Verksamhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Verksamhetschef, hälso- och sjukvård i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Biträdande verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 21
Inom Individ – och familjeomsorgen finns det öppenvårdsinsatser för barn/unga/familj och vuxna, samt stödboenden för vuxna med beroendeproblematik som är beslutade av myndighetsutövning.

Inom verksamheten finns också erbjudandeverksamheterna för barn/unga/familj och vuxna, boende för EKB och Centrum mot Våld där även Barnahus ingår. Verksamhetsområdet består av 8 enhetschefer och ca 140 medarbetare som arbetar i nära samverkan med interna och externa samverkanspartners.

Nu söker vi en biträdande verksamhetschef. Är du den vi söker?

Uppdraget som biträdande verksamhetschef 

Som biträdande verksamhetschef har du ansvar att arbeta för måluppfyllelse inom Stöd och omsorg utifrån din nivå. Ansvarsområdet innefattar Individ- och familjeomsorgen för hela Stöd och omsorg. Du har ett övergripande operativt ansvar för att omsätta den strategiska planeringen i praktiken genom dina underställda chefer. I arbetet ingår att i nära samverkan med biträdande verksamhetschef myndighetsutövning, arbeta gemensamt för att verksamheterna ska nå uppsatta mål, samt att tillsammans med områdena funktionshinderomsorg och myndighetsutövning verka för en gemensam helhetssyn mellan områdena.

Du har ett direkt ansvar för personal, kvalité, ekonomi och arbetsmiljö i ditt verksamhetsområde. Dina uppdrag är att:

Utforma verkställigheten utifrån brukarnas behov och den strategiska planen som verksamhetschef på Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att hålla ihop
Operativt utforma och driva kostnadseffektiv verksamhet med fokus på självständighet och som möjliggör nämndens inriktning att ge stöd på hemmaplan
Arbeta effektivt och gränsöverskridande med bemanningsplanering för att säkerställa rätt insats i rätt tid
Omvärldsbevaka i syfte att ge underlag till strategisk inriktning
Säkerställa horisontella processer genom kollegialt samarbete
Utveckla ledarroller i ditt område genom att förstärka det processinriktade ledarskapet

Du rapporterar till verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen och ingår i hennes ledningsgrupp.

Om dig

Vi söker dig som har socionomexamen eller så har du annan likvärdig utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant. Du ska ha erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg och helst också dess myndighetsutövning. Vi vill också att du har erfarenhet av att vara chef, och gärna varit chef för chefer. Du har i ditt ledarskap arbetat systematiskt med utvecklings- och kvalitetsarbete.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktigt utgångspunkter. Du leder genom ledarna och ska skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Följ Umeå kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.gatewayumea.se/sv/move-to-umea

Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter. 

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Verksamhetschef CIMT

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Hos oss har du möjlighet att utveckla och utvecklas i en miljö där du gör skillnad på riktigt. Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) bidrar med all form av teknik för att stötta hela regionen, och samverkar med hälso- och sjukvårdsorganisationen för digitalisering i vården. Tillsammans bygger vi framtidens tekniklösningar med det övergripande syftet att skapa mer tid för vård. Tempot är högt och utvecklingsportföljen är stor, vilket gör att hela organisationen behöver bidra tillsammans för att lyckas. För närvarande arbetar vi med stora initiativ som nya teknikstöd för vårdinformation, invånartjänster, intelligent automation samt verktyg för mobilt arbete och samarbete. Vi finns närvarande i den dagliga hälso- och sjukvårdande verksamheten likväl som i den internationella forskningens framkant.

CIMT ingår som en av fem basenheter i verksamhetsområdet Digitalisering och Service. CIMT med sina 300 medarbetare som är lokaliserade i Umeå, Skellefteå och Lycksele ansvarar för teknisk utveckling inom såväl informationsteknik som medicinsk teknik och för frågor som rör strategi, säkerhet och drift. Arbetet sträcker sig från djup teknisk infrastruktur med server, lagring, arkitektur och säkerhet, till systemutveckling och vidareutveckling av vår komplexa IT-miljö. Inom det medicintekniska området förvaltar vi all typ av utrustning genom hela livscykeln; från upphandling och inköp via förebyggande och avhjälpande underhåll till avveckling. Inom CIMT finns även avdelningen Strålningsfysik vid Norrlands universitetssjukhus. Här arbetar drygt 20 personer varav de flesta är sjukhusfysiker och är regionens experter på strålning och strålskydd. Vi bedriver även forskning, utveckling och utbildning för att utveckla och digitalisera framtidens hälso- och sjukvård i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Region Västerbotten har fyra fokusområden i arbetet mot hälso- och sjukvårdens målbild 2030. Dessa är viktiga utgångspunkter för digitaliseringens utveckling.
- Förbättrad tillgänglighet till vård
- Stärkta förutsättningar för individens delaktighet i vård och hälsa
- Mer tid till vård genom ökad digitalisering i infrastruktur och stödprocesser
- Bättre beslutsstöd genom en mer effektiv hantering och analys av data

Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.ARBETSUPPGIFTER
Du ingår och har en aktiv roll i ledningsgruppen för verksamhetsområdet Digitalisering och Service, där uppdraget är att bidra till verksamhetsområdets totala utveckling och service. Som verksamhetschef för basenheten CIMT ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten i ett nära samarbete med ledningsgruppen.

I rollen som verksamhetschef arbetar man även mot politiken, genom dialog och avrapportering, då vi är en politiskt styrd organisation. Du kommer också att leda och delta i facklig samverkan, samt ingå som regionens representant i olika regionala och nationella nätverk. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheterna inom hälso- och sjukvården och övriga regionorganisationen.

Du har fyra direktrapporterande chefer, samt sex stabsmedarbetare som rapporterar till dig.KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har mångårig chefserfarenhet, det är meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet inom hälso- och sjukvård.

Din förmåga att driva förändring på ett framgångsrikt sätt värderar vi högt, tillsammans med din kommunikativa förmåga för att skapa en öppen, kreativ och trygg plats för din organisation att verka i. Du har genomfört förändringar med goda resultat i verksamheter som du har ansvarat för och kan visa exempel på hur verksamheterna bidragit till utveckling i en organisation.

Din förmåga till samarbete är viktig för en nära och stark relation till hälso- och sjukvården och övriga områden inom regionorganisationen.ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Verksamhetschef länsövergripande uppdrag primärvård, Närsjukvård Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar,
både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda
vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Målbild;
* Säkerställa att invånarna i kommunerna har tillgång till primärvård som kan erbjuda en god och jämlik vård, medicinsk kvalité och patientsäkerhet.
* Skapa ett hållbart ledarskap med bättre ledningskraft och ett nära ledarskap som i sin tur ger förutsättningar och
stimulerar till nya arbetssätt.
*Entusiasmera till samarbete mellan hälsocentralernas chefer och medarbetare och samverkar med sjukhusvården,
kommuner samt chefskollegor i hela länet för att kunna genomföra och utveckla arbetet på ett framgångsrikt sätt.
*Öka möjligheterna för alla hälsocentraler i inom Region Västerbotten att få så bra förutsättningar som det går både vad gäller bemanning och uppdrag i samverkan för patienters- medarbetares och organisationens skull och där goda exempel får spridas i en ständigt bättre-anda. Utifrån nedanstående fokusområden förväntas du bygga en tydlig ledningsstruktur tillsammans med avdelningschef och
medicinsk ledningsansvarig läkare
* Samarbete
* Hållbarhet
* Effektivitet
* Tillgänglighet
* Digitalisering

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras därunder i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Umeå ingår hälsocentraler i Umeå kommun samt kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Psykiatriska kliniken. Utöver det finns ett antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-och barnhälsovård, Ambulanssjukvården, Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicin och Infektionskliniken. Tillsammans skall dessa verka för god och nära vård.

Inom primärvården finns förutom hälsocentraler och sjukstugor också ett antal länsövergripande tilläggsuppdrag under närsjukvårdsområde Umeå. De samlas i en gemensam basenhet med en verksamhetschef och några avdelningschefer.

Vi söker nu därför en verksamhetschef till de länsövergripande uppdrag inom primärvård där följande verksamheter ingår: Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Ungdomsmottagning / Ungdomshälsan
Primärvårdsdietister VB
Alkohol och drogmottagning
Centrum mot våld
Inkontinenssamordnare
Kontaktcenter Barn och unga psykisk hälsa, Västerbotten
Inom verksamheten finns det omkring 80 anställda totalt med olika befattningar, här ingår också avdelningschefer. I arbetet som verksamhetschef har man många varierande uppdrag. Gillar man att träffa folk och samverka är detta det ultimata jobbet.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef förväntas du:
* driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
* följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer.
* följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form.
* ansvara för verksamhetens samverkansgrupp (VSG).

Du är direkt underställd områdeschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag.
Du förväntas vara en aktiv deltagare i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp, samt verka för att arbeta strategiskt för regionens bästa och delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.
Du förväntas företräda primärvård i samverkan med andra vårdaktörer och samhällsfunktioner.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och har erfarenhet av att leda mångfacetterad verksamhet med
många samtidiga processer.
Meriterande är om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård och även erfarenhet av länsövergripande verksamhet.

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda basenheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Du är initiativtagande, beslutskraftig och har mycket god samarbetsförmåga. Vi ser att du har ett naturligt driv, förmåga att fokusera på rätt saker, tänker långsiktigt samt har ett brett perspektiv på olika frågor. Du kan agera flexibelt när verksamheten ställs inför utmaningar eller utvecklingsmöjligheter. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en basenhet som håller hög kvalitet och skapar
en hälsofrämjande attraktiv arbetsplats.
Du har goda datakunskaper och erfarenhet av att jobba i administrativa system. Goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

ÖVRIGT
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 22
Din & Min Omsorg - det lilla företaget med stor omsorg - är ett privat alternativ för val av hemtjänst. Vi är lokala och har framgångsrikt verkat i Umeå kommun sedan 2013. Just nu har vi ett 80-tal anställda. Vi arbetar varje dag för att hemtjänsten skall upplevas och inte genomlevas!
Våra ledord är och ska alltid genomsyras av kontinuitet, respekt och humor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där humor och glädje är viktigt.
Arbetsuppgifter
Som Verksamhetschef på Din & Min Omsorg har du ett brett och utvecklande arbete där du tillsammans med dina medarbetare bidrar med stöd och kunskap till verksamheten och ledningen.
Du har det övergripande driftansvaret samt arbetar med att säkerställa utmärkt kvalitet för våra kunder. Du kommer att utveckla och implementera verksamhetens strategier och mål och ansvara för att gällande lagar och avtal efterlevs.
I din roll så tar du ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra gemensamma värderingar.
Kvalifikationer
Vi tror att kvaliteten på omsorgen av våra äldre går hand i hand med den glädje och kunskap som finns i hela organisationen. Därför önskar vi att du som verksamhetschef hos oss har lätt för att se helheten, men även den enskilda potentialen hos varje medarbetare. Du är modig, jordad, ser möjligheter framför hinder och älskar att skapa visioner.
Du är beteendevetare, sjuksköterska eller har motsvarande relevant utbildning samt minst 2 års erfarenhet av ledarskap med personal och gärna ekonomiskt ansvar. Du är även förtrolig med gällande lagstiftning inom det område vi arbetar inom.
För att trivas i din roll hos oss bör du ha utpräglad samarbetsförmåga där du har lätt för att skapa relationer. Du inger förtroende och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt.
Vi söker helt enkelt dig som är engagerad, glad och prestigelös och som verkligen brinner för omsorgen och därmed vill vara med och hållbart driva Din & Min Omsorg framåt tillsammans med oss!

Ansök nu

Hälso- och sjukvårdsdirektör till Region Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vill du vara med och göra riktig skillnad i utvecklingen av den mångfacetterade Norrlandsregionen och samtidigt aktivt arbeta mot en personcentrerad och nära vård? Region Västerbotten är en dynamisk universitetsregion, en kraftfull organisation med framåtanda med goda förutsättningar för dig som vill fortsätta driva denna framtidsresa. Uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten är ett kvalificerat ledaruppdrag där förmåga att se det relevanta i komplexa sammanhang och skapa en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag och riktning är viktig.

Som hälso-och sjukvårdsdirektör ansvarar du för att leda 810 direkt underställda chefer och förvaltningen har ca 9300 medarbetare

I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Vi hänvisar därför sökande till deras annons - https://www.poolia.se/lediga-jobb/umea/halso-och-sjukvardsdirektor-till-region-vasterbotten/69947/

ARBETSUPPGIFTER
Som hälso-och sjukvårdsdirektör hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten har du ansvar att driva och leda hälso- och sjukvården som är en stor, varierad och komplex verksamhet. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen omfattar allt från närsjukvård i stad och glesbygd, tandvård, forskning, utbildning och utveckling till högspecialiserad regional och nationell sjukvård. Rollen innebär att vara aktiv och samverka nationellt, regionalt och lokalt med ett flertal aktörer. Specifikt viktigt är en nära och förtroendefull samverkan och ledning av universitetssjukvården tillsammans med Umeå universitet. Samverkan med de tre andra regionerna i Norra sjukvårdsregionen är också av stor betydelse liksom nära samverkan med länets kommuner.

Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete med att fortsatt driva mot en personcentrerad nära vård med innevånarens behov och hälsa i fokus och som hälso- och sjukvårdsdirektör tar du en ledande position i denna utveckling. Det innebär behov av förändrade arbetssätt, stöd av digitalisering och nya tankesätt vilket påverkar organisationskulturen, ditt ledarskap behöver därför präglas av tillit och tydlighet.

Du har i uppdrag att leda och samordna hälso-och sjukvårdsförvaltningen samt initiera och utveckla förvaltningens strategiska verksamhet utifrån vision, budget, verksamhetsplan samt andra styrande dokument. Vidare ansvarar du för att leda och följa upp förvaltningen genom dess chefer med ansvar för personal, verksamhets, arbetsmiljö och ekonomi. I din roll leder du förvaltningsgruppens ledningsgrupp samt tjänstepersonsberedning. Du har ett nära samarbete med den politiska ledningen för hälso-och sjukvården och rapporterar direkt till nämnd samt stödjer nämndens ordförande och säkerställer att nämndens beslut verkställs.

Du ingår i regionens centrala ledningsgrupp som leds av regiondirektören. Den centrala ledningsgruppen har ansvar för regionövergripande frågor. Uppdraget i regionen är att bedriva verksamhet som utvecklas genom att regional utveckling och hälso- och sjukvården samverkar och är hållbara tillsammans.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av ledande befattning för en komplex och stor samverkansstruktur i exempelvis en kommunal, regional, nationell eller internationell organisation. Du har inblick i hälso- och sjukvård samt har erfarenhet av att leda större förändringsarbeten. Vi ser även att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och att du har ansvarat för ledningsgrupper på strategisk nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i politiskt styrd organisation på ledande nivå samt har medievana. Även erfarenhet av eller inblick i akademisk sjukvård/universitetssjukvård eller annan form av utbildning-forskningsorganisation är meriterande.

