöd kring prioritering och initiering av förbättringsarbeten i nära kontakt med utvecklingskoordinator samt innovativt tänkande kring nya arbetssätt är viktigt.
Vidare innebär rollen att tillsammans med VC vara ett nära stöd i ledarskapet för första linjens chefer med förmåga att skapa och uppmuntra gott samarbete i arbetet mot gemensam målbild.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har utbildning inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande med ledarskapsutbildning. Du har mångårig chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård där erfarenhet av chefsuppdrag inom offentlig verksamhet samt erfarenhet av cancervård är meriterande. Du har god erfarenhet av, och intresse för, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt samt dialog med fackliga samverkanspartners. Du är kvalitetsmedveten och har goda kunskaper och erfarenhet av att leda och driva förändring. Ditt ledarskap präglas av engagemang, lyhördhet och god kommunikativ förmåga. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Med din ledarstil bejakar du goda relationer och goda samarbeten.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Personlig assistans

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 28
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun består av tre områden. Särskilt boende enligt LSS, Ordinärt boende och sysselsättning samt området Personlig assistans.

Vi söker nu en biträdande verksamhetschef till Personlig assistans. Området utför i nuläget personlig assistans enligt LSS åt ca 70 brukare i Umeå med omnejd. Verksamhetsområdet består av 15 enhetschefer och ca 500 tillsvidareanställda medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef leder du 15 enhetschefer och du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, kvalitét, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder arbetet med måluppfyllelse inom verksamheten Personlig assistans och omsätter den strategiska planeringen i praktiken genom dina ledare.

Dina uppdrag är att: 

- tillsammans med dina enhetschefer utforma verkställigheten utifrån brukarnas behov och insats
- förankra och implementera övergripande planer och uppdrag från verksamhetschef och nämnd.
- operativt utforma och driva kostnadseffektiv verksamhet med kvalité och fokus på självständighet hos brukare
- arbeta effektivt och gränsöverskridande med bemanningsplanering för att säkerställa rätt insats i rätt tid samt arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning tillsammans med övriga enheter.
- omvärldsbevaka inom området i syfte att ge underlag till strategisk inriktning och fortsatt planering av verksamhet.
- samarbeta och samverka med övriga enheter inom funktionshinderomsorgen, övriga socialtjänst samt facklig part.
- utveckla och stärka ledarroller i ditt område

Du rapporterar till verksamhetschef för Funktionshinderomsorgen och ingår i hennes ledningsgrupp. 

Om dig
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk examen, gärna samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning
- Några års erfarenhet av att vara chef, helst ska du ha varit chef för chefer
- Erfarenhet av utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete
- Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö-, verksamhetsuppföljning och budgetansvar 
- Kunskap om och erfarenhet av förändringsledning 
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation inom offentlig sektor är meriterande men inget krav.
- Erfarenhet inom funktionshinderområdet och personlig assistans är meriterande, men inte ett krav.

För att vara framgångsrik i ditt arbete behöver du vara flexibel, prestigelös, driftig och modig. Du bör trivas med ett nära samarbete med både medarbetare och kollegor samt att jobba gränsöverskridande för att finna lösningar och nya sätt att arbeta. Vidare är du en trygg ledare som har stort engagemang och intresse för människor samt har ett gediget brukar- och medarbetar fokus.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktiga utgångspunkter. Du leder genom ledarna och skapar förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.  

Välkommen med din ansökan!

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Verksamhetschef, Cancercentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 18
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar, erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Människor som vi tar hand om vårdas både inneliggande på våra avdelningar och genom behandlingar som inte kräver att hen vårdas kvar på sjukhuset. Vi verkar även inom strålbehandling, klinisk forskning samt konsulterar inom norra sjukvårdsregionen.

Forskning, utbildning och utveckling är viktiga delar av vår verksamhet. På Cancercentrum bedrivs klinisk och translationell cancerforskning i nära samarbete med Umeå Universitet.

Vår vision är att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och att alla ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Människorna som vi ger vård ska uppleva att olika professioner samarbetar för att ge en sammanhållen vård av hög kvalitet.


ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen, samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot mål för regionens bästa. Du arbetar vidare för att utveckla Cancercentrums roll som en viktig aktör på såväl regional som nationell nivå

Befattningen omfattar ansvar inom verksamhetsdrift, personal och ekonomi. Viktiga arbetsområden för rollen är verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga regioner i Norrland.

Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten, och som en del av centrumets ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten inom länssjukvårdsområdet utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Du har god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, förmåga att skapa struktur och utvecklar både verksamheten och medarbetare. Du har god kommunikationsförmåga.

Du behöver ha god förståelse och intresse för forskning, utveckling och utbildning samt skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.

1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen kommer att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Hjärtcentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Hjärtcentrum bedrivs allt från avancerad diagnostik till behandling i en sammanhängande vårdkedja i Hjärtcentrums egen regi. Hjärtcentrums mål är att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor. Vi bedriver också ECMO-verksamhet och avancerad invasiv arytmibehandling och hemodynamiska utredningar.

Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Tillsammans har ni ansvar för Hjärtcentrums verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst läkarnas verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Hjärtcentrum. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Du är verksamhetschefens ställföreträdare samt chef för de medicinska cheferna. I dina arbetsuppgifter ingår även beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du är ordförande i chefssamrådet. Ditt uppdrag är även att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs hos oss. I ditt uppdrag möjliggörs även klinisk tjänstgöring.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. Du är direkt underställd verksamhetschef.

KVALIFIKATIONER
Du är specialistläkare eller överläkare och har utbildning och erfarenhet som gör att du kan axla ett medicinskt ledningsansvar inom hjärtsjukvård. Erfarenhet från arbetsledande ställning är ett krav samt erfarenhet av att driva medicinskt utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom hjärtsjukvård.

Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat, såväl inom Hjärtcentrum som med andra verksamheter inom Region Västerbotten, norra sjukvårdsregionen och nationellt. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift.

Vidare har du ett strategiskt tänkande och arbetssätt där du kan se verksamhetens delar och helhet på både kort och lång sikt. Du har intresse och förmåga att driva verksamheten mot utveckling och förbättring. Forskningserfarenhet är meriterande.

ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande verksamhetsschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Kirurgcentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 23
Vi söker nu en biträdande verksamhetschef till Kirurgcentrum. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår, centrat har både slutenvårdsavdelningar som är öppna dygnet runt och mottagningar som har öppet under dagtid, måndag till fredag. På mottagningarna utför vi bland annat mindre operationer och uppföljningar. På våra vårdavdelningar arbetar vi med förberedelser inför, och vård efter operationer. Många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för att vi ska kunna ge trygg och god vård. Vi är en del av ett universitetssjukhus, därför ingår forskningsaktiviteter och handledning av studenter som naturliga moment i vården.


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du kommer att arbeta nära verksamhetschef och ingå i Kirurgcentrums ledningsgrupp där du förväntas ha en aktiv roll i att utveckla Kirurgcentrums medarbetare och verksamhet i regionen.

I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för ekonomi- och organisationsfrågor, samt viss del av arbetsmiljö- och personalansvar. Viktiga arbetsområden är produktions- och kapacitetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Du kommer att ha ett tydligt fokus mot omvårdnad och ska vara en synlig och nära chef för de avdelningschefer som finns i Umeå. I ditt uppdrag ingår att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs på denna Universitetssjukvårdsenhet.


KVALIFIKATIONER
Du tar initiativ och kan arbeta självständigt. Du har en strategisk förmåga och är intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl inom Kirurgcentrum som med andra verksamheter inom regionen och externa aktörer.

Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. En god kommunikationsförmåga både i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av omvårdnadsarbete.


ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

Ledare i Region Västerbotten erbjuds utbildningar i bland annat ekonomi-, personalfrågor och fördjupad ledarskapsutbildning.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Kontaktperson för Saco i rekryteringen:

Therese Sandgren, 090-7858667

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Chef till Previa Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 15
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv. Previa har 1 200 anställda och finns över hela landet med egna enheter. Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

Är du en teamspelare? Vill du arbeta i en prestigelös organisation? Tycker du om att coacha medarbetare? Då är det dig vi söker!

Nu söker vi en teamspelande konsultchef till Umeå för ett spännande uppdrag på en väl etablerad enhet med 30 kompetenta medarbetare. Våra medarbetares kompetens och engagemang är grunden för Previas framgång. Verksamheten präglas av arbetsglädje i en miljö där man kan utvecklas, vara delaktig och känna stolthet.

I rollen som Konsultchef utövar du ett nära och coachande ledarskap präglat av våra värderingar - värdeskapande, samspelande och modiga. Som konsultchef samarbetar du med dina chefskollegor och bidrar därmed aktivt till utvecklingen i Previa. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet att utveckla vårt arbetssätt för att fortsätta vara Sveriges bästa Företagshälsa!

När du arbetar som ledare hos oss är ingen dag den andra lik. Allt från att coacha och utveckla dina medarbetare i vardagen för att säkerställa att de har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, till att möta enhetens kunder, utveckla affären och skapa långsiktiga affärsrelationer. Du kommer även att ha fullt personal-, budget- och resultatansvar. Du skapar en effektiv verksamhetsplanering och hanterar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en föränderlig värld.

Vi söker dig som har:

• Chefs- och ledarerfarenhet av att leda specialister
• Högskoleutbildning
• Kunskap inom och erfarenhet av ekonomistyrning
• Tidigare har haft budget-och resultatansvar för ca 15-30 MSEK
• Mycket god kompetens i Excel
• Erfarenhet av att arbeta i större organisationer
• Erfarenhet av sälj- och kundarbete

Vi ser att du är en lyhörd, erfaren och intresserad ledare med driv och förmåga att motivera och engagera andra. Du är bra på att bygga långsiktiga relationer och se nya affärsmöjligheter. Erfarenhet från branschen eller liknande bransch är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt:
Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse. Du har körkort för bil och tillgång till egen bil i tjänsten. Du rapporterar till Affärsområdeschef för Region Nord.

Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Affärsområdeschef Kristina Damgård Hansen på kristina.damgard.hansen@previa.se alternativt tel nr 08-6274316.

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-06.

Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonsföretag.

Ansök nu

Verksamhetschef till Folktandvården Syd

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 14
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare och tandhygienister samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.

Vi söker nu en verksamhetschef till allmäntandvården, basenhet Syd.

Basenheten har cirka 130 anställda och består av klinikerna Dragonen, Idun, Holmsund, Hörnefors, Nordmaling, Teg, Umedalen, Vännäs, Bjurholm, Vilhelmina, Åsele och Dorotea. Klinikerna är allmäntandvårdskliniker med tandvård för såväl barn, ungdomar som vuxna. Tandklinikerna Dragonen, Idun, Teg och Umedalen finns i Umeå och på Norrlands universitetssjukhus inryms en akutklinik som gemensamt bemannas av personal från Umeåregionen.

Chefer i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och i samråd med din chef utformar ni en individuell utvecklingsplan med möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar. Inom regionen finns väl utvecklade digitala lösningar som ger möjlighet att leda på distans.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Vi erbjuder ett stimulerande chefsarbete i en utvecklingsinriktad organisation där du får ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor och bra utvecklingsmöjligheter.

Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för enhetens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Ditt uppdrag är att i nära samarbete med dina engagerade avdelningschefer leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du är direkt underställd områdeschef för Tandvård och ingår i Folktandvårdens ledningsgrupp där du förväntas bidra till utvecklingen av hela länets tandvård. Resor i tjänsten ingår.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Du har en mycket god samarbetsförmåga, är målinriktad, beslutskraftig och tydlig i din kommunikation. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av delaktighet och engagemang. Du har en strategisk blick och en helhetssyn på verksamheten, men kan samtidigt hantera de frågor som dyker upp i vardagen.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare tidigare och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård/tandvård. Har du erfarenhet av att vara chef över chefer är det meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmåga.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschefer Hälsocentral Närsjukvård Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.

Målbild;
* Säkerställa att invånarna i kommunerna har tillgång till primärvård som kan erbjuda en god och jämlik vård samt fortsatt ha goda resultat i den Nationella patientenkäten.
* Skapa ett hållbart ledarskap med bättre ledningskraft och ett nära ledarskap som i sin tur ger förutsättningar för medarbetarna att kunna genomföra och utveckla arbetet på ett framgångsrikt sätt.
* Öka möjligheterna för alla hälsocentraler i Skellefteå och Umeå att få så bra förutsättningar som det går både vad gäller bemanning och uppdrag i samverkan för patienters- medarbetares och organisationens skull och där goda exempel får spridas i en ständigt bättre-anda.

