Säkerhetschef jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som Säkerhetschef i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

Kriminalvårdschef till verksamhetsområde Umeå

Säkerhetschef
Läs mer Maj 27
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Ca 220 medarbetare och 12 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot ca 300 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, djurhållning, växtodling, förpackning/montage m m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats, till anstalten Sörbyn åker man bil. Personalparkering finns.

Kriminalvårdens verksamhet är geografiskt indelad i sex regioner. Varje region leds av en regionchef och verksamhetsområde Umeå tillhör region Nord. Vi söker nu en kriminalvårdschef till verksamhetsområde Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som kriminalvårdschef ingår du i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef, sektionschef, HR-chef samt övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar ni tillsammans till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt.

Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för verksamhetsområdet. Ditt uppdrag är att planera, leda och samordna verksamheten utifrån regionala inriktningar och lokala förändringar i omvärlden. Till din hjälp har du 12 kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer) och 2 chefsstöd. På regionchefens uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar och tillser att kompetens och materiella resurser används optimalt och i god dialog med personalorganisationer och skyddsorganisation. Du ansvarar för lokal verksamhetsplanering, lokala arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.

Verksamheten vid verksamhetsområdet befinner sig likt övriga Kriminalvården i ett mycket expansivt skede och ditt uppdrag kommer att präglas av detta. Ditt uppdrag innebär således att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, påverkansarbete och vård samt tillse intern styrning och kontroll. Resor ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering.

Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
• akademisk utbildning/examen med för Kriminalvården relevant inriktning (om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet), eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• väl vitsordad, flerårig chefserfarenhet
• väl vitsordad indirekt chefserfarenhet i form av att leda andra chefer samt leda genom en ledningsgrupp
• erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
• erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt
• goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort

Det är meriterande om du har:
• goda kunskaper om och erfarenhet av de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet och statlig verksamhet i synnerhet
• erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller annan statlig verksamhet
• dokumenterad ledarskapsutbildning
• erfarenhet och vana att representera verksamhet som är av massmedialt intresse

ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Avdelningschef inom Säkerhet

Säkerhetschef
Läs mer Maj 27
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta för ett fossilfritt samhälle?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Vattenfall Vattenkraft. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till ett bättre klimat. Du blir en viktig del i det arbetet!
Säker energiproduktion i en föränderlig omvärld
Vattenkraftens betydelse för den gröna omställningen och som samhällskritisk infrastruktur genom sin elproduktion utmanas av den allt snabbare digitala utvecklingen samt en alltmer osäker omvärld. För att anpassa verksamheten till dessa omvärldsförändringar så förstärker vi nu organisationen ytterligare med nya chefstjänster inom säkerhet.
Vattenfall Vattenkraft rekryterar nu en chef till avdelning Säkerhet
Avdelning Säkerhet är en del i stabsenheten IT & Säkerhet, en enhet som har övergripande ansvar för dessa funktionella områden i Vattenfall Vattenkrafts verksamhet från Lule älv i norr till Göta älv i söder.
Avdelningen utgör ett specialiststöd inom säkerhet. Vi arbetar med områden som säkerhetsskydd (informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet), dataskydd, signalskydd, brandskydd, skydd för 3e man (Public Safety), säkerhetsincidenthantering, kontinuitet- och krisberedskap, samt civilt försvar. Vårt säkerhetsarbete bygger på att vi ligger steget före och att vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning, kontinuerlig analys, realisering av planer och samverkan med externa parter.
I avdelningen är vi idag cirka 20 personer som utgår från Luleå, Storuman, Umeå och Norsjö. Avdelningen består av två grupper som hanterar; Säkerhetssamordning och handläggning, respektive Behörighets- och säkerhetsadministration. Grupperna leds av två gruppchefer som rapporterar till dig.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda i förändring och som trivs i en lärande och målorienterad organisation. Som avdelningschef har du ett tydligt ansvar för utvecklingsfrågor, budget inom dina utvecklingsområden och avdelningens övergripande leverans.
Du kommer rapportera till enhetschef för IT & Säkerhet och ingå i dennes ledningsgrupp. Du kommer att arbeta nära enhetschef, tillika säkerhetsskyddschef för Vattenfall Vattenkraft och även inneha rollen biträdande säkerhetsskyddschef.
Din bakgrund
Vi söker dig som har organisationsförmåga, helhetssyn och trovärdighet som bygger både på yrkes- och livserfarenhet. Som ledare är du engagerad, öppen, initiativtagande och strukturerad. Du lägger stor vikt vid att skapa resultat och hållbara planer, och kan på detta sätt pedagogiskt och med ett utvecklingsorienterat sätt leda arbetet framåt.
Du har fokus på samarbete och möjliggör tvärfunktionellt arbete. Du har även förmåga att omsätta komplexa och föränderliga kravbilder och kommunicera dessa utifrån framtagna planer. Samverkan och ständiga förbättringar ser du som naturliga vägar till framgång och du skapar förutsättningar för att ha en öppen och tydlig?kommunikation inom både den egna avdelningen och med andra delar av företaget. Inom Vattenfallkoncernen kallar vi det; Connect people, Accelerate learning & Drive innovation.
I grunden har du utbildning på högskole-/universitetsnivå inom säkerhet/säkerhetsskydd, ekonomi, juridik och/eller teknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som bedöms relevant. Utöver det har du arbetat som ledare med ansvar för verksamhet och personal i minst fem år, det kan vara meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer. Du har god erfarenhet av digitala arbetssätt för exempelvis möten och ett arbetssätt som utmärks av struktur och proaktivitet.
Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor, gärna inom säkerhet och/eller krisberedskap, samt god kännedom om tillämpning av säkerhetsskydd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av energibranschen, arbete med leverantörer, avtalshantering och myndighetskontakter.
Du uttrycker dig tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska. Resor i tjänsten kommer att ingå och du behöver B-körkort.
Placeringsort
Luleå, Umeå, Storuman, Sundsvall eller Solna
Kontaktpersoner
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Patrick Harlin. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Är du intresserad av en ny ledarskapsutmaning?
För att förverkliga målet om ett fossilfritt liv behöver vi ta vara på olika perspektiv, erfarenheter och färdigheter. Vi behöver tänkare, skapare, utvecklare, problemlösare och en lång rad andra roller med en sak gemensamt - att alla bidrar med sin unika talang och frigör just sina superkrafter i teamet. Vi arbetar mot vårt gemensamma mål i en förstklassig arbetsmiljö där alla ska få känna sig jämlika och inkluderade.
Välkommen med din ansökan!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 16 juni, 2024.
Vi är övertygade om att mångfald berikar och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer på https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning.
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem.?Vår produktion motsvarar?ca 25 % av Sveriges totala?elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.

