AT-läkare jobb i Umeå

Hitta lediga jobb som AT-läkare i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Umeå från den arbetsgivaren.

AT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå

AT-läkare
Läs mer Jan 29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten. Det finns god möjligheter till fortsatt anställning underläkare, ST-läkare och specialistläkare i framtiden.

Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär.

* Lycksele är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och ett väl fungerande samarbete med olika professioner och kliniker med mysig småstadsmiljö och nära till allt. Lycksele ligger beläget mittemellan kust och fjäll med omedelbar närhet till orörd natur med vilda älvar och djupa skogar, utan att ge avkall på den service och alla de bekvämligheter som stadslivet erbjuder. Här hittar du möjligheten att få livspusslet att gå ihop.
https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/lycksele-lasarett

* På mellanstora Skellefteå sjukhus hittar du en trevlig kombination av specialistsjukvård och forskning samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Skellefteå, även kallad 10-minutersstaden, erbjuder mångsidighet med korta avstånd och närhet till både stad och natur. I det nybyggda 20 våningar höga kulturhuset Sara erbjuds teaterföreställningar, musikunderhållning och andra kulturupplevelser.
https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/skelleftea-lasarett

* Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå ger specialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen och forskningen är central. Staden har ett rikt utbud av aktiviteter och kultur. Du hittar ett intensivt uteliv både nära campusområdet vid NUS och i centrum, samtidigt finns avslappnande naturupplevelser alltid nära oavsett stadsdel.
https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/norrlands-universitetssjukhus

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utbildning från EU/ EES ska ha goda kunskaper i det svenska språket.
Sökande med utländsk utbildning (utanför EU) ska ha tillstånd av Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1.
Socialstyrelsens krav på författningskunskap ska den vara godkänd vid ansökan. Se deras webbplats socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Eva Vikberg Martinez AT-studierektor, Lycksele
070-5880997
eva.vikberg.martinez@regionvasterbotten.se

Cecilia Johansson AT-studierektor Skellefteå
070-3465832
cecilia.johansson@regionvasterbotten.se

Nathalie Hassmén AT-studierektor, Umeå
073-6445298
nathalie.hassmen@regionvasterbotten.se

Cecilia Nordenson Västerbottens läns läkareförening
070-685 65 03
cecilia.nordenson@regionvasterbotten.se

Samtliga orter erbjuder två veckors introduktion som därefter följs av kliniska placeringar.

AT-samordnarna samarbetar för att rekrytera till länets alla sjukhus men vi vill att du prioriterar den ort du helst vill göra AT vid.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå

AT-läkare
Läs mer Sep 12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten. Det finns god möjligheter till fortsatt anställning underläkare, ST-läkare och specialistläkare i framtiden.

Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär. Lycksele lasarett är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar med mysig småstadsmiljö och nära natur. Hos mellanstora Skellefteå lasarett vid kusten hittar du en trevlig kombinaten av specialistvård och forskning, samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå står högspecialiserad vård och forskning i centrum, och stadens rika utbud finns nära till hands.

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd av Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskunskap ska den vara godkänd vid ansökan. Se deras webbplats socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Samtliga orter erbjuder två veckors introduktion som därefter följs av kliniska placeringar.

Om det blir aktuellt för intervju kommer vi att be dig kontakta upp till tre referenter via vårt referenstagningssystem. Om du har tagit läkarexamen vid intervjutillfället lämnas det då. Du kan inte bifoga bilagor till digitala ansökan.

AT-samordnarna samarbetar för att rekrytera till länet men vi vill att ni prioriterar mellan våra tre orter. Det förutsätter att du som sökande kan tacka ja till erbjudande om jobb vid de orter du markerar. Om du enbart önskar dig till en ort väljer du det.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Sep 14
Norra sjukvårdsregionen utlyser upp till fyra befattningar per termin som forskar-AT. Du får själv ange önskemål om vid vilket sjukhus inom norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) som du vill göra din kliniska placering

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6- 12 månaders forskning på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.