Utifrån nedanstående fokusområden förväntas du bygga en tydlig ledningsstruktur tillsammans med avdelningschef / medicinsk ledningsansvarig läkare
* Samarbete mellan Hälsocentraler
* Hållbarhet
* Effektivitet
* Tillgänglighet
* Digitalisering

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras därunder i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Umeå ingår Hälsocentraler i Umeå kommun samt kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Psykiatriska kliniken. Utöver det finns ett antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-/barnhälsovård, 1177, Ambulanssjukvården, Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicin och Infektionskliniken. Tillsammans skall dessa verka för god och nära vård.

Vi söker nu verksamhetschef till följande basenheter:
Backen / Bjurholm / Vindeln / Vännäs
Teg / Nordmaling / Hörnefors
Ersboda / Mariehem / Sävar / Robertsfors
Ålidhem / Holmsund

ARBETSUPPGIFTER
Som Verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef förväntas du:
* driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
* följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer
* följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form
* ansvara för verksamhetens samverkansgrupp (VSG).

Du är direkt underställd områdeschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag.
Du förväntas vara en aktiv deltagare i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp, samt verka för att arbeta strategiskt för regionens bästa och delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.
Du förväntas företräda primärvård i samverkan med andra vårdaktörer / samhällsfunktioner.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning. Meriterande är om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård. För att klara uppdraget är det en fördel med erfarenhet även av primärvård, men inget krav.

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda basenheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Du är initiativtagande, beslutskraftig och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett naturligt driv, förmåga att fokusera på rätt saker och strategiskt tänkande egenskaper. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en basenhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling. Vi förväntar oss att du ställer dig bakom vår värdegrund "Ständigt bättre - patienten alltid först" och arbetar genom värdegrunden för att skapa hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.

Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.


ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Kajsa Hedin, SACO, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Marie Sjögren, Ledarna, tel 073-324 15 49
Karin Svedlert, Kommunal, tel 010-4429664
Mattias Weibull, Vårdförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Thomas Ek, Läkarförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef länsövergripande uppdrag primärvård, Närsjukvård Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.

Målbild;
* Säkerställa att invånarna i kommunerna har tillgång till primärvård som kan erbjuda en god och jämlik vård samt fortsatt ha goda resultat i den Nationella patientenkäten.
* Skapa ett hållbart ledarskap med bättre ledningskraft och ett nära ledarskap som i sin tur ger förutsättningar för medarbetarna att kunna genomföra och utveckla arbetet på ett framgångsrikt sätt.
* Öka möjligheterna för alla hälsocentraler i Skellefteå och Umeå att få så bra förutsättningar som det går både vad gäller bemanning och uppdrag i samverkan för patienters- medarbetares och organisationens skull och där goda exempel får spridas i en ständigt bättre-anda.

Utifrån nedanstående fokusområden förväntas du bygga en tydlig ledningsstruktur tillsammans med avdelningschef / medicinsk ledningsansvarig läkare
* Samarbete mellan Hälsocentraler
* Hållbarhet
* Effektivitet
* Tillgänglighet
* Digitalisering

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras därunder i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Umeå ingår Hälsocentraler i Umeå kommun samt kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Psykiatriska kliniken. Utöver det finns ett antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-/barnhälsovård, 1177, Ambulanssjukvården, Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicin och Infektionskliniken. Tillsammans skall dessa verka för god och nära vård.

Inom primärvården finns förutom Hälsocentraler och sjukstugor också ett antal länsövergripande tilläggsuppdrag under Närsjukvårdsområde Umeå. De kommer samlas i en gemensam basenhet med en verksamhetschef och några avdelningschefer.

Vi söker nu därför en verksamhetschef till de länsövergripande uppdrag inom primärvård där bl a följande verksamheter ingår: Kompetenscentrum Mödra- och barnhälsovård, Barnahus, Kvinnofrid, Ungdomshälsan, Centrum mot våld, Alkohol- och drogmottagningen, Primärvårdsdietisterna

ARBETSUPPGIFTER
Som Verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef förväntas du:
* driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
* följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer
* följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form
* ansvara för verksamhetens samverkansgrupp (VSG).

Du är direkt underställd områdeschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag.
Du förväntas vara en aktiv deltagare i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp, samt verka för att arbeta strategiskt för regionens bästa och delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.
Du förväntas företräda primärvård i samverkan med andra vårdaktörer / samhällsfunktioner.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning. Meriterande är om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård. För att klara uppdraget är det en fördel med erfarenhet även av primärvård, men inget krav.

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda basenheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Du är initiativtagande, beslutskraftig och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett naturligt driv, förmåga att fokusera på rätt saker och strategiskt tänkande egenskaper. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en basenhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling. Vi förväntar oss att du ställer dig bakom vår värdegrund "Ständigt bättre - patienten alltid först" och arbetar genom värdegrunden för att skapa hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.

Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.


ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Kajsa Hedin, SACO, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Marie Sjögren, Ledarna, tel 073-324 15 49
Karin Svedlert, Kommunal, tel 010-4429664
Mattias Weibull, Vårdförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Thomas Ek, Läkarförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Chef till Previa Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 24
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv. Previa har 1 200 anställda och finns över hela landet med egna enheter. Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

Är du en teamspelare? Vill du arbeta i en prestigelös organisation? Tycker du om att coacha medarbetare? Då är det dig vi söker!

Nu söker vi en teamspelande konsultchef till Umeå för ett spännande uppdrag på en väl etablerad enhet med cirka 30 seniora och kompetenta medarbetare. Våra medarbetares kompetens och engagemang är grunden för Previas framgång. Verksamheten präglas av arbetsglädje i en miljö där man kan utvecklas, vara delaktig och känna stolthet.

I rollen som Konsultchef utövar du ett nära och coachande ledarskap präglat av våra värderingar - värdeskapande, samspelande och modiga. Som konsultchef samarbetar du med dina chefskollegor och bidrar därmed aktivt till utvecklingen i Previa. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet att utveckla vårt arbetssätt för att fortsätta vara Sveriges bästa Företagshälsa!