Ansök nu

Regional säkerhetschef till polisens Säkerhetsavdelning

Säkerhetschef
Läs mer Feb 2
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för polismyndighetens säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Avdelningen består av regionala säkerhetsfunktioner samt nationella funktioner för bl.a. metodutveckling. De regionala säkerhetsfunktionerna har i uppdrag att både stödja polisregionen i säkerhetsfrågor och samtidigt ha ett nationellt perspektiv där stöd i metodutveckling och kompetensanvändning över hela landet är viktiga förutsättningar för säkerhetsverksamhetens utveckling och effektivitet.
Arbetsbeskrivning
Uppdraget som regional säkerhetschef vid Säkerhetsavdelningen
Som säkerhetschef för regionen rapporterar du till myndighetens säkerhetschef samt ingår i säkerhetsavdelningens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för avdelningens nationella uppdrag såsom exempelvis att driva myndighets- eller avdelningsövergripande förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för säkerhetsverksamheten till stöd för den aktuella polisregionen och ansvarar inom din del för säkerhetsavdelningens verksamhet, budget och personal. Som regional säkerhetschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. Som regional säkerhetschef är det viktigt att du bygger förtroendefulla relationer, är lyhörd för verksamhetens behov och strävar efter att hitta konstruktiva lösningar i nära samarbete med din omgivning.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer, ett indirekt ledarskap
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av att leda säkerhets-, underrättelse eller utredningsverksamhet
ingått i ledningsgrupp
för funktionen relevant akademisk examen eller polisexamen
svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda säkerhetsskyddsverksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå
säkerhetsskyddschefsutbildning

Notera att det tydligt skall framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det ligger till grund för vårt urval.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna via länken https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Kontaktpersoner
Har du frågor om funktionen är du välkommen att kontakta rekryterande chef,
Ari Stenman, tfn: 010-56 396 50
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna HR-konsult,
Anna Orhall, tfn: 070-593 13 73, anna.orhall@polisen.se
Fackliga företrädare
SACO, nås via Polisens växel 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-56 166 27
ST, nås via Polisens växel 114 14 alternativt via mejl st.region-nord@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-56 387 10
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Umeå

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av ett CV (inga betyg eller intyg) senast måndag den 26 februari 2024 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A071.993/2024 i mailets ärendemening.
Observera att vi i denna rekrytering har valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV i din ansökan, där du tydligt visar på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Säkerhetschef till CSN

Säkerhetschef
Läs mer Aug 18
Vad gör CSN?

Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.

Vad erbjuder vi?

Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbeta med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa förmåner.

CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN? CSN arbetar med ständiga förbättringar och myndigheten ser för närvarande över, utvecklar och effektiviserar säkerhetsarbetet. Vi söker därför en erfaren säkerhetschef som vill arbeta med framtagande av myndighetens framtida säkerhetsarbete.

Placeringsort för tjänsten är antingen Sundsvall, Umeå eller Gävle. 

Om jobbet

Som säkerhetschef är din huvudsakliga uppgift att driva och utveckla myndighetens säkerhetsarbete så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag på ett säkert och effektivt sätt.

I rollen ingår att styra och leda CSN:s säkerhetsarbete samt att kontrollera och följa upp att myndighetens ledningssystem för säkerhet efterlevs. Säkerhetsarbetet omfattar fysisk säkerhet, personalsäkerhet, informationssäkerhet inklusive it-säkerhet samt CSN:s krisberedskap.

I uppdraget ingår att ge stöd till och samverka internt för att säkerhetsarbetet ska bli en naturlig del i all verksamhet. En viktig del är att aktivt ha löpande dialog med verksamheten om hur vi tillsammans ska möta utmaningar som kan följa av det förändrade säkerhets- och omvärldsläget. Arbetet handlar också om att ge kvalificerat stöd i säkerhetsfrågor och genomföra säkerhetsutbildningar så att säkerhetskulturen och kunskapen om säkerhetsfrågorna stärks hos medarbetare och chefer. Du samverkar även med myndighetens IT-säkerhetschef och ser till att övergripande säkerhetskrav omsätts till säkerhetslösningar i våra IT-system.

Som säkerhetschef är du direkt underställd stabschefen men är även direktrapporterande till GD i vissa frågor.

Arbetsuppgifter

Som säkerhetschef kommer du att:


• strukturera, styra, följa upp och utveckla säkerhetsarbetet,
• samordna och organisera säkerhetsarbetet för att säkerställa en relevant säkerhetskultur,
• säkerställa att myndighetens verksamhet bedrivs enligt de föreskrifter som reglerar myndigheters säkerhetsarbete,
• ansvara för framtagande av styrande dokument, samordning, omvärldsbevakning, arbetsmetoder och incidentuppföljning,
• inrikta och leda arbetet med säkerhet, kris- och incidenthantering,
• säkerställa att incidenter och risker inom säkerhetsområdet utreds och hanteras,
• ansvara för myndighetens säkerhetskyddsanalys.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:


• akademisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot säkerhet och samhällsskydd, juridik, statsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren anser likvärdig,
• flerårig aktuell erfarenhet av strategiskt säkerhetsarbete i statlig verksamhet, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen,
• goda kunskaper om relevant lagstiftning inom säkerhetsområdet som till exempel offentlighets- och sekretesslagstiftning, beredskapslagstiftning och säkerhetsskyddslagsstiftning,
• aktuell erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskydds- och riskanalyser,
• aktuell erfarenhet av att leda arbete med krisberedskap och krishantering
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska,
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av att ha personalansvar.