Som ledare skapar du förtroendefullt samarbete mellan dina verksamheter inom förvaltningen samt gentemot övriga verksamheter i regionen och samarbetspartner. Du har god förståelse för komplexa verksamheter och system och drivs av att utveckla hälso-och sjukvården inklusive universitetssjukvården. Ditt ledarskap präglas ytterligare av tydlighet och lyhördhet med hög kommunikativ förmåga då samverkan är en stor del i ditt arbete. Som en stark relationsskapare har du en hög förmåga att samarbeta samt initiera och bibehålla goda relationer.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ansök nu

Verksamhetschef, Företagshälsan, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Inom Region Västerbotten har vi en intern företagshälsa som finns i hela länet och är regionens expertstöd inom arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande med individ, arbetsgrupp och organisation.

Vi söker nu en verksamhetschef för företagshälsan som fortsatt ska driva utveckling och verka för ökad måluppfyllelse för verksamhet och ledning på alla nivåer.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef för företagshälsan har du ett brett och utvecklande arbete där du tillsammans med dina medarbetare bidrar med stöd inom arbetsmiljöområdet till alla verksamheter och ledning inom regionen. Inom Företagshälsan arbetar ca 20 personer med olika specialiteter och inriktningar för att främja hälsa, förebygga ohälsa samt rehabilitera. Medarbetare finns placerade på tre orter.

I din roll som chef för Företagshälsan har du ansvar för att hela enheten fungerar på ett effektivt och värdeskapande sätt för Region Västerbotten. Du har både strategiska och operativa uppgifter med fokus på att utveckla Företagshälsan i nära dialog med verksamheterna. Rollen innebär också att du kan arbeta mer operativt i uppdrag inom Företagshälsans område.

I din roll rapporterar du till HR-Direktören och ingår i ledningsgruppen för HR-staben. Du har ett nära samarbete med övriga inom ledningsgruppen för att gemensamt bidra till HR-stabens uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill driva vår interna företagshälsa framåt för att göra skillnad för Region Västerbottens verksamheter. Du har relevant akademisk utbildning samt erfarenhet av ledarskap med personal- och ekonomiskt ansvar. Du har god erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor och vi ser gärna att du har arbetat mot/inom någon större organisation.

För att trivas i rollen som verksamhetschef har du en utpräglad samarbetsförmåga där du skapar förtroende och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Samtidigt vågar du vara utmanande och modig i vårt arbete att leda mot utveckling och förändring. Du är trygg i din ledarroll och ser frågor i ett helhetsperspektiv med en god förmåga att strukturera, planera och prioritera utifrån bästa nytta för verksamheten. Du bör ha intresse för verksamhetsutveckling baserad på forskning, evidens och beprövad erfarenhet.

Du behöver även ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Barn- och ungdomscentrum Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med omkring 400 medarbetare fördelat på orterna Umeå, Skellefteå och Lycksele. Verksamheten ansvarar för vård på länsdels-, läns- och regionnivå inom alla delar av den specialiserade pediatriken. För område svåra kroniska lungsjukdomar är basenheten ett av fyra centra inom ramen för nationell högspecialiserad vård.

Samarbete med andra basenheter är en naturlig del av Barn- och ungdomscentrums uppdrag, bland annat genom att verksamheten inom slutenvården har omvårdnadsansvar för kirurgiska, ortopediska, neurokirurgiska och ÖNH-barn.

Slutenvård bedrivs på fyra avdelningar; barn 2 Umeå (pediatrik inom flertal grenspecialiteter), barn 3 Umeå (barnonkologi och -hematologi), neonatal-IVA Umeå (neonatologi) samt barn 14 Skellefteå (pediatrik inom flertal grenspecialiteter). På alla tre verksamhetsorterna finns mottagningar, dagvårdsverksamhet finns i Skellefteå och Umeå.

Neonatalt hemsjukvårdsteam är etablerat och hemsjukvård även för övriga pediatriska målgrupper planeras att byggas upp.

Barn- och ungdomscentrum är en universitetssjukvårdsenhet och forskning och undervisning utgör en viktig del av basenhetens uppdrag. Nära samarbete med Umeå universitet är därför en grundförutsättning för verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för verksamheten utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef kommer du, i nära samarbete med verksamhetschefen, att ansvara för Barn- och ungdomscentrums långsiktiga strategiska utveckling. Tillsammans planerar och leder ni basenhetens ledningsgruppsarbete och skapar förutsättningar för ständig utveckling av en verksamhet av hög nationell och internationell klass.

Du är närmaste chef för Barn- och ungdomscentrums avdelningschefer och samordnar AC-gruppens basenhetsövergripande arbete. Du har även personalansvar för fyra forskningssjuksköterskor.

Förutom det regioninterna arbetet tillsammans med andra basenheter inom sjukhusvård och primärvård kommer du i rollen som biträdande verksamhetschef att samarbeta med flera externa aktörer, så som RPO barn och ungdomars hälsa i norra sjukvårdsregionen, kommuner, patientorganisationer samt universitet och högskolor.

I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för arbetsmiljö, personal, ekonomi, och organisation. Du kommer även att, tillsammans med verksamhetschef, ansvara för ärenden som verksamhetsplanering, samverkan med fackförbund, kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt intern uppföljning.

Resor i tjänsten ingår, både inom regionen och nationellt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll med ansvar för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Tidigare erfarenhet av att vara chefers chef är ett krav. Du har relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har erfarenhet av vårdverksamhet samt av arbete i en politiskt styrd organisation.

För rollen krävs god förmåga till långsiktigt strategiskt tänkande. Att kunna se helhetsperspektiv samt vara lösningsorienterad i utmanande och komplexa frågeställningar är nödvändigt.
Det är av stor vikt att du praktiserar ett tillitsbaserat ledarskap, är lyhörd, har god kommunikativ förmåga och verkar för goda relationer och samarbeten. Vi önskar att du visar på handlingskraft, tar beslut och ansvarar för genomförande och uppföljning. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef Primärvårdsområde Nord i Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar,
både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda
vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Målbild;
* Säkerställa att invånarna i kommunerna har tillgång till primärvård som kan erbjuda en god och jämlik vård, medicinsk kvalité och patientsäkerhet.
* Skapa ett hållbart ledarskap med bättre ledningskraft och ett nära ledarskap som i sin tur ger förutsättningar och stimulerar till nya arbetssätt.
*Entusiasmera till samarbete mellan hälsocentralernas chefer och medarbetare och samverkar med sjukhusvården, kommuner samt chefskollegor.
*Öka möjligheterna för basenhetens hälsocentraler att få så bra förutsättningar som det går både vad gäller
bemanning och uppdrag där goda exempel får
spridas i en ständigt bättre-anda.
Utifrån nedanstående fokusområden förväntas du bygga en tydlig ledningsstruktur tillsammans med avdelningschef och
medicinsk ledningsansvarig läkare
* Samarbete
* Hållbarhet
* Effektivitet
* Tillgänglighet
* Digitalisering
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och
organiseras därunder i läns- och närsjukvårdsområden.
I närsjukvårdsområde Umeå ingår Hälsocentraler i Umeå kommun
samt kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Psykiatriska kliniken. Utöver det finns ett
antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-/barnhälsovård, Ambulanssjukvården,
Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicin
och Infektionskliniken. Tillsammans skall dessa verka för god och nära vård.

Vi söker nu Verksamhetschef till
Primärvårdsområde Nord som är en basenhet där ingår hälsocentralerna
Ersboda inklusive Primo / Mariehem / Sävar och Robertsfors
Basenheten har ett helhetsperspektiv och invånarens behov i fokus. Det finns ett gott samarbetsklimat och öppet arbetsklimat inom basenheten där vi arbetar med att ha likriktade rutiner. Vi arbetar för teambaserat arbetssätt och en del yrkesgrupper träffas regelbundet för bland annat internutbildning. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö. En del i det arbetet är att det finns hälsoinspiratörer på våra hälsocentraler som ordnar med olika roliga utmaningar både inom sina egna hälsocentral och tillsammans med övriga basenheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som Verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar
och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina
befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Som verksamhetschef förväntas du:
* driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
* följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer
* följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form
* ansvara för verksamhetens samverkansgrupp (VSG).
* Arbetar för en hälsofrämjande arbetsmiljö inom basenheten
Du är direkt underställd områdeschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag.
Du förväntas vara en aktiv deltagare i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp, samt verka för att arbeta strategiskt för
regionens bästa och delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.
Du förväntas företräda primärvård i samverkan med andra vårdaktörer / samhällsfunktioner

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.
Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning i komplex verksamhet. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, för uppdraget är det en fördel med erfarenhet även av arbete inom primärvård. Önskvärt är att du har erfarenhet av att leda chefer.
Du har en vana att arbeta i digital miljö.
Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda basenheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Du är initiativtagande, beslutskraftig och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett naturligt driv, förmåga att fokusera på rätt saker och strategiskt tänkande egenskaper. Du kan agera flexibelt när verksamheten ställs inför utmaningar eller utvecklingsmöjligheter. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en basenhet som håller hög kvalitet och skapar hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.
Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Helsa Omsorg

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 2
Helsa Omsorg AB

Verksamhetschef till Helsa Omsorg

Helsa Omsorg upplever en fortsatt positiv utveckling och stor efterfrågan på vår Personliga Assistans. Den goda kundtillströmningen gör att vi behöver förstärka vår organisation med en viktig tjänst – den som verksamhetschef.

Motiveras du av möjligheten att tillsammans med oss leda arbetet med att ge våra kunder en så hög kvalitet på sin personliga assistans som möjligt? I så fall ser vi fram emot din ansökan!

Om tjänsten
Som verksamhetschef på Helsa Omsorg får du en nyckelroll i vår verksamhet. I första hand ska du leda och bygga dina team samt skapa goda relationer till såväl kunder som personal. Som verksamhetschef kommer du också att ingå i bolagets ledningsgrupp och vara med och fatta mer strategiska beslut.

Arbetet som verksamhetschef underlättas av att du arbetar i marknadens bästa verksamhetssystem som avsevärt förenklar din vardag. Tiden då du arbetade i flera olika program är förbi – på Helsa arbetar du i ett enda program. För verksamhetschefen innebär det mindre stress och att tiden för administration kan minimeras. Tiden som frigörs kan istället läggas på kärnverksamheten, arbetet med våra kunder och vår personal.

Verksamhetschefens uppdrag är att utveckla relationerna med våra befintliga kunder, men även att bygga upp goda relationer till framtida kunder. Som verksamhetschef på Helsa sätter du alltid kunden i centrum, har förståelse för kundens situation och utformar en assistans som matcher kundens behov och intressen.

På Helsa ser vi trivsel och kontinuitet bland den egna personalen som viktiga byggstenar för att skapa assistans av hög kvalitet. Verksamhetschefens förmåga att leda och motivera sina team mot tydliga mål är en viktig del av detta, liksom verksamhetschefens förmåga att rekrytera medarbetare som delar Helsas värdegrund och arbetssätt.

Vem är du?
Vi tror att vår blivande verksamhetschef har en högskoleutbildning och mer än två års erfarenhet som chef. Du är trygg i ditt ledarskap och har god förmåga att både skapa och förvalta förtroenden. Som person är du lösningsorienterad och tycker om att få saker gjorda. Helsa värdesätter god kunskap om LSS och ser gärna att du redan har ett befintligt nätverk inom fältet Personlig Assistans eller liknande verksamhet.

Helsa Omsorg är ett starkt värdegrundstyrt bolag som prioriterar långsiktighet och kvalitet i allt vi gör. Vi tror att vi presterar bäst när vi ges förtroende inom respektive ansvarsområde, men tvekar heller aldrig att prestigelöst ta hjälp av varandra – allt för att kunna presentera en så bra personlig assistans som möjligt för våra kunder.

Som verksamhetschef på Helsa Omsorg erbjuds du möjligheten att bli en viktig del av en väl fungerande verksamhet. I din roll har du ett nära samarbete med VD, HR-chef och befintliga verksamhetschefer. Du får tillgång till en bred palett av olika kompetenser i ett växande bolag med sund ekonomi, kollektivavtal och friskvårdsprogram för våra anställda. I pågående rekrytering lägger vi stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet och samarbetsförmåga.

Helsa Omsorg har sitt huvudkontor i Umeå, men vår verksamhet bedrivs längs stora delar av norrlandskusten samt i Östersund och i Sollefteå. Som ny verksamhetschef är placeringsorten fri, men tjänsten förutsätter körkort.

Ansök nu

VD till Behavioral Informatics

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 17
Vill du vara med och erbjuda möjligheten till ett längre och friskare liv genom att stödja utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor?

Vi är nu inne i ett starkt utvecklingsskede där vi går från ett startupbolag till att bli ett etablerat bolag. För denna utveckling söker vi en vd/CEO som, i form av en equity del, vill vara med i ett kreativt team där ambitionerna är höga och internationella. Genom förfinat arbete med hälsodata öka följsamhet och noggrannheten i prediktion.

Om dig

Vi söker dig som brinner för att hjälpa andra och har en stark passion för entreprenörskap. Du är en inspirerande och karismatisk ledare som trivs med att vara företagets ansikte utåt. Med gedigen erfarenhet och kunskap inom hälsodata förstår du vikten av att kombinera vetenskaplig forskning med teknik för att skapa innovativa lösningar.

Du har erfarenhet av att arbeta i olika miljöer, regioner och med olika företag, samt etablerade kontakter inom branschen som kan hjälpa till att främja vår e-hälsolösning, ProBITS, även inom forskarvärlden. Du är en skicklig kommunikatör och har en passion för att tala inför publik. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med regioner och sjukvården som dina kunder så är det meriterande.

Som vår framtida VD är du inte bara en skicklig affärsmänniska, utan också en innovatör, inspiratör och problemlösare som är redo att ta Behavioral Informatics till nya höjder. Om du känner att detta resonemang matchar din profil och ambitioner, ser vi fram emot din ansökan!

Om tjänsten

Som VD/CEO hos Behavioral Informatics AB har du möjligheten att vara med och erbjuda människor chansen till ett längre och friskare liv genom att stödja utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor. Vi befinner sig i en spännande fas där de går från att vara ett startupbolag till att bli ett etablerat företag.

Behavioral Informatics AB bildades för att tillgängliggöra och vidareförädla den forskning och kliniska utveckling som f.d. överläkare, docent, Bernt Lindahl MD PhD, har gjort vid Beteendemedicin, Norrlands universitetssjukhus. Denna forskning avser en metod för hur utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor kan stödjas på bästa sätt. Den metod som Bernt utvecklat genom sin forskning har använts på mer än 6 000 patienter i klinisk verksamhet och har testats genom en femårig randomiserad studie. Den relativa skillnaden mellan två grupper med glukosintoleranta personer visade efter 1 år 70% skillnad, 3år 40% skillnad och efter 5 år 25% skillnad.

Vi söker nu en engagerad och erfaren VD/CEO som kan bidra till vårt kreativa team och ta företaget till nästa nivå. Du kommer att bli en del av en inspirerande arbetsmiljö med höga ambitioner och internationell räckvidd, där de genom förfinat arbete med hälsodata strävar efter att öka följsamheten och noggrannheten i prediktioner.

Om Behavioral Informatics

Behavioral Informatics AB bildades med målet att tillgängliggöra och vidareutveckla forskning och klinisk utveckling inom hälsa. Vår grundare, Bernt Lindahl, tidigare överläkare och docent vid Beteendemedicin på Norrlands universitetssjukhus, har utvecklat en metod för att stödja utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor på bästa sätt.

Med bas i denna forskning har de utvecklat ProBITS, en nytänkande e-hälsolösning som fungerar som en hybridlösning genom samspel mellan användare, coach och teknik. Användare arbetar med hjälp av en app i sina telefoner och får stöd och feedback från en coach för att driva sina hälsomål framåt.

Om processen

Om du har frågor om tjänsten eller processen, kontakta Gert Olof Boström på gert-olof@probits.se. Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och platsen är Umeå med möjlighet till hybridarbete.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetsansvarig Brukarkooperativet i Umeå, personlig assistans, 100 %

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 12
Vill du vara med och skapa framtidens personliga assistans tillsammans med oss? Vi söker dig som motiveras av att arbeta med människor, utveckling och vars hjärta klappar för personlig assistans och rättighetslagstiftning. Vi söker nu en verksamhetsansvarig för Brukarkooperativet i Umeå.
Brukarkooperativet i Umeå bildades 1999, och är ett medlemsstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Brukarkooperativet är arbetsgivare för medlemmarnas personliga assistenter, och kooperativets högsta beslutande organ är Årsstämman, där varje medlem har en röst. Vi har i dagsläget 17 medlemmar i Umeå och ungefär 150 anställda.
Vi är ett kooperativ med familjär känsla. Målsättningen är att finnas nära våra medlemmar och assistenter, och med stöd och utbildning ge möjlighet till ett självstyrt liv, med full insyn i den egna assistansen.


Om rollen
Du har ansvaret för helheten kring våra medlemmars personliga assistans och att den håller hög kvalitet. Med din kunskap och med ett personligt engagemang bidrar du till att skapa trygghet för våra medlemmar och till att våra assistenter känner arbetsglädje, stolthet och trygghet i sin arbetssituation. Du kommer att arbeta tillsammans med våra tre härliga medarbetare på kontoret.

Kvalifikationer
För att lyckas väl i rollen har du tidigare erfarenhet av personlig assistans, kvalitetsledning, arbetsmiljöarbete, personalplanering och arbetsledning. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till ditt arbete och du gillar att ta initiativ och driva förändring som leder till förbättring och utveckling. I din roll är du professionell och tydligt resultatinriktad. Din kommunikativa förmåga är pedagogisk, lyhörd och effektiv. Lika så har du en god förmåga att planera, följa upp och utvärdera. Som person är du tydligt värdegrundsstyrd och du har ett hjärta för den typ av verksamhet som vi står för.

Du inspirerar dina medarbetare till nytänkande och utveckling och du skapar möjlighet för andra att ta mer ansvar och vara med och påverka beslut. Genom ditt ledarskap får du andra att vilja, våga och växa.

Krav
Du har minst 12 månaders dokumenterad chefserfarenhet inom personlig assistans och har god kunskap om LSS-lagstiftningen och assistansersättning enligt SFB. Du har haft budget- och arbetsmiljöansvar och har arbetat med systematiskt kvalitetsarbete. Som ansvarig för den dagliga driften ska du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Tjänstgöringsgrad
Tjänsten är på 100%.

Om rekryteringsprocessen
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom inkomna ansökningar löpande och tjänst kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan kommer att läsas av medarbetare inom Brukarkooperativet i Umeå. Sista ansökningsdag är 18 juni. Tjänsten tillträds senast den 1 september eller enligt överenskommelse.

Skicka in din ansökan till tjänsten på info@brukarkooperativet.se

Har du frågor om tjänsten kan du kontakta:
Maria Sjöström Verksamhetsansvarig 070/5127870
Sophie Karlsson Styrelseordförande 070/370 5456

Ansök nu

Verksamhetschef, Anestesi / Operation / Intensivvård, Region Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Kliniken för anestesi, operation och intensivvård (AnOpIva) har verksamhet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Här bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på regionnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken huserar medicinsk och teknisk expertis inom flygsjukvård och vår personal bemannar långdistanstransporter med ambulansflyg samt den så kallade LIV Norr - luftburen intensivvård norr. Eftersom vi är en universitetssjukvårdsenhet lägger vi mycket fokus på forskning, utveckling och undervisning.

På AnOpIva jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans. En hög trivsel och teamkänsla är avgörande för såväl patienter som vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram: genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt. Vårt aktiva arbete med värderingar har resulterat i gott klimat, vilket syns i de medarbetarenkäter som genomförs. Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag. Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll?

Vi söker nu en verksamhetschef för att leda och utveckla AnOpIVA.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner samt frigör handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och är vår viktigaste resurs. Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Ett av dina fokusområden blir att arbeta med klinikens mål- och visionsarbete som leder till att vår arbetsmiljö präglas av trygghet, respekt, lärande och ett professionellt förhållningssätt och i sin tur säkrar vår kompetensförsörjning.

Som verksamhetschef ansvarar du för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten i Umeå. Du driver arbetet i klinikens ledningsgrupp samt samverkar med andra kliniker. Att bibehålla ett gott samarbete mellan AnOpIva och de opererande klinikerna är ett av dina viktigaste uppdrag när du kliver på som verksamhetschef. Vidare kommer det att vara viktigt att lägga fokus på att få till stånd ett barncentrum samt att främja forskning inom kliniken.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
För detta jobb behöver du ha relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har flera års ledarerfarenhet samt har arbetat inom hälso- och sjukvårdssektorn. Utbildning inom ledarskap, omvårdnad eller medicin ser vi som meriterande.

Vi söker dig som har en strategisk ledarstil vilket innebär att du leder verksamheten framåt med ett långsiktigt perspektiv. Du är resultatinriktad och har förmåga att få fart på projekt utan att själv vara den som tar det operativa ansvaret. Vidare är du lyhörd och inser vikten av relationer. I din roll som verksamhetschef banar du väg för goda samarbeten såväl inom som utanför kliniken.

Som person är du framåtsträvande samt nyfiken på omvärlden och ny kunskap. Du har ett stabilt humör som gör att du klarar påfrestningar och ifrågasättanden. Om du stöter på komplexa problem känner du dig motiverad att bryta ner dem i mindre beståndsdelar, se sammanhang och prioritera olika lösningar.

Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och gör dig förstådd på engelska, både i vardaglig konversation samt fackspråk. Du behöver ha god vana av att använda dator och internet i arbetet.

ÖVRIGT
Om du som söker är läkare så kommer din grundplacering hos oss att bli specialist- eller överläkare. För externa ansökningar görs då en kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) när ansökan inkommit. Därför behöver följande dokument bifogas i ansökan (språk kan vara svenska eller engelska):

1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef med driv och stort hjärta till Capio Norrlandskliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 4
Region Mitt har verksamhet i Linköping, Kristinehamn, Grums, Vålberg, Örebro, Hallsberg, Fjugesta, Västerås, Uppsala, Enköping, Gävle och Umeå. Vi driver 20 enheter, huvudsakligen primärvård men innefattar även företagshälsovård, specialistmottagning och röntgen. Regionen har ca 600 anställda och 194.000 listade patienter. Regionchef är placerad i Örebro.Att vara verksamhetschef hos oss innebär att du delar vår passion för utveckling – att du har ett naturligt öga för möjligheter att bli ännu bättre.

Hos oss kommer du att hitta engagemang och prestigelöshet och du kommer snart att upptäcka att vi har en stark kultur där vi hjälps åt för att lyckas.

Här är några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:

- Ett nätverk av stöttande chefskollegor
- Ledarskapsutveckling i vår egen Capio Academy
- Tryggheten i att ha en stor organisation i bakgrunden som stöd
- Stort mandat som chef

Ditt uppdrag

Du kommer att leda ett team på 56 medarbetare, som alla har hög kompetens och ett stort engagemang. Det råder en härlig stämning i arbetsgruppen – vi har roligt och trivs tillsammans. Capio Norrlandskliniken består förutom av Hälsocentralen också av en specialistmottagning, en radiologienhet och en Företagshälsa. Kliniken har fler kompetenser än vad som är vanligt på en hälsocentral och de olika delarna ger oss klara synergivinster. 

Som verksamhetschef ansvarar du för att leda, organisera och utveckla verksamheten och den dagliga driften på kliniken. I ledningsgruppen ingår förutom verksamhetschef också biträdande verksamhetschef, MLA och enhetschef för företagshälsan.

Du har fullt resultat- och personalansvar och ansvarar dessutom för det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet på mottagningen. Du arbetar målstyrt med uppföljning och rapportering både internt och till Region Västerbotten, men vår organisation är decentraliserad och du ges en stor frihet att själv bygga och utveckla din verksamhet. Om du står för energi, en stor dos nyfikenhet och en stark drivkraft att förbättra, så lovar vi att vi ger dig utrymme att sätta din egen prägel.

Du rapporterar till regionchef och ingår i en chefsgrupp som har möten regelbundet och där du får möjlighet till ett stort erfarenhets- och kunskapsutbyte. Vi har även inom Capio väletablerade stabsfunktioner för IT, marknad, lön, ekonomi och inköp vilka ger dig ett gott stöd i ditt dagliga arbete.

Ett öppet sinne och ett empatiskt ledarskap

Vi välkomnar dig som är en erfaren ledare och har arbetat med personal- och resultatansvar inom vårdbranschen tidigare. Utöver detta är dina personliga egenskaper och förmågor det avgjort viktigaste för oss. Vi tror att du besitter en kreativitet som gör att du gärna tänker nytt och ett mod som gör att du vågar prova nya idéer och trampa upp nya stigar. Du har en naturlig lyhördhet för olika perspektiv och en förmåga att möta människor där de befinner sig.

Tror du att vi är rätt för varandra? Välkommen med din ansökan!

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar provanställning.

Capio – Nordens största privata vårdgivare
Capios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här – idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: kvalitet, samhällsansvar, innovation och empowerment. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner – närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan – en individ i taget!


Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i fem länder. För mer information, besök https://capio.se/.


Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Hälso- och sjukvård Äldre

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 16
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå och har idag ca 250 medarbetare. Verksamheten är indelad i hemsjukvård som har drygt 1000 patienter samt särskilt boende som har ca 1100 patienter. Ledningsgruppen består av 11 enhetschefer och en biträdande verksamhetschef samt verksamhetschef.Arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef kommer du att ha ansvar för de åtta enhetschefer som leder sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal i olika team inom såväl hemsjukvård som särskilt boende. Du har ekonomi- och arbetsmiljöansvar för dessa team och rapporterar till verksamhetschef. Du kommer även att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef.

Uppdraget som biträdande verksamhetschef innebär bland annat att:

- Leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna.
- Utveckla och effektivisera samverkan med Regionen där mycket fokus kommer att ligga på God och Nära vård de kommande åren.
- Arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs.
- Fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten.
- Ge återkoppling på utfört arbete.
- Ha ett nära samarbete med övriga verksamhetschefer inom äldreomsorgen.
- Ersätta verksamhetschef vid ledighet eller annan frånvaro.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har flerårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård eller inom regionfinansierad primärvård och har förmågan att omsätta denna erfarenhet i det praktiska arbetet i en omställning till en God och Nära vård.

Du har flerårig erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvård samt goda kunskaper inom lagstiftning relaterad till kommunal hälso- och sjukvård. Då du ansvarar för framtagande av redovisningar, rutiner och information till medarbetarna krävs vana att arbeta i Word, PowerPoint och Excel samt goda kunskaper i svenska språket.

Du är prestigelös och trygg i din ledarroll och vill ha ett nära samarbete med medarbetare och kollegor. Du är strukturerad och klarar av att prioritera i pressade situationer. Du har en god förmåga att se ditt uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med den enskilde patienten eller medarbetaren i fokus.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. B-körkort krävs.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Följ oss på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Psykiatriska kliniken i Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker nu en biträdande verksamhetschef som tillsammans med verksamhetschef och ledningsgrupp leder verksamheten framåt. Är med och driver systematiska förbättringsarbeten utifrån patient, process, och medarbetarperspektiv.

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Psykiatriska kliniken har flyttat till ett nybyggt hus där vårdmiljön kommer präglas av tanken om miljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljö stöttas av modern teknik och forskning.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten och ingår i klinikens ledningsgrupp. Ditt arbete har strategisk karaktär och består av arbetsmiljö-, personal-, och organisationsfrågor samt budget- och resultatansvar. Tillika verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.
Du är ställföreträdare till verksamhetschef samt närmast ansvarig för första linjens chefer som idag är totalt 11 chefer

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Du har mångårig erfarenhet som ledare och erfarenhet av arbete i psykiatrisk verksamhet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från kultur-och värdegrundsarbete samt offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning.

Vi söker dig som bidrar till att leda verksamheten in i en långsiktig strategisk utveckling. Du ser sammanhang och kan prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi tror att du har god förmåga att bygga stabila, tillitsfulla relationer och samarbeten. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Din ledarstil kännetecknas av engagemang och banar väg för ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation som skapar delaktighet.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och kunskap i engelska språket.

ÖVRIGT
Facklig företrädare
Tommy Rönnlund
Kommunal
tommy.ronnlund@regionvasterbotten.se

Neda Dimova Bränström
Psykologförbundet
neda.dimova.branstrom@regionvasterbotten.se

Julia Nygren
Sveriges arbetsterapeuter
julia.nygren@regionvasterbotten.se

Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 2
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Bild- och funktionsmedicin (BFM) Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar inklusive nuklearmedicin samt avancerad perifer- och neurointervention. I länet finns förutom konventionell utrustning 5 moderna MR-utrustningar varav två 3T MR-kameror, 6 multislice DT-utrustningar, PET/CT, cyklotron och en aktiv tracerkemiverksamhet.

Forskning bedrivs i samarbete med Umeå universitet till exempel inom fMRI och nuklearmedicin med PET/CT där det pågår internationella samarbetsprojekt. I samarbete med universitetet bedrivs även utbildning av läkare och röntgensjuksköterskor. Vid kliniken arbetar cirka 250 anställda.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Som biträdande verksamhetschef får du möjlighet att leda Bild- och funktionsmedicin i en långsiktig, strategisk utveckling och skapa förutsättningar för en god, nära och jämlik vård.

Tillsammans med verksamhetschef och biträdande verksamhetschef i Skellefteå har du ansvar för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Det innebär ett gemensamt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, patientsäkerhet och ekonomi. Som klinikledning ansvarar ni för verksamhetsplanering, ledningsgruppens arbete, uppföljningar och utredningar. Din uppgift är att leda och stötta avdelningscheferna i deras arbete och utveckla gemensamma arbetsytor.

Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten, och som en del av verksamhetens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi söker dig med minst tre års erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. God förståelse och/eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Vi söker dig som ser sammanhang och kan prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi tror att du har god förmåga att bygga stabila, tillitsfulla relationer och samarbeten. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Din ledarstil kännetecknas av engagemang, lyhördhet och förmågan att skapa ett positivt samarbetsklimat där alla är delaktiga.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten har ca 250 medarbetare och är en länsorganisation där verksamhet finns vid länets alla tre sjukhus.

CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och lägger därför mycket fokus på forskning, utveckling och undervisning.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Genom den bredd som CFOG har inom obstetrik och gynekologi, liksom den geografiska spridningen, så är det en central uppgift att locka och behålla medarbetare för att på så sätt kunna ge patienterna i hela regionen bästa möjliga vård.

Som verksamhetschef arbetar du strategiskt för att hitta nya vägar tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Ett av klinikens viktigaste fokusområden är vår regionvård gällande tumörkirurgi, avancerad obstetrik och att skapa möjligheter till nationell högspecialiserad vård. Ett annat viktigt område är att utveckla CFOG´s strategier som universitetssjukvårdsenhet.

Som verksamhetschef får du möjlighet att leda Centrum för obstetrik och gynekologi i en långsiktig strategisk utveckling och bidra till att den gynekologiska sjukvården och förlossningssjukvården i norra regionen blir ännu bättre!

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. God förståelse och arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka några steg framåt innan du fattar beslut. Det är viktigt att du vill möta förändringar med ett flexibelt arbetssätt då vår verksamhet är i ständig förändring.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har en vilja att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering. Har du tidigare erfarenhet av att leda på distans ser vi det som meriterande då du kommer att vara ledare för en länsorganisation.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Barn- och ungdomscentrum, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och ungdomscentrum, BUC, är en länsklinik med ansvar för den specialiserade barnmedicinska vården i Västerbotten för barn till och med 18 år. BUC är även ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och neonatalvården och tar emot patienter från hela norra regionen. BUC har som en av fyra enheter i Sverige tilldelats uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad (NHV) vård inom svårt kronisk lungsjukdom. Basenheten är en aktiv part i region Västerbottens arbete med att kartlägga förutsättningarna att ansöka om ytterligare NHV-uppdrag.

Målsättningen är att erbjuda alla barn och familjer inom vår målgrupp bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Vården vid Barn- och ungdomscentrum håller mycket hög klass både nationellt och internationellt. Som universitetssjukvårdsenhet prioriterar vi forskning och i samarbete med Umeå universitet bedriver vi ett stort antal forskningsprojekt med patientnära anknytning. BUC har även en viktig roll i den verksamhetsförlagda utbildningen på läkarprogrammets termin 11.

Vi bedriver verksamhet på tre orter - Skellefteå, Umeå och Lycksele. Totalt är vi ca 400 medarbetare som finns på sex organisatoriska enheter. Våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög och flera av våra enheter är eller är på god väg att bli certifierade hälsofrämjande arbetsplatser.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du är förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

I dina arbetsuppgifter kommer ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor att ingå. Du kommer även att ansvara för beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Som verksamhetschef får du möjlighet att leda Barn- och ungdomscentrum i en långsiktig strategisk utveckling och bidra till att barnsjukvården i norra regionen blir ännu bättre!

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Det är meriterande om hur har forskarutbildning och är disputerad.

Vi söker dig med erfarenhet i en chefsroll där du ansvarat för medarbetare, verksamhet och ekonomi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning. God förståelse och arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka strategiskt några steg framåt innan du fattar beslut. Du är stabil, självgående och drivande i din vardag. Du kan agera flexibelt när verksamheten ställs inför utmaningar eller utvecklingsmöjligheter.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Har du tidigare erfarenhet av att leda på distans ser vi det som meriterande. Din vana att arbeta digitalt är stor och du har en vilja att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Du som söker ska bifoga följande underlag i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Ögonkliniken, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 5
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ögonkliniken Västerbotten bedriver specialistsjukvård inom området ögonsjukdomar i Västerbotten och i norra regionen. Vi finns på länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en universitetsklinik med stora patientflöden som tar hand om patienter i alla åldrar, från nyfödda och uppåt. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbete för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter. Hos oss arbetar cirka 120 medarbetare, som ögonläkare, ögonsjuksköterskor, operationssjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, ortoptister samt optiker. Såväl gamla som nya medarbetare och studenter brukar trivas bra hos oss.

Vi söker nu en ny verksamhetschef då vår nuvarande går i pension.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner samt frigör handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Utöver att leda ögonklinikens ledningsgrupp är du aktiv deltagare i länssjukvårdsområdets ledningsgrupp tillsammans med dina kollegor på andra verksamheter. Du kommer att rapportera till områdeschef och dina närmsta kollegor blir klinikens avdelningschefer samt medicinska chef.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
För detta jobb behöver du ha relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av arbete i chefsposition inom offentlig verksamhet samt med fördel har arbetat inom ögonsjukvård. Vidare är det ett plus om du genomgått ledarskapsutbildningar.

Vi söker en chef som skapar laganda, har ett strategiskt arbetssätt samt engagerar sig i medarbetarnas och organisationens utveckling. Samtidigt bidrar du med stabilitet och är inte rädd att ställa krav för att uppnå en välmående organisation som kännetecknas av ett positivt samarbetsklimat.

I din roll som verksamhetschef banar du väg för goda samarbeten såväl inom som utanför kliniken. För att klara den uppgiften behöver du vara välformulerad och tydlig i din kommunikation samt ha god förmåga att se andra perspektiv.

Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och gör dig förstådd på engelska, både i vardaglig konversation samt fackspråk. Du behöver ha god vana av att använda dator och internet i det dagliga arbetet.

ÖVRIGT
Om du som söker är läkare så kommer din grundplacering hos oss att bli specialist- eller överläkare. För externa ansökningar görs då en kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) när ansökan inkommit. Därför behöver följande dokument bifogas i ansökan (språk kan vara svenska eller engelska):
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling


Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Rörelseorganens centrum i Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 6
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Rörelseorganens centrum (ROC) är i nuvarande organisation en länsklinik som har verksamhet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt på Skellefteå lasarett. Dessutom utförs operationer på Lycksele lasarett. Hos oss arbetar ca 300 medarbetare inom flera olika professioner. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och lägger därför mycket fokus på forskning, utveckling och undervisning.

Vi söker nu en verksamhetschef för att leda och utveckla rörelseorganens centrum.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner samt frigör handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Ett av klinikens viktigaste fokusområden just nu är bemanning och resursplanering där målet är att locka samt behålla medarbetare för att på så sätt kunna ge patienterna bästa möjliga vård.

Som verksamhetschef ansvarar du för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten, men du är inte ensam. Vid din sida har du stödfunktioner inom både HR och ekonomi. Dessutom jobbar ni i ROCs ledningsgruppen som ett team. Din biträdande verksamhet blir din närmsta kollega och du kommer att rapportera till områdeschef för länssjukvårdområde 2. Vidare har du samarbetsytor med flera andra kliniker och förutom att leda din egen kliniks ledningsgrupp är du aktiv deltagare i länssjukvårdsområdets ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

I arbetsuppgifterna ingår ansvar för arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar i övrigt beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
För detta jobb behöver du ha relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har flera års ledarerfarenhet samt med fördel utbildning inom ledarskap, omvårdnad eller medicin. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av ledarskap inom just hälso- och sjukvårdssektorn eller annan politiskt styrd organisation samt om du har erfarenhet av ortopedi.

Vi söker dig som trivs i en roll där du, genom ditt helhetsperspektiv över kliniken, ser vad som behöver förändras och förbättras. Du har ett driv som smittar av sig och är bekväm med att ibland behöva fatta impopulära beslut.

Du har en relationsinriktad ledarstil vilket innebär att du är lyhörd och inser vikten av goda relationer. Du föredrar att planera och tänka några steg framåt innan du fattar beslut. I din roll som verksamhetschef banar du väg för goda samarbeten såväl inom som utanför kliniken. För att klara den uppgiften behöver du vara välformulerad och tydlig i din kommunikation samt ha god förmåga att se andra perspektiv.

Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och gör dig förstådd på engelska, både i vardaglig konversation samt fackspråk. Du behöver ha god vana av att använda dator och internet i det dagliga arbetet.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef Psykiatriska kliniken Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som ingår i Närsjukvårdsområde Umeå, är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.

Under hösten 2022 kommer den Psykiatriska kliniken att flytta till ny byggnad där vårdmiljön kommer präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Boende- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket kommer att märkas på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken blir då klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi har nära relationer till universitetet, enheten för psykiatri. Samarbetet med kommunens socialtjänst och socialpsykiatri är gott och gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten pågår.

Välkommen att söka tjänsten som verksamhetschef till Psykiatriska kliniken Umeå. Placeringsort Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Din uppgift är att leda, planera och utveckla verksamheten vilket också innebär att främja forskning och driva utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och styra mot beslutade mål för Regionens bästa. Befattningen omfattar ansvar inom verksamhetsdrift, personal och ekonomi. Viktiga arbetsområden för rollen är verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå och utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i närsjukvårdsområdets ledning.

KVALIFIKATIONER
Du är högskoleutbildad och har arbetat som chef/ledare och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet inom området psykiatri är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, förmåga att skapa struktur och utvecklar både verksamheten och medarbetare. Du har god kommunikationsförmåga. Du är stabil och har mod att bidra till förändrade arbetssätt och ser utveckling av verksamheten som en naturlig del i ditt uppdrag. Vi ser att du har förmåga att ta fram tydliga målbilder och utifrån detta fatta beslut.

Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

ÖVRIGT
Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Hemtjänsten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 21
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Din kommunala hemtjänst är Umeå kommuns egna och utförare av hemtjänst. Kommunen tillämpar LOV inom hemtjänsten. Vi har lång erfarenhet och är idag den största utföraren med ungefär hälften av brukarna.

Brinner du för att våra äldre ska leva ett gott liv och känna välbefinnande? Välkommen att söka jobb som biträdande verksamhetschef hos oss!

 

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande verksamhetschef har du tillsammans med verksamhetschef verksamhetsansvar för budget och ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Ni arbetar för måluppfyllelse inom Äldreomsorgsförvaltningen och inom Din kommunala hemtjänst. Tillsammans med verksamhetschef har du ett övergripande strategiskt ansvar för planering och verksamhetsutveckling och för att omsätta den strategiska planeringen.

Din kommunala hemtjänst består av cirka 16 enhetschefer som i sin tur leder verksamhetens 15 olika hemtjänstlag som geografiskt finns runt i hela kommunen. Du kommer att ha personalansvar för en del av verksamhetschefens nuvarande medarbetare. Arbetet kräver nära samarbete med kommunens biståndshandläggning, hälso- och sjukvårdsverksamhet, digitaliseringsenhet samt kommunens externa utförare av hemtjänst enligt LOV.

Tillsammans med kollegor och medarbetare ansvarar du för att strategiskt utveckla verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål, äldrenämndens uppdragsplan samt förvaltningens strategiska inriktning och mål och aktivt bidra till måluppfyllelse.

Som biträdande verksamhetschef kommer du ha fokus på;

- övergripande styr-, uppföljnings-, och kvalitetsprocesser,
- trygghetsskapande teknik och digitalisering,
- att initiera till och medverka i kommungemensamt och förvaltningsspecifikt förbättringsarbete,
- arbetet med framtidens äldreomsorg, vilket innebär en omställning där fler äldre ska få vård och omsorg i det egna hemmet och en satsning på förebyggande arbete,
- att styra, följa upp, omfördela och samnyttja resurser när analys av resultat och avvikelser kräver åtgärder för en verksamhet i balans och måluppfyllelse,
- leda processorienterat och arbeta med ständiga förbättringar.

Du rapporterar till verksamhetschef som är din närmaste chef och ingår i dennes ledningsgrupp.

 

Om dig

Vi söker dig som har;

- relevant högskoleutbildning
- erfarenhet av arbete inom omsorg, hälso- och sjukvård eller närliggande verksamhet,
- erfarenhet av systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete
- kunskap om socialtjänstlagen och relevant lagstiftning
- goda färdigheter att arbeta med digitalisering, då detta är en naturlig del av framtidens hemtjänst och äldreomsorg.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer eller motsvarande funktioner, men det är inget krav.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktiga utgångspunkter. Du leder genom ledarna och i ditt ledarskap finner du synergier över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. För att trivas krävs det att du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och finska, www.umea.se/minoriteter. Därför är det meriterande om du har kunskaper i något eller några av dessa språk. 

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin, Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 1
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Bild- och funktionsmedicin (BFM) Västerbotten bedriver omfattande verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt vid hälsocentraler i södra Lappland. BFM Västerbotten svarar för alla typer av bildgivande radiologiska undersökningar inklusive nuklearmedicin samt avancerad perifer- och neurointervention. I länet finns förutom konventionell utrustning 5 moderna MR-utrustningar varav två 3T MR-kameror, 6 multislice DT-utrustningar, PET/CT, cyklotron och en aktiv tracerkemiverksamhet. Kliniken genomför ca 190 000 undersökningar per år.

Forskning bedrivs i samarbete med Umeå universitet till exempel inom fMRI och nuklearmedicin med PET/CT där det pågår internationella samarbetsprojekt. I samarbete med universitetet bedrivs även utbildning av läkare och röntgensjuksköterskor. Vid kliniken arbetar cirka 250 anställda.

Vi söker nu verksamhetschef till vår länsklinik.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen, samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot mål för regionens bästa. Du arbetar vidare för att utveckla Bild- och funktionsmedicins roll som en viktig aktör på såväl regional som nationell nivå.

Befattningen omfattar ansvar inom verksamhetsdrift, personal och ekonomi. Viktiga arbetsområden för rollen är verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga regioner i Norrland.

Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten, och som en del av verksamhetens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten inom länssjukvårdsområdet utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Du har god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, förmåga att skapa struktur och utvecklar både verksamheten och medarbetare. Du har god kommunikationsförmåga. Du är stabil och har mod att bidra till förändrade arbetssätt och ser utveckling av verksamheten som en naturlig del i ditt uppdrag. Vi ser att du har förmåga att ta fram tydliga målbilder och utifrån detta fatta beslut.

Du behöver ha god förståelse och intresse för forskning, utveckling och utbildning samt skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar. I centrumet ingår enheter vid länets tre sjukhus med totalt cirka 250 medarbetare. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering.
Sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi.

Vi söker nu en biträdande verksamhetschef.
Skicka in din ansökan idag, vi ser framemot att lära känna dig !