När du arbetar som ledare hos oss är ingen dag den andra lik. Allt från att coacha och utveckla dina medarbetare i vardagen för att säkerställa att de har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, till att möta enhetens kunder, utveckla affären och skapa långsiktiga affärsrelationer. Du kommer även att ha fullt personal-, budget- och resultatansvar. Du skapar en effektiv verksamhetsplanering och hanterar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Vi söker dig som:

• Har chefs- och ledarerfarenhet
• Högskoleutbildning
• Tidigare har haft budget-och resultatansvar för ca 15-30 MSEK

Vi ser att du är en lyhörd, erfaren och intresserad ledare med driv och förmåga att motivera och engagera andra. Du är bra på att bygga långsiktiga relationer och se nya affärsmöjligheter. Erfarenhet från branschen eller liknande bransch är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt:
Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse. Du har körkort för bil och tillgång till egen bil i tjänsten. Du rapporterar till Chief Operating Officer (COO).

Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta COO Kristina Damgård Hansen på kristina.damgard.hansen@previa.se alternativt tel nr 08-6274316.

Välkommen med din ansökan senast 2020-05-21. Urval och intervjuer sker löpande.

Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonsföretag.

Ansök nu

Verksamhetschef till Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 1
Är du vårdutbildad med ledarerfarenhet och vill ha en nyckelroll hos verksamhet med gott renommé och stor potential? Aleris Specialistvård Renmarkstorget har nyligen flyttat in i nybyggda lokaler i centrala Umeå och söker dig som tillsammans med medarbetarna vill utveckla verksamheten. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Aleris Specialistvård Renmarkstorget är en mottagning för privatbetalande kunder och kunder med privat sjukvårdsförsäkring. Kunder med privat sjukvårdsförsäkring bokas in via sitt försäkringsbolag och mottagningen har avtal med flertalet försäkringsbolag i Sverige.

Verksamheten samarbetar även inom vissa områden med regioner för att avlasta den offentliga vården där de ser att det finns behov av externa resurser för att korta köer.

Du ingår i ett nätverk med chefskollegor från Aleris övriga specialistvårdsmottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö som träffas regelbundet för uppdatering och avstämning.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som verksamhetschef för mottagningen ansvarar du för:

• Att utveckla verksamheten i nybyggda lokaler.
• Personalansvar för cirka 20 medarbetare.
• Att nätverka och bygga relationer med försäkringsbolag och regioner.
• Verksamhetens budget tillsammans med controller.

Målet är att utveckla verksamheten och på sikt bli förstahandsvalet för både kunder och försäkringsbolag i Umeå.

Om du är läkare ingår kliniskt arbete upptill chefskapet.

Vem är du?
Vi söker dig med sjuksköterske- eller läkarexamen och med erfarenhet av arbete inom sjukvård. Dessutom har du erfarenhet av ledarskap. Erfarenhet av arbete inom privat sjukvård är meriterande.

Du är en tillgänglig och tydlig ledare och en teambyggare. Dessutom är du social och gillar att nätverka, samtidigt som du ser möjligheter och lösningar och vågar prova dig fram för att nå nya framgångar.

För att utveckla verksamheten är det viktigt att du tycker förändring och att hitta nya lösningar är en spännande del i rollen. Intresse för privat sjukvård är viktigt.

Om verksamheten
Aleris bildades 2005 och är idag ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själv betalar för sin sjukvård.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.

Ansök nu

Biträdande Verksamhetschef, Psykiatrisk klinik Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. 

Vi söker nu en Biträdande Verksamhetschef!ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Du är ställföreträdare verksamhetschef samt närmast ansvarig för första linjens chefer. Du ingår i klinikens ledningsgrupp. Ditt arbete har strategisk karaktär och består av arbetsmiljö-, personal-, och organisationsfrågor samt budget- och resultatansvar. Tillika verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Du är en självklar del i våra utvecklingsarbeten som bidrar till framtidens vård. Som ledare har du många kontaktytor mot medarbetare i olika professioner och mot stödfunktioner som t.ex. HR och Ekonomi. Du ser det som en självklarhet att samarbeta och skapa goda relationer med personer inom och utanför vår verksamhet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
Vara en förebild
Skapa gemensamma visioner
Utmana och ifrågasätta
Frigöra handlingskraft
Uppmuntra och synliggöra

Du har mångårig erfarenhet som ledare och är trygg att leda i komplexa organisationer. Du har även erfarenhet av coachning och att leda medarbetare i ständig förändring. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från kultur-och värdegrundsarbete samt erfarenhet av att leda och stötta chefer i första linjen. Vårderfarenhet är meriterande.

Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 21
Är du en kreativ, driven, serviceinriktad person med ett omsorgshjärta? 
Då är det precis dig vi söker!
Helsa Omsorg & Bemanning AB är ett ägarlett företag som erbjuder LSS-tjänster till personer som behöver särskilt stöd för att livet skall fungera till vardag och fest. Vi växer och utvecklas och nu söker vi ytterligare en verksamhetschef som vill delta i vår tillväxtresa. Vi har huvudkontor i Umeå med regionkontor i Örnsköldsvik och Stockholm. 
Vi arbetar inom affärsområdena personlig assistans, familjehem och HVB.
Vi söker dig som vill jobba med oss för att göra Helsa till norrlands mest betydande LSS-företag.
I din roll som verksamhetschef skall du ge högsta möjliga service till våra kunder. Du skall jobba utvecklande och stöttande till våra medarbetare och du skall vara en partner och kollega till oss övriga verksamhetschefer.
Du kommer att jobba med allt från administration på kontoret till arbetsledning, rekrytering och försäljning.
Arbetet innehåller en del resande, framför allt till våra kunder som befinner sig i olika delar av norrland. Tillgång till tjänstebil finns.
Dina kvalifikationer
Vi ser framför oss att du är en person som är serviceinriktad, målmedveten, inkännande och känner ett stort driv i att göra affärer.
Det är en merit om du jobbat i branschen som chef eller ledare tidigare, viktigast är att du är en person som känner igen dig i vår beskrivning.
Arbetsort: Umeå och Örnsköldsvik
Läs gärna mer om oss på Helsa, www.helsaab.se
Frågor om tjänsten ställs till vår vd Susanne Grahn via telefon 090-690 38 02 eller e-post susanne@helsaab.se
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef, Folktandvården Mitt

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 29
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare och tandhygienister samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.

Vi söker nu en verksamhetschef till allmäntandvården, basenhet Mitt.