Som säkerhetschef på CSN är det viktigt att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är därför skicklig på att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samtidigt som du visar gott omdöme och hög integritet vid uttalanden, ageranden och beslut. Du tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.  I din roll leder, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. 

Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är trygg, stabil, har självinsikt och har förmågan att se relationer i sitt rätta perspektiv. För att lyckas i rollen behöver du agera strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor. Du arbetar bra med komplexa frågor, ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Den som blir aktuell för tjänsten kommer att genomgå en säkerhetskontroll.  

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-10.

Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas

Omfattning
Heltid

Referens
HR/2023:66

Övrigt

Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut på begäran. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Läs mer om vår rekryteringsprocess.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Specialist inom OT-säkerhet

Säkerhetschef
Läs mer Apr 19
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning.
Vi är hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Tillsammans accelererar vi omställningen mot ett hållbart samhälle.
Inom vårt affärsområde Cyber Security arbetar vi för att tillsammans med våra kunder stärka totalförsvaret. Förutom OT- och produktsäkerhetsfrågor är vi också starka inom säkerhetstester, pentest, IT- och informationssäkerhet, förändringsarbete, riskanalys, krishantering, säkerhetsskydd, beredskap- och kontinuitetsplanering. Vi arbetar med cybersäkerhet ur ett brett perspektiv och på alla systemnivåer, alltid i syfte att skydda verksamhet och samhället från angrepp och störningar.


Jobbeskrivning
OT-säkerhet är annorlunda på AFRY! Industriell cybersäkerhet är ett av våra satsningsområden där vi har tung kompetens hos vår nuvarande personal idag - vi vill nu stärka upp med dig som har några års erfarenhet!
#industri #cybersäkerhet #OT-säkerhet # Operational #Technology
Cyberattacker drabbar allt oftare verksamheter inom industrin, och det är vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att minska denna risk. Många kollegor i branschen är duktiga på OT-säkerhet men hur många kan göra en teamleverans där specialister inom alla former av säkerhet, robotteknik, industriell digitalisering, automationslösningar, mjukvaruutveckling och innovation samverkar med världsledande experter inom processindustri, energi, produktutveckling, tillverkning, transportinfrastruktur, försvar, fordonsutveckling, telekommunikation, medicinsk teknik och så vidare? Det gör en väldig skillnad för våra kunder och det gör jobbet extra mycket roligare för oss!
Våra uppdrag erbjuder mycket variation, både vad gäller kunder, innehåll och i omfattning. Exempel på arbetsområden kan du hitta i nedanstående punkter.
Genomföra riskanalyser samt mitigera riskanalyser
Analysera verksamheter och föreslå förbättringar
Deltaga i kunddialoger eller vara produktspecialist
Utföra säkerhetsgranskningar
Identifiera krav och skriva kravspecifikation
Definiera cybersäkerhetsarkitekturer i purdue modellen
Arbete inom samhällskritisk verksamhet och kritisk infrastruktur
Agera rådgivare åt kundens beslutsfattare
Utbilda kring säkerhet
Security GovernanceKravspecifikation
På AFRY tycker vi att det är viktigt att man får vara sig själv och att man får syssla med det som man tycker är allra roligast. Oavsett om du gillar att jobba med teknik, eller med människor, eller med verksamheter så är det jätteviktiga områden inom OT-säkerhet! Om du vill djupdyka i teknik hela dagarna så är du lika välkommen som om du helst av allt sprider din kunskap på andra sätt.
För att lyckas i rollen som konsult och OT-säkerhetsspecialist hos oss bör du ha goda kunskaper i både svenska och engelska, men framförallt tror vi att du känner igen dig i en eller kanske flera av nedanstående punkter:
Du har flera års erfarenhet från en producerande verksamhet.
Du har någon form av utbildning eller bakgrund inom OT-säkerhet, IT-säkerhet eller informationssäkerhet.
Ditt mindset är "Rätt säkerhet är alltid bättre än maximal säkerhet!"
Du är nyfiken och vill lära nytt.Vissa av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden, vilket innebär att du kan behöva genomgå en säkerhetsprövning innan du börjar hos oss.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2023-04-18


Ytterligare information
OM REKRYTERINGSPROCESSEN
Första avstämning via telefon (Rekryterare)
Intervju 1: Med rekryterande chef/rekryterare
Intervju 2: Med specialist inom ditt kunskapsområde
Referenstagning
Bakgrundskontroll/säkerhetsprövning
Erbjudande

KONTAKTPERSONER
Michael Blom, Sektionschef OT- & IT-security
michael.blom@afry.com


Rebecka Gravås, Talent Acquisition Partner
rebecka.gravas@afry.com
Placeringsort: beroende på var du bor blir placeringstillhörighet på något av våra fina lokalkontor i Sverige.
Lön: Enligt överenskommelse.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Nyfiken på våra medarbetare? Mats Karlsson Landré, som du kanske hört tala på någon konferens eller liknande, arbetar som senior advisor och OT-expert hos oss. Besök gärna hans LinkedIn-profil om du blir nyfiken. Eller kika på vidoklippen nedan för att höra våra medarbetare berätta om hur det är att jobba på AFRY!
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Vi söker dig som vill jobba med säkrare arbetsplatser (QHSE)

Säkerhetschef
Läs mer Apr 12
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.


Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden.