KVALIFIKATIONER
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.

Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.

För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patient- och eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan (se länk i annonsen) att följande bilagor bifogas

• Eventuell läkarexamen
• Intyg från prefekt angående forskningsanknytning
• Intyg från handledare, om du är doktorand
• Publikationslista
• Forskningsprogram på svenska eller engelska omfattande maximalt 10 sidor. Forskningsprogrammet bör omfatta följande: bakgrund, målsättning, metod, eventuellt preliminära resultat, klinisk relevans och referenser. I forskningsprogrammet ska det också framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid samt var forskningsarbetet ska bedrivas.

Dessa handlingar samt eventuella övriga relevanta filer bifogas ansökan. Mer information om AT och dess upplägg hittar du på respektive regions webbplats

https://www.norrbotten.se/at
https://regionvasterbotten.se/utbildningstjanster/at-lakare
https://www.rvn.se/sv/jobb-och-utbildning/klinisk-utbildning-och-praktik/at/
https://www.regionjh.se/jobbutbildning/utbildning/atlakare.4.7f464a791555012adc8c33.html

Tillträdesdatum:
För uppgift om tillträdesdatum vid respektive sjukhus, vänligen kontakta respektive AT-samordnare.

Forskar-AT tillsätts av respektive region där den sökande väljer att göra sin kliniska tjänstgöring. Det innebär bland annat att regionens förutsättningar gällande lön och förmåner följs.

Fackliga uppgiftslämnare:

* Henrik Borg
För SYLF Norrbotten norrbotten@sylf.se
* Cecilia Nordenson
För Västerbottens läns läkareförening cecilia.nordenson@regionvasterbotten.se
* Andreas Koro
För Ångermanlands läkareförening andreas.koro@rvn.se
* Jonas Wallvik
För Medelpads läkareförening jonas.wallvik@rvn.se
* Anna Svending
För SYLF Jämtland Härjedalen anna.svending@regionjh.se

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare Vasa Finland

AT-läkare
Läs mer Sep 13
För sjunde gången rekryteras allmäntjänstgörande läkare till Vasa centralsjukhus i ett samarbete mellan Österbottens välfärdsområde i Finland och region Västerbotten i Sverige. Efter två veckors introduktionsutbildning inleds de kliniska placeringarna vid Vasa centralsjukhus och hälsovårdscentralerna i Vasa eller närkommun. Vissa delar av introduktionen digitalt tillsammans med AT-läkarna i Umeå men andra praktiska moment i Vasa. AT-perioden omfattar obligatoriska teoretiska och praktiska utbildningsmoment som genomförs i samarbete med AT-organisationen i Umeå. Vissa delar av utbildningsmomenten genomförs digitalt medan andra kräver fysisk närvaro.

Vi söker AT-läkare till Österbottens välfärdsområde. Vasa centralsjukhus är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för oss är det viktiga att vi hela tiden utvecklas, för ditt och våra närståendes bästa. Sjukhuset har profilerat sig via bland annat sitt omfattande och framgående arbete kring kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att vara en i vår positiva, mångspråkiga och kunniga personalstyrka!

Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Österbotten!

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

Arbetsuppgifterna utgår från svenska Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Socialstyrelsens krav på författningskunskap vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen.se. Den sökande ska ha en god förmåga att kommunicera med både personal och patienter på svenska och finska.

Arbetsintervjun görs på båda språken (finska och svenska).

ÖVRIGT
Tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev eller andra dokument som du vill att rekryterarna ska få del av lämnas vid en eventuell intervju.

Jourtjänstgöring förekommer i varierande omfattning.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

BT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå

AT-läkare
Läs mer Feb 10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär. Lycksele lasarett är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och ett väl fungerande samarbete mellan olika professioner och kliniker med mysig småstadsmiljö och nära naturen. Hos mellanstora Skellefteå lasarett vid kusten hittar du en trevlig kombination av specialistsjukvård och forskning samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå står högspecialiserad vård och forskning i centrum och stadens rika utbud finns nära till hands.