Basenheten har ca 120 anställda och består av klinikerna Ersboda, Nus, Stenbergska, Lycksele lasarett, Storuman, Sävar, Robertsfors, Tärnaby och Vindeln. Klinikerna är allmäntandvårdskliniker med tandvård för såväl barn, ungdomar som vuxna. Tandklinikerna Nus och Ersboda finns i Umeå och på Nus inryms en akutklinik som gemensamt bemannas av personal från Umeåregionen.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder ett stimulerande chefsarbete i en utvecklingsinriktad organisation där du får ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor och bra utvecklingsmöjligheter.

Som verksamhetschef för basenhet Mitt har du det samlade ansvaret för enhetens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Ditt uppdrag är att i nära samarbete med dina engagerade avdelningschefer leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet. Resor inom länet ingår.

Du är direkt underställd områdeschef för Tandvård och ingår i Folktandvårdens ledningsgrupp där du förväntas bidra till utvecklingen av hela länets tandvård.

KVALIFIKATIONER
Du har för funktionen relevant högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:

*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Du har en mycket god samarbetsförmåga, är målinriktad, beslutskraftig och tydlig i din kommunikation. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av delaktighet och engagemang. Du har en strategisk blick och en helhetssyn på verksamheten, men kan samtidigt hantera de frågor som dyker upp i vardagen.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare tidigare och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård/tandvård. Har du erfarenhet av att vara chef över chefer är det meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmåga.

ÖVRIGT
Fackliga företrädare
Marie Sjögren
Ledarna/Kommunal
073-324 15 49
marie.sjogren@regionvasterbotten.se

Elizabeth Namakula
SRAT
090-785 93 82
elizabeth.namakula@regionvasterbotten.se

Magnus Viklund
Tjänstetandläkarna
090-785 93 75
magnus.viklund@regionvasterbotten.se

Isabelle Lindgren Yttergren
Vision
090-785 61 80
isabelle.lindgren.yttergren@regionvasterbotten.se

Chefsrekrytering inom Folktandvården följer rekryteringsprocessen inom Region Västerbotten. Som en del av urvalsprocessen kan arbetspsykologiskt test förekomma.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef , Akutmottagningen Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 13
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Den 1 januari 2019 organiserades Hälso- och sjukvården i Region Västerbotten om där primärvård, tandvård och sjukhusvård har samlats i en gemensam förvaltning. Den nya organisationen ska medföra nya möjligheter att utveckla samverkan mellan sjukhusvård och primärvård för stora patientgrupper vilket stödjer omställningen till nära vård genom att den vård som behövs ofta och nära organiseras i närsjukvårdsområden med bättre förutsättningar att skapa en sömlös vård än tidigare. Den vård som behövs sällan koncentreras för att skapa bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Akutmottagningen i Umeå
Akutmottagningen ingår i Närsjukvårdsområde Umeå. På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot sjuka och skadade som behöver akut vård. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg. Vi tar emot ca 37 500 besök per år. På akutmottagningen arbetar drygt 120 medarbetare bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare i team tillsammans med akutläkare och läkare från olika specialiteter. Ledningen för akuten består idag av en avdelningschef, två biträdande avdelningschefer samt sektionsledare. Arbetet på akutmottagningen är kvalificerat och kräver flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Vi söker nu en verksamhetschef till Akutmottagningen i Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Akutmottagningen i Umeå har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetar, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet.

Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå. Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Arbetet kräver att du är initiativtagande, ihärdig och har mycket god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap med förmåga att motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Du har för funktionen relevant högskoleutbildning. Bred kunskap inom området akutsjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Martin Jonsson, Vårdförbundet 070-369 47 36
Karin Svedlert, Kommunal 070-633 27 44
Marie Sjögren, Ledarna 090-785 70 21
Kajsa Hedin, SACO 090-785 12 02
Lars Burström, Vision 070-697 69 27
Cecilia Nordenson, Västerbottens läns läkarförening 070-685 65 03

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef / Klinikchef – Evidensia Hästklinik , Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 14
Evidensia är en av Europas kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vi erbjuder fler specialister och mer avancerad utrustning än andra. Vi bedriver också mer utbildning och klinisk forskning än andra. Hos oss får viktiga familjemedlemmar veterinärmedicinsk service i världsklass. Tillsammans erbjuder vi ett unikt samarbete kring varje djur. Evidensia är norra Europas största och veterinärmedicinskt ledande djursjukvårdsgrupp med ett komplett erbjudande av bas- och specialistvård till hundar, katter, hästar och exotiska djur. I Evidensia ingår mer än 650 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Schweiz, Tyskland och Storbritannien.

Vi vill vi vara det allra bästa för djuren och Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom djursjukvård.


Är du leg. Veterinär, leg. Djursjukskötare eller Djursjukvårdare och drivs av att påverka? Då kan du vara den vi söker. 
Välkommen till vår Hästklinik i Umeå, vi söker dig som vill driva och utveckla kliniken tillsammans med oss till nya höjder. Bli vår nästa klinikchef och var en viktig del på den spännande resan!

Evidensia Hästkliniken i Umeå är en framstående och välutrustad hästklinik som vill vara hästägarnas naturliga alternativ i Umeå med omnejd.

Vad vi erbjuder dig:
Är du leg. Veterinär, leg. Djursjukskötare eller Djursjukvårdare med intresse för djursjukvård, relationer och ledarskap? Vi erbjuder dig arbete i en lokal hästklinik med stor kompetens. Vi kan erbjuda hältudredningar, ortopedi, övriga undersökningar samtidigt som vi samarbetar med våra specialiastkirurger (Diplomates) som kommer och opererar hos oss. Vi kan även erbjuda ambulatorisk verksamhet, och utför då det mesta i fält.Du kommer ha möjlighet att fortsätta arbeta kliniskt och leda klinikens duktiga personal, tjänsten är perfekt för dig med erfarenhet av djursjukvård, som nu vill leda men också fortsatt behålla närheten till det kliniska arbetet och våra fantastiska patienter.

Arbetsuppgifter: 
Ditt arbete kommer till stor del innebära kliniskt yrkesutövande inom ditt kompetensområde där du parallellt med det förväntas utveckla, nå resultat och leda oss framåt. Det innebär att vi tillsammans tar kliniken till nästa nivå i sann Evidensia anda. Du kommer ha personal-/arbetsmiljö- och ekonomiansvar för teamet samt kliniken och rapportera till Affärsområdeschef. Som klinikchef får du stöttning i driften och ditt ledarskap från Affärsområdeschef och övriga centrala funktioner, detta då vi satsar mycket på din och klinikens utveckling och potential. 