Making Future


Jobbeskrivning
Vårt affärsområde Specialized Operational Excellence (SOE) har över 100 medarbetare utspridda över hela landet och nu söker vi medarbetare hela vägen från Västerås i söder till Luleå i norr.
EHS, SHE, KMA, HSE, HSEQ, SHEQ eller QHSE? Kärt barn har många namn, oavsett vilken förkortning eller benämning du känner igen i eller föredrar så söker vi dig som har arbetat med och har ett intresse av frågor som rör kvalitet, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Inom tjänsteområdena kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE) finns nämligen ett stort antal tjänster som vi erbjuder våra kunder utifrån deras behov. Uppdragen utförs både i löpande verksamhet samt i projekt. Dina arbetsuppgifter kommer exempelvis kunna innefatta att:
Proaktivt utveckla och anpassa kundens befintliga synsätt, principer, metoder, verktyg samt processer.
Säkerställa säker och effektiv verksamhet som understödjer efterlevnaden av gällande standarder, lagar och andra krav.
Utbilda andra om EHS-aktiviteter.
Utveckla och implementera verksamhetsledningssystem baserat på tex ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 och AFS 2001:1.
Rapportera till, och förbereda inspektioner, från myndigheter.
Genomföra interna revisioner, gapanalyser, audits baserat på standarder, lagstiftning och mot kundens egna krav.
Projektledning av QHSE relaterade projekt.
Agera i roller som tex HSE advisor, Safety manager, EHS-samordnare i ett investeringsprojekts olika faser.
Agera som tillfällig bemanningsresurs som tex HSE manager, HSE samordnare, OHS-officer, BAS-P/ BAS-U.

Vi tror att du som söker dig till oss letar efter spännande roll som innehåller stor variation och möjligheter till tvärfunktionella samarbeten. Så är du nyfiken på hur du kan bidra med din kunskap och samtidigt utvecklas vidare? Då kan du vara den vi söker!


Kravspecifikation
Vi tror att du har en högskole- eller civilingenjörsexamen i grunden men det är förstås inget krav. Däremot ser vi gärna att du har några års arbetslivserfarenhet från QHSE relaterade aktiviteter som har erhållits genom arbete inom industrin och/eller bygg- och anläggningsbranschen. Du känner till och har erfarenhet av t.ex. riskanalyser, tillbudsutredningar, säkerhetsrevision av utrustningar eller liknande. Har du dessutom erfarenhet av att etablera kvalitetsledningssystem, säkerhetskulturer och leda utbildningar är det ett plus är det meriterande.
Som person är du förtroendeingivande med förmågan att snabbt sätta dig in i nya miljöer, branscher och produkter. Du är självständig men jobbar även gärna med kollegor för att utvecklas och lära av varandra. För att lyckas i rollen som konsult behöver du också vara lyhörd, flexibel och gilla utmaningar. Självklart är du noggrann och kvalitetsmedveten med goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift och du innehar B-körkort.


Ytterligare information
Vår konsultgrupp präglas av samarbete, öppenhet, professionalism och vi drivs av att skapa mervärde för våra kunder.
Vi erbjuder en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för samtliga av våra medarbetare. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret.
Kontaktperson för frågor Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå:
Marie Sandberg, Gruppchef Zert QHSE Umeå
Marie.Sandberg@afry.com - 010 505 22 60
Kontaktperson för frågor Sundsvall, Hudiksvall, Härnösand och Örnsköldsvik:
Kennet Nybäck, Gruppchef Zert QHSE Sundsvall
Kenneth.Nyback@afry.com - 010 505 53 83
Kontaktperson för frågor Gävle, Västerås, Borlänge och Uppsala:
Christian Kron, Gruppchef Zert QHSE Gävle
Christian.Kron@afry.com - 010 505 07 70
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
Vi uppmuntrar både interna och externa sökande.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är 12 maj. Varmt välkommen med din ansökan!


AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetschef
Läs mer Mar 27
Om arbetsplatsen 
Med tanke på arbetet med att stärka totalförsvaret, i länet och på myndigheten.

Vi söker dig som vill bidra i rollen som säkerhetsskyddschef.

Du kommer ingå i en arbetsgrupp där flera av myndighetens säkerhetsfunktioner finns placerade. Arbetsgruppen tillhör enheten för verksamhetsstöd med ca 40 medarbetare.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer på vår hemsida.

Arbetsuppgifter
Vill du bidra till ett stärkt totalförsvar? Som säkerhetsskyddschef får du en viktig roll att leda och samordna myndighetens arbete inom säkerhetsskydd samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning.

Rollen är både operativ och strategisk, vilket kan medföra att du behöver växla fokus beroende på sammanhang och arbetsuppgifter. Du ansvarar för att frågorna drivs ur ett helhetsperspektiv.

Inom säkerhetsskyddsområdet ingår att dokumentera och upprätta säkerhetsskyddsanalyser och åtgärdsplaner. Genomföra uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddet samt utbilda länsstyrelsens medarbetare inom området.

Rollen innebär också att du kommer ingå i myndighetens kris- och krigsorganisation.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

- Analysera och planera säkerhetsskyddsarbetet
- Ta fram rutiner och riktlinjer samt planera och genomföra säkerhetsskyddsåtgärder
- Genomföra säkerhetsprövningar
- Informera myndighetsledning om lägesbild och åtgärder
- Ingå i myndighetens signalskyddsorganisation
- Stödja kommuner och regionen inom säkerhetsskyddsområdet
- Stöd vid upphandlingar
- Delta i nationella nätverk kopplat till säkerhetsskydd
- Arbete med ledningsplats och alternativ ledningsplats

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Har relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig inom verksamhetsområdet
- Har erfarenhet och kunskap av arbete inom säkerhetsområdet
- Har erfarenhet av arbete gällande säkerhetsskyddslagstiftning
- Har mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete
- Arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning
- Erfarenhet av arbete med analyser och riskhantering
- Arbete med signalskydd

Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, god samarbetsförmågan, helhetssyn samt att vara analytisk och självständig.

Tjänsten ställer höga krav på självständighet, initiativtagande och samarbetsförmåga samt en god kommunikativ förmåga. Du behöver också vara pedagogisk och strukturerad i ditt sätt att arbeta.

Villkor
Tjänsten kommer att innebära säkerhetsprövning innan tillträde och kräver att den som anställs är svensk medborgare.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddVid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Okt 21
Vi verkar för att stötta organisationen både strategiskt och i genomförande. Med hög kvalitet skapar vi förutsättningar för stabil lönsamhet, effektiva flöden, nöjda medarbetare och en säker arbetsplats.

Område HR söker en säkerhetschef som ansvarar för organisationens systematiska säkerhetsarbete samt brandskyddsarbete. Är det du?

Bli en del av vår gemenskap!
Som du kanske vet är vi det enda energibolaget som satsar helhjärtat på Umeå med omnejd. Allt vi gör, gör vi för Umeå. Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att världens bästa region ska bli mer hållbar, enklare att bo i och roligare att leva i. För alla. För det här är ditt Umeå.

Ditt uppdrag
Vi ansvarar för att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats och stöttar organisationen med rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö och ledarstöd.

Din vardag är varierad med omvärldsanalyser, informationsinhämtning, lagkrav och föreskrifter samt information och utbildning till organisationen. Du hanterar avvikelser, rapporterar till ledning och myndigheter och arbetar tillsammans med andra inom området. Du driver en del projekt, implementerar och kvalitetssäkrar nya lösningar och bistår i upphandling inom området. Du kommer att arbeta med kollegor i olika roller över hela organisationen och även med externa kollegor i andra bolag, myndigheter och organisationer. Andra förekommande arbetsuppgifter;

Säkerställa lagefterlevnad, Hantera avtal, Stödja verksamheten inom säkerhetsområdet. Utveckla och förvalta säkerhetsrelaterade processer och styrande dokumentation i ledningssystemet. Rapportera och vara föredragande i säkerhetsfrågor i ledningsgrupper och styrelse. Planera och genomföra övningar och tester. Följa upp och utreda incidenter.

Din bakgrund
Vi söker dig som är självständig och kan leda ditt eget arbete mot ställda mål. Du är strukturerad, systematisk och noggrann. Eftersom du kommer att ha många kontakter internt och externt, är du en duktig kommunikatör som både kan formulera tydliga budskap och vara inlyssnande.

Förutsättningar för tjänsten:

Eftergymnasial utbildning från högskola/ universitet. B-körkort. Godkänd säkerhetsprövning.

Meriterande för tjänsten:

Erfarenhet inom området.

Ansök direkt
Vi erbjuder dig en spännande tjänst stort ansvar och högpåverkansgrad med möjlighet att utveckla området.

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan via jobb.umeaenergi.se senast 2022-11-07. Alternativt: Vi rekryterare löpande, skicka därför in din ansökan så snart du kan!

För mer information om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Björn Engelind 070-284 27 53. För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Ida Holmer 070-376 03 79. Fackliga företrädare når du via vår växel, 090-16 00 00.

Om oss
Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vi vill - genom tillit och ansvar i en vänskaplig omgivning - utmana till nytänkande samt vara drivande i Umeåregionens hållbara utveckling. Våra medarbetare ska mötas av en god arbetsmiljö, friskvård och kompetensutveckling samt ett ledarskap som främjar mångfald och uppskattar olikheter. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,6 miljarder kronor och har drygt 400 medarbetare. Verksamheten är miljö- och arbetsmiljöcertifierad.

Ansök nu

Säkerhetschef till Vattenfall Eldistribution

Säkerhetschef
Läs mer Maj 4
En spännande vardag – för en fossilfri framtid. Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.


Vill du vara med på vår resa? Nu söker vi en säkerhetschef till Vattenfall Eldistribution AB!


Eldistributions uppdrag att möjliggöra elektrifieringen i Sverige är en fråga som berör alla i samhället. Vill man arbeta inom en samhällsviktig funktion och vara mitt i elektrifieringen av vårt samhälle är Eldistribution platsen att vara på. Säkerhet och säkerhetsskydd har ett stort fokus inom Vattenfall koncernen och ligger ledningen varmt om hjärtat. Vi arbetar hårt för att skydda våra tillgångar på ett effektivt sätt genom ett systematiskt och proaktivt arbetssätt.


Arbetsuppgifter
Säkerhetsavdelningen ansvarar för att säkerställa att verksamheten har ett adekvat skydd inom områdena fysisksäkerhet, personalsäkerhet, informationssäkerhet och resiliens. Då delar av verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen ansvarar enheten även för säkerhetsskyddsfrågor. Avdelningen arbetar med kravställning, stöd, utbildning och uppföljning inom ansvarsområdet gentemot övriga delar av Eldistribution. Avdelningen bemannar även verksamhetens tjänsteman i beredskap och bistår vid säkerhetsincidenter.
Som säkerhetschef så kommer du att leda säkerhetsavdelningen inom Vattenfall Eldistribution. I uppgifterna ingår att skapa förutsättningar för medarbetarna att lösa sina uppdrag, och kunna tillvarata deras kompetenser och verksamhetsutvecklingsidéer. Då avdelningens ansvar spänner över stora delar av säkerhetsområdet värdesätts en bred erfarenhet inom områden som riskhantering, säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, informationssäkert, skydd av personuppgifter, kontinuitetsplanering, systematiskt säkerhetsarbete, incidenthantering, krisplanering, personsäkerhet, resesäkerhet och eventsäkerhet.
I rollen ingår även att agera biträdande- och ersättande för säkerhetsskyddschefen.
Resor förekommer.


Du kommer att
Verka för att avdelningen ger ett adekvat stöd inom säkerhetsområdet till hela verksamheten.
Utveckla och maximera potentialen hos dina medarbetare.
Utveckla det systematiska säkerhetsarbetet.
Inrikta och leda arbetet med säkerhet och beredskap.
Följa upp och kontrollera säkerhets- och beredskapsarbetet.
Ge råd och stöd till verksamheten inom säkerhet och beredskap.
Stödja chefer med avvikelserapporter och handlingsplaner.
Säkerställa att incidenter och risker inom säkerhetsområdet utreds och hanteras.
Genomföra bolagets säkerhetskyddsanalys.
Ansvara för framtagande av styrande dokument, samordning, omvärldsbevakning, arbetsmetoder och incidentuppföljning.
Rapportera till säkerhetschefen för affärsområdet Eldistribution.Dina kvalifikationer
Vi ser att du har:
Chefserfarenhet genom att leda verksamhetsplaneringsfrågor, budgetfrågor, kom-petensutvecklingsfrågor och personalfrågor.
Erfarenhet av säkerhetsskydd.
Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.

Vi ser det även som meriterande om du:
Har certifiering inom säkerhet t ex CISSP, CPP, CISM, etc.
Har erfarenhet från eldistribution eller Vattenfall.
Framgångsrikt lett utvecklings- och förändringsarbete

Vi söker vi dig som är trygg i ditt ledarskap, och möjliggör för gruppen att sätta rätt riktning. Du har ett strukturerat arbetssätt då många aktiviteter kommer vara tidskritiska och viktiga att de blir rätt. Du är självgående och har en god samarbetsförmåga då detta krävs för att arbeta med säkerhetsfrågor inom organisationen.


Vi erbjuder
Som Säkerhetschef kommer du att ha en central roll i vår vision att möjliggöra ett klimatsmart liv inom en generation. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. Våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande är viktig för oss. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. För oss är det viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av att göra varandra bättre, ligga steget före samt att hålla vad vi lovar.


Övrig information
Rekryterande chef: Mikael Vos, 070 202 62 94
Rekryterare: Anders Nielsen, 070 078 68 40
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Ann Petersson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.


Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast 2022-05-24!


Befattning: Säkerhetschef
Placeringsort: Helst vid Vattenfalls huvudkontor i Solna, men det kan även gå bra vid någon av våra andra kontor i Luleå, Trollhättan eller Umeå.


?Vattenfall Eldistribution AB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till 900 000 privat- och företagskunder. Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Säkerhetschef till Umeå Airport

Säkerhetschef
Läs mer Jun 3
Är du vår nya säkerhetschef? 
Säkerhet och hållbar utveckling med kunden i fokus är utgångspunkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Förändringsresan för Umeå Airport fortsätter och erbjuder nya och spännande utmaningar. För att lyckas med det vill vi stärka upp vårt team med en erfaren och relationsbyggande säkerhetschef. 
Flygbranschen är en bransch under förändring, hållbarhetsarbetet och samhällets påverkan i stort efter Covid-19 tillsammans med ett drivet arbete att processorienteria verksamheten gör att vi kan erbjuda en intressant och utmanande anställning. Att engagera och påverka både personal, andra verksamhetsutövare och kunder kräver engagemang och nytänkande.


Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetschef för Umeå Airport leder och utvecklar du flygplatsens säkerhetsarbete i enlighet med gällande lagar och regelverk. Du leder arbetet och ser till att vi följer vårt Safety Management System (Safety = säkerhetsarbetet för att förhindra olyckor) och skyddet av den civila luftfarten (Luftfartsskydd = Säkerhetsarbetet att förhindra brottslig verksamhet).
Utöver detta även övrig ordning och säkerhet vid flygplatsen, säkerställer att det finns en övad krisberedskapsplan och samordnar smittskyddsfrågor.
Vidare handlar jobbet mycket om att vara flygplatsens kontaktperson gentemot myndigheter, samverkande organisationer, flygbolag och entreprenörer i säkerhetsfrågor. Du ansvarar för kravställning och uppföljning av befintliga avtal samt upphandling av kommande avtal.  Tillsammans med den koncerngemensamma säkerhetsfunktionen ansvarar du även för internutredningar samt skydd av personal inom Swedavia.
Sist men inte minst är du ledare vilket innebär att du skapar förutsättningar för ett högt engagemang för medarbetare och ledare. Tillsammans genomför ni säkerhetsarbetet på ett effektivt och pålitligt sätt. Du ingår i flygplatsens ledningsgrupp och rapporterar till flygplatschefen. 

Din profil
Vi letar efter dig som har jobbat som säkerhetschef, gärna inom transportsektorn eller annan verksamhet med kopplingar till kritisk infrastruktur, erfarenhet från flygplatsverksamhet är meriterande. Det är viktigt att du har jobbat brett med säkerhet och regelefterlevnad, att du är van att ha kontakt med tillsynsmyndighet samt att du har erfarenhet av verksamhetsledning och kvalitetsarbete i en större organisation.
Vi ser att du har högskoleutbildning eller på annat sätt har skaffat dig motsvarande nivå inom säkerhetsområdet samt att du har minst fem års arbetslivserfarenhet av att jobba med säkerhetsfrågor.
Som person är du trygg i dig själv, har hög integritet samtidigt som du vågar utmana dig själv och andra på ett prestigelöst sätt. Du känner dig bekväm med att fatta beslut, även när de är lite obekväma, samt att stå upp för dem. Strukturerad, problemlösare och bra på samarbete är troligtvis ord som beskriver dig.
Starkt ledarskap är viktigt för oss på Swedavia. Därför vill vi att du har erfarenhet av att leda, utveckla och motivera andra på ett delaktigt sätt. Att kunna skapa förutsättningar för engagemang och ett gott samarbetsklimat är avgörande för att lyckas i rollen. Både inom flygplatsens egen organisation men även i relationerna med externa aktörer. Samarbete och goda relationer är helt enkelt a och o.
Krav på breda kunskaper inom säkerhet, körkort B samt god svenska och engelska i tal och skrift.
Visst resande kommer att ingå i tjänsten varpå du måste kunna resa.

Att arbeta på Swedavia
Hos oss kommer du att få arbeta med en omväxlande, spännande och utmanande roll!
På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På swedavia.se/om-swedavia/lediga-jobb/kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Anställning och kontakt
Anställningsform: Heltid, tillsvidare.
Tillträdesdatum: September 2021
Placeringsort: Umeå
Kontaktuppgifter: B-O Lindgren, Flygplatschef, 070-522 14 28

För att kunna göra så objektiva bedömningar som möjligt använder vi arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar. Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia och tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du på: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html.
I den här rekryteringen har Swedavia redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Välkommen med din ansökan senast 20 juni 2021!

Ansök nu

Rekrytering av Säkerhetsinstallationschef till Calderys

Säkerhetschef
Läs mer Jul 9
Här får du som brinner för att säkerställa en positiv hälsokultur för din omgivning vara nära ledningen för att utveckla och hantera dessa frågor. Calderys är världsledande inom mineralbaserade specialprodukter till industrin och är helägt dotterbolag till Imerys Group. Du reser runt i Sverige där du är representant i ditt område samtidigt som du har en stark och framstående arbetsgivare i ryggen. Eftersom du kommer arbeta i ett internationellt team kommer du att träffa nya kulturer och människor.

Du kommer att ha ett stort inflytande i verksamheten då du tillsammans med en ytterligare Säkerhetsinstallationschef driver Calderys säkerhets-, hälso- och miljökultur framåt i Sverige. Bli en del av Calderys verksamhet och framåtanda där ”the sky is the limit”, välkommen med din ansökan idag.

Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Calderys räkning en Säkerhetsinstallationschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Calderys.

Du kan utgå från Gävle, Sundsvall, Umeå eller Luleå och i rollen som säkerhetsinstallationsansvarig ingår 40–60 % resor till kunder i främst Sverige men även resor i Europa förekommer. Då du kommer ha en resande tjänst kommer du ha flexibla arbetstider och tillgång till företagsbil.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Calderys önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se.

Arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetsinstallationschef på Calderys kommer du att ha en framträdande roll i förbättringen av hälsa och säkerhet. Du kommer att etablera en positiv säkerhet-, hälso- och miljökultur genom att utveckla en proaktiv strategi för EHS-hantering och installation av arbetskraften kommer du att se till att säkerhet, hälsa och miljö är allas första prioritet.

Du kommer att arbeta i en internationell miljö där ditt team består av många olika kulturer, du rapporterar till teamledaren som kommer från och arbetar i Nederländerna.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Ansvara för att driva och etablera en säker och positiv säkerhets-, hälso- och miljökultur inom den svenska installationen.
• Levererar teknisk och juridisk rådgivning så hälsa och säkerhet stannar högst upp på varje dagordning och är inkluderad i alla aspekter av affärstänkande och beslutsfattande.
• Tillhandahåller installationshantering och arbetskraft i hälso- och säkerhetsfrågor för att säkerställa överensstämmelse med gällande lagstiftning och företagets policy.
• Skapa ett positivt tankesätt kring säkerhet varje dag till både interna och externa kontakter.

Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbetat med säkerhets-, hälso- och/eller miljöfrågor. Du har en förståelse för hälsa och säkerhetslagstiftning samt miljölagstiftning. Professionella kunskaper i svenska och engelska språket är krav, andra europeiska språk är meriterande.

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Calderys. Du trivs i en ledande roll där du motiverar, coachar och kommunicerar på ett bra sätt både på intern och extern nivå. Då du kommer guida externa och interna parter är det av vikt att du är en lagspelare med en effektiv kommunikationsförmåga.

START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Tillsvidare
STAD: Gävle/Sundsvall/Umeå/Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Andersson

Sök tjänsten genom att klicka på ”sök jobbet” nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se

Information om kundföretaget
Calderys är ett globalt nätverk av branschledande experter som arbetar i nära samarbete med våra kunder för att tillhandahålla originella eldfasta lösningar varje dag. Calderys är ett helägt dotterbolag till Imerys, världsledande inom mineralbaserade specialiteter för industrin.
Läs mer om Calderys här: https://www.calderys.com/about-us

Om oss
Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Vi satsar på att skapa och bibehålla arbetstillfällen i Norrland genom personaluthyrning och rekrytering. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision – För ett starkare Norrland! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Dec 11
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Beskrivning
Befattningen som säkerhetschef är placerad på Lokalförsörjningsenheten inom verksamhetsområde Infra.

På enheten finns även en säkerhetssamordnare och experter inom lokalförsörjning, arbetsmiljö, miljö och inredning. Enheten ansvarar huvudsakligen för universitetets förhyrda lokaler där det kontinuerligt pågår ett stort antal omställningsprojekt i olika faser. Enheten ansvarar även  för det operativa säkerhetsarbetet samt att stödja universitetets verksamheter i alla typer av säkerhetsfrågor där målsättningen är att säkerhetsarbetet bedrivs på ett effektivt sätt och i tillräcklig omfattning så att studenter, medarbetare, besökare och andra verksamma vid universitetet kan verka i en trygg och säker miljö.

Arbetsuppgifter

I arbetet som säkerhetschef leder, utvecklar och samordnar du universitetets arbete, rutiner och styrning för fysisk säkerhet samt för krishantering där du också tillsammans med universitetsdirektören leder universitetets centrala krisledningsgrupp. Du utreder säkerhetsincidenter och genomför riskanalyser och ansvarar för t ex bevakning, skalskydd, låssystem, verksamhetsförsäkringar. Du hanterar myndighetskontakter inom området. Du genomför utbildningar både till medarbetare och chefer för att höja medvetenheten om säkerhet i organisationen och våra gällande rutiner. Du arbetar i nära dialog med enhetens säkerhetssamordnare samt universitetets funktioner för informationssäkerhet, IT-säkerhet samt andra specialistfunktioner, för att ge verksamheten det stöd den behöver inom området och för att skapa ett brett engagemang och medvetande för säkerhetsfrågor inom hela universitetet.
Som säkerhetschef har du en universitets-/myndighetsövergripande roll som bl.a. innebär att vara normgivande och kontrollerande. Du deltar i nationella nätverk. Du är också en naturlig del i Lokalförsörjningsenhetens planerings- och budgetarbete liksom i en del i universitetsgemensamma utvecklingsprojekt.