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef arbetar du nära verksamhetschefen. I uppdraget ingår bl.a. att vara verksamhetschefen behjälplig vid rekrytering, ansvara för arbetsmiljöarbete och kvalitetssäkring. Att driva eller delta i upphandlingar eller projekt är en del av vardagen. Du är också en drivande kraft i vår omställning mot god och nära vård.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har Chef- / ledarerfarenhet. Vi ser det meriterande om du arbetat i och/eller drivit projekt tidigare. Erfarenhet av upphandling är meriterande.

Uppdraget som biträdande verksamhetschef spänner över en bredd av arbetsuppgifter. För att trivas i rollen behöver du vara en strukturerad och självgående person. Du har en utpräglad samarbetsförmåga, står trygg och tålmodig i dina beslut. Med ett kommunikativt förhållningssätt medverkar du till konstruktiva lösningar och samarbeten med både interna och externa samarbetsparter och leder oss stabilt framåt.

Tjänsten fördelas till 50 % biträdande verksamhetschef, och 50 % inom ditt kompetensområde.


ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 8
Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Inom Individ – och familjeomsorgen finns det öppenvårdsinsatser för barn/unga/familj och vuxna, samt stödboenden för vuxna med beroendeproblematik som är beslutade av myndighetsutövning. Inom verksamheten finns också erbjudandeverksamheterna för barn/unga/familj och vuxna, boende för EKB och Centrum mot Våld där även Barnahus ingår. Verksamhetsområdet består av 8 enhetschefer och ca 140 medarbetare som arbetar i nära samverkan med interna och externa samverkanspartners.

Nu söker vi en biträdande verksamhetschef. Är du den vi söker?Uppdraget som biträdande verksamhetschef 
Som biträdande verksamhetschef har du ansvar att arbeta för måluppfyllelse inom Stöd och omsorg utifrån din nivå. Ansvarsområdet innefattar Individ- och familjeomsorgen för hela Stöd och omsorg. Du har ett övergripande operativt ansvar för att omsätta den strategiska planeringen i praktiken genom dina underställda chefer. I arbetet ingår att i nära samverkan med biträdande verksamhetschef myndighetsutövning, arbeta gemensamt för att verksamheterna ska nå uppsatta mål, samt att tillsammans med områdena funktionshinderomsorg och myndighetsutövning verka för en gemensam helhetssyn mellan områdena.

Du har ett direkt ansvar för personal, kvalité, ekonomi och arbetsmiljö i ditt verksamhetsområde. Dina uppdrag är att:

- Utforma verkställigheten utifrån brukarnas behov och den strategiska planen som verksamhetschef på Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att hålla ihop
- Operativt utforma och driva kostnadseffektiv verksamhet med fokus på självständighet och som möjliggör nämndens inriktning att ge stöd på hemmaplan
- Arbeta effektivt och gränsöverskridande med bemanningsplanering för att säkerställa rätt insats i rätt tid
- Omvärldsbevaka i syfte att ge underlag till strategisk inriktning
- Säkerställa horisontella processer genom kollegialt samarbete
- Utveckla ledarroller i ditt område genom att förstärka det processinriktade ledarskapet

Du rapporterar till verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen och ingår i hennes ledningsgrupp.


Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller så har du annan likvärdig utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant. Du har erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg och är väl förankrad inom den lagstiftning som gäller inom området. Har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövning är det meriterande.  Vi vill att du har erfarenhet av att vara chef, helst ska du ha varit chef för chefer. Du har i ditt ledarskap arbetat systematiskt med utvecklings- och kvalitetsarbete. Har du arbetat i en politiskt styrd organisation är det meriterande.                     

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktigt utgångspunkter. Du leder genom ledarna och ska skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Kurator/Verksamhetschef till Studenthälsan

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/
Beskrivning

Studentcentrum är universitetets sammanhållande resurs för utbildningsadministrativa och studentstödjande processer.

Studentcentrum består av verksamhetsområdena; Studenthälsa, Studievägledning och Studentstöd för funktionsnedsättning, Examina, Antagning och Ladok (studiedokumentation). 

Vid Studenthälsan arbetar idag åtta personer: sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeut, psykologer och folkhälsovetare. Studenthälsans uppdrag handlar i första hand om att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Studenthälsans verksamhet omfattas av hälso-och sjukvårdslagen.

Då Studenthälsans verksamhetschef kommer att avsluta sin anställning vid universitet söker vi nu en verksamhetschef med omfattning på 50% och som kurator 50%. 

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef ansvarar du för att verksamheten bedrivs så att god kvalitet och patientsäkerhet upprätthålls. I arbetsuppgifterna ingår att leda och ansvara för löpande verksamhetsplaneringen och samverkan med interna och externa parter. Det ingår inte personalansvar.

Arbetet innebär även att ge rådgivning och göra bedömningar under drop in och i telefon, ge individuellt samtalsstöd, informera och utbilda student- och personalgrupper samt ge konsultativt stöd till personal vid lärosätet.

Arbetet kan även innebära att du kommer att vara med och utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt att samarbeta med nyckelaktörer inom och utanför universitetet, bland annat med institutioner, fakulteter, studentkårer, hälsocentraler och psykiatri.

Därutöver ingår övriga administrativa uppgifter inom verksamhetsområdet. Studenthälsan använder journalsystemet CGM J4. 

Kvalifikationer

- Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer vara motsvarande.
- Du har antingen chefserfarenhet eller erfarenhet av att arbete i ledningsfunktion med ansvar för att planera och styra en verksamhet eller för en arbetsgrupp.
- Du är en tydlig ledare som genom delaktighet och dialog involverar dina medarbetare i verksamhetens utveckling.
- Du har aktuell klinisk erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.  
- Du har gedigna kunskaper om stödjande, motiverande och rådgivande samtal samt god erfarenhet av att arbeta förebyggande i hälsofrämjande processer.
- Arbetet kräver att du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska som engelska.

Meriterande:
Grundläggande psykoterapiutbildning
Erfarenhet av arbete med kris och krishantering

Som person är du empatisk, lyhörd och arbetar lösningsfokuserat. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten och har en hög grad av flexibilitet. Du som vill arbeta och utvecklas med oss ska trivas i en akademisk och mångkulturell miljö, kunna arbeta självständigt och ha lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. 

Villkor

Tillsvidare anställning, heltid. Tillträde 2022-08-15 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-03!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Verksamhetschef Servicecenter

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Digitalisering och Service är ett nytt verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!

Vi söker nu en verksamhetschef till Servicecenter vars uppdrag är att erbjuda och leverera värdeskapande servicetjänster till våra invånare, patienter och all verksamhet inom Region Västerbotten. Genom hög tillgänglighet, effektiva processer och bemötande i världsklass skapar vi förutsättningar för en god upplevelse av oss som både vårdgivare och arbetsgivare. Servicecenter är en länsövergripande verksamhet med centrala funktioner för patient-och interna servicetjänster. Verksamheten ansvarar idag för sjukresor, patientservice, kundtjänst- och bemanningsservice. Verksamheten består av ca 100 medarbetare.ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

I din roll som verksamhetschef kommer du att:
- ansvara för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar
- lägga stort fokus på att skapa och möjliggöra konceptet Framtidens service och stöd och att utveckla sjukresan för patienter och regionens medarbetare.
- driva omfattande förändringsuppdrag för att möta framtidens hälso- och sjukvård
- leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med din ledningsgrupp
- ha ett nära samarbete med våra kunder
- ha en aktiv roll i verksamhetsområdets ledningsgruppsarbete, där uppdraget är att bidra till verksamhetsområdets totala utveckling och service. Du rapporterar till Digitaliserings- och servicedirektör.

Du har i dagsläget två direktrapporterande chefer.KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi vill att du har flerårig chefserfarenhet som innefattat verksamhets-, personal-, och ekonomiansvar gärna från kund- och serviceorienterad verksamhet. Du har tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt från ledningsgruppsarbete. Då vi är inne i en förändringsresa vill vi att du har erfarenhet av att framgångsrikt driva och leda utvecklings- och förändringsarbete. Du har hög digital kompetens, goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift och innehar B-körkort.

Din förmåga att driva utveckling och förändring på ett framgångsrikt sätt värderar vi högt tillsammans med din kommunikativa förmåga för att skapa en öppen, kreativ och trygg plats för din organisation att verka i. Du är beslutsam och jobbar uthålligt för att nå överenskommet resultat. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. Jobbet innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med Regionens verksamheter varför du behöver vara utåtriktad och skicklig på att skapa kontakter och bygga långsiktiga relationer.ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Mariagården söker verksamhetsansvarig

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 18
Om Mariagården
Till sommaren kommer vår nuvarande verksamhetsansvariga att gå i pension. Vi söker därför efter en ny verksamhetsansvarig som tillsammans med oss andra kan fortsätta att driva och utveckla Mariagården. Är det dig vi söker?
Mariagården är en idéburen ideell förening utan vinstintresse. Vi har fyra gruppbostäder och omfattande daglig verksamhet vilka alla är belägna i vackra och natursköna Kassjö, ca 2,2 mil utanför Umeå. Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariationer inom personkrets 1 i LSS.
Mariagårdens värdegrund är inspirerad av antroposofi, läkepedagogik och socialterapi. För oss innebär det att vi arbetar aktivt med att stimulera både vårt intellekt, våra känslor och vår vilja eftersom vi tror att det ger bra möjlighet till utveckling för alla: boende och arbetstagare så väl som medarbetare. Vi strävar också efter att verksamheten är självförvaltande, alltså att varje enskild medarbetares engagemang och delaktighet i utvecklingen av verksamheten är viktig.
Om tjänsten
I tjänsten som verksamhetsansvarig ingår tre olika delar. En del som handlar om de mjukare värdena, en del som är av rent formell karaktär och en del som handlar om genomförande.
Till din hjälp har du ca 20 boende/arbetstagare och ca 55 medarbetare som arbetar i daglig verksamhet, i gruppbostäderna, som fastighetsskötare, eller i administrationen. Du leder en samordningsgrupp bestående av ansvariga från samtliga gruppbostäder och daglig verksamhet, en sjuksköterska och en administrativt ansvarig. Gruppen organiserar och leder den dagliga driften. Du rapporterar direkt till styrelsens ordförande.
Som verksamhetsansvarig ansvarar du för att:
· tillsammans med oss andra leda, utveckla och utforma ett aktivt kulturliv, arbetsliv och socialt liv.
· skapa engagemang och delaktighet i medarbetargruppen.
· finnas som stöd till verksamhetens medarbetare.
· samverkan med olika aktörer både internt och externt sker.
· planering, uppföljning, utvärdering och förbättring av handlingsplaner och verksamhetsmål så som kvalitetsledningssystem, ekonomi, arbetsmiljö och egenkontroll sker.
· säkerställa att lagar och föreskrifter tillämpas samt att
· Mariagårdens regler och rutiner förvaltas, efterlevs, tillämpas och vidareutvecklas.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Men självklart har vi några förväntningar på kommande verksamhetsansvarig.
· Vi söker en ansvarig med dokumenterat goda ledarskapsförmågor och strategiska kunskaper.
· Du ska vara handlingskraftig, ha självkännedom och en utpräglad samarbetsförmåga.
· Du ska ha dokumenterad erfarenhet från ledande befattning i liknande verksamheter och du använder dig på ett naturligt sätt av IT-verktyg som stöd i ditt arbete.
· Du är duktig på att marknadsföra verksamheten och är en god kommunikatör.
· Sist men inte minst ser vi gärna att du har ett intresse av, eller erfarenhet från andra socialterapeutiska/läkepedagogiska verksamheter.
Kvalifikationer:
Du är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som anses likvärdig och uppfyller tillståndsmyndighetens krav för att vid behov godkännas som föreståndare enligt LSS.
Du har goda kunskaper inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Du har kunskap och erfarenhet av arbete på grupp/servicebostad enligt LSS.
Du har, slutligen, någon form av ledarskapsutbildning och kunskap om arbetsrättslagstiftning.
Vad får du av oss?
Förhoppningsvis ett roligt och utmanande jobb, med möjlighet till utveckling både som individ och som ledare.
På Mariagården arbetar vi alltid efter våra kärnvärden som ska vara ledande i vårt dagliga arbete.
Vi strävar efter att både utveckla och förvalta det vi redan byggt upp, med målet att skapa boende, stöd och verksamhet för våra boende och arbetstagare så att deras utvecklingsmöjligheter tillvaratas på bästa sätt i övertygelse om att innerst inne är alla människor hela.
Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader
Omfattning: Heltid
Ange gärna löneanspråk
Kollektivavtal finns
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!


Känner du att det här är något för dig, skicka in din ansökan till:
jobbansokan@mariagarden.se eller kontakta ordf. Dan Engman, 070-395 5255
Om Mariagården: www.mariagarden.se


Ansök senast: 2022-02-20
Vi behandlar ansökningar löpande.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Neuro-, huvud-, och halscentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neuro- Huvud- Hals Centrums sammanhållna organisation (NHHC) har ca 650 medarbetare inom neurokirurgi, öron- näsa- hals- och käkkirurgi, neurologi, klinisk neurofysiologi samt smärt- och neuro-rehabilitering, logopedi och hörcentral. Den bärande tanken i enheten är att utveckla och samla spetskompetens inom dessa verksamheter för att möjliggöra förutsättningar för utveckling och kunna erbjuda god vård inom samtliga av basenhetens diversifierade kompetensområden.

Till NHHC remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom öron-, näsa och hals- och neuro området liksom högspecialiserad neurorehabilitering.Här bedrivs också länssjukvård och omfattande forsknings- och undervisning med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet.

I en nationell jämförelse är NHHC framgångsrikt i behandlingen av MS, PS, ALS, HC och stroke. När det gäller avancerad ryggkirurgi har neurokirurgiska kliniken ett för Sverige unikt samarbete med ortopediska kliniken på sjukhuset.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss på NHHC ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Tillsammans har ni ansvar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och patientsäkerhet. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst avdelningschefer men också att stötta i övrigt förekommande ledningsarbete. Din roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du är direkt underställd verksamhetschef och egna ansvarsområden delegeras utifrån kompetens.

Du är verksamhetschefens ställföreträdare samt chef för vissa enheter och medarbetare. I dina arbetsuppgifter ingår även beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning, samt kvalitetsarbete. Ditt uppdrag är även att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs hos oss.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med ledarskapsutbildning. Du har mångårig chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård där erfarenhet inom området neuro, huvud, hals är meriterande.

Det är viktigt att du har förmåga att prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Du bör i detta uppdrag vara drivande och sträva efter ett gott samarbete både inom och utanför verksamheten genom att relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Det är viktigt att du är intresserad av att praktisera ett strategiskt och samtidigt relationsinriktat ledarskap genom att inspirera och stötta dina medarbetare och ta vara på deras kunskaper och erfarenheter för att bidra till att nå gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av engagemang, lyhördhet och god kommunikativ förmåga.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Medicincentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med ca 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området. Verksamheten spänner över en stor del av det internmedicinska fältet: akutmedicin, gastroenterologi, lung- och allergimedicin, endokrinologi och diabetes samt njurmedicin. Inom Medicincentrum bedrivs också klinisk forskning och utbildning och vi strävar efter att hålla kunskap och kompetens på en hög nationell nivå. Vi är en verksamhet som präglas av våra ledord - Tillsammans, kunskapsstyrt, tryggt och drivande.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Tillsammans har ni ansvar för Medicincentrums verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och patientsäkerhet. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst läkarnas verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Medicincentrum. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du är direkt underställd verksamhetschef.

Du är verksamhetschefens ställföreträdare samt chef för vissa enheter och medarbetare. Du kommer att ha det medicinska ledningsansvaret för Medicincentrum, samt ansvara övergripande för avvikelsehantering. I dina arbetsuppgifter ingår även beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning, samt kvalitetsarbete. Ditt uppdrag är även att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs hos oss. I ditt uppdrag möjliggörs även klinisk tjänstgöring.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Medicincentrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete.

KVALIFIKATIONER
Du är disputerad specialistläkare eller överläkare och har utbildning och erfarenhet som gör att du kan axla ett medicinskt ledningsansvar för Medicincentrum. Erfarenhet från att driva medicinskt utvecklingsarbete är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare chefs- eller ledaruppdrag samt förändringsarbete.

Det är viktigt att du har förmåga att prioritera, analysera och lösa problem på ett strukturerat och tydligt sätt. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Du bör i detta uppdrag vara drivande och sträva efter ett gott samarbete både inom och utanför verksamheten genom att relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Det är viktigt att du är intresserad av att praktisera ett strategiskt och samtidigt relationsinriktat ledarskap genom att inspirera och stötta dina medarbetare och ta vara på deras kunskaper och erfarenheter för att bidra till att nå gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av engagemang, lyhördhet och god kommunikativ förmåga.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef till Hand- och plastikkirurgisk klinik, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Hand- och plastikkirurgisk klinik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedriver högspecialiserad hand- och plastikkirurgi för patienter i den norra regionen. Vi ansvarar för nationell högspecialiserad vård inom området plexus brachialisskador. På kliniken arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Hos oss finns en vårdavdelning, en mottagning, en operationsavdelning, en rehabiliteringsavdelning och en avdelning för medicinsk dokumentation. Vi bedriver aktivt forskning och utbildning inom området.

Vi söker nu en verksamhetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef för Hand- och plastikkirurgisk klinik har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen.

Befattningen omfattar i övrigt vanligt förekommande beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga Norrlandsregioner och med motsvarande utförare i Sverige.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Hand- och plastikkirurgisk kliniks ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav. Det är meriterande om du tidigare haft en ledande position inom hälso- och sjukvård.

Vi söker dig som har ett gott ledarskap, en förmåga att skapa struktur och som kan fortsätta utveckla verksamheten. Du har vidare förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare inom Hand- och plastikkirurgisk klinik som med andra verksamheter samt med externa aktörer. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!

Vi söker dig som främjar samarbete över gränser, jobbar för effektiva vårdkedjor och arbetar med ständig förbättring tillsammans med kompetent personal så att kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Detta i nära samarbete med universitetet där forskning, utveckling och utbildning bedrivs. Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning samt skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef LSS

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 21
Om jobbet
Vill du vara med och driva samt utveckla Furan i Bullmark och Bodbyn?
Nu finns det möjlighet för dig att söka tjänsten som verksamhetschef för Furans LSS-verksamheter i Bullmark och i Bodbyn.
I rollen kommer du tillsammans med oss arbeta efter Furans ledstjärnor -se individen, -se möjligheter, -livsglädje och arbetsglädje, -tydlig struktur och tydliga mål, -kunskap, kompetens och framtidsvisioner.
Om Furan
Furan är en ideell förening utan vinstintresse med två gruppbostäder och en daglig verksamhet naturskönt belägen i Bullmark cirka tre mil utanför Umeå samt en gruppbostad i Bodbyn ca. 2,5 mil utanför Umeå. Vår verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning inom personkrets 1 i LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Furan erbjuder daglig verksamhet och bostäder för dessa personer.
Om tjänsten
Som verksamhetschef kommer du att leda och utveckla verksamheten som du ansvarar för. Personalansvar för verksamheten kommer att vara en stor del av ditt arbete och du kommer framförallt arbeta med att skapa engagemang och delaktighet samt finnas där som stöd till din personal. Till din hjälp har du fyra gruppledare, en på varje gruppbostad och en i den dagliga verksamheten. De ingår tillsammans med dig och Furans sjuksköterska i en ledningsgrupp.
Som verksamhetschef ansvarar du för arbetsmiljöfrågor och för att utveckla verksamheten tillsammans med hyresgäster/arbetstagare, gruppledare och medarbetare utifrån ett omvärldsbevakande förhållningssätt. Andra ansvarsområden är ekonomi och budgetfrågor samt uppföljning av mål och ekonomi med analyser. Du ansvarar även för att förvalta och vidareutveckla arbetssätt, ekonomi, mål och åtaganden samt för att verka för en god samverkan med olika aktörer både internt och externt.
Som verksamhetschef på Furan har du även HSL-ansvar för verksamheten.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en chef med dokumenterat goda ledarskapsförmågor och strategiska kunskaper. Du ska vara handlingskraftig, ha självkännedom och en utpräglad samarbetsförmåga. Du ska ha dokumenterad erfarenhet från ledande befattning i liknande verksamheter och använder dig på ett naturligt sätt av IT-verktyg som stöd i ditt arbete. Du är duktig på att marknadsföra verksamheten och vara en god kommunikatör.
Kvalifikationer:
Du är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som anses likvärdig och uppfyller tillståndsmyndighetens krav för att godkännas som föreståndare enligt LSS. - Kunskap inom socialrätt och någon form av ledarskapsutbildning. - Kunskap och erfarenhet av arbete på grupp/servicebostad enligt LSS. - Goda kunskaper inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

På Furan arbetar vi alltid utifrån våra ledstjärnor. Våra värdegrundsord ska vara ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. På Furan drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.

Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Är du vår nästa verksamhetschef?
Välkommen med din ansökan!

Ansökan skickar du in via e-post till
furan@bullmark.se

Ansök nu

Områdeschef för Närsjukvård Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 3
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker dig som vill göra skillnad! VI söker en områdeschef till Närsjukvårdsområde Umeå som har till ansvar att driva och utveckla verksamheten för att tillgodose våra patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i hälso- och sjukvård samt i vård och omsorg.

Organsisatonen verkar för god samverkan mellan sjukhusvård och primärvård för stora patientgrupper vilket stödjer omställningen till nära vård genom att den vård som behövs ofta och nära organiseras i närsjukvårdsområden med förutsättningar att skapa en sömlös vård. Den vård som behövs sällan koncentreras för att skapa bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

I närsjukvårdsområdet ingår verksamhet med geografiskt ansvar för patienter i närområdet som Hälsocentraler i Umeå inklusive kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Vuxenpsykiatrisk verksamhet. Utöver det finns ett antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-/barnhälsovård, Ambulanssjukvården, Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicinskt centrum samt Infektionskliniken.


ARBETSUPPGIFTER
Som områdeschef för Närsjukvårdsområde Umeå har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med övriga områden. Som områdeschef för närsjukvårdsområde Umeå har du ett särskilt ansvar att utveckla den nära vården, dvs samarbetet mellan primärvård, sjukhusvård och vidare med kommunerna vilket ställer krav på din förmåga att se och förstå hela bilden.

Du är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören och utöver att leda och utveckla närsjukvårdsområdet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i förvaltningens ledningsgrupp.

Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten och som en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Du har omvittnat god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, beslutskompetent och tydlig i din kommunikation. Ett naturligt driv, ihärdighet och strategiskt tänkande är egenskaper som genomsyrar dig. Du skapar engagemang och hållbara resultat genom att formulera visioner, sätta upp gemensamma mål och följa upp.

Vi söker dig som har arbetat som chef och som har erfarenhet av ledning och styrning i komplexa organisationer i allmänhet och sjukvård i synnerhet. Har du dessutom erfarenhet av att vara chef över chefer, är detta meriterande.

Du har för funktionen relevant högskoleutbildning och kännedom om uppdraget från beställarenheten gällande primärvård och slutenvård. Vi ser gärna att du har god förståelse och intresse för forskning och utbildning och skapar förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef Ambulanssjukvård Västerbotten

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ambulanssjukvården Västerbotten, som ingår i Närsjukvårdsområde Umeå, ansvarar för omhändertagandet av akut sjuka eller skadade patienter och för planerade sjuktransporter mellan sjukhus. Den vägburna ambulansverksamheten består av 15 ambulansstationer i länet, där fyra stationer bedrivs på entreprenad, de övriga stationerna driver regionen i egen regi. Det finns totalt 16 dygnsambulanser, fem dagbilar, en bedömningsbil och en sambulans. I Åsele finns en akutbil som drivs och bemannas i samverkan mellan Åsele kommun och regionen.

Regionen har samverkansavtal med Sjöfartsverket där ambulanssjukvården bemannar SAR helikoptern vid sjukvårdsinsatser till sjöss. Vidare har regionen IVPA avtal med 18 orter samt samverkansavtal för gränsområdet mot Norge.

Ambulansverksamhetens ledning består, utöver verksamhetschef, av tre avdelningschefer, tre biträdande avdelningschefer, ambulansöverläkare, patientsäkerhetssamordnare, FoU-ansvarig, vård- och kvalitets utvecklare, utbildningsansvarig samt klinikadministratör. Totalt är vi ca 150 medarbetare.

Vi söker nu en verksamhetschef till Ambulanssjukvården i Västerbotten.
Placeringsort enligt överenskommelse.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ansvarar du för länsövergripande rutiner och riktlinjer samt kompetensutveckling, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du ser helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.

Vi vill att du jobbar vidare med regionens omställning av nära vård, samt fortsätter med det förändringsarbete som hittills skett inom ambulanssjukvården. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och styra mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå och utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i närsjukvårdsområdets ledning.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Du har arbetat som chef/ledare och har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Bred kunskap inom området akut- och ambulanssjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Arbetet kräver att du är initiativtagande, ihärdig och har mycket god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap med förmåga att motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef, Habiliteringscentrum

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn, ungdom- och vuxenhabilitering samt synrehabilitering och hörselrehabilitering. Verksamheten ger rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar. Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare med arbetsplatser i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Verksamhetens uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna som vi möter.

Vi söker nu en verksamhetschef till Habiliteringscentrum i Västerbotten.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du har det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa där tillsammans är ledordet. Samverkan är en naturlig del i arbetet såväl internt inom Habiliteringscentrum som med resten av regionens verksamheter samt våra externa parter.

Som verksamhetschef för Habiliteringscentrum är du direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå även om verksamheten är länsövergripande. Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och har ett strategiskt och brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse. Där du är chef - där trivs och utvecklas medarbetare och patientens behov sätts först. Du kan skapa goda förutsättningar för ett gott samarbete såväl internt som externt.

Du ingår i Närsjukvårdsområde Umeås ledningsgrupp och är delaktig i det övergripande strategiska arbetet. Du gillar att arbeta i en teambaserad miljö där var och en förväntas bidra med sin kompetens för att nå målen.

Du har erfarenhet av att arbeta som chef, du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet av arbete inom prevention, habilitering/rehabilitering, forskning och utveckling samt har erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap. Ledarskapsutbildning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Stöd och omsorg ansvarar för socialtjänsten i Umeå kommun.

Området är indelat i tre större verksamhetsområden; myndighetsutövning, funktionshinderomsorg samt individ-och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Individ och familjeomsorgen ansvarar för  öppenvården, erbjudanderesurser, familjehemscentrum samt boende för ensamkommande barn och unga.

Vi söker nu dig som vill arbeta som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO)!

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef arbetar du för måluppfyllelse inom hela området Stöd och omsorg. Du har ett övergripande strategiskt ansvar för planering, behovsprognoser och utformning av insatser och du ansvarar för att skapa och upprätthålla god samverkan med externa aktörer, föreningsliv och civilsamhället.

Våra verksamhetschefer har stort fokus på förvaltningsmålen; rätt insats i rätt tid, ökad samordning mellan våra verksamhetsområden, bättre förutsättningar för nära ledarskap och budget i balans. Verksamhetschef IFO är processägare för delprocessen stöd och skydd till barn, unga och familj. Processen verkar över flera av våra verksamhetsområden och processägaren arbetar för att processen som helhet är ändamålsenlig och effektiv. Med det avses att flödet fungerar så bra som möjligt genom organisationens nödvändiga funktioner oavsett verksamhetsområde - från att behov uppstår till dess att behovet är tillgodosett. Processägaren har befogenheter och mandat att leda arbetet över linjeorganisationens områdesgränser. Processägaren får vidta de åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål i aktuell process. Arbetet genomförs i nära samarbete med övriga verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer. Det ligger också i processägarens uppgift att utveckla våra öppenvårdsinsatser för målgruppen.

Du har direkt ansvar för kvalité, ekonomi och arbetsmiljö i ditt verksamhetsområde. Ansvarsområdet innefattar verkställighet och erbjudandeverksamheter inom Individ-och familjeomsorg och ensamkommande barn. Dina huvuduppdrag innebär att:

- Tillsammans med kollegor och medarbetare strategiskt utveckla verksamheten utifrån Kommunfullmäktiges mål och Individ- och familjenämndens uppdragsplan
- Bidra aktivt till att nämndens samtliga verksamheter inom Stöd och omsorg når måluppfyllelse. Detta förutsätter samarbete och helhetssyn
- Initiera till och medverka i kommungemensamt förbättringsarbete
- Göra uppföljning, omfördela och samnyttja resurser när analys av resultat och avvikelser kräver åtgärder för en verksamhet i balans
- Leda processorienterat och arbeta med ständiga förbättringar

Du rapporterar till socialdirektören och ingår i hennes ledningsgrupp.  Till din hjälp har du en biträdande verksamhetschef.

Om dig
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning, helst med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning
- erfarenhet av socialt arbete inom individ- och familjeomsorg
- erfarenhet av att vara chef för, och leda genom andra chefer
- erfarenhet av utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete

Tjänsten innebär att du representerar verksamheten i olika media, så du behöver erfarenhet av det och även känna dig bekväm i de situationerna.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktigt utgångspunkter. Du leder genom ledarna och ska skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. 

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Verksamhetschef Medicincentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Medicincentrum är en av största klinikerna i länet med drygt 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området.
Det kliniska uppdraget spänner över allt från akutmedicinsk närsjukvård för hela länsdelen till högspecialiserad sjukvård för patienter från hela norra regionen. Eftersom NUS är ett universitetssjukhus är forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner viktig för Region Västerbotten, och som en del av centrumets ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet. Tillsammans med det kliniska uppdraget utgör dessa uppdrag Medicincentrum en stor utmaning i att samtidigt som man ska bedriva en stor klinisk basverksamhet också utföra och utveckla forskningsverksamheten och den kliniska undervisningen. Visionen är att Medicincentrums forskning ska stå sig väl i nationell och internationell klass, vara stimulerande för redan etablerade forskare samt attrahera nya medarbetare att påbörja forskarutbildning.

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och är vår viktigaste resurs. Du har en viktig roll som ledare där du genom ett coachande ledarskap är en förebild som bidrar till vård i världsklass. Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet för att främja medarbetarnas och organisationens utveckling. Vidare måste vårt kultur- och värdegrundsarbete genomsyras av ett närvarande ledarskap.

Vi söker nu en verksamhetschef som tillsammans med medarbetarna vill vara med och utveckla Medicincentrum på vår resa som ska ge invånare i Region Västerbotten bästa möjliga förutsättningar att leva ett liv i god hälsa!

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för Medicincentrum i Umeå har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet. Du är direkt underställd områdeschefen för Närsjukvårdsområde Umeå. Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
*Vara en förebild
*Skapa gemensamma visioner
*Utmana och ifrågasätta
*Frigöra handlingskraft
*Uppmuntra och synliggöra

Du är handlingskraftig, kan leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat som utvecklar verksamheten både strategiskt och långsiktigt. Arbetet kräver att du tar initiativ och har mycket god samarbetsförmåga. Vi vill också att du har förmåga att driva ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete.
Som person är du lugn och stabil med en förmåga att fokusera på rätt saker. Som chef är du trygg i ditt ledarskap och kan motivera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som både håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare i komplexa organisationer och som har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Du har lämplig högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vetenskaplig och pedagogisk skolning samt erfarenhet av medicinsk forskning och utbildning är en viktig merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Uppdraget som verksamhetschef är tidsbegränsat, vanligtvis 4 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. För läkare gäller tillsvidareanställning som specialistläkare/överläkare. Nivåplacering sker utifrån den sökandes kompetens. Detta beslut föregås av sedvanligt tillsättningsförfarande.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef Cancercentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar, erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. De människor vi tar hand om vårdas både inneliggande på våra avdelningar och polikliniskt på våra mottagningar. På mottagningarna ges och följs behandlingar som inte kräver inneliggande sjukvård. Vi verkar även inom strålbehandling, klinisk forskning samt konsulterar inom hela norra sjukvårdsregionen.
Forskning, utbildning och utveckling är viktiga delar av vår verksamhet. På Cancercentrum bedrivs klinisk och translationell cancerforskning i nära samarbete med Umeå Universitet.
Vår vision är att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och att alla ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Människorna som vi ger vård ska uppleva att olika professioner samarbetar för att ge en sammanhållen vård av hög kvalitet. Vi har många kontaktytor, exempelvis mot RCC, Universitetet, samarbete med många kliniker på NUS och kliniker på andra sjukhus i Norra regionen. Samverkan är en viktig del för vår organisation.


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

I tät dialog med verksamhetschef (VC) leda klinikens arbete, i nuet och med det längre perspektivet. Arbetsuppgifter som är kopplade till medicinskt ledarskap ingår ej. Du fungerar som Tf VC vid VC:s kortare ledigheter, vilket då kompletteras med person som tar medicinskt ledningsansvar. I uppdraget ingår strategiskt arbete med kompetensförsörjning, arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor. Befattningen omfattar även sedvanliga beredningsärenden såsom verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Utveckling av vårdkvalitet och stöd kring prioritering och initiering av förbättringsarbeten i nära kontakt med utvecklingskoordinator samt innovativt tänkande kring nya arbetssätt är viktigt.
Vidare innebär rollen att tillsammans med VC vara ett nära stöd i ledarskapet för första linjens chefer med förmåga att skapa och uppmuntra gott samarbete i arbetet mot gemensam målbild.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har utbildning inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande med ledarskapsutbildning. Du har mångårig chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård där erfarenhet av chefsuppdrag inom offentlig verksamhet samt erfarenhet av cancervård är meriterande. Du har god erfarenhet av, och intresse för, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt samt dialog med fackliga samverkanspartners. Du är kvalitetsmedveten och har goda kunskaper och erfarenhet av att leda och driva förändring. Ditt ledarskap präglas av engagemang, lyhördhet och god kommunikativ förmåga. Du väjer inte för de svåra frågorna och har ett konstruktivt, stabilt arbetssätt även i påfrestande situationer. Med din ledarstil bejakar du goda relationer och goda samarbeten.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Personlig assistans

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 28
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun består av tre områden. Särskilt boende enligt LSS, Ordinärt boende och sysselsättning samt området Personlig assistans.

Vi söker nu en biträdande verksamhetschef till Personlig assistans. Området utför i nuläget personlig assistans enligt LSS åt ca 70 brukare i Umeå med omnejd. Verksamhetsområdet består av 15 enhetschefer och ca 500 tillsvidareanställda medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef leder du 15 enhetschefer och du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, kvalitét, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder arbetet med måluppfyllelse inom verksamheten Personlig assistans och omsätter den strategiska planeringen i praktiken genom dina ledare.

Dina uppdrag är att: 

- tillsammans med dina enhetschefer utforma verkställigheten utifrån brukarnas behov och insats
- förankra och implementera övergripande planer och uppdrag från verksamhetschef och nämnd.
- operativt utforma och driva kostnadseffektiv verksamhet med kvalité och fokus på självständighet hos brukare
- arbeta effektivt och gränsöverskridande med bemanningsplanering för att säkerställa rätt insats i rätt tid samt arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning tillsammans med övriga enheter.
- omvärldsbevaka inom området i syfte att ge underlag till strategisk inriktning och fortsatt planering av verksamhet.
- samarbeta och samverka med övriga enheter inom funktionshinderomsorgen, övriga socialtjänst samt facklig part.
- utveckla och stärka ledarroller i ditt område

Du rapporterar till verksamhetschef för Funktionshinderomsorgen och ingår i hennes ledningsgrupp. 

Om dig
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk examen, gärna samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning
- Några års erfarenhet av att vara chef, helst ska du ha varit chef för chefer
- Erfarenhet av utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete
- Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö-, verksamhetsuppföljning och budgetansvar 
- Kunskap om och erfarenhet av förändringsledning 
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation inom offentlig sektor är meriterande men inget krav.
- Erfarenhet inom funktionshinderområdet och personlig assistans är meriterande, men inte ett krav.

För att vara framgångsrik i ditt arbete behöver du vara flexibel, prestigelös, driftig och modig. Du bör trivas med ett nära samarbete med både medarbetare och kollegor samt att jobba gränsöverskridande för att finna lösningar och nya sätt att arbeta. Vidare är du en trygg ledare som har stort engagemang och intresse för människor samt har ett gediget brukar- och medarbetar fokus.

Ditt ledarskap ska vila på Umeå kommuns värdegrund och ledarpolicy. Helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktiga utgångspunkter. Du leder genom ledarna och skapar förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap. I ditt ledarskap finner du synergieffekter över verksamhetsgränser och du premierar gemensamma lösningar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.  

Välkommen med din ansökan!

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Ansök nu

Verksamhetschef, Cancercentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 18
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar, erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Människor som vi tar hand om vårdas både inneliggande på våra avdelningar och genom behandlingar som inte kräver att hen vårdas kvar på sjukhuset. Vi verkar även inom strålbehandling, klinisk forskning samt konsulterar inom norra sjukvårdsregionen.

Forskning, utbildning och utveckling är viktiga delar av vår verksamhet. På Cancercentrum bedrivs klinisk och translationell cancerforskning i nära samarbete med Umeå Universitet.

Vår vision är att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och att alla ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Människorna som vi ger vård ska uppleva att olika professioner samarbetar för att ge en sammanhållen vård av hög kvalitet.


ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen, samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot mål för regionens bästa. Du arbetar vidare för att utveckla Cancercentrums roll som en viktig aktör på såväl regional som nationell nivå

Befattningen omfattar ansvar inom verksamhetsdrift, personal och ekonomi. Viktiga arbetsområden för rollen är verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du har också ansvar för att driva den regionala utvecklingen i samverkan med övriga regioner i Norrland.

Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktig för Region Västerbotten, och som en del av centrumets ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.

Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten inom länssjukvårdsområdet utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav.

Du har god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, förmåga att skapa struktur och utvecklar både verksamheten och medarbetare. Du har god kommunikationsförmåga.

Du behöver ha god förståelse och intresse för forskning, utveckling och utbildning samt skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det meriterande.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.

Om du som söker är läkare ska följande underlag bifogas i den digitaliserade ansökan inför sakkunniggranskning.

1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista

2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurser (grund- eller specialistutbildning)

3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen kommer att ske när ansökan inkommit.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Hjärtcentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

På Hjärtcentrum bedrivs allt från avancerad diagnostik till behandling i en sammanhängande vårdkedja i Hjärtcentrums egen regi. Hjärtcentrums mål är att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor. Vi bedriver också ECMO-verksamhet och avancerad invasiv arytmibehandling och hemodynamiska utredningar.

Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har kompetenta medarbetare kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Hos oss blir du även del av en öppen och stöttande ledningsgrupp med god gemenskap!


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Tillsammans har ni ansvar för Hjärtcentrums verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Din uppgift är att leda, planera och utveckla främst läkarnas verksamhet men också stötta i övrigt ledningsarbete på Hjärtcentrum. Din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål, vilket också innebär att driva och bidra i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Du är verksamhetschefens ställföreträdare samt chef för de medicinska cheferna. I dina arbetsuppgifter ingår även beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete. Du är ordförande i chefssamrådet. Ditt uppdrag är även att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs hos oss. I ditt uppdrag möjliggörs även klinisk tjänstgöring.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom Hjärtcentrum. Dialog med fackliga samverkansparter är en del i ditt arbete. Du är direkt underställd verksamhetschef.

KVALIFIKATIONER
Du är specialistläkare eller överläkare och har utbildning och erfarenhet som gör att du kan axla ett medicinskt ledningsansvar inom hjärtsjukvård. Erfarenhet från arbetsledande ställning är ett krav samt erfarenhet av att driva medicinskt utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har någon form av chefs- och/eller ledarutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom hjärtsjukvård.

Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat, såväl inom Hjärtcentrum som med andra verksamheter inom Region Västerbotten, norra sjukvårdsregionen och nationellt. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift.

Vidare har du ett strategiskt tänkande och arbetssätt där du kan se verksamhetens delar och helhet på både kort och lång sikt. Du har intresse och förmåga att driva verksamheten mot utveckling och förbättring. Forskningserfarenhet är meriterande.

ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande verksamhetsschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, Kirurgcentrum, Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 23
Vi söker nu en biträdande verksamhetschef till Kirurgcentrum. Kirurgcentrum är en länsklinik där Umeå och Skellefteå ingår, centrat har både slutenvårdsavdelningar som är öppna dygnet runt och mottagningar som har öppet under dagtid, måndag till fredag. På mottagningarna utför vi bland annat mindre operationer och uppföljningar. På våra vårdavdelningar arbetar vi med förberedelser inför, och vård efter operationer. Många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för att vi ska kunna ge trygg och god vård. Vi är en del av ett universitetssjukhus, därför ingår forskningsaktiviteter och handledning av studenter som naturliga moment i vården.


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du kommer att arbeta nära verksamhetschef och ingå i Kirurgcentrums ledningsgrupp där du förväntas ha en aktiv roll i att utveckla Kirurgcentrums medarbetare och verksamhet i regionen.

I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för ekonomi- och organisationsfrågor, samt viss del av arbetsmiljö- och personalansvar. Viktiga arbetsområden är produktions- och kapacitetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Du kommer att ha ett tydligt fokus mot omvårdnad och ska vara en synlig och nära chef för de avdelningschefer som finns i Umeå. I ditt uppdrag ingår att stödja forskning, utveckling och utbildning som bedrivs på denna Universitetssjukvårdsenhet.


KVALIFIKATIONER
Du tar initiativ och kan arbeta självständigt. Du har en strategisk förmåga och är intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl inom Kirurgcentrum som med andra verksamheter inom regionen och externa aktörer.

Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. En god kommunikationsförmåga både i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet från likvärdigt arbete och/eller i arbetsledande ställning är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av omvårdnadsarbete.


ÖVRIGT
Uppdraget som biträdande verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

Ledare i Region Västerbotten erbjuds utbildningar i bland annat ekonomi-, personalfrågor och fördjupad ledarskapsutbildning.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Kontaktperson för Saco i rekryteringen:

Therese Sandgren, 090-7858667

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Chef till Previa Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 15
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv. Previa har 1 200 anställda och finns över hela landet med egna enheter. Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

Är du en teamspelare? Vill du arbeta i en prestigelös organisation? Tycker du om att coacha medarbetare? Då är det dig vi söker!

Nu söker vi en teamspelande konsultchef till Umeå för ett spännande uppdrag på en väl etablerad enhet med 30 kompetenta medarbetare. Våra medarbetares kompetens och engagemang är grunden för Previas framgång. Verksamheten präglas av arbetsglädje i en miljö där man kan utvecklas, vara delaktig och känna stolthet.

I rollen som Konsultchef utövar du ett nära och coachande ledarskap präglat av våra värderingar - värdeskapande, samspelande och modiga. Som konsultchef samarbetar du med dina chefskollegor och bidrar därmed aktivt till utvecklingen i Previa. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet att utveckla vårt arbetssätt för att fortsätta vara Sveriges bästa Företagshälsa!

När du arbetar som ledare hos oss är ingen dag den andra lik. Allt från att coacha och utveckla dina medarbetare i vardagen för att säkerställa att de har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, till att möta enhetens kunder, utveckla affären och skapa långsiktiga affärsrelationer. Du kommer även att ha fullt personal-, budget- och resultatansvar. Du skapar en effektiv verksamhetsplanering och hanterar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en föränderlig värld.

Vi söker dig som har:

• Chefs- och ledarerfarenhet av att leda specialister
• Högskoleutbildning
• Kunskap inom och erfarenhet av ekonomistyrning
• Tidigare har haft budget-och resultatansvar för ca 15-30 MSEK
• Mycket god kompetens i Excel
• Erfarenhet av att arbeta i större organisationer
• Erfarenhet av sälj- och kundarbete

Vi ser att du är en lyhörd, erfaren och intresserad ledare med driv och förmåga att motivera och engagera andra. Du är bra på att bygga långsiktiga relationer och se nya affärsmöjligheter. Erfarenhet från branschen eller liknande bransch är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt:
Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse. Du har körkort för bil och tillgång till egen bil i tjänsten. Du rapporterar till Affärsområdeschef för Region Nord.

Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Affärsområdeschef Kristina Damgård Hansen på kristina.damgard.hansen@previa.se alternativt tel nr 08-6274316.

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-06.

Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonsföretag.

Ansök nu

Verksamhetschef till Folktandvården Syd

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 14
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare och tandhygienister samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.

Vi söker nu en verksamhetschef till allmäntandvården, basenhet Syd.

Basenheten har cirka 130 anställda och består av klinikerna Dragonen, Idun, Holmsund, Hörnefors, Nordmaling, Teg, Umedalen, Vännäs, Bjurholm, Vilhelmina, Åsele och Dorotea. Klinikerna är allmäntandvårdskliniker med tandvård för såväl barn, ungdomar som vuxna. Tandklinikerna Dragonen, Idun, Teg och Umedalen finns i Umeå och på Norrlands universitetssjukhus inryms en akutklinik som gemensamt bemannas av personal från Umeåregionen.

Chefer i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och i samråd med din chef utformar ni en individuell utvecklingsplan med möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar. Inom regionen finns väl utvecklade digitala lösningar som ger möjlighet att leda på distans.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Vi erbjuder ett stimulerande chefsarbete i en utvecklingsinriktad organisation där du får ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor och bra utvecklingsmöjligheter.

Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för enhetens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Ditt uppdrag är att i nära samarbete med dina engagerade avdelningschefer leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Du är direkt underställd områdeschef för Tandvård och ingår i Folktandvårdens ledningsgrupp där du förväntas bidra till utvecklingen av hela länets tandvård. Resor i tjänsten ingår.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Du har en mycket god samarbetsförmåga, är målinriktad, beslutskraftig och tydlig i din kommunikation. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av delaktighet och engagemang. Du har en strategisk blick och en helhetssyn på verksamheten, men kan samtidigt hantera de frågor som dyker upp i vardagen.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare tidigare och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvård/tandvård. Har du erfarenhet av att vara chef över chefer är det meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmåga.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschefer Hälsocentral Närsjukvård Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.

Målbild;
* Säkerställa att invånarna i kommunerna har tillgång till primärvård som kan erbjuda en god och jämlik vård samt fortsatt ha goda resultat i den Nationella patientenkäten.
* Skapa ett hållbart ledarskap med bättre ledningskraft och ett nära ledarskap som i sin tur ger förutsättningar för medarbetarna att kunna genomföra och utveckla arbetet på ett framgångsrikt sätt.
* Öka möjligheterna för alla hälsocentraler i Skellefteå och Umeå att få så bra förutsättningar som det går både vad gäller bemanning och uppdrag i samverkan för patienters- medarbetares och organisationens skull och där goda exempel får spridas i en ständigt bättre-anda.

Utifrån nedanstående fokusområden förväntas du bygga en tydlig ledningsstruktur tillsammans med avdelningschef / medicinsk ledningsansvarig läkare
* Samarbete mellan Hälsocentraler
* Hållbarhet
* Effektivitet
* Tillgänglighet
* Digitalisering

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras därunder i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Umeå ingår Hälsocentraler i Umeå kommun samt kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Psykiatriska kliniken. Utöver det finns ett antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-/barnhälsovård, 1177, Ambulanssjukvården, Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicin och Infektionskliniken. Tillsammans skall dessa verka för god och nära vård.

Vi söker nu verksamhetschef till följande basenheter:
Backen / Bjurholm / Vindeln / Vännäs
Teg / Nordmaling / Hörnefors
Ersboda / Mariehem / Sävar / Robertsfors
Ålidhem / Holmsund

ARBETSUPPGIFTER
Som Verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef förväntas du:
* driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
* följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer
* följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form
* ansvara för verksamhetens samverkansgrupp (VSG).

Du är direkt underställd områdeschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag.
Du förväntas vara en aktiv deltagare i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp, samt verka för att arbeta strategiskt för regionens bästa och delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.
Du förväntas företräda primärvård i samverkan med andra vårdaktörer / samhällsfunktioner.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning. Meriterande är om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård. För att klara uppdraget är det en fördel med erfarenhet även av primärvård, men inget krav.

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda basenheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Du är initiativtagande, beslutskraftig och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett naturligt driv, förmåga att fokusera på rätt saker och strategiskt tänkande egenskaper. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en basenhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling. Vi förväntar oss att du ställer dig bakom vår värdegrund "Ständigt bättre - patienten alltid först" och arbetar genom värdegrunden för att skapa hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.

Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.


ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Kajsa Hedin, SACO, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Marie Sjögren, Ledarna, tel 073-324 15 49
Karin Svedlert, Kommunal, tel 010-4429664
Mattias Weibull, Vårdförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Thomas Ek, Läkarförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef länsövergripande uppdrag primärvård, Närsjukvård Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 21
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.

Målbild;
* Säkerställa att invånarna i kommunerna har tillgång till primärvård som kan erbjuda en god och jämlik vård samt fortsatt ha goda resultat i den Nationella patientenkäten.
* Skapa ett hållbart ledarskap med bättre ledningskraft och ett nära ledarskap som i sin tur ger förutsättningar för medarbetarna att kunna genomföra och utveckla arbetet på ett framgångsrikt sätt.
* Öka möjligheterna för alla hälsocentraler i Skellefteå och Umeå att få så bra förutsättningar som det går både vad gäller bemanning och uppdrag i samverkan för patienters- medarbetares och organisationens skull och där goda exempel får spridas i en ständigt bättre-anda.

Utifrån nedanstående fokusområden förväntas du bygga en tydlig ledningsstruktur tillsammans med avdelningschef / medicinsk ledningsansvarig läkare
* Samarbete mellan Hälsocentraler
* Hållbarhet
* Effektivitet
* Tillgänglighet
* Digitalisering

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras därunder i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Umeå ingår Hälsocentraler i Umeå kommun samt kranskommuner, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Akutmottagning samt Psykiatriska kliniken. Utöver det finns ett antal verksamheter som har ett länsövergripande ansvar: Mödra-/barnhälsovård, 1177, Ambulanssjukvården, Reumatologi, Hud- och STD, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicin och Infektionskliniken. Tillsammans skall dessa verka för god och nära vård.

Inom primärvården finns förutom Hälsocentraler och sjukstugor också ett antal länsövergripande tilläggsuppdrag under Närsjukvårdsområde Umeå. De kommer samlas i en gemensam basenhet med en verksamhetschef och några avdelningschefer.

Vi söker nu därför en verksamhetschef till de länsövergripande uppdrag inom primärvård där bl a följande verksamheter ingår: Kompetenscentrum Mödra- och barnhälsovård, Barnahus, Kvinnofrid, Ungdomshälsan, Centrum mot våld, Alkohol- och drogmottagningen, Primärvårdsdietisterna

ARBETSUPPGIFTER
Som Verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Som verksamhetschef förväntas du:
* driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram.
* följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer
* följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form
* ansvara för verksamhetens samverkansgrupp (VSG).

Du är direkt underställd områdeschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag.
Du förväntas vara en aktiv deltagare i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp, samt verka för att arbeta strategiskt för regionens bästa och delta i regionens planerade utvecklingsinsatser.
Du förväntas företräda primärvård i samverkan med andra vårdaktörer / samhällsfunktioner.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har arbetat som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning. Meriterande är om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård. För att klara uppdraget är det en fördel med erfarenhet även av primärvård, men inget krav.

Vi söker dig som är handlingskraftig och kan leda basenheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Du är initiativtagande, beslutskraftig och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett naturligt driv, förmåga att fokusera på rätt saker och strategiskt tänkande egenskaper. Genom ditt ledarskap bidrar du till att skapa en basenhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling. Vi förväntar oss att du ställer dig bakom vår värdegrund "Ständigt bättre - patienten alltid först" och arbetar genom värdegrunden för att skapa hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.

Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.


ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
Kajsa Hedin, SACO, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Marie Sjögren, Ledarna, tel 073-324 15 49
Karin Svedlert, Kommunal, tel 010-4429664
Mattias Weibull, Vårdförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)
Thomas Ek, Läkarförbundet, tel 090 - 785 00 00 (nås via växeln)

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 3 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Chef till Previa Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 24
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv. Previa har 1 200 anställda och finns över hela landet med egna enheter. Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

Är du en teamspelare? Vill du arbeta i en prestigelös organisation? Tycker du om att coacha medarbetare? Då är det dig vi söker!

Nu söker vi en teamspelande konsultchef till Umeå för ett spännande uppdrag på en väl etablerad enhet med cirka 30 seniora och kompetenta medarbetare. Våra medarbetares kompetens och engagemang är grunden för Previas framgång. Verksamheten präglas av arbetsglädje i en miljö där man kan utvecklas, vara delaktig och känna stolthet.

I rollen som Konsultchef utövar du ett nära och coachande ledarskap präglat av våra värderingar - värdeskapande, samspelande och modiga. Som konsultchef samarbetar du med dina chefskollegor och bidrar därmed aktivt till utvecklingen i Previa. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet att utveckla vårt arbetssätt för att fortsätta vara Sveriges bästa Företagshälsa!

När du arbetar som ledare hos oss är ingen dag den andra lik. Allt från att coacha och utveckla dina medarbetare i vardagen för att säkerställa att de har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, till att möta enhetens kunder, utveckla affären och skapa långsiktiga affärsrelationer. Du kommer även att ha fullt personal-, budget- och resultatansvar. Du skapar en effektiv verksamhetsplanering och hanterar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Vi söker dig som:

• Har chefs- och ledarerfarenhet
• Högskoleutbildning
• Tidigare har haft budget-och resultatansvar för ca 15-30 MSEK

Vi ser att du är en lyhörd, erfaren och intresserad ledare med driv och förmåga att motivera och engagera andra. Du är bra på att bygga långsiktiga relationer och se nya affärsmöjligheter. Erfarenhet från branschen eller liknande bransch är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt:
Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse. Du har körkort för bil och tillgång till egen bil i tjänsten. Du rapporterar till Chief Operating Officer (COO).

Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta COO Kristina Damgård Hansen på kristina.damgard.hansen@previa.se alternativt tel nr 08-6274316.

Välkommen med din ansökan senast 2020-05-21. Urval och intervjuer sker löpande.

Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonsföretag.

Ansök nu

Verksamhetschef till Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 1
Är du vårdutbildad med ledarerfarenhet och vill ha en nyckelroll hos verksamhet med gott renommé och stor potential? Aleris Specialistvård Renmarkstorget har nyligen flyttat in i nybyggda lokaler i centrala Umeå och söker dig som tillsammans med medarbetarna vill utveckla verksamheten. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Aleris Specialistvård Renmarkstorget är en mottagning för privatbetalande kunder och kunder med privat sjukvårdsförsäkring. Kunder med privat sjukvårdsförsäkring bokas in via sitt försäkringsbolag och mottagningen har avtal med flertalet försäkringsbolag i Sverige.

Verksamheten samarbetar även inom vissa områden med regioner för att avlasta den offentliga vården där de ser att det finns behov av externa resurser för att korta köer.

Du ingår i ett nätverk med chefskollegor från Aleris övriga specialistvårdsmottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö som träffas regelbundet för uppdatering och avstämning.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som verksamhetschef för mottagningen ansvarar du för:

• Att utveckla verksamheten i nybyggda lokaler.
• Personalansvar för cirka 20 medarbetare.
• Att nätverka och bygga relationer med försäkringsbolag och regioner.
• Verksamhetens budget tillsammans med controller.

Målet är att utveckla verksamheten och på sikt bli förstahandsvalet för både kunder och försäkringsbolag i Umeå.

Om du är läkare ingår kliniskt arbete upptill chefskapet.

Vem är du?
Vi söker dig med sjuksköterske- eller läkarexamen och med erfarenhet av arbete inom sjukvård. Dessutom har du erfarenhet av ledarskap. Erfarenhet av arbete inom privat sjukvård är meriterande.

Du är en tillgänglig och tydlig ledare och en teambyggare. Dessutom är du social och gillar att nätverka, samtidigt som du ser möjligheter och lösningar och vågar prova dig fram för att nå nya framgångar.

För att utveckla verksamheten är det viktigt att du tycker förändring och att hitta nya lösningar är en spännande del i rollen. Intresse för privat sjukvård är viktigt.

Om verksamheten
Aleris bildades 2005 och är idag ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själv betalar för sin sjukvård.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.

Ansök nu

Biträdande Verksamhetschef, Psykiatrisk klinik Umeå

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. 

Vi söker nu en Biträdande Verksamhetschef!ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande verksamhetschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschefen för den övergripande ledningen och planeringen av verksamheten. Du är ställföreträdare verksamhetschef samt närmast ansvarig för första linjens chefer. Du ingår i klinikens ledningsgrupp. Ditt arbete har strategisk karaktär och består av arbetsmiljö-, personal-, och organisationsfrågor samt budget- och resultatansvar. Tillika verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Du är en självklar del i våra utvecklingsarbeten som bidrar till framtidens vård. Som ledare har du många kontaktytor mot medarbetare i olika professioner och mot stödfunktioner som t.ex. HR och Ekonomi. Du ser det som en självklarhet att samarbeta och skapa goda relationer med personer inom och utanför vår verksamhet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
Vara en förebild
Skapa gemensamma visioner
Utmana och ifrågasätta
Frigöra handlingskraft
Uppmuntra och synliggöra

Du har mångårig erfarenhet som ledare och är trygg att leda i komplexa organisationer. Du har även erfarenhet av coachning och att leda medarbetare i ständig förändring. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från kultur-och värdegrundsarbete samt erfarenhet av att leda och stötta chefer i första linjen. Vårderfarenhet är meriterande.

Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Verksamhetschef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 21
Är du en kreativ, driven, serviceinriktad person med ett omsorgshjärta? 
Då är det precis dig vi söker!
Helsa Omsorg & Bemanning AB är ett ägarlett företag som erbjuder LSS-tjänster till personer som behöver särskilt stöd för att livet skall fungera till vardag och fest. Vi växer och utvecklas och nu söker vi ytterligare en verksamhetschef som vill delta i vår tillväxtresa. Vi har huvudkontor i Umeå med regionkontor i Örnsköldsvik och Stockholm. 
Vi arbetar inom affärsområdena personlig assistans, familjehem och HVB.
Vi söker dig som vill jobba med oss för att göra Helsa till norrlands mest betydande LSS-företag.
I din roll som verksamhetschef skall du ge högsta möjliga service till våra kunder. Du skall jobba utvecklande och stöttande till våra medarbetare och du skall vara en partner och kollega till oss övriga verksamhetschefer.
Du kommer att jobba med allt från administration på kontoret till arbetsledning, rekrytering och försäljning.
Arbetet innehåller en del resande, framför allt till våra kunder som befinner sig i olika delar av norrland. Tillgång till tjänstebil finns.
Dina kvalifikationer
Vi ser framför oss att du är en person som är serviceinriktad, målmedveten, inkännande och känner ett stort driv i att göra affärer.
Det är en merit om du jobbat i branschen som chef eller ledare tidigare, viktigast är att du är en person som känner igen dig i vår beskrivning.
Arbetsort: Umeå och Örnsköldsvik
Läs gärna mer om oss på Helsa, www.helsaab.se
Frågor om tjänsten ställs till vår vd Susanne Grahn via telefon 090-690 38 02 eller e-post susanne@helsaab.se
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!

Ansök nu