Vem är du: 
Vi vill att du har några års erfarenhet från arbete inom djursjukvården som leg. Veterinär, leg. Djursjukskötare, Djursjukvårdare. Har du tidigare erfarenhet från att arbetat med ortopedi är det ett stort plus. Ledarskap är en naturlig del i rollen varför du behöver vara intresserad av att dagligen vilja skapa förutsättningar för andra att lyckas med sitt arbete. Är du dessutom driven av att skapa resultat har du stora möjligheter att lyckas i rollen. Med fördel har du varit chef tidigare, men det är inte ett krav. 

Som person är du också prestigelös och lösningsorienterad, delar gärna med dig av din kompetens, dina idéer och bidrar med ett positivt humör. Du innehar ett helhetstänk och en grundförståelse för ekonomi och människor. Givetvis älskar du mötet med patient och djurägare och ger med det branschens bästa kundbemötande och djursjukvård i världsklass. 

Vidare identifierar du dig med våra kärnvärden; engagemang, glädje, respekt, kompetens och innovation.
 
Om du vill veta mer om företaget, gå gärna in på www.evidensia.se.

För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida: www.futuremanagement.se. Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Titti Bergholtz på Future Management, 070-827 11 23.  

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef till Inköp , Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 23
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Inköp är ett länsövergripande verksamhet med totalt 75 medarbetare fördelade över länet. Region Västerbottens centrala inköpsfunktioner återfinns i avdelningar för strategiskt inköp, upphandling och logistik. Verksamheten ansvarar för inköp, upphandling och anskaffning av varor tjänster och utrustningar motsvarande ett samlat värde om 4.1 miljarder per år. Våra leverantörer återfinns i huvudsak i Norden och vi har även ett nära samarbete med kommunerna i Västerbotten. Våra kunder representerar all verksamhet inom Region Västerbotten.

Vi söker nu en verksamhetschef för Inköp som har viljan att bidra till Region Västerbotten strävan till sänkta inköpskostnader och funktionella inköp av varor och tjänster.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef hos oss erbjuds du ett utmanande och omväxlande arbete i en förbättringsinriktad verksamhet.

Du kommer ha ett linjeansvar men även ett processansvar för kostnadsutveckling för våra varor och tjänster. Analys av produktportföljer och förslag till åtgärd är en viktig del i ditt uppdrag vilket innebär att du kommer ha ett nära samarbete med våra kunder. Vi är inne i en spännande större processomställning av hela inköpsprocessen vilket innebär att du får en nyckelroll i den omställningen. Vi har en verksamhetsstyrnings modell som bygger på ständiga förbättringar genom att involvera och skapa delaktighet för att nå de uppsatta målen ett arbete du ansvarar för tillsammans med dina avdelningschefer och medarbetare. Vårt värdegrundsarbetet bygger på frågor om varför vi finns, vad som är vårt uppdrag och hur vi utför det. Värdegrundsarbetet är en ständig pågående resa som du som verksamhetschef leder. Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Du kommer att ha 3 direktrapporterande underställda chefer samt en funktion för miljö. Du är en del i verksamhetsområde service ledningsgrupp där ditt bidrag och engagemang är viktigt för utveckling av hela verksamhetsområdet. Du är direkt underställd verksamhetsområdesdirektören.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har flerårig ledarerfarenhet som innefattat verksamhets-, personal-, och ekonomiansvar, gärna från motsvarande inköpsfunktion eller som verksamhetsansvarig för inköp av varor och tjänster. Erfarenhet av förhandling och förmåga att skapa goda affärsrelationer är en förutsättning för uppdraget . Erfarenhet av offentlig upphandling är meriterande. Vi vill att du har erfarenhet av att leda andra chefer. Då vi är inne i en förändringsresa inom Region Västerbotten vill vi att du har erfarenhet av att driva och leda i förändring. Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren berömmer likvärdig.

För att nå framgång i detta arbete har du god förmåga att samarbeta, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk. Du är driven och har en problemlösande analysförmåga. Som chef leder, motiverar du och förser andra med de befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Vi vill att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Att kunna hantera officepaketet, samt B-körkort är ett krav.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Rörelseorganens Centrum

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 16
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Rörelseorganens Centrum (ROC) är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ligger under Kirurgcentrum men samarbetar kring ortopedverksamheten och akutverksamhet inom ortopedi bedrivs på samtliga tre sjukhus i länet.

ROC tillsammans med Lycksele ansvarar för all ortopedi i länet samt har ett regionsuppdrag när det gäller ryggkirurgi, bentumörer, avancerad barn-, fot-, axel-, trauma- samt proteskirurgi.

Ortopeden NUS är dessutom en universitetssjukvårdsenhet och har tillsammans med Institutionen för Kirurgi- och perioperativ vetenskap, enheten för ortopedi, ansvar för ortopedi på läkarutbildning.

Vi söker nu en verksamhetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Rörelseorganens Centrum har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen.

Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga Norrlands regioner.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Rörelseorganens Centrums ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav. Det är meriterande om du tidigare haft en ledande position inom hälso- och sjukvård.

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser, jobbar för effektiva vårdkedjor och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetent personal så att kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Detta i nära samarbete med universitetet där forskning, utveckling och utbildning bedrivs. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!

Vi söker dig som har ett gott ledarskap, en förmåga att skapa struktur och som kan fortsätta utveckla verksamheten. Du har vidare förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare inom Rörelseorganens centrum som med andra verksamheter samt med externa aktörer.

Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef , Kirurgcentrum , Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 14
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Kirurgcentrum

Vi söker nu en verksamhetschef till Kirurgcentrum Västerbotten. Som verksamhetschef är du stationerad i Umeå. Kirurgcentrum är en länsklinik och har verksamhet även i Skellefteå och Lycksele.

Kirurgcentrums verksamhet är en viktig funktion inom Norrlands universitetssjukhus och på sjukhusen i Skellefteå och Lycksele. Kirurgcentrum är en av Norrlands universitetssjukhus universitetsjukvårdsenheter med stort fokus på både klinisk och akademisk excellens. Vi bedriver kirurgisk och urologisk akutsjukvård samt elektiv verksamhet. Kirurgcentrum har hög kompetens inom cancervård där vi utreder, behandlar och opererar patienter för hela norra regionen.