Säkerhetschefen rapporterar till chefen för verksamhetsområde Infra. Tjänsten som säkerhetschef stödjer även universitetets direktör som har rollen som säkerhetsskyddschef. Tjänsten är placerad i Umeå men ansvaret och arbetsområdet omfattar hela universitetet som bedriver utbildning på flera orter i norra Sverige. Resor i tjänsten, i första hand inrikes, är en del av arbetet.

Kvalifikationer

Du är prestigelös i ditt förhållningssätt och har lätt att bemöta människor. Ditt ledarskap karaktäriseras av öppenhet, engagemang, kommunikation och helhetsperspektiv. Med det menar vi att säkerhetschefen ser sin roll som ledare och beslutsfattare men samtidigt som en del i ett större sammanhang som bjuder in och hämtar kunskap och erfarenheter från grupper och enskilda i organisationen. Din kommunikativa och pedagogiska förmåga är av stor vikt. Som säkerhetschef krävs att du har gott omdöme, är stabil och har hög integritet. För att lyckas krävs också att du har en god social förmåga liksom har lätt för att skapa goda relationer och samarbeten, såväl internt som externt. Rollen som säkerhetschef innebär också du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och olika förhållanden. Att du har en övertygelse för att förtroende och tillit är grundstenar i alla sammanhang är av största vikt.

Vi söker dig som har en bred och dokumenterad kompetens och erfarenhet av säkerhetsområdet i form av:

- Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvade på annat sätt som bedöms likvärdiga.
- Relevant utbildning inom säkerhetsområdet och erfarenhet inom ett flertal av områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet, kris- och incidenthantering samt personsäkerhet och egendomsskydd.
- Relevant utbildning inom chefs- och/eller ledarskap.
- God kunskap om och erfarenhet av myndigheters krav och styrande förutsättningar inom nämnda områden.

Meriterande

- Ett utvecklat nätverk inom myndigheter och/eller organisationer inom säkerhetsområdet
- Praktisk erfarenhet av ledarrollen.

Övriga krav

- God datorvana med tillhörande office-programvaror tar vi för givet.
- Behärska det svenska språket till fullo, samt mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
- God kommunikativ och pedagogisk förmåga.
- Körkort med lägst behörighet B.
- Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom tjänsten är säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning inför anställning kommer att ske i enlighet med gällande säkerhetslagstiftning.
- I rekryteringen kommer även stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper
 

Din ansökan

Vill du veta mer om tjänsten? Hör av dig till:

https://www.umu.se/personal/richard-olsson/

https://www.umu.se/personal/lisa-redin/ 

Vi behöver din ansökan hos oss senast 2020-01-15!

Villkor
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetschef
Läs mer Sep 13
VI ÄR UMEÅ ENERGI - ÄR DU VÅR NYA SÄKERHETSSKYDDSCHEF?

I energibranschens flexibla och mångsidiga miljö har vi ambitionen att realisera ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete. Nu behöver vi dig som med tillgängliga resurser vill säkra att vi uppfyller standarder och lagkrav. Vi erbjuder en spännande tjänst med hög påverksansgrad och möjlighet att självständigt utveckla området. Vill du bedriva koncernens systematiska säkerhetsarbete? Välkommen till oss på Umeå Energi.

DIN VARDAG HOS OSS

Hos oss leder och organiserar du vårt arbete med säkerhetsskydd. Du arbetar operativt med lagkrav, informationsinhämtning och implementering för att strategiskt kvalitetssäkra vårt säkerhetsarbete. Förekommande arbetsuppgifter är utveckling och förvaltning av styrande dokument och säkerhetsrelaterade processer, utredning och uppföljning av incidenter, utbildningsinsatser och rapportering till myndigheter. Med ekonomiskt perspektiv möjliggör du investeringar på rätt ställe. Du har ett koncernövergripande ansvar att säkerställa:
- lagefterlevnad genom hantering av avtal och stödjande av verksamheten
- aktuella beredskaps-, storstörnings- och krisplaner existens och efterlevnad
- hot/risk-, sårbarhets-, konsekvens- och säkerhetsskyddsanalys genomförande och handlingsplaners upprättande

Du blir en del av vår HR-enhet bestående av ett tiotal medarbetare med olika specialistuppdrag. Du är sammankallande för vårt tvärfunktionella säkerhetsteam med fokus på IT, fastighet och säkerhetsklassade anläggningar. Du har nära dialog med bl a Umeå kommun, organisationer och tillsynsmyndigheter, ingår i Umeåregionens krisorganisation och rapporterar direkt till VD.

ÄR DET HÄR DU?

Vi söker dig med stort intresse för informationssäkerhet och IT samt brand-, säkerhet- och skalskydd. Du är analytisk och ambitiös, trygg i din yrkesroll och bekväm med ledningsuppdrag. Med struktur, lyhördhet och tydlig kommunikation fattar du beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Du samverkar naturligt med både kollegor och externa parter för att lyckas - där du själv leder ditt arbete mot uppsatta resultatmål.

KVALIFIKATIONER FÖR TJÄNSTEN

Du har relevant akademisk utbildning från universitet eller högskola. Du har genomfört säkerhetsutbildning och har omfattande kunskap om fysiskt skydd, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och driftsäkerhet. Din förmåga att kommunicera och påverka bör vara väl dokumenterad. Erfarenhet av liknande uppdrag inom finansiell sektor eller myndighet, reglering och tillsyn inom säkerhetsskyddsvärd verksamhet är meriterande. Du har körkort för personbil. Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning genomförs innan tillträde.

ANSÖKNINGSTID OCH KONTAKT

Välkommen med din ansökan via jobb.umeaenergi.se senast 2019-09-29. För mer information kontakta gärna rekryterande chef Christian Skanderby, 070-644 11 71. Fackliga företrädare når du via vår växel 090-16 00 00.

UMEÅ ENERGI

Umeå Energi AB är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, värme och bredband för och i samverkan med våra kunder. Vi är en ambitiös organisation med en tydlig vision och högt ställda mål i en framtidsbransch i snabb omställning.

Ansök nu