BT är en målstyrd utbildning och tidsbegränsad anställning om 12 månaders heltidsarbete. Vi tar hänsyn till eventuellt tillgodoräknande av tid och om vissa mål redan är uppfyllda.

Genom övergripande organisation för bastjänstgöring säkrar vi tillgång till placeringar och de kvalitetskrav på innehåll, kompetensbedömning, handledning och utbildningsaktiviteter som ställs i den nya förordningen.

ARBETSUPPGIFTER
Som BT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.

Tjänstgöringen inleds med 2 veckor introduktion, A-HLR, akutmedicinsk kurs, patientsäkerhet, vårdhygien, försäkringsmedicin, lagar och förordningar, psykiatri, läkemedel, utbildning i journal och läkemedelssystem. Etik och kommunikation-konsultations utbildning.

Bastjänstgöring inom region Västerbotten innebär klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård, allmänmedicin och psykiatri.

Under året varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar. En del av utbildningarna är gemensamma i länet medan andra anordnas lokalt på respektive sjukhus.

Alla som genomgår central-BT har utsedd personlig handledare på samtliga placeringar och en ansvarig huvudhandledare under hela bastjänstgöringen.

Examination sker genom kontinuerliga bedömningar med bedömningsverktyg som även används inom specialisttjänstgöringen samt sammantagna bedömningar som görs vid varje tjänstgöringsavsnitt avslut. En slutlig bedömning görs av huvudhandledare och en extern bedömare där de kontinuerliga och sammantagna genomförda bedömningarna samlas in.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation vid ansökan och behöver göra bastjänstgöring, BT. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

AT-läkare Vasa Finland

AT-läkare
Läs mer Sep 13
För femte gången rekryteras allmäntjänstgörande läkare till Vasa centralsjukhus i ett samarbete mellan Österbottens välfärdsområde i Finland och region Västerbotten i Sverige. Efter två veckors introduktionsutbildning inleds de kliniska placeringarna vid Vasa centralsjukhus och hälsovårdscentralerna i Vasa eller närkommun. Vissa delar av introduktionen digitalt tillsammans med AT-läkarna i Umeå men andra praktiska moment i Vasa. AT-perioden omfattar obligatoriska teoretiska och praktiska utbildningsmoment som genomförs i samarbete med AT-organisationen i Umeå. Vissa delar av utbildningsmomenten genomförs digitalt medan andra kräver fysisk närvaro.

Vi söker AT-läkare till Österbottens välfärdsområde. Vasa centralsjukhus är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för oss är det viktiga att vi hela tiden utvecklas, för ditt och våra närståendes bästa. Sjukhuset har profilerat sig via bland annat sitt omfattande och framgående arbete kring kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att vara en i vår positiva, mångspråkiga och kunniga personalstyrka!

Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Österbotten!

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

Arbetsuppgifterna utgår från svenska Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).


KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Socialstyrelsens krav på författningskunskap vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen.se. Den sökande ska ha en god förmåga att kommunicera med både personal och patienter på svenska och finska.

Arbetsintervjun görs på båda språken (finska och svenska)

ÖVRIGT
Tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev eller andra dokument som du vill att rekryterarna ska få del av lämnas vid en eventuell intervju.

Jourtjänstgöring förekommer i varierande omfattning.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå

AT-läkare
Läs mer Sep 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Det kan finnas möjligheter till fortsatt anställning som ST-läkare och specialistläkare i framtiden. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten.

Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär. Lycksele lasarett är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och gemytlig arbetskultur. med mysig småstadsmiljö och nära natur. Hos mellanstora Skellefteå lasarett vid kusten hittar du en trevlig kombinaten av specialistvård och forskning, samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå står högspecialistesrad vård och forskning i centrum, och stadens rika utbud finns nära till hands.

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, din profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd av Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid socialstyrelsens krav på författningskunskap ska den vara godkänd vid ansökan. Se deras webbplats socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
20-21 månader AT i Södra Lappland och Skellefteå, 18 månader i Umeå.

Om det blir aktuellt för intervju ber vi om referensbrev samt intyg då, de kan och ska inte bifogas ansökan.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Sep 12
Norra sjukvårdsregionen utlyser upp till fyra befattningar per termin som forskar-AT. Du får själv ange önskemål om vid vilket sjukhus inom norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) som du vill göra din kliniska placering.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskning på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.

KVALIFIKATIONER
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.

Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.

För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patient- och befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan (se länk i annonsen) bilagor som beskriver följande:

1) Meritförteckning,
2) Publikationslista,
3) Forskningsprogram på högt 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas,
4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handlare för icke disputerad angående forskningsanknytning.

Dessa handlingar samt eventuella övriga relevanta filer till exempel examensbevis bifogas ansökan. Mer information om AT och dess upplägg hittar du på respektive regions webbplats

https://www.norrbotten.se/at
https://regionvasterbotten.se/utbildningstjanster/at-lakare
https://www.rvn.se/sv/jobb-och-utbildning/klinisk-utbildning-och-praktik/at/
https://www.regionjh.se/jobbutbildning/utbildning/atlakare.4.7f464a791555012adc8c33.html

Tillträdesdatum:
För uppgift om tillträdesdatum vid respektive sjukhus, vänligen kontakta respektive AT-samordnare.


Fackliga uppgiftslämnare:

* Julius Breimer
För SYLF Norrbotten norrbotten@sylf.se
* Cecilia Nordenson
För Västerbottens läns läkareförening cecilia.nordenson@regionvasterbotten.se
* Andreas Koro
För Ångermanlands läkareförening andreas.koro@rvn.se
* Jonas Wallvik
För Medelpads läkareförening jonas.wallvik@rvn.se
* Anna Svending
För SYLF Jämtland Härjedalen anna.svending@regionjh.se

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå

AT-läkare
Läs mer Feb 8
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Det kan finnas möjligheter till fortsatt anställning som ST-läkare och specialistläkare i framtiden. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten.

Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär. Lycksele lasarett är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och gemytlig arbetskultur. med mysig småstadsmiljö och nära natur. Hos mellanstora Skellefteå lasarett vid kusten hittar du en trevlig kombinaten av specialistvård och forskning, samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå står högspecialistesrad vård och forskning i centrum, och stadens rika utbud finns nära till hands.

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, din profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd av Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid socialstyrelsens krav på författningskunskap ska den vara godkänd vid ansökan. Se deras webbplats socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
20-21 månader AT i Södra Lappland och Skellefteå, 18 månader i Umeå.

Om det blir aktuellt för intervju ber vi om referensbrev samt intyg då, de kan och ska inte bifogas ansökan.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare Vasa Finland

AT-läkare
Läs mer Feb 8
För fjärde gången rekryteras allmäntjänstgörande läkare till Vasa centralsjukhus i ett samarbete mellan Österbottens välfärdsområde i Finland och region Västerbotten i Sverige. Efter två veckors introduktionsutbildning inleds de kliniska placeringarna vid Vasa centralsjukhus och hälsovårdscentralerna i Vasa eller närkommun. Förmodligen kommer introduktionen att genomföras digitalt. AT-perioden omfattar obligatoriska teoretiska och praktiska utbildningsmoment som genomförs i samarbete med AT-organisationen i Umeå. Vissa delar av utbildningsmomenten genomförs digitalt medan andra kräver fysisk närvaro.

Vi söker AT-läkare till Österbottens välfärdsområde. Vasa centralsjukhus är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för oss är det viktiga att vi hela tiden utvecklas, för ditt och våra närståendes bästa. Sjukhuset har profilerat sig via bland annat sitt omfattande och framgående arbete kring kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att vara en i vår positiva, mångspråkiga och kunniga personalstyrka!

Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Österbotten!


ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

Arbetsuppgifterna utgår från svenska Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Socialstyrelsens krav på författningskunskap vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen.se. Den sökande ska ha en god förmåga att kommunicera med både personal och patienter på svenska och finska.

Arbetsintervjun görs på båda språken (finska och svenska)

ÖVRIGT
Tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev eller andra dokument som du vill att rekryterarna ska få del av lämnas vid en eventuell intervju. Intervjuerna sker i första hand under vecka 12.

Jourtjänstgöring förekommer i varierande omfattning.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå

AT-läkare
Läs mer Sep 13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Stora möjligheter finns därefter till fortsatt anställning som ST-läkare och specialist i framtiden. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten!

Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär. Lycksele lasarett är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och gemytlig arbetskultur, med mysig småstadsmiljö och nära natur. Hos mellanstora Skellefteå lasarett vid kusten hittar du en trevlig kombination av specialistsjukvård och forskning, samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå står högspecialiserad vård och forskning i centrum, och stadens rika utbud finns nära till hands.

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under handledning av ST-läkare eller specialistkompetenta läkare.

Arbetsuppgifterna utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid anställningens start är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, din eventuella profilinriktning, forskningserfarenhet samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd av Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskunskap ska denna vara godkänd vid ansökan. Se socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen. se

ÖVRIGT
Du kan maila tjänstgöringsintyg och rekommendationsbrev som komplement till din ansökan direkt till kontaktperson inom HR på respektive ort. Intervjuer sker i första hand under veckorna 41-42.

Jourtjänstgöring förekommer i varierande omfattning.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare i Vasa Finland

AT-läkare
Läs mer Feb 8
För andra gången rekryteras allmäntjänstgörande läkare till Vasa centralsjukhus som är ett samarbete mellan Vasa sjukvårdsdistrikt i Österbotten, Finland och Region Västerbotten i Sverige. Efter två veckors introduktionsutbildning (förmodligen digital) inleds de kliniska placeringarna vid Vasa centralsjukhus och hälsovårdscentralen i Vasa. AT-perioden omfattar obligatoriska teoretiska och praktiska utbildningsmoment som genomförs i samarbete med AT-organisationen i Umeå. En del av utbildningsmomenten genomförs digitalt medan andra kräver fysisk närvaro.

Vi söker AT-läkare till Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa centralsjukhus är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas, för ditt och våra närståendes bästa. Sjukhuset har profilerat sig via bland annat sitt omfattande och framstående arbete kring kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att vara en i vår positiva, mångspråkiga och kunniga personalstyrka!

Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Österbotten.

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

Arbetsuppgifterna utgår från svenska Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen.se. Den sökande bör ha en god förmåga att kommunicera med både personal och patienter på svenska och finska. Arbetsintervjun görs på bägge språken (svenska och finska)

ÖVRIGT
Du kan maila tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev eller andra dokument som komplement till din ansökan direkt till HR-konsult Karin Forsén. Intervjuer sker i första hand under vecka 11.

Jourtjänstgöring förekommer i varierande omfattning.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Feb 9
ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.

KVALIFIKATIONER
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.

Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.

För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patient- och befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet på mars. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom landstinget/regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid
ansökan.

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit (se länk i annonsen). bilagor som beskrivet följande:

1) Meritförteckning, 2) Publikationslista, 3) Forskningsprogram på högt 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handlare för icke disputerad angående forskningsanknytning.
Dessa handlingar samt eventuella övriga relevanta bilagor skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan. Mer information om AT och dess upplägg hittar du på respektive regions webbplats

https://www.rvn.se/sv/jobb-och-utbildning/klinisk-utbildning-och-praktik/at/
https://www.regionjh.se/jobbutbildning/utbildning/atlakare.4.7f464a791555012adc8c33.html
https://regionvasterbotten.se/utbildningstjanster/at-lakare
https://www.norrbotten.se/at

Tillträdesdatum:
AT-start i Region Norrbotten: 30 augusti och 29 november
AT-start i Region Västerbotten: 30 augusti
AT-start i Sollefteå och Sundsvall: 30 augusti, Örnsköldsvik: 6 september. 6 december AT-start vid alla tre orterna.
AT-start i Jämtland/Härjedalen: 30 augusti och 29 november

Fackliga uppgiftslämnare:
Cecilia Nordenson
För Västerbottens läns läkareförening cecilia.nordenson@regionvasterbotten.se

John Olofsson
För SYLF Norrbotten norrbotten@sylf.se

Adam Larsson
För SYLF Jämtland/Härjedalen adam.larsson@regionjh.se

Jonas Wallvik
För Medelpads läkareförening jonas.wallvik@rvn.se

Lars Rocksén
För Ångermanlands läkareförening lars.rocksen@rvn.se


Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare i Vasa Finland

AT-läkare
Läs mer Sep 7
Som en del i utvecklingen av ett samarbete mellan Vasa sjukvårdsdistrikt i Österbotten, Finland, och Region Västerbotten genomförs för första gången rekrytering av allmäntjänstgörande läkare till Vasa centralsjukhus i Vasa. Efter två veckors introduktionsutbildning i Umeå och en månads klinisk placering vid psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, inleds de kliniska placeringarna vid Vasa centralsjukhus och hälsovårdscentralen i Vasa. AT-perioden omfattar obligatoriska teoretiska och praktiska utbildningsmoment som genomförs i samarbete med AT-organisationen i Umeå. En del av utbildningsmomenten genomförs digitalt medan andra kräver fysisk närvaro.

Vi söker AT-läkare till Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa centralsjukhus är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas, för ditt och våra närståendes bästa. Sjukhuset har profilerat sig via bl.a. sitt omfattande och framstående arbete kring kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att vara en i vår positiva, mångspråkiga och kunniga personalstyrka!

Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Österbotten.

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

Arbetsuppgifterna utgår från svenska Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1 och i det finska språket motsvarande nivå B2. Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen.se. Den sökande bör ha en god förmåga att kommunicera med både personal och patienter på svenska och finska. Arbetsintervjun görs på bägge språken (svenska och finska)

ÖVRIGT
Du kan maila tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev eller andra dokument som komplement till din ansökan direkt till HR-konsult Karin Forsén. Intervjuer sker i första hand under vecka 42-43.

Jourtjänstgöring förekommer i varierande omfattning.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare i Lycksele, Skellefteå och Umeå

AT-läkare
Läs mer Sep 7
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Stora möjligheter finns därefter till fortsatt anställning som ST-läkare och specialistläkare i framtiden. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten.

Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär. Lycksele lasarett är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och gemytlig arbetskultur, med mysig småstadsmiljö och nära natur. Hos mellanstora Skellefteå lasarett vid kusten hittar du en trevlig kombination av specialistvård och forskning, samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå står högspecialiserad vård och forskning i centrum, och stadens rika utbud finns nära till hands.

ARBETSUPPGIFTER
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

Arbetsuppgifterna utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, din profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Vi samarbetar med SYLF för att genomföra en "Schysst rekrytering", vilket bland annat innebär att urvalet sker utifrån fastställda meritkriterier och att arbetsgivaren använder i förväg samverkade metoder för att bedöma kompetens samt att alla får samma frågor vid intervjun.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Du kan maila tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev eller andra dokument som komplement till din ansökan direkt till kontaktperson inom HR på respektive ort. Intervjuer sker i första hand under vecka 41-42.

Jourtjänstgöring förekommer i varierande omfattning.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT-läkare i Lycksele, Skellefteå och Umeå

AT-läkare
Läs mer Sep 9
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Stora möjligheter finns därefter till fortsatt anställning som ST-läkare och specialistläkare i framtiden. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten.

Mer information om AT hos oss, dess längd och upplägg hittar du på www.regionvasterbotten.se/at


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, din profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Vi samarbetar med SYLF för att genomföra en "Schysst rekrytering", vilket bland annat innebär att urvalet sker utifrån fastställda meritkriterier och att arbetsgivaren använder i förväg samverkade metoder för att bedöma kompetens samt att alla får samma frågor vid intervjun.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Sep 9
Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.

Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Västernorrland,
Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) som du vill göra din kliniska tjänstgöring.

Läs mer om Forskar-AT och dess upplägg på www.regionvasterbotten.se/at

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.

Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.

Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) som du vill göra din kliniska tjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.

Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.

För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet på mars. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom landstinget/regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid
ansökan.

Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb (se länk i annonsen), bilagor som beskriver följande:
1) Meritförteckning, 2) Publikationslista, 3) Forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning.
Dessa handlingar samt eventuella övriga relevanta bilagor skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan.

Mer information om forskar-AT och dess upplägg hittar du på www.regionvasterbotten.se/at-st.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

http://www.regionvasterbotten.se/at-st

Ansök nu

Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Sep 10
Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.

Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Västernorrland,
Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) som du vill göra din kliniska tjänstgöring.

Läs mer om Forskar-AT och dess upplägg på www.regionvasterbotten.se/at

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.

Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.

Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) som du vill göra din kliniska tjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.

Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.

För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet på mars. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom landstinget/regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid
ansökan.

Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb (se länk i annonsen), bilagor som beskriver följande:
1) Meritförteckning, 2) Publikationslista, 3) Forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning.
Dessa handlingar samt eventuella övriga relevanta bilagor skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan.

Mer information om forskar-AT och dess upplägg hittar du på www.regionvasterbotten.se/at-st.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

http://www.regionvasterbotten.se/at-st

Fackliga uppgiftslämnare:
Cecilia Nordenson
För Västerbottens läns läkareförening cecilia.nordenson@regionvasterbotten.se

Anne Liljedahl
För SYLF Norrbotten anne.liljedahl@norrbotten.se

Kristina Henriksson
För SYLF Jämtland/Härjedalen kristina.henriksson@regionjh.se

Jonas Wallvik
För Medelpads läkareförening jonas.wallvik@rvn.se

Lars Rocksén
För Ångermanlands läkareförening lars.rocksen@rvn.se

Ansök nu

AT - läkare i Lycksele , Skellefteå och Umeå

AT-läkare
Läs mer Feb 4
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Stora möjligheter finns därefter till fortsatt anställning som ST-läkare och specialistläkare i framtiden. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten.

Mer information om AT hos oss, dess längd och upplägg hittar du på www.regionvasterbotten.se/at


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, din profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Vi samarbetar med SYLF för att genomföra en "Schysst rekrytering", vilket bland annat innebär att urvalet sker utifrån fastställda meritkriterier och att arbetsgivaren använder i förväg samverkade metoder för att bedöma kompetens samt att alla får samma frågor vid intervjun.

Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Forskar - AT - läkare , norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Feb 4
Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.

Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) som du vill göra din kliniska tjänstgöring.

Läs mer om Forskar-AT och dess upplägg på www.regionvasterbotten.se/at

ARBETSUPPGIFTER
Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. AT omfattar minst 18 månader och fullgjord AT är en förutsättning för att få läkarlegitimation. Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.

KVALIFIKATIONER
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.

Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.

För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Medicinska fakulteten vid Umeå universitet samt regionerna i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet på mars. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom regionerna för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb (se länk i annonsen), bilagor som beskriver följande:
1) Meritförteckning
2) Publikationslista
3) Forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas
4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning.

Dessa handlingar samt ev övriga relevanta bilagor skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan.

Fackliga uppgiftslämnare:
För Västerbottens läns läkareförening; Cecilia Nordenson, e-post: cecilia.nordenson@regionvasterbotten.se
För Ångermanlands läkareförening; Lars Rocksén, e-post: lars.rocksen@rvn.se
För Medelpads läkareförening; Jonas Wallvik, e-post: jonas.wallvik@rvn.se
För SYLF Norrbotten; Anne Liljedahl, e-post: anne.liljedahl@norrbotten.se
För SYLF Jämtland/Härjedalen; Kristina Henriksson, e-post: kristina.henriksson@regionjh.se


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT - läkare i Lycksele , Skellefteå och Umeå

AT-läkare
Läs mer Sep 10
Vi bygger en god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten - vill du vara med och göra skillnad?
Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, rehabilitering och folkhälsoarbete. Landstinget ansvarar också för den högspecialiserade sjukvården inom norra sjukvårdsregionen samt för forskning, utbildning och utveckling. "Ständigt bättre – Patienten alltid först!" är vår värdegrund och kompass när vi dagligen arbetar för en rättvis välfärd.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Stora möjligheter finns därefter till fortsatt anställning som ST-läkare och specialistläkare i framtiden. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten.

Mer information om AT och dess upplägg hittar du på vår hemsida; www.vll.se/at-st

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, din profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Vi samarbetar med SYLF i att genomföra en schyst rekrytering, vilket innebär att urvalet sker utifrån fastställda meritkriterier och att arbetsgivaren använder i förväg samverkade metoder för att bedöma kompetens samt att alla får samma frågor vid intervjun.

Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.
Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

Forskar - AT - läkare , norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Sep 10
ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på pass om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska utbildningsavsnitten.

Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.
Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom sjukvårdsregionen som du vill göra din kliniska tjänstgöring.


KVALIFIKATIONER
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.

Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.

För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner och landsting i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet på oktober. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom landstinget/regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb (se länk i annonsen), bilagor som beskriver följande:
1) Meritförteckning, 2) Publikationslista, 3) Forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning.

Dessa handlingar samt ev övriga relevanta bilagor skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan.

Mer information om forskar-AT och dess upplägg hittar du på www.vll.se/at-st.


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Ansök nu

AT - läkare i Västerbottens läns landsting

AT-läkare
Läs mer Jan 29
Vi bygger en god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten - vill du vara med och göra skillnad? Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, rehabilitering och folkhälsoarbete. Landstinget ansvarar också för den högspecialiserade sjukvården inom norra sjukvårdsregionen samt för forskning, utbildning och utveckling. "Ständigt bättre – Patienten alltid först!" är vår värdegrund och kompass när vi dagligen arbetar för en rättvis välfärd.

Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Mer information om AT och dess upplägg hittar du på vår hemsida; www.vll.se/at-st


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

KVALIFIKATIONER
Läkarexamen innan tillträde är ett krav.

Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Se socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu

Forskar - AT i norra sjukvårdsregionen

AT-läkare
Läs mer Jan 29
ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid.
Forskningstiden fördelas på pass om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska utbildningsavsnitten.
Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.
Ange önskemål om vid vilket sjukhus som du vill göra din kliniska tjänstgöring.KVALIFIKATIONER
Läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.
Du ska ha medicine doktorsexamen eller vara antagen som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.
För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska forskningen förläggas vid Umeå universitet och falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans.
Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.

Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner och landsting i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet på mars. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga för beslut om anställning.

Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

ÖVRIGT
Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb (se länk i annonsen), bilagor som beskriver följande:

1) Meritförteckning, 2) Publikationslista, 3) Forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning.

Dessa handlingar skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan.

Mer information om forskar-AT och dess upplägg hittar du på hemsidan www.vll.se/at-st.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansök nu