Inom Kirurgcentrum finns tre vårdavdelningar vid Norrlands universitetssjukhus, två i Skellefteå och en i Lycksele. Mottagningsverksamhet bedrivs på alla tre sjukhus i länet. På varje avdelning arbetar vi i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinsk personal samt medicinska sekreterare. Inom Kirurgcentrum finns urologisk och kirurgisk mottagning samt endoskopienhet. Robotassisterad kirurgi utförs både inom kirurgin och urologin. På kliniken bedrivs regelbundet internutbildningar för alla medarbetare.
ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Kirurgcentrum har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Kirurgcentrum omfattar omkring 500 medarbetare. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten tillsammans med din ledningsgrupp.

Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga regioner i Norrland.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.
Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Kirurgcentrums ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser, jobbar för effektiva vårdkedjor och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetenta medarbetare så att kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet och verka för fortsatt regional utvecklingen av sjukvården. Arbetet för att skapa förutsättningar att fortsätta bedriva högspecialiserad kirurgisk vård i Norra regionen är viktigt och för detta krävs visioner och samarbetsvilja i nära samarbete med universitetet.

Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Du behöver ha god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Vi ser att du har ett gott ledarskap, god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, förmåga att skapa struktur och utveckla verksamheten.ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Intern service , Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 30
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Intern service är ett länsövergripande verksamhet med 180 medarbetare i länet. Verksamheten har ansvar för Regionens interna lokalvård på de tre sjukhusen i Umeå, Skellefteå och Lycksele samt för de externa enheterna där tex hälsocentraler och folktandvården återfinns. Verksamheten ansvarar även för uthyrning av tillfälliga bostäder för våra medarbetare och cafeterian i Skellefteå.

Vi söker nu en verksamhetschef för Intern service som har viljan att bidra till verksamhetens vision, Din bästa servicepartner. Vår huvuduppgift att utveckla och erbjuda värdeskapande servicetjänster med fokus på ständiga förbättringar för ökad kundnytta.


ARBETSUPPGIFTER
Som chef hos oss erbjuds du ett utmanande och omväxlande arbete i en förbättringsinriktad verksamhet.

Du kommer ha ett linjeansvar men även ett processansvar för funktionerna i länet. Hur vi ska förbättra servicenivån externt och internt är en viktig del i ditt uppdrag vilket innebär att du kommer ha ett nära samarbete med våra kunder. Vi har en verksamhetsstyrnings modell som bygger på ständiga förbättringar genom att involvera och skapa delaktighet för att nå de uppsatta målen ett arbete du ansvarar för tillsammans med dina avdelningschefer och medarbetare. Vårt värdegrundsarbetet bygger på frågor om varför vi finns, vad som är vårt uppdrag och hur vi utför det. Värdegrundsarbetet är en ständig pågående resa som du som verksamhetschef leder. Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa.

Du kommer att ha 4 direktrapporterande underställda chefer samt en funktion för verksamhetsutveckling. Du är en del i verksamhetsområde service ledningsgrupp där ditt bidrag och engagemang är viktigt för utveckling av hela verksamhetsområdet. Du är direkt underställd verksamhetsområdesdirektören.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har flerårig ledarerfarenhet som innefattat verksamhets-, personal-, och ekonomiansvar, gärna inom serviceområdet. Vi vill att du har erfarenhet av att leda andra chefer. Då vi är inne i en förändringsresa inom Region Västerbotten vill vi att du har erfarenhet av att driva och leda i förändring. Erfarenhet av att leda på distans är meriterande. Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren berömmer likvärdig.

För att nå framgång i detta arbete behöver du ha god förmåga att samarbeta, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk. Du är driven och har en problemlösande analysförmåga. Som chef leder, motiverar du och förser andra med de befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Vi vill att du har god kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift. Att kunna hantera officepaketet, samt B-körkort är ett krav.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Rörelseorganens Centrum

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 25
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Rörelseorganens Centrum (ROC) är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ligger under Kirurgcentrum men samarbetar kring ortopedverksamheten och akutverksamhet inom ortopedi bedrivs på samtliga tre sjukhus i länet.

ROC tillsammans med Lycksele ansvarar för all ortopedi i länet samt har ett regionsuppdrag när det gäller ryggkirurgi, bentumörer, avancerad bars-, fot-, axel-, trauma- samt proteskirurgi.

Ortopeden NUS är dessutom en universitetssjukvårdsenhet och har tillsammans med Institutionen för Kirurgi- och perioperativ vetenskap, enheten för ortopedi, ansvar för ortopedi på läkarutbildning.

Vi söker nu en Verksamhetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Rörelseorganens Centrum har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen.

Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga Norrlands regioner.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Rörelseorganens Centrums ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser, jobbar för effektiva vårdkedjor och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetent personal så att kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Detta i nära samarbete med universitetet där forskning, utveckling och utbildning bedrivs.

Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Martin Jonsson, Vårdförbundet 070-369 47 36
Karin Svedlert, Kommunal 070-633 27 44
Marie Sjögren, Ledarna 090-785 70 21
Kajsa Hedin, SACO 090-785 12 02
Cecilia Nordenson, Sveriges Läkarförbund 070-685 65 03
Lars Burström, Vision 070-697 69 27

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef , Akutmottagningen Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 10
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Från och med 1 januari 2019 samlas nuvarande organisationer för primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning. Den nya organisationen medför nya möjligheter att utveckla samverkan mellan sjukhusvård och primärvård för stora patientgrupper vilket stödjer omställningen till nära vård genom att den vård som behövs ofta och nära organiseras i närsjukvårdsområden med bättre förutsättningar att skapa en sömlös vård än tidigare. Den vård som behövs sällan koncentreras för att skapa bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Akutmottagningen i Umeå
Akutmottagningen ingår i Närsjukvårdsområde Umeå. På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot sjuka och skadade som behöver akut vård. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg. Vi tar emot ca 37 500 besök per år. På akutmottagningen arbetar drygt 120 medarbetare bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare i team tillsammans med akutläkare och läkare från olika specialiteter. Ledningen för akuten består idag av en avdelningschef, två biträdande avdelningschefer samt sektionsledare. Arbetet på akutmottagningen är kvalificerat och kräver flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Vi söker nu en verksamhetschef till Akutmottagningen i Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Akutmottagningen i Umeå har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetar, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet.

Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområdet. Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Arbetet kräver att du är initiativtagande, ihärdig och har mycket god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap med förmåga att motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Du har för funktionen relevant högskoleutbildning. Bred kunskap inom området akutsjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Martin Jonsson, Vårdförbundet 070-369 47 36
Karin Svedlert, Kommunal 070-633 27 44
Marie Sjögren, Ledarna 090-785 70 21
Kajsa Hedin, SACO 090-785 12 02
Cecilia Nordenson, Sveriges Läkarförbund 070-685 65 03
Lars Burström, Vision 070-697 69 27

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef , Psykiatriska kliniken Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 10
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Från och med 1 januari 2019 samlas nuvarande organisationer för primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning. Den nya organisationen medför nya möjligheter att utveckla samverkan mellan sjukhusvård och primärvård för stora patientgrupper vilket stödjer omställningen till nära vård genom att den vård som behövs ofta och nära organiseras i närsjukvårdsområden med bättre förutsättningar att skapa en sömlös vård än tidigare. Den vård som behövs sällan koncentreras för att skapa bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Psykiatriska kliniken i Umeå
Organisatoriskt återfinns Psykiatrin inom Närsjukvårdsområde Umeå. Psykiatriska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största med drygt 400 medarbetare. Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.

Psykiatriska kliniken i Umeå har nu påbörjat en organisationsförändring som bl a innebär att vi kommer få ett helt nytt psykiatrihus.

Vi söker nu en verksamhetschef till Psykiatriska kliniken i Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Psykiatrin i Umeå har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Arbetet kräver att du är initiativtagande, ihärdig och har mycket god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap med förmåga att motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Du har för funktionen relevant högskoleutbildning.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Kajsa Hedin, SACO 090-785 12 02
Karin Svedlert, Kommunal 070-633 27 44
Lars Burström, Vision 070-697 69 27
Martin Jonsson, Vårdförbundet 070-3694736
Marie Sjögren, Ledarna 090-785 70 21
Cecilia Nordenson, Sveriges Läkarförbund 070-685 65 03

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Hjärtcentrum

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 3
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

På Hjärtcentrum bedrivs allt från avancerad diagnostik till behandling i en sammanhängande vårdkedja i Hjärtcentrums egen regi. Hjärtcentrums mål är att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor. Vi bedriver också ECMO-verksamhet och avancerad invasiv arytmibehandling och hemodynamiska utredningar.

Hjärtcentrum rankas etta när det gäller Sveriges bästa hjärtsjukvård* och vi strävar ständigt för att utveckla verksamheten. Vill du vara med och bidra i detta viktiga arbete i rollen som ledare?

Vi söker nu en verksamhetschef.

* Dagens medicin 2018

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Hjärtcentrum har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen.

Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga Norrlands regioner.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Hjärtcentrums ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser, jobbar för effektiva vårdkedjor och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetent personal så att kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Detta i nära samarbete med universitetet där forskning, utveckling och utbildning bedrivs.

Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Martin Jonsson, Vårdförbundet 070-369 47 36
Karin Svedlert, Kommunal 070-633 27 44
Marie Sjögren, Ledarna 090-785 70 21
Kajsa Hedin, SACO 090-785 12 02
Cecilia Nordenson, Sveriges Läkarförbund 070-685 65 03
Lars Burström, Vision 070-697 69 27

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Rörelseorganens Centrum

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 3
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Rörelseorganens Centrum (ROC) är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ligger under Kirurgcentrum men samarbetar kring ortopedverksamheten och akutverksamhet inom ortopedi bedrivs på samtliga tre sjukhus i länet.

ROC tillsammans med Lycksele ansvarar för all ortopedi i länet samt har ett regionsuppdrag när det gäller ryggkirurgi, bentumörer, avancerad bars-, fot-, axel-, trauma- samt proteskirurgi.

Ortopeden NUS är dessutom en universitetssjukvårdsenhet och har tillsammans med Institutionen för Kirurgi- och perioperativ vetenskap, enheten för ortopedi, ansvar för ortopedi på läkarutbildning.

Vi söker nu en Verksamhetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Rörelseorganens Centrum har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen.

Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga Norrlands regioner.
Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Rörelseorganens Centrums ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser, jobbar för effektiva vårdkedjor och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetent personal så att kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Detta i nära samarbete med universitetet där forskning, utveckling och utbildning bedrivs.

Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Martin Jonsson, Vårdförbundet 070-369 47 36
Karin Svedlert, Kommunal 070-633 27 44
Marie Sjögren, Ledarna 090-785 70 21
Kajsa Hedin, SACO 090-785 12 02
Cecilia Nordenson, Sveriges Läkarförbund 070-685 65 03
Lars Burström, Vision 070-697 69 27

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef , Ambulanssjukvård Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 15
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Från och med den 1 januari 2019 samlas nuvarande organisationer för primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning. Den nya organisationen medför nya möjligheter att utveckla samverkan mellan sjukhusvård och primärvård för stora patientgrupper vilket stödjer omställningen till nära vård genom att den vård som behövs ofta och nära organiseras i närsjukvårdsområden med bättre förutsättningar att skapa en sömlös vård än tidigare. Den vård som behövs sällan koncentreras för att skapa bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Ambulanssjukvården Västerbotten, som ingår i Närsjukvårdsområde Umeå, ansvarar för omhändertagandet av akut sjuka eller skadade patienter innan de kommer till sjukhus samt för planerade sjuktransporter mellan sjukhus. Ambulansverksamheten består av 14 ambulansstationer i länet samt en ambulanshelikopter som är stationerad i Lycksele.

I Åsele finns även en akutbil som drivs och bemannas i samverkan mellan Åsele kommun och regionen och i Umeå finns en bedömningsbil med en erfaren sjuksköterska.

Vi söker nu en verksamhetschef till Ambulanssjukvården i Västerbotten.


ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Ambulanssjukvården har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet.

Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområdet och utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i närsjukvårdsområdets ledning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Arbetet kräver att du är initiativtagande, ihärdig och har mycket god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap med förmåga att motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Du har för funktionen relevant högskoleutbildning. Bred kunskap inom området akutsjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Martin Jonsson, Vårdförbundet 070-369 47 36
Karin Svedlert, Kommunal 070-633 27 44
Marie Sjögren, Ledarna 090-785 70 21
Kajsa Hedin, SACO 090-785 12 02
Cecilia Nordenson, Sveriges Läkarförbund 070-685 65 03
Lars Burström, Vision 070-697 69 27

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu